Tower of God

Tower of God
Lượt xem: 35.007
Nội dung

Mong muốn của bạn là gì ? Tiền ? Vinh quang ? Quyền lực ? sự báo thù ? hay một điều gì vượt trội hơn? Những gì mà bạn mong muốn ... đều ở đây !

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 283 22:58 30/07 3.096
Chapter 282 22:12 30/06 3.091
Chapter 281 08:13 24/06 3.120
Chapter 280 16:05 11/06 3.123
Chapter 279 16:05 11/06 3.071
Chapter 277 14:13 11/05 3.180
Chapter 276 22:10 03/05 3.337
Chapter 275 11:43 29/03 3.164
Chapter 274 17:45 21/03 3.158
Chapter 273 18:13 15/03 3.154
Chapter 272 16:51 09/03 3.138
Chapter 271 14:19 01/03 3.152
Chapter 270 17:17 24/02 3.141
Chapter 269 12:14 17/02 3.147
Chapter 268 16:26 15/02 3.130
Chapter 267 19:15 02/02 3.195
Chapter 266 19:15 02/02 3.173
Chapter 265 17:20 02/02 3.107
Chapter 264 16:31 02/02 3.096
Chapter 263 16:31 02/02 3.097
Chapter 262 15:15 02/02 3.115
Chapter 261 12:54 02/02 3.108
Chapter 260 12:54 02/02 3.116
Chapter 259 18:57 29/01 3.136
Chapter 258 19:07 28/01 3.147
Chapter 257 17:58 27/01 3.119
Chapter 256 17:39 26/01 3.128
Chapter 255 17:46 25/01 3.125
Chapter 254 14:52 25/01 3.108
Chapter 253 12:20 25/01 3.114
Chapter 252 17:56 23/01 3.156
Chapter 251 12:54 02/02 3.058
Chapter 249 20:31 20/01 3.118
Chapter 248 18:33 19/01 3.136
Chapter 247 13:42 18/01 3.138
Chapter 246 14:23 16/01 3.157
Chapter 245 14:03 15/01 3.128
Chapter 244 16:48 14/01 3.137
Chapter 243 15:11 14/01 3.120
Chapter 242 11:58 14/01 3.128
Chapter 241 01:58 14/01 3.124
Chapter 240 01:58 14/01 3.099
Chapter 239 20:45 12/01 3.117
Chapter 238 14:23 11/01 3.121
Chapter 237 19:27 10/01 3.106
Chapter 236 21:02 08/01 3.144
Chapter 235 19:18 07/01 3.126
Chapter 234 22:41 06/01 3.124
Chapter 233 21:12 05/01 3.118
Chapter 232 20:47 04/01 3.136
Chapter 231 30/12/15 3.131
Chapter 230 29/12/15 3.111
Chapter 229 28/12/15 3.114
Chapter 228 27/12/15 3.124
Chapter 227 27/12/15 3.109
Chapter 226 24/12/15 3.118
Chapter 225 22/12/15 3.153
Chapter 224 21/12/15 3.117
Chapter 223 20/12/15 3.169
Chapter 222 19/12/15 3.153
Chapter 221 19/12/15 3.131
Chapter 220 17/12/15 3.147
Chapter 219 16/12/15 3.131
Chapter 218 15/12/15 3.123
Chapter 217 14/12/15 3.137
Chapter 216 13/12/15 3.128
Chapter 215 13/12/15 3.157
Chapter 214 03/12/15 3.161
Chapter 213 04/11/15 3.147
Chapter 212 04/11/15 3.152
Chapter 211 24/10/15 3.137
Chapter 210 06/07/15 3.158
Chapter 209 03/07/15 3.133
Chapter 208 21/06/15 3.151
Chapter 207 15/06/15 3.120
Chapter 206 15/06/15 3.092
Chapter 205 24/05/15 3.104
Chapter 204 24/05/15 3.099
Chapter 203 24/05/15 3.103
Chapter 202 24/05/15 3.099
Chapter 201 24/05/15 3.144
Chapter 200 24/05/15 3.118
Chapter 199 24/05/15 3.094
Chapter 198 24/05/15 3.106
Chapter 197 24/05/15 3.079
Chapter 196 24/05/15 3.163
Chapter 195 24/05/15 3.092
Chapter 194 24/05/15 3.114
Chapter 193 24/05/15 3.178
Chapter 192 24/05/15 3.149
Chapter 191 24/05/15 3.097
Chapter 190 24/05/15 3.103
Chapter 189 24/05/15 3.095
Chapter 188 24/05/15 3.202
Chapter 187 24/05/15 3.082
Chapter 186 24/05/15 3.105
Chapter 185 24/05/15 3.067
Chapter 184 24/05/15 3.081
Chapter 183 24/05/15 3.091
Chapter 182 24/05/15 3.085
Chapter 181 24/05/15 3.084
Chapter 180 24/05/15 3.100
Chapter 179 24/05/15 3.074
Chapter 178 24/05/15 3.098
Chapter 177 24/05/15 3.086
Chapter 176 24/05/15 3.093
Chapter 175 24/05/15 3.083
Chapter 174 24/05/15 3.082
Chapter 173 24/05/15 3.063
Chapter 172 24/05/15 3.071
Chapter 171 24/05/15 3.113
Chapter 170 24/05/15 3.090
Chapter 169 24/05/15 3.091
Chapter 168 24/05/15 3.093
Chapter 167 24/05/15 3.120
Chapter 166 24/05/15 3.100
Chapter 165 24/05/15 3.079
Chapter 164 24/05/15 3.083
Chapter 163 24/05/15 3.084
Chapter 162 24/05/15 3.099
Chapter 161 24/05/15 3.108
Chapter 160 24/05/15 3.119
Chapter 159 24/05/15 3.164
Chapter 158 24/05/15 3.102
Chapter 157 24/05/15 3.105
Chapter 156 24/05/15 3.119
Chapter 155 24/05/15 3.093
Chapter 154 24/05/15 3.107
Chapter 153 24/05/15 3.122
Chapter 152 24/05/15 3.138
Chapter 151 24/05/15 3.117
Chapter 150 24/05/15 3.115
Chapter 149 24/05/15 3.104
Chapter 148 24/05/15 3.088
Chapter 147 24/05/15 3.097
Chapter 146 24/05/15 3.099
Chapter 145 24/05/15 3.103
Chapter 144 24/05/15 3.114
Chapter 143 24/05/15 3.105
Chapter 142 24/05/15 3.106
Chapter 141 24/05/15 3.105
Chapter 140 24/05/15 3.108
Chapter 139 24/05/15 3.134
Chapter 138 24/05/15 3.092
Chapter 137 24/05/15 3.104
Chapter 136 24/05/15 3.097
Chapter 135 24/05/15 3.106
Chapter 134 24/05/15 3.107
Chapter 133 24/05/15 3.102
Chapter 132 24/05/15 3.099
Chapter 131 24/05/15 3.106
Chapter 130 24/05/15 3.101
Chapter 129 24/05/15 3.092
Chapter 128 24/05/15 3.100
Chapter 127 24/05/15 3.097
Chapter 126 24/05/15 3.088
Chapter 125 24/05/15 3.092
Chapter 124 24/05/15 3.093
Chapter 123 24/05/15 3.099
Chapter 122 24/05/15 3.106
Chapter 121 24/05/15 3.103
Chapter 120 24/05/15 3.105
Chapter 119 24/05/15 3.095
Chapter 118 24/05/15 3.098
Chapter 117 24/05/15 3.097
Chapter 116 24/05/15 3.107
Chapter 115 24/05/15 3.091
Chapter 114 24/05/15 3.097
Chapter 113 24/05/15 3.089
Chapter 112 24/05/15 3.099
Chapter 111 24/05/15 3.099
Chapter 110 24/05/15 3.102
Chapter 109 24/05/15 3.099
Chapter 108 24/05/15 3.100
Chapter 107 24/05/15 3.102
Chapter 106 24/05/15 3.091
Chapter 105 24/05/15 3.094
Chapter 104 24/05/15 3.101
Chapter 103 24/05/15 3.095
Chapter 102 24/05/15 3.107
Chapter 101 24/05/15 3.102
Chapter 100 24/05/15 3.109
Chapter 99 24/05/15 3.095
Chapter 98 24/05/15 3.094
Chapter 97 24/05/15 3.091
Chapter 96 24/05/15 3.097
Chapter 95 24/05/15 3.092
Chapter 94 24/05/15 3.094
Chapter 93 24/05/15 3.096
Chapter 92 24/05/15 3.110
Chapter 91 24/05/15 3.115
Chapter 90 24/05/15 3.112
Chapter 89 17/03/15 3.117
Chapter 88 24/05/15 3.130
Chapter 87 24/05/15 3.144
Chapter 86 17/03/15 3.121
Chapter 85 17/03/15 3.127
Chapter 84 17/03/15 3.096
Chapter 83 17/03/15 3.114
Chapter 82 17/03/15 3.096
Chapter 81 17/03/15 3.110
Chapter 80 17/03/15 3.113
Chapter 79 17/03/15 3.098
Chapter 78 17/03/15 3.096
Chapter 77 17/03/15 3.093
Chapter 76 17/03/15 3.093
Chapter 75 17/03/15 3.092
Chapter 74 17/03/15 3.089
Chapter 73 17/03/15 3.092
Chapter 72 17/03/15 3.093
Chapter 71 17/03/15 3.093
Chapter 70 17/03/15 3.088
Chapter 69 17/03/15 3.080
Chapter 68 17/03/15 3.085
Chapter 67 17/03/15 3.083
Chapter 66 17/03/15 3.092
Chapter 65 17/03/15 3.084
Chapter 64 17/03/15 3.086
Chapter 63 17/03/15 3.086
Chapter 62 17/03/15 3.092
Chapter 61 17/03/15 3.092
Chapter 60 17/03/15 3.092
Chapter 59 17/03/15 3.086
Chapter 58 17/03/15 3.090
Chapter 57 17/03/15 3.083
Chapter 56 17/03/15 3.088
Chapter 55 17/03/15 3.083
Chapter 54 17/03/15 3.084
Chapter 53 17/03/15 3.086
Chapter 52 17/03/15 3.083
Chapter 51 17/03/15 3.096
Chapter 50 17/03/15 3.094
Chapter 49 17/03/15 3.084
Chapter 48 17/03/15 3.086
Chapter 47 17/03/15 3.086
Chapter 46 17/03/15 3.083
Chapter 45 17/03/15 3.083
Chapter 44 17/03/15 3.082
Chapter 43 17/03/15 3.085
Chapter 42 17/03/15 3.084
Chapter 41 17/03/15 3.084
Chapter 40 17/03/15 3.090
Chapter 39 17/03/15 3.084
Chapter 38 17/03/15 3.090
Chapter 37 17/03/15 3.078
Chapter 36 17/03/15 3.087
Chapter 35 17/03/15 3.082
Chapter 34 17/03/15 3.070
Chapter 33 17/03/15 3.082
Chapter 32 17/03/15 3.081
Chapter 31 17/03/15 3.090
Chapter 30 17/03/15 3.098
Chapter 29 17/03/15 3.073
Chapter 28 17/03/15 3.076
Chapter 27 17/03/15 3.082
Chapter 26 17/03/15 3.100
Chapter 25 17/03/15 3.105
Chapter 24 17/03/15 3.113
Chapter 23 17/03/15 3.107
Chapter 22 17/03/15 3.132
Chapter 21 17/03/15 3.122
Chapter 20 17/03/15 3.126
Chapter 19 17/03/15 3.121
Chapter 18 17/03/15 3.128
Chapter 17 17/03/15 3.120
Chapter 16 17/03/15 3.125
Chapter 15 17/03/15 3.116
Chapter 14 17/03/15 3.126
Chapter 13 17/03/15 3.118
Chapter 12 17/03/15 3.125
Chapter 11 17/03/15 3.123
Chapter 10 17/03/15 3.105
Chapter 9 17/03/15 3.121
Chapter 8 17/03/15 3.121
Chapter 7 17/03/15 3.115
Chapter 6 17/03/15 3.126
Chapter 5 17/03/15 3.133
Chapter 4 17/03/15 3.172
Chapter 3 17/03/15 3.212
Chapter 2 17/03/15 3.372
Chapter 1 17/03/15 3.570
Chapter 0 24/05/15 3.341
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
spiritsilver 00:17 05/05Báo vi phạm
có ai thấy bộ này giống bộ hunterxhunter không nhỉ
AuthorTrả lời
Kners 03:00 29/02Báo vi phạm
cuối cùng cũng đọc hết phần 1, hay lắm thanks thớt nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch