Tru Tiên

Tru Tiên
  • Tác giả

    Đang cập nhật

  • Tình trạng

    Đang tiến hành

  • Thể loại

  • Lượt xem

    16.558 Phiên bản mobile

Nội dung

     Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 158 19/05/15 3.219
Chapter 157 19/05/15 3.113
Chapter 156 19/05/15 3.126
Chapter 154 08/04/15 3.093
Chapter 153 08/04/15 3.106
Chapter 152 08/04/15 3.126
Chapter 151 08/04/15 3.083
Chapter 150 08/04/15 3.109
Chapter 149 08/04/15 3.079
Chapter 148 08/04/15 3.083
Chapter 147 08/04/15 3.122
Chapter 146 08/04/15 3.079
Chapter 145 08/04/15 3.076
Chapter 144 08/04/15 3.085
Chapter 143 08/04/15 3.080
Chapter 142 08/04/15 3.095
Chapter 141 08/04/15 3.116
Chapter 140 15/03/15 3.118
Chapter 139 15/03/15 3.108
Chapter 138 15/03/15 3.099
Chapter 137 15/03/15 3.096
Chapter 136 15/03/15 3.101
Chapter 135 15/03/15 3.126
Chapter 134 15/03/15 3.096
Chapter 133 15/03/15 3.095
Chapter 132 15/03/15 3.101
Chapter 131 15/03/15 3.163
Chapter 130 15/03/15 3.205
Chapter 129 15/03/15 3.091
Chapter 128 15/03/15 3.090
Chapter 127 15/03/15 3.093
Chapter 126 15/03/15 3.113
Chapter 125 15/03/15 3.106
Chapter 124 15/03/15 3.100
Chapter 123 15/03/15 3.089
Chapter 122 15/03/15 3.089
Chapter 121 15/03/15 3.107
Chapter 120 15/03/15 3.118
Chapter 119 15/03/15 3.113
Chapter 118 15/03/15 3.078
Chapter 117 15/03/15 3.079
Chapter 116 15/03/15 3.082
Chapter 115 15/03/15 3.100
Chapter 114 15/03/15 3.081
Chapter 113 15/03/15 3.071
Chapter 112 15/03/15 3.075
Chapter 111 15/03/15 3.075
Chapter 110 15/03/15 3.079
Chapter 109 15/03/15 3.077
Chapter 108 15/03/15 3.093
Chapter 107 15/03/15 3.086
Chapter 106 15/03/15 3.082
Chapter 105 15/03/15 3.083
Chapter 104 15/03/15 3.084
Chapter 103 15/03/15 3.082
Chapter 102 15/03/15 3.092
Chapter 101 15/03/15 3.100
Chapter 100 15/03/15 3.120
Chapter 99 15/03/15 3.076
Chapter 98 15/03/15 3.080
Chapter 97 15/03/15 3.074
Chapter 96 15/03/15 3.073
Chapter 95 15/03/15 3.076
Chapter 94 15/03/15 3.124
Chapter 93 15/03/15 3.073
Chapter 92 15/03/15 3.091
Chapter 91 15/03/15 3.073
Chapter 90 15/03/15 3.087
Chapter 89 15/03/15 3.052
Chapter 88 15/03/15 3.070
Chapter 87 15/03/15 3.057
Chapter 86 15/03/15 3.073
Chapter 85 15/03/15 3.061
Chapter 84 15/03/15 3.057
Chapter 83 15/03/15 3.061
Chapter 82 15/03/15 3.063
Chapter 81 15/03/15 3.086
Chapter 80 15/03/15 3.070
Chapter 79 15/03/15 3.058
Chapter 78 15/03/15 3.061
Chapter 77 15/03/15 3.067
Chapter 76 15/03/15 3.069
Chapter 75 15/03/15 3.066
Chapter 74 15/03/15 3.076
Chapter 73 15/03/15 3.070
Chapter 72 15/03/15 3.060
Chapter 71 15/03/15 3.071
Chapter 70 15/03/15 3.073
Chapter 69 15/03/15 3.070
Chapter 68 15/03/15 3.067
Chapter 67 15/03/15 3.067
Chapter 66 15/03/15 3.066
Chapter 65 15/03/15 3.084
Chapter 64 15/03/15 3.067
Chapter 63 15/03/15 3.078
Chapter 62 15/03/15 3.072
Chapter 61 15/03/15 3.104
Chapter 60 15/03/15 3.074
Chapter 59 15/03/15 3.063
Chapter 58 15/03/15 3.078
Chapter 57 15/03/15 3.074
Chapter 56 15/03/15 3.071
Chapter 55 15/03/15 3.120
Chapter 54 15/03/15 3.088
Chapter 53 15/03/15 3.100
Chapter 52 15/03/15 3.071
Chapter 51 15/03/15 3.111
Chapter 50 15/03/15 3.067
Chapter 49 15/03/15 3.064
Chapter 48 15/03/15 3.079
Chapter 47 15/03/15 3.076
Chapter 46 15/03/15 3.064
Chapter 45 15/03/15 3.065
Chapter 44 15/03/15 3.070
Chapter 43 15/03/15 3.077
Chapter 42 15/03/15 3.083
Chapter 41 15/03/15 3.068
Chapter 40 15/03/15 3.111
Chapter 39 15/03/15 3.062
Chapter 38 15/03/15 3.058
Chapter 37 15/03/15 3.054
Chapter 36 15/03/15 3.068
Chapter 35 15/03/15 3.075
Chapter 34 15/03/15 3.058
Chapter 33 15/03/15 3.055
Chapter 32 15/03/15 3.057
Chapter 31 15/03/15 3.077
Chapter 30 15/03/15 3.090
Chapter 29 15/03/15 3.055
Chapter 28 15/03/15 3.058
Chapter 27 15/03/15 3.057
Chapter 26 15/03/15 3.059
Chapter 25 15/03/15 3.070
Chapter 24 15/03/15 3.064
Chapter 23 15/03/15 3.065
Chapter 22 15/03/15 3.084
Chapter 21 15/03/15 3.541
Chapter 20 15/03/15 3.071
Chapter 19 15/03/15 3.052
Chapter 18 15/03/15 3.055
Chapter 17 15/03/15 3.066
Chapter 16 15/03/15 3.064
Chapter 15 15/03/15 3.066
Chapter 14 15/03/15 3.058
Chapter 13 15/03/15 3.065
Chapter 12 15/03/15 3.071
Chapter 11 15/03/15 3.070
Chapter 10 15/03/15 3.077
Chapter 9 15/03/15 3.108
Chapter 8 15/03/15 3.091
Chapter 7 15/03/15 3.070
Chapter 6 15/03/15 3.074
Chapter 5 15/03/15 3.082
Chapter 4 15/03/15 3.091
Chapter 3 15/03/15 3.106
Chapter 2 15/03/15 3.123
Chapter 1 15/03/15 3.231
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch