Tower of God

Tower of God
Lượt xem: 34.031
Nội dung

Mong muốn của bạn là gì ? Tiền ? Vinh quang ? Quyền lực ? sự báo thù ? hay một điều gì vượt trội hơn? Những gì mà bạn mong muốn ... đều ở đây !

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 283 22:58 30/07 3.083
Chapter 282 22:12 30/06 3.085
Chapter 281 08:13 24/06 3.113
Chapter 280 16:05 11/06 3.119
Chapter 279 16:05 11/06 3.068
Chapter 277 14:13 11/05 3.174
Chapter 276 22:10 03/05 3.322
Chapter 275 11:43 29/03 3.161
Chapter 274 17:45 21/03 3.155
Chapter 273 18:13 15/03 3.152
Chapter 272 16:51 09/03 3.136
Chapter 271 14:19 01/03 3.150
Chapter 270 17:17 24/02 3.140
Chapter 269 12:14 17/02 3.145
Chapter 268 16:26 15/02 3.130
Chapter 267 19:15 02/02 3.192
Chapter 266 19:15 02/02 3.168
Chapter 265 17:20 02/02 3.107
Chapter 264 16:31 02/02 3.095
Chapter 263 16:31 02/02 3.097
Chapter 262 15:15 02/02 3.112
Chapter 261 12:54 02/02 3.108
Chapter 260 12:54 02/02 3.112
Chapter 259 18:57 29/01 3.134
Chapter 258 19:07 28/01 3.144
Chapter 257 17:58 27/01 3.119
Chapter 256 17:39 26/01 3.128
Chapter 255 17:46 25/01 3.123
Chapter 254 14:52 25/01 3.108
Chapter 253 12:20 25/01 3.112
Chapter 252 17:56 23/01 3.152
Chapter 251 12:54 02/02 3.058
Chapter 249 20:31 20/01 3.117
Chapter 248 18:33 19/01 3.135
Chapter 247 13:42 18/01 3.136
Chapter 246 14:23 16/01 3.152
Chapter 245 14:03 15/01 3.127
Chapter 244 16:48 14/01 3.137
Chapter 243 15:11 14/01 3.118
Chapter 242 11:58 14/01 3.127
Chapter 241 01:58 14/01 3.119
Chapter 240 01:58 14/01 3.097
Chapter 239 20:45 12/01 3.114
Chapter 238 14:23 11/01 3.119
Chapter 237 19:27 10/01 3.105
Chapter 236 21:02 08/01 3.143
Chapter 235 19:18 07/01 3.125
Chapter 234 22:41 06/01 3.123
Chapter 233 21:12 05/01 3.117
Chapter 232 20:47 04/01 3.135
Chapter 231 30/12/15 3.130
Chapter 230 29/12/15 3.111
Chapter 229 28/12/15 3.113
Chapter 228 27/12/15 3.123
Chapter 227 27/12/15 3.108
Chapter 226 24/12/15 3.118
Chapter 225 22/12/15 3.146
Chapter 224 21/12/15 3.116
Chapter 223 20/12/15 3.163
Chapter 222 19/12/15 3.152
Chapter 221 19/12/15 3.129
Chapter 220 17/12/15 3.144
Chapter 219 16/12/15 3.129
Chapter 218 15/12/15 3.122
Chapter 217 14/12/15 3.136
Chapter 216 13/12/15 3.127
Chapter 215 13/12/15 3.156
Chapter 214 03/12/15 3.159
Chapter 213 04/11/15 3.145
Chapter 212 04/11/15 3.149
Chapter 211 24/10/15 3.136
Chapter 210 06/07/15 3.157
Chapter 209 03/07/15 3.132
Chapter 208 21/06/15 3.150
Chapter 207 15/06/15 3.119
Chapter 206 15/06/15 3.091
Chapter 205 24/05/15 3.103
Chapter 204 24/05/15 3.098
Chapter 203 24/05/15 3.102
Chapter 202 24/05/15 3.097
Chapter 201 24/05/15 3.139
Chapter 200 24/05/15 3.117
Chapter 199 24/05/15 3.094
Chapter 198 24/05/15 3.104
Chapter 197 24/05/15 3.079
Chapter 196 24/05/15 3.160
Chapter 195 24/05/15 3.091
Chapter 194 24/05/15 3.113
Chapter 193 24/05/15 3.176
Chapter 192 24/05/15 3.145
Chapter 191 24/05/15 3.097
Chapter 190 24/05/15 3.101
Chapter 189 24/05/15 3.094
Chapter 188 24/05/15 3.197
Chapter 187 24/05/15 3.080
Chapter 186 24/05/15 3.103
Chapter 185 24/05/15 3.067
Chapter 184 24/05/15 3.079
Chapter 183 24/05/15 3.090
Chapter 182 24/05/15 3.083
Chapter 181 24/05/15 3.083
Chapter 180 24/05/15 3.099
Chapter 179 24/05/15 3.073
Chapter 178 24/05/15 3.098
Chapter 177 24/05/15 3.086
Chapter 176 24/05/15 3.091
Chapter 175 24/05/15 3.079
Chapter 174 24/05/15 3.081
Chapter 173 24/05/15 3.063
Chapter 172 24/05/15 3.070
Chapter 171 24/05/15 3.111
Chapter 170 24/05/15 3.089
Chapter 169 24/05/15 3.086
Chapter 168 24/05/15 3.091
Chapter 167 24/05/15 3.116
Chapter 166 24/05/15 3.098
Chapter 165 24/05/15 3.077
Chapter 164 24/05/15 3.081
Chapter 163 24/05/15 3.083
Chapter 162 24/05/15 3.098
Chapter 161 24/05/15 3.106
Chapter 160 24/05/15 3.115
Chapter 159 24/05/15 3.154
Chapter 158 24/05/15 3.099
Chapter 157 24/05/15 3.101
Chapter 156 24/05/15 3.112
Chapter 155 24/05/15 3.089
Chapter 154 24/05/15 3.103
Chapter 153 24/05/15 3.118
Chapter 152 24/05/15 3.134
Chapter 151 24/05/15 3.113
Chapter 150 24/05/15 3.111
Chapter 149 24/05/15 3.099
Chapter 148 24/05/15 3.085
Chapter 147 24/05/15 3.094
Chapter 146 24/05/15 3.096
Chapter 145 24/05/15 3.098
Chapter 144 24/05/15 3.111
Chapter 143 24/05/15 3.101
Chapter 142 24/05/15 3.104
Chapter 141 24/05/15 3.101
Chapter 140 24/05/15 3.105
Chapter 139 24/05/15 3.130
Chapter 138 24/05/15 3.088
Chapter 137 24/05/15 3.100
Chapter 136 24/05/15 3.092
Chapter 135 24/05/15 3.103
Chapter 134 24/05/15 3.105
Chapter 133 24/05/15 3.100
Chapter 132 24/05/15 3.097
Chapter 131 24/05/15 3.103
Chapter 130 24/05/15 3.099
Chapter 129 24/05/15 3.090
Chapter 128 24/05/15 3.096
Chapter 127 24/05/15 3.093
Chapter 126 24/05/15 3.085
Chapter 125 24/05/15 3.090
Chapter 124 24/05/15 3.091
Chapter 123 24/05/15 3.096
Chapter 122 24/05/15 3.103
Chapter 121 24/05/15 3.101
Chapter 120 24/05/15 3.101
Chapter 119 24/05/15 3.091
Chapter 118 24/05/15 3.094
Chapter 117 24/05/15 3.095
Chapter 116 24/05/15 3.104
Chapter 115 24/05/15 3.089
Chapter 114 24/05/15 3.093
Chapter 113 24/05/15 3.086
Chapter 112 24/05/15 3.095
Chapter 111 24/05/15 3.095
Chapter 110 24/05/15 3.099
Chapter 109 24/05/15 3.096
Chapter 108 24/05/15 3.097
Chapter 107 24/05/15 3.098
Chapter 106 24/05/15 3.087
Chapter 105 24/05/15 3.090
Chapter 104 24/05/15 3.097
Chapter 103 24/05/15 3.092
Chapter 102 24/05/15 3.102
Chapter 101 24/05/15 3.098
Chapter 100 24/05/15 3.104
Chapter 99 24/05/15 3.091
Chapter 98 24/05/15 3.091
Chapter 97 24/05/15 3.086
Chapter 96 24/05/15 3.094
Chapter 95 24/05/15 3.087
Chapter 94 24/05/15 3.088
Chapter 93 24/05/15 3.092
Chapter 92 24/05/15 3.104
Chapter 91 24/05/15 3.106
Chapter 90 24/05/15 3.107
Chapter 89 17/03/15 3.112
Chapter 88 24/05/15 3.121
Chapter 87 24/05/15 3.133
Chapter 86 17/03/15 3.116
Chapter 85 17/03/15 3.122
Chapter 84 17/03/15 3.092
Chapter 83 17/03/15 3.111
Chapter 82 17/03/15 3.092
Chapter 81 17/03/15 3.104
Chapter 80 17/03/15 3.105
Chapter 79 17/03/15 3.093
Chapter 78 17/03/15 3.093
Chapter 77 17/03/15 3.089
Chapter 76 17/03/15 3.088
Chapter 75 17/03/15 3.088
Chapter 74 17/03/15 3.084
Chapter 73 17/03/15 3.088
Chapter 72 17/03/15 3.090
Chapter 71 17/03/15 3.089
Chapter 70 17/03/15 3.085
Chapter 69 17/03/15 3.076
Chapter 68 17/03/15 3.082
Chapter 67 17/03/15 3.080
Chapter 66 17/03/15 3.088
Chapter 65 17/03/15 3.081
Chapter 64 17/03/15 3.083
Chapter 63 17/03/15 3.083
Chapter 62 17/03/15 3.091
Chapter 61 17/03/15 3.090
Chapter 60 17/03/15 3.089
Chapter 59 17/03/15 3.084
Chapter 58 17/03/15 3.083
Chapter 57 17/03/15 3.080
Chapter 56 17/03/15 3.085
Chapter 55 17/03/15 3.080
Chapter 54 17/03/15 3.081
Chapter 53 17/03/15 3.084
Chapter 52 17/03/15 3.080
Chapter 51 17/03/15 3.092
Chapter 50 17/03/15 3.088
Chapter 49 17/03/15 3.077
Chapter 48 17/03/15 3.080
Chapter 47 17/03/15 3.083
Chapter 46 17/03/15 3.078
Chapter 45 17/03/15 3.079
Chapter 44 17/03/15 3.077
Chapter 43 17/03/15 3.081
Chapter 42 17/03/15 3.079
Chapter 41 17/03/15 3.079
Chapter 40 17/03/15 3.080
Chapter 39 17/03/15 3.079
Chapter 38 17/03/15 3.089
Chapter 37 17/03/15 3.075
Chapter 36 17/03/15 3.086
Chapter 35 17/03/15 3.078
Chapter 34 17/03/15 3.068
Chapter 33 17/03/15 3.081
Chapter 32 17/03/15 3.077
Chapter 31 17/03/15 3.084
Chapter 30 17/03/15 3.095
Chapter 29 17/03/15 3.070
Chapter 28 17/03/15 3.072
Chapter 27 17/03/15 3.077
Chapter 26 17/03/15 3.096
Chapter 25 17/03/15 3.101
Chapter 24 17/03/15 3.104
Chapter 23 17/03/15 3.102
Chapter 22 17/03/15 3.127
Chapter 21 17/03/15 3.115
Chapter 20 17/03/15 3.120
Chapter 19 17/03/15 3.116
Chapter 18 17/03/15 3.123
Chapter 17 17/03/15 3.114
Chapter 16 17/03/15 3.120
Chapter 15 17/03/15 3.112
Chapter 14 17/03/15 3.121
Chapter 13 17/03/15 3.113
Chapter 12 17/03/15 3.121
Chapter 11 17/03/15 3.119
Chapter 10 17/03/15 3.103
Chapter 9 17/03/15 3.119
Chapter 8 17/03/15 3.117
Chapter 7 17/03/15 3.110
Chapter 6 17/03/15 3.122
Chapter 5 17/03/15 3.126
Chapter 4 17/03/15 3.167
Chapter 3 17/03/15 3.207
Chapter 2 17/03/15 3.358
Chapter 1 17/03/15 3.543
Chapter 0 24/05/15 3.305
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
spiritsilver 00:17 05/05Báo vi phạm
có ai thấy bộ này giống bộ hunterxhunter không nhỉ
AuthorTrả lời
Kners 03:00 29/02Báo vi phạm
cuối cùng cũng đọc hết phần 1, hay lắm thanks thớt nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch