Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul
Lượt xem: 18.056
Nội dung

Ken, một học sinh trung học bình thường bị một con quỷ tấn công….may thay cậu sống sót sau tai nạn đó nhưng các bác sĩ đã ghép nội tạng của con quỷ đó để cứu sống cậu ta! Bắt đầu từ hôm đó cậu bắt đầu rơi dấn thân vào thế giới của quỷ hút máu sống giữa xã hội loài người mà người ta gọi chúng là ghoul

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 99 21/03/15 3.244
Chapter 98 21/03/15 3.164
Chapter 97 21/03/15 3.189
Chapter 96 21/03/15 3.133
Chapter 95 21/03/15 3.154
Chapter 94 21/03/15 3.152
Chapter 93 21/03/15 3.149
Chapter 92 21/03/15 3.135
Chapter 91 21/03/15 3.145
Chapter 90 21/03/15 3.174
Chapter 89 21/03/15 3.138
Chapter 88 21/03/15 3.150
Chapter 87 21/03/15 3.154
Chapter 86 21/03/15 3.149
Chapter 85 21/03/15 3.147
Chapter 84 21/03/15 3.175
Chapter 83 21/03/15 3.154
Chapter 82 21/03/15 3.156
Chapter 81 21/03/15 3.178
Chapter 80 21/03/15 3.172
Chapter 79 21/03/15 3.152
Chapter 78 21/03/15 3.143
Chapter 77 21/03/15 3.172
Chapter 76 21/03/15 3.159
Chapter 75 21/03/15 3.196
Chapter 74 21/03/15 3.144
Chapter 73 21/03/15 3.219
Chapter 72 21/03/15 3.163
Chapter 71 21/03/15 3.138
Chapter 70 21/03/15 3.181
Chapter 69 21/03/15 3.155
Chapter 68 21/03/15 3.138
Chapter 67 21/03/15 3.143
Chapter 66 21/03/15 3.144
Chapter 65 21/03/15 3.146
Chapter 64 21/03/15 3.144
Chapter 63 21/03/15 3.175
Chapter 62 21/03/15 3.156
Chapter 61 21/03/15 3.138
Chapter 60 21/03/15 3.157
Chapter 59.5 21/03/15 3.114
Chapter 59 21/03/15 3.144
Chapter 58 21/03/15 3.115
Chapter 57 21/03/15 3.142
Chapter 56 21/03/15 3.129
Chapter 55 21/03/15 3.156
Chapter 54 21/03/15 3.138
Chapter 53 21/03/15 3.155
Chapter 52 21/03/15 3.137
Chapter 51 21/03/15 3.162
Chapter 50 21/03/15 3.157
Chapter 49 21/03/15 3.136
Chapter 48 21/03/15 3.135
Chapter 47 21/03/15 3.131
Chapter 46 21/03/15 3.139
Chapter 45 21/03/15 3.135
Chapter 44 21/03/15 3.139
Chapter 43 21/03/15 3.260
Chapter 42 21/03/15 3.136
Chapter 41 21/03/15 3.160
Chapter 40 21/03/15 3.132
Chapter 39 21/03/15 3.124
Chapter 38 21/03/15 3.155
Chapter 37 21/03/15 3.131
Chapter 36 21/03/15 3.153
Chapter 35 21/03/15 3.188
Chapter 34 21/03/15 3.128
Chapter 33 21/03/15 3.125
Chapter 32 21/03/15 3.138
Chapter 31 21/03/15 3.154
Chapter 30 21/03/15 3.149
Chapter 29 21/03/15 3.119
Chapter 28 21/03/15 3.128
Chapter 27 21/03/15 3.134
Chapter 26 21/03/15 3.124
Chapter 25 21/03/15 3.135
Chapter 24 21/03/15 3.129
Chapter 23 21/03/15 3.129
Chapter 22 21/03/15 3.122
Chapter 21 21/03/15 3.119
Chapter 20 21/03/15 3.131
Chapter 19 21/03/15 3.129
Chapter 18 21/03/15 3.121
Chapter 17 21/03/15 3.119
Chapter 16 21/03/15 3.133
Chapter 15 21/03/15 3.137
Chapter 14 21/03/15 3.119
Chapter 13 21/03/15 3.133
Chapter 12 21/03/15 3.138
Chapter 11 21/03/15 3.148
Chapter 10 21/03/15 3.154
Chapter 9 21/03/15 3.133
Chapter 8 21/03/15 3.146
Chapter 7 21/03/15 3.140
Chapter 6 21/03/15 3.149
Chapter 5 21/03/15 3.164
Chapter 4 21/03/15 3.168
Chapter 3 21/03/15 3.148
Chapter 2 21/03/15 3.197
Chapter 1 21/03/15 3.338
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch