Tru Tiên

Tru Tiên
Lượt xem: 14.902
Nội dung

     Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 158 19/05/15 3.181
Chapter 157 19/05/15 3.099
Chapter 156 19/05/15 3.106
Chapter 154 08/04/15 3.081
Chapter 153 08/04/15 3.097
Chapter 152 08/04/15 3.111
Chapter 151 08/04/15 3.071
Chapter 150 08/04/15 3.094
Chapter 149 08/04/15 3.066
Chapter 148 08/04/15 3.074
Chapter 147 08/04/15 3.106
Chapter 146 08/04/15 3.070
Chapter 145 08/04/15 3.067
Chapter 144 08/04/15 3.072
Chapter 143 08/04/15 3.071
Chapter 142 08/04/15 3.082
Chapter 141 08/04/15 3.097
Chapter 140 15/03/15 3.100
Chapter 139 15/03/15 3.095
Chapter 138 15/03/15 3.086
Chapter 137 15/03/15 3.082
Chapter 136 15/03/15 3.086
Chapter 135 15/03/15 3.109
Chapter 134 15/03/15 3.084
Chapter 133 15/03/15 3.082
Chapter 132 15/03/15 3.086
Chapter 131 15/03/15 3.107
Chapter 130 15/03/15 3.105
Chapter 129 15/03/15 3.080
Chapter 128 15/03/15 3.076
Chapter 127 15/03/15 3.080
Chapter 126 15/03/15 3.083
Chapter 125 15/03/15 3.093
Chapter 124 15/03/15 3.088
Chapter 123 15/03/15 3.078
Chapter 122 15/03/15 3.080
Chapter 121 15/03/15 3.097
Chapter 120 15/03/15 3.106
Chapter 119 15/03/15 3.102
Chapter 118 15/03/15 3.066
Chapter 117 15/03/15 3.067
Chapter 116 15/03/15 3.074
Chapter 115 15/03/15 3.091
Chapter 114 15/03/15 3.074
Chapter 113 15/03/15 3.065
Chapter 112 15/03/15 3.067
Chapter 111 15/03/15 3.069
Chapter 110 15/03/15 3.069
Chapter 109 15/03/15 3.069
Chapter 108 15/03/15 3.083
Chapter 107 15/03/15 3.075
Chapter 106 15/03/15 3.073
Chapter 105 15/03/15 3.074
Chapter 104 15/03/15 3.074
Chapter 103 15/03/15 3.074
Chapter 102 15/03/15 3.083
Chapter 101 15/03/15 3.089
Chapter 100 15/03/15 3.108
Chapter 99 15/03/15 3.070
Chapter 98 15/03/15 3.072
Chapter 97 15/03/15 3.068
Chapter 96 15/03/15 3.065
Chapter 95 15/03/15 3.066
Chapter 94 15/03/15 3.110
Chapter 93 15/03/15 3.064
Chapter 92 15/03/15 3.082
Chapter 91 15/03/15 3.063
Chapter 90 15/03/15 3.079
Chapter 89 15/03/15 3.047
Chapter 88 15/03/15 3.063
Chapter 87 15/03/15 3.050
Chapter 86 15/03/15 3.066
Chapter 85 15/03/15 3.056
Chapter 84 15/03/15 3.053
Chapter 83 15/03/15 3.056
Chapter 82 15/03/15 3.058
Chapter 81 15/03/15 3.076
Chapter 80 15/03/15 3.063
Chapter 79 15/03/15 3.054
Chapter 78 15/03/15 3.056
Chapter 77 15/03/15 3.057
Chapter 76 15/03/15 3.059
Chapter 75 15/03/15 3.058
Chapter 74 15/03/15 3.065
Chapter 73 15/03/15 3.064
Chapter 72 15/03/15 3.053
Chapter 71 15/03/15 3.062
Chapter 70 15/03/15 3.067
Chapter 69 15/03/15 3.056
Chapter 68 15/03/15 3.059
Chapter 67 15/03/15 3.060
Chapter 66 15/03/15 3.058
Chapter 65 15/03/15 3.073
Chapter 64 15/03/15 3.062
Chapter 63 15/03/15 3.070
Chapter 62 15/03/15 3.065
Chapter 61 15/03/15 3.091
Chapter 60 15/03/15 3.067
Chapter 59 15/03/15 3.058
Chapter 58 15/03/15 3.071
Chapter 57 15/03/15 3.066
Chapter 56 15/03/15 3.063
Chapter 55 15/03/15 3.110
Chapter 54 15/03/15 3.079
Chapter 53 15/03/15 3.092
Chapter 52 15/03/15 3.063
Chapter 51 15/03/15 3.104
Chapter 50 15/03/15 3.061
Chapter 49 15/03/15 3.059
Chapter 48 15/03/15 3.070
Chapter 47 15/03/15 3.068
Chapter 46 15/03/15 3.059
Chapter 45 15/03/15 3.060
Chapter 44 15/03/15 3.065
Chapter 43 15/03/15 3.068
Chapter 42 15/03/15 3.076
Chapter 41 15/03/15 3.063
Chapter 40 15/03/15 3.098
Chapter 39 15/03/15 3.055
Chapter 38 15/03/15 3.050
Chapter 37 15/03/15 3.047
Chapter 36 15/03/15 3.060
Chapter 35 15/03/15 3.054
Chapter 34 15/03/15 3.048
Chapter 33 15/03/15 3.048
Chapter 32 15/03/15 3.049
Chapter 31 15/03/15 3.070
Chapter 30 15/03/15 3.077
Chapter 29 15/03/15 3.049
Chapter 28 15/03/15 3.051
Chapter 27 15/03/15 3.050
Chapter 26 15/03/15 3.052
Chapter 25 15/03/15 3.062
Chapter 24 15/03/15 3.059
Chapter 23 15/03/15 3.057
Chapter 22 15/03/15 3.074
Chapter 21 15/03/15 3.504
Chapter 20 15/03/15 3.063
Chapter 19 15/03/15 3.045
Chapter 18 15/03/15 3.050
Chapter 17 15/03/15 3.057
Chapter 16 15/03/15 3.055
Chapter 15 15/03/15 3.060
Chapter 14 15/03/15 3.053
Chapter 13 15/03/15 3.057
Chapter 12 15/03/15 3.061
Chapter 11 15/03/15 3.060
Chapter 10 15/03/15 3.071
Chapter 9 15/03/15 3.092
Chapter 8 15/03/15 3.080
Chapter 7 15/03/15 3.057
Chapter 6 15/03/15 3.059
Chapter 5 15/03/15 3.064
Chapter 4 15/03/15 3.068
Chapter 3 15/03/15 3.068
Chapter 2 15/03/15 3.090
Chapter 1 15/03/15 3.167
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
tkhbmt12 23:54 10/05Báo vi phạm
Để dành bộ này sau đợi nhiều r đọc mà bâyh drop r hả ad

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch