Truyện Bựa Lee Chul

Truyện Bựa Lee Chul
Lượt xem: 55.016
Nội dung

Series Truyện bựa Lee Chul được tổng hợp và biên tập từ 2 series truyện của cùng một tác giả: Lee Chul (Hàn Quốc). Phong cách vẽ của ông rất đơn giản nhưng rất đẹp, nội dung không đề cập đến 18+ quá nhiều nhưng mang lại tiếng cười rất thoải mái và đầy ẩn ý. Nếu bạn là mẫu người nội tâm thì tôi nghĩ series truyện này khá thích hợp với bạn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 210 17/03/15 3.166
Chapter 209 17/03/15 3.112
Chapter 208 17/03/15 3.082
Chapter 207 17/03/15 3.059
Chapter 206 17/03/15 3.044
Chapter 204 17/03/15 3.032
Chapter 203 17/03/15 3.031
Chapter 202 17/03/15 3.039
Chapter 201 17/03/15 3.037
Chapter 200 17/03/15 3.040
Chapter 199 17/03/15 3.031
Chapter 198 17/03/15 3.030
Chapter 197 17/03/15 3.029
Chapter 196 17/03/15 3.035
Chapter 195 17/03/15 3.027
Chapter 194 17/03/15 3.040
Chapter 193 17/03/15 3.029
Chapter 192 17/03/15 3.031
Chapter 190 17/03/15 3.029
Chapter 189 17/03/15 3.030
Chapter 188 17/03/15 3.078
Chapter 187 17/03/15 3.028
Chapter 186 17/03/15 3.035
Chapter 185 17/03/15 3.029
Chapter 184 17/03/15 3.026
Chapter 183 17/03/15 3.030
Chapter 182 17/03/15 3.027
Chapter 181 17/03/15 3.030
Chapter 180 17/03/15 3.039
Chapter 179 17/03/15 3.028
Chapter 177 17/03/15 3.029
Chapter 176 17/03/15 3.033
Chapter 175 17/03/15 3.029
Chapter 174 17/03/15 3.035
Chapter 173 17/03/15 3.025
Chapter 172 17/03/15 3.028
Chapter 171 17/03/15 3.024
Chapter 170 17/03/15 3.044
Chapter 169 17/03/15 3.036
Chapter 168 17/03/15 3.025
Chapter 167 17/03/15 3.024
Chapter 166 17/03/15 3.029
Chapter 165 17/03/15 3.026
Chapter 164 17/03/15 3.025
Chapter 163 17/03/15 3.028
Chapter 162 17/03/15 3.031
Chapter 161 17/03/15 3.024
Chapter 160 17/03/15 3.039
Chapter 159 17/03/15 3.029
Chapter 158 17/03/15 3.027
Chapter 157 17/03/15 3.029
Chapter 155 17/03/15 3.027
Chapter 154 17/03/15 3.027
Chapter 153 17/03/15 3.029
Chapter 152 17/03/15 3.029
Chapter 151 17/03/15 3.029
Chapter 150 17/03/15 3.043
Chapter 149 17/03/15 3.040
Chapter 148 17/03/15 3.025
Chapter 147 17/03/15 3.028
Chapter 146 17/03/15 3.026
Chapter 145 17/03/15 3.028
Chapter 144 17/03/15 3.039
Chapter 143 17/03/15 3.031
Chapter 140 17/03/15 3.027
Chapter 139 17/03/15 3.050
Chapter 138 17/03/15 3.030
Chapter 137 17/03/15 3.027
Chapter 136 17/03/15 3.033
Chapter 135 17/03/15 3.031
Chapter 134 17/03/15 3.050
Chapter 133 17/03/15 3.034
Chapter 132 17/03/15 3.028
Chapter 131 17/03/15 3.034
Chapter 130 17/03/15 3.044
Chapter 129 17/03/15 3.034
Chapter 128 17/03/15 3.037
Chapter 127 17/03/15 3.037
Chapter 126 17/03/15 3.040
Chapter 125 17/03/15 3.044
Chapter 124 17/03/15 3.037
Chapter 123 17/03/15 3.049
Chapter 122 17/03/15 3.043
Chapter 121 17/03/15 3.040
Chapter 120 17/03/15 3.065
Chapter 119 17/03/15 3.053
Chapter 118 17/03/15 3.050
Chapter 117 17/03/15 3.067
Chapter 116 17/03/15 3.081
Chapter 115 17/03/15 3.103
Chapter 114 17/03/15 3.116
Chapter 113 17/03/15 3.165
Chapter 112 17/03/15 3.241
Chapter 111 17/03/15 3.348
Chapter 110 17/03/15 3.451
Chapter 109 17/03/15 3.318
Chapter 108 17/03/15 3.295
Chapter 107 17/03/15 3.292
Chapter 106 17/03/15 3.292
Chapter 105 17/03/15 3.288
Chapter 104 17/03/15 3.292
Chapter 103 17/03/15 3.283
Chapter 102 17/03/15 3.301
Chapter 101 17/03/15 3.303
Chapter 100 17/03/15 3.301
Chapter 99 17/03/15 3.281
Chapter 98 17/03/15 3.280
Chapter 97 17/03/15 3.289
Chapter 96 17/03/15 3.288
Chapter 95 17/03/15 3.283
Chapter 94 17/03/15 3.292
Chapter 93 17/03/15 3.284
Chapter 92 17/03/15 3.287
Chapter 91 17/03/15 3.300
Chapter 90 17/03/15 3.295
Chapter 89 17/03/15 3.295
Chapter 88 17/03/15 3.299
Chapter 87 17/03/15 3.304
Chapter 86 17/03/15 3.298
Chapter 85 17/03/15 3.306
Chapter 84 17/03/15 3.315
Chapter 83 17/03/15 3.309
Chapter 82 17/03/15 3.304
Chapter 81 17/03/15 3.306
Chapter 80 17/03/15 3.309
Chapter 79 17/03/15 3.304
Chapter 78 17/03/15 3.313
Chapter 77 17/03/15 3.299
Chapter 76 17/03/15 3.319
Chapter 75 17/03/15 3.325
Chapter 74 17/03/15 3.323
Chapter 73 17/03/15 3.334
Chapter 72 17/03/15 3.342
Chapter 71 17/03/15 3.338
Chapter 70 17/03/15 3.356
Chapter 69 17/03/15 3.346
Chapter 68 17/03/15 3.348
Chapter 67 17/03/15 3.346
Chapter 66 17/03/15 3.338
Chapter 65 17/03/15 3.349
Chapter 64 17/03/15 3.350
Chapter 63 17/03/15 3.366
Chapter 62 17/03/15 3.370
Chapter 61 17/03/15 3.375
Chapter 60 17/03/15 3.379
Chapter 59 17/03/15 3.362
Chapter 58 17/03/15 3.383
Chapter 57 17/03/15 3.385
Chapter 56 17/03/15 3.409
Chapter 55 17/03/15 3.419
Chapter 54 17/03/15 3.409
Chapter 53 17/03/15 3.417
Chapter 52 17/03/15 3.423
Chapter 51 17/03/15 3.429
Chapter 50 17/03/15 3.448
Chapter 49 17/03/15 3.433
Chapter 48 17/03/15 3.426
Chapter 47 17/03/15 3.440
Chapter 46 17/03/15 3.429
Chapter 45 17/03/15 3.450
Chapter 44 17/03/15 3.458
Chapter 43 17/03/15 3.445
Chapter 42 17/03/15 3.452
Chapter 41 17/03/15 3.456
Chapter 40 17/03/15 3.483
Chapter 39 17/03/15 3.486
Chapter 38 17/03/15 3.482
Chapter 37 17/03/15 3.482
Chapter 36 17/03/15 3.489
Chapter 35 17/03/15 3.493
Chapter 34 17/03/15 3.502
Chapter 32 17/03/15 3.501
Chapter 31 17/03/15 3.511
Chapter 30 17/03/15 3.527
Chapter 29 17/03/15 3.506
Chapter 28 17/03/15 3.511
Chapter 27 17/03/15 3.505
Chapter 26 17/03/15 3.519
Chapter 25 17/03/15 3.514
Chapter 24 17/03/15 3.530
Chapter 23 17/03/15 3.529
Chapter 22 17/03/15 3.545
Chapter 21 17/03/15 3.551
Chapter 20 17/03/15 3.571
Chapter 19 17/03/15 3.579
Chapter 18 17/03/15 3.588
Chapter 17 17/03/15 3.578
Chapter 16 17/03/15 3.580
Chapter 15 17/03/15 3.594
Chapter 14 17/03/15 3.609
Chapter 13 17/03/15 3.600
Chapter 12 17/03/15 3.627
Chapter 11 17/03/15 3.636
Chapter 10 17/03/15 3.648
Chapter 9 17/03/15 3.642
Chapter 8 17/03/15 3.657
Chapter 7 17/03/15 3.665
Chapter 6 17/03/15 3.666
Chapter 5 17/03/15 3.711
Chapter 4 17/03/15 3.720
Chapter 3 17/03/15 3.754
Chapter 2 17/03/15 3.807
Chapter 1 17/03/15 4.524
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch