Truyền nhân Atula - Shura no Mon I

Truyền nhân Atula - Shura no Mon I
Lượt xem: 14.386
Nội dung

Riku Kokono một anh chàng nhà quê lần đầu lên thành phố. Đang lạc đường thì gặp được một bé rất chi là xinh chỉ đường, rồi dính vô 1 vụ oánh lộn ko cân sức ... và từ đó chàng và nàng cùng nhau trải qua muôn vàn thử thách... bộ truyện action với những cảnh oánh nhau hoành tá tràng, đầu rơi mấu chảy, áo quần tả tơi.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 138 18/03/15 3.385
Chapter 137 18/03/15 3.223
Chapter 136 18/03/15 3.164
Chapter 135 18/03/15 3.086
Chapter 134 18/03/15 3.091
Chapter 133 18/03/15 3.119
Chapter 132 18/03/15 3.106
Chapter 131 18/03/15 3.220
Chapter 130 18/03/15 3.068
Chapter 129 18/03/15 3.059
Chapter 128 18/03/15 3.053
Chapter 127 18/03/15 3.055
Chapter 126 18/03/15 3.062
Chapter 125 18/03/15 3.059
Chapter 124 18/03/15 3.066
Chapter 123 07/11/15 3.056
Chapter 122 18/03/15 3.119
Chapter 121 18/03/15 3.108
Chapter 120 18/03/15 3.077
Chapter 119 18/03/15 3.089
Chapter 118 18/03/15 3.055
Chapter 117 18/03/15 3.107
Chapter 116 18/03/15 3.114
Chapter 115 18/03/15 3.065
Chapter 114 18/03/15 3.087
Chapter 113 18/03/15 3.058
Chapter 112 18/03/15 3.055
Chapter 111 18/03/15 3.061
Chapter 110 18/03/15 3.089
Chapter 109 18/03/15 3.072
Chapter 108 18/03/15 3.075
Chapter 107 18/03/15 3.082
Chapter 106 18/03/15 3.086
Chapter 105 18/03/15 3.077
Chapter 104 18/03/15 3.105
Chapter 103 18/03/15 3.075
Chapter 102 18/03/15 3.080
Chapter 101 18/03/15 3.077
Chapter 100 18/03/15 3.087
Chapter 99 18/03/15 3.069
Chapter 98 18/03/15 3.065
Chapter 97 18/03/15 3.066
Chapter 96 18/03/15 3.080
Chapter 95 18/03/15 3.075
Chapter 94 18/03/15 3.064
Chapter 93 18/03/15 3.075
Chapter 92 18/03/15 3.100
Chapter 91 18/03/15 3.078
Chapter 90 18/03/15 3.133
Chapter 89 18/03/15 3.113
Chapter 88 07/11/15 3.051
Chapter 87 18/03/15 3.071
Chapter 86 18/03/15 3.078
Chapter 85 18/03/15 3.072
Chapter 84 18/03/15 3.070
Chapter 83 18/03/15 3.042
Chapter 82 18/03/15 3.052
Chapter 81 18/03/15 3.042
Chapter 80 18/03/15 3.058
Chapter 79 18/03/15 3.075
Chapter 78 18/03/15 3.084
Chapter 77 18/03/15 3.048
Chapter 76 18/03/15 3.045
Chapter 75 18/03/15 3.065
Chapter 74 18/03/15 3.037
Chapter 73 18/03/15 3.081
Chapter 72 18/03/15 3.048
Chapter 71 18/03/15 3.070
Chapter 70 18/03/15 3.051
Chapter 69 07/11/15 3.051
Chapter 68 18/03/15 3.042
Chapter 67 18/03/15 3.045
Chapter 66 18/03/15 3.057
Chapter 65 18/03/15 3.042
Chapter 64 18/03/15 3.042
Chapter 63 18/03/15 3.048
Chapter 62 18/03/15 3.056
Chapter 61 18/03/15 3.040
Chapter 60 18/03/15 3.036
Chapter 59 18/03/15 3.040
Chapter 58 18/03/15 3.038
Chapter 57 18/03/15 3.045
Chapter 56 18/03/15 3.030
Chapter 55 18/03/15 3.033
Chapter 54 18/03/15 3.040
Chapter 53 18/03/15 3.026
Chapter 52 18/03/15 3.045
Chapter 51 18/03/15 3.035
Chapter 50 18/03/15 3.045
Chapter 49 18/03/15 3.043
Chapter 48 18/03/15 3.039
Chapter 47 18/03/15 3.052
Chapter 46 18/03/15 3.048
Chapter 45 18/03/15 3.053
Chapter 44 18/03/15 3.075
Chapter 43 18/03/15 3.063
Chapter 42 18/03/15 3.152
Chapter 41 18/03/15 3.050
Chapter 40 18/03/15 3.071
Chapter 39 18/03/15 3.072
Chapter 38 18/03/15 3.072
Chapter 37 18/03/15 3.085
Chapter 36 18/03/15 3.083
Chapter 35 18/03/15 3.071
Chapter 34 18/03/15 3.072
Chapter 33 18/03/15 3.068
Chapter 32 18/03/15 3.096
Chapter 31 18/03/15 3.093
Chapter 30 18/03/15 3.085
Chapter 29 18/03/15 3.080
Chapter 28 18/03/15 3.142
Chapter 27 18/03/15 3.098
Chapter 26 18/03/15 3.097
Chapter 25 18/03/15 3.083
Chapter 24 18/03/15 3.068
Chapter 23 18/03/15 3.072
Chapter 22 18/03/15 3.076
Chapter 21 18/03/15 3.080
Chapter 20 18/03/15 3.082
Chapter 19 18/03/15 3.077
Chapter 18 18/03/15 3.087
Chapter 17 18/03/15 3.128
Chapter 16 18/03/15 3.097
Chapter 15 18/03/15 3.109
Chapter 14 18/03/15 3.115
Chapter 13 18/03/15 3.123
Chapter 12 18/03/15 3.097
Chapter 11 18/03/15 3.105
Chapter 10 18/03/15 3.122
Chapter 9 18/03/15 3.108
Chapter 8 18/03/15 3.120
Chapter 7 18/03/15 3.105
Chapter 6 18/03/15 3.129
Chapter 5 18/03/15 3.193
Chapter 4 18/03/15 3.131
Chapter 3 18/03/15 3.137
Chapter 2 18/03/15 3.158
Chapter 1 18/03/15 3.247
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch