Tough - Miyazawa Kiichi

Tough - Miyazawa Kiichi
Lượt xem: 21.635
Nội dung

Là một bộ truyện tranh võ thuật vô cùng hấp dẫn với sự hội tụ của đầy đủ các yêu tố như hành động, võ thuật, bạo lực, xã hội đen… Truyện cuốn hút người xem nhờ nội dung khá người lớn, các màn đấu võ đẹp mắt cùng với sự tranh đấu của các thế lực xã hội đen trong thế giới ngầm.

Thoạt đầu, truyện nói về Kiichi cố gắng cứu cha mình khi ông gần như bị giết bởi anh trai của ông – Kiryu. Nhưng sau đó truyện ít đề cập chuyện này vì cha cậu đã hồi phục và một vài giải đấu phong cách bắt đầu. Lúc ấy hiển nhiên là Kiichi sẽ đối mặt với những đối thủ giỏi hơn mình trên con đường chinh phục đỉnh cao võ thuật.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 310 16:23 22/02 3.245
Chapter 309 16:23 22/02 3.155
Chapter 308 16:23 22/02 3.159
Chapter 307 16:23 22/02 3.123
Chapter 306 21/03/15 3.148
Chapter 305 21/03/15 3.125
Chapter 304 21/03/15 3.130
Chapter 303 21/03/15 3.077
Chapter 302 21/03/15 3.078
Chapter 301 21/03/15 3.079
Chapter 300 21/03/15 3.087
Chapter 299 21/03/15 3.081
Chapter 298 21/03/15 3.067
Chapter 297 21/03/15 3.064
Chapter 296 21/03/15 3.070
Chapter 295 21/03/15 3.074
Chapter 294 21/03/15 3.071
Chapter 293 21/03/15 3.069
Chapter 292 21/03/15 3.073
Chapter 291 21/03/15 3.075
Chapter 290 21/03/15 3.068
Chapter 289 21/03/15 3.078
Chapter 288 21/03/15 3.075
Chapter 287 21/03/15 3.081
Chapter 286 21/03/15 3.075
Chapter 285 21/03/15 3.074
Chapter 284 21/03/15 3.067
Chapter 283 21/03/15 3.080
Chapter 282 21/03/15 3.078
Chapter 281 21/03/15 3.081
Chapter 280 21/03/15 3.091
Chapter 279 21/03/15 3.084
Chapter 278 21/03/15 3.083
Chapter 277 21/03/15 3.077
Chapter 276 21/03/15 3.084
Chapter 275 21/03/15 3.086
Chapter 274 21/03/15 3.076
Chapter 273 21/03/15 3.074
Chapter 272 21/03/15 3.072
Chapter 271 21/03/15 3.072
Chapter 270 21/03/15 3.095
Chapter 269 21/03/15 3.070
Chapter 268 21/03/15 3.082
Chapter 267 21/03/15 3.077
Chapter 266 21/03/15 3.082
Chapter 265 21/03/15 3.080
Chapter 264 21/03/15 3.088
Chapter 263 21/03/15 3.073
Chapter 262 21/03/15 3.081
Chapter 261 21/03/15 3.076
Chapter 260 21/03/15 3.080
Chapter 259 21/03/15 3.071
Chapter 258 21/03/15 3.077
Chapter 257 21/03/15 3.079
Chapter 256 21/03/15 3.075
Chapter 255 21/03/15 3.068
Chapter 254 21/03/15 3.079
Chapter 253 21/03/15 3.067
Chapter 252 21/03/15 3.069
Chapter 251 21/03/15 3.069
Chapter 250 21/03/15 3.071
Chapter 249 21/03/15 3.064
Chapter 248 21/03/15 3.063
Chapter 247 21/03/15 3.067
Chapter 246 21/03/15 3.059
Chapter 245 21/03/15 3.058
Chapter 244 21/03/15 3.055
Chapter 243 21/03/15 3.053
Chapter 242 21/03/15 3.057
Chapter 241 21/03/15 3.059
Chapter 240 21/03/15 3.064
Chapter 239 21/03/15 3.053
Chapter 238 21/03/15 3.049
Chapter 237 21/03/15 3.058
Chapter 236 21/03/15 3.055
Chapter 235 21/03/15 3.052
Chapter 234 21/03/15 3.061
Chapter 233 21/03/15 3.065
Chapter 232 21/03/15 3.068
Chapter 231 21/03/15 3.071
Chapter 230 21/03/15 3.070
Chapter 229 21/03/15 3.061
Chapter 228 21/03/15 3.061
Chapter 227 21/03/15 3.062
Chapter 226 21/03/15 3.060
Chapter 225 21/03/15 3.063
Chapter 224 21/03/15 3.058
Chapter 223 21/03/15 3.060
Chapter 222 21/03/15 3.055
Chapter 221 21/03/15 3.058
Chapter 220 21/03/15 3.073
Chapter 219 21/03/15 3.072
Chapter 218 21/03/15 3.064
Chapter 217 21/03/15 3.068
Chapter 211: - 216 21/03/15 3.075
Chapter 206: 210 21/03/15 3.067
Chapter 200: 205 21/03/15 3.064
Chapter 195: 199 21/03/15 3.071
Chapter 190: 194 21/03/15 3.072
Chapter 185: 189 21/03/15 3.071
Chapter 181 21/03/15 3.069
Chapter 180 21/03/15 3.063
Chapter 179 21/03/15 3.057
Chapter 178 21/03/15 3.059
Chapter 177 21/03/15 3.053
Chapter 176 21/03/15 3.056
Chapter 175 21/03/15 3.057
Chapter 174 21/03/15 3.052
Chapter 173 21/03/15 3.057
Chapter 172 21/03/15 3.057
Chapter 171 21/03/15 3.058
Chapter 170 21/03/15 3.071
Chapter 169 21/03/15 3.059
Chapter 168 21/03/15 3.061
Chapter 167 21/03/15 3.067
Chapter 166 21/03/15 3.065
Chapter 165 21/03/15 3.063
Chapter 164 21/03/15 3.062
Chapter 163 21/03/15 3.063
Chapter 162 21/03/15 3.062
Chapter 161 21/03/15 3.061
Chapter 160 21/03/15 3.062
Chapter 159 21/03/15 3.056
Chapter 158 21/03/15 3.056
Chapter 157 21/03/15 3.067
Chapter 156 21/03/15 3.061
Chapter 155 21/03/15 3.053
Chapter 154 21/03/15 3.051
Chapter 153 21/03/15 3.058
Chapter 152 21/03/15 3.053
Chapter 151 21/03/15 3.062
Chapter 150 21/03/15 3.059
Chapter 149 21/03/15 3.051
Chapter 148 21/03/15 3.052
Chapter 147 21/03/15 3.051
Chapter 146 21/03/15 3.052
Chapter 145 21/03/15 3.052
Chapter 144 21/03/15 3.058
Chapter 143 21/03/15 3.052
Chapter 142 21/03/15 3.059
Chapter 141 21/03/15 3.056
Chapter 140 21/03/15 3.062
Chapter 139 21/03/15 3.053
Chapter 138 21/03/15 3.053
Chapter 137 21/03/15 3.056
Chapter 136 21/03/15 3.056
Chapter 135 21/03/15 3.057
Chapter 134 21/03/15 3.059
Chapter 133 21/03/15 3.063
Chapter 132 21/03/15 3.067
Chapter 131 21/03/15 3.062
Chapter 130 21/03/15 3.069
Chapter 129 21/03/15 3.058
Chapter 128 21/03/15 3.064
Chapter 127 21/03/15 3.060
Chapter 126 21/03/15 3.056
Chapter 125 21/03/15 3.065
Chapter 124 21/03/15 3.062
Chapter 123 21/03/15 3.058
Chapter 122 21/03/15 3.058
Chapter 121 21/03/15 3.059
Chapter 120 21/03/15 3.058
Chapter 119 21/03/15 3.070
Chapter 107 21/03/15 3.073
Chapter 106 21/03/15 3.069
Chapter 105 21/03/15 3.064
Chapter 104 21/03/15 3.059
Chapter 103 21/03/15 3.067
Chapter 102 21/03/15 3.060
Chapter 101 21/03/15 3.068
Chapter 100 21/03/15 3.067
Chapter 99 21/03/15 3.062
Chapter 98 21/03/15 3.056
Chapter 97 21/03/15 3.055
Chapter 96 21/03/15 3.059
Chapter 95 21/03/15 3.063
Chapter 94 21/03/15 3.061
Chapter 93 21/03/15 3.064
Chapter 92 21/03/15 3.060
Chapter 91 21/03/15 3.062
Chapter 90 21/03/15 3.063
Chapter 89 21/03/15 3.060
Chapter 88 21/03/15 3.060
Chapter 87 21/03/15 3.059
Chapter 86 21/03/15 3.064
Chapter 85 21/03/15 3.064
Chapter 84 21/03/15 3.063
Chapter 83 21/03/15 3.062
Chapter 82 21/03/15 3.062
Chapter 81 21/03/15 3.067
Chapter 80 21/03/15 3.066
Chapter 79 21/03/15 3.065
Chapter 78 21/03/15 3.070
Chapter 77 21/03/15 3.060
Chapter 76 21/03/15 3.056
Chapter 75 21/03/15 3.062
Chapter 74 21/03/15 3.058
Chapter 73 21/03/15 3.059
Chapter 72 21/03/15 3.059
Chapter 71 21/03/15 3.065
Chapter 70 21/03/15 3.064
Chapter 69 21/03/15 3.058
Chapter 68 21/03/15 3.057
Chapter 67 21/03/15 3.054
Chapter 66 21/03/15 3.054
Chapter 65 21/03/15 3.059
Chapter 64 21/03/15 3.062
Chapter 63 21/03/15 3.061
Chapter 62 21/03/15 3.059
Chapter 61 21/03/15 3.058
Chapter 60 21/03/15 3.066
Chapter 59 21/03/15 3.062
Chapter 58 21/03/15 3.064
Chapter 57 21/03/15 3.061
Chapter 56 21/03/15 3.060
Chapter 55 21/03/15 3.065
Chapter 54 21/03/15 3.062
Chapter 53 21/03/15 3.064
Chapter 52 21/03/15 3.064
Chapter 51 21/03/15 3.063
Chapter 50 21/03/15 3.068
Chapter 49 21/03/15 3.068
Chapter 48 21/03/15 3.073
Chapter 47 21/03/15 3.065
Chapter 46 21/03/15 3.066
Chapter 45 21/03/15 3.074
Chapter 44 21/03/15 3.069
Chapter 43 21/03/15 3.078
Chapter 42 21/03/15 3.071
Chapter 41 21/03/15 3.074
Chapter 40 21/03/15 3.073
Chapter 39 21/03/15 3.074
Chapter 38 21/03/15 3.068
Chapter 37 21/03/15 3.071
Chapter 36 21/03/15 3.068
Chapter 35 21/03/15 3.072
Chapter 34 21/03/15 3.066
Chapter 33 21/03/15 3.067
Chapter 32 21/03/15 3.069
Chapter 31 21/03/15 3.073
Chapter 30 21/03/15 3.070
Chapter 29 21/03/15 3.061
Chapter 28 21/03/15 3.060
Chapter 27 21/03/15 3.058
Chapter 26 21/03/15 3.059
Chapter 25 21/03/15 3.064
Chapter 24 21/03/15 3.063
Chapter 23 21/03/15 3.058
Chapter 22 21/03/15 3.061
Chapter 21 21/03/15 3.068
Chapter 20 21/03/15 3.069
Chapter 19 21/03/15 3.066
Chapter 18 21/03/15 3.075
Chapter 17 21/03/15 3.069
Chapter 16 21/03/15 3.069
Chapter 15 21/03/15 3.070
Chapter 14 21/03/15 3.065
Chapter 13 21/03/15 3.070
Chapter 12 21/03/15 3.074
Chapter 11.3: (Chap 108-118) 21/03/15 3.046
Chapter 11.2: (Chap 108-118) 21/03/15 3.050
Chapter 11.1: (Chap 108-118) 21/03/15 3.075
Chapter 11 21/03/15 3.075
Chapter 10 21/03/15 3.078
Chapter 9 21/03/15 3.075
Chapter 8 21/03/15 3.079
Chapter 7 21/03/15 3.079
Chapter 6 21/03/15 3.083
Chapter 5 21/03/15 3.081
Chapter 4 21/03/15 3.076
Chapter 3 21/03/15 3.076
Chapter 2 21/03/15 3.089
Chapter 1 21/03/15 3.118
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch