Ushio and Tora

Ushio and Tora
Lượt xem: 67.348
Ushio and Tora Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Cực hay, không đọc là vô cùng tiếc!Một siêu phẩm của thời đại
"Ushio và Tora" được sáng tác bởi Kazuhiro Fujita, được xuất bản ở tại Việt Nam với tên "Cậu bé thần giáo". Được nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award cho thể loại shounen năm 1992. Đây là truyện vô cùng hay, được xếp hạng 1 trong 50 truyện hay nhất trên thế giới.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 306 00:38 26/06 3.334
Chapter 305 21:58 19/06 3.230
Chapter 304 21:58 19/06 3.160
Chapter 303 21:58 19/06 3.152
Chapter 302 21:58 19/06 3.132
Chapter 301 21:58 19/06 3.118
Chapter 300 21:58 19/06 3.125
Chapter 299 21:58 19/06 3.113
Chapter 298 19:42 16/06 3.190
Chapter 297 19:42 16/06 3.136
Chapter 296 19:42 16/06 3.126
Chapter 295 22:42 03/06 3.207
Chapter 294 22:42 03/06 3.137
Chapter 293 22:42 03/06 3.185
Chapter 292 22:42 03/06 3.111
Chapter 291 22:42 03/06 3.135
Chapter 290 22:42 03/06 3.111
Chapter 289 22:42 03/06 3.097
Chapter 288 21:22 14/05 3.194
Chapter 287 21:22 14/05 3.131
Chapter 286 21:22 14/05 3.126
Chapter 285 20:49 14/04 3.157
Chapter 284 20:49 14/04 3.130
Chapter 283 20:49 14/04 3.122
Chapter 282 20:49 14/04 3.098
Chapter 281 20:06 24/03 3.156
Chapter 280 20:06 24/03 3.114
Chapter 279 20:06 24/03 3.110
Chapter 278 19:58 04/03 3.156
Chapter 277 19:58 04/03 3.138
Chapter 276 19:58 04/03 3.135
Chapter 275 20:24 23/02 3.171
Chapter 274 22:36 20/02 3.164
Chapter 273 23:38 19/02 3.184
Chapter 272 00:09 18/02 3.151
Chapter 271 20:52 16/02 3.174
Chapter 270 16:59 15/02 3.173
Chapter 269 11:16 13/02 3.243
Chapter 268 19:03 24/01 3.154
Chapter 267 19:03 24/01 3.137
Chapter 266 19:03 24/01 3.152
Chapter 265 20:48 19/01 3.190
Chapter 264 20:35 17/01 3.180
Chapter 263 22:49 16/01 3.201
Chapter 262 20:46 15/01 3.208
Chapter 261 21:26 14/01 3.241
Chapter 260 21:25 14/01 3.280
Chapter 259 21:25 14/01 3.190
Chapter 258 21:07 12/01 3.179
Chapter 257 16:25 10/01 3.213
Chapter 256 00:08 10/01 3.231
Chapter 255 18:14 08/01 3.193
Chapter 254 18:14 08/01 3.181
Chapter 253 18:25 06/01 3.220
Chapter 252 21:44 05/01 3.210
Chapter 251 17:09 04/01 3.190
Chapter 250 15:16 03/01 3.220
Chapter 249 15:16 03/01 3.173
Chapter 248 30/12/15 3.203
Chapter 247 29/12/15 3.209
Chapter 246 28/12/15 3.197
Chapter 245 27/12/15 3.240
Chapter 244 27/12/15 3.199
Chapter 243 25/12/15 3.241
Chapter 242 24/12/15 3.231
Chapter 241 23/12/15 3.214
Chapter 240 22/12/15 3.218
Chapter 239 21/12/15 3.198
Chapter 238 19/12/15 3.220
Chapter 237 18/12/15 3.186
Chapter 236 17/12/15 3.240
Chapter 235 16/12/15 3.182
Chapter 234 15/12/15 3.180
Chapter 233 14/12/15 3.198
Chapter 232 13/12/15 3.194
Chapter 231 12/12/15 3.213
Chapter 230 12/12/15 3.182
Chapter 229 12/12/15 3.154
Chapter 228 09/12/15 3.231
Chapter 227 08/12/15 3.189
Chapter 226 07/12/15 3.218
Chapter 225 06/12/15 3.219
Chapter 224 05/12/15 3.210
Chapter 223 04/12/15 3.207
Chapter 222 04/12/15 3.224
Chapter 221 02/12/15 3.222
Chapter 220 01/12/15 3.245
Chapter 219 30/11/15 3.220
Chapter 218 28/11/15 3.262
Chapter 217 27/11/15 3.235
Chapter 216 26/11/15 3.241
Chapter 215 25/11/15 3.212
Chapter 214 24/11/15 3.255
Chapter 213 23/11/15 3.252
Chapter 212 22/11/15 3.261
Chapter 211 21/11/15 3.238
Chapter 210 20/11/15 3.196
Chapter 209 19/11/15 3.199
Chapter 208 18/11/15 3.188
Chapter 207 17/11/15 3.211
Chapter 206 16/11/15 3.209
Chapter 205 15/11/15 3.229
Chapter 204 14/11/15 3.230
Chapter 203 13/11/15 3.203
Chapter 202 14/11/15 3.135
Chapter 201 11/11/15 3.231
Chapter 200 10/11/15 3.234
Chapter 199 09/11/15 3.231
Chapter 198 08/11/15 3.207
Chapter 197 07/11/15 3.235
Chapter 196 06/11/15 3.247
Chapter 195 05/11/15 3.220
Chapter 194 04/11/15 3.213
Chapter 193 03/11/15 3.237
Chapter 192 02/11/15 3.271
Chapter 191 02/11/15 3.239
Chapter 190 02/11/15 3.232
Chapter 189 02/11/15 3.167
Chapter 188 02/11/15 3.160
Chapter 187 02/11/15 3.159
Chapter 186 02/11/15 3.169
Chapter 185 21/07/15 3.251
Chapter 184 16/07/15 3.257
Chapter 183 15/07/15 3.230
Chapter 182 14/07/15 3.183
Chapter 181 13/07/15 3.224
Chapter 180 11/07/15 3.249
Chapter 179 11/07/15 3.191
Chapter 178 09/07/15 3.189
Chapter 177 08/07/15 3.183
Chapter 176 08/07/15 3.195
Chapter 175.1 17/03/15 3.188
Chapter 175 17/03/15 3.245
Chapter 174 17/03/15 3.170
Chapter 173 17/03/15 3.162
Chapter 172 17/03/15 3.164
Chapter 171 17/03/15 3.162
Chapter 170 17/03/15 3.206
Chapter 169 17/03/15 3.154
Chapter 168 17/03/15 3.177
Chapter 167 17/03/15 3.175
Chapter 166 17/03/15 3.189
Chapter 165 17/03/15 3.178
Chapter 164 17/03/15 3.188
Chapter 163 17/03/15 3.169
Chapter 162 17/03/15 3.183
Chapter 161 17/03/15 3.173
Chapter 160 17/03/15 3.200
Chapter 159 17/03/15 3.167
Chapter 158 17/03/15 3.199
Chapter 157 17/03/15 3.189
Chapter 156 17/03/15 3.175
Chapter 155 17/03/15 3.181
Chapter 154 17/03/15 3.194
Chapter 153 17/03/15 3.187
Chapter 152 17/03/15 3.182
Chapter 151 17/03/15 3.161
Chapter 150 17/03/15 3.183
Chapter 149 17/03/15 3.166
Chapter 148 17/03/15 3.174
Chapter 147 17/03/15 3.176
Chapter 146 17/03/15 3.180
Chapter 145 17/03/15 3.171
Chapter 144 17/03/15 3.169
Chapter 143 17/03/15 3.152
Chapter 142 17/03/15 3.196
Chapter 141 17/03/15 3.168
Chapter 140 17/03/15 3.173
Chapter 139 17/03/15 3.189
Chapter 138 17/03/15 3.209
Chapter 137 17/03/15 3.163
Chapter 136 17/03/15 3.175
Chapter 135 17/03/15 3.170
Chapter 134 17/03/15 3.171
Chapter 133 17/03/15 3.180
Chapter 132 17/03/15 3.177
Chapter 131 17/03/15 3.152
Chapter 130 17/03/15 3.172
Chapter 129 17/03/15 3.159
Chapter 128 17/03/15 3.166
Chapter 127 17/03/15 3.145
Chapter 126 17/03/15 3.163
Chapter 125 17/03/15 3.169
Chapter 124 17/03/15 3.216
Chapter 123 17/03/15 3.208
Chapter 122 17/03/15 3.185
Chapter 121 17/03/15 3.181
Chapter 120 17/03/15 3.211
Chapter 119 17/03/15 3.213
Chapter 118 17/03/15 3.201
Chapter 117 17/03/15 3.248
Chapter 116 17/03/15 3.220
Chapter 115 17/03/15 3.213
Chapter 114 17/03/15 3.207
Chapter 113 17/03/15 3.213
Chapter 112 17/03/15 3.209
Chapter 111 17/03/15 3.201
Chapter 110 17/03/15 3.224
Chapter 109 17/03/15 3.204
Chapter 108 17/03/15 3.216
Chapter 107 17/03/15 3.238
Chapter 106 17/03/15 3.198
Chapter 105 17/03/15 3.213
Chapter 104 17/03/15 3.223
Chapter 103 17/03/15 3.216
Chapter 102 17/03/15 3.226
Chapter 101 17/03/15 3.214
Chapter 100 17/03/15 3.214
Chapter 99 17/03/15 3.208
Chapter 98 17/03/15 3.224
Chapter 97 17/03/15 3.227
Chapter 96 17/03/15 3.222
Chapter 95 17/03/15 3.206
Chapter 94 17/03/15 3.227
Chapter 93 17/03/15 3.225
Chapter 92 17/03/15 3.249
Chapter 91 17/03/15 3.216
Chapter 90 17/03/15 3.235
Chapter 89 17/03/15 3.216
Chapter 88 17/03/15 3.214
Chapter 87 17/03/15 3.354
Chapter 86 17/03/15 3.218
Chapter 85 17/03/15 3.217
Chapter 84 17/03/15 3.248
Chapter 83 17/03/15 3.231
Chapter 82 17/03/15 3.213
Chapter 81 17/03/15 3.251
Chapter 80 17/03/15 3.240
Chapter 79 17/03/15 3.238
Chapter 78 17/03/15 3.235
Chapter 77 17/03/15 3.228
Chapter 76 17/03/15 3.230
Chapter 75 17/03/15 3.263
Chapter 74 17/03/15 3.245
Chapter 73 17/03/15 3.208
Chapter 72 17/03/15 3.210
Chapter 71 17/03/15 3.239
Chapter 70 17/03/15 3.236
Chapter 69 17/03/15 3.222
Chapter 68 17/03/15 3.207
Chapter 67 17/03/15 3.213
Chapter 66 17/03/15 3.220
Chapter 65 17/03/15 3.228
Chapter 64 17/03/15 3.223
Chapter 63 17/03/15 3.222
Chapter 62 17/03/15 3.214
Chapter 61 17/03/15 3.241
Chapter 60 17/03/15 3.243
Chapter 59 17/03/15 3.241
Chapter 58 17/03/15 3.225
Chapter 57 17/03/15 3.238
Chapter 56 17/03/15 3.251
Chapter 55 17/03/15 3.290
Chapter 54 17/03/15 3.198
Chapter 53 17/03/15 3.199
Chapter 52 17/03/15 3.196
Chapter 51 17/03/15 3.217
Chapter 50 17/03/15 3.237
Chapter 49 17/03/15 3.222
Chapter 48 17/03/15 3.224
Chapter 47 17/03/15 3.233
Chapter 46 17/03/15 3.194
Chapter 45 17/03/15 3.225
Chapter 44 17/03/15 3.216
Chapter 43 17/03/15 3.236
Chapter 42 17/03/15 3.217
Chapter 41 17/03/15 3.218
Chapter 40 17/03/15 3.248
Chapter 39 17/03/15 3.205
Chapter 38 17/03/15 3.225
Chapter 37 17/03/15 3.269
Chapter 36 17/03/15 3.247
Chapter 35 17/03/15 3.253
Chapter 34 17/03/15 3.256
Chapter 33 17/03/15 3.229
Chapter 32 17/03/15 3.219
Chapter 31 17/03/15 3.229
Chapter 30 17/03/15 3.238
Chapter 29 17/03/15 3.206
Chapter 28 17/03/15 3.218
Chapter 27 17/03/15 3.341
Chapter 26 17/03/15 3.224
Chapter 25 17/03/15 3.240
Chapter 24 17/03/15 3.265
Chapter 23 17/03/15 3.251
Chapter 22 17/03/15 3.233
Chapter 21 17/03/15 3.285
Chapter 20 17/03/15 3.246
Chapter 19 17/03/15 3.241
Chapter 18 17/03/15 3.274
Chapter 17 17/03/15 3.256
Chapter 16 17/03/15 3.249
Chapter 15 17/03/15 3.270
Chapter 14 17/03/15 3.367
Chapter 13 17/03/15 3.266
Chapter 12 17/03/15 3.246
Chapter 11 17/03/15 3.230
Chapter 10 17/03/15 3.284
Chapter 9 17/03/15 3.300
Chapter 8 17/03/15 3.279
Chapter 7 17/03/15 3.270
Chapter 6 17/03/15 3.279
Chapter 5 17/03/15 3.435
Chapter 4 17/03/15 3.329
Chapter 3 17/03/15 3.325
Chapter 2 17/03/15 3.425
Chapter 1 17/03/15 3.500
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
namphi014 21:39 14/05Báo vi phạm
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:41 14/05Báo vi phạm
 • Author
  namphi014 21:46 14/05Báo vi phạm
  sao ngắn vậy
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:47 14/05Báo vi phạm
  Đọc lại lần nữa là nó tự nhiên dài ra
 • Author
  namphi014 21:48 14/05Báo vi phạm
  1 tháng 3 chap
AuthorTrả lời
kai_arren 13:27 21/04Báo vi phạm
Truyện không ra theo lịch thường xuyên nhỉ ? truyện in ra hết rồi mà ad ????
 • Author
  Fatal.Ilusion 11:05 22/04Báo vi phạm
  Mô đâu phải scan, là bản remake mà
AuthorTrả lời
ngxtung193 19:58 18/04Báo vi phạm
truyện hay vậy mà không cho download à
 • Author
  Fatal.Ilusion 14:28 20/04Báo vi phạm
  Có chớ, nhưng đứt khúc, thím có lấy không
AuthorTrả lời
namphi014 21:10 14/04Báo vi phạm
lâu wá chừng nào ra tiếp
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:22 14/04Báo vi phạm
  Thời gian sẽ trả lời tất cả
AuthorTrả lời
tam201284 12:27 29/03Báo vi phạm
có ai gioi thiệu truyện cực hay giong truyen này dc ko ?
AuthorTrả lời
Tao la tao 03 15:12 28/03Báo vi phạm
thớt đâu rồi đói thuốc quá
AuthorTrả lời
gunnyhp 15:00 26/03Báo vi phạm
làm quả bom cho end luôn cho nuột nhỉ thớt
AuthorTrả lời
Utaha 09:07 25/03Báo vi phạm
đợi full coi luôn 1 lần cho sướng
AuthorTrả lời
namphi014 20:46 24/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
duyvt1231456 20:24 24/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Teokyo01 20:06 24/03Báo vi phạm
Hang lol
AuthorTrả lời
gunnyhp 21:27 20/03Báo vi phạm
dạo này chăm làm chap mới nhỉ
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:11 21/03Báo vi phạm
  đang cày blade and soul, lười làm vãi đái
 • Author
  gunnyhp 21:20 21/03Báo vi phạm
  Thớt đùa vưà phải thôi chứ lâu lâu ra vài chap thủ dân tinh thần nào
 • Author
  Fatal.Ilusion 01:08 23/03Báo vi phạm
  Rồi rồi, vài bữa nữa cho vài quả
AuthorTrả lời
tam201284 12:36 18/03Báo vi phạm
bộ này làm em phát điên mất , đọc hay quá trời
AuthorTrả lời
Kenkaneki2001 14:04 05/03Báo vi phạm
-_-
AuthorTrả lời
namphi014 20:22 04/03Báo vi phạm
có 3 chap mà cả tháng trời
 • Author
  Fatal.Ilusion 20:23 04/03Báo vi phạm
  Cmn chú lại bốc phét rồi, mới có 10 ngày thôi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch