Tower of God

Tower of God
Nội dung

Mong muốn của bạn là gì ? Tiền ? Vinh quang ? Quyền lực ? sự báo thù ? hay một điều gì vượt trội hơn?

Những gì mà bạn mong muốn ... đều ở đây !

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 318 1 ngày trước 3.107
Chapter 317 1 ngày trước 3.069
Chapter 316 1 ngày trước 3.082
Chapter 315 1 ngày trước 3.090
Chapter 314 1 ngày trước 3.076
Chapter 313 1 ngày trước 3.066
Chapter 312 1 ngày trước 3.057
Chapter 311 1 ngày trước 3.050
Chapter 310 1 ngày trước 3.092
Chapter 309 1 ngày trước 3.062
Chapter 308 1 ngày trước 3.061
Chapter 307 1 ngày trước 3.049
Chapter 306 1 ngày trước 3.050
Chapter 305 1 ngày trước 3.058
Chapter 304 1 ngày trước 3.056
Chapter 303 1 ngày trước 3.058
Chapter 302 1 ngày trước 3.061
Chapter 301 1 ngày trước 3.065
Chapter 300 1 ngày trước 3.079
Chapter 299 1 ngày trước 3.074
Chapter 298 2 ngày trước 3.083
Chapter 297 2 ngày trước 3.086
Chapter 296 23:49 20/02 3.122
Chapter 295 08:35 20/02 3.087
Chapter 294 08:35 20/02 3.059
Chapter 293 21:25 18/02 3.095
Chapter 292 13:48 18/02 3.103
Chapter 291 10:42 18/02 3.140
Chapter 290 10:42 18/02 3.132
Chapter 289 21:40 04/01 3.191
Chapter 288 21:40 04/01 3.122
Chapter 287 12/12/16 3.197
Chapter 286 11/12/16 3.172
Chapter 285 11/12/16 3.139
Chapter 284 10/12/16 3.194
Chapter 283 30/07/16 3.159
Chapter 282 30/06/16 3.143
Chapter 281 24/06/16 3.166
Chapter 280 11/06/16 3.169
Chapter 279 11/06/16 3.095
Chapter 277 11/05/16 3.207
Chapter 276 03/05/16 3.365
Chapter 275 29/03/16 3.191
Chapter 274 21/03/16 3.180
Chapter 273 15/03/16 3.178
Chapter 272 09/03/16 3.158
Chapter 271 01/03/16 3.172
Chapter 270 24/02/16 3.167
Chapter 269 17/02/16 3.162
Chapter 268 15/02/16 3.145
Chapter 267 02/02/16 3.214
Chapter 266 02/02/16 3.190
Chapter 265 02/02/16 3.122
Chapter 264 02/02/16 3.108
Chapter 263 02/02/16 3.107
Chapter 262 02/02/16 3.129
Chapter 261 02/02/16 3.122
Chapter 260 02/02/16 3.133
Chapter 259 29/01/16 3.153
Chapter 258 28/01/16 3.165
Chapter 257 27/01/16 3.130
Chapter 256 26/01/16 3.139
Chapter 255 25/01/16 3.144
Chapter 254 25/01/16 3.119
Chapter 253 25/01/16 3.128
Chapter 252 23/01/16 3.169
Chapter 251 02/02/16 3.073
Chapter 249 20/01/16 3.132
Chapter 248 19/01/16 3.150
Chapter 247 18/01/16 3.148
Chapter 246 16/01/16 3.166
Chapter 245 15/01/16 3.139
Chapter 244 14/01/16 3.150
Chapter 243 14/01/16 3.133
Chapter 242 14/01/16 3.139
Chapter 241 14/01/16 3.140
Chapter 240 14/01/16 3.112
Chapter 239 12/01/16 3.136
Chapter 238 11/01/16 3.132
Chapter 237 10/01/16 3.119
Chapter 236 08/01/16 3.159
Chapter 235 07/01/16 3.136
Chapter 234 06/01/16 3.139
Chapter 233 05/01/16 3.143
Chapter 232 04/01/16 3.155
Chapter 231 30/12/15 3.143
Chapter 230 29/12/15 3.131
Chapter 229 28/12/15 3.128
Chapter 228 27/12/15 3.139
Chapter 227 27/12/15 3.123
Chapter 226 24/12/15 3.134
Chapter 225 22/12/15 3.170
Chapter 224 21/12/15 3.130
Chapter 223 20/12/15 3.187
Chapter 222 19/12/15 3.169
Chapter 221 19/12/15 3.148
Chapter 220 17/12/15 3.164
Chapter 219 16/12/15 3.150
Chapter 218 15/12/15 3.137
Chapter 217 14/12/15 3.157
Chapter 216 13/12/15 3.148
Chapter 215 13/12/15 3.177
Chapter 214 03/12/15 3.176
Chapter 213 04/11/15 3.164
Chapter 212 04/11/15 3.173
Chapter 211 24/10/15 3.162
Chapter 210 06/07/15 3.182
Chapter 209 03/07/15 3.160
Chapter 208 21/06/15 3.182
Chapter 207 15/06/15 3.142
Chapter 206 15/06/15 3.110
Chapter 205 24/05/15 3.124
Chapter 204 24/05/15 3.116
Chapter 203 24/05/15 3.126
Chapter 202 24/05/15 3.118
Chapter 201 24/05/15 3.162
Chapter 200 24/05/15 3.139
Chapter 199 24/05/15 3.110
Chapter 198 24/05/15 3.122
Chapter 197 24/05/15 3.093
Chapter 196 24/05/15 3.185
Chapter 195 24/05/15 3.110
Chapter 194 24/05/15 3.131
Chapter 193 24/05/15 3.198
Chapter 192 24/05/15 3.166
Chapter 191 24/05/15 3.108
Chapter 190 24/05/15 3.122
Chapter 189 24/05/15 3.109
Chapter 188 24/05/15 3.218
Chapter 187 24/05/15 3.097
Chapter 186 24/05/15 3.125
Chapter 185 24/05/15 3.081
Chapter 184 24/05/15 3.093
Chapter 183 24/05/15 3.107
Chapter 182 24/05/15 3.097
Chapter 181 24/05/15 3.099
Chapter 180 24/05/15 3.120
Chapter 179 24/05/15 3.089
Chapter 178 24/05/15 3.113
Chapter 177 24/05/15 3.097
Chapter 176 24/05/15 3.103
Chapter 175 24/05/15 3.095
Chapter 174 24/05/15 3.094
Chapter 173 24/05/15 3.075
Chapter 172 24/05/15 3.086
Chapter 171 24/05/15 3.129
Chapter 170 24/05/15 3.106
Chapter 169 24/05/15 3.105
Chapter 168 24/05/15 3.107
Chapter 167 24/05/15 3.132
Chapter 166 24/05/15 3.111
Chapter 165 24/05/15 3.094
Chapter 164 24/05/15 3.102
Chapter 163 24/05/15 3.101
Chapter 162 24/05/15 3.121
Chapter 161 24/05/15 3.137
Chapter 160 24/05/15 3.151
Chapter 159 24/05/15 3.210
Chapter 158 24/05/15 3.124
Chapter 157 24/05/15 3.129
Chapter 156 24/05/15 3.144
Chapter 155 24/05/15 3.114
Chapter 154 24/05/15 3.131
Chapter 153 24/05/15 3.147
Chapter 152 24/05/15 3.161
Chapter 151 24/05/15 3.139
Chapter 150 24/05/15 3.143
Chapter 149 24/05/15 3.124
Chapter 148 24/05/15 3.109
Chapter 147 24/05/15 3.119
Chapter 146 24/05/15 3.118
Chapter 145 24/05/15 3.123
Chapter 144 24/05/15 3.135
Chapter 143 24/05/15 3.126
Chapter 142 24/05/15 3.125
Chapter 141 24/05/15 3.125
Chapter 140 24/05/15 3.128
Chapter 139 24/05/15 3.160
Chapter 138 24/05/15 3.113
Chapter 137 24/05/15 3.123
Chapter 136 24/05/15 3.117
Chapter 135 24/05/15 3.128
Chapter 134 24/05/15 3.131
Chapter 133 24/05/15 3.122
Chapter 132 24/05/15 3.125
Chapter 131 24/05/15 3.132
Chapter 130 24/05/15 3.136
Chapter 129 24/05/15 3.113
Chapter 128 24/05/15 3.120
Chapter 127 24/05/15 3.122
Chapter 126 24/05/15 3.113
Chapter 125 24/05/15 3.116
Chapter 124 24/05/15 3.126
Chapter 123 24/05/15 3.124
Chapter 122 24/05/15 3.133
Chapter 121 24/05/15 3.134
Chapter 120 24/05/15 3.139
Chapter 119 24/05/15 3.124
Chapter 118 24/05/15 3.123
Chapter 117 24/05/15 3.123
Chapter 116 24/05/15 3.136
Chapter 115 24/05/15 3.117
Chapter 114 24/05/15 3.130
Chapter 113 24/05/15 3.122
Chapter 112 24/05/15 3.129
Chapter 111 24/05/15 3.131
Chapter 110 24/05/15 3.128
Chapter 109 24/05/15 3.127
Chapter 108 24/05/15 3.130
Chapter 107 24/05/15 3.133
Chapter 106 24/05/15 3.122
Chapter 105 24/05/15 3.124
Chapter 104 24/05/15 3.132
Chapter 103 24/05/15 3.126
Chapter 102 24/05/15 3.138
Chapter 101 24/05/15 3.130
Chapter 100 24/05/15 3.146
Chapter 99 24/05/15 3.123
Chapter 98 24/05/15 3.118
Chapter 97 24/05/15 3.115
Chapter 96 24/05/15 3.121
Chapter 95 24/05/15 3.120
Chapter 94 24/05/15 3.120
Chapter 93 24/05/15 3.123
Chapter 92 24/05/15 3.141
Chapter 91 24/05/15 3.145
Chapter 90 24/05/15 3.146
Chapter 89 17/03/15 3.146
Chapter 88 24/05/15 3.160
Chapter 87 24/05/15 3.175
Chapter 86 17/03/15 3.143
Chapter 85 17/03/15 3.149
Chapter 84 17/03/15 3.121
Chapter 83 17/03/15 3.154
Chapter 82 17/03/15 3.120
Chapter 81 17/03/15 3.150
Chapter 80 17/03/15 3.149
Chapter 79 17/03/15 3.125
Chapter 78 17/03/15 3.118
Chapter 77 17/03/15 3.115
Chapter 76 17/03/15 3.113
Chapter 75 17/03/15 3.115
Chapter 74 17/03/15 3.111
Chapter 73 17/03/15 3.113
Chapter 72 17/03/15 3.112
Chapter 71 17/03/15 3.114
Chapter 70 17/03/15 3.112
Chapter 69 17/03/15 3.097
Chapter 68 17/03/15 3.106
Chapter 67 17/03/15 3.104
Chapter 66 17/03/15 3.110
Chapter 65 17/03/15 3.101
Chapter 64 17/03/15 3.101
Chapter 63 17/03/15 3.101
Chapter 62 17/03/15 3.109
Chapter 61 17/03/15 3.110
Chapter 60 17/03/15 3.112
Chapter 59 17/03/15 3.102
Chapter 58 17/03/15 3.109
Chapter 57 17/03/15 3.099
Chapter 56 17/03/15 3.105
Chapter 55 17/03/15 3.099
Chapter 54 17/03/15 3.103
Chapter 53 17/03/15 3.106
Chapter 52 17/03/15 3.105
Chapter 51 17/03/15 3.116
Chapter 50 17/03/15 3.119
Chapter 49 17/03/15 3.101
Chapter 48 17/03/15 3.102
Chapter 47 17/03/15 3.132
Chapter 46 17/03/15 3.103
Chapter 45 17/03/15 3.100
Chapter 44 17/03/15 3.096
Chapter 43 17/03/15 3.106
Chapter 42 17/03/15 3.103
Chapter 41 17/03/15 3.104
Chapter 40 17/03/15 3.114
Chapter 39 17/03/15 3.107
Chapter 38 17/03/15 3.115
Chapter 37 17/03/15 3.098
Chapter 36 17/03/15 3.110
Chapter 35 17/03/15 3.111
Chapter 34 17/03/15 3.103
Chapter 33 17/03/15 3.114
Chapter 32 17/03/15 3.114
Chapter 31 17/03/15 3.126
Chapter 30 17/03/15 3.129
Chapter 29 17/03/15 3.104
Chapter 28 17/03/15 3.111
Chapter 27 17/03/15 3.129
Chapter 26 17/03/15 3.152
Chapter 25 17/03/15 3.159
Chapter 24 17/03/15 3.168
Chapter 23 17/03/15 3.172
Chapter 22 17/03/15 3.209
Chapter 21 17/03/15 3.201
Chapter 20 17/03/15 3.206
Chapter 19 17/03/15 3.198
Chapter 18 17/03/15 3.202
Chapter 17 17/03/15 3.200
Chapter 16 17/03/15 3.201
Chapter 15 17/03/15 3.191
Chapter 14 17/03/15 3.200
Chapter 13 17/03/15 3.197
Chapter 12 17/03/15 3.205
Chapter 11 17/03/15 3.197
Chapter 10 17/03/15 3.193
Chapter 9 17/03/15 3.201
Chapter 8 17/03/15 3.195
Chapter 7 17/03/15 3.194
Chapter 6 17/03/15 3.216
Chapter 5 17/03/15 3.236
Chapter 4 17/03/15 3.313
Chapter 3 17/03/15 3.360
Chapter 2 17/03/15 3.781
Chapter 1 17/03/15 4.271
Chapter 0 24/05/15 3.887
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch