Tự Cẩm - Chapter 70

[Cập nhật lúc: 07:34 27/11/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Tự Cẩm chap 70 - Trang 1
Tự Cẩm chap 70 - Trang 2
Tự Cẩm chap 70 - Trang 3
Tự Cẩm chap 70 - Trang 4
Tự Cẩm chap 70 - Trang 5
Tự Cẩm chap 70 - Trang 6
Tự Cẩm chap 70 - Trang 7
Tự Cẩm chap 70 - Trang 8
Tự Cẩm chap 70 - Trang 9
Tự Cẩm chap 70 - Trang 10
Tự Cẩm chap 70 - Trang 11
Tự Cẩm chap 70 - Trang 12
Tự Cẩm chap 70 - Trang 13
Tự Cẩm chap 70 - Trang 14
Tự Cẩm chap 70 - Trang 15
Tự Cẩm chap 70 - Trang 16
Tự Cẩm chap 70 - Trang 17
Tự Cẩm chap 70 - Trang 18
Tự Cẩm chap 70 - Trang 19
Tự Cẩm chap 70 - Trang 20
Tự Cẩm chap 70 - Trang 21
Tự Cẩm chap 70 - Trang 22
Tự Cẩm chap 70 - Trang 23
Tự Cẩm chap 70 - Trang 24
Tự Cẩm chap 70 - Trang 25
Tự Cẩm chap 70 - Trang 26
Tự Cẩm chap 70 - Trang 27
Tự Cẩm chap 70 - Trang 28
Tự Cẩm chap 70 - Trang 29
Tự Cẩm chap 70 - Trang 30
Tự Cẩm chap 70 - Trang 31
Tự Cẩm chap 70 - Trang 32
Tự Cẩm chap 70 - Trang 33
Tự Cẩm chap 70 - Trang 34
Tự Cẩm chap 70 - Trang 35
Tự Cẩm chap 70 - Trang 36
Tự Cẩm chap 70 - Trang 37
Tự Cẩm chap 70 - Trang 38
Tự Cẩm chap 70 - Trang 39
Tự Cẩm chap 70 - Trang 40
Tự Cẩm chap 70 - Trang 41
Tự Cẩm chap 70 - Trang 42
Tự Cẩm chap 70 - Trang 43
Tự Cẩm chap 70 - Trang 44
Tự Cẩm chap 70 - Trang 45
Tự Cẩm chap 70 - Trang 46
Tự Cẩm chap 70 - Trang 47
Tự Cẩm chap 70 - Trang 48
Tự Cẩm chap 70 - Trang 49
Tự Cẩm chap 70 - Trang 50
Tự Cẩm chap 70 - Trang 51
Tự Cẩm chap 70 - Trang 52
Tự Cẩm chap 70 - Trang 53
Tự Cẩm chap 70 - Trang 54
Tự Cẩm chap 70 - Trang 55
Tự Cẩm chap 70 - Trang 56
Tự Cẩm chap 70 - Trang 57
Tự Cẩm chap 70 - Trang 58
Tự Cẩm chap 70 - Trang 59
Tự Cẩm chap 70 - Trang 60
Tự Cẩm chap 70 - Trang 61
Tự Cẩm chap 70 - Trang 62
Tự Cẩm chap 70 - Trang 63
Tự Cẩm chap 70 - Trang 64
Tự Cẩm chap 70 - Trang 65
Tự Cẩm chap 70 - Trang 66
Tự Cẩm chap 70 - Trang 67
Tự Cẩm chap 70 - Trang 68
Tự Cẩm chap 70 - Trang 69
Tự Cẩm chap 70 - Trang 70
Tự Cẩm chap 70 - Trang 71
Tự Cẩm chap 70 - Trang 72
Tự Cẩm chap 70 - Trang 73
Tự Cẩm chap 70 - Trang 74
Tự Cẩm chap 70 - Trang 75
Tự Cẩm chap 70 - Trang 76
Tự Cẩm chap 70 - Trang 77
Tự Cẩm chap 70 - Trang 78
Tự Cẩm chap 70 - Trang 79
Tự Cẩm chap 70 - Trang 80
Tự Cẩm chap 70 - Trang 81
Tự Cẩm chap 70 - Trang 82
Tự Cẩm chap 70 - Trang 83
Tự Cẩm chap 70 - Trang 84
Tự Cẩm chap 70 - Trang 85
Tự Cẩm chap 70 - Trang 86
Tự Cẩm chap 70 - Trang 87
Tự Cẩm chap 70 - Trang 88
Tự Cẩm chap 70 - Trang 89
Tự Cẩm chap 70 - Trang 90
Tự Cẩm chap 70 - Trang 91
Tự Cẩm chap 70 - Trang 92
Tự Cẩm chap 70 - Trang 93
Tự Cẩm chap 70 - Trang 94
Tự Cẩm chap 70 - Trang 95
Tự Cẩm chap 70 - Trang 96
Tự Cẩm chap 70 - Trang 97
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Tttttt Thành viên 11 giờ trước Chapter 74 Báo vi phạm
Hóng
Author Trả lời
Đọc tại NetTruyen.Vn KHÔNG DÍNH QUẢNG CÁO Nhen ! Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Tiểu Tuyết Minh Thành viên 1 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
sắc đẹp của nu9 mê hoặc cả người dà đến trẻ nhỏ>>
 đún là tuyệt thế mỹ nhân, 
t cũn mog t đẹp như nu9 lém lun ak!!
Author Trả lời
DT Thành viên 2 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
nhìn cái ảnh cuối cháp mà tỉnh cả ngủ
Author Trả lời
Einstein Thành viên 2 ngày trước Chapter 12.8 Báo vi phạm
Tìm truyện xuyên ko quá khứ như bộ này
 • Author
  gh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ủa này trọng sinh mà ?
 • Author
  Einstein Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nhầmemo
Author Trả lời
Sky iu Tùng : Catherine Queen Thành viên 2 ngày trước Chapter 74 Báo vi phạm
Rồi khi nào mới hốt ẻm về được thế mấy bà :v
Author Trả lời
Kazumi Nana-chan Thành viên 2 ngày trước Chapter 74 Báo vi phạm
tặng nhị tỷ và ngũ muội bài hát:
con phò là phò bay lả lả bay la
bay từ là từ động đĩ
bay ra là ra hại ngườ
Author Trả lời
Ân Châu Thành viên 2 ngày trước Chapter 33 Báo vi phạm
Truyện  nhất phẩm đích nữ cũng tương Tự vậy,
Author Trả lời
2 Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà ==\\\\\\\\\\\\\\\"
 • Author
  Dam Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  rảnh quá hả
 • Author
  Nguyen Tran Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  emook
Author Trả lời
Nguyễn Ngọc Anh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
tặng nhị tỷ và ngũ muội bài hát:
con phò là phò bay lả lả bay la
bay từ là từ động đĩ
bay ra là ra hại ngườiemo
 • Author
  lalala lalala Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  tặng cho Hải Tú nữa bạn ah :)))))
 • Author
  Sky iu Tùng : Catherine Queen Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Trà xanh vừa đắng vừa chát ma nào thèm động vào hả bạn , thôi tha nó đi , tự tìm đến Trần Duy Hưng ngay ấy mà
Author Trả lời
:> Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
xin truyện thể loại mà nữ đến thế giới thú nhân, nữ quyền giống thú thế cuồng phi hoặc thảnh thời thú thế chủng chủng điền
 • Author
  gh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Hậu cung của nữ đế
 • Author
  :> Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Hậu cung của nữ đế đọc r + ko pk thú nhân emo
Author Trả lời
Nguyễn Ngọc Anh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
87 nào???
 • Author
  Porcupine ....... ngoeeeeee Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Lúc nãy ra tập 84, Khương Tự từ chối đề thân của con trai Chân đại nhân, giờ mất tiêu rồi
Author Trả lời
Bùi Khánh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Tên truyện:Tự thẩm
Author Trả lời
Nguyen Tran Thành viên 2 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
sao ko gắn tag yaoi nhỉ :))
Author Trả lời
Nguyễn Mai Thành viên 2 ngày trước Chapter 87 Báo vi phạm
74 r 87 nà níemo