Tổng hợp One Shot.

Tổng hợp One Shot.
Lượt xem: 33.561
Tổng hợp One Shot. Xếp hạng: 3/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Tổng hợp các truyện One shot

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 28/05/15 3.523
Chapter 99 28/05/15 3.328
Chapter 98 28/05/15 3.288
Chapter 97 28/05/15 3.291
Chapter 96 28/05/15 3.261
Chapter 95 28/05/15 3.276
Chapter 94 28/05/15 3.785
Chapter 93 28/05/15 3.266
Chapter 92 28/05/15 3.268
Chapter 91 28/05/15 3.268
Chapter 90 28/05/15 3.261
Chapter 89 28/05/15 3.278
Chapter 88 28/05/15 3.293
Chapter 87 28/05/15 3.340
Chapter 86 28/05/15 3.200
Chapter 86 28/05/15 3.208
Chapter 85 28/05/15 3.189
Chapter 85 28/05/15 3.185
Chapter 84 28/05/15 3.205
Chapter 84 28/05/15 3.187
Chapter 83 28/05/15 3.191
Chapter 83 28/05/15 3.189
Chapter 82 18/05/15 3.210
Chapter 81 18/05/15 3.218
Chapter 80 18/05/15 3.262
Chapter 79 18/05/15 3.579
Chapter 78 18/05/15 3.202
Chapter 77 18/05/15 3.201
Chapter 76 18/05/15 3.227
Chapter 75 18/05/15 3.221
Chapter 74 18/05/15 3.245
Chapter 73 18/05/15 3.235
Chapter 72 18/05/15 3.199
Chapter 72 18/05/15 3.246
Chapter 71 06/05/15 3.247
Chapter 70 06/05/15 3.248
Chapter 69 06/05/15 3.284
Chapter 68 06/05/15 3.264
Chapter 67 06/05/15 3.280
Chapter 66 06/05/15 3.236
Chapter 65 06/05/15 3.218
Chapter 64 06/05/15 3.273
Chapter 63 06/05/15 3.214
Chapter 62 06/05/15 3.262
Chapter 61 06/05/15 3.271
Chapter 60 06/05/15 3.271
Chapter 59 06/05/15 3.252
Chapter 58 06/05/15 3.207
Chapter 57 06/05/15 3.238
Chapter 56 06/05/15 3.261
Chapter 55 06/05/15 3.236
Chapter 54 06/05/15 3.223
Chapter 53 06/05/15 3.263
Chapter 52 06/05/15 3.254
Chapter 51 06/05/15 3.280
Chapter 50 06/05/15 3.258
Chapter 49 06/05/15 3.240
Chapter 48 06/05/15 3.240
Chapter 47 06/05/15 3.250
Chapter 46 06/05/15 3.248
Chapter 45 06/05/15 3.242
Chapter 44 06/05/15 3.256
Chapter 43 06/05/15 3.259
Chapter 42 06/05/15 3.253
Chapter 41 06/05/15 3.239
Chapter 40 06/05/15 3.243
Chapter 39 06/05/15 3.229
Chapter 38 06/05/15 3.222
Chapter 37 06/05/15 3.226
Chapter 36 10/04/15 3.255
Chapter 35 10/04/15 3.255
Chapter 34 10/04/15 3.268
Chapter 33 07/04/15 3.300
Chapter 32 07/04/15 3.255
Chapter 31 07/04/15 3.255
Chapter 30 07/04/15 3.256
Chapter 30 07/04/15 3.267
Chapter 29 07/04/15 3.236
Chapter 29 07/04/15 3.262
Chapter 28 07/04/15 3.267
Chapter 27 07/04/15 3.259
Chapter 26 07/04/15 3.261
Chapter 25 07/04/15 3.263
Chapter 23 07/04/15 3.265
Chapter 22 07/04/15 3.282
Chapter 21 07/04/15 3.263
Chapter 20 07/04/15 3.318
Chapter 19 07/04/15 3.287
Chapter 18 07/04/15 3.320
Chapter 17 07/04/15 3.334
Chapter 16 07/04/15 3.302
Chapter 15 07/04/15 3.297
Chapter 14 07/04/15 3.309
Chapter 13 07/04/15 3.320
Chapter 12 07/04/15 3.328
Chapter 11 07/04/15 3.394
Chapter 10 07/04/15 3.362
Chapter 9 07/04/15 3.378
Chapter 8 07/04/15 3.361
Chapter 7 07/04/15 3.391
Chapter 6 07/04/15 3.397
Chapter 5 07/04/15 3.537
Chapter 4 07/04/15 3.468
Chapter 3 07/04/15 3.517
Chapter 2 07/04/15 3.570
Chapter 1 07/04/15 3.890
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
nguyễn linh 20:06 25/12/16Chapter 23Báo vi phạm
hay wa

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch