Tử Vong Hồi

Tử Vong Hồi
Lượt xem: 26.099
Nội dung

Một xác chết trở về... còn lại thì đọc tiếp sẽ rõ

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 115: - End phần I 13/08/15 3.203
Chapter 114.2 12/08/15 3.179
Chapter 114.1 12/08/15 3.166
Chapter 113 12/08/15 3.172
Chapter 112.2 12/08/15 3.149
Chapter 112.1 12/08/15 3.127
Chapter 111.2 11/08/15 3.162
Chapter 111.1 11/08/15 3.148
Chapter 110.2 10/08/15 3.153
Chapter 110.1 10/08/15 3.157
Chapter 109.2 09/08/15 3.136
Chapter 109.1 09/08/15 3.140
Chapter 108 08/08/15 3.166
Chapter 107 08/08/15 3.142
Chapter 106 07/08/15 3.147
Chapter 105 07/08/15 3.202
Chapter 104.2 06/08/15 3.130
Chapter 104.1 06/08/15 3.128
Chapter 103 05/08/15 3.144
Chapter 102 05/08/15 3.162
Chapter 101 04/08/15 3.159
Chapter 100 04/08/15 3.173
Chapter 99 03/08/15 3.182
Chapter 98 03/08/15 3.148
Chapter 97 02/08/15 3.147
Chapter 96 02/08/15 3.163
Chapter 95 02/08/15 3.163
Chapter 94 01/08/15 3.175
Chapter 93 01/08/15 3.167
Chapter 92 01/08/15 3.165
Chapter 91 31/07/15 3.173
Chapter 90 31/07/15 3.205
Chapter 89 31/07/15 3.171
Chapter 88 30/07/15 3.170
Chapter 87 30/07/15 3.143
Chapter 86 30/07/15 3.170
Chapter 85 29/07/15 3.178
Chapter 84 29/07/15 3.137
Chapter 83 29/07/15 3.127
Chapter 82 28/07/15 3.171
Chapter 81 28/07/15 3.200
Chapter 80 28/07/15 3.171
Chapter 79 27/07/15 3.148
Chapter 78 27/07/15 3.162
Chapter 77 27/07/15 3.155
Chapter 76 26/07/15 3.198
Chapter 75 26/07/15 3.150
Chapter 74 26/07/15 3.165
Chapter 73 25/07/15 3.175
Chapter 72 25/07/15 3.169
Chapter 71 25/07/15 3.163
Chapter 70 24/07/15 3.136
Chapter 69 24/07/15 3.165
Chapter 68 24/07/15 3.180
Chapter 67 23/07/15 3.184
Chapter 66 23/07/15 3.174
Chapter 65 23/07/15 3.147
Chapter 64 22/07/15 3.178
Chapter 63 22/07/15 3.167
Chapter 62 22/07/15 3.153
Chapter 61 22/07/15 3.152
Chapter 60 22/07/15 3.157
Chapter 59 22/07/15 3.146
Chapter 58 22/07/15 3.155
Chapter 57 22/07/15 3.157
Chapter 56 22/07/15 3.149
Chapter 55 22/07/15 3.165
Chapter 54 22/07/15 3.148
Chapter 53 22/07/15 3.148
Chapter 52 21/07/15 3.157
Chapter 51 21/07/15 3.183
Chapter 50 20/07/15 3.129
Chapter 49 20/07/15 3.165
Chapter 48 19/07/15 3.176
Chapter 47 19/07/15 3.172
Chapter 46 18/07/15 3.136
Chapter 45 17/07/15 3.167
Chapter 44 17/07/15 3.342
Chapter 43 16/07/15 3.171
Chapter 42 15/07/15 3.172
Chapter 41 14/07/15 3.205
Chapter 40 14/07/15 3.196
Chapter 39 13/07/15 3.191
Chapter 38 12/07/15 3.190
Chapter 37 12/07/15 3.188
Chapter 36 11/07/15 3.177
Chapter 35 11/07/15 3.281
Chapter 34 10/07/15 3.211
Chapter 33 09/07/15 3.277
Chapter 32 07/07/15 3.210
Chapter 31 06/07/15 3.237
Chapter 30 05/07/15 3.222
Chapter 29 04/07/15 3.213
Chapter 28 03/07/15 3.246
Chapter 27 03/07/15 3.209
Chapter 26 02/07/15 3.215
Chapter 25 01/07/15 3.216
Chapter 24 30/06/15 3.213
Chapter 23 28/06/15 3.221
Chapter 22 28/06/15 3.211
Chapter 21 26/06/15 3.230
Chapter 20 26/06/15 3.210
Chapter 19 25/06/15 3.226
Chapter 18 25/06/15 3.240
Chapter 17 24/06/15 3.220
Chapter 16 24/06/15 3.240
Chapter 15 24/06/15 3.232
Chapter 14 23/06/15 3.270
Chapter 13 23/06/15 3.243
Chapter 12 23/06/15 3.244
Chapter 11 21/06/15 3.262
Chapter 10 21/06/15 3.249
Chapter 9 20/06/15 3.267
Chapter 8 19/06/15 3.246
Chapter 7 19/06/15 3.264
Chapter 6 18/06/15 3.269
Chapter 5 18/06/15 3.288
Chapter 4 17/06/15 3.316
Chapter 3 17/06/15 3.338
Chapter 2 16/06/15 3.342
Chapter 1 16/06/15 3.487
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch