Tôi là người chơi leo tháp một mình - Chapter 37

[Cập nhật lúc: 07:26 18/12/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 1
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 2
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 3
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 4
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 5
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 6
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 7
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 8
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 9
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 10
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 11
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 12
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 13
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 14
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 15
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 16
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 17
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 18
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 19
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 20
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 21
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 22
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 23
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 24
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 25
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 26
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 27
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 28
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 29
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 30
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 31
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 32
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 33
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 34
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 35
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 36
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 37
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 38
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 39
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 40
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 41
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 42
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 43
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 44
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 45
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 46
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 47
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 48
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 49
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 50
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 51
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 52
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 53
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 54
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 55
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 56
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 57
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 58
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 59
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 60
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 61
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 62
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 63
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 64
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 65
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 66
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 67
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 68
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 69
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 70
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 71
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 72
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 73
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 74
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 75
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 76
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 77
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 78
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 79
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 80
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 81
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 82
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 83
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 84
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 85
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 86
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 87
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 88
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 89
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 90
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 91
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 92
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 93
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 94
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 95
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 96
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 97
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 98
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 99
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 100
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 101
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 102
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 103
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 104
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 105
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 106
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 107
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 108
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 109
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 110
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 111
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 112
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 113
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 114
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 115
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 116
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 117
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 118
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 119
Tôi là người chơi leo tháp một mình chap 37 - Trang 120
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Hựa Thành viên 2 giờ trước Chapter 48 Báo vi phạm
thấy bên Wcomic ra tận chap 50 rồi
Author Trả lời
Gve Phan Thành viên 9 giờ trước Chapter 48 Báo vi phạm
Tôi có đệ tử là Tsundere =))
 • Author
  Giáo sư Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Yandere mới đúng
Author Trả lời
Phan Hữu Hiệp Thành viên 10 giờ trước Chapter 48 Báo vi phạm
Móa main còn có mấy cái a+ cơ mà con đệ tự max s thấp nhất là s- căng dị ☹
Author Trả lời
? Này ngu Thành viên 13 giờ trước Chapter 42.1 Báo vi phạm
tóm tắt: saitama có tóc phiên bản quét hầm ngục
Author Trả lời
ROCKETBOY TK Thành viên 13 giờ trước Chapter 48 Báo vi phạm
Má sợ vl đồ đệ thế này thì chết
Author Trả lời
IQ 10000 Thành viên 19 giờ trước Chapter 48 Báo vi phạm
Tao mà có ny được 1/3 nó, chắc là tổ tổng tích đức 10 đời mới đcj như thế:))
 • Author
  Zero $}•ZERO•{$ Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Khó lắm cầu ko đc đâu
Author Trả lời
ú òa Thành viên 1 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
thấy bên Wcomic có chap 49 rồi kìa
 • Author
  he mua Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  ăn cắp bản dịch của manhwa.tv xong edit lại, chứ có làm đâu, sang đó mà ủng hộ nó thì nhóm dịch drop cmnl, rồi éo có gì đọc. Ít nhất nettruyen nó còn tôn trọng nhóm dịch, giữ lại credit
Author Trả lời
Mạnh Hùng Thành viên 1 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
Trong tháp 10 năm ra ngoài có hẳn cơ ngơi to đùng 🤣🤣🤣
Author Trả lời
Heheh Thành viên 2 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
Haizzz yandare sợ hãi thật sựemo
 • Author
  Tu Tu Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Hy sinh tuyệt đối 
   cái dm😇😇😇 trừ main ra còn anh nào dám tán chuy này nữao
Author Trả lời
... Thành viên 2 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
T thích nhỏ đồ đệ vcl :)))
Author Trả lời
Trần Huy Thành viên 2 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
Chiêu dép lê ??
Author Trả lời
Thành viên 2 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
Còn đồ đệ có tâm vl
 • Author
  tran duc Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Author Trả lời
non cuu Thành viên 3 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Hủy Cp Diệt Bạch Liên Thành viên 3 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
Con bé này thiệt u mê... Nhưng mà ta thích
Author Trả lời
An Thành viên 3 ngày trước Chapter 48 Báo vi phạm
Cốt truyện rất hay. Hóng mau ra chap mới.