Touch

Touch
Touch Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

"Touch là câu chuyện viết về 2 anh em sinh đôi nhà Uesugi trong đó người anh là Tatsuya và cậu em là Kazuya và cô bạn hàng xóm Asakura Minami. Hai gia đình Uesugi và Asakura là hàng xóm và khá thân nhau. Khi Tatsuya, Kazuya và Minami ra đời và bắt đầu nghịch phá lung tung mỗi khi chúng chơi đùa thì bố mẹ chúng quyết định xây 1 căn nhà nhỏ ở khoảng sân giữa 2 gia đình và nơi đây trở thành nơi vui chơi của 3 đứa trẻ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 257.5: - End 21/03/15 3.289
Chapter 257 15/03/15 3.305
Chapter 256 15/03/15 3.239
Chapter 255 15/03/15 3.141
Chapter 254 15/03/15 3.136
Chapter 253 15/03/15 3.120
Chapter 252 15/03/15 3.126
Chapter 251 15/03/15 3.117
Chapter 250 15/03/15 3.120
Chapter 249 15/03/15 3.128
Chapter 248 15/03/15 3.114
Chapter 247 15/03/15 3.115
Chapter 246 15/03/15 3.124
Chapter 245 15/03/15 3.123
Chapter 244 15/03/15 3.112
Chapter 243 15/03/15 3.109
Chapter 242 15/03/15 3.113
Chapter 241 15/03/15 3.116
Chapter 240 15/03/15 3.117
Chapter 239 15/03/15 3.115
Chapter 238 15/03/15 3.103
Chapter 237 15/03/15 3.111
Chapter 236 15/03/15 3.109
Chapter 235 15/03/15 3.105
Chapter 234 15/03/15 3.096
Chapter 233 15/03/15 3.099
Chapter 232 15/03/15 3.096
Chapter 231 15/03/15 3.099
Chapter 230 15/03/15 3.100
Chapter 229 15/03/15 3.093
Chapter 228 15/03/15 3.092
Chapter 227 15/03/15 3.089
Chapter 226 15/03/15 3.091
Chapter 225 15/03/15 3.092
Chapter 224 15/03/15 3.098
Chapter 223 15/03/15 3.095
Chapter 222 15/03/15 3.095
Chapter 221 15/03/15 3.087
Chapter 220 15/03/15 3.089
Chapter 219 15/03/15 3.091
Chapter 218 15/03/15 3.096
Chapter 217 15/03/15 3.097
Chapter 216 15/03/15 3.093
Chapter 215 15/03/15 3.100
Chapter 214 15/03/15 3.108
Chapter 213 15/03/15 3.107
Chapter 212 15/03/15 3.099
Chapter 211 15/03/15 3.098
Chapter 210 15/03/15 3.111
Chapter 209 15/03/15 3.103
Chapter 208 15/03/15 3.098
Chapter 207 15/03/15 3.094
Chapter 206 15/03/15 3.097
Chapter 205 15/03/15 3.103
Chapter 204 15/03/15 3.105
Chapter 203 15/03/15 3.096
Chapter 202 15/03/15 3.100
Chapter 201 15/03/15 3.093
Chapter 200 15/03/15 3.097
Chapter 199 15/03/15 3.086
Chapter 198 15/03/15 3.089
Chapter 197 15/03/15 3.103
Chapter 196 15/03/15 3.095
Chapter 195 15/03/15 3.096
Chapter 194 15/03/15 3.096
Chapter 193 15/03/15 3.097
Chapter 192 15/03/15 3.097
Chapter 191 15/03/15 3.105
Chapter 190 15/03/15 3.100
Chapter 189 15/03/15 3.099
Chapter 188 15/03/15 3.102
Chapter 187 15/03/15 3.095
Chapter 186 15/03/15 3.087
Chapter 185 15/03/15 3.091
Chapter 184 15/03/15 3.088
Chapter 183 15/03/15 3.095
Chapter 182 15/03/15 3.097
Chapter 181 15/03/15 3.102
Chapter 180 15/03/15 3.092
Chapter 179 15/03/15 3.100
Chapter 178 15/03/15 3.099
Chapter 177 15/03/15 3.095
Chapter 176 15/03/15 3.103
Chapter 175 15/03/15 3.098
Chapter 174 15/03/15 3.103
Chapter 173 15/03/15 3.101
Chapter 172 15/03/15 3.108
Chapter 171 15/03/15 3.102
Chapter 170 15/03/15 3.103
Chapter 169 15/03/15 3.102
Chapter 168 15/03/15 3.101
Chapter 167 15/03/15 3.113
Chapter 166 15/03/15 3.095
Chapter 165 15/03/15 3.097
Chapter 164 15/03/15 3.097
Chapter 163 15/03/15 3.106
Chapter 162 15/03/15 3.096
Chapter 161 15/03/15 3.090
Chapter 160 15/03/15 3.110
Chapter 159 15/03/15 3.092
Chapter 158 15/03/15 3.097
Chapter 157 15/03/15 3.095
Chapter 156 15/03/15 3.098
Chapter 155 15/03/15 3.100
Chapter 154 15/03/15 3.090
Chapter 153 15/03/15 3.095
Chapter 152 15/03/15 3.094
Chapter 151 15/03/15 3.096
Chapter 150 15/03/15 3.102
Chapter 149 15/03/15 3.097
Chapter 148 15/03/15 3.088
Chapter 147 15/03/15 3.086
Chapter 146 15/03/15 3.086
Chapter 145 15/03/15 3.087
Chapter 144 15/03/15 3.093
Chapter 143 15/03/15 3.099
Chapter 142 15/03/15 3.091
Chapter 141 15/03/15 3.086
Chapter 140 15/03/15 3.101
Chapter 139 15/03/15 3.110
Chapter 138 15/03/15 3.090
Chapter 137 15/03/15 3.093
Chapter 136 15/03/15 3.098
Chapter 135 15/03/15 3.092
Chapter 134 15/03/15 3.093
Chapter 133 15/03/15 3.094
Chapter 132 15/03/15 3.095
Chapter 131 15/03/15 3.102
Chapter 130 15/03/15 3.095
Chapter 129 15/03/15 3.090
Chapter 128 15/03/15 3.095
Chapter 127 15/03/15 3.098
Chapter 126 15/03/15 3.097
Chapter 125 15/03/15 3.098
Chapter 124 15/03/15 3.090
Chapter 123 15/03/15 3.086
Chapter 122 15/03/15 3.096
Chapter 121 15/03/15 3.102
Chapter 120 15/03/15 3.092
Chapter 119 15/03/15 3.088
Chapter 118 15/03/15 3.089
Chapter 117 15/03/15 3.089
Chapter 116 15/03/15 3.092
Chapter 115 15/03/15 3.099
Chapter 114 15/03/15 3.087
Chapter 113 15/03/15 3.088
Chapter 112 15/03/15 3.089
Chapter 111 15/03/15 3.104
Chapter 110 15/03/15 3.095
Chapter 109 15/03/15 3.099
Chapter 108 15/03/15 3.098
Chapter 107 15/03/15 3.088
Chapter 106 15/03/15 3.089
Chapter 105 15/03/15 3.095
Chapter 104 15/03/15 3.106
Chapter 103 15/03/15 3.101
Chapter 102 15/03/15 3.104
Chapter 101 15/03/15 3.113
Chapter 100 15/03/15 3.107
Chapter 99 15/03/15 3.103
Chapter 98 15/03/15 3.102
Chapter 97 15/03/15 3.103
Chapter 96 15/03/15 3.106
Chapter 95 15/03/15 3.110
Chapter 94 15/03/15 3.108
Chapter 93 15/03/15 3.111
Chapter 92 15/03/15 3.110
Chapter 91 15/03/15 3.111
Chapter 90 15/03/15 3.109
Chapter 89 15/03/15 3.101
Chapter 88 15/03/15 3.109
Chapter 87 15/03/15 3.109
Chapter 86 15/03/15 3.114
Chapter 85 15/03/15 3.111
Chapter 84 15/03/15 3.108
Chapter 83 15/03/15 3.112
Chapter 82 15/03/15 3.108
Chapter 81 15/03/15 3.116
Chapter 80 15/03/15 3.114
Chapter 79 15/03/15 3.112
Chapter 78 15/03/15 3.115
Chapter 77 15/03/15 3.112
Chapter 76 15/03/15 3.110
Chapter 75 15/03/15 3.120
Chapter 74 15/03/15 3.113
Chapter 73 15/03/15 3.110
Chapter 72 15/03/15 3.125
Chapter 71 15/03/15 3.112
Chapter 70 15/03/15 3.119
Chapter 69 15/03/15 3.099
Chapter 68 15/03/15 3.094
Chapter 67 15/03/15 3.102
Chapter 66 15/03/15 3.100
Chapter 65 15/03/15 3.097
Chapter 64 15/03/15 3.091
Chapter 63 15/03/15 3.089
Chapter 62 15/03/15 3.092
Chapter 61 15/03/15 3.099
Chapter 60 15/03/15 3.103
Chapter 59 15/03/15 3.092
Chapter 58 15/03/15 3.086
Chapter 57 15/03/15 3.089
Chapter 56 15/03/15 3.087
Chapter 55 15/03/15 3.099
Chapter 54 15/03/15 3.097
Chapter 53 15/03/15 3.095
Chapter 52 15/03/15 3.102
Chapter 51 15/03/15 3.098
Chapter 50 15/03/15 3.100
Chapter 49 15/03/15 3.102
Chapter 48 15/03/15 3.092
Chapter 47 15/03/15 3.091
Chapter 46 15/03/15 3.099
Chapter 45 15/03/15 3.105
Chapter 44 15/03/15 3.094
Chapter 43 15/03/15 3.092
Chapter 42 15/03/15 3.096
Chapter 41 15/03/15 3.092
Chapter 40 15/03/15 3.102
Chapter 39 15/03/15 3.095
Chapter 38 15/03/15 3.094
Chapter 37 15/03/15 3.099
Chapter 36 15/03/15 3.099
Chapter 35 15/03/15 3.099
Chapter 34 15/03/15 3.101
Chapter 33 15/03/15 3.101
Chapter 32 15/03/15 3.107
Chapter 31 15/03/15 3.099
Chapter 30 15/03/15 3.102
Chapter 29 15/03/15 3.090
Chapter 28 15/03/15 3.099
Chapter 27 15/03/15 3.105
Chapter 26 15/03/15 3.117
Chapter 25 15/03/15 3.096
Chapter 24 15/03/15 3.101
Chapter 23 15/03/15 3.118
Chapter 22 15/03/15 3.147
Chapter 21 15/03/15 3.112
Chapter 20 15/03/15 3.113
Chapter 19 15/03/15 3.111
Chapter 18 15/03/15 3.105
Chapter 17 15/03/15 3.115
Chapter 16 15/03/15 3.114
Chapter 15 15/03/15 3.105
Chapter 14 15/03/15 3.100
Chapter 13 15/03/15 3.110
Chapter 12 15/03/15 3.113
Chapter 11 15/03/15 3.111
Chapter 10 15/03/15 3.130
Chapter 9 15/03/15 3.124
Chapter 8 15/03/15 3.106
Chapter 7 15/03/15 3.119
Chapter 6 15/03/15 3.119
Chapter 5 15/03/15 3.124
Chapter 4 15/03/15 3.119
Chapter 3 15/03/15 3.119
Chapter 2 15/03/15 3.131
Chapter 1 15/03/15 3.219
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
tuan 21:27 04/12/16Chapter 257.5Báo vi phạm
cam dong

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch