Tough - Miyazawa Kiichi

Tough - Miyazawa Kiichi
Lượt xem: 22.793
Nội dung

Là một bộ truyện tranh võ thuật vô cùng hấp dẫn với sự hội tụ của đầy đủ các yêu tố như hành động, võ thuật, bạo lực, xã hội đen… Truyện cuốn hút người xem nhờ nội dung khá người lớn, các màn đấu võ đẹp mắt cùng với sự tranh đấu của các thế lực xã hội đen trong thế giới ngầm.

Thoạt đầu, truyện nói về Kiichi cố gắng cứu cha mình khi ông gần như bị giết bởi anh trai của ông – Kiryu. Nhưng sau đó truyện ít đề cập chuyện này vì cha cậu đã hồi phục và một vài giải đấu phong cách bắt đầu. Lúc ấy hiển nhiên là Kiichi sẽ đối mặt với những đối thủ giỏi hơn mình trên con đường chinh phục đỉnh cao võ thuật.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 310 16:23 22/02 3.257
Chapter 309 16:23 22/02 3.165
Chapter 308 16:23 22/02 3.164
Chapter 307 16:23 22/02 3.128
Chapter 306 21/03/15 3.154
Chapter 305 21/03/15 3.131
Chapter 304 21/03/15 3.135
Chapter 303 21/03/15 3.081
Chapter 302 21/03/15 3.084
Chapter 301 21/03/15 3.085
Chapter 300 21/03/15 3.092
Chapter 299 21/03/15 3.086
Chapter 298 21/03/15 3.073
Chapter 297 21/03/15 3.070
Chapter 296 21/03/15 3.074
Chapter 295 21/03/15 3.079
Chapter 294 21/03/15 3.076
Chapter 293 21/03/15 3.076
Chapter 292 21/03/15 3.080
Chapter 291 21/03/15 3.082
Chapter 290 21/03/15 3.073
Chapter 289 21/03/15 3.084
Chapter 288 21/03/15 3.080
Chapter 287 21/03/15 3.086
Chapter 286 21/03/15 3.079
Chapter 285 21/03/15 3.078
Chapter 284 21/03/15 3.071
Chapter 283 21/03/15 3.085
Chapter 282 21/03/15 3.082
Chapter 281 21/03/15 3.086
Chapter 280 21/03/15 3.097
Chapter 279 21/03/15 3.089
Chapter 278 21/03/15 3.087
Chapter 277 21/03/15 3.083
Chapter 276 21/03/15 3.089
Chapter 275 21/03/15 3.092
Chapter 274 21/03/15 3.080
Chapter 273 21/03/15 3.079
Chapter 272 21/03/15 3.077
Chapter 271 21/03/15 3.078
Chapter 270 21/03/15 3.106
Chapter 269 21/03/15 3.076
Chapter 268 21/03/15 3.089
Chapter 267 21/03/15 3.083
Chapter 266 21/03/15 3.087
Chapter 265 21/03/15 3.086
Chapter 264 21/03/15 3.096
Chapter 263 21/03/15 3.080
Chapter 262 21/03/15 3.086
Chapter 261 21/03/15 3.082
Chapter 260 21/03/15 3.086
Chapter 259 21/03/15 3.078
Chapter 258 21/03/15 3.082
Chapter 257 21/03/15 3.085
Chapter 256 21/03/15 3.080
Chapter 255 21/03/15 3.072
Chapter 254 21/03/15 3.085
Chapter 253 21/03/15 3.071
Chapter 252 21/03/15 3.074
Chapter 251 21/03/15 3.074
Chapter 250 21/03/15 3.076
Chapter 249 21/03/15 3.073
Chapter 248 21/03/15 3.068
Chapter 247 21/03/15 3.073
Chapter 246 21/03/15 3.065
Chapter 245 21/03/15 3.062
Chapter 244 21/03/15 3.062
Chapter 243 21/03/15 3.058
Chapter 242 21/03/15 3.063
Chapter 241 21/03/15 3.063
Chapter 240 21/03/15 3.069
Chapter 239 21/03/15 3.057
Chapter 238 21/03/15 3.053
Chapter 237 21/03/15 3.063
Chapter 236 21/03/15 3.061
Chapter 235 21/03/15 3.056
Chapter 234 21/03/15 3.065
Chapter 233 21/03/15 3.069
Chapter 232 21/03/15 3.072
Chapter 231 21/03/15 3.075
Chapter 230 21/03/15 3.074
Chapter 229 21/03/15 3.065
Chapter 228 21/03/15 3.066
Chapter 227 21/03/15 3.066
Chapter 226 21/03/15 3.064
Chapter 225 21/03/15 3.066
Chapter 224 21/03/15 3.061
Chapter 223 21/03/15 3.063
Chapter 222 21/03/15 3.058
Chapter 221 21/03/15 3.061
Chapter 220 21/03/15 3.077
Chapter 219 21/03/15 3.075
Chapter 218 21/03/15 3.067
Chapter 217 21/03/15 3.071
Chapter 211: - 216 21/03/15 3.078
Chapter 206: 210 21/03/15 3.071
Chapter 200: 205 21/03/15 3.070
Chapter 195: 199 21/03/15 3.073
Chapter 190: 194 21/03/15 3.076
Chapter 185: 189 21/03/15 3.074
Chapter 181 21/03/15 3.072
Chapter 180 21/03/15 3.066
Chapter 179 21/03/15 3.060
Chapter 178 21/03/15 3.062
Chapter 177 21/03/15 3.056
Chapter 176 21/03/15 3.060
Chapter 175 21/03/15 3.060
Chapter 174 21/03/15 3.055
Chapter 173 21/03/15 3.059
Chapter 172 21/03/15 3.060
Chapter 171 21/03/15 3.061
Chapter 170 21/03/15 3.074
Chapter 169 21/03/15 3.062
Chapter 168 21/03/15 3.064
Chapter 167 21/03/15 3.070
Chapter 166 21/03/15 3.069
Chapter 165 21/03/15 3.067
Chapter 164 21/03/15 3.066
Chapter 163 21/03/15 3.066
Chapter 162 21/03/15 3.065
Chapter 161 21/03/15 3.065
Chapter 160 21/03/15 3.067
Chapter 159 21/03/15 3.059
Chapter 158 21/03/15 3.061
Chapter 157 21/03/15 3.070
Chapter 156 21/03/15 3.064
Chapter 155 21/03/15 3.056
Chapter 154 21/03/15 3.053
Chapter 153 21/03/15 3.061
Chapter 152 21/03/15 3.055
Chapter 151 21/03/15 3.064
Chapter 150 21/03/15 3.062
Chapter 149 21/03/15 3.056
Chapter 148 21/03/15 3.056
Chapter 147 21/03/15 3.055
Chapter 146 21/03/15 3.056
Chapter 145 21/03/15 3.056
Chapter 144 21/03/15 3.062
Chapter 143 21/03/15 3.056
Chapter 142 21/03/15 3.061
Chapter 141 21/03/15 3.060
Chapter 140 21/03/15 3.069
Chapter 139 21/03/15 3.057
Chapter 138 21/03/15 3.058
Chapter 137 21/03/15 3.063
Chapter 136 21/03/15 3.062
Chapter 135 21/03/15 3.062
Chapter 134 21/03/15 3.068
Chapter 133 21/03/15 3.067
Chapter 132 21/03/15 3.075
Chapter 131 21/03/15 3.066
Chapter 130 21/03/15 3.073
Chapter 129 21/03/15 3.063
Chapter 128 21/03/15 3.069
Chapter 127 21/03/15 3.063
Chapter 126 21/03/15 3.059
Chapter 125 21/03/15 3.068
Chapter 124 21/03/15 3.065
Chapter 123 21/03/15 3.061
Chapter 122 21/03/15 3.061
Chapter 121 21/03/15 3.064
Chapter 120 21/03/15 3.061
Chapter 119 21/03/15 3.075
Chapter 107 21/03/15 3.079
Chapter 106 21/03/15 3.072
Chapter 105 21/03/15 3.067
Chapter 104 21/03/15 3.062
Chapter 103 21/03/15 3.074
Chapter 102 21/03/15 3.065
Chapter 101 21/03/15 3.072
Chapter 100 21/03/15 3.070
Chapter 99 21/03/15 3.066
Chapter 98 21/03/15 3.059
Chapter 97 21/03/15 3.058
Chapter 96 21/03/15 3.062
Chapter 95 21/03/15 3.066
Chapter 94 21/03/15 3.064
Chapter 93 21/03/15 3.067
Chapter 92 21/03/15 3.063
Chapter 91 21/03/15 3.065
Chapter 90 21/03/15 3.066
Chapter 89 21/03/15 3.063
Chapter 88 21/03/15 3.064
Chapter 87 21/03/15 3.062
Chapter 86 21/03/15 3.067
Chapter 85 21/03/15 3.067
Chapter 84 21/03/15 3.066
Chapter 83 21/03/15 3.065
Chapter 82 21/03/15 3.068
Chapter 81 21/03/15 3.071
Chapter 80 21/03/15 3.070
Chapter 79 21/03/15 3.069
Chapter 78 21/03/15 3.074
Chapter 77 21/03/15 3.064
Chapter 76 21/03/15 3.060
Chapter 75 21/03/15 3.066
Chapter 74 21/03/15 3.062
Chapter 73 21/03/15 3.064
Chapter 72 21/03/15 3.063
Chapter 71 21/03/15 3.068
Chapter 70 21/03/15 3.068
Chapter 69 21/03/15 3.062
Chapter 68 21/03/15 3.060
Chapter 67 21/03/15 3.057
Chapter 66 21/03/15 3.057
Chapter 65 21/03/15 3.062
Chapter 64 21/03/15 3.066
Chapter 63 21/03/15 3.064
Chapter 62 21/03/15 3.062
Chapter 61 21/03/15 3.061
Chapter 60 21/03/15 3.069
Chapter 59 21/03/15 3.066
Chapter 58 21/03/15 3.067
Chapter 57 21/03/15 3.064
Chapter 56 21/03/15 3.063
Chapter 55 21/03/15 3.068
Chapter 54 21/03/15 3.066
Chapter 53 21/03/15 3.067
Chapter 52 21/03/15 3.068
Chapter 51 21/03/15 3.066
Chapter 50 21/03/15 3.071
Chapter 49 21/03/15 3.071
Chapter 48 21/03/15 3.076
Chapter 47 21/03/15 3.068
Chapter 46 21/03/15 3.069
Chapter 45 21/03/15 3.077
Chapter 44 21/03/15 3.072
Chapter 43 21/03/15 3.083
Chapter 42 21/03/15 3.075
Chapter 41 21/03/15 3.078
Chapter 40 21/03/15 3.077
Chapter 39 21/03/15 3.078
Chapter 38 21/03/15 3.073
Chapter 37 21/03/15 3.075
Chapter 36 21/03/15 3.072
Chapter 35 21/03/15 3.076
Chapter 34 21/03/15 3.070
Chapter 33 21/03/15 3.071
Chapter 32 21/03/15 3.073
Chapter 31 21/03/15 3.077
Chapter 30 21/03/15 3.074
Chapter 29 21/03/15 3.065
Chapter 28 21/03/15 3.065
Chapter 27 21/03/15 3.062
Chapter 26 21/03/15 3.064
Chapter 25 21/03/15 3.069
Chapter 24 21/03/15 3.067
Chapter 23 21/03/15 3.064
Chapter 22 21/03/15 3.066
Chapter 21 21/03/15 3.072
Chapter 20 21/03/15 3.074
Chapter 19 21/03/15 3.070
Chapter 18 21/03/15 3.080
Chapter 17 21/03/15 3.073
Chapter 16 21/03/15 3.074
Chapter 15 21/03/15 3.075
Chapter 14 21/03/15 3.069
Chapter 13 21/03/15 3.073
Chapter 12 21/03/15 3.078
Chapter 11.3: (Chap 108-118) 21/03/15 3.049
Chapter 11.2: (Chap 108-118) 21/03/15 3.052
Chapter 11.1: (Chap 108-118) 21/03/15 3.079
Chapter 11 21/03/15 3.079
Chapter 10 21/03/15 3.081
Chapter 9 21/03/15 3.077
Chapter 8 21/03/15 3.081
Chapter 7 21/03/15 3.082
Chapter 6 21/03/15 3.086
Chapter 5 21/03/15 3.085
Chapter 4 21/03/15 3.078
Chapter 3 21/03/15 3.078
Chapter 2 21/03/15 3.092
Chapter 1 21/03/15 3.123
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch