Tru Tiên

Tru Tiên
Lượt xem: 16.328
Nội dung

     Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 158 19/05/15 3.212
Chapter 157 19/05/15 3.110
Chapter 156 19/05/15 3.125
Chapter 154 08/04/15 3.092
Chapter 153 08/04/15 3.104
Chapter 152 08/04/15 3.124
Chapter 151 08/04/15 3.081
Chapter 150 08/04/15 3.107
Chapter 149 08/04/15 3.077
Chapter 148 08/04/15 3.082
Chapter 147 08/04/15 3.120
Chapter 146 08/04/15 3.078
Chapter 145 08/04/15 3.075
Chapter 144 08/04/15 3.083
Chapter 143 08/04/15 3.079
Chapter 142 08/04/15 3.093
Chapter 141 08/04/15 3.114
Chapter 140 15/03/15 3.116
Chapter 139 15/03/15 3.107
Chapter 138 15/03/15 3.097
Chapter 137 15/03/15 3.094
Chapter 136 15/03/15 3.100
Chapter 135 15/03/15 3.124
Chapter 134 15/03/15 3.095
Chapter 133 15/03/15 3.093
Chapter 132 15/03/15 3.099
Chapter 131 15/03/15 3.121
Chapter 130 15/03/15 3.204
Chapter 129 15/03/15 3.089
Chapter 128 15/03/15 3.088
Chapter 127 15/03/15 3.091
Chapter 126 15/03/15 3.091
Chapter 125 15/03/15 3.104
Chapter 124 15/03/15 3.098
Chapter 123 15/03/15 3.087
Chapter 122 15/03/15 3.088
Chapter 121 15/03/15 3.105
Chapter 120 15/03/15 3.117
Chapter 119 15/03/15 3.111
Chapter 118 15/03/15 3.076
Chapter 117 15/03/15 3.077
Chapter 116 15/03/15 3.081
Chapter 115 15/03/15 3.097
Chapter 114 15/03/15 3.079
Chapter 113 15/03/15 3.070
Chapter 112 15/03/15 3.073
Chapter 111 15/03/15 3.074
Chapter 110 15/03/15 3.078
Chapter 109 15/03/15 3.076
Chapter 108 15/03/15 3.090
Chapter 107 15/03/15 3.085
Chapter 106 15/03/15 3.080
Chapter 105 15/03/15 3.081
Chapter 104 15/03/15 3.082
Chapter 103 15/03/15 3.080
Chapter 102 15/03/15 3.090
Chapter 101 15/03/15 3.098
Chapter 100 15/03/15 3.118
Chapter 99 15/03/15 3.075
Chapter 98 15/03/15 3.079
Chapter 97 15/03/15 3.073
Chapter 96 15/03/15 3.072
Chapter 95 15/03/15 3.074
Chapter 94 15/03/15 3.122
Chapter 93 15/03/15 3.072
Chapter 92 15/03/15 3.090
Chapter 91 15/03/15 3.072
Chapter 90 15/03/15 3.086
Chapter 89 15/03/15 3.051
Chapter 88 15/03/15 3.069
Chapter 87 15/03/15 3.056
Chapter 86 15/03/15 3.073
Chapter 85 15/03/15 3.061
Chapter 84 15/03/15 3.057
Chapter 83 15/03/15 3.061
Chapter 82 15/03/15 3.063
Chapter 81 15/03/15 3.085
Chapter 80 15/03/15 3.069
Chapter 79 15/03/15 3.058
Chapter 78 15/03/15 3.061
Chapter 77 15/03/15 3.066
Chapter 76 15/03/15 3.069
Chapter 75 15/03/15 3.065
Chapter 74 15/03/15 3.075
Chapter 73 15/03/15 3.070
Chapter 72 15/03/15 3.059
Chapter 71 15/03/15 3.070
Chapter 70 15/03/15 3.073
Chapter 69 15/03/15 3.064
Chapter 68 15/03/15 3.066
Chapter 67 15/03/15 3.066
Chapter 66 15/03/15 3.065
Chapter 65 15/03/15 3.081
Chapter 64 15/03/15 3.067
Chapter 63 15/03/15 3.077
Chapter 62 15/03/15 3.071
Chapter 61 15/03/15 3.103
Chapter 60 15/03/15 3.073
Chapter 59 15/03/15 3.063
Chapter 58 15/03/15 3.078
Chapter 57 15/03/15 3.073
Chapter 56 15/03/15 3.071
Chapter 55 15/03/15 3.119
Chapter 54 15/03/15 3.087
Chapter 53 15/03/15 3.099
Chapter 52 15/03/15 3.070
Chapter 51 15/03/15 3.110
Chapter 50 15/03/15 3.067
Chapter 49 15/03/15 3.064
Chapter 48 15/03/15 3.079
Chapter 47 15/03/15 3.074
Chapter 46 15/03/15 3.064
Chapter 45 15/03/15 3.065
Chapter 44 15/03/15 3.070
Chapter 43 15/03/15 3.075
Chapter 42 15/03/15 3.082
Chapter 41 15/03/15 3.068
Chapter 40 15/03/15 3.110
Chapter 39 15/03/15 3.061
Chapter 38 15/03/15 3.057
Chapter 37 15/03/15 3.053
Chapter 36 15/03/15 3.067
Chapter 35 15/03/15 3.071
Chapter 34 15/03/15 3.057
Chapter 33 15/03/15 3.055
Chapter 32 15/03/15 3.057
Chapter 31 15/03/15 3.077
Chapter 30 15/03/15 3.089
Chapter 29 15/03/15 3.054
Chapter 28 15/03/15 3.056
Chapter 27 15/03/15 3.056
Chapter 26 15/03/15 3.058
Chapter 25 15/03/15 3.067
Chapter 24 15/03/15 3.064
Chapter 23 15/03/15 3.063
Chapter 22 15/03/15 3.081
Chapter 21 15/03/15 3.533
Chapter 20 15/03/15 3.070
Chapter 19 15/03/15 3.050
Chapter 18 15/03/15 3.055
Chapter 17 15/03/15 3.065
Chapter 16 15/03/15 3.063
Chapter 15 15/03/15 3.065
Chapter 14 15/03/15 3.058
Chapter 13 15/03/15 3.063
Chapter 12 15/03/15 3.069
Chapter 11 15/03/15 3.069
Chapter 10 15/03/15 3.076
Chapter 9 15/03/15 3.107
Chapter 8 15/03/15 3.090
Chapter 7 15/03/15 3.069
Chapter 6 15/03/15 3.073
Chapter 5 15/03/15 3.080
Chapter 4 15/03/15 3.086
Chapter 3 15/03/15 3.098
Chapter 2 15/03/15 3.115
Chapter 1 15/03/15 3.219
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
tkhbmt12 23:54 10/05/16Báo vi phạm
Để dành bộ này sau đợi nhiều r đọc mà bâyh drop r hả ad

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch