Tôn Ngộ Không

Tôn Ngộ Không
Lượt xem: 5.606
Nội dung

Tác phẩm siêu kinh điển Tây du ký được ông thần manga Osamu Tezuka chuyển thành manga với một phong cách cực kỳ hài hước và vui nhộn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 36.1 17/03/15 3.046
Chapter 35 17/03/15 3.051
Chapter 34.2 17/03/15 3.048
Chapter 34.1 17/03/15 3.028
Chapter 33 17/03/15 3.024
Chapter 32.2 17/03/15 3.025
Chapter 32.1 17/03/15 3.032
Chapter 31 17/03/15 3.025
Chapter 30.4 17/03/15 3.030
Chapter 30.3 17/03/15 3.031
Chapter 30.2 17/03/15 3.017
Chapter 30.1 17/03/15 3.025
Chapter 29 17/03/15 3.025
Chapter 28 17/03/15 3.036
Chapter 27.2 17/03/15 3.028
Chapter 27.1 17/03/15 3.023
Chapter 26.2 17/03/15 3.027
Chapter 26.1 17/03/15 3.028
Chapter 25 17/03/15 3.033
Chapter 24 17/03/15 3.024
Chapter 23.3 17/03/15 3.028
Chapter 23.2 17/03/15 3.032
Chapter 23.1 17/03/15 3.042
Chapter 22.2 17/03/15 3.030
Chapter 22.1 17/03/15 3.025
Chapter 21 17/03/15 3.025
Chapter 20 17/03/15 3.027
Chapter 19 17/03/15 3.029
Chapter 18.2 17/03/15 3.025
Chapter 18.1 17/03/15 3.022
Chapter 18 17/03/15 3.024
Chapter 17.3 17/03/15 3.020
Chapter 17.2 17/03/15 3.026
Chapter 17.1 17/03/15 3.023
Chapter 16 17/03/15 3.025
Chapter 15 17/03/15 3.026
Chapter 14 17/03/15 3.025
Chapter 13 17/03/15 3.031
Chapter 12 17/03/15 3.038
Chapter 11 17/03/15 3.030
Chapter 10 17/03/15 3.031
Chapter 9 17/03/15 3.029
Chapter 8: Chap 005b 15/03/15 3.024
Chapter 8: Chap 005a 15/03/15 3.026
Chapter 8: Chap 004 15/03/15 3.023
Chapter 8: Chap 003 15/03/15 3.023
Chapter 8: Chap 002b 15/03/15 3.029
Chapter 8: Chap 002a 15/03/15 3.031
Chapter 8: Chap 001b 15/03/15 3.020
Chapter 8: Chap 001a 15/03/15 3.027
Chapter 7: Chap 004c 15/03/15 3.024
Chapter 7: Chap 004b 15/03/15 3.028
Chapter 7: Chap 004a 15/03/15 3.022
Chapter 7: Chap 003 15/03/15 3.023
Chapter 7: Chap 002b 15/03/15 3.020
Chapter 7: Chap 002a 15/03/15 3.022
Chapter 7: chap 001 15/03/15 3.024
Chapter 6: Chap 003b 15/03/15 3.024
Chapter 6: Chap 003a 15/03/15 3.023
Chapter 6: Chap 002 15/03/15 3.024
Chapter 6: Chap 001d 15/03/15 3.022
Chapter 6: Chap 001c 15/03/15 3.023
Chapter 6: Chap 001b 15/03/15 3.024
Chapter 6: Chap 001a 15/03/15 3.025
Chapter 5: Chap 006 15/03/15 3.022
Chapter 5: Chap 005 15/03/15 3.021
Chapter 5: Chap 004b 15/03/15 3.021
Chapter 5: Chap 004a 15/03/15 3.022
Chapter 5: Chap 003b 15/03/15 3.034
Chapter 5: Chap 003a 15/03/15 3.026
Chapter 5: Chap 002 15/03/15 3.023
Chapter 5: Chap 001 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chap 004c 15/03/15 3.023
Chapter 4: Chap 004b 15/03/15 3.021
Chapter 4: Chap 004a 15/03/15 3.023
Chapter 4: Chap 003b 15/03/15 3.022
Chapter 4: Chap 003a 15/03/15 3.021
Chapter 4: Chap 002 15/03/15 3.030
Chapter 4: Chap 001 15/03/15 3.025
Chapter 3: Chap 005 15/03/15 3.027
Chapter 3: Chap 004b 15/03/15 3.018
Chapter 3: Chap 004a 15/03/15 3.020
Chapter 3: Chap 003c 15/03/15 3.019
Chapter 3: Chap 003b 15/03/15 3.023
Chapter 3: Chap 003a 15/03/15 3.031
Chapter 3: Chap 002 15/03/15 3.024
Chapter 3: Chap 001 15/03/15 3.022
Chapter 2: Chap 004 15/03/15 3.021
Chapter 2: Chap 003d 15/03/15 3.022
Chapter 2: Chap 003c 15/03/15 3.023
Chapter 2: Chap 003b 15/03/15 3.022
Chapter 2: Chap 003a 15/03/15 3.022
Chapter 2: Chap 002 15/03/15 3.047
Chapter 2: Chap 001 15/03/15 3.028
Chapter 1: Chap 007 15/03/15 3.020
Chapter 1: Chap 006 15/03/15 3.020
Chapter 1: Chap 005 15/03/15 3.025
Chapter 1: Chap 004 15/03/15 3.025
Chapter 1: Chap 003 15/03/15 3.022
Chapter 1: Chap 002 15/03/15 3.029
Chapter 1: Chap 001 15/03/15 3.023
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch