Transfer Student the Storm Bringer

Transfer Student the Storm Bringer
Nội dung

Ju Ingong (nhân vật chính của chúng ta) ở các trường cũ đã bị dần cho đến sợ, và bây giờ chuyển tới "a new school". Một cái mặt tiền "so gangsta" khiến bất cứ chú nào đi qua cũng phát khiếp, "e-ve-ry bờ đy" đều nghĩ rằng Ju Ingong là một thằng " trên người có số". Đón đọc để biết thêm chi tiết...!!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 91.1: Chapter Special 15/03/15 3.139
Chapter 91 15/03/15 3.132
Chapter 90 15/03/15 3.137
Chapter 89 15/03/15 3.060
Chapter 88 15/03/15 3.056
Chapter 87 15/03/15 3.060
Chapter 86 15/03/15 3.050
Chapter 85 15/03/15 3.055
Chapter 84 15/03/15 3.050
Chapter 83 15/03/15 3.049
Chapter 82 15/03/15 3.046
Chapter 81 15/03/15 3.045
Chapter 80 15/03/15 3.047
Chapter 79 15/03/15 3.046
Chapter 78 15/03/15 3.046
Chapter 77 15/03/15 3.061
Chapter 76 15/03/15 3.053
Chapter 75 15/03/15 3.059
Chapter 74 15/03/15 3.045
Chapter 73 15/03/15 3.045
Chapter 72 15/03/15 3.052
Chapter 71 15/03/15 3.046
Chapter 70 15/03/15 3.048
Chapter 69 15/03/15 3.058
Chapter 68 15/03/15 3.045
Chapter 67 15/03/15 3.046
Chapter 66 15/03/15 3.042
Chapter 65 15/03/15 3.044
Chapter 64 15/03/15 3.045
Chapter 63 15/03/15 3.044
Chapter 62 15/03/15 3.057
Chapter 61 15/03/15 3.051
Chapter 60 15/03/15 3.050
Chapter 59 15/03/15 3.045
Chapter 58 15/03/15 3.046
Chapter 57 15/03/15 3.047
Chapter 56 21/03/15 3.057
Chapter 55 15/03/15 3.048
Chapter 54 15/03/15 3.045
Chapter 53 15/03/15 3.047
Chapter 52 15/03/15 3.048
Chapter 51 15/03/15 3.048
Chapter 50 15/03/15 3.047
Chapter 49 15/03/15 3.055
Chapter 48 15/03/15 3.053
Chapter 47 15/03/15 3.056
Chapter 46 15/03/15 3.050
Chapter 45 15/03/15 3.051
Chapter 44 15/03/15 3.047
Chapter 43 15/03/15 3.048
Chapter 42 15/03/15 3.055
Chapter 41 15/03/15 3.050
Chapter 40 15/03/15 3.050
Chapter 39 15/03/15 3.049
Chapter 38 21/03/15 3.049
Chapter 37 15/03/15 3.048
Chapter 36 15/03/15 3.055
Chapter 35 15/03/15 3.056
Chapter 34 15/03/15 3.056
Chapter 33 15/03/15 3.059
Chapter 32 15/03/15 3.061
Chapter 31 15/03/15 3.051
Chapter 30 15/03/15 3.054
Chapter 29 21/03/15 3.046
Chapter 28 15/03/15 3.172
Chapter 27 15/03/15 3.052
Chapter 26 15/03/15 3.050
Chapter 25 21/03/15 3.052
Chapter 24 15/03/15 3.047
Chapter 23 21/03/15 3.048
Chapter 22 21/03/15 3.054
Chapter 21 21/03/15 3.048
Chapter 20 21/03/15 3.055
Chapter 19 15/03/15 3.053
Chapter 18 15/03/15 3.048
Chapter 17 15/03/15 3.045
Chapter 16 15/03/15 3.048
Chapter 15 15/03/15 3.046
Chapter 14 15/03/15 3.053
Chapter 13 15/03/15 3.055
Chapter 12 15/03/15 3.051
Chapter 11 15/03/15 3.064
Chapter 10 15/03/15 3.060
Chapter 9 15/03/15 3.057
Chapter 8 15/03/15 3.058
Chapter 7 15/03/15 3.067
Chapter 6 15/03/15 3.072
Chapter 5 15/03/15 3.073
Chapter 4 15/03/15 3.078
Chapter 3 15/03/15 3.077
Chapter 2 15/03/15 3.079
Chapter 1 15/03/15 3.100
Chapter 0 21/03/15 3.086
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch