Toukyou Kushu

Toukyou Kushu
Lượt xem: 6.846
Nội dung

Những vụ ám sát kì lạ đang xảy ra ở Tokyo. Dựa vào những vết tích tại hiện trường, cảnh sát đã kết luận rằng đó là do 1 loại như "quỷ hút máu" gây ra...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 143 22/05/15 3.090
Chapter 142 22/05/15 3.092
Chapter 141 22/05/15 3.073
Chapter 140 22/05/15 3.037
Chapter 139 22/05/15 3.030
Chapter 138 22/05/15 3.024
Chapter 136 22/05/15 3.024
Chapter 135 22/05/15 3.024
Chapter 134 22/05/15 3.023
Chapter 133 22/05/15 3.029
Chapter 132 22/05/15 3.026
Chapter 131 22/05/15 3.027
Chapter 130 22/05/15 3.023
Chapter 129 22/05/15 3.023
Chapter 128 22/05/15 3.020
Chapter 127 22/05/15 3.021
Chapter 126 22/05/15 3.019
Chapter 125 22/05/15 3.024
Chapter 124 22/05/15 3.021
Chapter 123 22/05/15 3.028
Chapter 122 22/05/15 3.022
Chapter 121 22/05/15 3.020
Chapter 120 22/05/15 3.021
Chapter 119 22/05/15 3.030
Chapter 118 22/05/15 3.029
Chapter 117 22/05/15 3.023
Chapter 116 22/05/15 3.026
Chapter 115 22/05/15 3.024
Chapter 114 22/05/15 3.021
Chapter 113 22/05/15 3.030
Chapter 112 22/05/15 3.026
Chapter 111 22/05/15 3.023
Chapter 110 22/05/15 3.031
Chapter 109 22/05/15 3.026
Chapter 108 22/05/15 3.023
Chapter 107 22/05/15 3.023
Chapter 106 22/05/15 3.025
Chapter 105 22/05/15 3.026
Chapter 104 22/05/15 3.023
Chapter 103 22/05/15 3.030
Chapter 102 22/05/15 3.023
Chapter 101 22/05/15 3.020
Chapter 100 22/05/15 3.021
Chapter 99 22/05/15 3.016
Chapter 98 22/05/15 3.020
Chapter 97 22/05/15 3.028
Chapter 96 22/05/15 3.023
Chapter 95 22/05/15 3.023
Chapter 94 22/05/15 3.031
Chapter 93 22/05/15 3.020
Chapter 92 22/05/15 3.040
Chapter 91 22/05/15 3.042
Chapter 90 22/05/15 3.026
Chapter 89 22/05/15 3.026
Chapter 88 22/05/15 3.029
Chapter 87 22/05/15 3.027
Chapter 86 22/05/15 3.023
Chapter 85 22/05/15 3.020
Chapter 84 22/05/15 3.039
Chapter 83 22/05/15 3.037
Chapter 82 22/05/15 3.024
Chapter 81 22/05/15 3.041
Chapter 80 22/05/15 3.026
Chapter 79 22/05/15 3.042
Chapter 78 22/05/15 3.026
Chapter 77 22/05/15 3.026
Chapter 76 22/05/15 3.025
Chapter 75 22/05/15 3.030
Chapter 74 22/05/15 3.026
Chapter 73 22/05/15 3.028
Chapter 72 22/05/15 3.031
Chapter 71 22/05/15 3.029
Chapter 70 22/05/15 3.052
Chapter 69 22/05/15 3.030
Chapter 68 22/05/15 3.029
Chapter 67 22/05/15 3.032
Chapter 66 22/05/15 3.020
Chapter 65 22/05/15 3.021
Chapter 64 22/05/15 3.023
Chapter 63 22/05/15 3.022
Chapter 62 22/05/15 3.021
Chapter 61 22/05/15 3.021
Chapter 60 22/05/15 3.022
Chapter 59 22/05/15 3.028
Chapter 58 22/05/15 3.021
Chapter 57 22/05/15 3.029
Chapter 56 22/05/15 3.020
Chapter 55 22/05/15 3.018
Chapter 54 15/03/15 3.029
Chapter 53 15/03/15 3.033
Chapter 52 15/03/15 3.032
Chapter 51 15/03/15 3.023
Chapter 50 15/03/15 3.024
Chapter 49 15/03/15 3.027
Chapter 48 15/03/15 3.022
Chapter 47 22/05/15 3.018
Chapter 46.5 15/03/15 3.027
Chapter 46 15/03/15 3.020
Chapter 45 15/03/15 3.020
Chapter 44 15/03/15 3.025
Chapter 43 15/03/15 3.021
Chapter 42 15/03/15 3.022
Chapter 41 15/03/15 3.022
Chapter 40 15/03/15 3.023
Chapter 39 15/03/15 3.020
Chapter 38 15/03/15 3.020
Chapter 37 15/03/15 3.024
Chapter 36 15/03/15 3.023
Chapter 35 15/03/15 3.026
Chapter 34 15/03/15 3.021
Chapter 33 15/03/15 3.024
Chapter 32 15/03/15 3.022
Chapter 31 15/03/15 3.026
Chapter 30 15/03/15 3.026
Chapter 29 15/03/15 3.021
Chapter 28 15/03/15 3.023
Chapter 27 15/03/15 3.024
Chapter 26 15/03/15 3.023
Chapter 25 15/03/15 3.029
Chapter 24 15/03/15 3.020
Chapter 23 15/03/15 3.021
Chapter 22 15/03/15 3.027
Chapter 21 15/03/15 3.020
Chapter 20 15/03/15 3.023
Chapter 19 15/03/15 3.019
Chapter 18 15/03/15 3.023
Chapter 17 15/03/15 3.021
Chapter 16 15/03/15 3.028
Chapter 15 15/03/15 3.022
Chapter 14 15/03/15 3.025
Chapter 13 15/03/15 3.024
Chapter 12 15/03/15 3.028
Chapter 11 15/03/15 3.035
Chapter 10 15/03/15 3.027
Chapter 9 15/03/15 3.026
Chapter 8 15/03/15 3.027
Chapter 7 15/03/15 3.027
Chapter 6 15/03/15 3.025
Chapter 5 15/03/15 3.025
Chapter 4 15/03/15 3.027
Chapter 3 15/03/15 3.027
Chapter 2 15/03/15 3.027
Chapter 1 15/03/15 3.055
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch