Tứ Đại Danh Bổ

Tứ Đại Danh Bổ
Lượt xem: 31.676
Nội dung

Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...
Homeviet.org+Comicvn.net

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 371 15/03/15 3.384
Chapter 370 15/03/15 3.180
Chapter 369 15/03/15 3.197
Chapter 368 15/03/15 3.091
Chapter 367 15/03/15 3.091
Chapter 366 15/03/15 3.089
Chapter 365 15/03/15 3.089
Chapter 364 15/03/15 3.097
Chapter 363 15/03/15 3.086
Chapter 362 15/03/15 3.087
Chapter 361 15/03/15 3.088
Chapter 360 15/03/15 3.095
Chapter 359 15/03/15 3.083
Chapter 358 15/03/15 3.079
Chapter 357 15/03/15 3.078
Chapter 356 15/03/15 3.071
Chapter 355 15/03/15 3.074
Chapter 354 15/03/15 3.069
Chapter 353 15/03/15 3.068
Chapter 352 15/03/15 3.071
Chapter 351 15/03/15 3.072
Chapter 350 15/03/15 3.084
Chapter 349 15/03/15 3.074
Chapter 348 15/03/15 3.076
Chapter 347 15/03/15 3.075
Chapter 346 15/03/15 3.071
Chapter 345 15/03/15 3.072
Chapter 344 15/03/15 3.072
Chapter 343 15/03/15 3.076
Chapter 342 15/03/15 3.066
Chapter 341 15/03/15 3.072
Chapter 340 15/03/15 3.080
Chapter 339 15/03/15 3.075
Chapter 338 15/03/15 3.078
Chapter 337 15/03/15 3.074
Chapter 336 15/03/15 3.075
Chapter 335 15/03/15 3.077
Chapter 334 15/03/15 3.075
Chapter 333 15/03/15 3.077
Chapter 332 15/03/15 3.074
Chapter 331 15/03/15 3.071
Chapter 330 15/03/15 3.072
Chapter 329 15/03/15 3.059
Chapter 328 15/03/15 3.066
Chapter 327 15/03/15 3.066
Chapter 326 15/03/15 3.065
Chapter 325 15/03/15 3.071
Chapter 324 15/03/15 3.067
Chapter 323 15/03/15 3.071
Chapter 322 15/03/15 3.071
Chapter 321 15/03/15 3.079
Chapter 320 15/03/15 3.069
Chapter 319 15/03/15 3.071
Chapter 318 15/03/15 3.067
Chapter 317 15/03/15 3.069
Chapter 316 15/03/15 3.083
Chapter 315 15/03/15 3.068
Chapter 314 15/03/15 3.068
Chapter 313 15/03/15 3.061
Chapter 312 15/03/15 3.062
Chapter 311 15/03/15 3.064
Chapter 310 15/03/15 3.074
Chapter 309 15/03/15 3.070
Chapter 308 15/03/15 3.063
Chapter 307 15/03/15 3.065
Chapter 306 15/03/15 3.074
Chapter 305 15/03/15 3.071
Chapter 304 15/03/15 3.078
Chapter 303 15/03/15 3.074
Chapter 302 15/03/15 3.078
Chapter 301 15/03/15 3.123
Chapter 287: Đao Quyết Thư Hùng 22/05/15 3.158
Chapter 286: Tam Đại Kỳ Bổ 14/05/15 3.094
Chapter 285: Nhiệm vụ cuối cùng 09/05/15 3.119
Chapter 284: Tình nồng Sát ý càng nồng 25/04/15 3.128
Chapter 283: Sơn Vũ Dục Lai Tửu Mãn Bôi 22/04/15 3.076
Chapter 282: Bí mật kinh tởm 20/04/15 3.108
Chapter 281 15/03/15 3.081
Chapter 280 15/03/15 3.079
Chapter 279: Giết ra Thiên Đường Chết ở Địa Ngục ... 15/03/15 3.092
Chapter 278: Thiên Cung Nghịch Kinh Cửu Tiêu Kịch ... 15/03/15 3.089
Chapter 277 15/03/15 3.080
Chapter 276 15/03/15 3.083
Chapter 275 15/03/15 3.076
Chapter 274 15/03/15 3.107
Chapter 273 15/03/15 3.072
Chapter 272 15/03/15 3.073
Chapter 271 15/03/15 3.076
Chapter 270 15/03/15 3.084
Chapter 269 15/03/15 3.077
Chapter 268 15/03/15 3.074
Chapter 267 15/03/15 3.077
Chapter 266 15/03/15 3.086
Chapter 265 15/03/15 3.092
Chapter 264 15/03/15 3.089
Chapter 263: Ngoài Thái Kinh - Còn Ai Vào Đây ... 15/03/15 3.106
Chapter 262: Gia Cát Bị Bắt - Yên Chi Lâm Nạn ... 15/03/15 3.094
Chapter 261 15/03/15 3.095
Chapter 260 15/03/15 3.085
Chapter 259 15/03/15 3.088
Chapter 258 15/03/15 3.097
Chapter 257 15/03/15 3.151
Chapter 224: Ngự Giá Thân Chinh 07/03/16 3.118
Chapter 223 06/03/16 3.088
Chapter 222 07/02/16 3.076
Chapter 221 07/02/16 3.071
Chapter 220 15/03/15 3.101
Chapter 219 15/03/15 3.093
Chapter 218 15/03/15 3.098
Chapter 217 15/03/15 3.094
Chapter 216 15/03/15 3.086
Chapter 215 15/03/15 3.094
Chapter 214 15/03/15 3.095
Chapter 213 15/03/15 3.088
Chapter 212 15/03/15 3.096
Chapter 211 15/03/15 3.095
Chapter 210 15/03/15 3.112
Chapter 209 15/03/15 3.107
Chapter 208 15/03/15 3.094
Chapter 207 15/03/15 3.097
Chapter 206 15/03/15 3.091
Chapter 205 15/03/15 3.092
Chapter 204 15/03/15 3.084
Chapter 203 15/03/15 3.091
Chapter 202 15/03/15 3.146
Chapter 201 15/03/15 3.100
Chapter 200 10/12/15 3.101
Chapter 199 09/12/15 3.080
Chapter 198 21/11/15 3.096
Chapter 197 21/11/15 3.102
Chapter 196 21/11/15 3.091
Chapter 195 21/11/15 3.078
Chapter 194 15/03/15 3.100
Chapter 193 15/03/15 3.094
Chapter 192 15/03/15 3.087
Chapter 191 15/03/15 3.087
Chapter 190 15/03/15 3.086
Chapter 189 15/03/15 3.079
Chapter 188 15/03/15 3.093
Chapter 187 15/03/15 3.092
Chapter 186 15/03/15 3.131
Chapter 185 15/03/15 3.094
Chapter 184 15/03/15 3.092
Chapter 183 15/03/15 3.085
Chapter 182 15/03/15 3.083
Chapter 181 15/03/15 3.081
Chapter 180 15/03/15 3.089
Chapter 179 15/03/15 3.080
Chapter 178 15/03/15 3.082
Chapter 177 15/03/15 3.086
Chapter 176 15/03/15 3.083
Chapter 175 15/03/15 3.095
Chapter 174 15/03/15 3.076
Chapter 173 15/03/15 3.085
Chapter 172 15/03/15 3.084
Chapter 171 15/03/15 3.084
Chapter 170 15/03/15 3.092
Chapter 169 15/03/15 3.079
Chapter 168 15/03/15 3.086
Chapter 167 15/03/15 3.088
Chapter 166 15/03/15 3.092
Chapter 165 15/03/15 3.081
Chapter 164 15/03/15 3.084
Chapter 163 15/03/15 3.088
Chapter 162 15/03/15 3.108
Chapter 161 15/03/15 3.108
Chapter 160 15/03/15 3.101
Chapter 159 15/03/15 3.083
Chapter 158 15/03/15 3.095
Chapter 157 15/03/15 3.086
Chapter 156 15/03/15 3.096
Chapter 155 15/03/15 3.083
Chapter 154 15/03/15 3.098
Chapter 153 15/03/15 3.088
Chapter 152 15/03/15 3.081
Chapter 151 15/03/15 3.099
Chapter 150 15/03/15 3.089
Chapter 149 15/03/15 3.093
Chapter 148 15/03/15 3.091
Chapter 147 15/03/15 3.088
Chapter 146 15/03/15 3.080
Chapter 145 15/03/15 3.080
Chapter 144 15/03/15 3.085
Chapter 143 15/03/15 3.083
Chapter 142 15/03/15 3.084
Chapter 141 15/03/15 3.080
Chapter 140 15/03/15 3.084
Chapter 139 15/03/15 3.075
Chapter 138 15/03/15 3.088
Chapter 137 15/03/15 3.084
Chapter 136 15/03/15 3.085
Chapter 135 15/03/15 3.091
Chapter 134 15/03/15 3.076
Chapter 133 15/03/15 3.089
Chapter 132 15/03/15 3.082
Chapter 131 15/03/15 3.082
Chapter 130 15/03/15 3.075
Chapter 129 15/03/15 3.073
Chapter 128 15/03/15 3.071
Chapter 127 15/03/15 3.077
Chapter 126 15/03/15 3.074
Chapter 125 15/03/15 3.084
Chapter 124 15/03/15 3.087
Chapter 123 15/03/15 3.079
Chapter 122 15/03/15 3.077
Chapter 121 15/03/15 3.075
Chapter 120 15/03/15 3.089
Chapter 119 15/03/15 3.090
Chapter 118 15/03/15 3.077
Chapter 117 15/03/15 3.072
Chapter 116 15/03/15 3.071
Chapter 115 15/03/15 3.080
Chapter 114 15/03/15 3.081
Chapter 113 15/03/15 3.081
Chapter 112 15/03/15 3.083
Chapter 111 15/03/15 3.085
Chapter 110 15/03/15 3.127
Chapter 100 15/03/15 3.130
Chapter 99 15/03/15 3.118
Chapter 96 15/03/15 3.149
Chapter 94 15/03/15 3.122
Chapter 93 15/03/15 3.110
Chapter 92 15/03/15 3.098
Chapter 91 15/03/15 3.106
Chapter 90 15/03/15 3.134
Chapter 89 15/03/15 3.104
Chapter 88 15/03/15 3.099
Chapter 87 15/03/15 3.102
Chapter 86 15/03/15 3.113
Chapter 85 15/03/15 3.134
Chapter 83: - 84 15/03/15 3.143
Chapter 82 15/03/15 3.119
Chapter 81 15/03/15 3.186
Chapter 80 15/03/15 3.134
Chapter 79 15/03/15 3.148
Chapter 78 15/03/15 3.135
Chapter 76 15/03/15 3.154
Chapter 75 15/03/15 3.128
Chapter 74 15/03/15 3.117
Chapter 73 15/03/15 3.102
Chapter 72 15/03/15 3.127
Chapter 71 15/03/15 3.124
Chapter 70 15/03/15 3.121
Chapter 69 15/03/15 3.121
Chapter 68 15/03/15 3.144
Chapter 67 15/03/15 3.123
Chapter 66 15/03/15 3.117
Chapter 65 15/03/15 3.201
Chapter 64 15/03/15 3.089
Chapter 63 15/03/15 3.083
Chapter 62 15/03/15 3.087
Chapter 61 15/03/15 3.085
Chapter 60 15/03/15 3.100
Chapter 59 15/03/15 3.092
Chapter 58 15/03/15 3.082
Chapter 57 15/03/15 3.088
Chapter 56 15/03/15 3.095
Chapter 55 15/03/15 3.088
Chapter 54 15/03/15 3.078
Chapter 53 15/03/15 3.088
Chapter 52 15/03/15 3.098
Chapter 51 15/03/15 3.091
Chapter 50 15/03/15 3.092
Chapter 49 15/03/15 3.093
Chapter 48 15/03/15 3.084
Chapter 47 15/03/15 3.084
Chapter 46 15/03/15 3.087
Chapter 45 15/03/15 3.099
Chapter 44 15/03/15 3.082
Chapter 43 15/03/15 3.093
Chapter 42 15/03/15 3.082
Chapter 41 15/03/15 3.077
Chapter 40 15/03/15 3.084
Chapter 39 15/03/15 3.078
Chapter 38 15/03/15 3.076
Chapter 37 15/03/15 3.086
Chapter 36 15/03/15 3.100
Chapter 35 15/03/15 3.083
Chapter 34 15/03/15 3.091
Chapter 33 15/03/15 3.080
Chapter 32 15/03/15 3.083
Chapter 31 15/03/15 3.081
Chapter 30 15/03/15 3.088
Chapter 29 15/03/15 3.071
Chapter 28 15/03/15 3.087
Chapter 27 15/03/15 3.075
Chapter 26 15/03/15 3.070
Chapter 25 15/03/15 3.089
Chapter 24 15/03/15 3.078
Chapter 23 15/03/15 3.078
Chapter 22 15/03/15 3.088
Chapter 21 15/03/15 3.092
Chapter 20 15/03/15 3.096
Chapter 19 15/03/15 3.089
Chapter 18 15/03/15 3.093
Chapter 17 15/03/15 3.081
Chapter 16 15/03/15 3.082
Chapter 15 15/03/15 3.102
Chapter 14 15/03/15 3.083
Chapter 13 15/03/15 3.076
Chapter 12 15/03/15 3.084
Chapter 11 15/03/15 3.081
Chapter 10 15/03/15 3.094
Chapter 9 15/03/15 3.084
Chapter 8 15/03/15 3.083
Chapter 7 15/03/15 3.094
Chapter 6 15/03/15 3.096
Chapter 5 15/03/15 3.105
Chapter 4 15/03/15 3.130
Chapter 3 15/03/15 3.117
Chapter 2 15/03/15 3.125
Chapter 1 15/03/15 3.189
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch