Tuyệt Thế Vô Song

Tuyệt Thế Vô Song
Lượt xem: 14.335
Nội dung

Cuối thời Nam Tống, Mông cổ xâm lược, dân chúng loạn lạc. Ma Giới Kim Điển tái xuất giang hồ. Phong ba nổi lên, Loạn thế xuất anh hùng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 196: END 14:27 08/01 3.178
Chapter 195 14:27 08/01 3.096
Chapter 194 14:27 08/01 3.088
Chapter 193 14:27 08/01 3.027
Chapter 192 14:27 08/01 3.029
Chapter 191 14:27 08/01 3.026
Chapter 190 14:27 08/01 3.039
Chapter 189 14:27 08/01 3.033
Chapter 188 14:27 08/01 3.029
Chapter 187 14:27 08/01 3.028
Chapter 186 14:06 08/01 3.034
Chapter 185 14:06 08/01 3.024
Chapter 184 14:06 08/01 3.027
Chapter 183 14:06 08/01 3.024
Chapter 182 14:06 08/01 3.024
Chapter 181 14:06 08/01 3.027
Chapter 180 14:06 08/01 3.027
Chapter 179 14:06 08/01 3.021
Chapter 178 14:06 08/01 3.022
Chapter 177 14:06 08/01 3.020
Chapter 176 14:06 08/01 3.019
Chapter 175 14:06 08/01 3.020
Chapter 174 14:06 08/01 3.018
Chapter 173 14:06 08/01 3.018
Chapter 172 14:06 08/01 3.019
Chapter 171 14:06 08/01 3.025
Chapter 170 14:06 08/01 3.028
Chapter 169 14:06 08/01 3.030
Chapter 168: Tương Lai Không Thể Đoán Trước ... 15/03/15 3.129
Chapter 167: Nạn Kiếp Nhân Gian 15/03/15 3.121
Chapter 166 15/03/15 3.110
Chapter 165 15/03/15 3.052
Chapter 164 15/03/15 3.062
Chapter 163 15/03/15 3.034
Chapter 162 15/03/15 3.050
Chapter 161 15/03/15 3.052
Chapter 160 15/03/15 3.053
Chapter 159 15/03/15 3.075
Chapter 158 15/03/15 3.063
Chapter 157 15/03/15 3.052
Chapter 156 15/03/15 3.052
Chapter 155 15/03/15 3.034
Chapter 154 15/03/15 3.057
Chapter 153 15/03/15 3.076
Chapter 152 15/03/15 3.061
Chapter 151 15/03/15 3.055
Chapter 150 15/03/15 3.052
Chapter 149 15/03/15 3.056
Chapter 148 15/03/15 3.067
Chapter 147 15/03/15 3.050
Chapter 146 15/03/15 3.053
Chapter 145 15/03/15 3.059
Chapter 144 15/03/15 3.053
Chapter 143 15/03/15 3.049
Chapter 142 15/03/15 3.059
Chapter 141 15/03/15 3.054
Chapter 140 15/03/15 3.072
Chapter 139 15/03/15 3.054
Chapter 138 15/03/15 3.081
Chapter 137 15/03/15 3.063
Chapter 136 15/03/15 3.064
Chapter 135 15/03/15 3.054
Chapter 134 15/03/15 3.051
Chapter 133 15/03/15 3.061
Chapter 132 15/03/15 3.059
Chapter 131 15/03/15 3.045
Chapter 130 15/03/15 3.058
Chapter 129 15/03/15 3.052
Chapter 128 15/03/15 3.058
Chapter 127 15/03/15 3.048
Chapter 126 15/03/15 3.055
Chapter 125 15/03/15 3.049
Chapter 124 15/03/15 3.069
Chapter 123 15/03/15 3.055
Chapter 122 15/03/15 3.069
Chapter 121 15/03/15 3.073
Chapter 120 15/03/15 3.060
Chapter 119 15/03/15 3.055
Chapter 118 15/03/15 3.054
Chapter 117 15/03/15 3.059
Chapter 116 15/03/15 3.075
Chapter 115 15/03/15 3.060
Chapter 114 15/03/15 3.052
Chapter 113 15/03/15 3.054
Chapter 112 15/03/15 3.050
Chapter 111 15/03/15 3.050
Chapter 110 15/03/15 3.068
Chapter 109 15/03/15 3.053
Chapter 108 15/03/15 3.034
Chapter 107 15/03/15 3.057
Chapter 106 15/03/15 3.052
Chapter 105 15/03/15 3.057
Chapter 104 15/03/15 3.053
Chapter 103 15/03/15 3.055
Chapter 102 15/03/15 3.060
Chapter 101 15/03/15 3.062
Chapter 100 15/03/15 3.060
Chapter 99 15/03/15 3.055
Chapter 98 15/03/15 3.039
Chapter 97 15/03/15 3.059
Chapter 96 15/03/15 3.057
Chapter 95 15/03/15 3.059
Chapter 94 15/03/15 3.062
Chapter 93 22/04/15 3.048
Chapter 92 15/03/15 3.046
Chapter 91 15/03/15 3.056
Chapter 90 15/03/15 3.060
Chapter 89 15/03/15 3.060
Chapter 88 15/03/15 3.058
Chapter 87 15/03/15 3.056
Chapter 86 15/03/15 3.057
Chapter 85 15/03/15 3.059
Chapter 84 15/03/15 3.058
Chapter 83 15/03/15 3.054
Chapter 82 15/03/15 3.054
Chapter 81 15/03/15 3.041
Chapter 80 15/03/15 3.050
Chapter 79 15/03/15 3.066
Chapter 78 15/03/15 3.033
Chapter 77 15/03/15 3.055
Chapter 76 15/03/15 3.055
Chapter 75 15/03/15 3.030
Chapter 74 15/03/15 3.054
Chapter 73 15/03/15 3.052
Chapter 72 15/03/15 3.034
Chapter 71 15/03/15 3.054
Chapter 70 15/03/15 3.059
Chapter 69 15/03/15 3.055
Chapter 68 15/03/15 3.056
Chapter 67 15/03/15 3.035
Chapter 66 15/03/15 3.064
Chapter 65 15/03/15 3.061
Chapter 64 15/03/15 3.037
Chapter 63 15/03/15 3.065
Chapter 62 15/03/15 3.050
Chapter 61 15/03/15 3.035
Chapter 60 15/03/15 3.042
Chapter 59 15/03/15 3.036
Chapter 58 15/03/15 3.042
Chapter 57 15/03/15 3.035
Chapter 56 15/03/15 3.056
Chapter 55 15/03/15 3.063
Chapter 54 15/03/15 3.060
Chapter 53 15/03/15 3.055
Chapter 52 15/03/15 3.038
Chapter 51 15/03/15 3.063
Chapter 50 15/03/15 3.067
Chapter 49 15/03/15 3.064
Chapter 48 15/03/15 3.062
Chapter 47 15/03/15 3.036
Chapter 46 15/03/15 3.067
Chapter 45 15/03/15 3.067
Chapter 44 15/03/15 3.060
Chapter 43 15/03/15 3.038
Chapter 42 15/03/15 3.074
Chapter 41 15/03/15 3.052
Chapter 40 15/03/15 3.061
Chapter 39 15/03/15 3.055
Chapter 38 15/03/15 3.039
Chapter 37 15/03/15 3.050
Chapter 36 15/03/15 3.064
Chapter 35 15/03/15 3.063
Chapter 34 15/03/15 3.061
Chapter 33 15/03/15 3.071
Chapter 32 15/03/15 3.066
Chapter 31 15/03/15 3.063
Chapter 30 15/03/15 3.088
Chapter 29 15/03/15 3.074
Chapter 28 15/03/15 3.090
Chapter 27 15/03/15 3.075
Chapter 26 15/03/15 3.070
Chapter 25 15/03/15 3.076
Chapter 24 15/03/15 3.081
Chapter 23 15/03/15 3.075
Chapter 22 15/03/15 3.071
Chapter 21 15/03/15 3.079
Chapter 20 15/03/15 3.052
Chapter 19 15/03/15 3.070
Chapter 18 15/03/15 3.082
Chapter 17 15/03/15 3.071
Chapter 16 15/03/15 3.071
Chapter 15 15/03/15 3.083
Chapter 14 15/03/15 3.079
Chapter 13 15/03/15 3.068
Chapter 12 15/03/15 3.076
Chapter 11 15/03/15 3.090
Chapter 10 15/03/15 3.095
Chapter 9 15/03/15 3.088
Chapter 8 15/03/15 3.083
Chapter 7 15/03/15 3.086
Chapter 6 15/03/15 3.072
Chapter 5 15/03/15 3.084
Chapter 4 15/03/15 3.093
Chapter 3 15/03/15 3.098
Chapter 2 15/03/15 3.098
Chapter 1 15/03/15 3.199
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch