Tuyệt Thế Vô Song

Tuyệt Thế Vô Song
Lượt xem: 17.486
Nội dung

Cuối thời Nam Tống, Mông cổ xâm lược, dân chúng loạn lạc. Ma Giới Kim Điển tái xuất giang hồ. Phong ba nổi lên, Loạn thế xuất anh hùng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 196: END 08/01/16 3.224
Chapter 195 08/01/16 3.110
Chapter 194 08/01/16 3.105
Chapter 193 08/01/16 3.036
Chapter 192 08/01/16 3.042
Chapter 191 08/01/16 3.034
Chapter 190 08/01/16 3.051
Chapter 189 08/01/16 3.042
Chapter 188 08/01/16 3.037
Chapter 187 08/01/16 3.038
Chapter 186 08/01/16 3.044
Chapter 185 08/01/16 3.032
Chapter 184 08/01/16 3.036
Chapter 183 08/01/16 3.031
Chapter 182 08/01/16 3.033
Chapter 181 08/01/16 3.035
Chapter 180 08/01/16 3.041
Chapter 179 08/01/16 3.030
Chapter 178 08/01/16 3.035
Chapter 177 08/01/16 3.035
Chapter 176 08/01/16 3.027
Chapter 175 08/01/16 3.029
Chapter 174 08/01/16 3.030
Chapter 173 08/01/16 3.026
Chapter 172 08/01/16 3.031
Chapter 171 08/01/16 3.036
Chapter 170 08/01/16 3.038
Chapter 169 08/01/16 3.038
Chapter 168: Tương Lai Không Thể Đoán Trước ... 15/03/15 3.141
Chapter 167: Nạn Kiếp Nhân Gian 15/03/15 3.130
Chapter 166 15/03/15 3.119
Chapter 165 15/03/15 3.060
Chapter 164 15/03/15 3.068
Chapter 163 15/03/15 3.041
Chapter 162 15/03/15 3.059
Chapter 161 15/03/15 3.061
Chapter 160 15/03/15 3.061
Chapter 159 15/03/15 3.082
Chapter 158 15/03/15 3.068
Chapter 157 15/03/15 3.058
Chapter 156 15/03/15 3.061
Chapter 155 15/03/15 3.043
Chapter 154 15/03/15 3.066
Chapter 153 15/03/15 3.088
Chapter 152 15/03/15 3.071
Chapter 151 15/03/15 3.064
Chapter 150 15/03/15 3.062
Chapter 149 15/03/15 3.066
Chapter 148 15/03/15 3.076
Chapter 147 15/03/15 3.059
Chapter 146 15/03/15 3.060
Chapter 145 15/03/15 3.067
Chapter 144 15/03/15 3.061
Chapter 143 15/03/15 3.056
Chapter 142 15/03/15 3.070
Chapter 141 15/03/15 3.062
Chapter 140 15/03/15 3.079
Chapter 139 15/03/15 3.063
Chapter 138 15/03/15 3.093
Chapter 137 15/03/15 3.075
Chapter 136 15/03/15 3.075
Chapter 135 15/03/15 3.066
Chapter 134 15/03/15 3.060
Chapter 133 15/03/15 3.072
Chapter 132 15/03/15 3.068
Chapter 131 15/03/15 3.052
Chapter 130 15/03/15 3.065
Chapter 129 15/03/15 3.059
Chapter 128 15/03/15 3.070
Chapter 127 15/03/15 3.060
Chapter 126 15/03/15 3.063
Chapter 125 15/03/15 3.059
Chapter 124 15/03/15 3.081
Chapter 123 15/03/15 3.065
Chapter 122 15/03/15 3.083
Chapter 121 15/03/15 3.088
Chapter 120 15/03/15 3.069
Chapter 119 15/03/15 3.068
Chapter 118 15/03/15 3.067
Chapter 117 15/03/15 3.076
Chapter 116 15/03/15 3.088
Chapter 115 15/03/15 3.079
Chapter 114 15/03/15 3.071
Chapter 113 15/03/15 3.070
Chapter 112 15/03/15 3.064
Chapter 111 15/03/15 3.067
Chapter 110 15/03/15 3.093
Chapter 109 15/03/15 3.074
Chapter 108 15/03/15 3.056
Chapter 107 15/03/15 3.077
Chapter 106 15/03/15 3.070
Chapter 105 15/03/15 3.078
Chapter 104 15/03/15 3.071
Chapter 103 15/03/15 3.071
Chapter 102 15/03/15 3.079
Chapter 101 15/03/15 3.080
Chapter 100 15/03/15 3.076
Chapter 99 15/03/15 3.073
Chapter 98 15/03/15 3.054
Chapter 97 15/03/15 3.075
Chapter 96 15/03/15 3.074
Chapter 95 15/03/15 3.078
Chapter 94 15/03/15 3.077
Chapter 93 22/04/15 3.067
Chapter 92 15/03/15 3.059
Chapter 91 15/03/15 3.073
Chapter 90 15/03/15 3.075
Chapter 89 15/03/15 3.075
Chapter 88 15/03/15 3.073
Chapter 87 15/03/15 3.067
Chapter 86 15/03/15 3.072
Chapter 85 15/03/15 3.074
Chapter 84 15/03/15 3.072
Chapter 83 15/03/15 3.070
Chapter 82 15/03/15 3.068
Chapter 81 15/03/15 3.054
Chapter 80 15/03/15 3.063
Chapter 79 15/03/15 3.080
Chapter 78 15/03/15 3.047
Chapter 77 15/03/15 3.069
Chapter 76 15/03/15 3.069
Chapter 75 15/03/15 3.047
Chapter 74 15/03/15 3.069
Chapter 73 15/03/15 3.071
Chapter 72 15/03/15 3.051
Chapter 71 15/03/15 3.071
Chapter 70 15/03/15 3.075
Chapter 69 15/03/15 3.069
Chapter 68 15/03/15 3.071
Chapter 67 15/03/15 3.049
Chapter 66 15/03/15 3.078
Chapter 65 15/03/15 3.076
Chapter 64 15/03/15 3.049
Chapter 63 15/03/15 3.078
Chapter 62 15/03/15 3.063
Chapter 61 15/03/15 3.050
Chapter 60 15/03/15 3.062
Chapter 59 15/03/15 3.052
Chapter 58 15/03/15 3.059
Chapter 57 15/03/15 3.049
Chapter 56 15/03/15 3.071
Chapter 55 15/03/15 3.079
Chapter 54 15/03/15 3.074
Chapter 53 15/03/15 3.070
Chapter 52 15/03/15 3.053
Chapter 51 15/03/15 3.077
Chapter 50 15/03/15 3.090
Chapter 49 15/03/15 3.083
Chapter 48 15/03/15 3.078
Chapter 47 15/03/15 3.051
Chapter 46 15/03/15 3.081
Chapter 45 15/03/15 3.081
Chapter 44 15/03/15 3.076
Chapter 43 15/03/15 3.056
Chapter 42 15/03/15 3.091
Chapter 41 15/03/15 3.073
Chapter 40 15/03/15 3.079
Chapter 39 15/03/15 3.073
Chapter 38 15/03/15 3.061
Chapter 37 15/03/15 3.079
Chapter 36 15/03/15 3.083
Chapter 35 15/03/15 3.081
Chapter 34 15/03/15 3.084
Chapter 33 15/03/15 3.092
Chapter 32 15/03/15 3.090
Chapter 31 15/03/15 3.089
Chapter 30 15/03/15 3.120
Chapter 29 15/03/15 3.098
Chapter 28 15/03/15 3.114
Chapter 27 15/03/15 3.098
Chapter 26 15/03/15 3.091
Chapter 25 15/03/15 3.101
Chapter 24 15/03/15 3.106
Chapter 23 15/03/15 3.100
Chapter 22 15/03/15 3.095
Chapter 21 15/03/15 3.111
Chapter 20 15/03/15 3.074
Chapter 19 15/03/15 3.092
Chapter 18 15/03/15 3.108
Chapter 17 15/03/15 3.094
Chapter 16 15/03/15 3.097
Chapter 15 15/03/15 3.111
Chapter 14 15/03/15 3.107
Chapter 13 15/03/15 3.097
Chapter 12 15/03/15 3.099
Chapter 11 15/03/15 3.117
Chapter 10 15/03/15 3.122
Chapter 9 15/03/15 3.116
Chapter 8 15/03/15 3.109
Chapter 7 15/03/15 3.113
Chapter 6 15/03/15 3.103
Chapter 5 15/03/15 3.119
Chapter 4 15/03/15 3.123
Chapter 3 15/03/15 3.129
Chapter 2 15/03/15 3.137
Chapter 1 15/03/15 3.297
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch