Transfer Student the Storm Bringer

Transfer Student the Storm Bringer
Lượt xem: 7.749
Nội dung

Ju Ingong (nhân vật chính của chúng ta) ở các trường cũ đã bị dần cho đến sợ, và bây giờ chuyển tới "a new school". Một cái mặt tiền "so gangsta" khiến bất cứ chú nào đi qua cũng phát khiếp, "e-ve-ry bờ đy" đều nghĩ rằng Ju Ingong là một thằng " trên người có số". Đón đọc để biết thêm chi tiết...!!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 91.1: Chapter Special 15/03/15 3.132
Chapter 91 15/03/15 3.124
Chapter 90 15/03/15 3.124
Chapter 89 15/03/15 3.054
Chapter 88 15/03/15 3.049
Chapter 87 15/03/15 3.052
Chapter 86 15/03/15 3.044
Chapter 85 15/03/15 3.050
Chapter 84 15/03/15 3.046
Chapter 83 15/03/15 3.045
Chapter 82 15/03/15 3.041
Chapter 81 15/03/15 3.041
Chapter 80 15/03/15 3.042
Chapter 79 15/03/15 3.041
Chapter 78 15/03/15 3.041
Chapter 77 15/03/15 3.057
Chapter 76 15/03/15 3.048
Chapter 75 15/03/15 3.055
Chapter 74 15/03/15 3.042
Chapter 73 15/03/15 3.042
Chapter 72 15/03/15 3.049
Chapter 71 15/03/15 3.043
Chapter 70 15/03/15 3.045
Chapter 69 15/03/15 3.054
Chapter 68 15/03/15 3.040
Chapter 67 15/03/15 3.042
Chapter 66 15/03/15 3.039
Chapter 65 15/03/15 3.041
Chapter 64 15/03/15 3.041
Chapter 63 15/03/15 3.040
Chapter 62 15/03/15 3.053
Chapter 61 15/03/15 3.047
Chapter 60 15/03/15 3.045
Chapter 59 15/03/15 3.041
Chapter 58 15/03/15 3.042
Chapter 57 15/03/15 3.043
Chapter 56 21/03/15 3.052
Chapter 55 15/03/15 3.043
Chapter 54 15/03/15 3.040
Chapter 53 15/03/15 3.042
Chapter 52 15/03/15 3.043
Chapter 51 15/03/15 3.043
Chapter 50 15/03/15 3.042
Chapter 49 15/03/15 3.050
Chapter 48 15/03/15 3.047
Chapter 47 15/03/15 3.051
Chapter 46 15/03/15 3.044
Chapter 45 15/03/15 3.045
Chapter 44 15/03/15 3.042
Chapter 43 15/03/15 3.041
Chapter 42 15/03/15 3.048
Chapter 41 15/03/15 3.044
Chapter 40 15/03/15 3.043
Chapter 39 15/03/15 3.042
Chapter 38 21/03/15 3.042
Chapter 37 15/03/15 3.041
Chapter 36 15/03/15 3.047
Chapter 35 15/03/15 3.049
Chapter 34 15/03/15 3.049
Chapter 33 15/03/15 3.052
Chapter 32 15/03/15 3.046
Chapter 31 15/03/15 3.044
Chapter 30 15/03/15 3.047
Chapter 29 21/03/15 3.039
Chapter 28 15/03/15 3.165
Chapter 27 15/03/15 3.045
Chapter 26 15/03/15 3.043
Chapter 25 21/03/15 3.046
Chapter 24 15/03/15 3.040
Chapter 23 21/03/15 3.041
Chapter 22 21/03/15 3.047
Chapter 21 21/03/15 3.041
Chapter 20 21/03/15 3.048
Chapter 19 15/03/15 3.047
Chapter 18 15/03/15 3.042
Chapter 17 15/03/15 3.039
Chapter 16 15/03/15 3.042
Chapter 15 15/03/15 3.040
Chapter 14 15/03/15 3.047
Chapter 13 15/03/15 3.047
Chapter 12 15/03/15 3.044
Chapter 11 15/03/15 3.053
Chapter 10 15/03/15 3.051
Chapter 9 15/03/15 3.049
Chapter 8 15/03/15 3.050
Chapter 7 15/03/15 3.057
Chapter 6 15/03/15 3.062
Chapter 5 15/03/15 3.062
Chapter 4 15/03/15 3.069
Chapter 3 15/03/15 3.069
Chapter 2 15/03/15 3.070
Chapter 1 15/03/15 3.089
Chapter 0 21/03/15 3.073
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch