Tôn Ngộ Không

Tôn Ngộ Không
Lượt xem: 5.685
Nội dung

Tác phẩm siêu kinh điển Tây du ký được ông thần manga Osamu Tezuka chuyển thành manga với một phong cách cực kỳ hài hước và vui nhộn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 36.1 17/03/15 3.046
Chapter 35 17/03/15 3.051
Chapter 34.2 17/03/15 3.048
Chapter 34.1 17/03/15 3.028
Chapter 33 17/03/15 3.025
Chapter 32.2 17/03/15 3.027
Chapter 32.1 17/03/15 3.033
Chapter 31 17/03/15 3.026
Chapter 30.4 17/03/15 3.030
Chapter 30.3 17/03/15 3.032
Chapter 30.2 17/03/15 3.017
Chapter 30.1 17/03/15 3.026
Chapter 29 17/03/15 3.026
Chapter 28 17/03/15 3.036
Chapter 27.2 17/03/15 3.028
Chapter 27.1 17/03/15 3.025
Chapter 26.2 17/03/15 3.029
Chapter 26.1 17/03/15 3.029
Chapter 25 17/03/15 3.033
Chapter 24 17/03/15 3.025
Chapter 23.3 17/03/15 3.029
Chapter 23.2 17/03/15 3.034
Chapter 23.1 17/03/15 3.043
Chapter 22.2 17/03/15 3.031
Chapter 22.1 17/03/15 3.025
Chapter 21 17/03/15 3.025
Chapter 20 17/03/15 3.028
Chapter 19 17/03/15 3.030
Chapter 18.2 17/03/15 3.025
Chapter 18.1 17/03/15 3.022
Chapter 18 17/03/15 3.026
Chapter 17.3 17/03/15 3.021
Chapter 17.2 17/03/15 3.026
Chapter 17.1 17/03/15 3.025
Chapter 16 17/03/15 3.025
Chapter 15 17/03/15 3.027
Chapter 14 17/03/15 3.026
Chapter 13 17/03/15 3.031
Chapter 12 17/03/15 3.040
Chapter 11 17/03/15 3.031
Chapter 10 17/03/15 3.032
Chapter 9 17/03/15 3.029
Chapter 8: Chap 005b 15/03/15 3.024
Chapter 8: Chap 005a 15/03/15 3.026
Chapter 8: Chap 004 15/03/15 3.023
Chapter 8: Chap 003 15/03/15 3.023
Chapter 8: Chap 002b 15/03/15 3.029
Chapter 8: Chap 002a 15/03/15 3.032
Chapter 8: Chap 001b 15/03/15 3.021
Chapter 8: Chap 001a 15/03/15 3.028
Chapter 7: Chap 004c 15/03/15 3.025
Chapter 7: Chap 004b 15/03/15 3.029
Chapter 7: Chap 004a 15/03/15 3.023
Chapter 7: Chap 003 15/03/15 3.023
Chapter 7: Chap 002b 15/03/15 3.022
Chapter 7: Chap 002a 15/03/15 3.022
Chapter 7: chap 001 15/03/15 3.025
Chapter 6: Chap 003b 15/03/15 3.025
Chapter 6: Chap 003a 15/03/15 3.024
Chapter 6: Chap 002 15/03/15 3.025
Chapter 6: Chap 001d 15/03/15 3.023
Chapter 6: Chap 001c 15/03/15 3.024
Chapter 6: Chap 001b 15/03/15 3.025
Chapter 6: Chap 001a 15/03/15 3.026
Chapter 5: Chap 006 15/03/15 3.023
Chapter 5: Chap 005 15/03/15 3.022
Chapter 5: Chap 004b 15/03/15 3.022
Chapter 5: Chap 004a 15/03/15 3.023
Chapter 5: Chap 003b 15/03/15 3.034
Chapter 5: Chap 003a 15/03/15 3.027
Chapter 5: Chap 002 15/03/15 3.024
Chapter 5: Chap 001 15/03/15 3.030
Chapter 4: Chap 004c 15/03/15 3.024
Chapter 4: Chap 004b 15/03/15 3.021
Chapter 4: Chap 004a 15/03/15 3.024
Chapter 4: Chap 003b 15/03/15 3.023
Chapter 4: Chap 003a 15/03/15 3.022
Chapter 4: Chap 002 15/03/15 3.030
Chapter 4: Chap 001 15/03/15 3.026
Chapter 3: Chap 005 15/03/15 3.028
Chapter 3: Chap 004b 15/03/15 3.019
Chapter 3: Chap 004a 15/03/15 3.022
Chapter 3: Chap 003c 15/03/15 3.019
Chapter 3: Chap 003b 15/03/15 3.023
Chapter 3: Chap 003a 15/03/15 3.032
Chapter 3: Chap 002 15/03/15 3.025
Chapter 3: Chap 001 15/03/15 3.022
Chapter 2: Chap 004 15/03/15 3.022
Chapter 2: Chap 003d 15/03/15 3.023
Chapter 2: Chap 003c 15/03/15 3.024
Chapter 2: Chap 003b 15/03/15 3.023
Chapter 2: Chap 003a 15/03/15 3.023
Chapter 2: Chap 002 15/03/15 3.048
Chapter 2: Chap 001 15/03/15 3.028
Chapter 1: Chap 007 15/03/15 3.021
Chapter 1: Chap 006 15/03/15 3.021
Chapter 1: Chap 005 15/03/15 3.026
Chapter 1: Chap 004 15/03/15 3.026
Chapter 1: Chap 003 15/03/15 3.023
Chapter 1: Chap 002 15/03/15 3.030
Chapter 1: Chap 001 15/03/15 3.024
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch