Truyện Bựa Lee Chul

Truyện Bựa Lee Chul
Lượt xem: 32.935
Nội dung

Series Truyện bựa Lee Chul được tổng hợp và biên tập từ 2 series truyện của cùng một tác giả: Lee Chul (Hàn Quốc). Phong cách vẽ của ông rất đơn giản nhưng rất đẹp, nội dung không đề cập đến 18+ quá nhiều nhưng mang lại tiếng cười rất thoải mái và đầy ẩn ý. Nếu bạn là mẫu người nội tâm thì tôi nghĩ series truyện này khá thích hợp với bạn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 210 17/03/15 3.107
Chapter 209 17/03/15 3.092
Chapter 208 17/03/15 3.067
Chapter 207 17/03/15 3.048
Chapter 206 17/03/15 3.033
Chapter 204 17/03/15 3.025
Chapter 203 17/03/15 3.027
Chapter 202 17/03/15 3.032
Chapter 201 17/03/15 3.032
Chapter 200 17/03/15 3.034
Chapter 199 17/03/15 3.025
Chapter 198 17/03/15 3.028
Chapter 197 17/03/15 3.025
Chapter 196 17/03/15 3.029
Chapter 195 17/03/15 3.026
Chapter 194 17/03/15 3.037
Chapter 193 17/03/15 3.027
Chapter 192 17/03/15 3.027
Chapter 190 17/03/15 3.027
Chapter 189 17/03/15 3.027
Chapter 188 17/03/15 3.077
Chapter 187 17/03/15 3.025
Chapter 186 17/03/15 3.033
Chapter 185 17/03/15 3.027
Chapter 184 17/03/15 3.023
Chapter 183 17/03/15 3.028
Chapter 182 17/03/15 3.025
Chapter 181 17/03/15 3.028
Chapter 180 17/03/15 3.039
Chapter 179 17/03/15 3.027
Chapter 177 17/03/15 3.026
Chapter 176 17/03/15 3.030
Chapter 175 17/03/15 3.027
Chapter 174 17/03/15 3.032
Chapter 173 17/03/15 3.023
Chapter 172 17/03/15 3.026
Chapter 171 17/03/15 3.023
Chapter 170 17/03/15 3.028
Chapter 169 17/03/15 3.030
Chapter 168 17/03/15 3.024
Chapter 167 17/03/15 3.022
Chapter 166 17/03/15 3.026
Chapter 165 17/03/15 3.025
Chapter 164 17/03/15 3.023
Chapter 163 17/03/15 3.024
Chapter 162 17/03/15 3.027
Chapter 161 17/03/15 3.023
Chapter 160 17/03/15 3.036
Chapter 159 17/03/15 3.026
Chapter 158 17/03/15 3.026
Chapter 157 17/03/15 3.025
Chapter 155 17/03/15 3.025
Chapter 154 17/03/15 3.024
Chapter 153 17/03/15 3.026
Chapter 152 17/03/15 3.027
Chapter 151 17/03/15 3.027
Chapter 150 17/03/15 3.035
Chapter 149 17/03/15 3.035
Chapter 148 17/03/15 3.022
Chapter 147 17/03/15 3.022
Chapter 146 17/03/15 3.022
Chapter 145 17/03/15 3.025
Chapter 144 17/03/15 3.036
Chapter 143 17/03/15 3.029
Chapter 140 17/03/15 3.023
Chapter 139 17/03/15 3.044
Chapter 138 17/03/15 3.029
Chapter 137 17/03/15 3.024
Chapter 136 17/03/15 3.028
Chapter 135 17/03/15 3.024
Chapter 134 17/03/15 3.045
Chapter 133 17/03/15 3.029
Chapter 132 17/03/15 3.025
Chapter 131 17/03/15 3.024
Chapter 130 17/03/15 3.037
Chapter 129 17/03/15 3.026
Chapter 128 17/03/15 3.032
Chapter 127 17/03/15 3.031
Chapter 126 17/03/15 3.032
Chapter 125 17/03/15 3.034
Chapter 124 17/03/15 3.026
Chapter 123 17/03/15 3.039
Chapter 122 17/03/15 3.031
Chapter 121 17/03/15 3.028
Chapter 120 17/03/15 3.041
Chapter 119 17/03/15 3.039
Chapter 118 17/03/15 3.032
Chapter 117 17/03/15 3.045
Chapter 116 17/03/15 3.056
Chapter 115 17/03/15 3.071
Chapter 114 17/03/15 3.071
Chapter 113 17/03/15 3.094
Chapter 112 17/03/15 3.138
Chapter 111 17/03/15 3.196
Chapter 110 17/03/15 3.259
Chapter 109 17/03/15 3.179
Chapter 108 17/03/15 3.163
Chapter 107 17/03/15 3.170
Chapter 106 17/03/15 3.167
Chapter 105 17/03/15 3.163
Chapter 104 17/03/15 3.160
Chapter 103 17/03/15 3.157
Chapter 102 17/03/15 3.173
Chapter 101 17/03/15 3.173
Chapter 100 17/03/15 3.169
Chapter 99 17/03/15 3.165
Chapter 98 17/03/15 3.167
Chapter 97 17/03/15 3.163
Chapter 96 17/03/15 3.173
Chapter 95 17/03/15 3.162
Chapter 94 17/03/15 3.174
Chapter 93 17/03/15 3.164
Chapter 92 17/03/15 3.171
Chapter 91 17/03/15 3.168
Chapter 90 17/03/15 3.170
Chapter 89 17/03/15 3.169
Chapter 88 17/03/15 3.170
Chapter 87 17/03/15 3.180
Chapter 86 17/03/15 3.176
Chapter 85 17/03/15 3.181
Chapter 84 17/03/15 3.181
Chapter 83 17/03/15 3.176
Chapter 82 17/03/15 3.172
Chapter 81 17/03/15 3.175
Chapter 80 17/03/15 3.182
Chapter 79 17/03/15 3.180
Chapter 78 17/03/15 3.184
Chapter 77 17/03/15 3.170
Chapter 76 17/03/15 3.183
Chapter 75 17/03/15 3.184
Chapter 74 17/03/15 3.177
Chapter 73 17/03/15 3.192
Chapter 72 17/03/15 3.188
Chapter 71 17/03/15 3.190
Chapter 70 17/03/15 3.199
Chapter 69 17/03/15 3.200
Chapter 68 17/03/15 3.201
Chapter 67 17/03/15 3.197
Chapter 66 17/03/15 3.193
Chapter 65 17/03/15 3.202
Chapter 64 17/03/15 3.209
Chapter 63 17/03/15 3.213
Chapter 62 17/03/15 3.224
Chapter 61 17/03/15 3.228
Chapter 60 17/03/15 3.222
Chapter 59 17/03/15 3.213
Chapter 58 17/03/15 3.226
Chapter 57 17/03/15 3.223
Chapter 56 17/03/15 3.227
Chapter 55 17/03/15 3.239
Chapter 54 17/03/15 3.226
Chapter 53 17/03/15 3.235
Chapter 52 17/03/15 3.235
Chapter 51 17/03/15 3.236
Chapter 50 17/03/15 3.244
Chapter 49 17/03/15 3.247
Chapter 48 17/03/15 3.235
Chapter 47 17/03/15 3.241
Chapter 46 17/03/15 3.237
Chapter 45 17/03/15 3.247
Chapter 44 17/03/15 3.250
Chapter 43 17/03/15 3.244
Chapter 42 17/03/15 3.246
Chapter 41 17/03/15 3.249
Chapter 40 17/03/15 3.272
Chapter 39 17/03/15 3.275
Chapter 38 17/03/15 3.273
Chapter 37 17/03/15 3.268
Chapter 36 17/03/15 3.272
Chapter 35 17/03/15 3.267
Chapter 34 17/03/15 3.274
Chapter 32 17/03/15 3.274
Chapter 31 17/03/15 3.284
Chapter 30 17/03/15 3.289
Chapter 29 17/03/15 3.280
Chapter 28 17/03/15 3.282
Chapter 27 17/03/15 3.272
Chapter 26 17/03/15 3.284
Chapter 25 17/03/15 3.276
Chapter 24 17/03/15 3.293
Chapter 23 17/03/15 3.290
Chapter 22 17/03/15 3.294
Chapter 21 17/03/15 3.303
Chapter 20 17/03/15 3.316
Chapter 19 17/03/15 3.327
Chapter 18 17/03/15 3.330
Chapter 17 17/03/15 3.316
Chapter 16 17/03/15 3.318
Chapter 15 17/03/15 3.322
Chapter 14 17/03/15 3.327
Chapter 13 17/03/15 3.323
Chapter 12 17/03/15 3.343
Chapter 11 17/03/15 3.344
Chapter 10 17/03/15 3.352
Chapter 9 17/03/15 3.352
Chapter 8 17/03/15 3.361
Chapter 7 17/03/15 3.360
Chapter 6 17/03/15 3.355
Chapter 5 17/03/15 3.374
Chapter 4 17/03/15 3.380
Chapter 3 17/03/15 3.391
Chapter 2 17/03/15 3.417
Chapter 1 17/03/15 3.789
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch