Vinland Saga

Vinland Saga
Lượt xem: 7.463
Nội dung

Câu truyện bắt đầu với một băng Viking được dẫn dắt bởi một gã xảo quyệt tên là askeladd,và cậu thiếu niên thorfinn mang nặng mối thù truyền kiếp với askeladd,bọn họ đã lợi dụng bọn người pháp tranh đấu lẫn nhau để cướp đoạt của cải,châu báu Xuyên suốt câu chuyện là câu truyện lịch sử về các vị vua bắc âu thời chiếm đóng anh quốc,về lòng dũng cảm,và sức mạnh của người bắc âu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 106 17/10/15 3.135
Chapter 105 17/10/15 3.143
Chapter 104 15/03/15 3.086
Chapter 103 15/03/15 3.062
Chapter 102 15/03/15 3.058
Chapter 101 15/03/15 3.052
Chapter 100 15/03/15 3.068
Chapter 99 15/03/15 3.052
Chapter 98 15/03/15 3.054
Chapter 97 15/03/15 3.048
Chapter 96 15/03/15 3.042
Chapter 95 15/03/15 3.047
Chapter 94 15/03/15 3.052
Chapter 93 15/03/15 3.061
Chapter 92 15/03/15 3.040
Chapter 91 15/03/15 3.039
Chapter 90 15/03/15 3.037
Chapter 89 15/03/15 3.036
Chapter 88 15/03/15 3.041
Chapter 87 15/03/15 3.047
Chapter 86 15/03/15 3.034
Chapter 85 15/03/15 3.038
Chapter 84 15/03/15 3.039
Chapter 83 15/03/15 3.033
Chapter 82 15/03/15 3.044
Chapter 81 15/03/15 3.042
Chapter 80 15/03/15 3.040
Chapter 79 15/03/15 3.040
Chapter 78 15/03/15 3.040
Chapter 77 15/03/15 3.036
Chapter 76 15/03/15 3.037
Chapter 75 15/03/15 3.036
Chapter 74 15/03/15 3.044
Chapter 73 15/03/15 3.040
Chapter 72 15/03/15 3.044
Chapter 71 15/03/15 3.038
Chapter 70 15/03/15 3.039
Chapter 69 15/03/15 3.042
Chapter 68 15/03/15 3.048
Chapter 67 15/03/15 3.039
Chapter 66 15/03/15 3.037
Chapter 65 15/03/15 3.042
Chapter 64 15/03/15 3.036
Chapter 63 15/03/15 3.037
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.036
Chapter 60 15/03/15 3.042
Chapter 59 15/03/15 3.036
Chapter 58 15/03/15 3.038
Chapter 57 15/03/15 3.044
Chapter 56 15/03/15 3.039
Chapter 55 15/03/15 3.040
Chapter 54 15/03/15 3.038
Chapter 53 15/03/15 3.039
Chapter 52 15/03/15 3.034
Chapter 51 15/03/15 3.034
Chapter 50 15/03/15 3.037
Chapter 49 15/03/15 3.034
Chapter 48 15/03/15 3.036
Chapter 47 15/03/15 3.034
Chapter 46 15/03/15 3.034
Chapter 45 15/03/15 3.035
Chapter 44 15/03/15 3.035
Chapter 43 15/03/15 3.035
Chapter 42 15/03/15 3.035
Chapter 41 15/03/15 3.033
Chapter 40 15/03/15 3.034
Chapter 39 15/03/15 3.038
Chapter 38 15/03/15 3.036
Chapter 37 15/03/15 3.034
Chapter 36 15/03/15 3.033
Chapter 35 15/03/15 3.036
Chapter 34 15/03/15 3.038
Chapter 33 15/03/15 3.034
Chapter 32 15/03/15 3.037
Chapter 31 15/03/15 3.038
Chapter 30 15/03/15 3.046
Chapter 29 15/03/15 3.034
Chapter 28 15/03/15 3.036
Chapter 27 15/03/15 3.044
Chapter 26 15/03/15 3.034
Chapter 25 15/03/15 3.045
Chapter 24 15/03/15 3.038
Chapter 23 15/03/15 3.041
Chapter 22 15/03/15 3.039
Chapter 21 15/03/15 3.040
Chapter 20 15/03/15 3.035
Chapter 19 15/03/15 3.039
Chapter 18 15/03/15 3.036
Chapter 17 15/03/15 3.039
Chapter 16 15/03/15 3.037
Chapter 15 15/03/15 3.036
Chapter 14 15/03/15 3.035
Chapter 13 15/03/15 3.034
Chapter 12 15/03/15 3.035
Chapter 11 15/03/15 3.034
Chapter 10 15/03/15 3.033
Chapter 9 15/03/15 3.034
Chapter 8 15/03/15 3.036
Chapter 7 15/03/15 3.036
Chapter 6 15/03/15 3.037
Chapter 5 15/03/15 3.037
Chapter 4 15/03/15 3.037
Chapter 3 15/03/15 3.035
Chapter 2 15/03/15 3.041
Chapter 1 15/03/15 3.066
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch