Tru Tiên

Tru Tiên
Lượt xem: 15.568
Nội dung

     Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 158 19/05/15 3.197
Chapter 157 19/05/15 3.105
Chapter 156 19/05/15 3.119
Chapter 154 08/04/15 3.088
Chapter 153 08/04/15 3.102
Chapter 152 08/04/15 3.119
Chapter 151 08/04/15 3.076
Chapter 150 08/04/15 3.100
Chapter 149 08/04/15 3.071
Chapter 148 08/04/15 3.078
Chapter 147 08/04/15 3.112
Chapter 146 08/04/15 3.073
Chapter 145 08/04/15 3.071
Chapter 144 08/04/15 3.077
Chapter 143 08/04/15 3.076
Chapter 142 08/04/15 3.088
Chapter 141 08/04/15 3.106
Chapter 140 15/03/15 3.106
Chapter 139 15/03/15 3.100
Chapter 138 15/03/15 3.090
Chapter 137 15/03/15 3.087
Chapter 136 15/03/15 3.092
Chapter 135 15/03/15 3.116
Chapter 134 15/03/15 3.089
Chapter 133 15/03/15 3.086
Chapter 132 15/03/15 3.090
Chapter 131 15/03/15 3.113
Chapter 130 15/03/15 3.110
Chapter 129 15/03/15 3.083
Chapter 128 15/03/15 3.082
Chapter 127 15/03/15 3.085
Chapter 126 15/03/15 3.086
Chapter 125 15/03/15 3.096
Chapter 124 15/03/15 3.091
Chapter 123 15/03/15 3.081
Chapter 122 15/03/15 3.084
Chapter 121 15/03/15 3.100
Chapter 120 15/03/15 3.111
Chapter 119 15/03/15 3.105
Chapter 118 15/03/15 3.070
Chapter 117 15/03/15 3.073
Chapter 116 15/03/15 3.078
Chapter 115 15/03/15 3.093
Chapter 114 15/03/15 3.075
Chapter 113 15/03/15 3.067
Chapter 112 15/03/15 3.069
Chapter 111 15/03/15 3.071
Chapter 110 15/03/15 3.072
Chapter 109 15/03/15 3.072
Chapter 108 15/03/15 3.087
Chapter 107 15/03/15 3.079
Chapter 106 15/03/15 3.077
Chapter 105 15/03/15 3.077
Chapter 104 15/03/15 3.078
Chapter 103 15/03/15 3.076
Chapter 102 15/03/15 3.086
Chapter 101 15/03/15 3.093
Chapter 100 15/03/15 3.113
Chapter 99 15/03/15 3.072
Chapter 98 15/03/15 3.074
Chapter 97 15/03/15 3.070
Chapter 96 15/03/15 3.067
Chapter 95 15/03/15 3.069
Chapter 94 15/03/15 3.116
Chapter 93 15/03/15 3.067
Chapter 92 15/03/15 3.084
Chapter 91 15/03/15 3.067
Chapter 90 15/03/15 3.081
Chapter 89 15/03/15 3.049
Chapter 88 15/03/15 3.066
Chapter 87 15/03/15 3.052
Chapter 86 15/03/15 3.070
Chapter 85 15/03/15 3.059
Chapter 84 15/03/15 3.056
Chapter 83 15/03/15 3.060
Chapter 82 15/03/15 3.061
Chapter 81 15/03/15 3.081
Chapter 80 15/03/15 3.066
Chapter 79 15/03/15 3.057
Chapter 78 15/03/15 3.059
Chapter 77 15/03/15 3.060
Chapter 76 15/03/15 3.063
Chapter 75 15/03/15 3.061
Chapter 74 15/03/15 3.070
Chapter 73 15/03/15 3.068
Chapter 72 15/03/15 3.057
Chapter 71 15/03/15 3.066
Chapter 70 15/03/15 3.071
Chapter 69 15/03/15 3.060
Chapter 68 15/03/15 3.062
Chapter 67 15/03/15 3.063
Chapter 66 15/03/15 3.061
Chapter 65 15/03/15 3.077
Chapter 64 15/03/15 3.065
Chapter 63 15/03/15 3.073
Chapter 62 15/03/15 3.068
Chapter 61 15/03/15 3.097
Chapter 60 15/03/15 3.070
Chapter 59 15/03/15 3.061
Chapter 58 15/03/15 3.075
Chapter 57 15/03/15 3.069
Chapter 56 15/03/15 3.066
Chapter 55 15/03/15 3.115
Chapter 54 15/03/15 3.083
Chapter 53 15/03/15 3.096
Chapter 52 15/03/15 3.067
Chapter 51 15/03/15 3.108
Chapter 50 15/03/15 3.066
Chapter 49 15/03/15 3.063
Chapter 48 15/03/15 3.075
Chapter 47 15/03/15 3.072
Chapter 46 15/03/15 3.063
Chapter 45 15/03/15 3.064
Chapter 44 15/03/15 3.069
Chapter 43 15/03/15 3.073
Chapter 42 15/03/15 3.081
Chapter 41 15/03/15 3.067
Chapter 40 15/03/15 3.106
Chapter 39 15/03/15 3.059
Chapter 38 15/03/15 3.054
Chapter 37 15/03/15 3.051
Chapter 36 15/03/15 3.064
Chapter 35 15/03/15 3.057
Chapter 34 15/03/15 3.053
Chapter 33 15/03/15 3.052
Chapter 32 15/03/15 3.053
Chapter 31 15/03/15 3.074
Chapter 30 15/03/15 3.081
Chapter 29 15/03/15 3.052
Chapter 28 15/03/15 3.054
Chapter 27 15/03/15 3.053
Chapter 26 15/03/15 3.055
Chapter 25 15/03/15 3.065
Chapter 24 15/03/15 3.062
Chapter 23 15/03/15 3.060
Chapter 22 15/03/15 3.079
Chapter 21 15/03/15 3.521
Chapter 20 15/03/15 3.068
Chapter 19 15/03/15 3.048
Chapter 18 15/03/15 3.053
Chapter 17 15/03/15 3.060
Chapter 16 15/03/15 3.058
Chapter 15 15/03/15 3.063
Chapter 14 15/03/15 3.056
Chapter 13 15/03/15 3.060
Chapter 12 15/03/15 3.064
Chapter 11 15/03/15 3.065
Chapter 10 15/03/15 3.074
Chapter 9 15/03/15 3.097
Chapter 8 15/03/15 3.082
Chapter 7 15/03/15 3.061
Chapter 6 15/03/15 3.063
Chapter 5 15/03/15 3.070
Chapter 4 15/03/15 3.074
Chapter 3 15/03/15 3.073
Chapter 2 15/03/15 3.097
Chapter 1 15/03/15 3.184
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
tkhbmt12 23:54 10/05Báo vi phạm
Để dành bộ này sau đợi nhiều r đọc mà bâyh drop r hả ad

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch