Tru Tiên - Celestial Destroyer

Tru Tiên - Celestial Destroyer
Lượt xem: 14.461
Nội dung

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 160 18/03/15 3.236
Chapter 159 18/03/15 3.107
Chapter 158 18/03/15 3.103
Chapter 157 18/03/15 3.078
Chapter 156 18/03/15 3.089
Chapter 154 18/03/15 3.083
Chapter 153 18/03/15 3.081
Chapter 152 18/03/15 3.081
Chapter 151 18/03/15 3.086
Chapter 150 18/03/15 3.097
Chapter 149 18/03/15 3.084
Chapter 148 18/03/15 3.082
Chapter 147 18/03/15 3.068
Chapter 146 18/03/15 3.085
Chapter 145 18/03/15 3.098
Chapter 144 18/03/15 3.081
Chapter 143 18/03/15 3.096
Chapter 142 18/03/15 3.087
Chapter 141 18/03/15 3.100
Chapter 140 18/03/15 3.108
Chapter 139 18/03/15 3.092
Chapter 138 18/03/15 3.094
Chapter 137 18/03/15 3.100
Chapter 136 18/03/15 3.086
Chapter 135 18/03/15 3.094
Chapter 134 18/03/15 3.089
Chapter 133 18/03/15 3.092
Chapter 132 18/03/15 3.093
Chapter 131 18/03/15 3.085
Chapter 130 18/03/15 3.097
Chapter 129 18/03/15 3.091
Chapter 128 18/03/15 3.088
Chapter 127 18/03/15 3.083
Chapter 126 18/03/15 3.083
Chapter 125 18/03/15 3.083
Chapter 124 18/03/15 3.079
Chapter 123 18/03/15 3.080
Chapter 122 18/03/15 3.085
Chapter 121 18/03/15 3.078
Chapter 120 18/03/15 3.080
Chapter 119 18/03/15 3.079
Chapter 118 18/03/15 3.073
Chapter 117 18/03/15 3.078
Chapter 116 18/03/15 3.078
Chapter 115 18/03/15 3.075
Chapter 114 18/03/15 3.074
Chapter 113 18/03/15 3.075
Chapter 112 18/03/15 3.073
Chapter 111 18/03/15 3.077
Chapter 110 18/03/15 3.076
Chapter 109 18/03/15 3.079
Chapter 108 18/03/15 3.074
Chapter 107 18/03/15 3.069
Chapter 106 18/03/15 3.078
Chapter 105 18/03/15 3.057
Chapter 104 18/03/15 3.076
Chapter 103 18/03/15 3.073
Chapter 102 18/03/15 3.079
Chapter 101 18/03/15 3.074
Chapter 100 18/03/15 3.065
Chapter 99 18/03/15 3.072
Chapter 98 18/03/15 3.075
Chapter 97 18/03/15 3.073
Chapter 96 18/03/15 3.076
Chapter 95 18/03/15 3.069
Chapter 94 18/03/15 3.053
Chapter 93 18/03/15 3.079
Chapter 92 18/03/15 3.071
Chapter 91 18/03/15 3.083
Chapter 90 18/03/15 3.072
Chapter 89 18/03/15 3.063
Chapter 88 18/03/15 3.058
Chapter 87 18/03/15 3.065
Chapter 86 18/03/15 3.057
Chapter 85 18/03/15 3.045
Chapter 84 18/03/15 3.060
Chapter 83 18/03/15 3.068
Chapter 82 18/03/15 3.072
Chapter 81 18/03/15 3.060
Chapter 80 18/03/15 3.065
Chapter 79 18/03/15 3.059
Chapter 78 18/03/15 3.043
Chapter 77 18/03/15 3.040
Chapter 76 18/03/15 3.049
Chapter 75 18/03/15 3.053
Chapter 74 18/03/15 3.041
Chapter 73 18/03/15 3.057
Chapter 72 18/03/15 3.043
Chapter 71 18/03/15 3.052
Chapter 70 18/03/15 3.054
Chapter 69 18/03/15 3.042
Chapter 68 18/03/15 3.047
Chapter 67 18/03/15 3.061
Chapter 66 18/03/15 3.053
Chapter 65 18/03/15 3.058
Chapter 64 18/03/15 3.048
Chapter 63 18/03/15 3.053
Chapter 62 18/03/15 3.060
Chapter 61 18/03/15 3.056
Chapter 60 18/03/15 3.064
Chapter 59 18/03/15 3.057
Chapter 58 18/03/15 3.057
Chapter 57 18/03/15 3.055
Chapter 56 18/03/15 3.055
Chapter 55 18/03/15 3.057
Chapter 54 18/03/15 3.058
Chapter 53 18/03/15 3.056
Chapter 52 18/03/15 3.057
Chapter 51 18/03/15 3.041
Chapter 50 18/03/15 3.058
Chapter 49 18/03/15 3.060
Chapter 48 18/03/15 3.041
Chapter 47 18/03/15 3.055
Chapter 46 18/03/15 3.052
Chapter 45 18/03/15 3.054
Chapter 44 18/03/15 3.061
Chapter 43 18/03/15 3.056
Chapter 42 18/03/15 3.063
Chapter 41 18/03/15 3.066
Chapter 40 18/03/15 3.057
Chapter 39 18/03/15 3.070
Chapter 38 18/03/15 3.058
Chapter 37 18/03/15 3.041
Chapter 36 18/03/15 3.065
Chapter 35 18/03/15 3.062
Chapter 34 18/03/15 3.060
Chapter 33 18/03/15 3.065
Chapter 32 18/03/15 3.069
Chapter 31 18/03/15 3.092
Chapter 30 18/03/15 3.071
Chapter 29 18/03/15 3.062
Chapter 28 18/03/15 3.066
Chapter 27 18/03/15 3.062
Chapter 26 18/03/15 3.066
Chapter 25 18/03/15 3.070
Chapter 24 18/03/15 3.052
Chapter 23 18/03/15 3.067
Chapter 22 18/03/15 3.069
Chapter 21 18/03/15 3.086
Chapter 20 18/03/15 3.061
Chapter 19 18/03/15 3.076
Chapter 18 18/03/15 3.061
Chapter 17 18/03/15 3.070
Chapter 16 18/03/15 3.070
Chapter 15 18/03/15 3.066
Chapter 14 18/03/15 3.059
Chapter 13 18/03/15 3.064
Chapter 12 18/03/15 3.073
Chapter 11 18/03/15 3.069
Chapter 10 18/03/15 3.072
Chapter 9 18/03/15 3.098
Chapter 8 18/03/15 3.066
Chapter 7 18/03/15 3.064
Chapter 6 18/03/15 3.083
Chapter 5 18/03/15 3.073
Chapter 4 18/03/15 3.086
Chapter 3 18/03/15 3.076
Chapter 2 18/03/15 3.091
Chapter 1 18/03/15 3.181
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch