Truyền thuyết bá vương phần 2 - vương tử takeru

Truyền thuyết bá vương phần 2 - vương tử takeru
Lượt xem: 11.897
Nội dung

Nói về 1 hoàng tử của 1 vương triều, vua cha bị hãm hại, nên đành trốn theo 1 võ thần tên Tốn Khải - người này tính tình và võ thuật được xưng là võ thần! Y chang Quan Vân Trường trong Tam Quốc Chí, sau tập hợp lại những tàn quân để xây dựng 1 đế chế mới! Tính tình vị hoang tử này nhu không cương! - Sau đó tới đời con của vị hoàng tử này thì bi kịch tái diễn tiếp, nhưng trái hẳn với tính tình của người cha thì người con mạnh mẽ hơn!Câu chuyện xoay quanh cách đối nhân xử thế, giữa hai tính cách đuoc cho là đối lập nhau, giống như Lưu Bị và Tào Tháo vậy!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 85: - END 21/03/15 3.168
Chapter 84 21/03/15 3.143
Chapter 83 21/03/15 3.144
Chapter 82 21/03/15 3.115
Chapter 81 21/03/15 3.124
Chapter 80 21/03/15 3.127
Chapter 79 21/03/15 3.111
Chapter 78 21/03/15 3.111
Chapter 77 21/03/15 3.139
Chapter 76 21/03/15 3.118
Chapter 75 21/03/15 3.115
Chapter 74 21/03/15 3.124
Chapter 73 21/03/15 3.125
Chapter 72 21/03/15 3.156
Chapter 71 21/03/15 3.155
Chapter 70 21/03/15 3.148
Chapter 69 21/03/15 3.125
Chapter 68 21/03/15 3.118
Chapter 67 21/03/15 3.117
Chapter 66 21/03/15 3.119
Chapter 65 21/03/15 3.122
Chapter 64 21/03/15 3.118
Chapter 63 21/03/15 3.114
Chapter 62 21/03/15 3.124
Chapter 61 21/03/15 3.119
Chapter 60 21/03/15 3.115
Chapter 59 21/03/15 3.123
Chapter 58 21/03/15 3.137
Chapter 57 21/03/15 3.108
Chapter 56 21/03/15 3.115
Chapter 55 21/03/15 3.110
Chapter 54 21/03/15 3.112
Chapter 53 21/03/15 3.113
Chapter 52 21/03/15 3.117
Chapter 51 21/03/15 3.112
Chapter 50 21/03/15 3.111
Chapter 49 21/03/15 3.145
Chapter 48 21/03/15 3.176
Chapter 47 21/03/15 3.140
Chapter 46 21/03/15 3.118
Chapter 45 21/03/15 3.117
Chapter 44 21/03/15 3.110
Chapter 43 21/03/15 3.116
Chapter 42 21/03/15 3.112
Chapter 41 21/03/15 3.122
Chapter 40 21/03/15 3.113
Chapter 39 21/03/15 3.116
Chapter 38 21/03/15 3.115
Chapter 37 21/03/15 3.117
Chapter 36 21/03/15 3.113
Chapter 35 21/03/15 3.128
Chapter 34 21/03/15 3.115
Chapter 33 21/03/15 3.125
Chapter 32 21/03/15 3.121
Chapter 31 21/03/15 3.376
Chapter 30 21/03/15 3.096
Chapter 29 21/03/15 3.072
Chapter 28 21/03/15 3.073
Chapter 27 21/03/15 3.064
Chapter 26 21/03/15 3.070
Chapter 25 21/03/15 3.095
Chapter 24 21/03/15 3.072
Chapter 23 21/03/15 3.076
Chapter 22 21/03/15 3.075
Chapter 21 21/03/15 3.069
Chapter 20 21/03/15 3.069
Chapter 19 21/03/15 3.064
Chapter 17 21/03/15 3.055
Chapter 16 21/03/15 3.190
Chapter 15 21/03/15 3.052
Chapter 14 21/03/15 3.049
Chapter 13 21/03/15 3.043
Chapter 12 21/03/15 3.044
Chapter 11 21/03/15 3.041
Chapter 10 21/03/15 3.058
Chapter 9 21/03/15 3.040
Chapter 8 21/03/15 3.055
Chapter 6 21/03/15 3.045
Chapter 5 21/03/15 3.049
Chapter 4 21/03/15 3.042
Chapter 3 21/03/15 3.047
Chapter 2 21/03/15 3.047
Chapter 1 21/03/15 3.078
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch