Tổng hợp One Shot.

Tổng hợp One Shot.
Lượt xem: 28.481
Nội dung

Tổng hợp các truyện One shot

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 28/05/15 3.423
Chapter 99 28/05/15 3.272
Chapter 98 28/05/15 3.239
Chapter 97 28/05/15 3.236
Chapter 96 28/05/15 3.209
Chapter 95 28/05/15 3.222
Chapter 94 28/05/15 3.729
Chapter 93 28/05/15 3.215
Chapter 92 28/05/15 3.220
Chapter 91 28/05/15 3.213
Chapter 90 28/05/15 3.208
Chapter 89 28/05/15 3.221
Chapter 88 28/05/15 3.247
Chapter 87 28/05/15 3.300
Chapter 86 28/05/15 3.161
Chapter 86 28/05/15 3.167
Chapter 85 28/05/15 3.143
Chapter 85 28/05/15 3.146
Chapter 84 28/05/15 3.166
Chapter 84 28/05/15 3.144
Chapter 83 28/05/15 3.153
Chapter 83 28/05/15 3.152
Chapter 82 18/05/15 3.167
Chapter 81 18/05/15 3.171
Chapter 80 18/05/15 3.211
Chapter 79 18/05/15 3.525
Chapter 78 18/05/15 3.160
Chapter 77 18/05/15 3.162
Chapter 76 18/05/15 3.186
Chapter 75 18/05/15 3.186
Chapter 74 18/05/15 3.209
Chapter 73 18/05/15 3.202
Chapter 72 18/05/15 3.165
Chapter 72 18/05/15 3.200
Chapter 71 06/05/15 3.207
Chapter 70 06/05/15 3.201
Chapter 69 06/05/15 3.239
Chapter 68 06/05/15 3.217
Chapter 67 06/05/15 3.236
Chapter 66 06/05/15 3.201
Chapter 65 06/05/15 3.180
Chapter 64 06/05/15 3.227
Chapter 63 06/05/15 3.178
Chapter 62 06/05/15 3.222
Chapter 61 06/05/15 3.231
Chapter 60 06/05/15 3.231
Chapter 59 06/05/15 3.218
Chapter 58 06/05/15 3.170
Chapter 57 06/05/15 3.200
Chapter 56 06/05/15 3.218
Chapter 55 06/05/15 3.197
Chapter 54 06/05/15 3.184
Chapter 53 06/05/15 3.225
Chapter 52 06/05/15 3.210
Chapter 51 06/05/15 3.236
Chapter 50 06/05/15 3.215
Chapter 49 06/05/15 3.199
Chapter 48 06/05/15 3.200
Chapter 47 06/05/15 3.207
Chapter 46 06/05/15 3.211
Chapter 45 06/05/15 3.206
Chapter 44 06/05/15 3.223
Chapter 43 06/05/15 3.217
Chapter 42 06/05/15 3.209
Chapter 41 06/05/15 3.203
Chapter 40 06/05/15 3.205
Chapter 39 06/05/15 3.190
Chapter 38 06/05/15 3.187
Chapter 37 06/05/15 3.186
Chapter 36 10/04/15 3.203
Chapter 35 10/04/15 3.217
Chapter 34 10/04/15 3.226
Chapter 33 07/04/15 3.249
Chapter 32 07/04/15 3.213
Chapter 31 07/04/15 3.221
Chapter 30 07/04/15 3.223
Chapter 30 07/04/15 3.229
Chapter 29 07/04/15 3.204
Chapter 29 07/04/15 3.228
Chapter 28 07/04/15 3.230
Chapter 27 07/04/15 3.222
Chapter 26 07/04/15 3.224
Chapter 25 07/04/15 3.227
Chapter 23 07/04/15 3.224
Chapter 22 07/04/15 3.241
Chapter 21 07/04/15 3.227
Chapter 20 07/04/15 3.277
Chapter 19 07/04/15 3.242
Chapter 18 07/04/15 3.281
Chapter 17 07/04/15 3.287
Chapter 16 07/04/15 3.259
Chapter 15 07/04/15 3.255
Chapter 14 07/04/15 3.266
Chapter 13 07/04/15 3.270
Chapter 12 07/04/15 3.275
Chapter 11 07/04/15 3.314
Chapter 10 07/04/15 3.297
Chapter 9 07/04/15 3.318
Chapter 8 07/04/15 3.308
Chapter 7 07/04/15 3.328
Chapter 6 07/04/15 3.326
Chapter 5 07/04/15 3.431
Chapter 4 07/04/15 3.375
Chapter 3 07/04/15 3.424
Chapter 2 07/04/15 3.465
Chapter 1 07/04/15 3.659
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch