Ushio and Tora

Ushio and Tora
Lượt xem: 65.052
Ushio and Tora Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Cực hay, không đọc là vô cùng tiếc!Một siêu phẩm của thời đại
"Ushio và Tora" được sáng tác bởi Kazuhiro Fujita, được xuất bản ở tại Việt Nam với tên "Cậu bé thần giáo". Được nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award cho thể loại shounen năm 1992. Đây là truyện vô cùng hay, được xếp hạng 1 trong 50 truyện hay nhất trên thế giới.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 306 00:38 26/06 3.284
Chapter 305 21:58 19/06 3.220
Chapter 304 21:58 19/06 3.153
Chapter 303 21:58 19/06 3.144
Chapter 302 21:58 19/06 3.127
Chapter 301 21:58 19/06 3.114
Chapter 300 21:58 19/06 3.116
Chapter 299 21:58 19/06 3.105
Chapter 298 19:42 16/06 3.184
Chapter 297 19:42 16/06 3.127
Chapter 296 19:42 16/06 3.119
Chapter 295 22:42 03/06 3.196
Chapter 294 22:42 03/06 3.129
Chapter 293 22:42 03/06 3.179
Chapter 292 22:42 03/06 3.104
Chapter 291 22:42 03/06 3.128
Chapter 290 22:42 03/06 3.106
Chapter 289 22:42 03/06 3.087
Chapter 288 21:22 14/05 3.186
Chapter 287 21:22 14/05 3.121
Chapter 286 21:22 14/05 3.118
Chapter 285 20:49 14/04 3.150
Chapter 284 20:49 14/04 3.116
Chapter 283 20:49 14/04 3.111
Chapter 282 20:49 14/04 3.093
Chapter 281 20:06 24/03 3.149
Chapter 280 20:06 24/03 3.106
Chapter 279 20:06 24/03 3.103
Chapter 278 19:58 04/03 3.150
Chapter 277 19:58 04/03 3.133
Chapter 276 19:58 04/03 3.130
Chapter 275 20:24 23/02 3.163
Chapter 274 22:36 20/02 3.160
Chapter 273 23:38 19/02 3.179
Chapter 272 00:09 18/02 3.146
Chapter 271 20:52 16/02 3.171
Chapter 270 16:59 15/02 3.165
Chapter 269 11:16 13/02 3.238
Chapter 268 19:03 24/01 3.148
Chapter 267 19:03 24/01 3.133
Chapter 266 19:03 24/01 3.145
Chapter 265 20:48 19/01 3.187
Chapter 264 20:35 17/01 3.176
Chapter 263 22:49 16/01 3.197
Chapter 262 20:46 15/01 3.202
Chapter 261 21:26 14/01 3.236
Chapter 260 21:25 14/01 3.271
Chapter 259 21:25 14/01 3.183
Chapter 258 21:07 12/01 3.175
Chapter 257 16:25 10/01 3.207
Chapter 256 00:08 10/01 3.222
Chapter 255 18:14 08/01 3.185
Chapter 254 18:14 08/01 3.175
Chapter 253 18:25 06/01 3.216
Chapter 252 21:44 05/01 3.203
Chapter 251 17:09 04/01 3.183
Chapter 250 15:16 03/01 3.213
Chapter 249 15:16 03/01 3.167
Chapter 248 30/12/15 3.198
Chapter 247 29/12/15 3.205
Chapter 246 28/12/15 3.192
Chapter 245 27/12/15 3.233
Chapter 244 27/12/15 3.194
Chapter 243 25/12/15 3.235
Chapter 242 24/12/15 3.222
Chapter 241 23/12/15 3.209
Chapter 240 22/12/15 3.209
Chapter 239 21/12/15 3.193
Chapter 238 19/12/15 3.216
Chapter 237 18/12/15 3.183
Chapter 236 17/12/15 3.235
Chapter 235 16/12/15 3.178
Chapter 234 15/12/15 3.177
Chapter 233 14/12/15 3.192
Chapter 232 13/12/15 3.190
Chapter 231 12/12/15 3.208
Chapter 230 12/12/15 3.176
Chapter 229 12/12/15 3.150
Chapter 228 09/12/15 3.225
Chapter 227 08/12/15 3.186
Chapter 226 07/12/15 3.214
Chapter 225 06/12/15 3.212
Chapter 224 05/12/15 3.206
Chapter 223 04/12/15 3.204
Chapter 222 04/12/15 3.222
Chapter 221 02/12/15 3.219
Chapter 220 01/12/15 3.242
Chapter 219 30/11/15 3.215
Chapter 218 28/11/15 3.257
Chapter 217 27/11/15 3.232
Chapter 216 26/11/15 3.238
Chapter 215 25/11/15 3.209
Chapter 214 24/11/15 3.250
Chapter 213 23/11/15 3.249
Chapter 212 22/11/15 3.258
Chapter 211 21/11/15 3.232
Chapter 210 20/11/15 3.190
Chapter 209 19/11/15 3.194
Chapter 208 18/11/15 3.183
Chapter 207 17/11/15 3.206
Chapter 206 16/11/15 3.204
Chapter 205 15/11/15 3.226
Chapter 204 14/11/15 3.225
Chapter 203 13/11/15 3.196
Chapter 202 14/11/15 3.130
Chapter 201 11/11/15 3.228
Chapter 200 10/11/15 3.230
Chapter 199 09/11/15 3.224
Chapter 198 08/11/15 3.204
Chapter 197 07/11/15 3.232
Chapter 196 06/11/15 3.242
Chapter 195 05/11/15 3.217
Chapter 194 04/11/15 3.207
Chapter 193 03/11/15 3.234
Chapter 192 02/11/15 3.265
Chapter 191 02/11/15 3.232
Chapter 190 02/11/15 3.228
Chapter 189 02/11/15 3.164
Chapter 188 02/11/15 3.158
Chapter 187 02/11/15 3.153
Chapter 186 02/11/15 3.164
Chapter 185 21/07/15 3.247
Chapter 184 16/07/15 3.254
Chapter 183 15/07/15 3.227
Chapter 182 14/07/15 3.180
Chapter 181 13/07/15 3.217
Chapter 180 11/07/15 3.241
Chapter 179 11/07/15 3.187
Chapter 178 09/07/15 3.184
Chapter 177 08/07/15 3.180
Chapter 176 08/07/15 3.191
Chapter 175.1 17/03/15 3.183
Chapter 175 17/03/15 3.237
Chapter 174 17/03/15 3.165
Chapter 173 17/03/15 3.155
Chapter 172 17/03/15 3.158
Chapter 171 17/03/15 3.156
Chapter 170 17/03/15 3.197
Chapter 169 17/03/15 3.148
Chapter 168 17/03/15 3.172
Chapter 167 17/03/15 3.170
Chapter 166 17/03/15 3.181
Chapter 165 17/03/15 3.172
Chapter 164 17/03/15 3.182
Chapter 163 17/03/15 3.163
Chapter 162 17/03/15 3.174
Chapter 161 17/03/15 3.168
Chapter 160 17/03/15 3.190
Chapter 159 17/03/15 3.161
Chapter 158 17/03/15 3.188
Chapter 157 17/03/15 3.176
Chapter 156 17/03/15 3.169
Chapter 155 17/03/15 3.175
Chapter 154 17/03/15 3.186
Chapter 153 17/03/15 3.181
Chapter 152 17/03/15 3.175
Chapter 151 17/03/15 3.154
Chapter 150 17/03/15 3.175
Chapter 149 17/03/15 3.158
Chapter 148 17/03/15 3.169
Chapter 147 17/03/15 3.170
Chapter 146 17/03/15 3.175
Chapter 145 17/03/15 3.167
Chapter 144 17/03/15 3.165
Chapter 143 17/03/15 3.148
Chapter 142 17/03/15 3.188
Chapter 141 17/03/15 3.164
Chapter 140 17/03/15 3.168
Chapter 139 17/03/15 3.185
Chapter 138 17/03/15 3.202
Chapter 137 17/03/15 3.161
Chapter 136 17/03/15 3.172
Chapter 135 17/03/15 3.166
Chapter 134 17/03/15 3.167
Chapter 133 17/03/15 3.176
Chapter 132 17/03/15 3.171
Chapter 131 17/03/15 3.147
Chapter 130 17/03/15 3.167
Chapter 129 17/03/15 3.155
Chapter 128 17/03/15 3.162
Chapter 127 17/03/15 3.141
Chapter 126 17/03/15 3.158
Chapter 125 17/03/15 3.163
Chapter 124 17/03/15 3.210
Chapter 123 17/03/15 3.204
Chapter 122 17/03/15 3.182
Chapter 121 17/03/15 3.175
Chapter 120 17/03/15 3.205
Chapter 119 17/03/15 3.206
Chapter 118 17/03/15 3.194
Chapter 117 17/03/15 3.243
Chapter 116 17/03/15 3.212
Chapter 115 17/03/15 3.206
Chapter 114 17/03/15 3.202
Chapter 113 17/03/15 3.206
Chapter 112 17/03/15 3.204
Chapter 111 17/03/15 3.193
Chapter 110 17/03/15 3.213
Chapter 109 17/03/15 3.198
Chapter 108 17/03/15 3.208
Chapter 107 17/03/15 3.227
Chapter 106 17/03/15 3.193
Chapter 105 17/03/15 3.207
Chapter 104 17/03/15 3.216
Chapter 103 17/03/15 3.209
Chapter 102 17/03/15 3.219
Chapter 101 17/03/15 3.205
Chapter 100 17/03/15 3.205
Chapter 99 17/03/15 3.201
Chapter 98 17/03/15 3.215
Chapter 97 17/03/15 3.221
Chapter 96 17/03/15 3.211
Chapter 95 17/03/15 3.198
Chapter 94 17/03/15 3.215
Chapter 93 17/03/15 3.213
Chapter 92 17/03/15 3.239
Chapter 91 17/03/15 3.207
Chapter 90 17/03/15 3.224
Chapter 89 17/03/15 3.203
Chapter 88 17/03/15 3.205
Chapter 87 17/03/15 3.342
Chapter 86 17/03/15 3.208
Chapter 85 17/03/15 3.208
Chapter 84 17/03/15 3.231
Chapter 83 17/03/15 3.220
Chapter 82 17/03/15 3.203
Chapter 81 17/03/15 3.241
Chapter 80 17/03/15 3.230
Chapter 79 17/03/15 3.227
Chapter 78 17/03/15 3.228
Chapter 77 17/03/15 3.218
Chapter 76 17/03/15 3.221
Chapter 75 17/03/15 3.251
Chapter 74 17/03/15 3.238
Chapter 73 17/03/15 3.199
Chapter 72 17/03/15 3.201
Chapter 71 17/03/15 3.231
Chapter 70 17/03/15 3.225
Chapter 69 17/03/15 3.214
Chapter 68 17/03/15 3.200
Chapter 67 17/03/15 3.206
Chapter 66 17/03/15 3.210
Chapter 65 17/03/15 3.214
Chapter 64 17/03/15 3.216
Chapter 63 17/03/15 3.214
Chapter 62 17/03/15 3.205
Chapter 61 17/03/15 3.229
Chapter 60 17/03/15 3.235
Chapter 59 17/03/15 3.235
Chapter 58 17/03/15 3.218
Chapter 57 17/03/15 3.231
Chapter 56 17/03/15 3.243
Chapter 55 17/03/15 3.278
Chapter 54 17/03/15 3.193
Chapter 53 17/03/15 3.193
Chapter 52 17/03/15 3.191
Chapter 51 17/03/15 3.211
Chapter 50 17/03/15 3.228
Chapter 49 17/03/15 3.214
Chapter 48 17/03/15 3.215
Chapter 47 17/03/15 3.223
Chapter 46 17/03/15 3.186
Chapter 45 17/03/15 3.217
Chapter 44 17/03/15 3.210
Chapter 43 17/03/15 3.227
Chapter 42 17/03/15 3.210
Chapter 41 17/03/15 3.211
Chapter 40 17/03/15 3.237
Chapter 39 17/03/15 3.199
Chapter 38 17/03/15 3.220
Chapter 37 17/03/15 3.260
Chapter 36 17/03/15 3.241
Chapter 35 17/03/15 3.243
Chapter 34 17/03/15 3.251
Chapter 33 17/03/15 3.223
Chapter 32 17/03/15 3.211
Chapter 31 17/03/15 3.222
Chapter 30 17/03/15 3.230
Chapter 29 17/03/15 3.197
Chapter 28 17/03/15 3.210
Chapter 27 17/03/15 3.327
Chapter 26 17/03/15 3.215
Chapter 25 17/03/15 3.229
Chapter 24 17/03/15 3.249
Chapter 23 17/03/15 3.239
Chapter 22 17/03/15 3.219
Chapter 21 17/03/15 3.271
Chapter 20 17/03/15 3.234
Chapter 19 17/03/15 3.231
Chapter 18 17/03/15 3.259
Chapter 17 17/03/15 3.240
Chapter 16 17/03/15 3.235
Chapter 15 17/03/15 3.258
Chapter 14 17/03/15 3.354
Chapter 13 17/03/15 3.257
Chapter 12 17/03/15 3.235
Chapter 11 17/03/15 3.219
Chapter 10 17/03/15 3.270
Chapter 9 17/03/15 3.288
Chapter 8 17/03/15 3.268
Chapter 7 17/03/15 3.259
Chapter 6 17/03/15 3.261
Chapter 5 17/03/15 3.419
Chapter 4 17/03/15 3.294
Chapter 3 17/03/15 3.309
Chapter 2 17/03/15 3.393
Chapter 1 17/03/15 3.463
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
namphi014 21:39 14/05Báo vi phạm
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:41 14/05Báo vi phạm
 • Author
  namphi014 21:46 14/05Báo vi phạm
  sao ngắn vậy
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:47 14/05Báo vi phạm
  Đọc lại lần nữa là nó tự nhiên dài ra
 • Author
  namphi014 21:48 14/05Báo vi phạm
  1 tháng 3 chap
AuthorTrả lời
kai_arren 13:27 21/04Báo vi phạm
Truyện không ra theo lịch thường xuyên nhỉ ? truyện in ra hết rồi mà ad ????
 • Author
  Fatal.Ilusion 11:05 22/04Báo vi phạm
  Mô đâu phải scan, là bản remake mà
AuthorTrả lời
ngxtung193 19:58 18/04Báo vi phạm
truyện hay vậy mà không cho download à
 • Author
  Fatal.Ilusion 14:28 20/04Báo vi phạm
  Có chớ, nhưng đứt khúc, thím có lấy không
AuthorTrả lời
namphi014 21:10 14/04Báo vi phạm
lâu wá chừng nào ra tiếp
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:22 14/04Báo vi phạm
  Thời gian sẽ trả lời tất cả
AuthorTrả lời
tam201284 12:27 29/03Báo vi phạm
có ai gioi thiệu truyện cực hay giong truyen này dc ko ?
AuthorTrả lời
Tao la tao 03 15:12 28/03Báo vi phạm
thớt đâu rồi đói thuốc quá
AuthorTrả lời
gunnyhp 15:00 26/03Báo vi phạm
làm quả bom cho end luôn cho nuột nhỉ thớt
AuthorTrả lời
Utaha 09:07 25/03Báo vi phạm
đợi full coi luôn 1 lần cho sướng
AuthorTrả lời
namphi014 20:46 24/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
duyvt1231456 20:24 24/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Teokyo01 20:06 24/03Báo vi phạm
Hang lol
AuthorTrả lời
gunnyhp 21:27 20/03Báo vi phạm
dạo này chăm làm chap mới nhỉ
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:11 21/03Báo vi phạm
  đang cày blade and soul, lười làm vãi đái
 • Author
  gunnyhp 21:20 21/03Báo vi phạm
  Thớt đùa vưà phải thôi chứ lâu lâu ra vài chap thủ dân tinh thần nào
 • Author
  Fatal.Ilusion 01:08 23/03Báo vi phạm
  Rồi rồi, vài bữa nữa cho vài quả
AuthorTrả lời
tam201284 12:36 18/03Báo vi phạm
bộ này làm em phát điên mất , đọc hay quá trời
AuthorTrả lời
Kenkaneki2001 14:04 05/03Báo vi phạm
-_-
AuthorTrả lời
namphi014 20:22 04/03Báo vi phạm
có 3 chap mà cả tháng trời
 • Author
  Fatal.Ilusion 20:23 04/03Báo vi phạm
  Cmn chú lại bốc phét rồi, mới có 10 ngày thôi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch