Truyền Thuyết Bá Vương

Truyền Thuyết Bá Vương
Lượt xem: 9.608
Nội dung

Nói về 1 hoàng tử của 1 vương triều, vua cha bị hãm hại, nên đành trốn theo 1 võ thần tên Tốn Khải - người này tính tình và võ thuật được xưng là võ thần! Y chang Quan Vân Trường trong Tam Quốc Chí, sau tập hợp lại những tàn quân để xây dựng 1 đế chế mới! Tính tình vị hoang tử này nhu không cương! - Sau đó tới đời con của vị hoàng tử này thì bi kịch tái diễn tiếp, nhưng trái hẳn với tính tình của người cha thì người con mạnh mẽ hơn!Câu chuyện xoay quanh cách đối nhân xử thế, giữa hai tính cách đuoc cho là đối lập nhau, giống như Lưu Bị và Tào Tháo vậy!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 111 21/03/15 3.105
Chapter 110 21/03/15 3.067
Chapter 109 21/03/15 3.075
Chapter 108 21/03/15 3.057
Chapter 107 21/03/15 3.059
Chapter 106 21/03/15 3.030
Chapter 105 21/03/15 3.061
Chapter 104 21/03/15 3.045
Chapter 103 21/03/15 3.031
Chapter 102 21/03/15 3.053
Chapter 101 21/03/15 3.052
Chapter 100 21/03/15 3.054
Chapter 99 21/03/15 3.053
Chapter 98 21/03/15 3.055
Chapter 97 21/03/15 3.053
Chapter 96 21/03/15 3.053
Chapter 95 21/03/15 3.059
Chapter 94 21/03/15 3.053
Chapter 93 21/03/15 3.051
Chapter 92 21/03/15 3.032
Chapter 91 21/03/15 3.035
Chapter 90 21/03/15 3.058
Chapter 89 21/03/15 3.063
Chapter 88 21/03/15 3.056
Chapter 87 21/03/15 3.060
Chapter 86 21/03/15 3.061
Chapter 85 21/03/15 3.065
Chapter 84 21/03/15 3.059
Chapter 83 21/03/15 3.057
Chapter 82 21/03/15 3.059
Chapter 81 21/03/15 3.042
Chapter 80 21/03/15 3.079
Chapter 79 21/03/15 3.064
Chapter 78 21/03/15 3.078
Chapter 77 21/03/15 3.042
Chapter 76 21/03/15 3.060
Chapter 75 21/03/15 3.058
Chapter 74 21/03/15 3.059
Chapter 73 21/03/15 3.045
Chapter 72 21/03/15 3.063
Chapter 71 21/03/15 3.072
Chapter 70 21/03/15 3.076
Chapter 69 21/03/15 3.046
Chapter 68 21/03/15 3.062
Chapter 67 21/03/15 3.066
Chapter 66 21/03/15 3.074
Chapter 65 21/03/15 3.067
Chapter 64 21/03/15 3.043
Chapter 63 21/03/15 3.062
Chapter 62 21/03/15 3.062
Chapter 61 21/03/15 3.048
Chapter 60 21/03/15 3.073
Chapter 59 21/03/15 3.050
Chapter 58 21/03/15 3.072
Chapter 57 21/03/15 3.050
Chapter 56 21/03/15 3.048
Chapter 55 21/03/15 3.058
Chapter 54 21/03/15 3.070
Chapter 53 21/03/15 3.067
Chapter 52 21/03/15 3.063
Chapter 51 21/03/15 3.062
Chapter 50 21/03/15 3.064
Chapter 49 21/03/15 3.064
Chapter 48 21/03/15 3.067
Chapter 47 21/03/15 3.056
Chapter 46 21/03/15 3.071
Chapter 45 21/03/15 3.061
Chapter 44 21/03/15 3.040
Chapter 43 21/03/15 3.042
Chapter 42 21/03/15 3.047
Chapter 41 21/03/15 3.069
Chapter 40 21/03/15 3.074
Chapter 39 21/03/15 3.042
Chapter 38 21/03/15 3.065
Chapter 37 21/03/15 3.063
Chapter 36 21/03/15 3.060
Chapter 35 21/03/15 3.058
Chapter 34 21/03/15 3.066
Chapter 33 21/03/15 3.062
Chapter 32 21/03/15 3.064
Chapter 31 21/03/15 3.070
Chapter 30 21/03/15 3.061
Chapter 29 21/03/15 3.059
Chapter 28 21/03/15 3.066
Chapter 27 21/03/15 3.072
Chapter 26 21/03/15 3.063
Chapter 24 21/03/15 3.075
Chapter 23 21/03/15 3.055
Chapter 22 21/03/15 3.062
Chapter 21 21/03/15 3.062
Chapter 20 21/03/15 3.046
Chapter 19 21/03/15 3.065
Chapter 18 21/03/15 3.061
Chapter 17 21/03/15 3.067
Chapter 16 21/03/15 3.046
Chapter 15 21/03/15 3.056
Chapter 14 21/03/15 3.066
Chapter 13 21/03/15 3.059
Chapter 12 21/03/15 3.067
Chapter 11 21/03/15 3.065
Chapter 10 21/03/15 3.064
Chapter 9 21/03/15 3.062
Chapter 8 21/03/15 3.067
Chapter 7 21/03/15 3.064
Chapter 6 21/03/15 3.061
Chapter 5 21/03/15 3.071
Chapter 4 21/03/15 3.066
Chapter 3 21/03/15 3.071
Chapter 2 21/03/15 3.054
Chapter 1 21/03/15 3.098
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch