Transfer Student the Storm Bringer

Transfer Student the Storm Bringer
Lượt xem: 8.004
Nội dung

Ju Ingong (nhân vật chính của chúng ta) ở các trường cũ đã bị dần cho đến sợ, và bây giờ chuyển tới "a new school". Một cái mặt tiền "so gangsta" khiến bất cứ chú nào đi qua cũng phát khiếp, "e-ve-ry bờ đy" đều nghĩ rằng Ju Ingong là một thằng " trên người có số". Đón đọc để biết thêm chi tiết...!!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 91.1: Chapter Special 15/03/15 3.135
Chapter 91 15/03/15 3.126
Chapter 90 15/03/15 3.128
Chapter 89 15/03/15 3.058
Chapter 88 15/03/15 3.054
Chapter 87 15/03/15 3.056
Chapter 86 15/03/15 3.048
Chapter 85 15/03/15 3.052
Chapter 84 15/03/15 3.048
Chapter 83 15/03/15 3.047
Chapter 82 15/03/15 3.044
Chapter 81 15/03/15 3.043
Chapter 80 15/03/15 3.045
Chapter 79 15/03/15 3.044
Chapter 78 15/03/15 3.044
Chapter 77 15/03/15 3.059
Chapter 76 15/03/15 3.050
Chapter 75 15/03/15 3.057
Chapter 74 15/03/15 3.043
Chapter 73 15/03/15 3.043
Chapter 72 15/03/15 3.050
Chapter 71 15/03/15 3.044
Chapter 70 15/03/15 3.046
Chapter 69 15/03/15 3.056
Chapter 68 15/03/15 3.043
Chapter 67 15/03/15 3.044
Chapter 66 15/03/15 3.040
Chapter 65 15/03/15 3.042
Chapter 64 15/03/15 3.043
Chapter 63 15/03/15 3.042
Chapter 62 15/03/15 3.055
Chapter 61 15/03/15 3.049
Chapter 60 15/03/15 3.048
Chapter 59 15/03/15 3.043
Chapter 58 15/03/15 3.044
Chapter 57 15/03/15 3.045
Chapter 56 21/03/15 3.055
Chapter 55 15/03/15 3.046
Chapter 54 15/03/15 3.043
Chapter 53 15/03/15 3.045
Chapter 52 15/03/15 3.046
Chapter 51 15/03/15 3.046
Chapter 50 15/03/15 3.045
Chapter 49 15/03/15 3.053
Chapter 48 15/03/15 3.050
Chapter 47 15/03/15 3.054
Chapter 46 15/03/15 3.047
Chapter 45 15/03/15 3.048
Chapter 44 15/03/15 3.045
Chapter 43 15/03/15 3.044
Chapter 42 15/03/15 3.051
Chapter 41 15/03/15 3.047
Chapter 40 15/03/15 3.046
Chapter 39 15/03/15 3.045
Chapter 38 21/03/15 3.045
Chapter 37 15/03/15 3.044
Chapter 36 15/03/15 3.050
Chapter 35 15/03/15 3.052
Chapter 34 15/03/15 3.052
Chapter 33 15/03/15 3.055
Chapter 32 15/03/15 3.049
Chapter 31 15/03/15 3.047
Chapter 30 15/03/15 3.050
Chapter 29 21/03/15 3.042
Chapter 28 15/03/15 3.168
Chapter 27 15/03/15 3.048
Chapter 26 15/03/15 3.046
Chapter 25 21/03/15 3.048
Chapter 24 15/03/15 3.043
Chapter 23 21/03/15 3.044
Chapter 22 21/03/15 3.050
Chapter 21 21/03/15 3.044
Chapter 20 21/03/15 3.051
Chapter 19 15/03/15 3.049
Chapter 18 15/03/15 3.044
Chapter 17 15/03/15 3.041
Chapter 16 15/03/15 3.044
Chapter 15 15/03/15 3.042
Chapter 14 15/03/15 3.049
Chapter 13 15/03/15 3.051
Chapter 12 15/03/15 3.047
Chapter 11 15/03/15 3.057
Chapter 10 15/03/15 3.055
Chapter 9 15/03/15 3.052
Chapter 8 15/03/15 3.053
Chapter 7 15/03/15 3.060
Chapter 6 15/03/15 3.065
Chapter 5 15/03/15 3.065
Chapter 4 15/03/15 3.072
Chapter 3 15/03/15 3.072
Chapter 2 15/03/15 3.074
Chapter 1 15/03/15 3.094
Chapter 0 21/03/15 3.078
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch