Touch

Touch
Lượt xem: 21.492
Touch Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

"Touch là câu chuyện viết về 2 anh em sinh đôi nhà Uesugi trong đó người anh là Tatsuya và cậu em là Kazuya và cô bạn hàng xóm Asakura Minami. Hai gia đình Uesugi và Asakura là hàng xóm và khá thân nhau. Khi Tatsuya, Kazuya và Minami ra đời và bắt đầu nghịch phá lung tung mỗi khi chúng chơi đùa thì bố mẹ chúng quyết định xây 1 căn nhà nhỏ ở khoảng sân giữa 2 gia đình và nơi đây trở thành nơi vui chơi của 3 đứa trẻ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 257.5: - End 21/03/15 3.204
Chapter 257 15/03/15 3.207
Chapter 256 15/03/15 3.167
Chapter 255 15/03/15 3.094
Chapter 254 15/03/15 3.094
Chapter 253 15/03/15 3.080
Chapter 252 15/03/15 3.087
Chapter 251 15/03/15 3.083
Chapter 250 15/03/15 3.082
Chapter 249 15/03/15 3.089
Chapter 248 15/03/15 3.080
Chapter 247 15/03/15 3.079
Chapter 246 15/03/15 3.092
Chapter 245 15/03/15 3.085
Chapter 244 15/03/15 3.080
Chapter 243 15/03/15 3.078
Chapter 242 15/03/15 3.083
Chapter 241 15/03/15 3.081
Chapter 240 15/03/15 3.083
Chapter 239 15/03/15 3.079
Chapter 238 15/03/15 3.070
Chapter 237 15/03/15 3.080
Chapter 236 15/03/15 3.076
Chapter 235 15/03/15 3.070
Chapter 234 15/03/15 3.065
Chapter 233 15/03/15 3.065
Chapter 232 15/03/15 3.065
Chapter 231 15/03/15 3.066
Chapter 230 15/03/15 3.068
Chapter 229 15/03/15 3.066
Chapter 228 15/03/15 3.066
Chapter 227 15/03/15 3.063
Chapter 226 15/03/15 3.065
Chapter 225 15/03/15 3.065
Chapter 224 15/03/15 3.072
Chapter 223 15/03/15 3.066
Chapter 222 15/03/15 3.069
Chapter 221 15/03/15 3.061
Chapter 220 15/03/15 3.062
Chapter 219 15/03/15 3.064
Chapter 218 15/03/15 3.071
Chapter 217 15/03/15 3.072
Chapter 216 15/03/15 3.067
Chapter 215 15/03/15 3.072
Chapter 214 15/03/15 3.080
Chapter 213 15/03/15 3.079
Chapter 212 15/03/15 3.070
Chapter 211 15/03/15 3.070
Chapter 210 15/03/15 3.085
Chapter 209 15/03/15 3.074
Chapter 208 15/03/15 3.069
Chapter 207 15/03/15 3.068
Chapter 206 15/03/15 3.071
Chapter 205 15/03/15 3.071
Chapter 204 15/03/15 3.074
Chapter 203 15/03/15 3.066
Chapter 202 15/03/15 3.069
Chapter 201 15/03/15 3.064
Chapter 200 15/03/15 3.069
Chapter 199 15/03/15 3.063
Chapter 198 15/03/15 3.066
Chapter 197 15/03/15 3.076
Chapter 196 15/03/15 3.067
Chapter 195 15/03/15 3.070
Chapter 194 15/03/15 3.069
Chapter 193 15/03/15 3.069
Chapter 192 15/03/15 3.067
Chapter 191 15/03/15 3.074
Chapter 190 15/03/15 3.069
Chapter 189 15/03/15 3.070
Chapter 188 15/03/15 3.073
Chapter 187 15/03/15 3.068
Chapter 186 15/03/15 3.062
Chapter 185 15/03/15 3.067
Chapter 184 15/03/15 3.061
Chapter 183 15/03/15 3.069
Chapter 182 15/03/15 3.065
Chapter 181 15/03/15 3.076
Chapter 180 15/03/15 3.064
Chapter 179 15/03/15 3.073
Chapter 178 15/03/15 3.072
Chapter 177 15/03/15 3.069
Chapter 176 15/03/15 3.077
Chapter 175 15/03/15 3.071
Chapter 174 15/03/15 3.073
Chapter 173 15/03/15 3.074
Chapter 172 15/03/15 3.081
Chapter 171 15/03/15 3.074
Chapter 170 15/03/15 3.077
Chapter 169 15/03/15 3.074
Chapter 168 15/03/15 3.072
Chapter 167 15/03/15 3.083
Chapter 166 15/03/15 3.066
Chapter 165 15/03/15 3.068
Chapter 164 15/03/15 3.070
Chapter 163 15/03/15 3.078
Chapter 162 15/03/15 3.070
Chapter 161 15/03/15 3.063
Chapter 160 15/03/15 3.074
Chapter 159 15/03/15 3.066
Chapter 158 15/03/15 3.070
Chapter 157 15/03/15 3.067
Chapter 156 15/03/15 3.067
Chapter 155 15/03/15 3.070
Chapter 154 15/03/15 3.062
Chapter 153 15/03/15 3.063
Chapter 152 15/03/15 3.067
Chapter 151 15/03/15 3.069
Chapter 150 15/03/15 3.071
Chapter 149 15/03/15 3.071
Chapter 148 15/03/15 3.061
Chapter 147 15/03/15 3.059
Chapter 146 15/03/15 3.059
Chapter 145 15/03/15 3.059
Chapter 144 15/03/15 3.065
Chapter 143 15/03/15 3.068
Chapter 142 15/03/15 3.062
Chapter 141 15/03/15 3.058
Chapter 140 15/03/15 3.069
Chapter 139 15/03/15 3.076
Chapter 138 15/03/15 3.061
Chapter 137 15/03/15 3.064
Chapter 136 15/03/15 3.066
Chapter 135 15/03/15 3.064
Chapter 134 15/03/15 3.066
Chapter 133 15/03/15 3.068
Chapter 132 15/03/15 3.066
Chapter 131 15/03/15 3.073
Chapter 130 15/03/15 3.069
Chapter 129 15/03/15 3.062
Chapter 128 15/03/15 3.069
Chapter 127 15/03/15 3.073
Chapter 126 15/03/15 3.070
Chapter 125 15/03/15 3.070
Chapter 124 15/03/15 3.062
Chapter 123 15/03/15 3.059
Chapter 122 15/03/15 3.068
Chapter 121 15/03/15 3.071
Chapter 120 15/03/15 3.063
Chapter 119 15/03/15 3.059
Chapter 118 15/03/15 3.062
Chapter 117 15/03/15 3.059
Chapter 116 15/03/15 3.058
Chapter 115 15/03/15 3.066
Chapter 114 15/03/15 3.056
Chapter 113 15/03/15 3.060
Chapter 112 15/03/15 3.061
Chapter 111 15/03/15 3.073
Chapter 110 15/03/15 3.067
Chapter 109 15/03/15 3.067
Chapter 108 15/03/15 3.067
Chapter 107 15/03/15 3.061
Chapter 106 15/03/15 3.061
Chapter 105 15/03/15 3.065
Chapter 104 15/03/15 3.072
Chapter 103 15/03/15 3.060
Chapter 102 15/03/15 3.067
Chapter 101 15/03/15 3.073
Chapter 100 15/03/15 3.068
Chapter 99 15/03/15 3.071
Chapter 98 15/03/15 3.065
Chapter 97 15/03/15 3.069
Chapter 96 15/03/15 3.068
Chapter 95 15/03/15 3.074
Chapter 94 15/03/15 3.075
Chapter 93 15/03/15 3.076
Chapter 92 15/03/15 3.077
Chapter 91 15/03/15 3.075
Chapter 90 15/03/15 3.075
Chapter 89 15/03/15 3.070
Chapter 88 15/03/15 3.075
Chapter 87 15/03/15 3.072
Chapter 86 15/03/15 3.080
Chapter 85 15/03/15 3.078
Chapter 84 15/03/15 3.079
Chapter 83 15/03/15 3.079
Chapter 82 15/03/15 3.078
Chapter 81 15/03/15 3.084
Chapter 80 15/03/15 3.077
Chapter 79 15/03/15 3.078
Chapter 78 15/03/15 3.081
Chapter 77 15/03/15 3.080
Chapter 76 15/03/15 3.077
Chapter 75 15/03/15 3.087
Chapter 74 15/03/15 3.079
Chapter 73 15/03/15 3.077
Chapter 72 15/03/15 3.089
Chapter 71 15/03/15 3.079
Chapter 70 15/03/15 3.082
Chapter 69 15/03/15 3.063
Chapter 68 15/03/15 3.061
Chapter 67 15/03/15 3.068
Chapter 66 15/03/15 3.064
Chapter 65 15/03/15 3.064
Chapter 64 15/03/15 3.058
Chapter 63 15/03/15 3.054
Chapter 62 15/03/15 3.058
Chapter 61 15/03/15 3.067
Chapter 60 15/03/15 3.067
Chapter 59 15/03/15 3.059
Chapter 58 15/03/15 3.054
Chapter 57 15/03/15 3.057
Chapter 56 15/03/15 3.055
Chapter 55 15/03/15 3.065
Chapter 54 15/03/15 3.065
Chapter 53 15/03/15 3.061
Chapter 52 15/03/15 3.068
Chapter 51 15/03/15 3.067
Chapter 50 15/03/15 3.066
Chapter 49 15/03/15 3.069
Chapter 48 15/03/15 3.061
Chapter 47 15/03/15 3.060
Chapter 46 15/03/15 3.065
Chapter 45 15/03/15 3.067
Chapter 44 15/03/15 3.063
Chapter 43 15/03/15 3.064
Chapter 42 15/03/15 3.067
Chapter 41 15/03/15 3.063
Chapter 40 15/03/15 3.065
Chapter 39 15/03/15 3.064
Chapter 38 15/03/15 3.060
Chapter 37 15/03/15 3.065
Chapter 36 15/03/15 3.065
Chapter 35 15/03/15 3.064
Chapter 34 15/03/15 3.068
Chapter 33 15/03/15 3.068
Chapter 32 15/03/15 3.077
Chapter 31 15/03/15 3.066
Chapter 30 15/03/15 3.068
Chapter 29 15/03/15 3.060
Chapter 28 15/03/15 3.067
Chapter 27 15/03/15 3.078
Chapter 26 15/03/15 3.086
Chapter 25 15/03/15 3.066
Chapter 24 15/03/15 3.065
Chapter 23 15/03/15 3.083
Chapter 22 15/03/15 3.074
Chapter 21 15/03/15 3.077
Chapter 20 15/03/15 3.076
Chapter 19 15/03/15 3.073
Chapter 18 15/03/15 3.070
Chapter 17 15/03/15 3.077
Chapter 16 15/03/15 3.078
Chapter 15 15/03/15 3.067
Chapter 14 15/03/15 3.063
Chapter 13 15/03/15 3.069
Chapter 12 15/03/15 3.070
Chapter 11 15/03/15 3.070
Chapter 10 15/03/15 3.080
Chapter 9 15/03/15 3.072
Chapter 8 15/03/15 3.067
Chapter 7 15/03/15 3.071
Chapter 6 15/03/15 3.071
Chapter 5 15/03/15 3.079
Chapter 4 15/03/15 3.072
Chapter 3 15/03/15 3.074
Chapter 2 15/03/15 3.083
Chapter 1 15/03/15 3.137
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch