Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 1
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 2
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 3
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 4
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 5
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 6
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 7
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 8
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 9
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 10
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 11
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 12
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 13
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 14
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 15
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 16
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 17
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 18
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 19
Uragirareta S Rank Boukensha no Ore wa, Aisuru Dorei no Kanojora chap 4 - Trang 20
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
. Hoàng Thành viên 1 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
Đê chịch đc chỉ cần đơn giản thế thôi à ?
Author Trả lời
Béo NTR Thành viên 4 ngày trước Chapter 15 Báo vi phạm
Nếu là béo thì béo sẽ NTR 2 bé kia để đụ 3 em phản bội:))
Author Trả lời
:) Lê Hoàng Dell Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG(dm đừng kéo xuống bùa đấy).
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà ==\\\\\\\\\\\\\(tui là nạn nhân :((
Author Trả lời
Vũ Bảo Thành viên 12 ngày trước Chapter 15 Báo vi phạm
thằng sub bộ này dc vc
Author Trả lời
2 người qua đường tốt bụng Thành viên 13 ngày trước Báo vi phạm
Kích thích vl
emo
Link gg drive tổng hợp video 18+, thường xuyên cập nhật. vì một cộng đồng 2ten
http://megaurl.in/XKJbv2O
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang - Ngọc Qúy Thành viên 15 ngày trước Chapter 15 Báo vi phạm
Main sắp có con mới vô harem
Author Trả lời
Quan Anh Thành viên 15 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
2021 toàn thể loại này vậy :)) mai mới là sinh nhật 18 tuổi
 • Author
  TT [Huy] Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Em mới 16 mà vẫn xem anh sợ  j 😆
 • Author
  500 millions In Depth Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Thôi chú đừng có bày đặt trong sáng
  Xem hen, jav nát cả máy rồi còn bày đặt emo
 • Author
  . LoLicon Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Xem hen vs jav từ năm 15t h 21t rồi vẫn còn xem :)))
 • Author
  Quan Anh Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  hay lắm các bạn emo
 • Author
  Quan Anh Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  mà sao lại bit tui cày nắt hen zậy XD
 • Author
  Quan Anh Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  đang chơi teaching feeling luôn XD
 • Author
  Lê Tuấn Phát Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  Tui là 13 đã coi hen rồi
 • Author
  Hồ văn đồng Thành viên 10 ngày trước Báo vi phạm
  Mik 9 tuổi tự nhiên trong máy có 1 video xong mê coi tới h 21 r
 • Author
  lÆ°Æ¡ng thuận Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Mấy chú tuổi ruồi chụy 25t rồi vẫn xem hen
 • Author
  Yume Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Toàn dân chơi, còn toy chỉ là một con nhóc xem yuri quện nhau năm 7 tuổi và bắt đầu bước vào con đường hentai từ đấy:))
 • Author
  . Hoàng Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  T ns có thế mn đéo tin nhưng t đã xem sex vào năm lớp 2 và tiếp cận hentai vào năm lớp 8 và đã giết bn sinh linh chỉ để thỏa mãn bản thân từ năm lớp  9
Author Trả lời
Kiana Kaslana Thành viên 15 ngày trước Chapter 15 Báo vi phạm
Sinh ra để phản bội :))) Đúng là đàn bà  là những niềm đau :))🐧
Author Trả lời
Quan Anh Thành viên 15 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
ko che thì quả chuyện cân thận ko ăn quả report mất
Author Trả lời
Nguyen HoangHai ★_♥ Thành viên 15 ngày trước Chapter 15 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Devister Phụng Thành viên 15 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
T đang đọc Ecchi hay Hentai vậy
emo
 • Author
  Momokuri Yukita Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  cả hai đều giống nhau mừ
 • Author
  Dương Thanh Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Hentai khác 1 ít nha ecchi nó là chỉ có những phân đoạn hơi nhạy cảm như là hở vú thôi còn đây là nửa nạc nửa mỡ rồi
 • Author
  Trần Hữu Nhân Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Ecchi hình như là 16+ còn hentai thì 18+.
 • Author
  . RenJumi Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  cái này người ta gọi là thể loại SMUT. cho ae nào chưa bt. Mang tên ranh giới giữa Ecchi vs Hentai
 • Author
  . . Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  hentai me r
 • Author
  Wibu Chân Chính Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  cái này là hen trá hình rồiemo
Author Trả lời
Xxx ( thằng béo tu tiên ) Thành viên 15 ngày trước Chapter 15 Báo vi phạm
Thật ra gái của main có thai đc vài ngày. Nhưng lại bị béo địt và tinh trùng của béo chui vô trứng đánh chết tinh trùng của main sau đó vứt xác ra ngoài tử cung. Cho nên sau này con sinh ra là con của béo...
Author Trả lời
fan NTR Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
nô lệ này phải bú cu cho béo emo
Author Trả lời
☺ Nhìn gì, tên tao đẹp lắm à ?☺ Thành viên 16 ngày trước Báo vi phạm
Mua mấy em loli ngọt nước về mà đụ main ơiemo
 • Author
  vui lòng nhập Tên Thành viên 16 ngày trước Báo vi phạm
  Wec
 • Author
  Dio Sama Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Hoho t cũng nghĩ thế
 • Author
  Chít Chít (Thợ săn béo rank S) Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Thật ngạc nhiên vì m vẫn chưa bốc lịch tới bây h đấy emo
Author Trả lời
Tô Nhân Thành viên 16 ngày trước Chapter 11 Báo vi phạm
emo cái lol gì v ,sao cứ làm nv ròi kiếm tiền mua nô lệ zìa đụ ko z 😂😂 main biết hưởng thụ dữ z
 • Author
  Tạc thiên bang -bạch vũ Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Không đc như main tức