Urusei Yatsura

Urusei Yatsura
Nội dung

Người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm trái đất và họ chọn ngẫu nhiên một người bằng máy tính để thi đấu với công chúa của họ: Lum. liệu cuộc sống của Ataru sẽ ra sao?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 329 11/02/16 3.090
Chapter 328 04/02/16 3.085
Chapter 327 22/01/16 3.082
Chapter 326: Vị hôn thê của chuột chũi 20/01/16 3.081
Chapter 325 19/01/16 3.079
Chapter 324: Sa vào lưới tình (phần 2) 19/01/16 3.072
Chapter 323 21/03/15 3.069
Chapter 322 21/03/15 3.069
Chapter 321 21/03/15 3.024
Chapter 320 21/03/15 3.025
Chapter 319 21/03/15 3.022
Chapter 318 17/03/15 3.021
Chapter 317 17/03/15 3.023
Chapter 316 17/03/15 3.021
Chapter 315 17/03/15 3.025
Chapter 314 17/03/15 3.022
Chapter 313 17/03/15 3.020
Chapter 312 17/03/15 3.020
Chapter 311 17/03/15 3.025
Chapter 310 17/03/15 3.034
Chapter 309 17/03/15 3.025
Chapter 308 17/03/15 3.020
Chapter 307 17/03/15 3.020
Chapter 306 17/03/15 3.020
Chapter 305 17/03/15 3.023
Chapter 304 17/03/15 3.020
Chapter 303 17/03/15 3.018
Chapter 302 17/03/15 3.022
Chapter 301 17/03/15 3.018
Chapter 300 17/03/15 3.027
Chapter 299 17/03/15 3.018
Chapter 298 17/03/15 3.021
Chapter 297 17/03/15 3.021
Chapter 296 17/03/15 3.020
Chapter 295 17/03/15 3.019
Chapter 294 17/03/15 3.019
Chapter 293 17/03/15 3.019
Chapter 292 17/03/15 3.019
Chapter 291 17/03/15 3.030
Chapter 290 17/03/15 3.021
Chapter 289 17/03/15 3.022
Chapter 288 17/03/15 3.017
Chapter 287 17/03/15 3.015
Chapter 286 17/03/15 3.017
Chapter 285 17/03/15 3.022
Chapter 284 17/03/15 3.015
Chapter 283 17/03/15 3.017
Chapter 282 17/03/15 3.016
Chapter 281 17/03/15 3.020
Chapter 280 17/03/15 3.017
Chapter 279 17/03/15 3.018
Chapter 278 17/03/15 3.021
Chapter 277 17/03/15 3.017
Chapter 276 17/03/15 3.019
Chapter 275 17/03/15 3.018
Chapter 274 17/03/15 3.016
Chapter 273 17/03/15 3.016
Chapter 272 17/03/15 3.016
Chapter 271 17/03/15 3.015
Chapter 270 17/03/15 3.017
Chapter 269 17/03/15 3.019
Chapter 268 17/03/15 3.017
Chapter 267 17/03/15 3.019
Chapter 266 17/03/15 3.016
Chapter 265 17/03/15 3.017
Chapter 264 17/03/15 3.017
Chapter 263 17/03/15 3.016
Chapter 262 17/03/15 3.016
Chapter 261 21/03/15 3.012
Chapter 260 17/03/15 3.018
Chapter 259 17/03/15 3.018
Chapter 258 17/03/15 3.016
Chapter 257 17/03/15 3.016
Chapter 256 17/03/15 3.016
Chapter 255 17/03/15 3.020
Chapter 254 17/03/15 3.019
Chapter 253 17/03/15 3.019
Chapter 252 17/03/15 3.016
Chapter 251 17/03/15 3.017
Chapter 250 17/03/15 3.022
Chapter 249 17/03/15 3.016
Chapter 248 17/03/15 3.018
Chapter 247 17/03/15 3.020
Chapter 246 17/03/15 3.017
Chapter 245 17/03/15 3.021
Chapter 244 17/03/15 3.016
Chapter 243 17/03/15 3.015
Chapter 242 17/03/15 3.016
Chapter 241 17/03/15 3.015
Chapter 240 17/03/15 3.019
Chapter 239 17/03/15 3.020
Chapter 238 17/03/15 3.016
Chapter 237 17/03/15 3.037
Chapter 236 17/03/15 3.014
Chapter 235 17/03/15 3.017
Chapter 234 17/03/15 3.018
Chapter 233 17/03/15 3.016
Chapter 232 17/03/15 3.015
Chapter 231 17/03/15 3.016
Chapter 230 21/03/15 3.018
Chapter 229 17/03/15 3.018
Chapter 228 17/03/15 3.020
Chapter 227 17/03/15 3.016
Chapter 226 17/03/15 3.016
Chapter 225 17/03/15 3.017
Chapter 224 17/03/15 3.014
Chapter 223 17/03/15 3.017
Chapter 222 17/03/15 3.017
Chapter 221 17/03/15 3.016
Chapter 220 17/03/15 3.017
Chapter 219 17/03/15 3.020
Chapter 218 17/03/15 3.020
Chapter 217 17/03/15 3.018
Chapter 216 17/03/15 3.014
Chapter 215 17/03/15 3.016
Chapter 214 17/03/15 3.019
Chapter 213 17/03/15 3.018
Chapter 212 17/03/15 3.019
Chapter 211 17/03/15 3.019
Chapter 210 17/03/15 3.020
Chapter 209 17/03/15 3.015
Chapter 208 17/03/15 3.014
Chapter 207 17/03/15 3.016
Chapter 206 17/03/15 3.017
Chapter 205 17/03/15 3.017
Chapter 204 17/03/15 3.016
Chapter 203 17/03/15 3.017
Chapter 202 17/03/15 3.015
Chapter 201 17/03/15 3.014
Chapter 200 17/03/15 3.018
Chapter 199 17/03/15 3.018
Chapter 198 17/03/15 3.020
Chapter 197 17/03/15 3.020
Chapter 196 17/03/15 3.016
Chapter 195 17/03/15 3.015
Chapter 194 17/03/15 3.020
Chapter 193 17/03/15 3.016
Chapter 192 17/03/15 3.013
Chapter 191 17/03/15 3.017
Chapter 190 17/03/15 3.017
Chapter 189 17/03/15 3.015
Chapter 188 17/03/15 3.019
Chapter 187 17/03/15 3.021
Chapter 186 17/03/15 3.019
Chapter 185 17/03/15 3.017
Chapter 184 17/03/15 3.018
Chapter 183 17/03/15 3.013
Chapter 182 17/03/15 3.015
Chapter 181 17/03/15 3.027
Chapter 180 17/03/15 3.025
Chapter 179 17/03/15 3.017
Chapter 178 17/03/15 3.018
Chapter 177 17/03/15 3.014
Chapter 176 17/03/15 3.019
Chapter 175 17/03/15 3.016
Chapter 174 17/03/15 3.019
Chapter 173 17/03/15 3.017
Chapter 172 17/03/15 3.018
Chapter 171 17/03/15 3.016
Chapter 170 17/03/15 3.018
Chapter 169 17/03/15 3.022
Chapter 168 17/03/15 3.021
Chapter 167 17/03/15 3.018
Chapter 166 17/03/15 3.020
Chapter 165 17/03/15 3.013
Chapter 164 17/03/15 3.016
Chapter 163 17/03/15 3.015
Chapter 162 17/03/15 3.012
Chapter 161 17/03/15 3.015
Chapter 160 17/03/15 3.018
Chapter 159 17/03/15 3.021
Chapter 158 17/03/15 3.017
Chapter 157 17/03/15 3.016
Chapter 156 17/03/15 3.019
Chapter 155 17/03/15 3.037
Chapter 154 17/03/15 3.019
Chapter 153 17/03/15 3.021
Chapter 152 17/03/15 3.018
Chapter 151 17/03/15 3.018
Chapter 150 17/03/15 3.016
Chapter 149 17/03/15 3.016
Chapter 148 17/03/15 3.016
Chapter 147 17/03/15 3.018
Chapter 146 17/03/15 3.015
Chapter 145 17/03/15 3.018
Chapter 144 17/03/15 3.020
Chapter 143 17/03/15 3.016
Chapter 142 17/03/15 3.021
Chapter 141 17/03/15 3.025
Chapter 140 17/03/15 3.021
Chapter 139 17/03/15 3.017
Chapter 138 17/03/15 3.015
Chapter 137 17/03/15 3.016
Chapter 136 17/03/15 3.018
Chapter 135 17/03/15 3.014
Chapter 134 17/03/15 3.013
Chapter 133 17/03/15 3.016
Chapter 132 17/03/15 3.016
Chapter 131 17/03/15 3.013
Chapter 130 17/03/15 3.017
Chapter 129 17/03/15 3.017
Chapter 128 17/03/15 3.014
Chapter 127 17/03/15 3.015
Chapter 126 17/03/15 3.015
Chapter 125 17/03/15 3.023
Chapter 124 17/03/15 3.016
Chapter 123 17/03/15 3.017
Chapter 122 17/03/15 3.018
Chapter 121 17/03/15 3.018
Chapter 120 17/03/15 3.021
Chapter 119 17/03/15 3.014
Chapter 118 17/03/15 3.018
Chapter 117 17/03/15 3.017
Chapter 116 17/03/15 3.017
Chapter 115 17/03/15 3.012
Chapter 114 17/03/15 3.014
Chapter 113 17/03/15 3.018
Chapter 112 17/03/15 3.012
Chapter 111 17/03/15 3.018
Chapter 110 17/03/15 3.015
Chapter 109 17/03/15 3.014
Chapter 108 17/03/15 3.019
Chapter 107 17/03/15 3.015
Chapter 106 17/03/15 3.017
Chapter 105 17/03/15 3.014
Chapter 104 17/03/15 3.014
Chapter 103 17/03/15 3.020
Chapter 102 17/03/15 3.014
Chapter 101 17/03/15 3.015
Chapter 100 17/03/15 3.020
Chapter 99 21/03/15 3.015
Chapter 98 21/03/15 3.016
Chapter 97 17/03/15 3.013
Chapter 96 17/03/15 3.015
Chapter 95 17/03/15 3.017
Chapter 94 17/03/15 3.016
Chapter 93 17/03/15 3.015
Chapter 92 17/03/15 3.018
Chapter 91 17/03/15 3.016
Chapter 90 17/03/15 3.020
Chapter 89 17/03/15 3.023
Chapter 88 17/03/15 3.020
Chapter 87 17/03/15 3.014
Chapter 86 17/03/15 3.015
Chapter 85 17/03/15 3.016
Chapter 84 17/03/15 3.025
Chapter 83 17/03/15 3.018
Chapter 82 17/03/15 3.015
Chapter 81 17/03/15 3.021
Chapter 80 17/03/15 3.016
Chapter 79 17/03/15 3.015
Chapter 78 17/03/15 3.015
Chapter 77 17/03/15 3.017
Chapter 76 17/03/15 3.018
Chapter 75 17/03/15 3.014
Chapter 74 17/03/15 3.021
Chapter 73 17/03/15 3.019
Chapter 72 17/03/15 3.017
Chapter 71 17/03/15 3.017
Chapter 70 17/03/15 3.022
Chapter 69 17/03/15 3.014
Chapter 68 17/03/15 3.020
Chapter 67 17/03/15 3.019
Chapter 66 17/03/15 3.021
Chapter 65 17/03/15 3.020
Chapter 64 17/03/15 3.019
Chapter 63 17/03/15 3.020
Chapter 62 17/03/15 3.018
Chapter 61 17/03/15 3.015
Chapter 60 17/03/15 3.018
Chapter 59 17/03/15 3.014
Chapter 58 17/03/15 3.013
Chapter 57 17/03/15 3.017
Chapter 56 17/03/15 3.019
Chapter 55 17/03/15 3.022
Chapter 54 17/03/15 3.020
Chapter 53 17/03/15 3.014
Chapter 52 17/03/15 3.017
Chapter 51 17/03/15 3.015
Chapter 50 17/03/15 3.021
Chapter 49 17/03/15 3.017
Chapter 48 17/03/15 3.016
Chapter 47 17/03/15 3.013
Chapter 46 17/03/15 3.022
Chapter 45 17/03/15 3.020
Chapter 44 17/03/15 3.016
Chapter 43 17/03/15 3.015
Chapter 42 17/03/15 3.019
Chapter 41 17/03/15 3.020
Chapter 40 17/03/15 3.020
Chapter 39 17/03/15 3.022
Chapter 38 17/03/15 3.023
Chapter 37 17/03/15 3.015
Chapter 36 17/03/15 3.021
Chapter 35 17/03/15 3.023
Chapter 34 17/03/15 3.020
Chapter 33 17/03/15 3.021
Chapter 32 17/03/15 3.018
Chapter 31 17/03/15 3.016
Chapter 30 17/03/15 3.025
Chapter 29 17/03/15 3.018
Chapter 28 17/03/15 3.017
Chapter 27 17/03/15 3.021
Chapter 26 17/03/15 3.019
Chapter 25 17/03/15 3.019
Chapter 24 17/03/15 3.023
Chapter 23 17/03/15 3.021
Chapter 22 17/03/15 3.020
Chapter 21 17/03/15 3.023
Chapter 20 17/03/15 3.036
Chapter 19 17/03/15 3.021
Chapter 18 17/03/15 3.022
Chapter 17 17/03/15 3.025
Chapter 16 17/03/15 3.026
Chapter 15 17/03/15 3.023
Chapter 14 17/03/15 3.023
Chapter 13 17/03/15 3.022
Chapter 12 17/03/15 3.022
Chapter 11 17/03/15 3.025
Chapter 10 17/03/15 3.030
Chapter 9 17/03/15 3.029
Chapter 8 17/03/15 3.032
Chapter 7 17/03/15 3.034
Chapter 6 17/03/15 3.036
Chapter 5 17/03/15 3.032
Chapter 4 17/03/15 3.035
Chapter 3 17/03/15 3.032
Chapter 2 17/03/15 3.040
Chapter 1 17/03/15 3.073
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Phat Vo 12:25 13/02Chapter 1Báo vi phạm
hay

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch