Tứ Đại Danh Bổ

Tứ Đại Danh Bổ
Lượt xem: 19.803
Nội dung

Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...
Homeviet.org+Comicvn.net

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 371 15/03/15 3.307
Chapter 370 15/03/15 3.144
Chapter 369 15/03/15 3.159
Chapter 368 15/03/15 3.058
Chapter 367 15/03/15 3.060
Chapter 366 15/03/15 3.059
Chapter 365 15/03/15 3.060
Chapter 364 15/03/15 3.063
Chapter 363 15/03/15 3.059
Chapter 362 15/03/15 3.057
Chapter 361 15/03/15 3.059
Chapter 360 15/03/15 3.060
Chapter 359 15/03/15 3.047
Chapter 358 15/03/15 3.047
Chapter 357 15/03/15 3.049
Chapter 356 15/03/15 3.043
Chapter 355 15/03/15 3.043
Chapter 354 15/03/15 3.042
Chapter 353 15/03/15 3.044
Chapter 352 15/03/15 3.044
Chapter 351 15/03/15 3.040
Chapter 350 15/03/15 3.048
Chapter 349 15/03/15 3.043
Chapter 348 15/03/15 3.042
Chapter 347 15/03/15 3.044
Chapter 346 15/03/15 3.042
Chapter 345 15/03/15 3.042
Chapter 344 15/03/15 3.045
Chapter 343 15/03/15 3.045
Chapter 342 15/03/15 3.042
Chapter 341 15/03/15 3.045
Chapter 340 15/03/15 3.046
Chapter 339 15/03/15 3.048
Chapter 338 15/03/15 3.053
Chapter 337 15/03/15 3.046
Chapter 336 15/03/15 3.048
Chapter 335 15/03/15 3.048
Chapter 334 15/03/15 3.048
Chapter 333 15/03/15 3.048
Chapter 332 15/03/15 3.042
Chapter 331 15/03/15 3.042
Chapter 330 15/03/15 3.044
Chapter 329 15/03/15 3.040
Chapter 328 15/03/15 3.040
Chapter 327 15/03/15 3.042
Chapter 326 15/03/15 3.043
Chapter 325 15/03/15 3.043
Chapter 324 15/03/15 3.045
Chapter 323 15/03/15 3.044
Chapter 322 15/03/15 3.046
Chapter 321 15/03/15 3.053
Chapter 320 15/03/15 3.046
Chapter 319 15/03/15 3.046
Chapter 318 15/03/15 3.044
Chapter 317 15/03/15 3.046
Chapter 316 15/03/15 3.052
Chapter 315 15/03/15 3.048
Chapter 314 15/03/15 3.048
Chapter 313 15/03/15 3.041
Chapter 312 15/03/15 3.042
Chapter 311 15/03/15 3.040
Chapter 310 15/03/15 3.052
Chapter 309 15/03/15 3.043
Chapter 308 15/03/15 3.041
Chapter 307 15/03/15 3.044
Chapter 306 15/03/15 3.048
Chapter 305 15/03/15 3.044
Chapter 304 15/03/15 3.051
Chapter 303 15/03/15 3.048
Chapter 302 15/03/15 3.052
Chapter 301 15/03/15 3.062
Chapter 287: Đao Quyết Thư Hùng 22/05/15 3.080
Chapter 286: Tam Đại Kỳ Bổ 14/05/15 3.050
Chapter 285: Nhiệm vụ cuối cùng 09/05/15 3.074
Chapter 284: Tình nồng Sát ý càng nồng 25/04/15 3.078
Chapter 283: Sơn Vũ Dục Lai Tửu Mãn Bôi 22/04/15 3.049
Chapter 282: Bí mật kinh tởm 20/04/15 3.076
Chapter 281 15/03/15 3.052
Chapter 280 15/03/15 3.052
Chapter 279: Giết ra Thiên Đường Chết ở Địa Ngục ... 15/03/15 3.060
Chapter 278: Thiên Cung Nghịch Kinh Cửu Tiêu Kịch ... 15/03/15 3.057
Chapter 277 15/03/15 3.052
Chapter 276 15/03/15 3.051
Chapter 275 15/03/15 3.047
Chapter 274 15/03/15 3.051
Chapter 273 15/03/15 3.046
Chapter 272 15/03/15 3.043
Chapter 271 15/03/15 3.052
Chapter 270 15/03/15 3.055
Chapter 269 15/03/15 3.047
Chapter 268 15/03/15 3.048
Chapter 267 15/03/15 3.048
Chapter 266 15/03/15 3.054
Chapter 265 15/03/15 3.051
Chapter 264 15/03/15 3.045
Chapter 263: Ngoài Thái Kinh - Còn Ai Vào Đây ... 15/03/15 3.052
Chapter 262: Gia Cát Bị Bắt - Yên Chi Lâm Nạn ... 15/03/15 3.048
Chapter 261 15/03/15 3.053
Chapter 260 15/03/15 3.053
Chapter 259 15/03/15 3.054
Chapter 258 15/03/15 3.060
Chapter 257 15/03/15 3.077
Chapter 224: Ngự Giá Thân Chinh 20:40 07/03 3.045
Chapter 223 21:09 06/03 3.033
Chapter 222 14:50 07/02 3.023
Chapter 221 14:50 07/02 3.024
Chapter 220 15/03/15 3.059
Chapter 219 15/03/15 3.052
Chapter 218 15/03/15 3.049
Chapter 217 15/03/15 3.050
Chapter 216 15/03/15 3.047
Chapter 215 15/03/15 3.053
Chapter 214 15/03/15 3.050
Chapter 213 15/03/15 3.051
Chapter 212 15/03/15 3.052
Chapter 211 15/03/15 3.054
Chapter 210 15/03/15 3.058
Chapter 209 15/03/15 3.054
Chapter 208 15/03/15 3.051
Chapter 207 15/03/15 3.055
Chapter 206 15/03/15 3.052
Chapter 205 15/03/15 3.052
Chapter 204 15/03/15 3.047
Chapter 203 15/03/15 3.054
Chapter 202 15/03/15 3.069
Chapter 201 15/03/15 3.057
Chapter 200 10/12/15 3.041
Chapter 199 09/12/15 3.038
Chapter 198 21/11/15 3.054
Chapter 197 21/11/15 3.051
Chapter 196 21/11/15 3.049
Chapter 195 21/11/15 3.043
Chapter 194 15/03/15 3.054
Chapter 193 15/03/15 3.057
Chapter 192 15/03/15 3.051
Chapter 191 15/03/15 3.051
Chapter 190 15/03/15 3.050
Chapter 189 15/03/15 3.047
Chapter 188 15/03/15 3.053
Chapter 187 15/03/15 3.054
Chapter 186 15/03/15 3.063
Chapter 185 15/03/15 3.051
Chapter 184 15/03/15 3.056
Chapter 183 15/03/15 3.048
Chapter 182 15/03/15 3.045
Chapter 181 15/03/15 3.046
Chapter 180 15/03/15 3.050
Chapter 179 15/03/15 3.045
Chapter 178 15/03/15 3.044
Chapter 177 15/03/15 3.046
Chapter 176 15/03/15 3.045
Chapter 175 15/03/15 3.056
Chapter 174 15/03/15 3.041
Chapter 173 15/03/15 3.046
Chapter 172 15/03/15 3.044
Chapter 171 15/03/15 3.043
Chapter 170 15/03/15 3.052
Chapter 169 15/03/15 3.047
Chapter 168 15/03/15 3.050
Chapter 167 15/03/15 3.054
Chapter 166 15/03/15 3.049
Chapter 165 15/03/15 3.046
Chapter 164 15/03/15 3.045
Chapter 163 15/03/15 3.053
Chapter 162 15/03/15 3.066
Chapter 161 15/03/15 3.059
Chapter 160 15/03/15 3.060
Chapter 159 15/03/15 3.050
Chapter 158 15/03/15 3.053
Chapter 157 15/03/15 3.048
Chapter 156 15/03/15 3.050
Chapter 155 15/03/15 3.041
Chapter 154 15/03/15 3.061
Chapter 153 15/03/15 3.049
Chapter 152 15/03/15 3.046
Chapter 151 15/03/15 3.053
Chapter 150 15/03/15 3.046
Chapter 149 15/03/15 3.055
Chapter 148 15/03/15 3.048
Chapter 147 15/03/15 3.051
Chapter 146 15/03/15 3.045
Chapter 145 15/03/15 3.042
Chapter 144 15/03/15 3.047
Chapter 143 15/03/15 3.053
Chapter 142 15/03/15 3.051
Chapter 141 15/03/15 3.047
Chapter 140 15/03/15 3.051
Chapter 139 15/03/15 3.043
Chapter 138 15/03/15 3.049
Chapter 137 15/03/15 3.048
Chapter 136 15/03/15 3.046
Chapter 135 15/03/15 3.049
Chapter 134 15/03/15 3.042
Chapter 133 15/03/15 3.053
Chapter 132 15/03/15 3.047
Chapter 131 15/03/15 3.050
Chapter 130 15/03/15 3.045
Chapter 129 15/03/15 3.045
Chapter 128 15/03/15 3.043
Chapter 127 15/03/15 3.046
Chapter 126 15/03/15 3.042
Chapter 125 15/03/15 3.046
Chapter 124 15/03/15 3.046
Chapter 123 15/03/15 3.043
Chapter 122 15/03/15 3.042
Chapter 121 15/03/15 3.039
Chapter 120 15/03/15 3.049
Chapter 119 15/03/15 3.051
Chapter 118 15/03/15 3.041
Chapter 117 15/03/15 3.041
Chapter 116 15/03/15 3.041
Chapter 115 15/03/15 3.040
Chapter 114 15/03/15 3.045
Chapter 113 15/03/15 3.046
Chapter 112 15/03/15 3.044
Chapter 111 15/03/15 3.050
Chapter 110 15/03/15 3.068
Chapter 100 15/03/15 3.065
Chapter 99 15/03/15 3.066
Chapter 96 15/03/15 3.079
Chapter 94 15/03/15 3.063
Chapter 93 15/03/15 3.057
Chapter 92 15/03/15 3.053
Chapter 91 15/03/15 3.056
Chapter 90 15/03/15 3.080
Chapter 89 15/03/15 3.051
Chapter 88 15/03/15 3.054
Chapter 87 15/03/15 3.054
Chapter 86 15/03/15 3.061
Chapter 85 15/03/15 3.067
Chapter 83: - 84 15/03/15 3.076
Chapter 82 15/03/15 3.064
Chapter 81 15/03/15 3.130
Chapter 80 15/03/15 3.078
Chapter 79 15/03/15 3.093
Chapter 78 15/03/15 3.081
Chapter 76 15/03/15 3.082
Chapter 75 15/03/15 3.067
Chapter 74 15/03/15 3.057
Chapter 73 15/03/15 3.050
Chapter 72 15/03/15 3.075
Chapter 71 15/03/15 3.069
Chapter 70 15/03/15 3.062
Chapter 69 15/03/15 3.061
Chapter 68 15/03/15 3.059
Chapter 67 15/03/15 3.064
Chapter 66 15/03/15 3.061
Chapter 65 15/03/15 3.118
Chapter 64 15/03/15 3.055
Chapter 63 15/03/15 3.051
Chapter 62 15/03/15 3.053
Chapter 61 15/03/15 3.051
Chapter 60 15/03/15 3.054
Chapter 59 15/03/15 3.057
Chapter 58 15/03/15 3.049
Chapter 57 15/03/15 3.052
Chapter 56 15/03/15 3.053
Chapter 55 15/03/15 3.055
Chapter 54 15/03/15 3.047
Chapter 53 15/03/15 3.055
Chapter 52 15/03/15 3.063
Chapter 51 15/03/15 3.059
Chapter 50 15/03/15 3.058
Chapter 49 15/03/15 3.058
Chapter 48 15/03/15 3.054
Chapter 47 15/03/15 3.052
Chapter 46 15/03/15 3.050
Chapter 45 15/03/15 3.057
Chapter 44 15/03/15 3.053
Chapter 43 15/03/15 3.055
Chapter 42 15/03/15 3.048
Chapter 41 15/03/15 3.042
Chapter 40 15/03/15 3.048
Chapter 39 15/03/15 3.046
Chapter 38 15/03/15 3.049
Chapter 37 15/03/15 3.048
Chapter 36 15/03/15 3.057
Chapter 35 15/03/15 3.054
Chapter 34 15/03/15 3.056
Chapter 33 15/03/15 3.051
Chapter 32 15/03/15 3.052
Chapter 31 15/03/15 3.052
Chapter 30 15/03/15 3.049
Chapter 29 15/03/15 3.045
Chapter 28 15/03/15 3.047
Chapter 27 15/03/15 3.049
Chapter 26 15/03/15 3.047
Chapter 25 15/03/15 3.056
Chapter 24 15/03/15 3.050
Chapter 23 15/03/15 3.051
Chapter 22 15/03/15 3.053
Chapter 21 15/03/15 3.055
Chapter 20 15/03/15 3.059
Chapter 19 15/03/15 3.051
Chapter 18 15/03/15 3.053
Chapter 17 15/03/15 3.049
Chapter 16 15/03/15 3.053
Chapter 15 15/03/15 3.066
Chapter 14 15/03/15 3.051
Chapter 13 15/03/15 3.048
Chapter 12 15/03/15 3.050
Chapter 11 15/03/15 3.051
Chapter 10 15/03/15 3.054
Chapter 9 15/03/15 3.052
Chapter 8 15/03/15 3.052
Chapter 7 15/03/15 3.053
Chapter 6 15/03/15 3.055
Chapter 5 15/03/15 3.064
Chapter 4 15/03/15 3.083
Chapter 3 15/03/15 3.072
Chapter 2 15/03/15 3.073
Chapter 1 15/03/15 3.120
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch