Tứ Đại Danh Bổ

Tứ Đại Danh Bổ
Lượt xem: 23.226
Nội dung

Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...
Homeviet.org+Comicvn.net

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 371 15/03/15 3.323
Chapter 370 15/03/15 3.152
Chapter 369 15/03/15 3.167
Chapter 368 15/03/15 3.065
Chapter 367 15/03/15 3.067
Chapter 366 15/03/15 3.067
Chapter 365 15/03/15 3.067
Chapter 364 15/03/15 3.073
Chapter 363 15/03/15 3.067
Chapter 362 15/03/15 3.066
Chapter 361 15/03/15 3.069
Chapter 360 15/03/15 3.070
Chapter 359 15/03/15 3.057
Chapter 358 15/03/15 3.056
Chapter 357 15/03/15 3.057
Chapter 356 15/03/15 3.052
Chapter 355 15/03/15 3.054
Chapter 354 15/03/15 3.049
Chapter 353 15/03/15 3.051
Chapter 352 15/03/15 3.052
Chapter 351 15/03/15 3.047
Chapter 350 15/03/15 3.055
Chapter 349 15/03/15 3.054
Chapter 348 15/03/15 3.055
Chapter 347 15/03/15 3.052
Chapter 346 15/03/15 3.048
Chapter 345 15/03/15 3.049
Chapter 344 15/03/15 3.053
Chapter 343 15/03/15 3.052
Chapter 342 15/03/15 3.048
Chapter 341 15/03/15 3.052
Chapter 340 15/03/15 3.052
Chapter 339 15/03/15 3.055
Chapter 338 15/03/15 3.060
Chapter 337 15/03/15 3.053
Chapter 336 15/03/15 3.053
Chapter 335 15/03/15 3.056
Chapter 334 15/03/15 3.053
Chapter 333 15/03/15 3.054
Chapter 332 15/03/15 3.050
Chapter 331 15/03/15 3.047
Chapter 330 15/03/15 3.048
Chapter 329 15/03/15 3.045
Chapter 328 15/03/15 3.045
Chapter 327 15/03/15 3.047
Chapter 326 15/03/15 3.049
Chapter 325 15/03/15 3.049
Chapter 324 15/03/15 3.050
Chapter 323 15/03/15 3.053
Chapter 322 15/03/15 3.051
Chapter 321 15/03/15 3.060
Chapter 320 15/03/15 3.053
Chapter 319 15/03/15 3.053
Chapter 318 15/03/15 3.050
Chapter 317 15/03/15 3.051
Chapter 316 15/03/15 3.064
Chapter 315 15/03/15 3.054
Chapter 314 15/03/15 3.054
Chapter 313 15/03/15 3.047
Chapter 312 15/03/15 3.048
Chapter 311 15/03/15 3.047
Chapter 310 15/03/15 3.058
Chapter 309 15/03/15 3.049
Chapter 308 15/03/15 3.046
Chapter 307 15/03/15 3.048
Chapter 306 15/03/15 3.052
Chapter 305 15/03/15 3.051
Chapter 304 15/03/15 3.058
Chapter 303 15/03/15 3.052
Chapter 302 15/03/15 3.059
Chapter 301 15/03/15 3.072
Chapter 287: Đao Quyết Thư Hùng 22/05/15 3.096
Chapter 286: Tam Đại Kỳ Bổ 14/05/15 3.059
Chapter 285: Nhiệm vụ cuối cùng 09/05/15 3.085
Chapter 284: Tình nồng Sát ý càng nồng 25/04/15 3.096
Chapter 283: Sơn Vũ Dục Lai Tửu Mãn Bôi 22/04/15 3.057
Chapter 282: Bí mật kinh tởm 20/04/15 3.087
Chapter 281 15/03/15 3.060
Chapter 280 15/03/15 3.058
Chapter 279: Giết ra Thiên Đường Chết ở Địa Ngục ... 15/03/15 3.067
Chapter 278: Thiên Cung Nghịch Kinh Cửu Tiêu Kịch ... 15/03/15 3.063
Chapter 277 15/03/15 3.058
Chapter 276 15/03/15 3.062
Chapter 275 15/03/15 3.056
Chapter 274 15/03/15 3.061
Chapter 273 15/03/15 3.051
Chapter 272 15/03/15 3.052
Chapter 271 15/03/15 3.058
Chapter 270 15/03/15 3.061
Chapter 269 15/03/15 3.058
Chapter 268 15/03/15 3.058
Chapter 267 15/03/15 3.058
Chapter 266 15/03/15 3.070
Chapter 265 15/03/15 3.068
Chapter 264 15/03/15 3.063
Chapter 263: Ngoài Thái Kinh - Còn Ai Vào Đây ... 15/03/15 3.073
Chapter 262: Gia Cát Bị Bắt - Yên Chi Lâm Nạn ... 15/03/15 3.062
Chapter 261 15/03/15 3.068
Chapter 260 15/03/15 3.065
Chapter 259 15/03/15 3.065
Chapter 258 15/03/15 3.073
Chapter 257 15/03/15 3.100
Chapter 224: Ngự Giá Thân Chinh 20:40 07/03 3.066
Chapter 223 21:09 06/03 3.052
Chapter 222 14:50 07/02 3.037
Chapter 221 14:50 07/02 3.039
Chapter 220 15/03/15 3.071
Chapter 219 15/03/15 3.066
Chapter 218 15/03/15 3.061
Chapter 217 15/03/15 3.064
Chapter 216 15/03/15 3.059
Chapter 215 15/03/15 3.065
Chapter 214 15/03/15 3.062
Chapter 213 15/03/15 3.064
Chapter 212 15/03/15 3.066
Chapter 211 15/03/15 3.068
Chapter 210 15/03/15 3.075
Chapter 209 15/03/15 3.071
Chapter 208 15/03/15 3.066
Chapter 207 15/03/15 3.067
Chapter 206 15/03/15 3.062
Chapter 205 15/03/15 3.065
Chapter 204 15/03/15 3.058
Chapter 203 15/03/15 3.068
Chapter 202 15/03/15 3.087
Chapter 201 15/03/15 3.070
Chapter 200 10/12/15 3.058
Chapter 199 09/12/15 3.050
Chapter 198 21/11/15 3.066
Chapter 197 21/11/15 3.064
Chapter 196 21/11/15 3.062
Chapter 195 21/11/15 3.054
Chapter 194 15/03/15 3.066
Chapter 193 15/03/15 3.069
Chapter 192 15/03/15 3.063
Chapter 191 15/03/15 3.063
Chapter 190 15/03/15 3.061
Chapter 189 15/03/15 3.058
Chapter 188 15/03/15 3.068
Chapter 187 15/03/15 3.069
Chapter 186 15/03/15 3.086
Chapter 185 15/03/15 3.064
Chapter 184 15/03/15 3.067
Chapter 183 15/03/15 3.059
Chapter 182 15/03/15 3.057
Chapter 181 15/03/15 3.057
Chapter 180 15/03/15 3.062
Chapter 179 15/03/15 3.056
Chapter 178 15/03/15 3.056
Chapter 177 15/03/15 3.059
Chapter 176 15/03/15 3.059
Chapter 175 15/03/15 3.069
Chapter 174 15/03/15 3.055
Chapter 173 15/03/15 3.058
Chapter 172 15/03/15 3.055
Chapter 171 15/03/15 3.056
Chapter 170 15/03/15 3.065
Chapter 169 15/03/15 3.059
Chapter 168 15/03/15 3.063
Chapter 167 15/03/15 3.066
Chapter 166 15/03/15 3.063
Chapter 165 15/03/15 3.059
Chapter 164 15/03/15 3.059
Chapter 163 15/03/15 3.067
Chapter 162 15/03/15 3.082
Chapter 161 15/03/15 3.080
Chapter 160 15/03/15 3.078
Chapter 159 15/03/15 3.064
Chapter 158 15/03/15 3.072
Chapter 157 15/03/15 3.064
Chapter 156 15/03/15 3.070
Chapter 155 15/03/15 3.060
Chapter 154 15/03/15 3.075
Chapter 153 15/03/15 3.063
Chapter 152 15/03/15 3.060
Chapter 151 15/03/15 3.068
Chapter 150 15/03/15 3.059
Chapter 149 15/03/15 3.070
Chapter 148 15/03/15 3.065
Chapter 147 15/03/15 3.067
Chapter 146 15/03/15 3.060
Chapter 145 15/03/15 3.057
Chapter 144 15/03/15 3.062
Chapter 143 15/03/15 3.065
Chapter 142 15/03/15 3.063
Chapter 141 15/03/15 3.058
Chapter 140 15/03/15 3.061
Chapter 139 15/03/15 3.053
Chapter 138 15/03/15 3.063
Chapter 137 15/03/15 3.063
Chapter 136 15/03/15 3.063
Chapter 135 15/03/15 3.068
Chapter 134 15/03/15 3.052
Chapter 133 15/03/15 3.068
Chapter 132 15/03/15 3.061
Chapter 131 15/03/15 3.062
Chapter 130 15/03/15 3.056
Chapter 129 15/03/15 3.054
Chapter 128 15/03/15 3.052
Chapter 127 15/03/15 3.057
Chapter 126 15/03/15 3.053
Chapter 125 15/03/15 3.057
Chapter 124 15/03/15 3.057
Chapter 123 15/03/15 3.055
Chapter 122 15/03/15 3.053
Chapter 121 15/03/15 3.054
Chapter 120 15/03/15 3.060
Chapter 119 15/03/15 3.068
Chapter 118 15/03/15 3.054
Chapter 117 15/03/15 3.051
Chapter 116 15/03/15 3.052
Chapter 115 15/03/15 3.056
Chapter 114 15/03/15 3.061
Chapter 113 15/03/15 3.060
Chapter 112 15/03/15 3.058
Chapter 111 15/03/15 3.062
Chapter 110 15/03/15 3.081
Chapter 100 15/03/15 3.080
Chapter 99 15/03/15 3.085
Chapter 96 15/03/15 3.097
Chapter 94 15/03/15 3.080
Chapter 93 15/03/15 3.071
Chapter 92 15/03/15 3.065
Chapter 91 15/03/15 3.069
Chapter 90 15/03/15 3.097
Chapter 89 15/03/15 3.069
Chapter 88 15/03/15 3.069
Chapter 87 15/03/15 3.072
Chapter 86 15/03/15 3.076
Chapter 85 15/03/15 3.085
Chapter 83: - 84 15/03/15 3.099
Chapter 82 15/03/15 3.083
Chapter 81 15/03/15 3.145
Chapter 80 15/03/15 3.094
Chapter 79 15/03/15 3.110
Chapter 78 15/03/15 3.095
Chapter 76 15/03/15 3.106
Chapter 75 15/03/15 3.082
Chapter 74 15/03/15 3.070
Chapter 73 15/03/15 3.063
Chapter 72 15/03/15 3.087
Chapter 71 15/03/15 3.080
Chapter 70 15/03/15 3.072
Chapter 69 15/03/15 3.078
Chapter 68 15/03/15 3.073
Chapter 67 15/03/15 3.079
Chapter 66 15/03/15 3.075
Chapter 65 15/03/15 3.134
Chapter 64 15/03/15 3.067
Chapter 63 15/03/15 3.063
Chapter 62 15/03/15 3.065
Chapter 61 15/03/15 3.061
Chapter 60 15/03/15 3.064
Chapter 59 15/03/15 3.066
Chapter 58 15/03/15 3.059
Chapter 57 15/03/15 3.063
Chapter 56 15/03/15 3.070
Chapter 55 15/03/15 3.064
Chapter 54 15/03/15 3.055
Chapter 53 15/03/15 3.062
Chapter 52 15/03/15 3.072
Chapter 51 15/03/15 3.067
Chapter 50 15/03/15 3.066
Chapter 49 15/03/15 3.062
Chapter 48 15/03/15 3.058
Chapter 47 15/03/15 3.058
Chapter 46 15/03/15 3.056
Chapter 45 15/03/15 3.068
Chapter 44 15/03/15 3.058
Chapter 43 15/03/15 3.060
Chapter 42 15/03/15 3.055
Chapter 41 15/03/15 3.047
Chapter 40 15/03/15 3.055
Chapter 39 15/03/15 3.051
Chapter 38 15/03/15 3.054
Chapter 37 15/03/15 3.052
Chapter 36 15/03/15 3.065
Chapter 35 15/03/15 3.058
Chapter 34 15/03/15 3.061
Chapter 33 15/03/15 3.057
Chapter 32 15/03/15 3.058
Chapter 31 15/03/15 3.057
Chapter 30 15/03/15 3.057
Chapter 29 15/03/15 3.050
Chapter 28 15/03/15 3.053
Chapter 27 15/03/15 3.054
Chapter 26 15/03/15 3.051
Chapter 25 15/03/15 3.065
Chapter 24 15/03/15 3.054
Chapter 23 15/03/15 3.055
Chapter 22 15/03/15 3.059
Chapter 21 15/03/15 3.061
Chapter 20 15/03/15 3.067
Chapter 19 15/03/15 3.059
Chapter 18 15/03/15 3.063
Chapter 17 15/03/15 3.056
Chapter 16 15/03/15 3.058
Chapter 15 15/03/15 3.075
Chapter 14 15/03/15 3.060
Chapter 13 15/03/15 3.055
Chapter 12 15/03/15 3.057
Chapter 11 15/03/15 3.059
Chapter 10 15/03/15 3.065
Chapter 9 15/03/15 3.059
Chapter 8 15/03/15 3.059
Chapter 7 15/03/15 3.062
Chapter 6 15/03/15 3.066
Chapter 5 15/03/15 3.077
Chapter 4 15/03/15 3.095
Chapter 3 15/03/15 3.088
Chapter 2 15/03/15 3.083
Chapter 1 15/03/15 3.137
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch