Transfer Student the Storm Bringer

Transfer Student the Storm Bringer
Lượt xem: 7.572
Nội dung

Ju Ingong (nhân vật chính của chúng ta) ở các trường cũ đã bị dần cho đến sợ, và bây giờ chuyển tới "a new school". Một cái mặt tiền "so gangsta" khiến bất cứ chú nào đi qua cũng phát khiếp, "e-ve-ry bờ đy" đều nghĩ rằng Ju Ingong là một thằng " trên người có số". Đón đọc để biết thêm chi tiết...!!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 91.1: Chapter Special 15/03/15 3.126
Chapter 91 15/03/15 3.117
Chapter 90 15/03/15 3.118
Chapter 89 15/03/15 3.050
Chapter 88 15/03/15 3.046
Chapter 87 15/03/15 3.050
Chapter 86 15/03/15 3.042
Chapter 85 15/03/15 3.048
Chapter 84 15/03/15 3.044
Chapter 83 15/03/15 3.043
Chapter 82 15/03/15 3.039
Chapter 81 15/03/15 3.039
Chapter 80 15/03/15 3.040
Chapter 79 15/03/15 3.040
Chapter 78 15/03/15 3.040
Chapter 77 15/03/15 3.055
Chapter 76 15/03/15 3.047
Chapter 75 15/03/15 3.054
Chapter 74 15/03/15 3.041
Chapter 73 15/03/15 3.041
Chapter 72 15/03/15 3.048
Chapter 71 15/03/15 3.042
Chapter 70 15/03/15 3.044
Chapter 69 15/03/15 3.053
Chapter 68 15/03/15 3.039
Chapter 67 15/03/15 3.041
Chapter 66 15/03/15 3.038
Chapter 65 15/03/15 3.040
Chapter 64 15/03/15 3.038
Chapter 63 15/03/15 3.039
Chapter 62 15/03/15 3.052
Chapter 61 15/03/15 3.046
Chapter 60 15/03/15 3.042
Chapter 59 15/03/15 3.040
Chapter 58 15/03/15 3.041
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 21/03/15 3.049
Chapter 55 15/03/15 3.042
Chapter 54 15/03/15 3.039
Chapter 53 15/03/15 3.041
Chapter 52 15/03/15 3.042
Chapter 51 15/03/15 3.042
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.049
Chapter 48 15/03/15 3.046
Chapter 47 15/03/15 3.050
Chapter 46 15/03/15 3.043
Chapter 45 15/03/15 3.044
Chapter 44 15/03/15 3.041
Chapter 43 15/03/15 3.040
Chapter 42 15/03/15 3.047
Chapter 41 15/03/15 3.043
Chapter 40 15/03/15 3.042
Chapter 39 15/03/15 3.041
Chapter 38 21/03/15 3.041
Chapter 37 15/03/15 3.040
Chapter 36 15/03/15 3.046
Chapter 35 15/03/15 3.047
Chapter 34 15/03/15 3.047
Chapter 33 15/03/15 3.050
Chapter 32 15/03/15 3.043
Chapter 31 15/03/15 3.042
Chapter 30 15/03/15 3.045
Chapter 29 21/03/15 3.037
Chapter 28 15/03/15 3.163
Chapter 27 15/03/15 3.043
Chapter 26 15/03/15 3.041
Chapter 25 21/03/15 3.044
Chapter 24 15/03/15 3.038
Chapter 23 21/03/15 3.039
Chapter 22 21/03/15 3.043
Chapter 21 21/03/15 3.039
Chapter 20 21/03/15 3.046
Chapter 19 15/03/15 3.045
Chapter 18 15/03/15 3.040
Chapter 17 15/03/15 3.038
Chapter 16 15/03/15 3.041
Chapter 15 15/03/15 3.039
Chapter 14 15/03/15 3.046
Chapter 13 15/03/15 3.045
Chapter 12 15/03/15 3.043
Chapter 11 15/03/15 3.052
Chapter 10 15/03/15 3.050
Chapter 9 15/03/15 3.046
Chapter 8 15/03/15 3.049
Chapter 7 15/03/15 3.056
Chapter 6 15/03/15 3.059
Chapter 5 15/03/15 3.058
Chapter 4 15/03/15 3.064
Chapter 3 15/03/15 3.065
Chapter 2 15/03/15 3.065
Chapter 1 15/03/15 3.084
Chapter 0 21/03/15 3.067
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch