Tuyệt Thế Vô Song

Tuyệt Thế Vô Song
Lượt xem: 16.004
Nội dung

Cuối thời Nam Tống, Mông cổ xâm lược, dân chúng loạn lạc. Ma Giới Kim Điển tái xuất giang hồ. Phong ba nổi lên, Loạn thế xuất anh hùng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 196: END 14:27 08/01 3.195
Chapter 195 14:27 08/01 3.103
Chapter 194 14:27 08/01 3.095
Chapter 193 14:27 08/01 3.031
Chapter 192 14:27 08/01 3.035
Chapter 191 14:27 08/01 3.030
Chapter 190 14:27 08/01 3.046
Chapter 189 14:27 08/01 3.037
Chapter 188 14:27 08/01 3.034
Chapter 187 14:27 08/01 3.034
Chapter 186 14:06 08/01 3.040
Chapter 185 14:06 08/01 3.029
Chapter 184 14:06 08/01 3.033
Chapter 183 14:06 08/01 3.028
Chapter 182 14:06 08/01 3.028
Chapter 181 14:06 08/01 3.031
Chapter 180 14:06 08/01 3.035
Chapter 179 14:06 08/01 3.026
Chapter 178 14:06 08/01 3.031
Chapter 177 14:06 08/01 3.027
Chapter 176 14:06 08/01 3.023
Chapter 175 14:06 08/01 3.024
Chapter 174 14:06 08/01 3.023
Chapter 173 14:06 08/01 3.022
Chapter 172 14:06 08/01 3.025
Chapter 171 14:06 08/01 3.030
Chapter 170 14:06 08/01 3.033
Chapter 169 14:06 08/01 3.035
Chapter 168: Tương Lai Không Thể Đoán Trước ... 15/03/15 3.134
Chapter 167: Nạn Kiếp Nhân Gian 15/03/15 3.125
Chapter 166 15/03/15 3.113
Chapter 165 15/03/15 3.057
Chapter 164 15/03/15 3.065
Chapter 163 15/03/15 3.038
Chapter 162 15/03/15 3.056
Chapter 161 15/03/15 3.056
Chapter 160 15/03/15 3.056
Chapter 159 15/03/15 3.079
Chapter 158 15/03/15 3.066
Chapter 157 15/03/15 3.056
Chapter 156 15/03/15 3.058
Chapter 155 15/03/15 3.038
Chapter 154 15/03/15 3.062
Chapter 153 15/03/15 3.082
Chapter 152 15/03/15 3.064
Chapter 151 15/03/15 3.059
Chapter 150 15/03/15 3.055
Chapter 149 15/03/15 3.059
Chapter 148 15/03/15 3.070
Chapter 147 15/03/15 3.053
Chapter 146 15/03/15 3.056
Chapter 145 15/03/15 3.062
Chapter 144 15/03/15 3.056
Chapter 143 15/03/15 3.052
Chapter 142 15/03/15 3.063
Chapter 141 15/03/15 3.058
Chapter 140 15/03/15 3.076
Chapter 139 15/03/15 3.057
Chapter 138 15/03/15 3.085
Chapter 137 15/03/15 3.068
Chapter 136 15/03/15 3.068
Chapter 135 15/03/15 3.059
Chapter 134 15/03/15 3.056
Chapter 133 15/03/15 3.069
Chapter 132 15/03/15 3.064
Chapter 131 15/03/15 3.050
Chapter 130 15/03/15 3.063
Chapter 129 15/03/15 3.057
Chapter 128 15/03/15 3.066
Chapter 127 15/03/15 3.052
Chapter 126 15/03/15 3.059
Chapter 125 15/03/15 3.054
Chapter 124 15/03/15 3.074
Chapter 123 15/03/15 3.059
Chapter 122 15/03/15 3.076
Chapter 121 15/03/15 3.081
Chapter 120 15/03/15 3.065
Chapter 119 15/03/15 3.061
Chapter 118 15/03/15 3.060
Chapter 117 15/03/15 3.069
Chapter 116 15/03/15 3.080
Chapter 115 15/03/15 3.066
Chapter 114 15/03/15 3.057
Chapter 113 15/03/15 3.061
Chapter 112 15/03/15 3.056
Chapter 111 15/03/15 3.056
Chapter 110 15/03/15 3.076
Chapter 109 15/03/15 3.060
Chapter 108 15/03/15 3.044
Chapter 107 15/03/15 3.064
Chapter 106 15/03/15 3.058
Chapter 105 15/03/15 3.065
Chapter 104 15/03/15 3.059
Chapter 103 15/03/15 3.061
Chapter 102 15/03/15 3.067
Chapter 101 15/03/15 3.070
Chapter 100 15/03/15 3.068
Chapter 99 15/03/15 3.062
Chapter 98 15/03/15 3.045
Chapter 97 15/03/15 3.065
Chapter 96 15/03/15 3.063
Chapter 95 15/03/15 3.069
Chapter 94 15/03/15 3.069
Chapter 93 22/04/15 3.058
Chapter 92 15/03/15 3.052
Chapter 91 15/03/15 3.063
Chapter 90 15/03/15 3.066
Chapter 89 15/03/15 3.066
Chapter 88 15/03/15 3.063
Chapter 87 15/03/15 3.061
Chapter 86 15/03/15 3.063
Chapter 85 15/03/15 3.065
Chapter 84 15/03/15 3.064
Chapter 83 15/03/15 3.060
Chapter 82 15/03/15 3.060
Chapter 81 15/03/15 3.047
Chapter 80 15/03/15 3.056
Chapter 79 15/03/15 3.072
Chapter 78 15/03/15 3.039
Chapter 77 15/03/15 3.063
Chapter 76 15/03/15 3.062
Chapter 75 15/03/15 3.040
Chapter 74 15/03/15 3.061
Chapter 73 15/03/15 3.062
Chapter 72 15/03/15 3.042
Chapter 71 15/03/15 3.064
Chapter 70 15/03/15 3.068
Chapter 69 15/03/15 3.062
Chapter 68 15/03/15 3.065
Chapter 67 15/03/15 3.042
Chapter 66 15/03/15 3.070
Chapter 65 15/03/15 3.068
Chapter 64 15/03/15 3.044
Chapter 63 15/03/15 3.072
Chapter 62 15/03/15 3.058
Chapter 61 15/03/15 3.045
Chapter 60 15/03/15 3.055
Chapter 59 15/03/15 3.045
Chapter 58 15/03/15 3.053
Chapter 57 15/03/15 3.044
Chapter 56 15/03/15 3.066
Chapter 55 15/03/15 3.074
Chapter 54 15/03/15 3.069
Chapter 53 15/03/15 3.064
Chapter 52 15/03/15 3.047
Chapter 51 15/03/15 3.072
Chapter 50 15/03/15 3.081
Chapter 49 15/03/15 3.075
Chapter 48 15/03/15 3.070
Chapter 47 15/03/15 3.044
Chapter 46 15/03/15 3.076
Chapter 45 15/03/15 3.076
Chapter 44 15/03/15 3.069
Chapter 43 15/03/15 3.049
Chapter 42 15/03/15 3.083
Chapter 41 15/03/15 3.065
Chapter 40 15/03/15 3.070
Chapter 39 15/03/15 3.065
Chapter 38 15/03/15 3.052
Chapter 37 15/03/15 3.070
Chapter 36 15/03/15 3.077
Chapter 35 15/03/15 3.075
Chapter 34 15/03/15 3.075
Chapter 33 15/03/15 3.085
Chapter 32 15/03/15 3.081
Chapter 31 15/03/15 3.079
Chapter 30 15/03/15 3.108
Chapter 29 15/03/15 3.090
Chapter 28 15/03/15 3.105
Chapter 27 15/03/15 3.089
Chapter 26 15/03/15 3.084
Chapter 25 15/03/15 3.093
Chapter 24 15/03/15 3.095
Chapter 23 15/03/15 3.090
Chapter 22 15/03/15 3.085
Chapter 21 15/03/15 3.099
Chapter 20 15/03/15 3.064
Chapter 19 15/03/15 3.084
Chapter 18 15/03/15 3.098
Chapter 17 15/03/15 3.086
Chapter 16 15/03/15 3.089
Chapter 15 15/03/15 3.102
Chapter 14 15/03/15 3.096
Chapter 13 15/03/15 3.084
Chapter 12 15/03/15 3.092
Chapter 11 15/03/15 3.110
Chapter 10 15/03/15 3.114
Chapter 9 15/03/15 3.106
Chapter 8 15/03/15 3.100
Chapter 7 15/03/15 3.104
Chapter 6 15/03/15 3.092
Chapter 5 15/03/15 3.103
Chapter 4 15/03/15 3.111
Chapter 3 15/03/15 3.116
Chapter 2 15/03/15 3.119
Chapter 1 15/03/15 3.247
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch