Tru Tiên - Celestial Destroyer

Tru Tiên - Celestial Destroyer
Lượt xem: 13.868
Nội dung

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 160 18/03/15 3.224
Chapter 159 18/03/15 3.105
Chapter 158 18/03/15 3.101
Chapter 157 18/03/15 3.075
Chapter 156 18/03/15 3.086
Chapter 154 18/03/15 3.079
Chapter 153 18/03/15 3.077
Chapter 152 18/03/15 3.078
Chapter 151 18/03/15 3.083
Chapter 150 18/03/15 3.093
Chapter 149 18/03/15 3.082
Chapter 148 18/03/15 3.080
Chapter 147 18/03/15 3.066
Chapter 146 18/03/15 3.082
Chapter 145 18/03/15 3.094
Chapter 144 18/03/15 3.079
Chapter 143 18/03/15 3.094
Chapter 142 18/03/15 3.082
Chapter 141 18/03/15 3.096
Chapter 140 18/03/15 3.104
Chapter 139 18/03/15 3.087
Chapter 138 18/03/15 3.090
Chapter 137 18/03/15 3.095
Chapter 136 18/03/15 3.080
Chapter 135 18/03/15 3.090
Chapter 134 18/03/15 3.083
Chapter 133 18/03/15 3.088
Chapter 132 18/03/15 3.088
Chapter 131 18/03/15 3.081
Chapter 130 18/03/15 3.093
Chapter 129 18/03/15 3.087
Chapter 128 18/03/15 3.083
Chapter 127 18/03/15 3.079
Chapter 126 18/03/15 3.079
Chapter 125 18/03/15 3.078
Chapter 124 18/03/15 3.076
Chapter 123 18/03/15 3.078
Chapter 122 18/03/15 3.083
Chapter 121 18/03/15 3.073
Chapter 120 18/03/15 3.075
Chapter 119 18/03/15 3.073
Chapter 118 18/03/15 3.068
Chapter 117 18/03/15 3.072
Chapter 116 18/03/15 3.075
Chapter 115 18/03/15 3.073
Chapter 114 18/03/15 3.072
Chapter 113 18/03/15 3.072
Chapter 112 18/03/15 3.070
Chapter 111 18/03/15 3.073
Chapter 110 18/03/15 3.072
Chapter 109 18/03/15 3.076
Chapter 108 18/03/15 3.070
Chapter 107 18/03/15 3.066
Chapter 106 18/03/15 3.075
Chapter 105 18/03/15 3.053
Chapter 104 18/03/15 3.073
Chapter 103 18/03/15 3.069
Chapter 102 18/03/15 3.075
Chapter 101 18/03/15 3.070
Chapter 100 18/03/15 3.060
Chapter 99 18/03/15 3.067
Chapter 98 18/03/15 3.069
Chapter 97 18/03/15 3.069
Chapter 96 18/03/15 3.072
Chapter 95 18/03/15 3.065
Chapter 94 18/03/15 3.049
Chapter 93 18/03/15 3.074
Chapter 92 18/03/15 3.066
Chapter 91 18/03/15 3.078
Chapter 90 18/03/15 3.067
Chapter 89 18/03/15 3.061
Chapter 88 18/03/15 3.055
Chapter 87 18/03/15 3.063
Chapter 86 18/03/15 3.054
Chapter 85 18/03/15 3.042
Chapter 84 18/03/15 3.057
Chapter 83 18/03/15 3.064
Chapter 82 18/03/15 3.068
Chapter 81 18/03/15 3.056
Chapter 80 18/03/15 3.061
Chapter 79 18/03/15 3.055
Chapter 78 18/03/15 3.039
Chapter 77 18/03/15 3.037
Chapter 76 18/03/15 3.047
Chapter 75 18/03/15 3.050
Chapter 74 18/03/15 3.039
Chapter 73 18/03/15 3.053
Chapter 72 18/03/15 3.039
Chapter 71 18/03/15 3.049
Chapter 70 18/03/15 3.051
Chapter 69 18/03/15 3.040
Chapter 68 18/03/15 3.045
Chapter 67 18/03/15 3.059
Chapter 66 18/03/15 3.050
Chapter 65 18/03/15 3.055
Chapter 64 18/03/15 3.045
Chapter 63 18/03/15 3.050
Chapter 62 18/03/15 3.056
Chapter 61 18/03/15 3.053
Chapter 60 18/03/15 3.062
Chapter 59 18/03/15 3.054
Chapter 58 18/03/15 3.053
Chapter 57 18/03/15 3.052
Chapter 56 18/03/15 3.051
Chapter 55 18/03/15 3.053
Chapter 54 18/03/15 3.052
Chapter 53 18/03/15 3.052
Chapter 52 18/03/15 3.054
Chapter 51 18/03/15 3.038
Chapter 50 18/03/15 3.056
Chapter 49 18/03/15 3.057
Chapter 48 18/03/15 3.039
Chapter 47 18/03/15 3.053
Chapter 46 18/03/15 3.050
Chapter 45 18/03/15 3.052
Chapter 44 18/03/15 3.057
Chapter 43 18/03/15 3.052
Chapter 42 18/03/15 3.058
Chapter 41 18/03/15 3.061
Chapter 40 18/03/15 3.054
Chapter 39 18/03/15 3.068
Chapter 38 18/03/15 3.056
Chapter 37 18/03/15 3.039
Chapter 36 18/03/15 3.061
Chapter 35 18/03/15 3.056
Chapter 34 18/03/15 3.056
Chapter 33 18/03/15 3.061
Chapter 32 18/03/15 3.064
Chapter 31 18/03/15 3.088
Chapter 30 18/03/15 3.065
Chapter 29 18/03/15 3.057
Chapter 28 18/03/15 3.061
Chapter 27 18/03/15 3.057
Chapter 26 18/03/15 3.061
Chapter 25 18/03/15 3.065
Chapter 24 18/03/15 3.047
Chapter 23 18/03/15 3.062
Chapter 22 18/03/15 3.064
Chapter 21 18/03/15 3.081
Chapter 20 18/03/15 3.057
Chapter 19 18/03/15 3.072
Chapter 18 18/03/15 3.059
Chapter 17 18/03/15 3.067
Chapter 16 18/03/15 3.068
Chapter 15 18/03/15 3.064
Chapter 14 18/03/15 3.057
Chapter 13 18/03/15 3.061
Chapter 12 18/03/15 3.070
Chapter 11 18/03/15 3.064
Chapter 10 18/03/15 3.070
Chapter 9 18/03/15 3.093
Chapter 8 18/03/15 3.063
Chapter 7 18/03/15 3.062
Chapter 6 18/03/15 3.079
Chapter 5 18/03/15 3.070
Chapter 4 18/03/15 3.081
Chapter 3 18/03/15 3.071
Chapter 2 18/03/15 3.086
Chapter 1 18/03/15 3.173
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch