Võ Thần

Võ Thần
Lượt xem: 34.308
Nội dung

Năm AD7067, Trái đất trải qua vô số trận chiến, số dân thế giới giảm xuống còn 500 vạn người, rất nhiều di tích văn hóa bị biến mất, những nguyên liệu chế tạo vũ khí đã dùng hết. Trong thời đại này, những người có tài năng xuất chúng được xưng là Võ thần, Võ thần nào đánh thua Võ thần khác thì sẽ bị cướp mất bộ tộc, vì vậy những người không có được sự bảo vệ của Võ thần, hoặc không cầu xin được sự thu nạp của Võ thần khác thì đặt hy vọng vào quyển sách truyền thuyết của 5000 năm trước - quyển sách ghi chép nhưng văn tự mà không ai hiểu được, chỉ biết âm đọc của quyển sách là địa ngục đạo, tuy không hiểu trong đó viết gì nhưng đời này cứ truyền cho đời kia. Do biết được Võ Nam của Phong tộc, hậu nhân của Võ thần Minh đạo có khả năng giải mã được ngục đạo, nên Võ thần Tam nhãn của bộ tộc Tam nhãn đã tìm cách giết Võ Nam, đây là sự khởi đầu cho cuộc chiến giữa các Võ thần của hai phe Võ thần thiện ác.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 300 15/03/15 3.456
Chapter 299 15/03/15 3.202
Chapter 298 15/03/15 3.176
Chapter 297 15/03/15 3.101
Chapter 296 15/03/15 3.090
Chapter 295 15/03/15 3.157
Chapter 294 15/03/15 3.087
Chapter 293 15/03/15 3.087
Chapter 292 15/03/15 3.095
Chapter 291 15/03/15 3.095
Chapter 290 15/03/15 3.112
Chapter 289 15/03/15 3.080
Chapter 288 15/03/15 3.078
Chapter 287 15/03/15 3.075
Chapter 286 15/03/15 3.077
Chapter 285 15/03/15 3.081
Chapter 284 15/03/15 3.086
Chapter 283 15/03/15 3.084
Chapter 282 15/03/15 3.091
Chapter 281 15/03/15 3.097
Chapter 280 15/03/15 3.095
Chapter 279 15/03/15 3.098
Chapter 278 15/03/15 3.085
Chapter 277 15/03/15 3.087
Chapter 276 15/03/15 3.088
Chapter 275 15/03/15 3.099
Chapter 274 15/03/15 3.091
Chapter 273 15/03/15 3.089
Chapter 272 15/03/15 3.079
Chapter 271 15/03/15 3.087
Chapter 270 15/03/15 3.086
Chapter 269 15/03/15 3.084
Chapter 268 15/03/15 3.095
Chapter 267 15/03/15 3.084
Chapter 266 15/03/15 3.091
Chapter 265 15/03/15 3.089
Chapter 264 15/03/15 3.085
Chapter 263 15/03/15 3.098
Chapter 262 15/03/15 3.108
Chapter 261 15/03/15 3.097
Chapter 260 15/03/15 3.107
Chapter 259 15/03/15 3.080
Chapter 258 15/03/15 3.091
Chapter 257 15/03/15 3.091
Chapter 256 15/03/15 3.100
Chapter 255 15/03/15 3.101
Chapter 254 15/03/15 3.077
Chapter 253 15/03/15 3.087
Chapter 252 15/03/15 3.089
Chapter 251 15/03/15 3.090
Chapter 250 15/03/15 3.096
Chapter 249 15/03/15 3.090
Chapter 248 15/03/15 3.088
Chapter 247 15/03/15 3.087
Chapter 246 15/03/15 3.088
Chapter 245 15/03/15 3.073
Chapter 244 15/03/15 3.073
Chapter 243 15/03/15 3.081
Chapter 242 15/03/15 3.071
Chapter 241 15/03/15 3.078
Chapter 240 15/03/15 3.087
Chapter 239 15/03/15 3.078
Chapter 238 15/03/15 3.077
Chapter 237 15/03/15 3.101
Chapter 236 15/03/15 3.076
Chapter 235 15/03/15 3.072
Chapter 234 15/03/15 3.084
Chapter 233 15/03/15 3.099
Chapter 232 15/03/15 3.081
Chapter 231 15/03/15 3.083
Chapter 230 15/03/15 3.075
Chapter 229 15/03/15 3.080
Chapter 228 15/03/15 3.076
Chapter 227 15/03/15 3.066
Chapter 226 15/03/15 3.070
Chapter 225 15/03/15 3.076
Chapter 224 15/03/15 3.065
Chapter 223 15/03/15 3.071
Chapter 222 15/03/15 3.078
Chapter 221 15/03/15 3.074
Chapter 220 15/03/15 3.080
Chapter 219 15/03/15 3.079
Chapter 218 15/03/15 3.079
Chapter 217 15/03/15 3.085
Chapter 216 15/03/15 3.078
Chapter 215 15/03/15 3.086
Chapter 214 15/03/15 3.084
Chapter 213 15/03/15 3.093
Chapter 212 15/03/15 3.081
Chapter 211 15/03/15 3.080
Chapter 210 15/03/15 3.097
Chapter 209 15/03/15 3.078
Chapter 208 15/03/15 3.069
Chapter 207 15/03/15 3.073
Chapter 206 15/03/15 3.105
Chapter 205 15/03/15 3.075
Chapter 204 15/03/15 3.077
Chapter 203 15/03/15 3.080
Chapter 202 15/03/15 3.065
Chapter 201 15/03/15 3.083
Chapter 200 15/03/15 3.099
Chapter 199 15/03/15 3.066
Chapter 198 15/03/15 3.062
Chapter 197 15/03/15 3.069
Chapter 196 15/03/15 3.076
Chapter 195 15/03/15 3.090
Chapter 194 15/03/15 3.111
Chapter 193 15/03/15 3.096
Chapter 192 15/03/15 3.096
Chapter 191 15/03/15 3.101
Chapter 190 15/03/15 3.096
Chapter 189 15/03/15 3.087
Chapter 188 15/03/15 3.084
Chapter 187 15/03/15 3.094
Chapter 186 15/03/15 3.097
Chapter 185 15/03/15 3.094
Chapter 184 15/03/15 3.089
Chapter 183 15/03/15 3.092
Chapter 182 15/03/15 3.094
Chapter 181 15/03/15 3.093
Chapter 180 15/03/15 3.102
Chapter 179 15/03/15 3.082
Chapter 178 15/03/15 3.089
Chapter 177 15/03/15 3.079
Chapter 176 15/03/15 3.096
Chapter 175 15/03/15 3.107
Chapter 174 15/03/15 3.095
Chapter 173 15/03/15 3.102
Chapter 172 15/03/15 3.112
Chapter 171 15/03/15 3.099
Chapter 170 15/03/15 3.119
Chapter 169 15/03/15 3.095
Chapter 168 15/03/15 3.100
Chapter 167 15/03/15 3.132
Chapter 166 15/03/15 3.106
Chapter 165 15/03/15 3.112
Chapter 164 15/03/15 3.101
Chapter 163 15/03/15 3.088
Chapter 162 15/03/15 3.089
Chapter 161 15/03/15 3.093
Chapter 160 15/03/15 3.100
Chapter 159 15/03/15 3.099
Chapter 158 15/03/15 3.094
Chapter 157 15/03/15 3.096
Chapter 156 15/03/15 3.102
Chapter 155 15/03/15 3.090
Chapter 154 15/03/15 3.100
Chapter 153 15/03/15 3.084
Chapter 152 15/03/15 3.106
Chapter 151 15/03/15 3.086
Chapter 150 15/03/15 3.090
Chapter 149 15/03/15 3.079
Chapter 148 15/03/15 3.077
Chapter 147 15/03/15 3.083
Chapter 146 15/03/15 3.083
Chapter 145 15/03/15 3.080
Chapter 144 15/03/15 3.086
Chapter 143 15/03/15 3.077
Chapter 142 15/03/15 3.073
Chapter 141 15/03/15 3.089
Chapter 140 15/03/15 3.084
Chapter 139 15/03/15 3.086
Chapter 138 15/03/15 3.087
Chapter 137 15/03/15 3.094
Chapter 136 15/03/15 3.086
Chapter 135 15/03/15 3.099
Chapter 134 15/03/15 3.101
Chapter 133 15/03/15 3.090
Chapter 132 15/03/15 3.095
Chapter 131 15/03/15 3.092
Chapter 130 15/03/15 3.099
Chapter 129 15/03/15 3.097
Chapter 128 15/03/15 3.094
Chapter 127 15/03/15 3.096
Chapter 126 15/03/15 3.092
Chapter 125 15/03/15 3.101
Chapter 124 15/03/15 3.113
Chapter 123 15/03/15 3.121
Chapter 121 15/03/15 3.123
Chapter 120 15/03/15 3.115
Chapter 119 15/03/15 3.099
Chapter 118 15/03/15 3.113
Chapter 117 15/03/15 3.102
Chapter 116 15/03/15 3.116
Chapter 115 15/03/15 3.116
Chapter 114 15/03/15 3.108
Chapter 113 15/03/15 3.117
Chapter 112 15/03/15 3.111
Chapter 111 15/03/15 3.112
Chapter 110 15/03/15 3.107
Chapter 109 15/03/15 3.104
Chapter 108 15/03/15 3.104
Chapter 107 15/03/15 3.103
Chapter 106 15/03/15 3.100
Chapter 105 15/03/15 3.109
Chapter 104 15/03/15 3.127
Chapter 103 15/03/15 3.107
Chapter 102 15/03/15 3.109
Chapter 101 15/03/15 3.111
Chapter 100 15/03/15 3.133
Chapter 99 15/03/15 3.105
Chapter 98 15/03/15 3.110
Chapter 97 15/03/15 3.111
Chapter 96 15/03/15 3.114
Chapter 95 15/03/15 3.110
Chapter 94 15/03/15 3.103
Chapter 93 15/03/15 3.101
Chapter 92 15/03/15 3.104
Chapter 91 15/03/15 3.103
Chapter 90 15/03/15 3.119
Chapter 89 15/03/15 3.107
Chapter 88 15/03/15 3.104
Chapter 87 15/03/15 3.104
Chapter 86 15/03/15 3.114
Chapter 85 15/03/15 3.098
Chapter 84 15/03/15 3.099
Chapter 83 15/03/15 3.104
Chapter 82 15/03/15 3.112
Chapter 81 15/03/15 3.112
Chapter 80 15/03/15 3.122
Chapter 79 15/03/15 3.101
Chapter 78 15/03/15 3.111
Chapter 77 15/03/15 3.104
Chapter 76 15/03/15 3.096
Chapter 75 15/03/15 3.112
Chapter 74 15/03/15 3.113
Chapter 73 15/03/15 3.106
Chapter 72 15/03/15 3.104
Chapter 71 15/03/15 3.109
Chapter 70 15/03/15 3.125
Chapter 69 15/03/15 3.105
Chapter 68 15/03/15 3.103
Chapter 67 15/03/15 3.110
Chapter 66 15/03/15 3.106
Chapter 65 15/03/15 3.108
Chapter 64 15/03/15 3.106
Chapter 63 15/03/15 3.134
Chapter 62 15/03/15 3.124
Chapter 61 15/03/15 3.119
Chapter 60 15/03/15 3.123
Chapter 59 15/03/15 3.119
Chapter 58 15/03/15 3.116
Chapter 57 15/03/15 3.122
Chapter 56 15/03/15 3.128
Chapter 55 15/03/15 3.118
Chapter 54 15/03/15 3.121
Chapter 53 15/03/15 3.137
Chapter 52 15/03/15 3.131
Chapter 51 15/03/15 3.131
Chapter 50 15/03/15 3.146
Chapter 49 15/03/15 3.129
Chapter 48 15/03/15 3.136
Chapter 47 15/03/15 3.140
Chapter 46 15/03/15 3.132
Chapter 45 15/03/15 3.139
Chapter 44 15/03/15 3.142
Chapter 43 15/03/15 3.149
Chapter 42 15/03/15 3.131
Chapter 41 15/03/15 3.126
Chapter 40 15/03/15 3.132
Chapter 39 15/03/15 3.134
Chapter 38 15/03/15 3.127
Chapter 37 15/03/15 3.143
Chapter 36 15/03/15 3.151
Chapter 35 15/03/15 3.142
Chapter 34 15/03/15 3.131
Chapter 33 15/03/15 3.136
Chapter 32 15/03/15 3.137
Chapter 31 15/03/15 3.142
Chapter 30 15/03/15 3.149
Chapter 29 15/03/15 3.127
Chapter 28 15/03/15 3.118
Chapter 27 15/03/15 3.120
Chapter 26 15/03/15 3.121
Chapter 25 15/03/15 3.137
Chapter 24 15/03/15 3.125
Chapter 23 15/03/15 3.126
Chapter 22 15/03/15 3.121
Chapter 21 15/03/15 3.124
Chapter 20 15/03/15 3.147
Chapter 19 15/03/15 3.130
Chapter 18 15/03/15 3.110
Chapter 17 15/03/15 3.121
Chapter 16 15/03/15 3.120
Chapter 15 15/03/15 3.124
Chapter 14 15/03/15 3.166
Chapter 13 15/03/15 3.117
Chapter 12 15/03/15 3.118
Chapter 11 15/03/15 3.119
Chapter 10 15/03/15 3.120
Chapter 9 15/03/15 3.119
Chapter 8 15/03/15 3.121
Chapter 7 15/03/15 3.132
Chapter 6 15/03/15 3.134
Chapter 5 15/03/15 3.133
Chapter 4 15/03/15 3.134
Chapter 3 15/03/15 3.165
Chapter 2 15/03/15 3.196
Chapter 1 15/03/15 3.384
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch