Ushio and Tora - Chapter 306

[Cập nhật lúc: 00:38 26/06/2016]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Ushio and Tora chap 306 - Trang 1
Ushio and Tora chap 306 - Trang 2
Ushio and Tora chap 306 - Trang 3
Ushio and Tora chap 306 - Trang 4
Ushio and Tora chap 306 - Trang 5
Ushio and Tora chap 306 - Trang 6
Ushio and Tora chap 306 - Trang 7
Ushio and Tora chap 306 - Trang 8
Ushio and Tora chap 306 - Trang 9
Ushio and Tora chap 306 - Trang 10
Ushio and Tora chap 306 - Trang 11
Ushio and Tora chap 306 - Trang 12
Ushio and Tora chap 306 - Trang 13
Ushio and Tora chap 306 - Trang 14
Ushio and Tora chap 306 - Trang 15
Ushio and Tora chap 306 - Trang 16
Ushio and Tora chap 306 - Trang 17
Ushio and Tora chap 306 - Trang 18
Ushio and Tora chap 306 - Trang 19
Ushio and Tora chap 306 - Trang 20
Ushio and Tora chap 306 - Trang 21
Ushio and Tora chap 306 - Trang 22
Ushio and Tora chap 306 - Trang 23
Ushio and Tora chap 306 - Trang 24
Ushio and Tora chap 306 - Trang 25
Ushio and Tora chap 306 - Trang 26
Ushio and Tora chap 306 - Trang 27
Ushio and Tora chap 306 - Trang 28
Ushio and Tora chap 306 - Trang 29
Ushio and Tora chap 306 - Trang 30
Ushio and Tora chap 306 - Trang 31
Ushio and Tora chap 306 - Trang 32
Ushio and Tora chap 306 - Trang 33
Ushio and Tora chap 306 - Trang 34
Ushio and Tora chap 306 - Trang 35
Ushio and Tora chap 306 - Trang 36
Ushio and Tora chap 306 - Trang 37
Ushio and Tora chap 306 - Trang 38
Ushio and Tora chap 306 - Trang 39
Ushio and Tora chap 306 - Trang 40
Ushio and Tora chap 306 - Trang 41
Ushio and Tora chap 306 - Trang 42
Ushio and Tora chap 306 - Trang 43
Ushio and Tora chap 306 - Trang 44
Ushio and Tora chap 306 - Trang 45
Ushio and Tora chap 306 - Trang 46
Ushio and Tora chap 306 - Trang 47
Ushio and Tora chap 306 - Trang 48
Ushio and Tora chap 306 - Trang 49
Ushio and Tora chap 306 - Trang 50
Ushio and Tora chap 306 - Trang 51
Ushio and Tora chap 306 - Trang 52
Ushio and Tora chap 306 - Trang 53
Ushio and Tora chap 306 - Trang 54
Ushio and Tora chap 306 - Trang 55
Ushio and Tora chap 306 - Trang 56
Ushio and Tora chap 306 - Trang 57
Ushio and Tora chap 306 - Trang 58
Ushio and Tora chap 306 - Trang 59
Ushio and Tora chap 306 - Trang 60
Ushio and Tora chap 306 - Trang 61
Ushio and Tora chap 306 - Trang 62
Ushio and Tora chap 306 - Trang 63
Ushio and Tora chap 306 - Trang 64
Ushio and Tora chap 306 - Trang 65
Ushio and Tora chap 306 - Trang 66
Ushio and Tora chap 306 - Trang 67
Ushio and Tora chap 306 - Trang 68
Ushio and Tora chap 306 - Trang 69
Ushio and Tora chap 306 - Trang 70
Ushio and Tora chap 306 - Trang 71
Ushio and Tora chap 306 - Trang 72
Ushio and Tora chap 306 - Trang 73
Ushio and Tora chap 306 - Trang 74
Ushio and Tora chap 306 - Trang 75
Ushio and Tora chap 306 - Trang 76
Ushio and Tora chap 306 - Trang 77
Ushio and Tora chap 306 - Trang 78
Ushio and Tora chap 306 - Trang 79
Ushio and Tora chap 306 - Trang 80
Ushio and Tora chap 306 - Trang 81
Ushio and Tora chap 306 - Trang 82
Ushio and Tora chap 306 - Trang 83
Ushio and Tora chap 306 - Trang 84
Ushio and Tora chap 306 - Trang 85
Ushio and Tora chap 306 - Trang 86
Ushio and Tora chap 306 - Trang 87
Ushio and Tora chap 306 - Trang 88
Ushio and Tora chap 306 - Trang 89
Ushio and Tora chap 306 - Trang 90
Ushio and Tora chap 306 - Trang 91
Ushio and Tora chap 306 - Trang 92
Ushio and Tora chap 306 - Trang 93
Ushio and Tora chap 306 - Trang 94
Ushio and Tora chap 306 - Trang 95
Ushio and Tora chap 306 - Trang 96
Ushio and Tora chap 306 - Trang 97
Ushio and Tora chap 306 - Trang 98
Ushio and Tora chap 306 - Trang 99
Ushio and Tora chap 306 - Trang 100
Ushio and Tora chap 306 - Trang 101
Ushio and Tora chap 306 - Trang 102
Ushio and Tora chap 306 - Trang 103
Ushio and Tora chap 306 - Trang 104
Ushio and Tora chap 306 - Trang 105
Ushio and Tora chap 306 - Trang 106
Ushio and Tora chap 306 - Trang 107
Ushio and Tora chap 306 - Trang 108
Ushio and Tora chap 306 - Trang 109
Ushio and Tora chap 306 - Trang 110
Ushio and Tora chap 306 - Trang 111
Ushio and Tora chap 306 - Trang 112
Ushio and Tora chap 306 - Trang 113
Ushio and Tora chap 306 - Trang 114
Ushio and Tora chap 306 - Trang 115
Ushio and Tora chap 306 - Trang 116
Ushio and Tora chap 306 - Trang 117
Ushio and Tora chap 306 - Trang 118
Ushio and Tora chap 306 - Trang 119
Ushio and Tora chap 306 - Trang 120
Ushio and Tora chap 306 - Trang 121
Ushio and Tora chap 306 - Trang 122
Ushio and Tora chap 306 - Trang 123
Ushio and Tora chap 306 - Trang 124
Ushio and Tora chap 306 - Trang 125
Ushio and Tora chap 306 - Trang 126
Ushio and Tora chap 306 - Trang 127
Ushio and Tora chap 306 - Trang 128
Ushio and Tora chap 306 - Trang 129
Ushio and Tora chap 306 - Trang 130
Ushio and Tora chap 306 - Trang 131
Ushio and Tora chap 306 - Trang 132
Ushio and Tora chap 306 - Trang 133
Ushio and Tora chap 306 - Trang 134
Ushio and Tora chap 306 - Trang 135
Ushio and Tora chap 306 - Trang 136
Ushio and Tora chap 306 - Trang 137
Ushio and Tora chap 306 - Trang 138
Ushio and Tora chap 306 - Trang 139
Ushio and Tora chap 306 - Trang 140
Ushio and Tora chap 306 - Trang 141
Ushio and Tora chap 306 - Trang 142
Ushio and Tora chap 306 - Trang 143
Ushio and Tora chap 306 - Trang 144
Ushio and Tora chap 306 - Trang 145
Ushio and Tora chap 306 - Trang 146
Ushio and Tora chap 306 - Trang 147
Ushio and Tora chap 306 - Trang 148
Ushio and Tora chap 306 - Trang 149
Ushio and Tora chap 306 - Trang 150
Ushio and Tora chap 306 - Trang 151
Ushio and Tora chap 306 - Trang 152
Ushio and Tora chap 306 - Trang 153
Ushio and Tora chap 306 - Trang 154
Ushio and Tora chap 306 - Trang 155
Ushio and Tora chap 306 - Trang 156
Ushio and Tora chap 306 - Trang 157
Ushio and Tora chap 306 - Trang 158
Ushio and Tora chap 306 - Trang 159
Ushio and Tora chap 306 - Trang 160
Ushio and Tora chap 306 - Trang 161
Ushio and Tora chap 306 - Trang 162
Ushio and Tora chap 306 - Trang 163
Ushio and Tora chap 306 - Trang 164
Ushio and Tora chap 306 - Trang 165
Ushio and Tora chap 306 - Trang 166
Ushio and Tora chap 306 - Trang 167
Ushio and Tora chap 306 - Trang 168
Ushio and Tora chap 306 - Trang 169
Ushio and Tora chap 306 - Trang 170
Ushio and Tora chap 306 - Trang 171
Ushio and Tora chap 306 - Trang 172
Ushio and Tora chap 306 - Trang 173
Ushio and Tora chap 306 - Trang 174
Ushio and Tora chap 306 - Trang 175
Ushio and Tora chap 306 - Trang 176
Ushio and Tora chap 306 - Trang 177
Ushio and Tora chap 306 - Trang 178
Ushio and Tora chap 306 - Trang 179
Ushio and Tora chap 306 - Trang 180
Ushio and Tora chap 306 - Trang 181
Ushio and Tora chap 306 - Trang 182
Ushio and Tora chap 306 - Trang 183
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
TDT- ILA Thành viên 22:01 13/09/20 Chapter 306 Báo vi phạm
Huyền thoại một thời, hay vclemo
Author Trả lời
Nguyễn Duy Tuấn Thành viên 14:49 31/08/20 Chapter 1 Báo vi phạm
T buồn vì mất Tora vl
Author Trả lời
Stupid Main Ẩn danh 20:14 19/06/20 Chapter 62 Báo vi phạm
Nhìn mặt main ngu kinh
Author Trả lời
quan Ẩn danh 20:38 13/06/20 Chapter 306 Báo vi phạm
kết buồn quá
Author Trả lời
quan Ẩn danh 20:34 13/06/20 Chapter 306 Báo vi phạm
bộ truyện rất hay nhưng man mác buồn
may mắn trong đời dc dọc bộ truyện hay thế này USHIO AND TORA emoemoemoemoemoemo
Author Trả lời
... Ẩn danh 20:49 03/06/20 Chapter 7 Báo vi phạm
tora phóng chớp như pikachu phóng điện nhể :v
Author Trả lời
cậu vàng Ẩn danh 14:56 04/05/20 Chapter 306 Báo vi phạm
cái kết tuy ko như mong đợi nhưng vẫn được,hay
Author Trả lời
Xem đi hay lắm Ẩn danh 12:53 19/04/20 Chapter 2 Báo vi phạm
Cùng tác giả với bộ karakuri circus thì phải,truyện đó cx hay lắm, cả 2 đều có anime rồi nha
Author Trả lời
Boanh nguyễn Ẩn danh 22:31 16/04/20 Chapter 306 Báo vi phạm
Logic
Author Trả lời
hhhhhghhghghghgghgghghggggg Ẩn danh 18:14 09/04/20 Chapter 306 Báo vi phạm
tora die ah
Author Trả lời
Tâm Nhã Ẩn danh 19:41 24/03/20 Chapter 167 Báo vi phạm
Tập 165 và tập 166 lập lại
Author Trả lời
nguyen luong Thành viên 15:36 22/03/20 Chapter 115 Báo vi phạm
ủa lạ nhỉ sau khi làm xong quái thương ,sao quái thương ko giết tora nhỉ tora là yêu quái mà
 • Author
  Nguyễn Quân Thành viên 21:27 29/03/20 Báo vi phạm
  Đơn giản, tora là fuse đầu tiên,
 • Author
  nguyen luong Thành viên 14:24 31/03/20 Báo vi phạm
  lúc quay về quá khứ cơ mà
 • Author
  Zii Ẩn danh 21:13 01/04/20 Báo vi phạm
  vì lúc đấy quái thương chỉ săn một mình bạch diện thôi, trên đường tìm thì mới xỉa quái
 • Author
  Ll Ẩn danh 12:00 05/04/20 Báo vi phạm
  Zii nói chỉ đúng 80% thôi, còn lại là do qt bị phong ấn
 • Author
  vblood Ẩn danh 20:00 10/06/20 Báo vi phạm
  Không phải sai hết rồi là do lúc đó samuari đang đánh với tora thì quân bạch diện đến phá cây thương nên thằng samuari mới dùng tora để giấu cây thương vì cây thương có mùi với yêu quái nên bọn nó mới không dò ra được do đó cây thương mới không giết tora
Author Trả lời
dùiasdfawrg Ẩn danh 16:25 01/03/20 Chapter 306 Báo vi phạm
đọc xong kết buồn quá
Author Trả lời
Thái Phan Ẩn danh 21:40 28/02/20 Chapter 46 Báo vi phạm
Dịch mấy chap chán lắm, các bạn đem cái tôi cá nhân vào, tưởng vui nhưng đọc rất bực mình.
Author Trả lời
... Ẩn danh 11:31 28/02/20 Chapter 306 Báo vi phạm
kết hơi happy quá
ko hợp với truyện này lắm