Toukyou Kushu

Toukyou Kushu
Lượt xem: 7.140
Nội dung

Những vụ ám sát kì lạ đang xảy ra ở Tokyo. Dựa vào những vết tích tại hiện trường, cảnh sát đã kết luận rằng đó là do 1 loại như "quỷ hút máu" gây ra...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 143 22/05/15 3.101
Chapter 142 22/05/15 3.095
Chapter 141 22/05/15 3.075
Chapter 140 22/05/15 3.038
Chapter 139 22/05/15 3.031
Chapter 138 22/05/15 3.026
Chapter 136 22/05/15 3.026
Chapter 135 22/05/15 3.027
Chapter 134 22/05/15 3.025
Chapter 133 22/05/15 3.031
Chapter 132 22/05/15 3.029
Chapter 131 22/05/15 3.029
Chapter 130 22/05/15 3.026
Chapter 129 22/05/15 3.026
Chapter 128 22/05/15 3.022
Chapter 127 22/05/15 3.024
Chapter 126 22/05/15 3.021
Chapter 125 22/05/15 3.027
Chapter 124 22/05/15 3.024
Chapter 123 22/05/15 3.031
Chapter 122 22/05/15 3.023
Chapter 121 22/05/15 3.021
Chapter 120 22/05/15 3.022
Chapter 119 22/05/15 3.032
Chapter 118 22/05/15 3.031
Chapter 117 22/05/15 3.026
Chapter 116 22/05/15 3.027
Chapter 115 22/05/15 3.028
Chapter 114 22/05/15 3.023
Chapter 113 22/05/15 3.033
Chapter 112 22/05/15 3.028
Chapter 111 22/05/15 3.026
Chapter 110 22/05/15 3.034
Chapter 109 22/05/15 3.028
Chapter 108 22/05/15 3.025
Chapter 107 22/05/15 3.025
Chapter 106 22/05/15 3.027
Chapter 105 22/05/15 3.028
Chapter 104 22/05/15 3.025
Chapter 103 22/05/15 3.032
Chapter 102 22/05/15 3.025
Chapter 101 22/05/15 3.022
Chapter 100 22/05/15 3.023
Chapter 99 22/05/15 3.017
Chapter 98 22/05/15 3.022
Chapter 97 22/05/15 3.030
Chapter 96 22/05/15 3.026
Chapter 95 22/05/15 3.025
Chapter 94 22/05/15 3.033
Chapter 93 22/05/15 3.022
Chapter 92 22/05/15 3.044
Chapter 91 22/05/15 3.046
Chapter 90 22/05/15 3.030
Chapter 89 22/05/15 3.028
Chapter 88 22/05/15 3.031
Chapter 87 22/05/15 3.029
Chapter 86 22/05/15 3.026
Chapter 85 22/05/15 3.022
Chapter 84 22/05/15 3.041
Chapter 83 22/05/15 3.039
Chapter 82 22/05/15 3.026
Chapter 81 22/05/15 3.045
Chapter 80 22/05/15 3.030
Chapter 79 22/05/15 3.047
Chapter 78 22/05/15 3.030
Chapter 77 22/05/15 3.029
Chapter 76 22/05/15 3.028
Chapter 75 22/05/15 3.033
Chapter 74 22/05/15 3.029
Chapter 73 22/05/15 3.032
Chapter 72 22/05/15 3.035
Chapter 71 22/05/15 3.033
Chapter 70 22/05/15 3.056
Chapter 69 22/05/15 3.033
Chapter 68 22/05/15 3.031
Chapter 67 22/05/15 3.034
Chapter 66 22/05/15 3.021
Chapter 65 22/05/15 3.023
Chapter 64 22/05/15 3.024
Chapter 63 22/05/15 3.023
Chapter 62 22/05/15 3.022
Chapter 61 22/05/15 3.022
Chapter 60 22/05/15 3.024
Chapter 59 22/05/15 3.030
Chapter 58 22/05/15 3.023
Chapter 57 22/05/15 3.031
Chapter 56 22/05/15 3.022
Chapter 55 22/05/15 3.020
Chapter 54 15/03/15 3.031
Chapter 53 15/03/15 3.035
Chapter 52 15/03/15 3.034
Chapter 51 15/03/15 3.024
Chapter 50 15/03/15 3.025
Chapter 49 15/03/15 3.028
Chapter 48 15/03/15 3.023
Chapter 47 22/05/15 3.020
Chapter 46.5 15/03/15 3.030
Chapter 46 15/03/15 3.022
Chapter 45 15/03/15 3.022
Chapter 44 15/03/15 3.027
Chapter 43 15/03/15 3.023
Chapter 42 15/03/15 3.024
Chapter 41 15/03/15 3.023
Chapter 40 15/03/15 3.024
Chapter 39 15/03/15 3.021
Chapter 38 15/03/15 3.021
Chapter 37 15/03/15 3.025
Chapter 36 15/03/15 3.024
Chapter 35 15/03/15 3.027
Chapter 34 15/03/15 3.023
Chapter 33 15/03/15 3.025
Chapter 32 15/03/15 3.023
Chapter 31 15/03/15 3.027
Chapter 30 15/03/15 3.028
Chapter 29 15/03/15 3.023
Chapter 28 15/03/15 3.025
Chapter 27 15/03/15 3.025
Chapter 26 15/03/15 3.024
Chapter 25 15/03/15 3.030
Chapter 24 15/03/15 3.021
Chapter 23 15/03/15 3.022
Chapter 22 15/03/15 3.027
Chapter 21 15/03/15 3.021
Chapter 20 15/03/15 3.023
Chapter 19 15/03/15 3.019
Chapter 18 15/03/15 3.026
Chapter 17 15/03/15 3.023
Chapter 16 15/03/15 3.030
Chapter 15 15/03/15 3.024
Chapter 14 15/03/15 3.026
Chapter 13 15/03/15 3.025
Chapter 12 15/03/15 3.030
Chapter 11 15/03/15 3.036
Chapter 10 15/03/15 3.028
Chapter 9 15/03/15 3.027
Chapter 8 15/03/15 3.028
Chapter 7 15/03/15 3.028
Chapter 6 15/03/15 3.026
Chapter 5 15/03/15 3.026
Chapter 4 15/03/15 3.028
Chapter 3 15/03/15 3.028
Chapter 2 15/03/15 3.029
Chapter 1 15/03/15 3.058
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch