Ushio and Tora

Ushio and Tora
Lượt xem: 75.496
Ushio and Tora Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Cực hay, không đọc là vô cùng tiếc!Một siêu phẩm của thời đại
"Ushio và Tora" được sáng tác bởi Kazuhiro Fujita, được xuất bản ở tại Việt Nam với tên "Cậu bé thần giáo". Được nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award cho thể loại shounen năm 1992. Đây là truyện vô cùng hay, được xếp hạng 1 trong 50 truyện hay nhất trên thế giới.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 306 26/06/16 3.497
Chapter 305 19/06/16 3.289
Chapter 304 19/06/16 3.206
Chapter 303 19/06/16 3.192
Chapter 302 19/06/16 3.170
Chapter 301 19/06/16 3.152
Chapter 300 19/06/16 3.161
Chapter 299 19/06/16 3.146
Chapter 298 16/06/16 3.222
Chapter 297 16/06/16 3.167
Chapter 296 16/06/16 3.156
Chapter 295 03/06/16 3.237
Chapter 294 03/06/16 3.164
Chapter 293 03/06/16 3.217
Chapter 292 03/06/16 3.138
Chapter 291 03/06/16 3.163
Chapter 290 03/06/16 3.145
Chapter 289 03/06/16 3.125
Chapter 288 14/05/16 3.220
Chapter 287 14/05/16 3.160
Chapter 286 14/05/16 3.152
Chapter 285 14/04/16 3.187
Chapter 284 14/04/16 3.161
Chapter 283 14/04/16 3.151
Chapter 282 14/04/16 3.123
Chapter 281 24/03/16 3.183
Chapter 280 24/03/16 3.151
Chapter 279 24/03/16 3.133
Chapter 278 04/03/16 3.181
Chapter 277 04/03/16 3.162
Chapter 276 04/03/16 3.158
Chapter 275 23/02/16 3.193
Chapter 274 20/02/16 3.184
Chapter 273 19/02/16 3.207
Chapter 272 18/02/16 3.177
Chapter 271 16/02/16 3.193
Chapter 270 15/02/16 3.200
Chapter 269 13/02/16 3.264
Chapter 268 24/01/16 3.174
Chapter 267 24/01/16 3.158
Chapter 266 24/01/16 3.177
Chapter 265 19/01/16 3.213
Chapter 264 17/01/16 3.200
Chapter 263 16/01/16 3.223
Chapter 262 15/01/16 3.233
Chapter 261 14/01/16 3.261
Chapter 260 14/01/16 3.308
Chapter 259 14/01/16 3.220
Chapter 258 12/01/16 3.202
Chapter 257 10/01/16 3.238
Chapter 256 10/01/16 3.255
Chapter 255 08/01/16 3.220
Chapter 254 08/01/16 3.202
Chapter 253 06/01/16 3.238
Chapter 252 05/01/16 3.233
Chapter 251 04/01/16 3.215
Chapter 250 03/01/16 3.249
Chapter 249 03/01/16 3.196
Chapter 248 30/12/15 3.225
Chapter 247 29/12/15 3.229
Chapter 246 28/12/15 3.219
Chapter 245 27/12/15 3.265
Chapter 244 27/12/15 3.224
Chapter 243 25/12/15 3.265
Chapter 242 24/12/15 3.254
Chapter 241 23/12/15 3.236
Chapter 240 22/12/15 3.247
Chapter 239 21/12/15 3.220
Chapter 238 19/12/15 3.240
Chapter 237 18/12/15 3.205
Chapter 236 17/12/15 3.264
Chapter 235 16/12/15 3.202
Chapter 234 15/12/15 3.203
Chapter 233 14/12/15 3.227
Chapter 232 13/12/15 3.221
Chapter 231 12/12/15 3.238
Chapter 230 12/12/15 3.212
Chapter 229 12/12/15 3.178
Chapter 228 09/12/15 3.258
Chapter 227 08/12/15 3.211
Chapter 226 07/12/15 3.239
Chapter 225 06/12/15 3.243
Chapter 224 05/12/15 3.233
Chapter 223 04/12/15 3.227
Chapter 222 04/12/15 3.244
Chapter 221 02/12/15 3.242
Chapter 220 01/12/15 3.267
Chapter 219 30/11/15 3.244
Chapter 218 28/11/15 3.288
Chapter 217 27/11/15 3.262
Chapter 216 26/11/15 3.261
Chapter 215 25/11/15 3.235
Chapter 214 24/11/15 3.283
Chapter 213 23/11/15 3.275
Chapter 212 22/11/15 3.285
Chapter 211 21/11/15 3.266
Chapter 210 20/11/15 3.228
Chapter 209 19/11/15 3.225
Chapter 208 18/11/15 3.209
Chapter 207 17/11/15 3.236
Chapter 206 16/11/15 3.237
Chapter 205 15/11/15 3.256
Chapter 204 14/11/15 3.256
Chapter 203 13/11/15 3.222
Chapter 202 14/11/15 3.154
Chapter 201 11/11/15 3.253
Chapter 200 10/11/15 3.261
Chapter 199 09/11/15 3.253
Chapter 198 08/11/15 3.227
Chapter 197 07/11/15 3.253
Chapter 196 06/11/15 3.266
Chapter 195 05/11/15 3.241
Chapter 194 04/11/15 3.234
Chapter 193 03/11/15 3.258
Chapter 192 02/11/15 3.294
Chapter 191 02/11/15 3.261
Chapter 190 02/11/15 3.255
Chapter 189 02/11/15 3.188
Chapter 188 02/11/15 3.179
Chapter 187 02/11/15 3.179
Chapter 186 02/11/15 3.188
Chapter 185 21/07/15 3.272
Chapter 184 16/07/15 3.277
Chapter 183 15/07/15 3.247
Chapter 182 14/07/15 3.202
Chapter 181 13/07/15 3.253
Chapter 180 11/07/15 3.282
Chapter 179 11/07/15 3.214
Chapter 178 09/07/15 3.214
Chapter 177 08/07/15 3.201
Chapter 176 08/07/15 3.218
Chapter 175.1 17/03/15 3.214
Chapter 175 17/03/15 3.277
Chapter 174 17/03/15 3.192
Chapter 173 17/03/15 3.182
Chapter 172 17/03/15 3.184
Chapter 171 17/03/15 3.180
Chapter 170 17/03/15 3.227
Chapter 169 17/03/15 3.174
Chapter 168 17/03/15 3.198
Chapter 167 17/03/15 3.193
Chapter 166 17/03/15 3.207
Chapter 165 17/03/15 3.199
Chapter 164 17/03/15 3.206
Chapter 163 17/03/15 3.185
Chapter 162 17/03/15 3.198
Chapter 161 17/03/15 3.190
Chapter 160 17/03/15 3.219
Chapter 159 17/03/15 3.189
Chapter 158 17/03/15 3.221
Chapter 157 17/03/15 3.211
Chapter 156 17/03/15 3.193
Chapter 155 17/03/15 3.199
Chapter 154 17/03/15 3.213
Chapter 153 17/03/15 3.205
Chapter 152 17/03/15 3.201
Chapter 151 17/03/15 3.179
Chapter 150 17/03/15 3.206
Chapter 149 17/03/15 3.188
Chapter 148 17/03/15 3.193
Chapter 147 17/03/15 3.194
Chapter 146 17/03/15 3.202
Chapter 145 17/03/15 3.191
Chapter 144 17/03/15 3.188
Chapter 143 17/03/15 3.172
Chapter 142 17/03/15 3.219
Chapter 141 17/03/15 3.190
Chapter 140 17/03/15 3.203
Chapter 139 17/03/15 3.214
Chapter 138 17/03/15 3.236
Chapter 137 17/03/15 3.184
Chapter 136 17/03/15 3.197
Chapter 135 17/03/15 3.197
Chapter 134 17/03/15 3.199
Chapter 133 17/03/15 3.201
Chapter 132 17/03/15 3.199
Chapter 131 17/03/15 3.173
Chapter 130 17/03/15 3.198
Chapter 129 17/03/15 3.188
Chapter 128 17/03/15 3.191
Chapter 127 17/03/15 3.167
Chapter 126 17/03/15 3.191
Chapter 125 17/03/15 3.197
Chapter 124 17/03/15 3.253
Chapter 123 17/03/15 3.238
Chapter 122 17/03/15 3.211
Chapter 121 17/03/15 3.204
Chapter 120 17/03/15 3.240
Chapter 119 17/03/15 3.241
Chapter 118 17/03/15 3.230
Chapter 117 17/03/15 3.274
Chapter 116 17/03/15 3.251
Chapter 115 17/03/15 3.238
Chapter 114 17/03/15 3.234
Chapter 113 17/03/15 3.236
Chapter 112 17/03/15 3.234
Chapter 111 17/03/15 3.224
Chapter 110 17/03/15 3.252
Chapter 109 17/03/15 3.225
Chapter 108 17/03/15 3.241
Chapter 107 17/03/15 3.265
Chapter 106 17/03/15 3.222
Chapter 105 17/03/15 3.239
Chapter 104 17/03/15 3.248
Chapter 103 17/03/15 3.245
Chapter 102 17/03/15 3.253
Chapter 101 17/03/15 3.243
Chapter 100 17/03/15 3.242
Chapter 99 17/03/15 3.233
Chapter 98 17/03/15 3.248
Chapter 97 17/03/15 3.252
Chapter 96 17/03/15 3.244
Chapter 95 17/03/15 3.225
Chapter 94 17/03/15 3.246
Chapter 93 17/03/15 3.244
Chapter 92 17/03/15 3.266
Chapter 91 17/03/15 3.235
Chapter 90 17/03/15 3.255
Chapter 89 17/03/15 3.233
Chapter 88 17/03/15 3.230
Chapter 87 17/03/15 3.374
Chapter 86 17/03/15 3.236
Chapter 85 17/03/15 3.235
Chapter 84 17/03/15 3.267
Chapter 83 17/03/15 3.252
Chapter 82 17/03/15 3.231
Chapter 81 17/03/15 3.265
Chapter 80 17/03/15 3.260
Chapter 79 17/03/15 3.259
Chapter 78 17/03/15 3.255
Chapter 77 17/03/15 3.248
Chapter 76 17/03/15 3.252
Chapter 75 17/03/15 3.288
Chapter 74 17/03/15 3.264
Chapter 73 17/03/15 3.230
Chapter 72 17/03/15 3.236
Chapter 71 17/03/15 3.262
Chapter 70 17/03/15 3.270
Chapter 69 17/03/15 3.246
Chapter 68 17/03/15 3.232
Chapter 67 17/03/15 3.234
Chapter 66 17/03/15 3.242
Chapter 65 17/03/15 3.268
Chapter 64 17/03/15 3.250
Chapter 63 17/03/15 3.247
Chapter 62 17/03/15 3.235
Chapter 61 17/03/15 3.263
Chapter 60 17/03/15 3.271
Chapter 59 17/03/15 3.266
Chapter 58 17/03/15 3.256
Chapter 57 17/03/15 3.261
Chapter 56 17/03/15 3.283
Chapter 55 17/03/15 3.328
Chapter 54 17/03/15 3.223
Chapter 53 17/03/15 3.227
Chapter 52 17/03/15 3.225
Chapter 51 17/03/15 3.242
Chapter 50 17/03/15 3.265
Chapter 49 17/03/15 3.249
Chapter 48 17/03/15 3.248
Chapter 47 17/03/15 3.265
Chapter 46 17/03/15 3.220
Chapter 45 17/03/15 3.254
Chapter 44 17/03/15 3.244
Chapter 43 17/03/15 3.264
Chapter 42 17/03/15 3.245
Chapter 41 17/03/15 3.245
Chapter 40 17/03/15 3.276
Chapter 39 17/03/15 3.229
Chapter 38 17/03/15 3.245
Chapter 37 17/03/15 3.296
Chapter 36 17/03/15 3.277
Chapter 35 17/03/15 3.283
Chapter 34 17/03/15 3.282
Chapter 33 17/03/15 3.256
Chapter 32 17/03/15 3.242
Chapter 31 17/03/15 3.256
Chapter 30 17/03/15 3.267
Chapter 29 17/03/15 3.239
Chapter 28 17/03/15 3.248
Chapter 27 17/03/15 3.371
Chapter 26 17/03/15 3.258
Chapter 25 17/03/15 3.286
Chapter 24 17/03/15 3.302
Chapter 23 17/03/15 3.289
Chapter 22 17/03/15 3.272
Chapter 21 17/03/15 3.323
Chapter 20 17/03/15 3.284
Chapter 19 17/03/15 3.278
Chapter 18 17/03/15 3.313
Chapter 17 17/03/15 3.295
Chapter 16 17/03/15 3.289
Chapter 15 17/03/15 3.310
Chapter 14 17/03/15 3.405
Chapter 13 17/03/15 3.300
Chapter 12 17/03/15 3.280
Chapter 11 17/03/15 3.271
Chapter 10 17/03/15 3.336
Chapter 9 17/03/15 3.343
Chapter 8 17/03/15 3.318
Chapter 7 17/03/15 3.306
Chapter 6 17/03/15 3.321
Chapter 5 17/03/15 3.483
Chapter 4 17/03/15 3.371
Chapter 3 17/03/15 3.372
Chapter 2 17/03/15 3.489
Chapter 1 17/03/15 3.612
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch