Vinland Saga

Vinland Saga
Lượt xem: 7.777
Nội dung

Câu truyện bắt đầu với một băng Viking được dẫn dắt bởi một gã xảo quyệt tên là askeladd,và cậu thiếu niên thorfinn mang nặng mối thù truyền kiếp với askeladd,bọn họ đã lợi dụng bọn người pháp tranh đấu lẫn nhau để cướp đoạt của cải,châu báu Xuyên suốt câu chuyện là câu truyện lịch sử về các vị vua bắc âu thời chiếm đóng anh quốc,về lòng dũng cảm,và sức mạnh của người bắc âu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 106 17/10/15 3.144
Chapter 105 17/10/15 3.152
Chapter 104 15/03/15 3.089
Chapter 103 15/03/15 3.064
Chapter 102 15/03/15 3.060
Chapter 101 15/03/15 3.055
Chapter 100 15/03/15 3.071
Chapter 99 15/03/15 3.055
Chapter 98 15/03/15 3.058
Chapter 97 15/03/15 3.050
Chapter 96 15/03/15 3.044
Chapter 95 15/03/15 3.049
Chapter 94 15/03/15 3.057
Chapter 93 15/03/15 3.062
Chapter 92 15/03/15 3.043
Chapter 91 15/03/15 3.041
Chapter 90 15/03/15 3.039
Chapter 89 15/03/15 3.040
Chapter 88 15/03/15 3.044
Chapter 87 15/03/15 3.051
Chapter 86 15/03/15 3.036
Chapter 85 15/03/15 3.040
Chapter 84 15/03/15 3.041
Chapter 83 15/03/15 3.034
Chapter 82 15/03/15 3.045
Chapter 81 15/03/15 3.043
Chapter 80 15/03/15 3.042
Chapter 79 15/03/15 3.042
Chapter 78 15/03/15 3.043
Chapter 77 15/03/15 3.038
Chapter 76 15/03/15 3.039
Chapter 75 15/03/15 3.038
Chapter 74 15/03/15 3.048
Chapter 73 15/03/15 3.046
Chapter 72 15/03/15 3.047
Chapter 71 15/03/15 3.040
Chapter 70 15/03/15 3.042
Chapter 69 15/03/15 3.045
Chapter 68 15/03/15 3.050
Chapter 67 15/03/15 3.041
Chapter 66 15/03/15 3.040
Chapter 65 15/03/15 3.046
Chapter 64 15/03/15 3.039
Chapter 63 15/03/15 3.040
Chapter 62 15/03/15 3.046
Chapter 61 15/03/15 3.039
Chapter 60 15/03/15 3.045
Chapter 59 15/03/15 3.038
Chapter 58 15/03/15 3.040
Chapter 57 15/03/15 3.047
Chapter 56 15/03/15 3.041
Chapter 55 15/03/15 3.042
Chapter 54 15/03/15 3.040
Chapter 53 15/03/15 3.042
Chapter 52 15/03/15 3.036
Chapter 51 15/03/15 3.037
Chapter 50 15/03/15 3.039
Chapter 49 15/03/15 3.040
Chapter 48 15/03/15 3.038
Chapter 47 15/03/15 3.036
Chapter 46 15/03/15 3.038
Chapter 45 15/03/15 3.038
Chapter 44 15/03/15 3.037
Chapter 43 15/03/15 3.037
Chapter 42 15/03/15 3.038
Chapter 41 15/03/15 3.036
Chapter 40 15/03/15 3.038
Chapter 39 15/03/15 3.042
Chapter 38 15/03/15 3.040
Chapter 37 15/03/15 3.039
Chapter 36 15/03/15 3.037
Chapter 35 15/03/15 3.040
Chapter 34 15/03/15 3.043
Chapter 33 15/03/15 3.038
Chapter 32 15/03/15 3.041
Chapter 31 15/03/15 3.042
Chapter 30 15/03/15 3.051
Chapter 29 15/03/15 3.042
Chapter 28 15/03/15 3.039
Chapter 27 15/03/15 3.047
Chapter 26 15/03/15 3.037
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 24 15/03/15 3.042
Chapter 23 15/03/15 3.045
Chapter 22 15/03/15 3.042
Chapter 21 15/03/15 3.043
Chapter 20 15/03/15 3.039
Chapter 19 15/03/15 3.041
Chapter 18 15/03/15 3.038
Chapter 17 15/03/15 3.041
Chapter 16 15/03/15 3.039
Chapter 15 15/03/15 3.038
Chapter 14 15/03/15 3.037
Chapter 13 15/03/15 3.036
Chapter 12 15/03/15 3.037
Chapter 11 15/03/15 3.036
Chapter 10 15/03/15 3.036
Chapter 9 15/03/15 3.036
Chapter 8 15/03/15 3.039
Chapter 7 15/03/15 3.038
Chapter 6 15/03/15 3.039
Chapter 5 15/03/15 3.039
Chapter 4 15/03/15 3.039
Chapter 3 15/03/15 3.038
Chapter 2 15/03/15 3.044
Chapter 1 15/03/15 3.067
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch