Truyện Bựa Lee Chul

Truyện Bựa Lee Chul
Lượt xem: 12.753
Nội dung

Series Truyện bựa Lee Chul được tổng hợp và biên tập từ 2 series truyện của cùng một tác giả: Lee Chul (Hàn Quốc). Phong cách vẽ của ông rất đơn giản nhưng rất đẹp, nội dung không đề cập đến 18+ quá nhiều nhưng mang lại tiếng cười rất thoải mái và đầy ẩn ý. Nếu bạn là mẫu người nội tâm thì tôi nghĩ series truyện này khá thích hợp với bạn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 210 17/03/15 3.058
Chapter 209 17/03/15 3.068
Chapter 208 17/03/15 3.055
Chapter 207 17/03/15 3.039
Chapter 206 17/03/15 3.027
Chapter 204 17/03/15 3.022
Chapter 203 17/03/15 3.025
Chapter 202 17/03/15 3.030
Chapter 201 17/03/15 3.028
Chapter 200 17/03/15 3.027
Chapter 199 17/03/15 3.024
Chapter 198 17/03/15 3.026
Chapter 197 17/03/15 3.023
Chapter 196 17/03/15 3.027
Chapter 195 17/03/15 3.025
Chapter 194 17/03/15 3.035
Chapter 193 17/03/15 3.027
Chapter 192 17/03/15 3.025
Chapter 190 17/03/15 3.025
Chapter 189 17/03/15 3.027
Chapter 188 17/03/15 3.075
Chapter 187 17/03/15 3.023
Chapter 186 17/03/15 3.033
Chapter 185 17/03/15 3.027
Chapter 184 17/03/15 3.022
Chapter 183 17/03/15 3.028
Chapter 182 17/03/15 3.024
Chapter 181 17/03/15 3.028
Chapter 180 17/03/15 3.037
Chapter 179 17/03/15 3.026
Chapter 177 17/03/15 3.025
Chapter 176 17/03/15 3.027
Chapter 175 17/03/15 3.026
Chapter 174 17/03/15 3.030
Chapter 173 17/03/15 3.022
Chapter 172 17/03/15 3.026
Chapter 171 17/03/15 3.023
Chapter 170 17/03/15 3.027
Chapter 169 17/03/15 3.028
Chapter 168 17/03/15 3.024
Chapter 167 17/03/15 3.022
Chapter 166 17/03/15 3.024
Chapter 165 17/03/15 3.025
Chapter 164 17/03/15 3.023
Chapter 163 17/03/15 3.023
Chapter 162 17/03/15 3.027
Chapter 161 17/03/15 3.022
Chapter 160 17/03/15 3.035
Chapter 159 17/03/15 3.026
Chapter 158 17/03/15 3.025
Chapter 157 17/03/15 3.021
Chapter 155 17/03/15 3.024
Chapter 154 17/03/15 3.024
Chapter 153 17/03/15 3.026
Chapter 152 17/03/15 3.024
Chapter 151 17/03/15 3.023
Chapter 150 17/03/15 3.025
Chapter 149 17/03/15 3.035
Chapter 148 17/03/15 3.021
Chapter 147 17/03/15 3.021
Chapter 146 17/03/15 3.022
Chapter 145 17/03/15 3.023
Chapter 144 17/03/15 3.035
Chapter 143 17/03/15 3.026
Chapter 140 17/03/15 3.022
Chapter 139 17/03/15 3.042
Chapter 138 17/03/15 3.029
Chapter 137 17/03/15 3.024
Chapter 136 17/03/15 3.028
Chapter 135 17/03/15 3.022
Chapter 134 17/03/15 3.044
Chapter 133 17/03/15 3.026
Chapter 132 17/03/15 3.023
Chapter 131 17/03/15 3.021
Chapter 130 17/03/15 3.031
Chapter 129 17/03/15 3.025
Chapter 128 17/03/15 3.031
Chapter 127 17/03/15 3.029
Chapter 126 17/03/15 3.027
Chapter 125 17/03/15 3.027
Chapter 124 17/03/15 3.022
Chapter 123 17/03/15 3.037
Chapter 122 17/03/15 3.028
Chapter 121 17/03/15 3.026
Chapter 120 17/03/15 3.028
Chapter 119 17/03/15 3.032
Chapter 118 17/03/15 3.025
Chapter 117 17/03/15 3.032
Chapter 116 17/03/15 3.029
Chapter 115 17/03/15 3.030
Chapter 114 17/03/15 3.031
Chapter 113 17/03/15 3.041
Chapter 112 17/03/15 3.051
Chapter 111 17/03/15 3.046
Chapter 110 17/03/15 3.051
Chapter 109 17/03/15 3.051
Chapter 108 17/03/15 3.044
Chapter 107 17/03/15 3.051
Chapter 106 17/03/15 3.051
Chapter 105 17/03/15 3.044
Chapter 104 17/03/15 3.043
Chapter 103 17/03/15 3.045
Chapter 102 17/03/15 3.044
Chapter 101 17/03/15 3.044
Chapter 100 17/03/15 3.047
Chapter 99 17/03/15 3.053
Chapter 98 17/03/15 3.045
Chapter 97 17/03/15 3.045
Chapter 96 17/03/15 3.057
Chapter 95 17/03/15 3.047
Chapter 94 17/03/15 3.054
Chapter 93 17/03/15 3.047
Chapter 92 17/03/15 3.056
Chapter 91 17/03/15 3.048
Chapter 90 17/03/15 3.050
Chapter 89 17/03/15 3.051
Chapter 88 17/03/15 3.052
Chapter 87 17/03/15 3.054
Chapter 86 17/03/15 3.048
Chapter 85 17/03/15 3.055
Chapter 84 17/03/15 3.054
Chapter 83 17/03/15 3.045
Chapter 82 17/03/15 3.045
Chapter 81 17/03/15 3.049
Chapter 80 17/03/15 3.046
Chapter 79 17/03/15 3.048
Chapter 78 17/03/15 3.051
Chapter 77 17/03/15 3.048
Chapter 76 17/03/15 3.053
Chapter 75 17/03/15 3.053
Chapter 74 17/03/15 3.049
Chapter 73 17/03/15 3.053
Chapter 72 17/03/15 3.051
Chapter 71 17/03/15 3.053
Chapter 70 17/03/15 3.058
Chapter 69 17/03/15 3.066
Chapter 68 17/03/15 3.065
Chapter 67 17/03/15 3.058
Chapter 66 17/03/15 3.055
Chapter 65 17/03/15 3.060
Chapter 64 17/03/15 3.056
Chapter 63 17/03/15 3.061
Chapter 62 17/03/15 3.072
Chapter 61 17/03/15 3.068
Chapter 60 17/03/15 3.061
Chapter 59 17/03/15 3.059
Chapter 58 17/03/15 3.066
Chapter 57 17/03/15 3.066
Chapter 56 17/03/15 3.060
Chapter 55 17/03/15 3.062
Chapter 54 17/03/15 3.056
Chapter 53 17/03/15 3.067
Chapter 52 17/03/15 3.063
Chapter 51 17/03/15 3.061
Chapter 50 17/03/15 3.062
Chapter 49 17/03/15 3.069
Chapter 48 17/03/15 3.060
Chapter 47 17/03/15 3.062
Chapter 46 17/03/15 3.064
Chapter 45 17/03/15 3.069
Chapter 44 17/03/15 3.064
Chapter 43 17/03/15 3.060
Chapter 42 17/03/15 3.061
Chapter 41 17/03/15 3.060
Chapter 40 17/03/15 3.079
Chapter 39 17/03/15 3.080
Chapter 38 17/03/15 3.070
Chapter 37 17/03/15 3.069
Chapter 36 17/03/15 3.078
Chapter 35 17/03/15 3.070
Chapter 34 17/03/15 3.070
Chapter 32 17/03/15 3.070
Chapter 31 17/03/15 3.077
Chapter 30 17/03/15 3.080
Chapter 29 17/03/15 3.072
Chapter 28 17/03/15 3.068
Chapter 27 17/03/15 3.066
Chapter 26 17/03/15 3.075
Chapter 25 17/03/15 3.068
Chapter 24 17/03/15 3.072
Chapter 23 17/03/15 3.069
Chapter 22 17/03/15 3.070
Chapter 21 17/03/15 3.075
Chapter 20 17/03/15 3.078
Chapter 19 17/03/15 3.087
Chapter 18 17/03/15 3.086
Chapter 17 17/03/15 3.076
Chapter 16 17/03/15 3.075
Chapter 15 17/03/15 3.075
Chapter 14 17/03/15 3.083
Chapter 13 17/03/15 3.081
Chapter 12 17/03/15 3.087
Chapter 11 17/03/15 3.087
Chapter 10 17/03/15 3.091
Chapter 9 17/03/15 3.088
Chapter 8 17/03/15 3.092
Chapter 7 17/03/15 3.094
Chapter 6 17/03/15 3.087
Chapter 5 17/03/15 3.090
Chapter 4 17/03/15 3.086
Chapter 3 17/03/15 3.098
Chapter 2 17/03/15 3.097
Chapter 1 17/03/15 3.156
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch