Transfer Student Storm Bringer

Transfer Student Storm Bringer
  • Tác giả

    Đang cập nhật

  • Tình trạng

    Đang tiến hành

  • Thể loại

  • Lượt xem

    6.412 Phiên bản mobile

Nội dung

Ju Ingong (nhân vật chính của chúng ta) ở các trường cũ đã bị dần cho đến sợ, và bây giờ chuyển tới "a new school". Một cái mặt tiền "so gangsta" khiến bất cứ chú nào đi qua cũng phát khiếp, "e-ve-ry bờ đy" đều nghĩ rằng Ju Ingong là một thằng " trên người có số". Đón đọc để biết thêm chi tiết...!!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 91 17/03/15 3.074
Chapter 90 17/03/15 3.099
Chapter 89 17/03/15 3.063
Chapter 88 17/03/15 3.033
Chapter 87 17/03/15 3.033
Chapter 86 17/03/15 3.041
Chapter 85 17/03/15 3.037
Chapter 84 17/03/15 3.040
Chapter 83 17/03/15 3.033
Chapter 82 17/03/15 3.037
Chapter 81 17/03/15 3.033
Chapter 80 17/03/15 3.034
Chapter 79 17/03/15 3.031
Chapter 78 17/03/15 3.051
Chapter 77 17/03/15 3.032
Chapter 76 17/03/15 3.030
Chapter 75 17/03/15 3.035
Chapter 74 17/03/15 3.031
Chapter 73 17/03/15 3.036
Chapter 72 17/03/15 3.030
Chapter 71 17/03/15 3.030
Chapter 70 17/03/15 3.040
Chapter 69 17/03/15 3.032
Chapter 68 17/03/15 3.034
Chapter 67 17/03/15 3.032
Chapter 66 17/03/15 3.034
Chapter 65 17/03/15 3.030
Chapter 64 17/03/15 3.030
Chapter 63 17/03/15 3.046
Chapter 62 17/03/15 3.032
Chapter 61 17/03/15 3.030
Chapter 60 17/03/15 3.035
Chapter 59 17/03/15 3.036
Chapter 58 17/03/15 3.032
Chapter 57 17/03/15 3.031
Chapter 56 17/03/15 3.040
Chapter 55 17/03/15 3.033
Chapter 54 17/03/15 3.038
Chapter 53 17/03/15 3.031
Chapter 52 17/03/15 3.037
Chapter 51 17/03/15 3.034
Chapter 50 17/03/15 3.038
Chapter 49 17/03/15 3.036
Chapter 48 17/03/15 3.031
Chapter 47 17/03/15 3.052
Chapter 46 17/03/15 3.058
Chapter 45 17/03/15 3.035
Chapter 44 17/03/15 3.034
Chapter 43 17/03/15 3.039
Chapter 42 17/03/15 3.036
Chapter 41 17/03/15 3.037
Chapter 40 17/03/15 3.051
Chapter 39 17/03/15 3.040
Chapter 38 17/03/15 3.042
Chapter 37 17/03/15 3.034
Chapter 36 17/03/15 3.034
Chapter 35 17/03/15 3.036
Chapter 34 17/03/15 3.041
Chapter 33 17/03/15 3.035
Chapter 32 17/03/15 3.037
Chapter 31 17/03/15 3.042
Chapter 30 17/03/15 3.036
Chapter 29 17/03/15 3.032
Chapter 28 17/03/15 3.031
Chapter 27 17/03/15 3.038
Chapter 26 17/03/15 3.039
Chapter 25 17/03/15 3.031
Chapter 24 17/03/15 3.038
Chapter 23 17/03/15 3.041
Chapter 22 17/03/15 3.030
Chapter 21 17/03/15 3.038
Chapter 20 17/03/15 3.031
Chapter 19 17/03/15 3.041
Chapter 18 15/03/15 3.027
Chapter 17 15/03/15 3.030
Chapter 16 15/03/15 3.029
Chapter 15 15/03/15 3.030
Chapter 14 15/03/15 3.032
Chapter 13 15/03/15 3.027
Chapter 12 15/03/15 3.034
Chapter 11 15/03/15 3.031
Chapter 10 15/03/15 3.031
Chapter 9 15/03/15 3.042
Chapter 8 15/03/15 3.033
Chapter 7 15/03/15 3.035
Chapter 6 15/03/15 3.034
Chapter 5 15/03/15 3.040
Chapter 4 15/03/15 3.037
Chapter 3 15/03/15 3.039
Chapter 2 15/03/15 3.039
Chapter 1 15/03/15 3.046
Chapter 0 15/03/15 3.032
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch