Tower of God

Tower of God
Lượt xem: 40.643
Nội dung

Mong muốn của bạn là gì ? Tiền ? Vinh quang ? Quyền lực ? sự báo thù ? hay một điều gì vượt trội hơn? Những gì mà bạn mong muốn ... đều ở đây !

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 289 21:40 04/01 3.128
Chapter 288 21:40 04/01 3.092
Chapter 287 12/12/16 3.171
Chapter 286 11/12/16 3.152
Chapter 285 11/12/16 3.115
Chapter 284 10/12/16 3.174
Chapter 283 30/07/16 3.137
Chapter 282 30/06/16 3.123
Chapter 281 24/06/16 3.151
Chapter 280 11/06/16 3.153
Chapter 279 11/06/16 3.085
Chapter 277 11/05/16 3.199
Chapter 276 03/05/16 3.356
Chapter 275 29/03/16 3.182
Chapter 274 21/03/16 3.172
Chapter 273 15/03/16 3.168
Chapter 272 09/03/16 3.148
Chapter 271 01/03/16 3.163
Chapter 270 24/02/16 3.161
Chapter 269 17/02/16 3.155
Chapter 268 15/02/16 3.139
Chapter 267 02/02/16 3.207
Chapter 266 02/02/16 3.182
Chapter 265 02/02/16 3.115
Chapter 264 02/02/16 3.101
Chapter 263 02/02/16 3.101
Chapter 262 02/02/16 3.122
Chapter 261 02/02/16 3.113
Chapter 260 02/02/16 3.126
Chapter 259 29/01/16 3.145
Chapter 258 28/01/16 3.159
Chapter 257 27/01/16 3.127
Chapter 256 26/01/16 3.133
Chapter 255 25/01/16 3.134
Chapter 254 25/01/16 3.116
Chapter 253 25/01/16 3.123
Chapter 252 23/01/16 3.164
Chapter 251 02/02/16 3.067
Chapter 249 20/01/16 3.126
Chapter 248 19/01/16 3.145
Chapter 247 18/01/16 3.144
Chapter 246 16/01/16 3.162
Chapter 245 15/01/16 3.136
Chapter 244 14/01/16 3.145
Chapter 243 14/01/16 3.128
Chapter 242 14/01/16 3.135
Chapter 241 14/01/16 3.135
Chapter 240 14/01/16 3.107
Chapter 239 12/01/16 3.123
Chapter 238 11/01/16 3.127
Chapter 237 10/01/16 3.115
Chapter 236 08/01/16 3.154
Chapter 235 07/01/16 3.133
Chapter 234 06/01/16 3.134
Chapter 233 05/01/16 3.133
Chapter 232 04/01/16 3.147
Chapter 231 30/12/15 3.138
Chapter 230 29/12/15 3.125
Chapter 229 28/12/15 3.123
Chapter 228 27/12/15 3.135
Chapter 227 27/12/15 3.117
Chapter 226 24/12/15 3.127
Chapter 225 22/12/15 3.164
Chapter 224 21/12/15 3.126
Chapter 223 20/12/15 3.180
Chapter 222 19/12/15 3.163
Chapter 221 19/12/15 3.143
Chapter 220 17/12/15 3.157
Chapter 219 16/12/15 3.143
Chapter 218 15/12/15 3.133
Chapter 217 14/12/15 3.148
Chapter 216 13/12/15 3.142
Chapter 215 13/12/15 3.172
Chapter 214 03/12/15 3.172
Chapter 213 04/11/15 3.158
Chapter 212 04/11/15 3.165
Chapter 211 24/10/15 3.151
Chapter 210 06/07/15 3.176
Chapter 209 03/07/15 3.154
Chapter 208 21/06/15 3.173
Chapter 207 15/06/15 3.137
Chapter 206 15/06/15 3.105
Chapter 205 24/05/15 3.117
Chapter 204 24/05/15 3.110
Chapter 203 24/05/15 3.119
Chapter 202 24/05/15 3.111
Chapter 201 24/05/15 3.155
Chapter 200 24/05/15 3.132
Chapter 199 24/05/15 3.106
Chapter 198 24/05/15 3.117
Chapter 197 24/05/15 3.089
Chapter 196 24/05/15 3.176
Chapter 195 24/05/15 3.104
Chapter 194 24/05/15 3.126
Chapter 193 24/05/15 3.192
Chapter 192 24/05/15 3.161
Chapter 191 24/05/15 3.103
Chapter 190 24/05/15 3.112
Chapter 189 24/05/15 3.101
Chapter 188 24/05/15 3.213
Chapter 187 24/05/15 3.093
Chapter 186 24/05/15 3.119
Chapter 185 24/05/15 3.077
Chapter 184 24/05/15 3.089
Chapter 183 24/05/15 3.104
Chapter 182 24/05/15 3.094
Chapter 181 24/05/15 3.094
Chapter 180 24/05/15 3.115
Chapter 179 24/05/15 3.085
Chapter 178 24/05/15 3.107
Chapter 177 24/05/15 3.094
Chapter 176 24/05/15 3.099
Chapter 175 24/05/15 3.090
Chapter 174 24/05/15 3.092
Chapter 173 24/05/15 3.070
Chapter 172 24/05/15 3.080
Chapter 171 24/05/15 3.122
Chapter 170 24/05/15 3.101
Chapter 169 24/05/15 3.099
Chapter 168 24/05/15 3.102
Chapter 167 24/05/15 3.128
Chapter 166 24/05/15 3.108
Chapter 165 24/05/15 3.090
Chapter 164 24/05/15 3.094
Chapter 163 24/05/15 3.095
Chapter 162 24/05/15 3.115
Chapter 161 24/05/15 3.127
Chapter 160 24/05/15 3.137
Chapter 159 24/05/15 3.188
Chapter 158 24/05/15 3.114
Chapter 157 24/05/15 3.119
Chapter 156 24/05/15 3.132
Chapter 155 24/05/15 3.104
Chapter 154 24/05/15 3.120
Chapter 153 24/05/15 3.136
Chapter 152 24/05/15 3.150
Chapter 151 24/05/15 3.129
Chapter 150 24/05/15 3.130
Chapter 149 24/05/15 3.117
Chapter 148 24/05/15 3.101
Chapter 147 24/05/15 3.112
Chapter 146 24/05/15 3.111
Chapter 145 24/05/15 3.116
Chapter 144 24/05/15 3.127
Chapter 143 24/05/15 3.118
Chapter 142 24/05/15 3.118
Chapter 141 24/05/15 3.118
Chapter 140 24/05/15 3.119
Chapter 139 24/05/15 3.148
Chapter 138 24/05/15 3.102
Chapter 137 24/05/15 3.114
Chapter 136 24/05/15 3.108
Chapter 135 24/05/15 3.117
Chapter 134 24/05/15 3.119
Chapter 133 24/05/15 3.112
Chapter 132 24/05/15 3.113
Chapter 131 24/05/15 3.120
Chapter 130 24/05/15 3.120
Chapter 129 24/05/15 3.105
Chapter 128 24/05/15 3.113
Chapter 127 24/05/15 3.115
Chapter 126 24/05/15 3.105
Chapter 125 24/05/15 3.108
Chapter 124 24/05/15 3.113
Chapter 123 24/05/15 3.115
Chapter 122 24/05/15 3.123
Chapter 121 24/05/15 3.123
Chapter 120 24/05/15 3.127
Chapter 119 24/05/15 3.115
Chapter 118 24/05/15 3.113
Chapter 117 24/05/15 3.112
Chapter 116 24/05/15 3.124
Chapter 115 24/05/15 3.108
Chapter 114 24/05/15 3.115
Chapter 113 24/05/15 3.107
Chapter 112 24/05/15 3.116
Chapter 111 24/05/15 3.118
Chapter 110 24/05/15 3.118
Chapter 109 24/05/15 3.118
Chapter 108 24/05/15 3.118
Chapter 107 24/05/15 3.122
Chapter 106 24/05/15 3.110
Chapter 105 24/05/15 3.113
Chapter 104 24/05/15 3.121
Chapter 103 24/05/15 3.114
Chapter 102 24/05/15 3.122
Chapter 101 24/05/15 3.116
Chapter 100 24/05/15 3.127
Chapter 99 24/05/15 3.107
Chapter 98 24/05/15 3.108
Chapter 97 24/05/15 3.103
Chapter 96 24/05/15 3.110
Chapter 95 24/05/15 3.105
Chapter 94 24/05/15 3.106
Chapter 93 24/05/15 3.110
Chapter 92 24/05/15 3.128
Chapter 91 24/05/15 3.132
Chapter 90 24/05/15 3.126
Chapter 89 17/03/15 3.133
Chapter 88 24/05/15 3.147
Chapter 87 24/05/15 3.156
Chapter 86 17/03/15 3.130
Chapter 85 17/03/15 3.138
Chapter 84 17/03/15 3.107
Chapter 83 17/03/15 3.132
Chapter 82 17/03/15 3.106
Chapter 81 17/03/15 3.131
Chapter 80 17/03/15 3.130
Chapter 79 17/03/15 3.107
Chapter 78 17/03/15 3.105
Chapter 77 17/03/15 3.102
Chapter 76 17/03/15 3.101
Chapter 75 17/03/15 3.101
Chapter 74 17/03/15 3.098
Chapter 73 17/03/15 3.104
Chapter 72 17/03/15 3.101
Chapter 71 17/03/15 3.101
Chapter 70 17/03/15 3.096
Chapter 69 17/03/15 3.086
Chapter 68 17/03/15 3.093
Chapter 67 17/03/15 3.090
Chapter 66 17/03/15 3.099
Chapter 65 17/03/15 3.090
Chapter 64 17/03/15 3.093
Chapter 63 17/03/15 3.093
Chapter 62 17/03/15 3.100
Chapter 61 17/03/15 3.102
Chapter 60 17/03/15 3.101
Chapter 59 17/03/15 3.093
Chapter 58 17/03/15 3.100
Chapter 57 17/03/15 3.091
Chapter 56 17/03/15 3.098
Chapter 55 17/03/15 3.091
Chapter 54 17/03/15 3.092
Chapter 53 17/03/15 3.095
Chapter 52 17/03/15 3.095
Chapter 51 17/03/15 3.106
Chapter 50 17/03/15 3.104
Chapter 49 17/03/15 3.093
Chapter 48 17/03/15 3.095
Chapter 47 17/03/15 3.107
Chapter 46 17/03/15 3.098
Chapter 45 17/03/15 3.095
Chapter 44 17/03/15 3.092
Chapter 43 17/03/15 3.097
Chapter 42 17/03/15 3.095
Chapter 41 17/03/15 3.096
Chapter 40 17/03/15 3.104
Chapter 39 17/03/15 3.096
Chapter 38 17/03/15 3.105
Chapter 37 17/03/15 3.091
Chapter 36 17/03/15 3.098
Chapter 35 17/03/15 3.096
Chapter 34 17/03/15 3.086
Chapter 33 17/03/15 3.096
Chapter 32 17/03/15 3.095
Chapter 31 17/03/15 3.104
Chapter 30 17/03/15 3.114
Chapter 29 17/03/15 3.094
Chapter 28 17/03/15 3.095
Chapter 27 17/03/15 3.106
Chapter 26 17/03/15 3.125
Chapter 25 17/03/15 3.129
Chapter 24 17/03/15 3.139
Chapter 23 17/03/15 3.139
Chapter 22 17/03/15 3.168
Chapter 21 17/03/15 3.156
Chapter 20 17/03/15 3.160
Chapter 19 17/03/15 3.157
Chapter 18 17/03/15 3.164
Chapter 17 17/03/15 3.156
Chapter 16 17/03/15 3.163
Chapter 15 17/03/15 3.152
Chapter 14 17/03/15 3.162
Chapter 13 17/03/15 3.157
Chapter 12 17/03/15 3.164
Chapter 11 17/03/15 3.160
Chapter 10 17/03/15 3.149
Chapter 9 17/03/15 3.163
Chapter 8 17/03/15 3.159
Chapter 7 17/03/15 3.158
Chapter 6 17/03/15 3.174
Chapter 5 17/03/15 3.182
Chapter 4 17/03/15 3.237
Chapter 3 17/03/15 3.275
Chapter 2 17/03/15 3.558
Chapter 1 17/03/15 3.860
Chapter 0 24/05/15 3.550
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
spiritsilver 00:17 05/05/16Báo vi phạm
có ai thấy bộ này giống bộ hunterxhunter không nhỉ
AuthorTrả lời
Kners 03:00 29/02/16Báo vi phạm
cuối cùng cũng đọc hết phần 1, hay lắm thanks thớt nhé
  • Author
    conrong.black 01:36 15/03/16Báo vi phạm
    mừng rơi nước mắt )

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch