Touch

Touch
Lượt xem: 26.240
Touch Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

"Touch là câu chuyện viết về 2 anh em sinh đôi nhà Uesugi trong đó người anh là Tatsuya và cậu em là Kazuya và cô bạn hàng xóm Asakura Minami. Hai gia đình Uesugi và Asakura là hàng xóm và khá thân nhau. Khi Tatsuya, Kazuya và Minami ra đời và bắt đầu nghịch phá lung tung mỗi khi chúng chơi đùa thì bố mẹ chúng quyết định xây 1 căn nhà nhỏ ở khoảng sân giữa 2 gia đình và nơi đây trở thành nơi vui chơi của 3 đứa trẻ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 257.5: - End 21/03/15 3.257
Chapter 257 15/03/15 3.257
Chapter 256 15/03/15 3.204
Chapter 255 15/03/15 3.119
Chapter 254 15/03/15 3.117
Chapter 253 15/03/15 3.104
Chapter 252 15/03/15 3.110
Chapter 251 15/03/15 3.101
Chapter 250 15/03/15 3.103
Chapter 249 15/03/15 3.111
Chapter 248 15/03/15 3.100
Chapter 247 15/03/15 3.100
Chapter 246 15/03/15 3.109
Chapter 245 15/03/15 3.106
Chapter 244 15/03/15 3.098
Chapter 243 15/03/15 3.096
Chapter 242 15/03/15 3.100
Chapter 241 15/03/15 3.102
Chapter 240 15/03/15 3.103
Chapter 239 15/03/15 3.099
Chapter 238 15/03/15 3.088
Chapter 237 15/03/15 3.098
Chapter 236 15/03/15 3.096
Chapter 235 15/03/15 3.091
Chapter 234 15/03/15 3.082
Chapter 233 15/03/15 3.084
Chapter 232 15/03/15 3.083
Chapter 231 15/03/15 3.083
Chapter 230 15/03/15 3.086
Chapter 229 15/03/15 3.082
Chapter 228 15/03/15 3.080
Chapter 227 15/03/15 3.079
Chapter 226 15/03/15 3.080
Chapter 225 15/03/15 3.081
Chapter 224 15/03/15 3.087
Chapter 223 15/03/15 3.084
Chapter 222 15/03/15 3.083
Chapter 221 15/03/15 3.075
Chapter 220 15/03/15 3.078
Chapter 219 15/03/15 3.078
Chapter 218 15/03/15 3.085
Chapter 217 15/03/15 3.085
Chapter 216 15/03/15 3.082
Chapter 215 15/03/15 3.090
Chapter 214 15/03/15 3.095
Chapter 213 15/03/15 3.094
Chapter 212 15/03/15 3.087
Chapter 211 15/03/15 3.086
Chapter 210 15/03/15 3.099
Chapter 209 15/03/15 3.091
Chapter 208 15/03/15 3.086
Chapter 207 15/03/15 3.083
Chapter 206 15/03/15 3.085
Chapter 205 15/03/15 3.089
Chapter 204 15/03/15 3.089
Chapter 203 15/03/15 3.082
Chapter 202 15/03/15 3.085
Chapter 201 15/03/15 3.080
Chapter 200 15/03/15 3.084
Chapter 199 15/03/15 3.076
Chapter 198 15/03/15 3.079
Chapter 197 15/03/15 3.091
Chapter 196 15/03/15 3.084
Chapter 195 15/03/15 3.084
Chapter 194 15/03/15 3.084
Chapter 193 15/03/15 3.084
Chapter 192 15/03/15 3.081
Chapter 191 15/03/15 3.091
Chapter 190 15/03/15 3.084
Chapter 189 15/03/15 3.083
Chapter 188 15/03/15 3.087
Chapter 187 15/03/15 3.082
Chapter 186 15/03/15 3.074
Chapter 185 15/03/15 3.079
Chapter 184 15/03/15 3.075
Chapter 183 15/03/15 3.082
Chapter 182 15/03/15 3.079
Chapter 181 15/03/15 3.089
Chapter 180 15/03/15 3.079
Chapter 179 15/03/15 3.087
Chapter 178 15/03/15 3.087
Chapter 177 15/03/15 3.082
Chapter 176 15/03/15 3.090
Chapter 175 15/03/15 3.085
Chapter 174 15/03/15 3.087
Chapter 173 15/03/15 3.090
Chapter 172 15/03/15 3.097
Chapter 171 15/03/15 3.090
Chapter 170 15/03/15 3.092
Chapter 169 15/03/15 3.090
Chapter 168 15/03/15 3.088
Chapter 167 15/03/15 3.100
Chapter 166 15/03/15 3.081
Chapter 165 15/03/15 3.086
Chapter 164 15/03/15 3.085
Chapter 163 15/03/15 3.094
Chapter 162 15/03/15 3.084
Chapter 161 15/03/15 3.079
Chapter 160 15/03/15 3.093
Chapter 159 15/03/15 3.081
Chapter 158 15/03/15 3.087
Chapter 157 15/03/15 3.084
Chapter 156 15/03/15 3.086
Chapter 155 15/03/15 3.086
Chapter 154 15/03/15 3.079
Chapter 153 15/03/15 3.082
Chapter 152 15/03/15 3.082
Chapter 151 15/03/15 3.085
Chapter 150 15/03/15 3.090
Chapter 149 15/03/15 3.086
Chapter 148 15/03/15 3.077
Chapter 147 15/03/15 3.076
Chapter 146 15/03/15 3.075
Chapter 145 15/03/15 3.074
Chapter 144 15/03/15 3.081
Chapter 143 15/03/15 3.085
Chapter 142 15/03/15 3.079
Chapter 141 15/03/15 3.074
Chapter 140 15/03/15 3.088
Chapter 139 15/03/15 3.091
Chapter 138 15/03/15 3.077
Chapter 137 15/03/15 3.081
Chapter 136 15/03/15 3.085
Chapter 135 15/03/15 3.080
Chapter 134 15/03/15 3.084
Chapter 133 15/03/15 3.085
Chapter 132 15/03/15 3.083
Chapter 131 15/03/15 3.090
Chapter 130 15/03/15 3.085
Chapter 129 15/03/15 3.077
Chapter 128 15/03/15 3.084
Chapter 127 15/03/15 3.087
Chapter 126 15/03/15 3.086
Chapter 125 15/03/15 3.084
Chapter 124 15/03/15 3.077
Chapter 123 15/03/15 3.073
Chapter 122 15/03/15 3.082
Chapter 121 15/03/15 3.088
Chapter 120 15/03/15 3.077
Chapter 119 15/03/15 3.073
Chapter 118 15/03/15 3.076
Chapter 117 15/03/15 3.075
Chapter 116 15/03/15 3.075
Chapter 115 15/03/15 3.080
Chapter 114 15/03/15 3.071
Chapter 113 15/03/15 3.074
Chapter 112 15/03/15 3.075
Chapter 111 15/03/15 3.088
Chapter 110 15/03/15 3.082
Chapter 109 15/03/15 3.085
Chapter 108 15/03/15 3.085
Chapter 107 15/03/15 3.075
Chapter 106 15/03/15 3.074
Chapter 105 15/03/15 3.080
Chapter 104 15/03/15 3.092
Chapter 103 15/03/15 3.085
Chapter 102 15/03/15 3.091
Chapter 101 15/03/15 3.098
Chapter 100 15/03/15 3.091
Chapter 99 15/03/15 3.089
Chapter 98 15/03/15 3.087
Chapter 97 15/03/15 3.089
Chapter 96 15/03/15 3.088
Chapter 95 15/03/15 3.093
Chapter 94 15/03/15 3.092
Chapter 93 15/03/15 3.094
Chapter 92 15/03/15 3.093
Chapter 91 15/03/15 3.092
Chapter 90 15/03/15 3.094
Chapter 89 15/03/15 3.087
Chapter 88 15/03/15 3.094
Chapter 87 15/03/15 3.094
Chapter 86 15/03/15 3.100
Chapter 85 15/03/15 3.096
Chapter 84 15/03/15 3.095
Chapter 83 15/03/15 3.096
Chapter 82 15/03/15 3.095
Chapter 81 15/03/15 3.101
Chapter 80 15/03/15 3.098
Chapter 79 15/03/15 3.096
Chapter 78 15/03/15 3.099
Chapter 77 15/03/15 3.098
Chapter 76 15/03/15 3.095
Chapter 75 15/03/15 3.104
Chapter 74 15/03/15 3.096
Chapter 73 15/03/15 3.094
Chapter 72 15/03/15 3.109
Chapter 71 15/03/15 3.097
Chapter 70 15/03/15 3.103
Chapter 69 15/03/15 3.083
Chapter 68 15/03/15 3.079
Chapter 67 15/03/15 3.086
Chapter 66 15/03/15 3.083
Chapter 65 15/03/15 3.081
Chapter 64 15/03/15 3.077
Chapter 63 15/03/15 3.075
Chapter 62 15/03/15 3.078
Chapter 61 15/03/15 3.086
Chapter 60 15/03/15 3.084
Chapter 59 15/03/15 3.078
Chapter 58 15/03/15 3.072
Chapter 57 15/03/15 3.075
Chapter 56 15/03/15 3.073
Chapter 55 15/03/15 3.085
Chapter 54 15/03/15 3.082
Chapter 53 15/03/15 3.081
Chapter 52 15/03/15 3.089
Chapter 51 15/03/15 3.085
Chapter 50 15/03/15 3.085
Chapter 49 15/03/15 3.089
Chapter 48 15/03/15 3.080
Chapter 47 15/03/15 3.079
Chapter 46 15/03/15 3.087
Chapter 45 15/03/15 3.091
Chapter 44 15/03/15 3.082
Chapter 43 15/03/15 3.080
Chapter 42 15/03/15 3.085
Chapter 41 15/03/15 3.080
Chapter 40 15/03/15 3.082
Chapter 39 15/03/15 3.082
Chapter 38 15/03/15 3.079
Chapter 37 15/03/15 3.083
Chapter 36 15/03/15 3.082
Chapter 35 15/03/15 3.085
Chapter 34 15/03/15 3.087
Chapter 33 15/03/15 3.087
Chapter 32 15/03/15 3.095
Chapter 31 15/03/15 3.087
Chapter 30 15/03/15 3.088
Chapter 29 15/03/15 3.077
Chapter 28 15/03/15 3.086
Chapter 27 15/03/15 3.094
Chapter 26 15/03/15 3.105
Chapter 25 15/03/15 3.085
Chapter 24 15/03/15 3.087
Chapter 23 15/03/15 3.103
Chapter 22 15/03/15 3.094
Chapter 21 15/03/15 3.098
Chapter 20 15/03/15 3.099
Chapter 19 15/03/15 3.098
Chapter 18 15/03/15 3.091
Chapter 17 15/03/15 3.101
Chapter 16 15/03/15 3.101
Chapter 15 15/03/15 3.090
Chapter 14 15/03/15 3.086
Chapter 13 15/03/15 3.093
Chapter 12 15/03/15 3.097
Chapter 11 15/03/15 3.095
Chapter 10 15/03/15 3.113
Chapter 9 15/03/15 3.103
Chapter 8 15/03/15 3.091
Chapter 7 15/03/15 3.102
Chapter 6 15/03/15 3.102
Chapter 5 15/03/15 3.108
Chapter 4 15/03/15 3.104
Chapter 3 15/03/15 3.104
Chapter 2 15/03/15 3.117
Chapter 1 15/03/15 3.188
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
tuan 21:27 04/12/16Chapter 257.5Báo vi phạm
cam dong

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch