Tổng hợp One Shot.

Tổng hợp One Shot.
Lượt xem: 36.465
Tổng hợp One Shot. Xếp hạng: 3/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Tổng hợp các truyện One shot

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 28/05/15 3.567
Chapter 99 28/05/15 3.358
Chapter 98 28/05/15 3.318
Chapter 97 28/05/15 3.312
Chapter 96 28/05/15 3.283
Chapter 95 28/05/15 3.299
Chapter 94 28/05/15 3.804
Chapter 93 28/05/15 3.290
Chapter 92 28/05/15 3.286
Chapter 91 28/05/15 3.289
Chapter 90 28/05/15 3.285
Chapter 89 28/05/15 3.300
Chapter 88 28/05/15 3.316
Chapter 87 28/05/15 3.370
Chapter 86 28/05/15 3.221
Chapter 86 28/05/15 3.228
Chapter 85 28/05/15 3.208
Chapter 85 28/05/15 3.204
Chapter 84 28/05/15 3.226
Chapter 84 28/05/15 3.208
Chapter 83 28/05/15 3.217
Chapter 83 28/05/15 3.216
Chapter 82 18/05/15 3.236
Chapter 81 18/05/15 3.246
Chapter 80 18/05/15 3.297
Chapter 79 18/05/15 3.610
Chapter 78 18/05/15 3.229
Chapter 77 18/05/15 3.229
Chapter 76 18/05/15 3.255
Chapter 75 18/05/15 3.256
Chapter 74 18/05/15 3.271
Chapter 73 18/05/15 3.263
Chapter 72 18/05/15 3.222
Chapter 72 18/05/15 3.273
Chapter 71 06/05/15 3.269
Chapter 70 06/05/15 3.275
Chapter 69 06/05/15 3.309
Chapter 68 06/05/15 3.286
Chapter 67 06/05/15 3.300
Chapter 66 06/05/15 3.257
Chapter 65 06/05/15 3.238
Chapter 64 06/05/15 3.300
Chapter 63 06/05/15 3.239
Chapter 62 06/05/15 3.290
Chapter 61 06/05/15 3.298
Chapter 60 06/05/15 3.294
Chapter 59 06/05/15 3.275
Chapter 58 06/05/15 3.232
Chapter 57 06/05/15 3.262
Chapter 56 06/05/15 3.281
Chapter 55 06/05/15 3.259
Chapter 54 06/05/15 3.250
Chapter 53 06/05/15 3.284
Chapter 52 06/05/15 3.279
Chapter 51 06/05/15 3.305
Chapter 50 06/05/15 3.284
Chapter 49 06/05/15 3.262
Chapter 48 06/05/15 3.264
Chapter 47 06/05/15 3.273
Chapter 46 06/05/15 3.273
Chapter 45 06/05/15 3.267
Chapter 44 06/05/15 3.280
Chapter 43 06/05/15 3.289
Chapter 42 06/05/15 3.284
Chapter 41 06/05/15 3.268
Chapter 40 06/05/15 3.271
Chapter 39 06/05/15 3.253
Chapter 38 06/05/15 3.248
Chapter 37 06/05/15 3.251
Chapter 36 10/04/15 3.280
Chapter 35 10/04/15 3.277
Chapter 34 10/04/15 3.294
Chapter 33 07/04/15 3.325
Chapter 32 07/04/15 3.279
Chapter 31 07/04/15 3.277
Chapter 30 07/04/15 3.276
Chapter 30 07/04/15 3.291
Chapter 29 07/04/15 3.263
Chapter 29 07/04/15 3.296
Chapter 28 07/04/15 3.291
Chapter 27 07/04/15 3.287
Chapter 26 07/04/15 3.285
Chapter 25 07/04/15 3.290
Chapter 23 07/04/15 3.292
Chapter 22 07/04/15 3.307
Chapter 21 07/04/15 3.289
Chapter 20 07/04/15 3.342
Chapter 19 07/04/15 3.318
Chapter 18 07/04/15 3.348
Chapter 17 07/04/15 3.362
Chapter 16 07/04/15 3.330
Chapter 15 07/04/15 3.332
Chapter 14 07/04/15 3.338
Chapter 13 07/04/15 3.352
Chapter 12 07/04/15 3.369
Chapter 11 07/04/15 3.433
Chapter 10 07/04/15 3.409
Chapter 9 07/04/15 3.413
Chapter 8 07/04/15 3.392
Chapter 7 07/04/15 3.426
Chapter 6 07/04/15 3.436
Chapter 5 07/04/15 3.575
Chapter 4 07/04/15 3.508
Chapter 3 07/04/15 3.557
Chapter 2 07/04/15 3.612
Chapter 1 07/04/15 3.972
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
nguyễn linh 20:06 25/12/16Chapter 23Báo vi phạm
hay wa

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch