Tuyệt Thế Vô Song

Tuyệt Thế Vô Song
Nội dung

Cuối thời Nam Tống, Mông cổ xâm lược, dân chúng loạn lạc. Ma Giới Kim Điển tái xuất giang hồ. Phong ba nổi lên, Loạn thế xuất anh hùng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 196: END 08/01/16 3.264
Chapter 195 08/01/16 3.123
Chapter 194 08/01/16 3.116
Chapter 193 08/01/16 3.043
Chapter 192 08/01/16 3.048
Chapter 191 08/01/16 3.041
Chapter 190 08/01/16 3.059
Chapter 189 08/01/16 3.050
Chapter 188 08/01/16 3.046
Chapter 187 08/01/16 3.045
Chapter 186 08/01/16 3.050
Chapter 185 08/01/16 3.040
Chapter 184 08/01/16 3.048
Chapter 183 08/01/16 3.041
Chapter 182 08/01/16 3.043
Chapter 181 08/01/16 3.043
Chapter 180 08/01/16 3.051
Chapter 179 08/01/16 3.039
Chapter 178 08/01/16 3.042
Chapter 177 08/01/16 3.044
Chapter 176 08/01/16 3.035
Chapter 175 08/01/16 3.037
Chapter 174 08/01/16 3.039
Chapter 173 08/01/16 3.035
Chapter 172 08/01/16 3.039
Chapter 171 08/01/16 3.042
Chapter 170 08/01/16 3.045
Chapter 169 08/01/16 3.046
Chapter 168: Tương Lai Không Thể Đoán Trước ... 15/03/15 3.149
Chapter 167: Nạn Kiếp Nhân Gian 15/03/15 3.141
Chapter 166 15/03/15 3.124
Chapter 165 15/03/15 3.065
Chapter 164 15/03/15 3.076
Chapter 163 15/03/15 3.046
Chapter 162 15/03/15 3.065
Chapter 161 15/03/15 3.070
Chapter 160 15/03/15 3.072
Chapter 159 15/03/15 3.092
Chapter 158 15/03/15 3.076
Chapter 157 15/03/15 3.067
Chapter 156 15/03/15 3.069
Chapter 155 15/03/15 3.050
Chapter 154 15/03/15 3.074
Chapter 153 15/03/15 3.097
Chapter 152 15/03/15 3.080
Chapter 151 15/03/15 3.071
Chapter 150 15/03/15 3.076
Chapter 149 15/03/15 3.077
Chapter 148 15/03/15 3.084
Chapter 147 15/03/15 3.068
Chapter 146 15/03/15 3.068
Chapter 145 15/03/15 3.075
Chapter 144 15/03/15 3.069
Chapter 143 15/03/15 3.063
Chapter 142 15/03/15 3.078
Chapter 141 15/03/15 3.069
Chapter 140 15/03/15 3.086
Chapter 139 15/03/15 3.075
Chapter 138 15/03/15 3.102
Chapter 137 15/03/15 3.083
Chapter 136 15/03/15 3.082
Chapter 135 15/03/15 3.074
Chapter 134 15/03/15 3.067
Chapter 133 15/03/15 3.078
Chapter 132 15/03/15 3.076
Chapter 131 15/03/15 3.059
Chapter 130 15/03/15 3.072
Chapter 129 15/03/15 3.066
Chapter 128 15/03/15 3.078
Chapter 127 15/03/15 3.070
Chapter 126 15/03/15 3.071
Chapter 125 15/03/15 3.065
Chapter 124 15/03/15 3.088
Chapter 123 15/03/15 3.072
Chapter 122 15/03/15 3.096
Chapter 121 15/03/15 3.102
Chapter 120 15/03/15 3.079
Chapter 119 15/03/15 3.081
Chapter 118 15/03/15 3.080
Chapter 117 15/03/15 3.087
Chapter 116 15/03/15 3.097
Chapter 115 15/03/15 3.089
Chapter 114 15/03/15 3.084
Chapter 113 15/03/15 3.078
Chapter 112 15/03/15 3.076
Chapter 111 15/03/15 3.076
Chapter 110 15/03/15 3.104
Chapter 109 15/03/15 3.085
Chapter 108 15/03/15 3.070
Chapter 107 15/03/15 3.089
Chapter 106 15/03/15 3.082
Chapter 105 15/03/15 3.090
Chapter 104 15/03/15 3.084
Chapter 103 15/03/15 3.081
Chapter 102 15/03/15 3.089
Chapter 101 15/03/15 3.089
Chapter 100 15/03/15 3.085
Chapter 99 15/03/15 3.082
Chapter 98 15/03/15 3.066
Chapter 97 15/03/15 3.083
Chapter 96 15/03/15 3.085
Chapter 95 15/03/15 3.086
Chapter 94 15/03/15 3.087
Chapter 93 22/04/15 3.077
Chapter 92 15/03/15 3.070
Chapter 91 15/03/15 3.090
Chapter 90 15/03/15 3.088
Chapter 89 15/03/15 3.088
Chapter 88 15/03/15 3.082
Chapter 87 15/03/15 3.080
Chapter 86 15/03/15 3.081
Chapter 85 15/03/15 3.084
Chapter 84 15/03/15 3.084
Chapter 83 15/03/15 3.081
Chapter 82 15/03/15 3.079
Chapter 81 15/03/15 3.064
Chapter 80 15/03/15 3.072
Chapter 79 15/03/15 3.092
Chapter 78 15/03/15 3.060
Chapter 77 15/03/15 3.083
Chapter 76 15/03/15 3.086
Chapter 75 15/03/15 3.059
Chapter 74 15/03/15 3.078
Chapter 73 15/03/15 3.088
Chapter 72 15/03/15 3.061
Chapter 71 15/03/15 3.078
Chapter 70 15/03/15 3.086
Chapter 69 15/03/15 3.079
Chapter 68 15/03/15 3.081
Chapter 67 15/03/15 3.056
Chapter 66 15/03/15 3.087
Chapter 65 15/03/15 3.090
Chapter 64 15/03/15 3.060
Chapter 63 15/03/15 3.088
Chapter 62 15/03/15 3.073
Chapter 61 15/03/15 3.060
Chapter 60 15/03/15 3.079
Chapter 59 15/03/15 3.064
Chapter 58 15/03/15 3.068
Chapter 57 15/03/15 3.059
Chapter 56 15/03/15 3.084
Chapter 55 15/03/15 3.094
Chapter 54 15/03/15 3.083
Chapter 53 15/03/15 3.084
Chapter 52 15/03/15 3.066
Chapter 51 15/03/15 3.092
Chapter 50 15/03/15 3.100
Chapter 49 15/03/15 3.096
Chapter 48 15/03/15 3.090
Chapter 47 15/03/15 3.064
Chapter 46 15/03/15 3.091
Chapter 45 15/03/15 3.093
Chapter 44 15/03/15 3.086
Chapter 43 15/03/15 3.068
Chapter 42 15/03/15 3.104
Chapter 41 15/03/15 3.086
Chapter 40 15/03/15 3.093
Chapter 39 15/03/15 3.084
Chapter 38 15/03/15 3.074
Chapter 37 15/03/15 3.090
Chapter 36 15/03/15 3.098
Chapter 35 15/03/15 3.094
Chapter 34 15/03/15 3.093
Chapter 33 15/03/15 3.101
Chapter 32 15/03/15 3.101
Chapter 31 15/03/15 3.104
Chapter 30 15/03/15 3.149
Chapter 29 15/03/15 3.113
Chapter 28 15/03/15 3.129
Chapter 27 15/03/15 3.112
Chapter 26 15/03/15 3.108
Chapter 25 15/03/15 3.117
Chapter 24 15/03/15 3.121
Chapter 23 15/03/15 3.114
Chapter 22 15/03/15 3.111
Chapter 21 15/03/15 3.128
Chapter 20 15/03/15 3.088
Chapter 19 15/03/15 3.107
Chapter 18 15/03/15 3.122
Chapter 17 15/03/15 3.112
Chapter 16 15/03/15 3.111
Chapter 15 15/03/15 3.124
Chapter 14 15/03/15 3.121
Chapter 13 15/03/15 3.111
Chapter 12 15/03/15 3.117
Chapter 11 15/03/15 3.134
Chapter 10 15/03/15 3.138
Chapter 9 15/03/15 3.131
Chapter 8 15/03/15 3.126
Chapter 7 15/03/15 3.130
Chapter 6 15/03/15 3.121
Chapter 5 15/03/15 3.144
Chapter 4 15/03/15 3.144
Chapter 3 15/03/15 3.152
Chapter 2 15/03/15 3.163
Chapter 1 15/03/15 3.354
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch