Tôi Là Lính Mới - Chapter 38

[Cập nhật lúc: 13:11 08/04/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 1
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 2
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 3
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 4
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 5
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 6
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 7
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 8
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 9
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 10
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 11
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 12
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 13
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 14
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 15
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 16
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 17
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 18
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 19
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 20
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 21
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 22
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 23
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 24
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 25
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 26
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 27
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 28
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 29
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 30
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 31
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 32
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 33
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 34
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 35
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 36
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 37
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 38
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 39
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 40
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 41
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 42
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 43
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 44
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 45
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 46
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 47
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 48
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 49
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 50
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 51
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 52
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 53
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 54
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 55
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 56
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 57
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 58
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 59
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 60
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 61
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 62
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 63
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 64
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 65
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 66
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 67
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 68
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 69
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 70
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 71
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 72
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 73
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 74
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 75
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 76
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 77
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 78
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 79
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 80
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 81
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 82
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 83
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 84
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 85
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 86
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 87
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 88
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 89
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 90
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 91
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 92
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 93
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 94
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 95
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 96
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 97
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 98
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 99
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 100
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 101
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 102
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 103
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 104
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 105
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 106
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 107
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 108
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 109
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 110
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 111
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 112
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 113
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 114
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 115
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 116
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 117
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 118
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 119
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 120
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 121
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 122
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 123
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 124
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 125
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 126
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 127
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 128
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 129
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 130
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 131
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 132
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 133
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 134
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 135
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 136
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 137
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 138
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 139
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 140
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 141
Tôi Là Lính Mới chap 38 - Trang 142
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Tên Hung Thành viên 1 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Boss xinh đẹp cái tên nói lên kết cục
Author Trả lời
_ Kiin _ Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
ơ s thằng bt con đó muốn giết :v
 • Author
  Tạc thiên bang ღ๖ۣۜOηĭĭ¢ɦαηღ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Vì nhìn mặt nó khó chịu vs k ra giúp
Author Trả lời
Đặng Thắng Thành viên 2 ngày trước Chapter 5 Báo vi phạm
vãi main nu.de emo
 • Author
  Tạc Thiên Bang- Rimuru Seigono Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Mai mốt có cái áo lưới màu đen bó v luôn
Author Trả lời
Dương Tuân Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Ai giải thích hộ thằng kia nó bị chém cụt tay rồi mà ...sao ảnh cuối tay nó vẫn còn nhỉ..emo
 • Author
  Hali Kio Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Nếu bạn ko hiểu thì đây là game thực tế ảo nhưng việc hồi phục của máy thằng đánh boss một mình là hết sức bình thường
Author Trả lời
Ma đạo_ Tà tuế Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Chấp nhận là main đồ sát về cấp 1 cho xem
Author Trả lời
Nhổn Nhổn cái Hờ Nồn Ráp Pơ Ngố Lồn Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Địt con mẹ con điếm rách này. Mấy tk ngu bảo con này hợp main thì chúng m bú cu tao đi là vừa. Giết chết cụ con điếm này với tk lol kia đi
Author Trả lời
Mutoha Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Chấp nhận là nữa đời sau khởi chơi game này luôn nhé
Author Trả lời
Cailonma Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
À thì ra cho nhỏ này theo để nó tổ đội vs thằng kia,giết cùng.lúc cho dễ,chứ giết lẻ uổng ko ai coi
Author Trả lời
Rossweisse Rita Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
ĐM CON MẮM =))
Author Trả lời
Bùi Đạt Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Chấp nhận dùm đi để đỡ bị con bitch này lẽo đẽo theo :v mà công nhận main tốt tính thật bị lừa gạt cả tình cảm và tài sản khiến cuộc đời bế tắc kiếp trc bởi con đó mà vẫn cho qua đc :v nếu là tui gặp con đó ở đâu giết nó ở đó luôn ấy chứ
Author Trả lời
Scorpion God Off Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
con này kiểu gì cũng bị giết . tác ghi con này vô sách tử thần r  :)
emo
Author Trả lời
thấy tao ngầu không Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
đùa pha bẻ lái vcl giờ thì mình hiểu sao tg cho nhỏ này theo r😁😁😁
Author Trả lời
Ja Ja Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Bitch à anh khuyên em đừng chơi ngu kẻo lại lên TV nổi tiếng thêm lần nữa lại cay cú emo
Author Trả lời
Thánh Vương Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Ấn hộ. 
2 thằng kia win thì con phò này chết chắc
2 thằng kia thua thì con này cũng bị phản giết luôn
Author Trả lời
Թ♄ù ᒪ@n Ô Đ@ ☨ư Thành viên 2 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
có khi nào , tác giả nhờ pha này để ôm của cho em này làm nu9 emo