Ultimate X-Men

Ultimate X-Men
Lượt xem: 6.787
Nội dung

Đầu thế kỷ 21, mutant, những người mang đột biến về gen làm cho họ phát triển những năng lực dị thường, bị truy đuổi và gạt ra ngoài xã hội. Chính vào lúc đó, hai nhân vật nổi tiếng hùng mạnh trong cộng đồng mutant là Magneto và Professor X (Xavier) đã lần lượt tạo ra những mái nhà cho các mutant bị ruồng rẫy. Trong khi Brotherhood of Mutants của Magneto thực hiện con đường bạo lực với tiêu chí "Mutant là loài thượng đẳng.", Xavier lại theo đuổi một lý tưởng hoàn toàn đối nghịch. Ông tin tưởng rằng, chỉ có việc xây dựng cầu nối và nền hòa bình giữa con người cùng các mutant mới là giải pháp lâu dài của vấn đề. Với ước vọng đó, Xavier đã thu nạp Cyclops, Marvel Girl, Beast, Storm, Colossus, Iceman và Wolverine để tạo ra thế hệ học viên đầu tiên của mình. Họ là X-Men, những chiến binh chiến đấu vì giấc mơ của Xavier...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 15/03/15 3.055
Chapter 99 15/03/15 3.043
Chapter 98 15/03/15 3.049
Chapter 97 15/03/15 3.024
Chapter 96 15/03/15 3.031
Chapter 95 15/03/15 3.027
Chapter 94 15/03/15 3.030
Chapter 93 15/03/15 3.023
Chapter 92 15/03/15 3.028
Chapter 91 15/03/15 3.025
Chapter 90 15/03/15 3.032
Chapter 89 15/03/15 3.024
Chapter 88 15/03/15 3.024
Chapter 87 15/03/15 3.025
Chapter 86 15/03/15 3.022
Chapter 85 15/03/15 3.025
Chapter 84 15/03/15 3.022
Chapter 83 15/03/15 3.023
Chapter 82 15/03/15 3.024
Chapter 81 15/03/15 3.023
Chapter 80 15/03/15 3.023
Chapter 79 15/03/15 3.022
Chapter 78 15/03/15 3.023
Chapter 77 15/03/15 3.024
Chapter 76 15/03/15 3.024
Chapter 75 15/03/15 3.024
Chapter 74.5 15/03/15 3.035
Chapter 74 15/03/15 3.023
Chapter 73 15/03/15 3.024
Chapter 72 15/03/15 3.024
Chapter 71 15/03/15 3.023
Chapter 70 15/03/15 3.034
Chapter 69 15/03/15 3.025
Chapter 68 15/03/15 3.021
Chapter 67 15/03/15 3.022
Chapter 66 15/03/15 3.025
Chapter 65 15/03/15 3.021
Chapter 64 15/03/15 3.057
Chapter 63 15/03/15 3.023
Chapter 62 15/03/15 3.030
Chapter 61 15/03/15 3.023
Chapter 60.5 15/03/15 3.048
Chapter 60 15/03/15 3.034
Chapter 59 15/03/15 3.022
Chapter 58 15/03/15 3.023
Chapter 57 15/03/15 3.022
Chapter 56 15/03/15 3.024
Chapter 55 15/03/15 3.021
Chapter 54 15/03/15 3.022
Chapter 53 15/03/15 3.027
Chapter 52 15/03/15 3.020
Chapter 51 15/03/15 3.020
Chapter 50 15/03/15 3.020
Chapter 49 15/03/15 3.020
Chapter 48 15/03/15 3.020
Chapter 47 15/03/15 3.020
Chapter 46 15/03/15 3.023
Chapter 45 15/03/15 3.020
Chapter 44 15/03/15 3.020
Chapter 43 15/03/15 3.023
Chapter 42 15/03/15 3.024
Chapter 41 15/03/15 3.022
Chapter 40 15/03/15 3.028
Chapter 39 15/03/15 3.027
Chapter 38 15/03/15 3.021
Chapter 37 15/03/15 7.456
Chapter 36 15/03/15 3.021
Chapter 35 15/03/15 3.021
Chapter 34 15/03/15 3.021
Chapter 33 15/03/15 3.027
Chapter 32 15/03/15 3.025
Chapter 31 15/03/15 3.020
Chapter 30 15/03/15 3.019
Chapter 29 15/03/15 3.021
Chapter 28 15/03/15 3.026
Chapter 27 15/03/15 3.021
Chapter 26 15/03/15 3.034
Chapter 25 15/03/15 3.115
Chapter 24 15/03/15 3.022
Chapter 23 15/03/15 3.022
Chapter 22 15/03/15 3.025
Chapter 21 15/03/15 3.023
Chapter 20 15/03/15 3.036
Chapter 19 15/03/15 3.022
Chapter 18 15/03/15 3.019
Chapter 17 15/03/15 3.025
Chapter 16 15/03/15 3.022
Chapter 15 15/03/15 3.028
Chapter 14 15/03/15 3.020
Chapter 13 15/03/15 3.024
Chapter 12 15/03/15 3.023
Chapter 11 15/03/15 3.022
Chapter 10 15/03/15 3.026
Chapter 9 15/03/15 3.024
Chapter 8 15/03/15 3.021
Chapter 7 15/03/15 3.030
Chapter 6 15/03/15 3.028
Chapter 5 15/03/15 3.020
Chapter 4 15/03/15 3.023
Chapter 4 15/03/15 3.023
Chapter 3 15/03/15 3.023
Chapter 3 15/03/15 3.022
Chapter 2 15/03/15 3.026
Chapter 2 15/03/15 3.027
Chapter 1 15/03/15 3.027
Chapter 1 15/03/15 3.023
Chapter 1 15/03/15 3.034
Chapter 0 15/03/15 3.024
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch