Tsubasa Reservoir Chronicle

Tsubasa Reservoir Chronicle
  • Tác giả

    Đang cập nhật

  • Tình trạng

    Đang tiến hành

  • Thể loại

  • Lượt xem

    13.065 Phiên bản mobile

Nội dung

  Sakura và Syaoran trở lại, nhưng họ không phải là hai nhân vật mà bạn từng biết đến trong truyện Card Captor Sakura. Trong câu chuyện này, Sakura là công chúa của nước Clow - là người sở hữu một sức mạnh thần bí, một sức mạnh có thể làm thay đổi thế giới. Syaoran là bạn từ thời thơ ấu của cô và là người đứng đầu nhóm khảo cổ trong cuộc đào bới khiến cho cha cậu bị chết.  Họ cư trú trong những thế giới (chiều không gian) khác nhau... nơi bất cứ thứ gì bạn ít trông đợi nhất có thể xảy ra - và đã xảy ra. Khi Sakura mạo hiểm bày tỏ tình cảm với Syaoran, một biểu tượng đã bị phơi bày - biểu tượng bị khởi động để bắt đầu một cuộc truy tìm khác thường.   Và giờ đây, Syaoran phải lao vào một cuộc hành trình xuyên qua những thế giới khác nhau - nhằm cứu lấy Sakura...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 233 17/03/15 3.171
Chapter 232 17/03/15 3.113
Chapter 231 17/03/15 3.118
Chapter 230 17/03/15 3.068
Chapter 229 17/03/15 3.075
Chapter 228 17/03/15 3.074
Chapter 227 17/03/15 3.073
Chapter 226 17/03/15 3.088
Chapter 225 17/03/15 3.079
Chapter 224 17/03/15 3.088
Chapter 223 17/03/15 3.102
Chapter 222 17/03/15 3.111
Chapter 221 17/03/15 3.061
Chapter 220 17/03/15 3.075
Chapter 219 17/03/15 3.058
Chapter 218 17/03/15 3.070
Chapter 217 17/03/15 3.084
Chapter 216 17/03/15 3.064
Chapter 215 17/03/15 3.082
Chapter 214 17/03/15 3.065
Chapter 213 17/03/15 3.071
Chapter 212 17/03/15 3.061
Chapter 211 17/03/15 3.062
Chapter 210 17/03/15 3.066
Chapter 209 17/03/15 3.079
Chapter 208 17/03/15 3.089
Chapter 207 17/03/15 3.211
Chapter 196 17/03/15 3.087
Chapter 195 17/03/15 3.127
Chapter 194 17/03/15 3.056
Chapter 193 17/03/15 3.064
Chapter 192 17/03/15 3.063
Chapter 191 17/03/15 3.095
Chapter 184 21/03/15 3.084
Chapter 183 21/03/15 3.075
Chapter 182 21/03/15 3.068
Chapter 181 21/03/15 3.084
Chapter 180 21/03/15 3.281
Chapter 179 21/03/15 3.057
Chapter 178 21/03/15 3.051
Chapter 177 21/03/15 3.049
Chapter 176 21/03/15 3.056
Chapter 175 21/03/15 3.053
Chapter 174 21/03/15 3.051
Chapter 173 21/03/15 3.056
Chapter 172 21/03/15 3.043
Chapter 170 21/03/15 3.050
Chapter 169 21/03/15 3.058
Chapter 168 21/03/15 3.041
Chapter 167 21/03/15 3.045
Chapter 166 21/03/15 3.045
Chapter 165 21/03/15 3.041
Chapter 164 21/03/15 3.037
Chapter 163 21/03/15 3.036
Chapter 162 21/03/15 3.039
Chapter 161 21/03/15 3.037
Chapter 160 21/03/15 3.041
Chapter 159 21/03/15 3.060
Chapter 158 21/03/15 3.051
Chapter 157 21/03/15 3.034
Chapter 156 21/03/15 3.039
Chapter 155 21/03/15 3.050
Chapter 154 21/03/15 3.041
Chapter 153 21/03/15 3.036
Chapter 152 21/03/15 3.031
Chapter 151 21/03/15 3.033
Chapter 150 21/03/15 3.042
Chapter 149 21/03/15 3.039
Chapter 148 21/03/15 3.042
Chapter 147 21/03/15 3.037
Chapter 146 21/03/15 3.037
Chapter 145 21/03/15 3.039
Chapter 144 21/03/15 3.037
Chapter 143 21/03/15 3.034
Chapter 142 21/03/15 3.040
Chapter 141 21/03/15 3.035
Chapter 140 21/03/15 3.032
Chapter 139 21/03/15 3.040
Chapter 138 21/03/15 3.038
Chapter 137 21/03/15 3.037
Chapter 136 21/03/15 3.034
Chapter 135 21/03/15 3.045
Chapter 134 21/03/15 3.037
Chapter 133 21/03/15 3.041
Chapter 132 21/03/15 3.043
Chapter 131 21/03/15 3.032
Chapter 130 21/03/15 3.049
Chapter 129 21/03/15 3.036
Chapter 128 21/03/15 3.051
Chapter 127 21/03/15 3.038
Chapter 126 21/03/15 3.039
Chapter 125 17/03/15 3.067
Chapter 112 21/03/15 3.062
Chapter 111 21/03/15 3.043
Chapter 110 21/03/15 3.044
Chapter 109 21/03/15 3.047
Chapter 108 21/03/15 3.045
Chapter 107 21/03/15 3.047
Chapter 106 21/03/15 3.080
Chapter 105 17/03/15 3.048
Chapter 104 17/03/15 3.037
Chapter 103 17/03/15 3.037
Chapter 102 17/03/15 3.046
Chapter 101 17/03/15 3.039
Chapter 100 17/03/15 3.042
Chapter 99.5 21/03/15 3.036
Chapter 99 17/03/15 3.043
Chapter 98 17/03/15 3.064
Chapter 97 17/03/15 3.034
Chapter 96 17/03/15 3.033
Chapter 95 17/03/15 3.032
Chapter 94 17/03/15 3.031
Chapter 93 17/03/15 3.033
Chapter 92 17/03/15 3.038
Chapter 91 17/03/15 3.032
Chapter 90 17/03/15 3.037
Chapter 89 17/03/15 3.035
Chapter 88 17/03/15 3.040
Chapter 87 17/03/15 3.035
Chapter 86 17/03/15 3.032
Chapter 85 17/03/15 3.035
Chapter 84 17/03/15 3.034
Chapter 83 17/03/15 3.031
Chapter 82 17/03/15 3.046
Chapter 81 17/03/15 3.037
Chapter 80 21/03/15 3.039
Chapter 79 17/03/15 3.039
Chapter 78 17/03/15 3.031
Chapter 77 17/03/15 3.030
Chapter 76 17/03/15 3.031
Chapter 75 17/03/15 3.036
Chapter 74 17/03/15 3.034
Chapter 73 21/03/15 3.036
Chapter 72 21/03/15 3.033
Chapter 71 21/03/15 3.036
Chapter 70 21/03/15 3.069
Chapter 69 21/03/15 3.036
Chapter 68 21/03/15 3.045
Chapter 67 21/03/15 3.034
Chapter 66 21/03/15 3.037
Chapter 65 21/03/15 3.032
Chapter 64 21/03/15 3.032
Chapter 63 21/03/15 3.034
Chapter 62 21/03/15 3.052
Chapter 61 21/03/15 3.029
Chapter 60 21/03/15 3.048
Chapter 59 21/03/15 3.034
Chapter 58 21/03/15 3.039
Chapter 57 21/03/15 3.047
Chapter 56 21/03/15 3.036
Chapter 55 21/03/15 3.029
Chapter 54 21/03/15 3.043
Chapter 53 21/03/15 3.044
Chapter 52 15/03/15 3.027
Chapter 51 15/03/15 3.033
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.027
Chapter 48 15/03/15 3.027
Chapter 47 15/03/15 3.030
Chapter 46 15/03/15 3.032
Chapter 45 15/03/15 3.040
Chapter 44 15/03/15 3.032
Chapter 43 15/03/15 3.039
Chapter 42 15/03/15 3.028
Chapter 41 15/03/15 3.027
Chapter 40 15/03/15 3.033
Chapter 39 15/03/15 3.035
Chapter 38 15/03/15 3.026
Chapter 37 15/03/15 3.034
Chapter 36 15/03/15 3.062
Chapter 35 15/03/15 3.033
Chapter 34 15/03/15 3.026
Chapter 33 15/03/15 3.029
Chapter 32 15/03/15 3.037
Chapter 31 15/03/15 3.043
Chapter 30 15/03/15 3.034
Chapter 29 15/03/15 3.025
Chapter 28 15/03/15 3.037
Chapter 27 15/03/15 3.031
Chapter 26 15/03/15 3.030
Chapter 25 15/03/15 3.030
Chapter 24 15/03/15 3.032
Chapter 23 15/03/15 3.030
Chapter 22 15/03/15 3.032
Chapter 21 15/03/15 3.032
Chapter 20 15/03/15 3.032
Chapter 19 15/03/15 3.027
Chapter 18 15/03/15 3.038
Chapter 17 15/03/15 3.028
Chapter 16 15/03/15 3.036
Chapter 15 15/03/15 3.029
Chapter 14 15/03/15 3.034
Chapter 13 15/03/15 3.063
Chapter 12 15/03/15 3.033
Chapter 11 15/03/15 3.038
Chapter 10 15/03/15 3.040
Chapter 9 15/03/15 3.032
Chapter 8 15/03/15 3.035
Chapter 7 15/03/15 3.059
Chapter 6 15/03/15 3.040
Chapter 5 15/03/15 3.043
Chapter 4 15/03/15 3.045
Chapter 3 15/03/15 3.041
Chapter 2 15/03/15 3.052
Chapter 1 15/03/15 3.102
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch