To Love-Ru Trouble

To Love-Ru Trouble
Lượt xem: 15.121
Nội dung

Bạn thích Harem? Bạn từng là một fan của Black Cat? Thế thì bạn còn chờ gì nữa mà không xem ngay To- LOVE – Ru – 1 manga harem ecchi hay kinh điển của năm 2007?Lấy bối cảnh là thế giới hiện đại, To-LOVE-Run có cốt truyện theo kiểu “Đơn giản (trầm trọng) mọi vấn đề”. Lala Satalin Deviluke, công chúa hành tinh Deviluke, trốn khỏi nhà đến trái đất. Tình cờ Lala gặp ngay Yuuki Rito và quyết định lấy Rito làm chồng. Khốn thay, Rito lại đem hết lòng yêu Sairenji Haruna, một cô bạn cùng lớp. Mọi chuyện sẽ ra sao trong mối tình tay ba này? (thậm chí về sau là tay năm hay thậm chí tay mười ). Hãy đọc để biết thêm chi tiết.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 162 15/03/15 3.103
Chapter 161 15/03/15 3.072
Chapter 160 15/03/15 3.070
Chapter 159 15/03/15 3.074
Chapter 158 15/03/15 3.074
Chapter 157 15/03/15 3.070
Chapter 156 15/03/15 3.075
Chapter 155 15/03/15 3.074
Chapter 154 15/03/15 3.083
Chapter 153 15/03/15 3.071
Chapter 152 15/03/15 3.071
Chapter 151 15/03/15 3.083
Chapter 150 15/03/15 3.066
Chapter 149 15/03/15 3.076
Chapter 148 15/03/15 3.073
Chapter 147 15/03/15 3.073
Chapter 146 15/03/15 3.077
Chapter 145 15/03/15 3.078
Chapter 144 15/03/15 3.078
Chapter 143 15/03/15 3.086
Chapter 142 15/03/15 3.077
Chapter 141 15/03/15 3.076
Chapter 140 15/03/15 3.073
Chapter 139 15/03/15 3.070
Chapter 138 15/03/15 3.084
Chapter 137 15/03/15 3.082
Chapter 136 15/03/15 3.071
Chapter 135 15/03/15 3.076
Chapter 134 15/03/15 3.069
Chapter 133 15/03/15 3.082
Chapter 132 15/03/15 3.072
Chapter 131 15/03/15 3.081
Chapter 130 15/03/15 3.083
Chapter 129 15/03/15 3.080
Chapter 128 15/03/15 3.081
Chapter 127 15/03/15 3.083
Chapter 126 15/03/15 3.071
Chapter 125 15/03/15 3.066
Chapter 124 15/03/15 3.083
Chapter 123 15/03/15 3.080
Chapter 122 15/03/15 3.073
Chapter 121 15/03/15 3.072
Chapter 120 15/03/15 3.079
Chapter 119 15/03/15 3.077
Chapter 118 15/03/15 3.080
Chapter 117 15/03/15 3.088
Chapter 116 15/03/15 3.080
Chapter 115 15/03/15 3.076
Chapter 114 15/03/15 3.066
Chapter 113 15/03/15 3.072
Chapter 112 15/03/15 3.079
Chapter 111 15/03/15 3.090
Chapter 110 15/03/15 3.074
Chapter 109 15/03/15 3.086
Chapter 108 15/03/15 3.074
Chapter 107 15/03/15 3.070
Chapter 106 15/03/15 3.083
Chapter 105 15/03/15 3.063
Chapter 104 15/03/15 3.076
Chapter 103 15/03/15 3.072
Chapter 102 15/03/15 3.069
Chapter 101 15/03/15 3.083
Chapter 100 15/03/15 3.075
Chapter 99 15/03/15 3.083
Chapter 98 15/03/15 3.077
Chapter 97 15/03/15 3.070
Chapter 96 15/03/15 3.070
Chapter 95 15/03/15 3.060
Chapter 94 15/03/15 3.074
Chapter 93 15/03/15 3.072
Chapter 92 15/03/15 3.074
Chapter 91 15/03/15 3.063
Chapter 90 15/03/15 3.088
Chapter 89 15/03/15 3.070
Chapter 88 15/03/15 3.064
Chapter 87 15/03/15 3.074
Chapter 86 15/03/15 3.073
Chapter 85 15/03/15 3.072
Chapter 84 15/03/15 3.073
Chapter 83 15/03/15 3.108
Chapter 82 15/03/15 3.067
Chapter 81 15/03/15 3.081
Chapter 80 15/03/15 3.072
Chapter 79 15/03/15 3.063
Chapter 78 15/03/15 3.076
Chapter 77 15/03/15 3.077
Chapter 76 15/03/15 3.078
Chapter 75 15/03/15 3.074
Chapter 74 15/03/15 3.070
Chapter 73 15/03/15 3.067
Chapter 72 15/03/15 3.065
Chapter 71 15/03/15 3.075
Chapter 70 15/03/15 3.072
Chapter 69 15/03/15 3.063
Chapter 68 15/03/15 3.069
Chapter 67 15/03/15 3.063
Chapter 66 15/03/15 3.071
Chapter 65 15/03/15 3.069
Chapter 64 15/03/15 3.069
Chapter 63 15/03/15 3.068
Chapter 62 15/03/15 3.078
Chapter 61 15/03/15 3.070
Chapter 60 15/03/15 3.065
Chapter 59 15/03/15 3.083
Chapter 58 15/03/15 3.075
Chapter 57 15/03/15 3.070
Chapter 56 15/03/15 3.107
Chapter 55 15/03/15 3.071
Chapter 54 15/03/15 3.071
Chapter 53 15/03/15 3.067
Chapter 52 15/03/15 3.073
Chapter 51 15/03/15 3.070
Chapter 50 15/03/15 3.087
Chapter 49 15/03/15 3.074
Chapter 48 15/03/15 3.076
Chapter 47 15/03/15 3.074
Chapter 46 15/03/15 3.077
Chapter 45 15/03/15 3.073
Chapter 44 15/03/15 3.064
Chapter 43 15/03/15 3.083
Chapter 42 15/03/15 3.079
Chapter 41 15/03/15 3.068
Chapter 40 15/03/15 3.069
Chapter 39 15/03/15 3.082
Chapter 38 15/03/15 3.071
Chapter 37 15/03/15 3.074
Chapter 36 15/03/15 3.074
Chapter 35 15/03/15 3.086
Chapter 34 15/03/15 3.075
Chapter 33 15/03/15 3.069
Chapter 32 15/03/15 3.066
Chapter 31 15/03/15 3.066
Chapter 30 15/03/15 3.072
Chapter 29 15/03/15 3.066
Chapter 28 15/03/15 3.076
Chapter 27 15/03/15 3.071
Chapter 26 15/03/15 3.076
Chapter 25 15/03/15 3.074
Chapter 24 15/03/15 3.075
Chapter 23 15/03/15 3.060
Chapter 22 15/03/15 3.073
Chapter 21 15/03/15 3.059
Chapter 20 15/03/15 3.098
Chapter 19 15/03/15 3.059
Chapter 18 15/03/15 3.067
Chapter 17 15/03/15 3.066
Chapter 16 15/03/15 3.066
Chapter 15 15/03/15 3.061
Chapter 14 15/03/15 3.074
Chapter 13 15/03/15 3.068
Chapter 12 15/03/15 3.084
Chapter 11 15/03/15 3.066
Chapter 10 15/03/15 3.066
Chapter 9 15/03/15 3.064
Chapter 8 15/03/15 3.058
Chapter 7 15/03/15 3.059
Chapter 7: Covers 15/03/15 3.083
Chapter 6 15/03/15 3.064
Chapter 6: Covers 15/03/15 3.062
Chapter 5 15/03/15 3.070
Chapter 4 15/03/15 3.079
Chapter 3 15/03/15 3.067
Chapter 2 15/03/15 3.068
Chapter 1 15/03/15 3.092
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch