Tru Tiên - Celestial Destroyer

Tru Tiên - Celestial Destroyer
Lượt xem: 15.327
Nội dung

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung
nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi
chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn
đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.
Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật
chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn
không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình
yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời
hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của
một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu
thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương
Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 160 18/03/15 3.280
Chapter 159 18/03/15 3.123
Chapter 158 18/03/15 3.117
Chapter 157 18/03/15 3.084
Chapter 156 18/03/15 3.092
Chapter 154 18/03/15 3.087
Chapter 153 18/03/15 3.086
Chapter 152 18/03/15 3.087
Chapter 151 18/03/15 3.090
Chapter 150 18/03/15 3.101
Chapter 149 18/03/15 3.086
Chapter 148 18/03/15 3.084
Chapter 147 18/03/15 3.073
Chapter 146 18/03/15 3.088
Chapter 145 18/03/15 3.103
Chapter 144 18/03/15 3.083
Chapter 143 18/03/15 3.099
Chapter 142 18/03/15 3.090
Chapter 141 18/03/15 3.103
Chapter 140 18/03/15 3.117
Chapter 139 18/03/15 3.101
Chapter 138 18/03/15 3.099
Chapter 137 18/03/15 3.105
Chapter 136 18/03/15 3.094
Chapter 135 18/03/15 3.102
Chapter 134 18/03/15 3.097
Chapter 133 18/03/15 3.100
Chapter 132 18/03/15 3.098
Chapter 131 18/03/15 3.089
Chapter 130 18/03/15 3.105
Chapter 129 18/03/15 3.099
Chapter 128 18/03/15 3.093
Chapter 127 18/03/15 3.087
Chapter 126 18/03/15 3.090
Chapter 125 18/03/15 3.091
Chapter 124 18/03/15 3.085
Chapter 123 18/03/15 3.089
Chapter 122 18/03/15 3.092
Chapter 121 18/03/15 3.084
Chapter 120 18/03/15 3.087
Chapter 119 18/03/15 3.083
Chapter 118 18/03/15 3.077
Chapter 117 18/03/15 3.081
Chapter 116 18/03/15 3.082
Chapter 115 18/03/15 3.079
Chapter 114 18/03/15 3.080
Chapter 113 18/03/15 3.080
Chapter 112 18/03/15 3.078
Chapter 111 18/03/15 3.087
Chapter 110 18/03/15 3.082
Chapter 109 18/03/15 3.084
Chapter 108 18/03/15 3.076
Chapter 107 18/03/15 3.071
Chapter 106 18/03/15 3.080
Chapter 105 18/03/15 3.059
Chapter 104 18/03/15 3.078
Chapter 103 18/03/15 3.078
Chapter 102 18/03/15 3.083
Chapter 101 18/03/15 3.076
Chapter 100 18/03/15 3.069
Chapter 99 18/03/15 3.076
Chapter 98 18/03/15 3.078
Chapter 97 18/03/15 3.075
Chapter 96 18/03/15 3.078
Chapter 95 18/03/15 3.073
Chapter 94 18/03/15 3.056
Chapter 93 18/03/15 3.082
Chapter 92 18/03/15 3.076
Chapter 91 18/03/15 3.089
Chapter 90 18/03/15 3.075
Chapter 89 18/03/15 3.065
Chapter 88 18/03/15 3.061
Chapter 87 18/03/15 3.068
Chapter 86 18/03/15 3.059
Chapter 85 18/03/15 3.050
Chapter 84 18/03/15 3.062
Chapter 83 18/03/15 3.072
Chapter 82 18/03/15 3.076
Chapter 81 18/03/15 3.062
Chapter 80 18/03/15 3.067
Chapter 79 18/03/15 3.062
Chapter 78 18/03/15 3.045
Chapter 77 18/03/15 3.042
Chapter 76 18/03/15 3.051
Chapter 75 18/03/15 3.055
Chapter 74 18/03/15 3.043
Chapter 73 18/03/15 3.063
Chapter 72 18/03/15 3.045
Chapter 71 18/03/15 3.054
Chapter 70 18/03/15 3.056
Chapter 69 18/03/15 3.045
Chapter 68 18/03/15 3.050
Chapter 67 18/03/15 3.064
Chapter 66 18/03/15 3.055
Chapter 65 18/03/15 3.063
Chapter 64 18/03/15 3.050
Chapter 63 18/03/15 3.055
Chapter 62 18/03/15 3.065
Chapter 61 18/03/15 3.061
Chapter 60 18/03/15 3.066
Chapter 59 18/03/15 3.059
Chapter 58 18/03/15 3.061
Chapter 57 18/03/15 3.061
Chapter 56 18/03/15 3.057
Chapter 55 18/03/15 3.060
Chapter 54 18/03/15 3.063
Chapter 53 18/03/15 3.060
Chapter 52 18/03/15 3.059
Chapter 51 18/03/15 3.043
Chapter 50 18/03/15 3.062
Chapter 49 18/03/15 3.065
Chapter 48 18/03/15 3.043
Chapter 47 18/03/15 3.057
Chapter 46 18/03/15 3.054
Chapter 45 18/03/15 3.058
Chapter 44 18/03/15 3.067
Chapter 43 18/03/15 3.061
Chapter 42 18/03/15 3.067
Chapter 41 18/03/15 3.070
Chapter 40 18/03/15 3.064
Chapter 39 18/03/15 3.079
Chapter 38 18/03/15 3.062
Chapter 37 18/03/15 3.046
Chapter 36 18/03/15 3.071
Chapter 35 18/03/15 3.068
Chapter 34 18/03/15 3.068
Chapter 33 18/03/15 3.073
Chapter 32 18/03/15 3.074
Chapter 31 18/03/15 3.100
Chapter 30 18/03/15 3.080
Chapter 29 18/03/15 3.068
Chapter 28 18/03/15 3.072
Chapter 27 18/03/15 3.068
Chapter 26 18/03/15 3.074
Chapter 25 18/03/15 3.079
Chapter 24 18/03/15 3.057
Chapter 23 18/03/15 3.072
Chapter 22 18/03/15 3.073
Chapter 21 18/03/15 3.096
Chapter 20 18/03/15 3.068
Chapter 19 18/03/15 3.082
Chapter 18 18/03/15 3.065
Chapter 17 18/03/15 3.075
Chapter 16 18/03/15 3.077
Chapter 15 18/03/15 3.073
Chapter 14 18/03/15 3.063
Chapter 13 18/03/15 3.069
Chapter 12 18/03/15 3.080
Chapter 11 18/03/15 3.075
Chapter 10 18/03/15 3.081
Chapter 9 18/03/15 3.105
Chapter 8 18/03/15 3.071
Chapter 7 18/03/15 3.072
Chapter 6 18/03/15 3.092
Chapter 5 18/03/15 3.080
Chapter 4 18/03/15 3.098
Chapter 3 18/03/15 3.086
Chapter 2 18/03/15 3.103
Chapter 1 18/03/15 3.228
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch