Touch

Touch
Lượt xem: 23.599
Touch Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

"Touch là câu chuyện viết về 2 anh em sinh đôi nhà Uesugi trong đó người anh là Tatsuya và cậu em là Kazuya và cô bạn hàng xóm Asakura Minami. Hai gia đình Uesugi và Asakura là hàng xóm và khá thân nhau. Khi Tatsuya, Kazuya và Minami ra đời và bắt đầu nghịch phá lung tung mỗi khi chúng chơi đùa thì bố mẹ chúng quyết định xây 1 căn nhà nhỏ ở khoảng sân giữa 2 gia đình và nơi đây trở thành nơi vui chơi của 3 đứa trẻ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 257.5: - End 21/03/15 3.227
Chapter 257 15/03/15 3.226
Chapter 256 15/03/15 3.186
Chapter 255 15/03/15 3.106
Chapter 254 15/03/15 3.105
Chapter 253 15/03/15 3.092
Chapter 252 15/03/15 3.098
Chapter 251 15/03/15 3.091
Chapter 250 15/03/15 3.092
Chapter 249 15/03/15 3.100
Chapter 248 15/03/15 3.090
Chapter 247 15/03/15 3.088
Chapter 246 15/03/15 3.100
Chapter 245 15/03/15 3.096
Chapter 244 15/03/15 3.089
Chapter 243 15/03/15 3.088
Chapter 242 15/03/15 3.091
Chapter 241 15/03/15 3.091
Chapter 240 15/03/15 3.093
Chapter 239 15/03/15 3.089
Chapter 238 15/03/15 3.079
Chapter 237 15/03/15 3.088
Chapter 236 15/03/15 3.085
Chapter 235 15/03/15 3.079
Chapter 234 15/03/15 3.072
Chapter 233 15/03/15 3.073
Chapter 232 15/03/15 3.072
Chapter 231 15/03/15 3.073
Chapter 230 15/03/15 3.076
Chapter 229 15/03/15 3.073
Chapter 228 15/03/15 3.072
Chapter 227 15/03/15 3.070
Chapter 226 15/03/15 3.072
Chapter 225 15/03/15 3.072
Chapter 224 15/03/15 3.078
Chapter 223 15/03/15 3.072
Chapter 222 15/03/15 3.074
Chapter 221 15/03/15 3.067
Chapter 220 15/03/15 3.068
Chapter 219 15/03/15 3.069
Chapter 218 15/03/15 3.077
Chapter 217 15/03/15 3.077
Chapter 216 15/03/15 3.073
Chapter 215 15/03/15 3.079
Chapter 214 15/03/15 3.086
Chapter 213 15/03/15 3.086
Chapter 212 15/03/15 3.077
Chapter 211 15/03/15 3.076
Chapter 210 15/03/15 3.090
Chapter 209 15/03/15 3.080
Chapter 208 15/03/15 3.075
Chapter 207 15/03/15 3.074
Chapter 206 15/03/15 3.077
Chapter 205 15/03/15 3.077
Chapter 204 15/03/15 3.080
Chapter 203 15/03/15 3.072
Chapter 202 15/03/15 3.075
Chapter 201 15/03/15 3.071
Chapter 200 15/03/15 3.075
Chapter 199 15/03/15 3.069
Chapter 198 15/03/15 3.072
Chapter 197 15/03/15 3.083
Chapter 196 15/03/15 3.075
Chapter 195 15/03/15 3.076
Chapter 194 15/03/15 3.076
Chapter 193 15/03/15 3.076
Chapter 192 15/03/15 3.074
Chapter 191 15/03/15 3.082
Chapter 190 15/03/15 3.077
Chapter 189 15/03/15 3.075
Chapter 188 15/03/15 3.079
Chapter 187 15/03/15 3.073
Chapter 186 15/03/15 3.067
Chapter 185 15/03/15 3.072
Chapter 184 15/03/15 3.067
Chapter 183 15/03/15 3.074
Chapter 182 15/03/15 3.071
Chapter 181 15/03/15 3.081
Chapter 180 15/03/15 3.072
Chapter 179 15/03/15 3.079
Chapter 178 15/03/15 3.079
Chapter 177 15/03/15 3.075
Chapter 176 15/03/15 3.083
Chapter 175 15/03/15 3.077
Chapter 174 15/03/15 3.079
Chapter 173 15/03/15 3.081
Chapter 172 15/03/15 3.087
Chapter 171 15/03/15 3.080
Chapter 170 15/03/15 3.083
Chapter 169 15/03/15 3.080
Chapter 168 15/03/15 3.078
Chapter 167 15/03/15 3.089
Chapter 166 15/03/15 3.072
Chapter 165 15/03/15 3.076
Chapter 164 15/03/15 3.077
Chapter 163 15/03/15 3.087
Chapter 162 15/03/15 3.077
Chapter 161 15/03/15 3.070
Chapter 160 15/03/15 3.084
Chapter 159 15/03/15 3.073
Chapter 158 15/03/15 3.079
Chapter 157 15/03/15 3.075
Chapter 156 15/03/15 3.075
Chapter 155 15/03/15 3.078
Chapter 154 15/03/15 3.071
Chapter 153 15/03/15 3.072
Chapter 152 15/03/15 3.075
Chapter 151 15/03/15 3.076
Chapter 150 15/03/15 3.082
Chapter 149 15/03/15 3.078
Chapter 148 15/03/15 3.068
Chapter 147 15/03/15 3.066
Chapter 146 15/03/15 3.066
Chapter 145 15/03/15 3.067
Chapter 144 15/03/15 3.073
Chapter 143 15/03/15 3.077
Chapter 142 15/03/15 3.069
Chapter 141 15/03/15 3.066
Chapter 140 15/03/15 3.077
Chapter 139 15/03/15 3.083
Chapter 138 15/03/15 3.068
Chapter 137 15/03/15 3.073
Chapter 136 15/03/15 3.075
Chapter 135 15/03/15 3.071
Chapter 134 15/03/15 3.073
Chapter 133 15/03/15 3.075
Chapter 132 15/03/15 3.073
Chapter 131 15/03/15 3.080
Chapter 130 15/03/15 3.076
Chapter 129 15/03/15 3.069
Chapter 128 15/03/15 3.075
Chapter 127 15/03/15 3.079
Chapter 126 15/03/15 3.076
Chapter 125 15/03/15 3.076
Chapter 124 15/03/15 3.068
Chapter 123 15/03/15 3.065
Chapter 122 15/03/15 3.074
Chapter 121 15/03/15 3.079
Chapter 120 15/03/15 3.069
Chapter 119 15/03/15 3.065
Chapter 118 15/03/15 3.068
Chapter 117 15/03/15 3.066
Chapter 116 15/03/15 3.067
Chapter 115 15/03/15 3.072
Chapter 114 15/03/15 3.062
Chapter 113 15/03/15 3.066
Chapter 112 15/03/15 3.067
Chapter 111 15/03/15 3.080
Chapter 110 15/03/15 3.075
Chapter 109 15/03/15 3.076
Chapter 108 15/03/15 3.076
Chapter 107 15/03/15 3.068
Chapter 106 15/03/15 3.067
Chapter 105 15/03/15 3.072
Chapter 104 15/03/15 3.083
Chapter 103 15/03/15 3.073
Chapter 102 15/03/15 3.077
Chapter 101 15/03/15 3.084
Chapter 100 15/03/15 3.080
Chapter 99 15/03/15 3.080
Chapter 98 15/03/15 3.075
Chapter 97 15/03/15 3.077
Chapter 96 15/03/15 3.075
Chapter 95 15/03/15 3.082
Chapter 94 15/03/15 3.083
Chapter 93 15/03/15 3.083
Chapter 92 15/03/15 3.084
Chapter 91 15/03/15 3.082
Chapter 90 15/03/15 3.085
Chapter 89 15/03/15 3.077
Chapter 88 15/03/15 3.083
Chapter 87 15/03/15 3.081
Chapter 86 15/03/15 3.090
Chapter 85 15/03/15 3.086
Chapter 84 15/03/15 3.086
Chapter 83 15/03/15 3.086
Chapter 82 15/03/15 3.086
Chapter 81 15/03/15 3.092
Chapter 80 15/03/15 3.087
Chapter 79 15/03/15 3.086
Chapter 78 15/03/15 3.089
Chapter 77 15/03/15 3.088
Chapter 76 15/03/15 3.085
Chapter 75 15/03/15 3.094
Chapter 74 15/03/15 3.086
Chapter 73 15/03/15 3.085
Chapter 72 15/03/15 3.098
Chapter 71 15/03/15 3.087
Chapter 70 15/03/15 3.092
Chapter 69 15/03/15 3.072
Chapter 68 15/03/15 3.070
Chapter 67 15/03/15 3.077
Chapter 66 15/03/15 3.072
Chapter 65 15/03/15 3.072
Chapter 64 15/03/15 3.067
Chapter 63 15/03/15 3.063
Chapter 62 15/03/15 3.067
Chapter 61 15/03/15 3.076
Chapter 60 15/03/15 3.075
Chapter 59 15/03/15 3.067
Chapter 58 15/03/15 3.062
Chapter 57 15/03/15 3.065
Chapter 56 15/03/15 3.063
Chapter 55 15/03/15 3.075
Chapter 54 15/03/15 3.073
Chapter 53 15/03/15 3.070
Chapter 52 15/03/15 3.077
Chapter 51 15/03/15 3.075
Chapter 50 15/03/15 3.075
Chapter 49 15/03/15 3.078
Chapter 48 15/03/15 3.069
Chapter 47 15/03/15 3.067
Chapter 46 15/03/15 3.073
Chapter 45 15/03/15 3.076
Chapter 44 15/03/15 3.069
Chapter 43 15/03/15 3.070
Chapter 42 15/03/15 3.072
Chapter 41 15/03/15 3.069
Chapter 40 15/03/15 3.071
Chapter 39 15/03/15 3.069
Chapter 38 15/03/15 3.065
Chapter 37 15/03/15 3.071
Chapter 36 15/03/15 3.071
Chapter 35 15/03/15 3.074
Chapter 34 15/03/15 3.075
Chapter 33 15/03/15 3.076
Chapter 32 15/03/15 3.085
Chapter 31 15/03/15 3.074
Chapter 30 15/03/15 3.078
Chapter 29 15/03/15 3.068
Chapter 28 15/03/15 3.076
Chapter 27 15/03/15 3.085
Chapter 26 15/03/15 3.093
Chapter 25 15/03/15 3.075
Chapter 24 15/03/15 3.075
Chapter 23 15/03/15 3.093
Chapter 22 15/03/15 3.084
Chapter 21 15/03/15 3.088
Chapter 20 15/03/15 3.087
Chapter 19 15/03/15 3.082
Chapter 18 15/03/15 3.079
Chapter 17 15/03/15 3.088
Chapter 16 15/03/15 3.089
Chapter 15 15/03/15 3.077
Chapter 14 15/03/15 3.073
Chapter 13 15/03/15 3.081
Chapter 12 15/03/15 3.083
Chapter 11 15/03/15 3.081
Chapter 10 15/03/15 3.097
Chapter 9 15/03/15 3.088
Chapter 8 15/03/15 3.080
Chapter 7 15/03/15 3.085
Chapter 6 15/03/15 3.085
Chapter 5 15/03/15 3.093
Chapter 4 15/03/15 3.086
Chapter 3 15/03/15 3.087
Chapter 2 15/03/15 3.098
Chapter 1 15/03/15 3.161
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
tuan 21:27 04/12Chapter 257.5Báo vi phạm
cam dong

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch