Tứ Đại Danh Bổ

Tứ Đại Danh Bổ
Lượt xem: 27.785
Nội dung

Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...
Homeviet.org+Comicvn.net

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 371 15/03/15 3.356
Chapter 370 15/03/15 3.168
Chapter 369 15/03/15 3.186
Chapter 368 15/03/15 3.081
Chapter 367 15/03/15 3.083
Chapter 366 15/03/15 3.081
Chapter 365 15/03/15 3.079
Chapter 364 15/03/15 3.088
Chapter 363 15/03/15 3.080
Chapter 362 15/03/15 3.077
Chapter 361 15/03/15 3.080
Chapter 360 15/03/15 3.083
Chapter 359 15/03/15 3.072
Chapter 358 15/03/15 3.070
Chapter 357 15/03/15 3.070
Chapter 356 15/03/15 3.064
Chapter 355 15/03/15 3.065
Chapter 354 15/03/15 3.057
Chapter 353 15/03/15 3.061
Chapter 352 15/03/15 3.062
Chapter 351 15/03/15 3.059
Chapter 350 15/03/15 3.068
Chapter 349 15/03/15 3.064
Chapter 348 15/03/15 3.065
Chapter 347 15/03/15 3.062
Chapter 346 15/03/15 3.057
Chapter 345 15/03/15 3.057
Chapter 344 15/03/15 3.061
Chapter 343 15/03/15 3.063
Chapter 342 15/03/15 3.058
Chapter 341 15/03/15 3.062
Chapter 340 15/03/15 3.066
Chapter 339 15/03/15 3.066
Chapter 338 15/03/15 3.068
Chapter 337 15/03/15 3.064
Chapter 336 15/03/15 3.065
Chapter 335 15/03/15 3.067
Chapter 334 15/03/15 3.065
Chapter 333 15/03/15 3.066
Chapter 332 15/03/15 3.061
Chapter 331 15/03/15 3.059
Chapter 330 15/03/15 3.063
Chapter 329 15/03/15 3.053
Chapter 328 15/03/15 3.056
Chapter 327 15/03/15 3.057
Chapter 326 15/03/15 3.058
Chapter 325 15/03/15 3.061
Chapter 324 15/03/15 3.060
Chapter 323 15/03/15 3.063
Chapter 322 15/03/15 3.062
Chapter 321 15/03/15 3.071
Chapter 320 15/03/15 3.062
Chapter 319 15/03/15 3.065
Chapter 318 15/03/15 3.060
Chapter 317 15/03/15 3.063
Chapter 316 15/03/15 3.077
Chapter 315 15/03/15 3.062
Chapter 314 15/03/15 3.063
Chapter 313 15/03/15 3.055
Chapter 312 15/03/15 3.057
Chapter 311 15/03/15 3.057
Chapter 310 15/03/15 3.067
Chapter 309 15/03/15 3.061
Chapter 308 15/03/15 3.056
Chapter 307 15/03/15 3.059
Chapter 306 15/03/15 3.067
Chapter 305 15/03/15 3.062
Chapter 304 15/03/15 3.068
Chapter 303 15/03/15 3.066
Chapter 302 15/03/15 3.070
Chapter 301 15/03/15 3.100
Chapter 287: Đao Quyết Thư Hùng 22/05/15 3.127
Chapter 286: Tam Đại Kỳ Bổ 14/05/15 3.074
Chapter 285: Nhiệm vụ cuối cùng 09/05/15 3.100
Chapter 284: Tình nồng Sát ý càng nồng 25/04/15 3.113
Chapter 283: Sơn Vũ Dục Lai Tửu Mãn Bôi 22/04/15 3.068
Chapter 282: Bí mật kinh tởm 20/04/15 3.099
Chapter 281 15/03/15 3.072
Chapter 280 15/03/15 3.072
Chapter 279: Giết ra Thiên Đường Chết ở Địa Ngục ... 15/03/15 3.082
Chapter 278: Thiên Cung Nghịch Kinh Cửu Tiêu Kịch ... 15/03/15 3.078
Chapter 277 15/03/15 3.070
Chapter 276 15/03/15 3.072
Chapter 275 15/03/15 3.067
Chapter 274 15/03/15 3.082
Chapter 273 15/03/15 3.066
Chapter 272 15/03/15 3.066
Chapter 271 15/03/15 3.070
Chapter 270 15/03/15 3.073
Chapter 269 15/03/15 3.071
Chapter 268 15/03/15 3.068
Chapter 267 15/03/15 3.070
Chapter 266 15/03/15 3.080
Chapter 265 15/03/15 3.082
Chapter 264 15/03/15 3.078
Chapter 263: Ngoài Thái Kinh - Còn Ai Vào Đây ... 15/03/15 3.089
Chapter 262: Gia Cát Bị Bắt - Yên Chi Lâm Nạn ... 15/03/15 3.076
Chapter 261 15/03/15 3.080
Chapter 260 15/03/15 3.076
Chapter 259 15/03/15 3.075
Chapter 258 15/03/15 3.085
Chapter 257 15/03/15 3.126
Chapter 224: Ngự Giá Thân Chinh 07/03/16 3.090
Chapter 223 06/03/16 3.067
Chapter 222 07/02/16 3.052
Chapter 221 07/02/16 3.055
Chapter 220 15/03/15 3.085
Chapter 219 15/03/15 3.083
Chapter 218 15/03/15 3.083
Chapter 217 15/03/15 3.085
Chapter 216 15/03/15 3.078
Chapter 215 15/03/15 3.084
Chapter 214 15/03/15 3.082
Chapter 213 15/03/15 3.079
Chapter 212 15/03/15 3.087
Chapter 211 15/03/15 3.087
Chapter 210 15/03/15 3.100
Chapter 209 15/03/15 3.095
Chapter 208 15/03/15 3.085
Chapter 207 15/03/15 3.086
Chapter 206 15/03/15 3.076
Chapter 205 15/03/15 3.080
Chapter 204 15/03/15 3.071
Chapter 203 15/03/15 3.079
Chapter 202 15/03/15 3.112
Chapter 201 15/03/15 3.081
Chapter 200 10/12/15 3.078
Chapter 199 09/12/15 3.061
Chapter 198 21/11/15 3.080
Chapter 197 21/11/15 3.087
Chapter 196 21/11/15 3.078
Chapter 195 21/11/15 3.069
Chapter 194 15/03/15 3.083
Chapter 193 15/03/15 3.083
Chapter 192 15/03/15 3.075
Chapter 191 15/03/15 3.074
Chapter 190 15/03/15 3.072
Chapter 189 15/03/15 3.066
Chapter 188 15/03/15 3.078
Chapter 187 15/03/15 3.077
Chapter 186 15/03/15 3.101
Chapter 185 15/03/15 3.076
Chapter 184 15/03/15 3.077
Chapter 183 15/03/15 3.072
Chapter 182 15/03/15 3.068
Chapter 181 15/03/15 3.067
Chapter 180 15/03/15 3.074
Chapter 179 15/03/15 3.067
Chapter 178 15/03/15 3.066
Chapter 177 15/03/15 3.071
Chapter 176 15/03/15 3.069
Chapter 175 15/03/15 3.077
Chapter 174 15/03/15 3.065
Chapter 173 15/03/15 3.069
Chapter 172 15/03/15 3.068
Chapter 171 15/03/15 3.069
Chapter 170 15/03/15 3.075
Chapter 169 15/03/15 3.068
Chapter 168 15/03/15 3.074
Chapter 167 15/03/15 3.075
Chapter 166 15/03/15 3.077
Chapter 165 15/03/15 3.070
Chapter 164 15/03/15 3.071
Chapter 163 15/03/15 3.078
Chapter 162 15/03/15 3.096
Chapter 161 15/03/15 3.096
Chapter 160 15/03/15 3.089
Chapter 159 15/03/15 3.073
Chapter 158 15/03/15 3.084
Chapter 157 15/03/15 3.073
Chapter 156 15/03/15 3.080
Chapter 155 15/03/15 3.070
Chapter 154 15/03/15 3.086
Chapter 153 15/03/15 3.073
Chapter 152 15/03/15 3.068
Chapter 151 15/03/15 3.084
Chapter 150 15/03/15 3.073
Chapter 149 15/03/15 3.080
Chapter 148 15/03/15 3.075
Chapter 147 15/03/15 3.076
Chapter 146 15/03/15 3.070
Chapter 145 15/03/15 3.066
Chapter 144 15/03/15 3.074
Chapter 143 15/03/15 3.073
Chapter 142 15/03/15 3.073
Chapter 141 15/03/15 3.067
Chapter 140 15/03/15 3.071
Chapter 139 15/03/15 3.061
Chapter 138 15/03/15 3.076
Chapter 137 15/03/15 3.071
Chapter 136 15/03/15 3.073
Chapter 135 15/03/15 3.080
Chapter 134 15/03/15 3.061
Chapter 133 15/03/15 3.077
Chapter 132 15/03/15 3.073
Chapter 131 15/03/15 3.071
Chapter 130 15/03/15 3.064
Chapter 129 15/03/15 3.062
Chapter 128 15/03/15 3.062
Chapter 127 15/03/15 3.066
Chapter 126 15/03/15 3.062
Chapter 125 15/03/15 3.072
Chapter 124 15/03/15 3.075
Chapter 123 15/03/15 3.068
Chapter 122 15/03/15 3.065
Chapter 121 15/03/15 3.065
Chapter 120 15/03/15 3.076
Chapter 119 15/03/15 3.079
Chapter 118 15/03/15 3.066
Chapter 117 15/03/15 3.062
Chapter 116 15/03/15 3.062
Chapter 115 15/03/15 3.070
Chapter 114 15/03/15 3.071
Chapter 113 15/03/15 3.069
Chapter 112 15/03/15 3.071
Chapter 111 15/03/15 3.074
Chapter 110 15/03/15 3.101
Chapter 100 15/03/15 3.107
Chapter 99 15/03/15 3.101
Chapter 96 15/03/15 3.124
Chapter 94 15/03/15 3.103
Chapter 93 15/03/15 3.093
Chapter 92 15/03/15 3.082
Chapter 91 15/03/15 3.089
Chapter 90 15/03/15 3.115
Chapter 89 15/03/15 3.085
Chapter 88 15/03/15 3.082
Chapter 87 15/03/15 3.085
Chapter 86 15/03/15 3.092
Chapter 85 15/03/15 3.107
Chapter 83: - 84 15/03/15 3.116
Chapter 82 15/03/15 3.099
Chapter 81 15/03/15 3.162
Chapter 80 15/03/15 3.112
Chapter 79 15/03/15 3.127
Chapter 78 15/03/15 3.112
Chapter 76 15/03/15 3.129
Chapter 75 15/03/15 3.102
Chapter 74 15/03/15 3.088
Chapter 73 15/03/15 3.081
Chapter 72 15/03/15 3.105
Chapter 71 15/03/15 3.095
Chapter 70 15/03/15 3.094
Chapter 69 15/03/15 3.096
Chapter 68 15/03/15 3.112
Chapter 67 15/03/15 3.099
Chapter 66 15/03/15 3.095
Chapter 65 15/03/15 3.166
Chapter 64 15/03/15 3.082
Chapter 63 15/03/15 3.077
Chapter 62 15/03/15 3.081
Chapter 61 15/03/15 3.076
Chapter 60 15/03/15 3.089
Chapter 59 15/03/15 3.083
Chapter 58 15/03/15 3.075
Chapter 57 15/03/15 3.080
Chapter 56 15/03/15 3.087
Chapter 55 15/03/15 3.081
Chapter 54 15/03/15 3.069
Chapter 53 15/03/15 3.080
Chapter 52 15/03/15 3.091
Chapter 51 15/03/15 3.083
Chapter 50 15/03/15 3.079
Chapter 49 15/03/15 3.084
Chapter 48 15/03/15 3.075
Chapter 47 15/03/15 3.076
Chapter 46 15/03/15 3.076
Chapter 45 15/03/15 3.088
Chapter 44 15/03/15 3.074
Chapter 43 15/03/15 3.083
Chapter 42 15/03/15 3.073
Chapter 41 15/03/15 3.066
Chapter 40 15/03/15 3.073
Chapter 39 15/03/15 3.069
Chapter 38 15/03/15 3.070
Chapter 37 15/03/15 3.077
Chapter 36 15/03/15 3.091
Chapter 35 15/03/15 3.074
Chapter 34 15/03/15 3.082
Chapter 33 15/03/15 3.071
Chapter 32 15/03/15 3.075
Chapter 31 15/03/15 3.072
Chapter 30 15/03/15 3.078
Chapter 29 15/03/15 3.064
Chapter 28 15/03/15 3.078
Chapter 27 15/03/15 3.068
Chapter 26 15/03/15 3.062
Chapter 25 15/03/15 3.078
Chapter 24 15/03/15 3.070
Chapter 23 15/03/15 3.071
Chapter 22 15/03/15 3.080
Chapter 21 15/03/15 3.084
Chapter 20 15/03/15 3.089
Chapter 19 15/03/15 3.083
Chapter 18 15/03/15 3.086
Chapter 17 15/03/15 3.075
Chapter 16 15/03/15 3.074
Chapter 15 15/03/15 3.094
Chapter 14 15/03/15 3.076
Chapter 13 15/03/15 3.069
Chapter 12 15/03/15 3.076
Chapter 11 15/03/15 3.074
Chapter 10 15/03/15 3.084
Chapter 9 15/03/15 3.074
Chapter 8 15/03/15 3.075
Chapter 7 15/03/15 3.082
Chapter 6 15/03/15 3.088
Chapter 5 15/03/15 3.095
Chapter 4 15/03/15 3.121
Chapter 3 15/03/15 3.108
Chapter 2 15/03/15 3.105
Chapter 1 15/03/15 3.171
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch