Trace

Trace
Lượt xem: 16.029
Nội dung

Câu chuyện xảy ở Hàn Quốc đương đại. Khoảng 30 năm trước đây, các sinh vật không xác định xuất hiện và đã tấn công con người. Chúng đã gây ra tàn phá lớn ở bất cứ nơi nào chúng đến. Các quái vật được gọi là "Trouble", và đã đưa thế giới rơi vào hỗn loạn. Cùng với sự xuất hiện đầu tiên của "Trouble", một số số người được sinh ra mang trong người khả năng siêu nhiên. Những đột biến này được gọi là "Trace" là những người duy nhất có thể chống lại những "Trouble". Các  này "Trace" được coi là freaks và bị xa lánh của cộng đồng bởi vì một số người trong số họ lạm dụng các quyền năng cho lợi ích riêng của họ. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính. Sah Gang Gwon, một học sinh trung học sinh ra là một "Trace" ,cố gắng để che giấu khả năng của mình. Khác là Kim Yun-Seong, người có được khả năng "Trace" của mình trong thời gian đầu những năm 30 của mình, vợ và con gái của ông đã bị đem đi cho mục đích thử nghiệm. Nó đã giành giải nhất và giải thưởng do cư dân mạng bình chọn tại cuộc thi Cartoon kỹ thuật số 1 SICAF quốc tế được tổ chức vào năm 2006.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 177 17/03/15 3.070
Chapter 176 17/03/15 3.085
Chapter 175 17/03/15 3.080
Chapter 174 17/03/15 3.047
Chapter 173 17/03/15 3.017
Chapter 172 17/03/15 3.043
Chapter 171 17/03/15 3.040
Chapter 170 17/03/15 3.014
Chapter 169 17/03/15 3.044
Chapter 168 17/03/15 3.039
Chapter 167 17/03/15 3.041
Chapter 166 17/03/15 3.045
Chapter 165 17/03/15 3.015
Chapter 164 17/03/15 3.043
Chapter 163 17/03/15 3.049
Chapter 162 17/03/15 3.042
Chapter 161 17/03/15 3.042
Chapter 160 17/03/15 3.045
Chapter 159 17/03/15 3.017
Chapter 158 17/03/15 3.047
Chapter 157 17/03/15 3.044
Chapter 156 17/03/15 3.043
Chapter 155 17/03/15 3.040
Chapter 154 17/03/15 3.044
Chapter 153 17/03/15 3.047
Chapter 152 17/03/15 3.015
Chapter 151 17/03/15 3.043
Chapter 150 17/03/15 3.016
Chapter 149 17/03/15 3.013
Chapter 148 17/03/15 3.044
Chapter 147 17/03/15 3.042
Chapter 146 17/03/15 3.040
Chapter 145 17/03/15 3.046
Chapter 144 17/03/15 3.044
Chapter 143 17/03/15 3.041
Chapter 142 17/03/15 3.042
Chapter 141 17/03/15 3.041
Chapter 140 17/03/15 3.042
Chapter 139 17/03/15 3.013
Chapter 138 17/03/15 3.040
Chapter 137 17/03/15 3.045
Chapter 136 17/03/15 3.015
Chapter 135 17/03/15 3.014
Chapter 134 17/03/15 3.047
Chapter 132 17/03/15 3.037
Chapter 131 17/03/15 3.044
Chapter 130 17/03/15 3.014
Chapter 129 17/03/15 3.044
Chapter 128 17/03/15 3.050
Chapter 127 17/03/15 3.045
Chapter 126 17/03/15 3.041
Chapter 125 17/03/15 3.049
Chapter 124 17/03/15 3.039
Chapter 123 17/03/15 3.016
Chapter 122 17/03/15 3.043
Chapter 121 17/03/15 3.041
Chapter 120 17/03/15 3.017
Chapter 119 17/03/15 3.037
Chapter 118 17/03/15 3.046
Chapter 117 17/03/15 3.041
Chapter 116 17/03/15 3.014
Chapter 115 17/03/15 3.041
Chapter 114 17/03/15 3.042
Chapter 113 17/03/15 3.043
Chapter 112 17/03/15 3.039
Chapter 111 17/03/15 3.044
Chapter 110 17/03/15 3.014
Chapter 109 17/03/15 3.042
Chapter 108 17/03/15 3.016
Chapter 107 17/03/15 3.044
Chapter 106 17/03/15 3.042
Chapter 105 17/03/15 3.039
Chapter 104 17/03/15 3.041
Chapter 103 17/03/15 3.041
Chapter 102 17/03/15 3.039
Chapter 101 17/03/15 3.049
Chapter 100 17/03/15 3.047
Chapter 99 17/03/15 3.046
Chapter 98 17/03/15 3.042
Chapter 97 17/03/15 3.042
Chapter 96 17/03/15 3.048
Chapter 95 17/03/15 3.042
Chapter 94 17/03/15 3.044
Chapter 93 17/03/15 3.049
Chapter 92 17/03/15 3.038
Chapter 91 17/03/15 3.016
Chapter 90 17/03/15 3.041
Chapter 89 17/03/15 3.016
Chapter 88 17/03/15 3.045
Chapter 87 17/03/15 3.039
Chapter 86 17/03/15 3.045
Chapter 85 17/03/15 3.042
Chapter 84 17/03/15 3.046
Chapter 83 17/03/15 3.051
Chapter 82 17/03/15 3.016
Chapter 81 17/03/15 3.044
Chapter 80 17/03/15 3.042
Chapter 79 17/03/15 3.046
Chapter 78 17/03/15 3.017
Chapter 77 17/03/15 3.057
Chapter 76 17/03/15 3.015
Chapter 75 17/03/15 3.045
Chapter 74 17/03/15 3.042
Chapter 73 17/03/15 3.044
Chapter 72 17/03/15 3.043
Chapter 71 17/03/15 3.039
Chapter 70 17/03/15 3.043
Chapter 69 17/03/15 3.041
Chapter 68 17/03/15 3.046
Chapter 67 17/03/15 3.049
Chapter 66 17/03/15 3.044
Chapter 65 17/03/15 3.016
Chapter 64 17/03/15 3.039
Chapter 63 17/03/15 3.040
Chapter 62 17/03/15 3.016
Chapter 61 17/03/15 3.016
Chapter 60 17/03/15 3.038
Chapter 59 17/03/15 3.045
Chapter 58 17/03/15 3.040
Chapter 57 17/03/15 3.045
Chapter 56 17/03/15 3.043
Chapter 55 17/03/15 3.048
Chapter 54 17/03/15 3.020
Chapter 53 17/03/15 3.042
Chapter 52 17/03/15 3.044
Chapter 51 17/03/15 3.048
Chapter 50 17/03/15 3.049
Chapter 49 17/03/15 3.045
Chapter 48 17/03/15 3.017
Chapter 47 17/03/15 3.017
Chapter 46 17/03/15 3.041
Chapter 45 17/03/15 3.017
Chapter 44 17/03/15 3.039
Chapter 43 17/03/15 3.041
Chapter 42 17/03/15 3.023
Chapter 41 17/03/15 3.053
Chapter 40 17/03/15 3.050
Chapter 39 17/03/15 3.045
Chapter 38 17/03/15 3.017
Chapter 37 17/03/15 3.041
Chapter 36 17/03/15 3.045
Chapter 35 17/03/15 3.049
Chapter 34 17/03/15 3.017
Chapter 33 17/03/15 3.044
Chapter 32 17/03/15 3.043
Chapter 31 17/03/15 3.048
Chapter 30 17/03/15 3.046
Chapter 29 17/03/15 3.047
Chapter 28 17/03/15 3.047
Chapter 27 17/03/15 3.044
Chapter 26 17/03/15 3.047
Chapter 25 17/03/15 3.044
Chapter 24 17/03/15 3.016
Chapter 23 17/03/15 3.049
Chapter 22 17/03/15 3.017
Chapter 21 17/03/15 3.049
Chapter 20 17/03/15 3.044
Chapter 19 17/03/15 3.051
Chapter 18 17/03/15 3.053
Chapter 17 17/03/15 3.042
Chapter 16 17/03/15 3.036
Chapter 15 17/03/15 3.041
Chapter 14 17/03/15 3.040
Chapter 13 17/03/15 3.043
Chapter 12 17/03/15 3.022
Chapter 11 17/03/15 3.015
Chapter 10 17/03/15 3.042
Chapter 9 17/03/15 3.049
Chapter 8 17/03/15 3.048
Chapter 7: Chap 004 Nastycat 15/03/15 3.044
Chapter 7: Chap 003 Kim Yun Seong 15/03/15 3.032
Chapter 7: Chap 002 Morrienoah Jin 15/03/15 3.046
Chapter 7: Chap 001 Sa Ghang Gwon 15/03/15 3.012
Chapter 6: Chap 033 15/03/15 3.047
Chapter 6: Chap 032 15/03/15 3.040
Chapter 6: Chap 031 15/03/15 3.041
Chapter 6: Chap 030 15/03/15 3.041
Chapter 6: Chap 029 15/03/15 3.040
Chapter 6: Chap 028 15/03/15 3.010
Chapter 6: Chap 027 15/03/15 3.011
Chapter 6: Chap 026 15/03/15 3.046
Chapter 6: Chap 025 15/03/15 3.047
Chapter 6: Chap 024 15/03/15 3.041
Chapter 6: Chap 023 15/03/15 3.010
Chapter 6: Chap 022 15/03/15 3.041
Chapter 6: Chap 021 15/03/15 3.041
Chapter 6: Chap 020 15/03/15 3.038
Chapter 6: Chap 019 15/03/15 3.034
Chapter 6: Chap 018 15/03/15 3.041
Chapter 6: Chap 017 15/03/15 3.014
Chapter 6: Chap 016 15/03/15 3.040
Chapter 6: Chap 015 15/03/15 3.038
Chapter 6: Chap 014 15/03/15 3.043
Chapter 6: Chap 013 15/03/15 3.010
Chapter 6: Chap 012 15/03/15 3.010
Chapter 6: Chap 011 15/03/15 3.044
Chapter 6: Chap 010 15/03/15 3.047
Chapter 6: Chap 009 15/03/15 3.045
Chapter 6: Chap 008 15/03/15 3.041
Chapter 6: Chap 007 15/03/15 3.010
Chapter 6: Chap 006 15/03/15 3.041
Chapter 6: Chap 005 15/03/15 3.011
Chapter 6: Chap 004 15/03/15 3.042
Chapter 6: Chap 003 15/03/15 3.043
Chapter 6: Chap 002 15/03/15 3.032
Chapter 6: Chap 001 15/03/15 3.012
Chapter 5: Chap 012 15/03/15 3.041
Chapter 5: Chap 011 15/03/15 3.011
Chapter 5: Chap 010 15/03/15 3.010
Chapter 5: Chap 009 15/03/15 3.044
Chapter 5: Chap 008 15/03/15 3.046
Chapter 5: Chap 007 15/03/15 3.040
Chapter 5: Chap 006 15/03/15 3.047
Chapter 5: Chap 005 15/03/15 3.036
Chapter 5: Chap 004 15/03/15 3.010
Chapter 5: Chap 003 15/03/15 3.046
Chapter 5: Chap 002 15/03/15 3.038
Chapter 5: Chap 001 15/03/15 3.043
Chapter 4: Chap 045 15/03/15 3.036
Chapter 4: Chap 044 15/03/15 3.012
Chapter 4: Chap 043 15/03/15 3.011
Chapter 4: Chap 042 15/03/15 3.048
Chapter 4: Chap 041 15/03/15 3.046
Chapter 4: Chap 040 15/03/15 3.012
Chapter 4: Chap 039 15/03/15 3.045
Chapter 4: Chap 038 15/03/15 3.040
Chapter 4: Chap 037 15/03/15 3.046
Chapter 4: Chap 036 15/03/15 3.013
Chapter 4: Chap 035 15/03/15 3.013
Chapter 4: Chap 034 15/03/15 3.011
Chapter 4: Chap 033 15/03/15 3.045
Chapter 4: Chap 032 15/03/15 3.012
Chapter 4: Chap 031 15/03/15 3.050
Chapter 4: Chap 030 15/03/15 3.037
Chapter 4: Chap 029 15/03/15 3.049
Chapter 4: Chap 028 15/03/15 3.044
Chapter 4: Chap 027 15/03/15 3.044
Chapter 4: Chap 026 15/03/15 3.058
Chapter 4: Chap 025 15/03/15 3.050
Chapter 4: Chap 024 15/03/15 3.044
Chapter 4: Chap 023 15/03/15 3.041
Chapter 4: Chap 022 15/03/15 3.039
Chapter 4: Chap 021 15/03/15 3.043
Chapter 4: Chap 020 15/03/15 3.044
Chapter 4: Chap 019 15/03/15 3.043
Chapter 4: Chap 018 15/03/15 3.041
Chapter 4: Chap 017 15/03/15 3.043
Chapter 4: Chap 016 15/03/15 3.013
Chapter 4: Chap 015 15/03/15 3.012
Chapter 4: Chap 014 15/03/15 3.043
Chapter 4: Chap 013 15/03/15 3.044
Chapter 4: Chap 012 15/03/15 3.043
Chapter 4: Chap 011 15/03/15 3.045
Chapter 4: Chap 010 15/03/15 3.037
Chapter 4: Chap 009 15/03/15 3.041
Chapter 4: Chap 008 15/03/15 3.044
Chapter 4: Chap 007 15/03/15 3.047
Chapter 4: Chap 006 15/03/15 3.012
Chapter 4: Chap 005 15/03/15 3.042
Chapter 4: Chap 004 15/03/15 3.041
Chapter 4: Chap 003 15/03/15 3.044
Chapter 4: Chap 002 15/03/15 3.046
Chapter 4: Chap 001 15/03/15 3.049
Chapter 4: Chap 000 15/03/15 3.011
Chapter 3: Rose 001 15/03/15 3.010
Chapter 3: Chap 028.5 Extra 15/03/15 3.043
Chapter 3: Chap 028 15/03/15 3.046
Chapter 3: Chap 027 15/03/15 3.042
Chapter 3: Chap 026 15/03/15 3.047
Chapter 3: Chap 025 15/03/15 3.055
Chapter 3: Chap 024 15/03/15 3.040
Chapter 3: Chap 023 15/03/15 3.038
Chapter 3: Chap 022 15/03/15 3.041
Chapter 3: Chap 021 15/03/15 3.010
Chapter 3: Chap 020 15/03/15 3.048
Chapter 3: Chap 019 15/03/15 3.045
Chapter 3: Chap 018 15/03/15 3.042
Chapter 3: Chap 017 15/03/15 3.011
Chapter 3: Chap 016 15/03/15 3.044
Chapter 3: Chap 015 15/03/15 3.040
Chapter 3: Chap 014 15/03/15 3.037
Chapter 3: Chap 013 15/03/15 3.010
Chapter 3: Chap 012 15/03/15 3.043
Chapter 3: Chap 011 15/03/15 3.046
Chapter 3: Chap 010 15/03/15 3.039
Chapter 3: Chap 009 15/03/15 3.038
Chapter 3: Chap 008 15/03/15 3.040
Chapter 3: Chap 007 15/03/15 3.011
Chapter 3: Chap 006 15/03/15 3.040
Chapter 3: Chap 005 15/03/15 3.041
Chapter 3: Chap 004 15/03/15 3.041
Chapter 3: Chap 003 15/03/15 3.041
Chapter 3: Chap 002 15/03/15 3.039
Chapter 2: Chap 055 15/03/15 3.011
Chapter 2: Chap 054 15/03/15 3.046
Chapter 2: Chap 053 15/03/15 3.045
Chapter 2: Chap 052 15/03/15 3.023
Chapter 2: Chap 051 15/03/15 3.042
Chapter 2: Chap 050 15/03/15 3.053
Chapter 2: Chap 049 15/03/15 3.040
Chapter 2: Chap 048 15/03/15 3.045
Chapter 2: Chap 047 15/03/15 3.011
Chapter 2: Chap 046 15/03/15 3.046
Chapter 2: Chap 045 15/03/15 3.041
Chapter 2: Chap 044 15/03/15 3.010
Chapter 2: Chap 043 15/03/15 3.012
Chapter 2: Chap 042 15/03/15 3.010
Chapter 2: Chap 041 15/03/15 3.041
Chapter 2: Chap 040 15/03/15 3.039
Chapter 2: Chap 039 15/03/15 3.011
Chapter 2: Chap 038 15/03/15 3.040
Chapter 2: Chap 037 15/03/15 3.015
Chapter 2: Chap 036 15/03/15 3.041
Chapter 2: Chap 035 15/03/15 3.044
Chapter 2: Chap 034 15/03/15 3.043
Chapter 2: Chap 033 15/03/15 3.012
Chapter 2: Chap 032 15/03/15 3.011
Chapter 2: Chap 031 15/03/15 3.041
Chapter 2: Chap 030 15/03/15 3.035
Chapter 2: Chap 029 15/03/15 3.010
Chapter 2: Chap 028 15/03/15 3.043
Chapter 2: Chap 027 15/03/15 3.010
Chapter 2: Chap 026 15/03/15 3.047
Chapter 2: Chap 025 15/03/15 3.045
Chapter 2: Chap 024 15/03/15 3.043
Chapter 2: Chap 023 15/03/15 3.011
Chapter 2: Chap 022 15/03/15 3.045
Chapter 2: Chap 021 15/03/15 3.039
Chapter 2: Chap 020.5 15/03/15 3.048
Chapter 1: Chap 020 15/03/15 3.049
Chapter 1: Chap 019 15/03/15 3.047
Chapter 1: Chap 018 15/03/15 3.045
Chapter 1: Chap 017 15/03/15 3.044
Chapter 1: Chap 016 15/03/15 3.031
Chapter 1: Chap 015 15/03/15 3.012
Chapter 1: Chap 014 15/03/15 3.051
Chapter 1: Chap 013 15/03/15 3.045
Chapter 1: Chap 012 15/03/15 3.047
Chapter 1: Chap 011 15/03/15 3.014
Chapter 1: Chap 010 15/03/15 3.047
Chapter 1: Chap 009 15/03/15 3.048
Chapter 1: Chap 008 15/03/15 3.032
Chapter 1: Chap 007 15/03/15 3.045
Chapter 1: Chap 006 15/03/15 3.046
Chapter 1: Chap 005 15/03/15 3.051
Chapter 1: Chap 004 15/03/15 3.060
Chapter 1: Chap 003 15/03/15 3.025
Chapter 1: Chap 002 15/03/15 3.065
Chapter 1: Chap 001 15/03/15 3.078
Chapter 1: Chap 000 15/03/15 3.074
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
lhgiahuy159 21:56 21/05Báo vi phạm
truyện hay lắm
AuthorTrả lời
zZPTTZz 22:16 26/04Báo vi phạm
truyện này max hay luôn
AuthorTrả lời
Ambitious Man 15:42 02/03Báo vi phạm
ai mang trace 2.0 về dịch đê.
  • Author
    rikyuu 19:55 18/04Báo vi phạm
    nhóm mình đang định nối tiếp bộ này ai có hứng thú like fanpage ủng hộ nhóm mình đê https://www.facebook.com/NhomDichN00I3/

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch