Truyền nhân Atula - Shura no Mon I

Truyền nhân Atula - Shura no Mon I

Nội dung

Riku Kokono một anh chàng nhà quê lần đầu lên thành phố. Đang lạc đường thì gặp được một bé rất chi là xinh chỉ đường, rồi dính vô 1 vụ oánh lộn ko cân sức ... và từ đó chàng và nàng cùng nhau trải qua muôn vàn thử thách...

bộ truyện action với những cảnh oánh nhau hoành tá tràng, đầu rơi mấu chảy, áo quần tả tơi.

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 138 18/03/15 3.423
Chapter 137 18/03/15 3.232
Chapter 136 18/03/15 3.172
Chapter 135 18/03/15 3.091
Chapter 134 18/03/15 3.099
Chapter 133 18/03/15 3.126
Chapter 132 18/03/15 3.111
Chapter 131 18/03/15 3.235
Chapter 130 18/03/15 3.077
Chapter 129 18/03/15 3.062
Chapter 128 18/03/15 3.056
Chapter 127 18/03/15 3.058
Chapter 126 18/03/15 3.066
Chapter 125 18/03/15 3.062
Chapter 124 18/03/15 3.069
Chapter 123 07/11/15 3.058
Chapter 122 18/03/15 3.124
Chapter 121 18/03/15 3.110
Chapter 120 18/03/15 3.079
Chapter 119 18/03/15 3.092
Chapter 118 18/03/15 3.059
Chapter 117 18/03/15 3.112
Chapter 116 18/03/15 3.118
Chapter 115 18/03/15 3.066
Chapter 114 18/03/15 3.089
Chapter 113 18/03/15 3.060
Chapter 112 18/03/15 3.058
Chapter 111 18/03/15 3.063
Chapter 110 18/03/15 3.091
Chapter 109 18/03/15 3.074
Chapter 108 18/03/15 3.077
Chapter 107 18/03/15 3.084
Chapter 106 18/03/15 3.088
Chapter 105 18/03/15 3.078
Chapter 104 18/03/15 3.108
Chapter 103 18/03/15 3.077
Chapter 102 18/03/15 3.083
Chapter 101 18/03/15 3.080
Chapter 100 18/03/15 3.091
Chapter 99 18/03/15 3.072
Chapter 98 18/03/15 3.069
Chapter 97 18/03/15 3.069
Chapter 96 18/03/15 3.083
Chapter 95 18/03/15 3.080
Chapter 94 18/03/15 3.067
Chapter 93 18/03/15 3.078
Chapter 92 18/03/15 3.103
Chapter 91 18/03/15 3.081
Chapter 90 18/03/15 3.141
Chapter 89 18/03/15 3.120
Chapter 88 07/11/15 3.053
Chapter 87 18/03/15 3.074
Chapter 86 18/03/15 3.082
Chapter 85 18/03/15 3.075
Chapter 84 18/03/15 3.073
Chapter 83 18/03/15 3.046
Chapter 82 18/03/15 3.056
Chapter 81 18/03/15 3.045
Chapter 80 18/03/15 3.062
Chapter 79 18/03/15 3.083
Chapter 78 18/03/15 3.087
Chapter 77 18/03/15 3.054
Chapter 76 18/03/15 3.052
Chapter 75 18/03/15 3.072
Chapter 74 18/03/15 3.042
Chapter 73 18/03/15 3.087
Chapter 72 18/03/15 3.054
Chapter 71 18/03/15 3.077
Chapter 70 18/03/15 3.059
Chapter 69 07/11/15 3.057
Chapter 68 18/03/15 3.049
Chapter 67 18/03/15 3.050
Chapter 66 18/03/15 3.062
Chapter 65 18/03/15 3.048
Chapter 64 18/03/15 3.046
Chapter 63 18/03/15 3.051
Chapter 62 18/03/15 3.057
Chapter 61 18/03/15 3.040
Chapter 60 18/03/15 3.038
Chapter 59 18/03/15 3.044
Chapter 58 18/03/15 3.041
Chapter 57 18/03/15 3.051
Chapter 56 18/03/15 3.034
Chapter 55 18/03/15 3.036
Chapter 54 18/03/15 3.045
Chapter 53 18/03/15 3.027
Chapter 52 18/03/15 3.048
Chapter 51 18/03/15 3.037
Chapter 50 18/03/15 3.049
Chapter 49 18/03/15 3.045
Chapter 48 18/03/15 3.042
Chapter 47 18/03/15 3.055
Chapter 46 18/03/15 3.050
Chapter 45 18/03/15 3.057
Chapter 44 18/03/15 3.081
Chapter 43 18/03/15 3.069
Chapter 42 18/03/15 3.161
Chapter 41 18/03/15 3.060
Chapter 40 18/03/15 3.081
Chapter 39 18/03/15 3.090
Chapter 38 18/03/15 3.084
Chapter 37 18/03/15 3.101
Chapter 36 18/03/15 3.095
Chapter 35 18/03/15 3.083
Chapter 34 18/03/15 3.085
Chapter 33 18/03/15 3.078
Chapter 32 18/03/15 3.106
Chapter 31 18/03/15 3.103
Chapter 30 18/03/15 3.100
Chapter 29 18/03/15 3.095
Chapter 28 18/03/15 3.162
Chapter 27 18/03/15 3.110
Chapter 26 18/03/15 3.112
Chapter 25 18/03/15 3.096
Chapter 24 18/03/15 3.081
Chapter 23 18/03/15 3.088
Chapter 22 18/03/15 3.089
Chapter 21 18/03/15 3.090
Chapter 20 18/03/15 3.102
Chapter 19 18/03/15 3.095
Chapter 18 18/03/15 3.103
Chapter 17 18/03/15 3.146
Chapter 16 18/03/15 3.109
Chapter 15 18/03/15 3.124
Chapter 14 18/03/15 3.125
Chapter 13 18/03/15 3.139
Chapter 12 18/03/15 3.110
Chapter 11 18/03/15 3.120
Chapter 10 18/03/15 3.137
Chapter 9 18/03/15 3.128
Chapter 8 18/03/15 3.141
Chapter 7 18/03/15 3.125
Chapter 6 18/03/15 3.148
Chapter 5 18/03/15 3.219
Chapter 4 18/03/15 3.156
Chapter 3 18/03/15 3.156
Chapter 2 18/03/15 3.188
Chapter 1 18/03/15 3.288
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch