Tough - Miyazawa Kiichi

Tough - Miyazawa Kiichi
Lượt xem: 25.341
Nội dung

Là một bộ truyện tranh võ thuật vô cùng hấp dẫn với sự hội tụ của đầy đủ các yêu tố như hành động, võ thuật, bạo lực, xã hội đen… Truyện cuốn hút người xem nhờ nội dung khá người lớn, các màn đấu võ đẹp mắt cùng với sự tranh đấu của các thế lực xã hội đen trong thế giới ngầm.

Thoạt đầu, truyện nói về Kiichi cố gắng cứu cha mình khi ông gần như bị giết bởi anh trai của ông – Kiryu. Nhưng sau đó truyện ít đề cập chuyện này vì cha cậu đã hồi phục và một vài giải đấu phong cách bắt đầu. Lúc ấy hiển nhiên là Kiichi sẽ đối mặt với những đối thủ giỏi hơn mình trên con đường chinh phục đỉnh cao võ thuật.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 310 22/02/16 3.285
Chapter 309 22/02/16 3.175
Chapter 308 22/02/16 3.174
Chapter 307 22/02/16 3.137
Chapter 306 21/03/15 3.165
Chapter 305 21/03/15 3.143
Chapter 304 21/03/15 3.150
Chapter 303 21/03/15 3.095
Chapter 302 21/03/15 3.096
Chapter 301 21/03/15 3.097
Chapter 300 21/03/15 3.106
Chapter 299 21/03/15 3.098
Chapter 298 21/03/15 3.084
Chapter 297 21/03/15 3.081
Chapter 296 21/03/15 3.088
Chapter 295 21/03/15 3.091
Chapter 294 21/03/15 3.089
Chapter 293 21/03/15 3.089
Chapter 292 21/03/15 3.092
Chapter 291 21/03/15 3.095
Chapter 290 21/03/15 3.086
Chapter 289 21/03/15 3.097
Chapter 288 21/03/15 3.094
Chapter 287 21/03/15 3.104
Chapter 286 21/03/15 3.093
Chapter 285 21/03/15 3.092
Chapter 284 21/03/15 3.084
Chapter 283 21/03/15 3.098
Chapter 282 21/03/15 3.094
Chapter 281 21/03/15 3.100
Chapter 280 21/03/15 3.112
Chapter 279 21/03/15 3.103
Chapter 278 21/03/15 3.100
Chapter 277 21/03/15 3.094
Chapter 276 21/03/15 3.099
Chapter 275 21/03/15 3.106
Chapter 274 21/03/15 3.093
Chapter 273 21/03/15 3.096
Chapter 272 21/03/15 3.087
Chapter 271 21/03/15 3.088
Chapter 270 21/03/15 3.119
Chapter 269 21/03/15 3.089
Chapter 268 21/03/15 3.098
Chapter 267 21/03/15 3.092
Chapter 266 21/03/15 3.098
Chapter 265 21/03/15 3.096
Chapter 264 21/03/15 3.107
Chapter 263 21/03/15 3.090
Chapter 262 21/03/15 3.097
Chapter 261 21/03/15 3.095
Chapter 260 21/03/15 3.098
Chapter 259 21/03/15 3.087
Chapter 258 21/03/15 3.093
Chapter 257 21/03/15 3.094
Chapter 256 21/03/15 3.092
Chapter 255 21/03/15 3.082
Chapter 254 21/03/15 3.098
Chapter 253 21/03/15 3.081
Chapter 252 21/03/15 3.084
Chapter 251 21/03/15 3.083
Chapter 250 21/03/15 3.084
Chapter 249 21/03/15 3.082
Chapter 248 21/03/15 3.077
Chapter 247 21/03/15 3.083
Chapter 246 21/03/15 3.074
Chapter 245 21/03/15 3.070
Chapter 244 21/03/15 3.071
Chapter 243 21/03/15 3.067
Chapter 242 21/03/15 3.071
Chapter 241 21/03/15 3.074
Chapter 240 21/03/15 3.080
Chapter 239 21/03/15 3.066
Chapter 238 21/03/15 3.064
Chapter 237 21/03/15 3.071
Chapter 236 21/03/15 3.069
Chapter 235 21/03/15 3.066
Chapter 234 21/03/15 3.076
Chapter 233 21/03/15 3.078
Chapter 232 21/03/15 3.084
Chapter 231 21/03/15 3.084
Chapter 230 21/03/15 3.083
Chapter 229 21/03/15 3.073
Chapter 228 21/03/15 3.076
Chapter 227 21/03/15 3.074
Chapter 226 21/03/15 3.072
Chapter 225 21/03/15 3.076
Chapter 224 21/03/15 3.071
Chapter 223 21/03/15 3.074
Chapter 222 21/03/15 3.066
Chapter 221 21/03/15 3.071
Chapter 220 21/03/15 3.085
Chapter 219 21/03/15 3.085
Chapter 218 21/03/15 3.075
Chapter 217 21/03/15 3.084
Chapter 211: - 216 21/03/15 3.086
Chapter 206: 210 21/03/15 3.079
Chapter 200: 205 21/03/15 3.081
Chapter 195: 199 21/03/15 3.080
Chapter 190: 194 21/03/15 3.086
Chapter 185: 189 21/03/15 3.082
Chapter 181 21/03/15 3.079
Chapter 180 21/03/15 3.075
Chapter 179 21/03/15 3.067
Chapter 178 21/03/15 3.069
Chapter 177 21/03/15 3.063
Chapter 176 21/03/15 3.067
Chapter 175 21/03/15 3.071
Chapter 174 21/03/15 3.061
Chapter 173 21/03/15 3.065
Chapter 172 21/03/15 3.067
Chapter 171 21/03/15 3.068
Chapter 170 21/03/15 3.082
Chapter 169 21/03/15 3.068
Chapter 168 21/03/15 3.070
Chapter 167 21/03/15 3.078
Chapter 166 21/03/15 3.076
Chapter 165 21/03/15 3.075
Chapter 164 21/03/15 3.072
Chapter 163 21/03/15 3.072
Chapter 162 21/03/15 3.071
Chapter 161 21/03/15 3.073
Chapter 160 21/03/15 3.075
Chapter 159 21/03/15 3.067
Chapter 158 21/03/15 3.068
Chapter 157 21/03/15 3.077
Chapter 156 21/03/15 3.071
Chapter 155 21/03/15 3.063
Chapter 154 21/03/15 3.059
Chapter 153 21/03/15 3.067
Chapter 152 21/03/15 3.062
Chapter 151 21/03/15 3.071
Chapter 150 21/03/15 3.068
Chapter 149 21/03/15 3.064
Chapter 148 21/03/15 3.065
Chapter 147 21/03/15 3.063
Chapter 146 21/03/15 3.063
Chapter 145 21/03/15 3.064
Chapter 144 21/03/15 3.070
Chapter 143 21/03/15 3.064
Chapter 142 21/03/15 3.071
Chapter 141 21/03/15 3.067
Chapter 140 21/03/15 3.077
Chapter 139 21/03/15 3.063
Chapter 138 21/03/15 3.064
Chapter 137 21/03/15 3.071
Chapter 136 21/03/15 3.069
Chapter 135 21/03/15 3.071
Chapter 134 21/03/15 3.075
Chapter 133 21/03/15 3.074
Chapter 132 21/03/15 3.082
Chapter 131 21/03/15 3.072
Chapter 130 21/03/15 3.081
Chapter 129 21/03/15 3.070
Chapter 128 21/03/15 3.075
Chapter 127 21/03/15 3.069
Chapter 126 21/03/15 3.065
Chapter 125 21/03/15 3.074
Chapter 124 21/03/15 3.072
Chapter 123 21/03/15 3.068
Chapter 122 21/03/15 3.069
Chapter 121 21/03/15 3.073
Chapter 120 21/03/15 3.069
Chapter 119 21/03/15 3.085
Chapter 107 21/03/15 3.087
Chapter 106 21/03/15 3.080
Chapter 105 21/03/15 3.074
Chapter 104 21/03/15 3.069
Chapter 103 21/03/15 3.081
Chapter 102 21/03/15 3.072
Chapter 101 21/03/15 3.078
Chapter 100 21/03/15 3.084
Chapter 99 21/03/15 3.072
Chapter 98 21/03/15 3.065
Chapter 97 21/03/15 3.066
Chapter 96 21/03/15 3.070
Chapter 95 21/03/15 3.076
Chapter 94 21/03/15 3.070
Chapter 93 21/03/15 3.073
Chapter 92 21/03/15 3.068
Chapter 91 21/03/15 3.071
Chapter 90 21/03/15 3.073
Chapter 89 21/03/15 3.071
Chapter 88 21/03/15 3.071
Chapter 87 21/03/15 3.070
Chapter 86 21/03/15 3.077
Chapter 85 21/03/15 3.076
Chapter 84 21/03/15 3.075
Chapter 83 21/03/15 3.072
Chapter 82 21/03/15 3.077
Chapter 81 21/03/15 3.080
Chapter 80 21/03/15 3.079
Chapter 79 21/03/15 3.076
Chapter 78 21/03/15 3.084
Chapter 77 21/03/15 3.071
Chapter 76 21/03/15 3.068
Chapter 75 21/03/15 3.072
Chapter 74 21/03/15 3.069
Chapter 73 21/03/15 3.072
Chapter 72 21/03/15 3.069
Chapter 71 21/03/15 3.075
Chapter 70 21/03/15 3.075
Chapter 69 21/03/15 3.070
Chapter 68 21/03/15 3.067
Chapter 67 21/03/15 3.063
Chapter 66 21/03/15 3.063
Chapter 65 21/03/15 3.070
Chapter 64 21/03/15 3.073
Chapter 63 21/03/15 3.070
Chapter 62 21/03/15 3.068
Chapter 61 21/03/15 3.067
Chapter 60 21/03/15 3.077
Chapter 59 21/03/15 3.074
Chapter 58 21/03/15 3.074
Chapter 57 21/03/15 3.073
Chapter 56 21/03/15 3.074
Chapter 55 21/03/15 3.076
Chapter 54 21/03/15 3.074
Chapter 53 21/03/15 3.074
Chapter 52 21/03/15 3.076
Chapter 51 21/03/15 3.079
Chapter 50 21/03/15 3.079
Chapter 49 21/03/15 3.078
Chapter 48 21/03/15 3.085
Chapter 47 21/03/15 3.075
Chapter 46 21/03/15 3.080
Chapter 45 21/03/15 3.087
Chapter 44 21/03/15 3.082
Chapter 43 21/03/15 3.091
Chapter 42 21/03/15 3.085
Chapter 41 21/03/15 3.086
Chapter 40 21/03/15 3.086
Chapter 39 21/03/15 3.086
Chapter 38 21/03/15 3.083
Chapter 37 21/03/15 3.083
Chapter 36 21/03/15 3.080
Chapter 35 21/03/15 3.086
Chapter 34 21/03/15 3.082
Chapter 33 21/03/15 3.079
Chapter 32 21/03/15 3.081
Chapter 31 21/03/15 3.086
Chapter 30 21/03/15 3.082
Chapter 29 21/03/15 3.073
Chapter 28 21/03/15 3.073
Chapter 27 21/03/15 3.074
Chapter 26 21/03/15 3.074
Chapter 25 21/03/15 3.080
Chapter 24 21/03/15 3.076
Chapter 23 21/03/15 3.072
Chapter 22 21/03/15 3.075
Chapter 21 21/03/15 3.080
Chapter 20 21/03/15 3.082
Chapter 19 21/03/15 3.081
Chapter 18 21/03/15 3.091
Chapter 17 21/03/15 3.085
Chapter 16 21/03/15 3.087
Chapter 15 21/03/15 3.085
Chapter 14 21/03/15 3.081
Chapter 13 21/03/15 3.083
Chapter 12 21/03/15 3.089
Chapter 11.3: (Chap 108-118) 21/03/15 3.055
Chapter 11.2: (Chap 108-118) 21/03/15 3.062
Chapter 11.1: (Chap 108-118) 21/03/15 3.093
Chapter 11 21/03/15 3.094
Chapter 10 21/03/15 3.096
Chapter 9 21/03/15 3.089
Chapter 8 21/03/15 3.095
Chapter 7 21/03/15 3.095
Chapter 6 21/03/15 3.100
Chapter 5 21/03/15 3.099
Chapter 4 21/03/15 3.089
Chapter 3 21/03/15 3.088
Chapter 2 21/03/15 3.104
Chapter 1 21/03/15 3.140
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch