Tough - Miyazawa Kiichi

Tough - Miyazawa Kiichi
Nội dung

Là một bộ truyện tranh võ thuật vô cùng hấp dẫn với sự hội tụ của đầy đủ các yêu tố như hành động, võ thuật, bạo lực, xã hội đen… Truyện cuốn hút người xem nhờ nội dung khá người lớn, các màn đấu võ đẹp mắt cùng với sự tranh đấu của các thế lực xã hội đen trong thế giới ngầm.

Thoạt đầu, truyện nói về Kiichi cố gắng cứu cha mình khi ông gần như bị giết bởi anh trai của ông – Kiryu. Nhưng sau đó truyện ít đề cập chuyện này vì cha cậu đã hồi phục và một vài giải đấu phong cách bắt đầu. Lúc ấy hiển nhiên là Kiichi sẽ đối mặt với những đối thủ giỏi hơn mình trên con đường chinh phục đỉnh cao võ thuật.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 310 22/02/16 3.308
Chapter 309 22/02/16 3.188
Chapter 308 22/02/16 3.185
Chapter 307 22/02/16 3.145
Chapter 306 21/03/15 3.176
Chapter 305 21/03/15 3.154
Chapter 304 21/03/15 3.164
Chapter 303 21/03/15 3.106
Chapter 302 21/03/15 3.107
Chapter 301 21/03/15 3.109
Chapter 300 21/03/15 3.117
Chapter 299 21/03/15 3.110
Chapter 298 21/03/15 3.097
Chapter 297 21/03/15 3.090
Chapter 296 21/03/15 3.097
Chapter 295 21/03/15 3.100
Chapter 294 21/03/15 3.098
Chapter 293 21/03/15 3.099
Chapter 292 21/03/15 3.103
Chapter 291 21/03/15 3.106
Chapter 290 21/03/15 3.096
Chapter 289 21/03/15 3.108
Chapter 288 21/03/15 3.104
Chapter 287 21/03/15 3.117
Chapter 286 21/03/15 3.104
Chapter 285 21/03/15 3.108
Chapter 284 21/03/15 3.095
Chapter 283 21/03/15 3.110
Chapter 282 21/03/15 3.106
Chapter 281 21/03/15 3.115
Chapter 280 21/03/15 3.125
Chapter 279 21/03/15 3.117
Chapter 278 21/03/15 3.112
Chapter 277 21/03/15 3.107
Chapter 276 21/03/15 3.111
Chapter 275 21/03/15 3.120
Chapter 274 21/03/15 3.106
Chapter 273 21/03/15 3.109
Chapter 272 21/03/15 3.100
Chapter 271 21/03/15 3.104
Chapter 270 21/03/15 3.134
Chapter 269 21/03/15 3.102
Chapter 268 21/03/15 3.109
Chapter 267 21/03/15 3.104
Chapter 266 21/03/15 3.109
Chapter 265 21/03/15 3.107
Chapter 264 21/03/15 3.118
Chapter 263 21/03/15 3.101
Chapter 262 21/03/15 3.108
Chapter 261 21/03/15 3.106
Chapter 260 21/03/15 3.111
Chapter 259 21/03/15 3.103
Chapter 258 21/03/15 3.105
Chapter 257 21/03/15 3.101
Chapter 256 21/03/15 3.100
Chapter 255 21/03/15 3.089
Chapter 254 21/03/15 3.109
Chapter 253 21/03/15 3.090
Chapter 252 21/03/15 3.093
Chapter 251 21/03/15 3.091
Chapter 250 21/03/15 3.094
Chapter 249 21/03/15 3.090
Chapter 248 21/03/15 3.083
Chapter 247 21/03/15 3.090
Chapter 246 21/03/15 3.081
Chapter 245 21/03/15 3.076
Chapter 244 21/03/15 3.077
Chapter 243 21/03/15 3.073
Chapter 242 21/03/15 3.077
Chapter 241 21/03/15 3.080
Chapter 240 21/03/15 3.088
Chapter 239 21/03/15 3.072
Chapter 238 21/03/15 3.071
Chapter 237 21/03/15 3.078
Chapter 236 21/03/15 3.076
Chapter 235 21/03/15 3.072
Chapter 234 21/03/15 3.083
Chapter 233 21/03/15 3.086
Chapter 232 21/03/15 3.092
Chapter 231 21/03/15 3.091
Chapter 230 21/03/15 3.092
Chapter 229 21/03/15 3.080
Chapter 228 21/03/15 3.083
Chapter 227 21/03/15 3.081
Chapter 226 21/03/15 3.080
Chapter 225 21/03/15 3.083
Chapter 224 21/03/15 3.079
Chapter 223 21/03/15 3.081
Chapter 222 21/03/15 3.074
Chapter 221 21/03/15 3.078
Chapter 220 21/03/15 3.093
Chapter 219 21/03/15 3.092
Chapter 218 21/03/15 3.081
Chapter 217 21/03/15 3.090
Chapter 211: - 216 21/03/15 3.092
Chapter 206: 210 21/03/15 3.086
Chapter 200: 205 21/03/15 3.090
Chapter 195: 199 21/03/15 3.088
Chapter 190: 194 21/03/15 3.097
Chapter 185: 189 21/03/15 3.089
Chapter 181 21/03/15 3.089
Chapter 180 21/03/15 3.082
Chapter 179 21/03/15 3.072
Chapter 178 21/03/15 3.074
Chapter 177 21/03/15 3.068
Chapter 176 21/03/15 3.072
Chapter 175 21/03/15 3.077
Chapter 174 21/03/15 3.066
Chapter 173 21/03/15 3.071
Chapter 172 21/03/15 3.072
Chapter 171 21/03/15 3.075
Chapter 170 21/03/15 3.089
Chapter 169 21/03/15 3.073
Chapter 168 21/03/15 3.077
Chapter 167 21/03/15 3.084
Chapter 166 21/03/15 3.081
Chapter 165 21/03/15 3.080
Chapter 164 21/03/15 3.077
Chapter 163 21/03/15 3.077
Chapter 162 21/03/15 3.076
Chapter 161 21/03/15 3.078
Chapter 160 21/03/15 3.081
Chapter 159 21/03/15 3.073
Chapter 158 21/03/15 3.072
Chapter 157 21/03/15 3.083
Chapter 156 21/03/15 3.078
Chapter 155 21/03/15 3.068
Chapter 154 21/03/15 3.063
Chapter 153 21/03/15 3.072
Chapter 152 21/03/15 3.067
Chapter 151 21/03/15 3.077
Chapter 150 21/03/15 3.074
Chapter 149 21/03/15 3.071
Chapter 148 21/03/15 3.074
Chapter 147 21/03/15 3.070
Chapter 146 21/03/15 3.069
Chapter 145 21/03/15 3.070
Chapter 144 21/03/15 3.081
Chapter 143 21/03/15 3.071
Chapter 142 21/03/15 3.078
Chapter 141 21/03/15 3.074
Chapter 140 21/03/15 3.085
Chapter 139 21/03/15 3.068
Chapter 138 21/03/15 3.072
Chapter 137 21/03/15 3.078
Chapter 136 21/03/15 3.074
Chapter 135 21/03/15 3.076
Chapter 134 21/03/15 3.081
Chapter 133 21/03/15 3.079
Chapter 132 21/03/15 3.087
Chapter 131 21/03/15 3.078
Chapter 130 21/03/15 3.091
Chapter 129 21/03/15 3.078
Chapter 128 21/03/15 3.081
Chapter 127 21/03/15 3.075
Chapter 126 21/03/15 3.072
Chapter 125 21/03/15 3.082
Chapter 124 21/03/15 3.079
Chapter 123 21/03/15 3.076
Chapter 122 21/03/15 3.077
Chapter 121 21/03/15 3.080
Chapter 120 21/03/15 3.077
Chapter 119 21/03/15 3.094
Chapter 107 21/03/15 3.094
Chapter 106 21/03/15 3.088
Chapter 105 21/03/15 3.082
Chapter 104 21/03/15 3.075
Chapter 103 21/03/15 3.089
Chapter 102 21/03/15 3.078
Chapter 101 21/03/15 3.085
Chapter 100 21/03/15 3.093
Chapter 99 21/03/15 3.080
Chapter 98 21/03/15 3.072
Chapter 97 21/03/15 3.075
Chapter 96 21/03/15 3.080
Chapter 95 21/03/15 3.084
Chapter 94 21/03/15 3.077
Chapter 93 21/03/15 3.080
Chapter 92 21/03/15 3.076
Chapter 91 21/03/15 3.078
Chapter 90 21/03/15 3.081
Chapter 89 21/03/15 3.079
Chapter 88 21/03/15 3.079
Chapter 87 21/03/15 3.077
Chapter 86 21/03/15 3.086
Chapter 85 21/03/15 3.083
Chapter 84 21/03/15 3.085
Chapter 83 21/03/15 3.081
Chapter 82 21/03/15 3.086
Chapter 81 21/03/15 3.089
Chapter 80 21/03/15 3.087
Chapter 79 21/03/15 3.085
Chapter 78 21/03/15 3.093
Chapter 77 21/03/15 3.079
Chapter 76 21/03/15 3.076
Chapter 75 21/03/15 3.080
Chapter 74 21/03/15 3.076
Chapter 73 21/03/15 3.080
Chapter 72 21/03/15 3.077
Chapter 71 21/03/15 3.083
Chapter 70 21/03/15 3.084
Chapter 69 21/03/15 3.078
Chapter 68 21/03/15 3.074
Chapter 67 21/03/15 3.070
Chapter 66 21/03/15 3.070
Chapter 65 21/03/15 3.079
Chapter 64 21/03/15 3.080
Chapter 63 21/03/15 3.077
Chapter 62 21/03/15 3.075
Chapter 61 21/03/15 3.075
Chapter 60 21/03/15 3.087
Chapter 59 21/03/15 3.082
Chapter 58 21/03/15 3.083
Chapter 57 21/03/15 3.082
Chapter 56 21/03/15 3.086
Chapter 55 21/03/15 3.084
Chapter 54 21/03/15 3.082
Chapter 53 21/03/15 3.083
Chapter 52 21/03/15 3.086
Chapter 51 21/03/15 3.087
Chapter 50 21/03/15 3.090
Chapter 49 21/03/15 3.088
Chapter 48 21/03/15 3.093
Chapter 47 21/03/15 3.084
Chapter 46 21/03/15 3.090
Chapter 45 21/03/15 3.096
Chapter 44 21/03/15 3.092
Chapter 43 21/03/15 3.102
Chapter 42 21/03/15 3.096
Chapter 41 21/03/15 3.095
Chapter 40 21/03/15 3.097
Chapter 39 21/03/15 3.098
Chapter 38 21/03/15 3.094
Chapter 37 21/03/15 3.092
Chapter 36 21/03/15 3.094
Chapter 35 21/03/15 3.100
Chapter 34 21/03/15 3.095
Chapter 33 21/03/15 3.091
Chapter 32 21/03/15 3.092
Chapter 31 21/03/15 3.098
Chapter 30 21/03/15 3.093
Chapter 29 21/03/15 3.086
Chapter 28 21/03/15 3.086
Chapter 27 21/03/15 3.086
Chapter 26 21/03/15 3.084
Chapter 25 21/03/15 3.091
Chapter 24 21/03/15 3.088
Chapter 23 21/03/15 3.081
Chapter 22 21/03/15 3.084
Chapter 21 21/03/15 3.088
Chapter 20 21/03/15 3.091
Chapter 19 21/03/15 3.094
Chapter 18 21/03/15 3.103
Chapter 17 21/03/15 3.099
Chapter 16 21/03/15 3.100
Chapter 15 21/03/15 3.096
Chapter 14 21/03/15 3.093
Chapter 13 21/03/15 3.094
Chapter 12 21/03/15 3.100
Chapter 11.3: (Chap 108-118) 21/03/15 3.064
Chapter 11.2: (Chap 108-118) 21/03/15 3.068
Chapter 11.1: (Chap 108-118) 21/03/15 3.105
Chapter 11 21/03/15 3.106
Chapter 10 21/03/15 3.108
Chapter 9 21/03/15 3.099
Chapter 8 21/03/15 3.106
Chapter 7 21/03/15 3.105
Chapter 6 21/03/15 3.110
Chapter 5 21/03/15 3.111
Chapter 4 21/03/15 3.100
Chapter 3 21/03/15 3.098
Chapter 2 21/03/15 3.121
Chapter 1 21/03/15 3.161
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch