Tử Vong Hồi

Tử Vong Hồi
Lượt xem: 25.270
Nội dung

Một xác chết trở về... còn lại thì đọc tiếp sẽ rõ

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 115: - End phần I 13/08/15 3.187
Chapter 114.2 12/08/15 3.171
Chapter 114.1 12/08/15 3.158
Chapter 113 12/08/15 3.166
Chapter 112.2 12/08/15 3.145
Chapter 112.1 12/08/15 3.124
Chapter 111.2 11/08/15 3.156
Chapter 111.1 11/08/15 3.144
Chapter 110.2 10/08/15 3.149
Chapter 110.1 10/08/15 3.151
Chapter 109.2 09/08/15 3.129
Chapter 109.1 09/08/15 3.137
Chapter 108 08/08/15 3.162
Chapter 107 08/08/15 3.136
Chapter 106 07/08/15 3.144
Chapter 105 07/08/15 3.199
Chapter 104.2 06/08/15 3.127
Chapter 104.1 06/08/15 3.125
Chapter 103 05/08/15 3.141
Chapter 102 05/08/15 3.155
Chapter 101 04/08/15 3.153
Chapter 100 04/08/15 3.167
Chapter 99 03/08/15 3.177
Chapter 98 03/08/15 3.142
Chapter 97 02/08/15 3.142
Chapter 96 02/08/15 3.158
Chapter 95 02/08/15 3.157
Chapter 94 01/08/15 3.171
Chapter 93 01/08/15 3.163
Chapter 92 01/08/15 3.160
Chapter 91 31/07/15 3.169
Chapter 90 31/07/15 3.198
Chapter 89 31/07/15 3.165
Chapter 88 30/07/15 3.165
Chapter 87 30/07/15 3.138
Chapter 86 30/07/15 3.163
Chapter 85 29/07/15 3.173
Chapter 84 29/07/15 3.132
Chapter 83 29/07/15 3.120
Chapter 82 28/07/15 3.164
Chapter 81 28/07/15 3.194
Chapter 80 28/07/15 3.162
Chapter 79 27/07/15 3.142
Chapter 78 27/07/15 3.155
Chapter 77 27/07/15 3.148
Chapter 76 26/07/15 3.190
Chapter 75 26/07/15 3.145
Chapter 74 26/07/15 3.160
Chapter 73 25/07/15 3.167
Chapter 72 25/07/15 3.163
Chapter 71 25/07/15 3.156
Chapter 70 24/07/15 3.131
Chapter 69 24/07/15 3.158
Chapter 68 24/07/15 3.175
Chapter 67 23/07/15 3.177
Chapter 66 23/07/15 3.165
Chapter 65 23/07/15 3.140
Chapter 64 22/07/15 3.170
Chapter 63 22/07/15 3.161
Chapter 62 22/07/15 3.147
Chapter 61 22/07/15 3.145
Chapter 60 22/07/15 3.149
Chapter 59 22/07/15 3.139
Chapter 58 22/07/15 3.149
Chapter 57 22/07/15 3.151
Chapter 56 22/07/15 3.143
Chapter 55 22/07/15 3.157
Chapter 54 22/07/15 3.144
Chapter 53 22/07/15 3.141
Chapter 52 21/07/15 3.153
Chapter 51 21/07/15 3.179
Chapter 50 20/07/15 3.124
Chapter 49 20/07/15 3.158
Chapter 48 19/07/15 3.170
Chapter 47 19/07/15 3.166
Chapter 46 18/07/15 3.131
Chapter 45 17/07/15 3.159
Chapter 44 17/07/15 3.334
Chapter 43 16/07/15 3.166
Chapter 42 15/07/15 3.168
Chapter 41 14/07/15 3.200
Chapter 40 14/07/15 3.191
Chapter 39 13/07/15 3.185
Chapter 38 12/07/15 3.183
Chapter 37 12/07/15 3.181
Chapter 36 11/07/15 3.171
Chapter 35 11/07/15 3.271
Chapter 34 10/07/15 3.203
Chapter 33 09/07/15 3.269
Chapter 32 07/07/15 3.201
Chapter 31 06/07/15 3.230
Chapter 30 05/07/15 3.212
Chapter 29 04/07/15 3.207
Chapter 28 03/07/15 3.239
Chapter 27 03/07/15 3.203
Chapter 26 02/07/15 3.210
Chapter 25 01/07/15 3.208
Chapter 24 30/06/15 3.203
Chapter 23 28/06/15 3.215
Chapter 22 28/06/15 3.204
Chapter 21 26/06/15 3.224
Chapter 20 26/06/15 3.200
Chapter 19 25/06/15 3.219
Chapter 18 25/06/15 3.229
Chapter 17 24/06/15 3.211
Chapter 16 24/06/15 3.233
Chapter 15 24/06/15 3.226
Chapter 14 23/06/15 3.263
Chapter 13 23/06/15 3.236
Chapter 12 23/06/15 3.235
Chapter 11 21/06/15 3.253
Chapter 10 21/06/15 3.240
Chapter 9 20/06/15 3.258
Chapter 8 19/06/15 3.238
Chapter 7 19/06/15 3.256
Chapter 6 18/06/15 3.259
Chapter 5 18/06/15 3.275
Chapter 4 17/06/15 3.305
Chapter 3 17/06/15 3.324
Chapter 2 16/06/15 3.327
Chapter 1 16/06/15 3.458
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch