Tổng hợp One Shot.

Tổng hợp One Shot.
Lượt xem: 30.295
Tổng hợp One Shot. Xếp hạng: 3/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Tổng hợp các truyện One shot

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 28/05/15 3.465
Chapter 99 28/05/15 3.292
Chapter 98 28/05/15 3.258
Chapter 97 28/05/15 3.252
Chapter 96 28/05/15 3.233
Chapter 95 28/05/15 3.244
Chapter 94 28/05/15 3.754
Chapter 93 28/05/15 3.238
Chapter 92 28/05/15 3.243
Chapter 91 28/05/15 3.234
Chapter 90 28/05/15 3.229
Chapter 89 28/05/15 3.250
Chapter 88 28/05/15 3.267
Chapter 87 28/05/15 3.319
Chapter 86 28/05/15 3.177
Chapter 86 28/05/15 3.181
Chapter 85 28/05/15 3.161
Chapter 85 28/05/15 3.160
Chapter 84 28/05/15 3.178
Chapter 84 28/05/15 3.161
Chapter 83 28/05/15 3.166
Chapter 83 28/05/15 3.165
Chapter 82 18/05/15 3.183
Chapter 81 18/05/15 3.191
Chapter 80 18/05/15 3.234
Chapter 79 18/05/15 3.547
Chapter 78 18/05/15 3.174
Chapter 77 18/05/15 3.176
Chapter 76 18/05/15 3.200
Chapter 75 18/05/15 3.195
Chapter 74 18/05/15 3.224
Chapter 73 18/05/15 3.217
Chapter 72 18/05/15 3.179
Chapter 72 18/05/15 3.214
Chapter 71 06/05/15 3.222
Chapter 70 06/05/15 3.220
Chapter 69 06/05/15 3.253
Chapter 68 06/05/15 3.235
Chapter 67 06/05/15 3.253
Chapter 66 06/05/15 3.215
Chapter 65 06/05/15 3.194
Chapter 64 06/05/15 3.245
Chapter 63 06/05/15 3.191
Chapter 62 06/05/15 3.235
Chapter 61 06/05/15 3.244
Chapter 60 06/05/15 3.244
Chapter 59 06/05/15 3.231
Chapter 58 06/05/15 3.185
Chapter 57 06/05/15 3.216
Chapter 56 06/05/15 3.233
Chapter 55 06/05/15 3.209
Chapter 54 06/05/15 3.198
Chapter 53 06/05/15 3.237
Chapter 52 06/05/15 3.227
Chapter 51 06/05/15 3.249
Chapter 50 06/05/15 3.227
Chapter 49 06/05/15 3.209
Chapter 48 06/05/15 3.210
Chapter 47 06/05/15 3.219
Chapter 46 06/05/15 3.223
Chapter 45 06/05/15 3.217
Chapter 44 06/05/15 3.234
Chapter 43 06/05/15 3.235
Chapter 42 06/05/15 3.224
Chapter 41 06/05/15 3.216
Chapter 40 06/05/15 3.218
Chapter 39 06/05/15 3.201
Chapter 38 06/05/15 3.196
Chapter 37 06/05/15 3.199
Chapter 36 10/04/15 3.217
Chapter 35 10/04/15 3.228
Chapter 34 10/04/15 3.236
Chapter 33 07/04/15 3.265
Chapter 32 07/04/15 3.226
Chapter 31 07/04/15 3.230
Chapter 30 07/04/15 3.234
Chapter 30 07/04/15 3.241
Chapter 29 07/04/15 3.214
Chapter 29 07/04/15 3.238
Chapter 28 07/04/15 3.242
Chapter 27 07/04/15 3.233
Chapter 26 07/04/15 3.237
Chapter 25 07/04/15 3.238
Chapter 23 07/04/15 3.237
Chapter 22 07/04/15 3.256
Chapter 21 07/04/15 3.241
Chapter 20 07/04/15 3.295
Chapter 19 07/04/15 3.259
Chapter 18 07/04/15 3.295
Chapter 17 07/04/15 3.304
Chapter 16 07/04/15 3.271
Chapter 15 07/04/15 3.268
Chapter 14 07/04/15 3.283
Chapter 13 07/04/15 3.285
Chapter 12 07/04/15 3.293
Chapter 11 07/04/15 3.340
Chapter 10 07/04/15 3.320
Chapter 9 07/04/15 3.335
Chapter 8 07/04/15 3.325
Chapter 7 07/04/15 3.351
Chapter 6 07/04/15 3.355
Chapter 5 07/04/15 3.480
Chapter 4 07/04/15 3.411
Chapter 3 07/04/15 3.456
Chapter 2 07/04/15 3.497
Chapter 1 07/04/15 3.734
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch