Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh

Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh
Nội dung

Tuyển tập những câu truyện ma :), nên đọc buổi tối

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 138 16/08/16 3.686
Chapter 137 08/08/16 3.459
Chapter 136 06/08/16 3.448
Chapter 135 04/08/16 3.453
Chapter 134 03/08/16 3.427
Chapter 133 02/08/16 3.462
Chapter 132 29/07/16 3.438
Chapter 131 25/07/16 3.431
Chapter 130 21/07/16 3.479
Chapter 129 09/05/16 3.416
Chapter 128 18/04/16 3.409
Chapter 127 12/04/16 3.362
Chapter 126 01/04/16 3.329
Chapter 125 29/03/16 3.332
Chapter 124 23/03/16 3.366
Chapter 123 12/03/16 3.349
Chapter 122 03/03/16 3.350
Chapter 121 27/02/16 3.324
Chapter 120 26/02/16 3.356
Chapter 119 29/01/16 3.378
Chapter 118 24/01/16 3.291
Chapter 117 23/01/16 3.327
Chapter 116 13/01/16 3.336
Chapter 115 10/01/16 3.319
Chapter 114 07/01/16 3.330
Chapter 113 28/12/15 3.332
Chapter 112 14/12/15 3.349
Chapter 111 12/12/15 3.308
Chapter 110 04/12/15 3.344
Chapter 109 26/11/15 3.307
Chapter 108 16/11/15 3.305
Chapter 107 11/11/15 3.319
Chapter 106 03/11/15 3.320
Chapter 105 22/10/15 3.359
Chapter 104 14/10/15 3.398
Chapter 103 04/10/15 3.356
Chapter 102 03/10/15 3.373
Chapter 101 24/09/15 3.433
Chapter 100 15/09/15 3.453
Chapter 99 09/09/15 3.370
Chapter 98 06/09/15 3.327
Chapter 97 24/08/15 3.330
Chapter 96 15/08/15 3.343
Chapter 95 13/08/15 3.318
Chapter 94 06/08/15 3.370
Chapter 93 27/07/15 3.278
Chapter 92 22/07/15 3.248
Chapter 91 19/07/15 3.251
Chapter 90 18/07/15 3.283
Chapter 89 01/07/15 3.252
Chapter 88 18/06/15 3.277
Chapter 87 09/06/15 3.284
Chapter 86 30/05/15 3.262
Chapter 85 24/05/15 3.317
Chapter 84 19/05/15 3.296
Chapter 83 12/05/15 3.290
Chapter 82 12/05/15 3.247
Chapter 81 05/05/15 3.288
Chapter 80 02/05/15 3.347
Chapter 79 23/04/15 3.255
Chapter 78 21/04/15 3.247
Chapter 77 07/04/15 3.259
Chapter 76 04/04/15 3.316
Chapter 75 25/03/15 3.361
Chapter 74 21/03/15 3.276
Chapter 73 16/03/15 3.294
Chapter 72.5 16/03/15 3.246
Chapter 72 16/03/15 3.248
Chapter 71 16/03/15 3.226
Chapter 70 16/03/15 3.223
Chapter 69 16/03/15 3.200
Chapter 68 16/03/15 3.209
Chapter 67 16/03/15 3.217
Chapter 66 16/03/15 3.209
Chapter 65 16/03/15 3.198
Chapter 64 16/03/15 3.223
Chapter 63 16/03/15 3.212
Chapter 62 16/03/15 3.224
Chapter 61 16/03/15 3.203
Chapter 60 16/03/15 3.207
Chapter 59 16/03/15 3.197
Chapter 58 16/03/15 3.188
Chapter 57 16/03/15 3.198
Chapter 56 16/03/15 3.227
Chapter 55 16/03/15 3.190
Chapter 54 16/03/15 3.182
Chapter 53 16/03/15 3.183
Chapter 52 16/03/15 3.180
Chapter 51 16/03/15 3.189
Chapter 50 16/03/15 3.206
Chapter 49 16/03/15 3.182
Chapter 48 16/03/15 3.176
Chapter 47 16/03/15 3.194
Chapter 46 16/03/15 3.224
Chapter 45 16/03/15 3.188
Chapter 44 16/03/15 3.265
Chapter 43 16/03/15 3.389
Chapter 42 16/03/15 3.231
Chapter 41 16/03/15 3.209
Chapter 40 16/03/15 3.234
Chapter 39 16/03/15 3.248
Chapter 38 16/03/15 3.218
Chapter 37 16/03/15 3.226
Chapter 36 16/03/15 3.243
Chapter 35 16/03/15 3.300
Chapter 34 16/03/15 3.233
Chapter 33 16/03/15 3.268
Chapter 32 16/03/15 3.269
Chapter 31 16/03/15 3.258
Chapter 30 16/03/15 3.256
Chapter 29 16/03/15 3.241
Chapter 28 16/03/15 3.267
Chapter 27 16/03/15 3.245
Chapter 26 16/03/15 3.271
Chapter 25 16/03/15 3.268
Chapter 24 16/03/15 3.299
Chapter 23 16/03/15 3.365
Chapter 22 16/03/15 3.272
Chapter 21 16/03/15 3.296
Chapter 20 16/03/15 3.297
Chapter 19 16/03/15 3.265
Chapter 18 16/03/15 3.282
Chapter 17 16/03/15 3.259
Chapter 16 16/03/15 3.266
Chapter 15 16/03/15 3.272
Chapter 14 16/03/15 3.249
Chapter 13 16/03/15 3.261
Chapter 12 16/03/15 3.254
Chapter 11 16/03/15 3.247
Chapter 10 16/03/15 3.253
Chapter 9 16/03/15 3.257
Chapter 8 16/03/15 3.270
Chapter 7 16/03/15 3.272
Chapter 6 16/03/15 3.285
Chapter 5 16/03/15 3.293
Chapter 4 16/03/15 3.310
Chapter 3 16/03/15 3.305
Chapter 2 16/03/15 3.336
Chapter 1 16/03/15 3.440
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch