Ushio and Tora

Ushio and Tora
Lượt xem: 71.563
Ushio and Tora Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Cực hay, không đọc là vô cùng tiếc!Một siêu phẩm của thời đại
"Ushio và Tora" được sáng tác bởi Kazuhiro Fujita, được xuất bản ở tại Việt Nam với tên "Cậu bé thần giáo". Được nhận giải thưởng Shogakukan Manga Award cho thể loại shounen năm 1992. Đây là truyện vô cùng hay, được xếp hạng 1 trong 50 truyện hay nhất trên thế giới.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 306 26/06/16 3.421
Chapter 305 19/06/16 3.262
Chapter 304 19/06/16 3.184
Chapter 303 19/06/16 3.171
Chapter 302 19/06/16 3.149
Chapter 301 19/06/16 3.132
Chapter 300 19/06/16 3.143
Chapter 299 19/06/16 3.128
Chapter 298 16/06/16 3.206
Chapter 297 16/06/16 3.151
Chapter 296 16/06/16 3.142
Chapter 295 03/06/16 3.222
Chapter 294 03/06/16 3.152
Chapter 293 03/06/16 3.203
Chapter 292 03/06/16 3.123
Chapter 291 03/06/16 3.148
Chapter 290 03/06/16 3.126
Chapter 289 03/06/16 3.108
Chapter 288 14/05/16 3.206
Chapter 287 14/05/16 3.144
Chapter 286 14/05/16 3.138
Chapter 285 14/04/16 3.171
Chapter 284 14/04/16 3.146
Chapter 283 14/04/16 3.137
Chapter 282 14/04/16 3.111
Chapter 281 24/03/16 3.169
Chapter 280 24/03/16 3.129
Chapter 279 24/03/16 3.119
Chapter 278 04/03/16 3.167
Chapter 277 04/03/16 3.149
Chapter 276 04/03/16 3.147
Chapter 275 23/02/16 3.181
Chapter 274 20/02/16 3.173
Chapter 273 19/02/16 3.196
Chapter 272 18/02/16 3.165
Chapter 271 16/02/16 3.184
Chapter 270 15/02/16 3.185
Chapter 269 13/02/16 3.253
Chapter 268 24/01/16 3.163
Chapter 267 24/01/16 3.148
Chapter 266 24/01/16 3.165
Chapter 265 19/01/16 3.202
Chapter 264 17/01/16 3.191
Chapter 263 16/01/16 3.211
Chapter 262 15/01/16 3.222
Chapter 261 14/01/16 3.251
Chapter 260 14/01/16 3.295
Chapter 259 14/01/16 3.207
Chapter 258 12/01/16 3.190
Chapter 257 10/01/16 3.225
Chapter 256 10/01/16 3.243
Chapter 255 08/01/16 3.207
Chapter 254 08/01/16 3.191
Chapter 253 06/01/16 3.228
Chapter 252 05/01/16 3.222
Chapter 251 04/01/16 3.202
Chapter 250 03/01/16 3.235
Chapter 249 03/01/16 3.185
Chapter 248 30/12/15 3.213
Chapter 247 29/12/15 3.217
Chapter 246 28/12/15 3.207
Chapter 245 27/12/15 3.252
Chapter 244 27/12/15 3.212
Chapter 243 25/12/15 3.254
Chapter 242 24/12/15 3.242
Chapter 241 23/12/15 3.224
Chapter 240 22/12/15 3.232
Chapter 239 21/12/15 3.209
Chapter 238 19/12/15 3.229
Chapter 237 18/12/15 3.195
Chapter 236 17/12/15 3.254
Chapter 235 16/12/15 3.192
Chapter 234 15/12/15 3.194
Chapter 233 14/12/15 3.212
Chapter 232 13/12/15 3.205
Chapter 231 12/12/15 3.225
Chapter 230 12/12/15 3.196
Chapter 229 12/12/15 3.165
Chapter 228 09/12/15 3.245
Chapter 227 08/12/15 3.198
Chapter 226 07/12/15 3.227
Chapter 225 06/12/15 3.229
Chapter 224 05/12/15 3.222
Chapter 223 04/12/15 3.215
Chapter 222 04/12/15 3.232
Chapter 221 02/12/15 3.232
Chapter 220 01/12/15 3.256
Chapter 219 30/11/15 3.231
Chapter 218 28/11/15 3.276
Chapter 217 27/11/15 3.250
Chapter 216 26/11/15 3.249
Chapter 215 25/11/15 3.224
Chapter 214 24/11/15 3.269
Chapter 213 23/11/15 3.260
Chapter 212 22/11/15 3.271
Chapter 211 21/11/15 3.253
Chapter 210 20/11/15 3.215
Chapter 209 19/11/15 3.215
Chapter 208 18/11/15 3.198
Chapter 207 17/11/15 3.225
Chapter 206 16/11/15 3.226
Chapter 205 15/11/15 3.246
Chapter 204 14/11/15 3.245
Chapter 203 13/11/15 3.212
Chapter 202 14/11/15 3.146
Chapter 201 11/11/15 3.241
Chapter 200 10/11/15 3.249
Chapter 199 09/11/15 3.244
Chapter 198 08/11/15 3.219
Chapter 197 07/11/15 3.243
Chapter 196 06/11/15 3.257
Chapter 195 05/11/15 3.231
Chapter 194 04/11/15 3.225
Chapter 193 03/11/15 3.248
Chapter 192 02/11/15 3.284
Chapter 191 02/11/15 3.250
Chapter 190 02/11/15 3.244
Chapter 189 02/11/15 3.177
Chapter 188 02/11/15 3.171
Chapter 187 02/11/15 3.171
Chapter 186 02/11/15 3.179
Chapter 185 21/07/15 3.260
Chapter 184 16/07/15 3.267
Chapter 183 15/07/15 3.239
Chapter 182 14/07/15 3.193
Chapter 181 13/07/15 3.237
Chapter 180 11/07/15 3.263
Chapter 179 11/07/15 3.201
Chapter 178 09/07/15 3.202
Chapter 177 08/07/15 3.191
Chapter 176 08/07/15 3.206
Chapter 175.1 17/03/15 3.202
Chapter 175 17/03/15 3.267
Chapter 174 17/03/15 3.183
Chapter 173 17/03/15 3.174
Chapter 172 17/03/15 3.175
Chapter 171 17/03/15 3.172
Chapter 170 17/03/15 3.218
Chapter 169 17/03/15 3.165
Chapter 168 17/03/15 3.189
Chapter 167 17/03/15 3.186
Chapter 166 17/03/15 3.199
Chapter 165 17/03/15 3.192
Chapter 164 17/03/15 3.199
Chapter 163 17/03/15 3.179
Chapter 162 17/03/15 3.192
Chapter 161 17/03/15 3.185
Chapter 160 17/03/15 3.212
Chapter 159 17/03/15 3.180
Chapter 158 17/03/15 3.212
Chapter 157 17/03/15 3.202
Chapter 156 17/03/15 3.185
Chapter 155 17/03/15 3.193
Chapter 154 17/03/15 3.207
Chapter 153 17/03/15 3.197
Chapter 152 17/03/15 3.193
Chapter 151 17/03/15 3.172
Chapter 150 17/03/15 3.197
Chapter 149 17/03/15 3.180
Chapter 148 17/03/15 3.186
Chapter 147 17/03/15 3.187
Chapter 146 17/03/15 3.193
Chapter 145 17/03/15 3.183
Chapter 144 17/03/15 3.180
Chapter 143 17/03/15 3.164
Chapter 142 17/03/15 3.210
Chapter 141 17/03/15 3.180
Chapter 140 17/03/15 3.193
Chapter 139 17/03/15 3.203
Chapter 138 17/03/15 3.226
Chapter 137 17/03/15 3.174
Chapter 136 17/03/15 3.188
Chapter 135 17/03/15 3.188
Chapter 134 17/03/15 3.187
Chapter 133 17/03/15 3.193
Chapter 132 17/03/15 3.190
Chapter 131 17/03/15 3.164
Chapter 130 17/03/15 3.186
Chapter 129 17/03/15 3.174
Chapter 128 17/03/15 3.181
Chapter 127 17/03/15 3.156
Chapter 126 17/03/15 3.179
Chapter 125 17/03/15 3.185
Chapter 124 17/03/15 3.235
Chapter 123 17/03/15 3.225
Chapter 122 17/03/15 3.199
Chapter 121 17/03/15 3.193
Chapter 120 17/03/15 3.228
Chapter 119 17/03/15 3.226
Chapter 118 17/03/15 3.218
Chapter 117 17/03/15 3.262
Chapter 116 17/03/15 3.239
Chapter 115 17/03/15 3.226
Chapter 114 17/03/15 3.224
Chapter 113 17/03/15 3.227
Chapter 112 17/03/15 3.223
Chapter 111 17/03/15 3.214
Chapter 110 17/03/15 3.241
Chapter 109 17/03/15 3.216
Chapter 108 17/03/15 3.231
Chapter 107 17/03/15 3.255
Chapter 106 17/03/15 3.212
Chapter 105 17/03/15 3.228
Chapter 104 17/03/15 3.237
Chapter 103 17/03/15 3.233
Chapter 102 17/03/15 3.242
Chapter 101 17/03/15 3.231
Chapter 100 17/03/15 3.227
Chapter 99 17/03/15 3.223
Chapter 98 17/03/15 3.238
Chapter 97 17/03/15 3.242
Chapter 96 17/03/15 3.234
Chapter 95 17/03/15 3.216
Chapter 94 17/03/15 3.236
Chapter 93 17/03/15 3.237
Chapter 92 17/03/15 3.259
Chapter 91 17/03/15 3.227
Chapter 90 17/03/15 3.246
Chapter 89 17/03/15 3.225
Chapter 88 17/03/15 3.223
Chapter 87 17/03/15 3.366
Chapter 86 17/03/15 3.229
Chapter 85 17/03/15 3.229
Chapter 84 17/03/15 3.260
Chapter 83 17/03/15 3.245
Chapter 82 17/03/15 3.225
Chapter 81 17/03/15 3.260
Chapter 80 17/03/15 3.250
Chapter 79 17/03/15 3.252
Chapter 78 17/03/15 3.248
Chapter 77 17/03/15 3.241
Chapter 76 17/03/15 3.241
Chapter 75 17/03/15 3.278
Chapter 74 17/03/15 3.256
Chapter 73 17/03/15 3.220
Chapter 72 17/03/15 3.222
Chapter 71 17/03/15 3.252
Chapter 70 17/03/15 3.256
Chapter 69 17/03/15 3.234
Chapter 68 17/03/15 3.220
Chapter 67 17/03/15 3.223
Chapter 66 17/03/15 3.230
Chapter 65 17/03/15 3.239
Chapter 64 17/03/15 3.237
Chapter 63 17/03/15 3.234
Chapter 62 17/03/15 3.222
Chapter 61 17/03/15 3.251
Chapter 60 17/03/15 3.256
Chapter 59 17/03/15 3.254
Chapter 58 17/03/15 3.237
Chapter 57 17/03/15 3.249
Chapter 56 17/03/15 3.269
Chapter 55 17/03/15 3.310
Chapter 54 17/03/15 3.210
Chapter 53 17/03/15 3.215
Chapter 52 17/03/15 3.211
Chapter 51 17/03/15 3.229
Chapter 50 17/03/15 3.252
Chapter 49 17/03/15 3.236
Chapter 48 17/03/15 3.232
Chapter 47 17/03/15 3.248
Chapter 46 17/03/15 3.208
Chapter 45 17/03/15 3.241
Chapter 44 17/03/15 3.230
Chapter 43 17/03/15 3.249
Chapter 42 17/03/15 3.232
Chapter 41 17/03/15 3.230
Chapter 40 17/03/15 3.261
Chapter 39 17/03/15 3.215
Chapter 38 17/03/15 3.234
Chapter 37 17/03/15 3.282
Chapter 36 17/03/15 3.264
Chapter 35 17/03/15 3.267
Chapter 34 17/03/15 3.270
Chapter 33 17/03/15 3.243
Chapter 32 17/03/15 3.230
Chapter 31 17/03/15 3.244
Chapter 30 17/03/15 3.250
Chapter 29 17/03/15 3.219
Chapter 28 17/03/15 3.232
Chapter 27 17/03/15 3.358
Chapter 26 17/03/15 3.243
Chapter 25 17/03/15 3.272
Chapter 24 17/03/15 3.283
Chapter 23 17/03/15 3.270
Chapter 22 17/03/15 3.252
Chapter 21 17/03/15 3.305
Chapter 20 17/03/15 3.266
Chapter 19 17/03/15 3.258
Chapter 18 17/03/15 3.293
Chapter 17 17/03/15 3.276
Chapter 16 17/03/15 3.272
Chapter 15 17/03/15 3.291
Chapter 14 17/03/15 3.386
Chapter 13 17/03/15 3.283
Chapter 12 17/03/15 3.260
Chapter 11 17/03/15 3.251
Chapter 10 17/03/15 3.307
Chapter 9 17/03/15 3.320
Chapter 8 17/03/15 3.296
Chapter 7 17/03/15 3.284
Chapter 6 17/03/15 3.296
Chapter 5 17/03/15 3.453
Chapter 4 17/03/15 3.349
Chapter 3 17/03/15 3.343
Chapter 2 17/03/15 3.453
Chapter 1 17/03/15 3.546
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
namphi014 21:39 14/05/16Báo vi phạm
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:41 14/05/16Báo vi phạm
 • Author
  namphi014 21:46 14/05/16Báo vi phạm
  sao ngắn vậy
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:47 14/05/16Báo vi phạm
  Đọc lại lần nữa là nó tự nhiên dài ra
 • Author
  namphi014 21:48 14/05/16Báo vi phạm
  1 tháng 3 chap
AuthorTrả lời
kai_arren 13:27 21/04/16Báo vi phạm
Truyện không ra theo lịch thường xuyên nhỉ ? truyện in ra hết rồi mà ad ????
 • Author
  Fatal.Ilusion 11:05 22/04/16Báo vi phạm
  Mô đâu phải scan, là bản remake mà
AuthorTrả lời
ngxtung193 19:58 18/04/16Báo vi phạm
truyện hay vậy mà không cho download à
 • Author
  Fatal.Ilusion 14:28 20/04/16Báo vi phạm
  Có chớ, nhưng đứt khúc, thím có lấy không
AuthorTrả lời
namphi014 21:10 14/04/16Báo vi phạm
lâu wá chừng nào ra tiếp
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:22 14/04/16Báo vi phạm
  Thời gian sẽ trả lời tất cả
AuthorTrả lời
tam201284 12:27 29/03/16Báo vi phạm
có ai gioi thiệu truyện cực hay giong truyen này dc ko ?
AuthorTrả lời
Tao la tao 03 15:12 28/03/16Báo vi phạm
thớt đâu rồi đói thuốc quá
AuthorTrả lời
gunnyhp 15:00 26/03/16Báo vi phạm
làm quả bom cho end luôn cho nuột nhỉ thớt
AuthorTrả lời
Utaha 09:07 25/03/16Báo vi phạm
đợi full coi luôn 1 lần cho sướng
AuthorTrả lời
namphi014 20:46 24/03/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
duyvt1231456 20:24 24/03/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Teokyo01 20:06 24/03/16Báo vi phạm
Hang lol
AuthorTrả lời
gunnyhp 21:27 20/03/16Báo vi phạm
dạo này chăm làm chap mới nhỉ
 • Author
  Fatal.Ilusion 21:11 21/03/16Báo vi phạm
  đang cày blade and soul, lười làm vãi đái
 • Author
  gunnyhp 21:20 21/03/16Báo vi phạm
  Thớt đùa vưà phải thôi chứ lâu lâu ra vài chap thủ dân tinh thần nào
 • Author
  Fatal.Ilusion 01:08 23/03/16Báo vi phạm
  Rồi rồi, vài bữa nữa cho vài quả
AuthorTrả lời
tam201284 12:36 18/03/16Báo vi phạm
bộ này làm em phát điên mất , đọc hay quá trời
AuthorTrả lời
Kenkaneki2001 14:04 05/03/16Báo vi phạm
-_-
AuthorTrả lời
namphi014 20:22 04/03/16Báo vi phạm
có 3 chap mà cả tháng trời
 • Author
  Fatal.Ilusion 20:23 04/03/16Báo vi phạm
  Cmn chú lại bốc phét rồi, mới có 10 ngày thôi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch