Toukyou Kushu

Toukyou Kushu
Lượt xem: 6.690
Nội dung

Những vụ ám sát kì lạ đang xảy ra ở Tokyo. Dựa vào những vết tích tại hiện trường, cảnh sát đã kết luận rằng đó là do 1 loại như "quỷ hút máu" gây ra...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 143 22/05/15 3.086
Chapter 142 22/05/15 3.090
Chapter 141 22/05/15 3.072
Chapter 140 22/05/15 3.036
Chapter 139 22/05/15 3.029
Chapter 138 22/05/15 3.022
Chapter 136 22/05/15 3.022
Chapter 135 22/05/15 3.021
Chapter 134 22/05/15 3.022
Chapter 133 22/05/15 3.026
Chapter 132 22/05/15 3.023
Chapter 131 22/05/15 3.023
Chapter 130 22/05/15 3.020
Chapter 129 22/05/15 3.020
Chapter 128 22/05/15 3.018
Chapter 127 22/05/15 3.018
Chapter 126 22/05/15 3.018
Chapter 125 22/05/15 3.022
Chapter 124 22/05/15 3.020
Chapter 123 22/05/15 3.027
Chapter 122 22/05/15 3.021
Chapter 121 22/05/15 3.019
Chapter 120 22/05/15 3.020
Chapter 119 22/05/15 3.028
Chapter 118 22/05/15 3.028
Chapter 117 22/05/15 3.019
Chapter 116 22/05/15 3.024
Chapter 115 22/05/15 3.023
Chapter 114 22/05/15 3.020
Chapter 113 22/05/15 3.027
Chapter 112 22/05/15 3.024
Chapter 111 22/05/15 3.022
Chapter 110 22/05/15 3.031
Chapter 109 22/05/15 3.026
Chapter 108 22/05/15 3.022
Chapter 107 22/05/15 3.022
Chapter 106 22/05/15 3.024
Chapter 105 22/05/15 3.025
Chapter 104 22/05/15 3.022
Chapter 103 22/05/15 3.028
Chapter 102 22/05/15 3.021
Chapter 101 22/05/15 3.019
Chapter 100 22/05/15 3.020
Chapter 99 22/05/15 3.015
Chapter 98 22/05/15 3.019
Chapter 97 22/05/15 3.026
Chapter 96 22/05/15 3.022
Chapter 95 22/05/15 3.022
Chapter 94 22/05/15 3.029
Chapter 93 22/05/15 3.019
Chapter 92 22/05/15 3.037
Chapter 91 22/05/15 3.038
Chapter 90 22/05/15 3.025
Chapter 89 22/05/15 3.025
Chapter 88 22/05/15 3.028
Chapter 87 22/05/15 3.026
Chapter 86 22/05/15 3.022
Chapter 85 22/05/15 3.019
Chapter 84 22/05/15 3.038
Chapter 83 22/05/15 3.036
Chapter 82 22/05/15 3.024
Chapter 81 22/05/15 3.041
Chapter 80 22/05/15 3.025
Chapter 79 22/05/15 3.042
Chapter 78 22/05/15 3.026
Chapter 77 22/05/15 3.026
Chapter 76 22/05/15 3.025
Chapter 75 22/05/15 3.030
Chapter 74 22/05/15 3.026
Chapter 73 22/05/15 3.027
Chapter 72 22/05/15 3.031
Chapter 71 22/05/15 3.029
Chapter 70 22/05/15 3.052
Chapter 69 22/05/15 3.030
Chapter 68 22/05/15 3.028
Chapter 67 22/05/15 3.031
Chapter 66 22/05/15 3.020
Chapter 65 22/05/15 3.021
Chapter 64 22/05/15 3.023
Chapter 63 22/05/15 3.022
Chapter 62 22/05/15 3.021
Chapter 61 22/05/15 3.020
Chapter 60 22/05/15 3.019
Chapter 59 22/05/15 3.026
Chapter 58 22/05/15 3.020
Chapter 57 22/05/15 3.027
Chapter 56 22/05/15 3.019
Chapter 55 22/05/15 3.017
Chapter 54 15/03/15 3.028
Chapter 53 15/03/15 3.032
Chapter 52 15/03/15 3.031
Chapter 51 15/03/15 3.022
Chapter 50 15/03/15 3.023
Chapter 49 15/03/15 3.024
Chapter 48 15/03/15 3.020
Chapter 47 22/05/15 3.017
Chapter 46.5 15/03/15 3.025
Chapter 46 15/03/15 3.019
Chapter 45 15/03/15 3.019
Chapter 44 15/03/15 3.024
Chapter 43 15/03/15 3.020
Chapter 42 15/03/15 3.021
Chapter 41 15/03/15 3.021
Chapter 40 15/03/15 3.022
Chapter 39 15/03/15 3.019
Chapter 38 15/03/15 3.019
Chapter 37 15/03/15 3.023
Chapter 36 15/03/15 3.022
Chapter 35 15/03/15 3.024
Chapter 34 15/03/15 3.020
Chapter 33 15/03/15 3.023
Chapter 32 15/03/15 3.021
Chapter 31 15/03/15 3.025
Chapter 30 15/03/15 3.025
Chapter 29 15/03/15 3.020
Chapter 28 15/03/15 3.022
Chapter 27 15/03/15 3.023
Chapter 26 15/03/15 3.022
Chapter 25 15/03/15 3.028
Chapter 24 15/03/15 3.020
Chapter 23 15/03/15 3.021
Chapter 22 15/03/15 3.027
Chapter 21 15/03/15 3.020
Chapter 20 15/03/15 3.023
Chapter 19 15/03/15 3.019
Chapter 18 15/03/15 3.023
Chapter 17 15/03/15 3.021
Chapter 16 15/03/15 3.028
Chapter 15 15/03/15 3.022
Chapter 14 15/03/15 3.025
Chapter 13 15/03/15 3.024
Chapter 12 15/03/15 3.028
Chapter 11 15/03/15 3.034
Chapter 10 15/03/15 3.027
Chapter 9 15/03/15 3.026
Chapter 8 15/03/15 3.027
Chapter 7 15/03/15 3.027
Chapter 6 15/03/15 3.025
Chapter 5 15/03/15 3.025
Chapter 4 15/03/15 3.027
Chapter 3 15/03/15 3.027
Chapter 2 15/03/15 3.027
Chapter 1 15/03/15 3.049
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch