Until Death Do Us Part

Until Death Do Us Part
Nội dung

Một cô bé có thể nhìn thấy trước tương lai,1 món quà từ thương đế hay thật sự là nỗi bất hạnh... Cô bé bị bọn yakuza bắt nhằm mưu lợi cá nhân và cô muốn thoát khỏi tay bọn chúng. Dựa vào năng lực của mình, cô tìm đến một người đàn ông bị mù mắt nhưng cực kỳ mạnh mẽ, người có thể giúp cô trốn thoát…

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 183 23/12/16 3.133
Chapter 182 12/11/16 3.181
Chapter 181 28/10/16 3.186
Chapter 180 12/10/16 3.185
Chapter 179 30/08/15 3.401
Chapter 178 30/08/15 3.154
Chapter 177 24/08/15 3.168
Chapter 176 20/08/15 3.216
Chapter 175 14/08/15 3.182
Chapter 174 13/08/15 3.186
Chapter 173 14/05/15 3.177
Chapter 172 07/05/15 3.177
Chapter 171 05/05/15 3.165
Chapter 170 18/03/15 3.146
Chapter 169 18/03/15 3.130
Chapter 168 18/03/15 3.124
Chapter 167 18/03/15 3.116
Chapter 166 18/03/15 3.116
Chapter 165 18/03/15 3.104
Chapter 164 18/03/15 3.114
Chapter 163 18/03/15 3.108
Chapter 162 18/03/15 3.099
Chapter 161 18/03/15 3.111
Chapter 160 18/03/15 3.105
Chapter 159 18/03/15 3.107
Chapter 158 18/03/15 3.100
Chapter 157 18/03/15 3.109
Chapter 156 18/03/15 3.126
Chapter 155 18/03/15 3.113
Chapter 154.5 18/03/15 3.111
Chapter 154 18/03/15 3.107
Chapter 153 18/03/15 3.122
Chapter 152 18/03/15 3.111
Chapter 151 18/03/15 3.124
Chapter 150 18/03/15 3.105
Chapter 149 18/03/15 3.114
Chapter 148 18/03/15 3.107
Chapter 147 18/03/15 3.108
Chapter 146 18/03/15 3.106
Chapter 145 18/03/15 3.120
Chapter 144 18/03/15 3.117
Chapter 143 18/03/15 3.117
Chapter 142 18/03/15 3.112
Chapter 141 18/03/15 3.122
Chapter 140 18/03/15 3.124
Chapter 139 18/03/15 3.116
Chapter 138 18/03/15 3.123
Chapter 137 18/03/15 3.103
Chapter 136 18/03/15 3.109
Chapter 135 18/03/15 3.115
Chapter 134 18/03/15 3.114
Chapter 133 18/03/15 3.106
Chapter 132 18/03/15 3.117
Chapter 131 18/03/15 3.113
Chapter 130.5 18/03/15 3.115
Chapter 130 18/03/15 3.122
Chapter 129 18/03/15 3.108
Chapter 128 18/03/15 3.088
Chapter 127 18/03/15 3.109
Chapter 126 18/03/15 3.106
Chapter 125 18/03/15 3.105
Chapter 124 18/03/15 3.118
Chapter 123 18/03/15 3.106
Chapter 122 18/03/15 3.103
Chapter 121 18/03/15 3.109
Chapter 120 18/03/15 3.103
Chapter 119 18/03/15 3.105
Chapter 118 18/03/15 3.102
Chapter 117 18/03/15 3.101
Chapter 116 18/03/15 3.107
Chapter 115 18/03/15 3.110
Chapter 114 18/03/15 3.107
Chapter 113 18/03/15 3.098
Chapter 112 18/03/15 3.103
Chapter 111 18/03/15 3.115
Chapter 110 18/03/15 3.124
Chapter 109 18/03/15 3.123
Chapter 108 18/03/15 3.119
Chapter 107 18/03/15 3.130
Chapter 106 18/03/15 3.103
Chapter 105 18/03/15 3.117
Chapter 104 18/03/15 3.111
Chapter 103 18/03/15 3.118
Chapter 102 18/03/15 3.110
Chapter 101 18/03/15 3.123
Chapter 100 18/03/15 3.132
Chapter 99 18/03/15 3.112
Chapter 98 18/03/15 3.123
Chapter 97 18/03/15 3.117
Chapter 96 18/03/15 3.104
Chapter 95 18/03/15 3.112
Chapter 94 18/03/15 3.098
Chapter 93 18/03/15 3.093
Chapter 92 18/03/15 3.113
Chapter 91 18/03/15 3.120
Chapter 90 18/03/15 3.108
Chapter 89 18/03/15 3.112
Chapter 88 18/03/15 3.109
Chapter 87 18/03/15 3.092
Chapter 86 18/03/15 3.107
Chapter 85 18/03/15 3.128
Chapter 84 18/03/15 3.109
Chapter 83 18/03/15 3.117
Chapter 82 18/03/15 3.101
Chapter 81 18/03/15 3.115
Chapter 80 18/03/15 3.115
Chapter 79 18/03/15 3.115
Chapter 78 18/03/15 3.127
Chapter 77 18/03/15 3.104
Chapter 76 18/03/15 3.107
Chapter 75 18/03/15 3.117
Chapter 74 18/03/15 3.102
Chapter 73 18/03/15 3.116
Chapter 72 18/03/15 3.109
Chapter 71 18/03/15 3.118
Chapter 70 18/03/15 3.109
Chapter 69 18/03/15 3.114
Chapter 68 18/03/15 3.108
Chapter 67 18/03/15 3.115
Chapter 66 18/03/15 3.107
Chapter 65 18/03/15 3.110
Chapter 64 18/03/15 3.103
Chapter 63 18/03/15 3.115
Chapter 62 18/03/15 3.109
Chapter 61 18/03/15 3.114
Chapter 60 18/03/15 3.117
Chapter 59 18/03/15 3.112
Chapter 58 18/03/15 3.104
Chapter 57 18/03/15 3.104
Chapter 56 18/03/15 3.115
Chapter 55 18/03/15 3.106
Chapter 54 18/03/15 3.105
Chapter 53 18/03/15 3.100
Chapter 52 18/03/15 3.108
Chapter 51 18/03/15 3.116
Chapter 50 18/03/15 3.117
Chapter 49 18/03/15 3.085
Chapter 48 18/03/15 3.117
Chapter 47 18/03/15 3.102
Chapter 46 18/03/15 3.112
Chapter 45 18/03/15 3.104
Chapter 44 18/03/15 3.108
Chapter 43 18/03/15 3.110
Chapter 42 18/03/15 3.101
Chapter 41 18/03/15 3.108
Chapter 40 18/03/15 3.109
Chapter 39 18/03/15 3.107
Chapter 38 18/03/15 3.115
Chapter 37 18/03/15 3.106
Chapter 36 05/05/15 3.114
Chapter 35 05/05/15 3.117
Chapter 34 18/03/15 3.115
Chapter 33 18/03/15 3.115
Chapter 32 18/03/15 3.112
Chapter 31 18/03/15 3.117
Chapter 30 18/03/15 3.108
Chapter 29 18/03/15 3.111
Chapter 28 18/03/15 3.105
Chapter 27 18/03/15 3.105
Chapter 26 18/03/15 3.119
Chapter 25 18/03/15 3.107
Chapter 24 18/03/15 3.109
Chapter 23 18/03/15 3.124
Chapter 22 18/03/15 3.121
Chapter 21 18/03/15 3.128
Chapter 20 18/03/15 3.119
Chapter 19 18/03/15 3.114
Chapter 18 18/03/15 3.113
Chapter 17 18/03/15 3.117
Chapter 16 18/03/15 3.120
Chapter 15 18/03/15 3.127
Chapter 14 18/03/15 3.120
Chapter 13 18/03/15 3.122
Chapter 12 18/03/15 3.143
Chapter 11 18/03/15 3.132
Chapter 10 18/03/15 3.139
Chapter 9 18/03/15 3.177
Chapter 8 18/03/15 3.152
Chapter 7 18/03/15 3.158
Chapter 6 18/03/15 3.162
Chapter 5 18/03/15 3.171
Chapter 4 18/03/15 3.170
Chapter 3 18/03/15 3.200
Chapter 2 18/03/15 3.181
Chapter 1 18/03/15 3.252
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch