Võ Thần

Võ Thần
Nội dung

Năm AD7067, Trái đất trải qua vô số trận chiến, số dân thế giới giảm xuống còn 500 vạn người, rất nhiều di tích văn hóa bị biến mất, những nguyên liệu chế tạo vũ khí đã dùng hết. Trong thời đại này, những người có tài năng xuất chúng được xưng là Võ thần, Võ thần nào đánh thua Võ thần khác thì sẽ bị cướp mất bộ tộc, vì vậy những người không có được sự bảo vệ của Võ thần, hoặc không cầu xin được sự thu nạp của Võ thần khác thì đặt hy vọng vào quyển sách truyền thuyết của 5000 năm trước - quyển sách ghi chép nhưng văn tự mà không ai hiểu được, chỉ biết âm đọc của quyển sách là địa ngục đạo, tuy không hiểu trong đó viết gì nhưng đời này cứ truyền cho đời kia. Do biết được Võ Nam của Phong tộc, hậu nhân của Võ thần Minh đạo có khả năng giải mã được ngục đạo, nên Võ thần Tam nhãn của bộ tộc Tam nhãn đã tìm cách giết Võ Nam, đây là sự khởi đầu cho cuộc chiến giữa các Võ thần của hai phe Võ thần thiện ác.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 300 15/03/15 3.562
Chapter 299 15/03/15 3.232
Chapter 298 15/03/15 3.198
Chapter 297 15/03/15 3.121
Chapter 296 15/03/15 3.111
Chapter 295 15/03/15 3.185
Chapter 294 15/03/15 3.106
Chapter 293 15/03/15 3.104
Chapter 292 15/03/15 3.117
Chapter 291 15/03/15 3.118
Chapter 290 15/03/15 3.137
Chapter 289 15/03/15 3.101
Chapter 288 15/03/15 3.097
Chapter 287 15/03/15 3.094
Chapter 286 15/03/15 3.096
Chapter 285 15/03/15 3.099
Chapter 284 15/03/15 3.104
Chapter 283 15/03/15 3.100
Chapter 282 15/03/15 3.111
Chapter 281 15/03/15 3.117
Chapter 280 15/03/15 3.119
Chapter 279 15/03/15 3.115
Chapter 278 15/03/15 3.102
Chapter 277 15/03/15 3.110
Chapter 276 15/03/15 3.106
Chapter 275 15/03/15 3.118
Chapter 274 15/03/15 3.105
Chapter 273 15/03/15 3.106
Chapter 272 15/03/15 3.094
Chapter 271 15/03/15 3.100
Chapter 270 15/03/15 3.104
Chapter 269 15/03/15 3.101
Chapter 268 15/03/15 3.113
Chapter 267 15/03/15 3.103
Chapter 266 15/03/15 3.113
Chapter 265 15/03/15 3.112
Chapter 264 15/03/15 3.107
Chapter 263 15/03/15 3.118
Chapter 262 15/03/15 3.133
Chapter 261 15/03/15 3.121
Chapter 260 15/03/15 3.131
Chapter 259 15/03/15 3.098
Chapter 258 15/03/15 3.110
Chapter 257 15/03/15 3.111
Chapter 256 15/03/15 3.126
Chapter 255 15/03/15 3.125
Chapter 254 15/03/15 3.102
Chapter 253 15/03/15 3.108
Chapter 252 15/03/15 3.114
Chapter 251 15/03/15 3.119
Chapter 250 15/03/15 3.123
Chapter 249 15/03/15 3.115
Chapter 248 15/03/15 3.114
Chapter 247 15/03/15 3.111
Chapter 246 15/03/15 3.116
Chapter 245 15/03/15 3.095
Chapter 244 15/03/15 3.096
Chapter 243 15/03/15 3.104
Chapter 242 15/03/15 3.092
Chapter 241 15/03/15 3.098
Chapter 240 15/03/15 3.111
Chapter 239 15/03/15 3.097
Chapter 238 15/03/15 3.098
Chapter 237 15/03/15 3.125
Chapter 236 15/03/15 3.106
Chapter 235 15/03/15 3.096
Chapter 234 15/03/15 3.108
Chapter 233 15/03/15 3.120
Chapter 232 15/03/15 3.106
Chapter 231 15/03/15 3.106
Chapter 230 15/03/15 3.096
Chapter 229 15/03/15 3.100
Chapter 228 15/03/15 3.095
Chapter 227 15/03/15 3.085
Chapter 226 15/03/15 3.089
Chapter 225 15/03/15 3.095
Chapter 224 15/03/15 3.082
Chapter 223 15/03/15 3.091
Chapter 222 15/03/15 3.093
Chapter 221 15/03/15 3.098
Chapter 220 15/03/15 3.111
Chapter 219 15/03/15 3.098
Chapter 218 15/03/15 3.106
Chapter 217 15/03/15 3.112
Chapter 216 15/03/15 3.099
Chapter 215 15/03/15 3.108
Chapter 214 15/03/15 3.114
Chapter 213 15/03/15 3.123
Chapter 212 15/03/15 3.105
Chapter 211 15/03/15 3.105
Chapter 210 15/03/15 3.125
Chapter 209 15/03/15 3.100
Chapter 208 15/03/15 3.088
Chapter 207 15/03/15 3.092
Chapter 206 15/03/15 3.129
Chapter 205 15/03/15 3.100
Chapter 204 15/03/15 3.103
Chapter 203 15/03/15 3.101
Chapter 202 15/03/15 3.085
Chapter 201 15/03/15 3.115
Chapter 200 15/03/15 3.130
Chapter 199 15/03/15 3.083
Chapter 198 15/03/15 3.081
Chapter 197 15/03/15 3.085
Chapter 196 15/03/15 3.092
Chapter 195 15/03/15 3.112
Chapter 194 15/03/15 3.134
Chapter 193 15/03/15 3.120
Chapter 192 15/03/15 3.120
Chapter 191 15/03/15 3.127
Chapter 190 15/03/15 3.119
Chapter 189 15/03/15 3.108
Chapter 188 15/03/15 3.103
Chapter 187 15/03/15 3.114
Chapter 186 15/03/15 3.123
Chapter 185 15/03/15 3.119
Chapter 184 15/03/15 3.116
Chapter 183 15/03/15 3.116
Chapter 182 15/03/15 3.115
Chapter 181 15/03/15 3.115
Chapter 180 15/03/15 3.127
Chapter 179 15/03/15 3.102
Chapter 178 15/03/15 3.105
Chapter 177 15/03/15 3.099
Chapter 176 15/03/15 3.117
Chapter 175 15/03/15 3.128
Chapter 174 15/03/15 3.116
Chapter 173 15/03/15 3.128
Chapter 172 15/03/15 3.134
Chapter 171 15/03/15 3.122
Chapter 170 15/03/15 3.146
Chapter 169 15/03/15 3.115
Chapter 168 15/03/15 3.121
Chapter 167 15/03/15 3.160
Chapter 166 15/03/15 3.130
Chapter 165 15/03/15 3.134
Chapter 164 15/03/15 3.119
Chapter 163 15/03/15 3.108
Chapter 162 15/03/15 3.111
Chapter 161 15/03/15 3.114
Chapter 160 15/03/15 3.122
Chapter 159 15/03/15 3.116
Chapter 158 15/03/15 3.114
Chapter 157 15/03/15 3.117
Chapter 156 15/03/15 3.125
Chapter 155 15/03/15 3.113
Chapter 154 15/03/15 3.118
Chapter 153 15/03/15 3.099
Chapter 152 15/03/15 3.121
Chapter 151 15/03/15 3.102
Chapter 150 15/03/15 3.117
Chapter 149 15/03/15 3.100
Chapter 148 15/03/15 3.096
Chapter 147 15/03/15 3.104
Chapter 146 15/03/15 3.104
Chapter 145 15/03/15 3.100
Chapter 144 15/03/15 3.109
Chapter 143 15/03/15 3.098
Chapter 142 15/03/15 3.094
Chapter 141 15/03/15 3.111
Chapter 140 15/03/15 3.112
Chapter 139 15/03/15 3.117
Chapter 138 15/03/15 3.120
Chapter 137 15/03/15 3.125
Chapter 136 15/03/15 3.122
Chapter 135 15/03/15 3.136
Chapter 134 15/03/15 3.135
Chapter 133 15/03/15 3.121
Chapter 132 15/03/15 3.124
Chapter 131 15/03/15 3.121
Chapter 130 15/03/15 3.128
Chapter 129 15/03/15 3.122
Chapter 128 15/03/15 3.121
Chapter 127 15/03/15 3.121
Chapter 126 15/03/15 3.115
Chapter 125 15/03/15 3.124
Chapter 124 15/03/15 3.138
Chapter 123 15/03/15 3.144
Chapter 121 15/03/15 3.148
Chapter 120 15/03/15 3.139
Chapter 119 15/03/15 3.125
Chapter 118 15/03/15 3.138
Chapter 117 15/03/15 3.131
Chapter 116 15/03/15 3.144
Chapter 115 15/03/15 3.141
Chapter 114 15/03/15 3.131
Chapter 113 15/03/15 3.147
Chapter 112 15/03/15 3.135
Chapter 111 15/03/15 3.140
Chapter 110 15/03/15 3.134
Chapter 109 15/03/15 3.128
Chapter 108 15/03/15 3.129
Chapter 107 15/03/15 3.125
Chapter 106 15/03/15 3.129
Chapter 105 15/03/15 3.138
Chapter 104 15/03/15 3.154
Chapter 103 15/03/15 3.136
Chapter 102 15/03/15 3.141
Chapter 101 15/03/15 3.143
Chapter 100 15/03/15 3.167
Chapter 99 15/03/15 3.129
Chapter 98 15/03/15 3.134
Chapter 97 15/03/15 3.133
Chapter 96 15/03/15 3.138
Chapter 95 15/03/15 3.137
Chapter 94 15/03/15 3.124
Chapter 93 15/03/15 3.124
Chapter 92 15/03/15 3.134
Chapter 91 15/03/15 3.130
Chapter 90 15/03/15 3.150
Chapter 89 15/03/15 3.135
Chapter 88 15/03/15 3.139
Chapter 87 15/03/15 3.133
Chapter 86 15/03/15 3.142
Chapter 85 15/03/15 3.130
Chapter 84 15/03/15 3.129
Chapter 83 15/03/15 3.136
Chapter 82 15/03/15 3.141
Chapter 81 15/03/15 3.143
Chapter 80 15/03/15 3.159
Chapter 79 15/03/15 3.132
Chapter 78 15/03/15 3.142
Chapter 77 15/03/15 3.134
Chapter 76 15/03/15 3.125
Chapter 75 15/03/15 3.147
Chapter 74 15/03/15 3.150
Chapter 73 15/03/15 3.138
Chapter 72 15/03/15 3.136
Chapter 71 15/03/15 3.144
Chapter 70 15/03/15 3.162
Chapter 69 15/03/15 3.135
Chapter 68 15/03/15 3.135
Chapter 67 15/03/15 3.142
Chapter 66 15/03/15 3.138
Chapter 65 15/03/15 3.146
Chapter 64 15/03/15 3.138
Chapter 63 15/03/15 3.168
Chapter 62 15/03/15 3.156
Chapter 61 15/03/15 3.151
Chapter 60 15/03/15 3.154
Chapter 59 15/03/15 3.153
Chapter 58 15/03/15 3.152
Chapter 57 15/03/15 3.159
Chapter 56 15/03/15 3.157
Chapter 55 15/03/15 3.146
Chapter 54 15/03/15 3.150
Chapter 53 15/03/15 3.167
Chapter 52 15/03/15 3.168
Chapter 51 15/03/15 3.160
Chapter 50 15/03/15 3.174
Chapter 49 15/03/15 3.165
Chapter 48 15/03/15 3.163
Chapter 47 15/03/15 3.170
Chapter 46 15/03/15 3.160
Chapter 45 15/03/15 3.166
Chapter 44 15/03/15 3.172
Chapter 43 15/03/15 3.183
Chapter 42 15/03/15 3.162
Chapter 41 15/03/15 3.160
Chapter 40 15/03/15 3.164
Chapter 39 15/03/15 3.162
Chapter 38 15/03/15 3.161
Chapter 37 15/03/15 3.181
Chapter 36 15/03/15 3.186
Chapter 35 15/03/15 3.179
Chapter 34 15/03/15 3.167
Chapter 33 15/03/15 3.170
Chapter 32 15/03/15 3.176
Chapter 31 15/03/15 3.179
Chapter 30 15/03/15 3.189
Chapter 29 15/03/15 3.159
Chapter 28 15/03/15 3.155
Chapter 27 15/03/15 3.153
Chapter 26 15/03/15 3.154
Chapter 25 15/03/15 3.169
Chapter 24 15/03/15 3.165
Chapter 23 15/03/15 3.162
Chapter 22 15/03/15 3.159
Chapter 21 15/03/15 3.156
Chapter 20 15/03/15 3.196
Chapter 19 15/03/15 3.164
Chapter 18 15/03/15 3.139
Chapter 17 15/03/15 3.150
Chapter 16 15/03/15 3.154
Chapter 15 15/03/15 3.162
Chapter 14 15/03/15 3.205
Chapter 13 15/03/15 3.151
Chapter 12 15/03/15 3.158
Chapter 11 15/03/15 3.155
Chapter 10 15/03/15 3.156
Chapter 9 15/03/15 3.152
Chapter 8 15/03/15 3.151
Chapter 7 15/03/15 3.172
Chapter 6 15/03/15 3.167
Chapter 5 15/03/15 3.165
Chapter 4 15/03/15 3.169
Chapter 3 15/03/15 3.214
Chapter 2 15/03/15 3.250
Chapter 1 15/03/15 3.480
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch