Võ Thần Phượng Hoàng

Võ Thần Phượng Hoàng
Lượt xem: 16.024
Nội dung

Đây là thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là 1 âm mưu to lớn! Tất cả diễn biến sau này đều phức tạp và gay cấn!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 138 15/03/15 3.197
Chapter 137 15/03/15 3.140
Chapter 136 15/03/15 3.127
Chapter 135 15/03/15 3.107
Chapter 134 15/03/15 3.106
Chapter 133 15/03/15 3.099
Chapter 132 15/03/15 3.079
Chapter 131 15/03/15 3.078
Chapter 130 15/03/15 3.103
Chapter 129 15/03/15 3.092
Chapter 128 15/03/15 3.099
Chapter 127 15/03/15 3.076
Chapter 126 15/03/15 3.104
Chapter 125 15/03/15 3.072
Chapter 124 15/03/15 3.089
Chapter 123 15/03/15 3.097
Chapter 122 15/03/15 3.097
Chapter 121 15/03/15 3.091
Chapter 120 15/03/15 3.098
Chapter 119 15/03/15 3.110
Chapter 118 15/03/15 3.098
Chapter 117 15/03/15 3.076
Chapter 116 15/03/15 3.069
Chapter 115 15/03/15 3.098
Chapter 114 15/03/15 3.086
Chapter 113 15/03/15 3.089
Chapter 112 15/03/15 3.086
Chapter 111 15/03/15 3.062
Chapter 110 15/03/15 3.094
Chapter 109 15/03/15 3.081
Chapter 108 15/03/15 3.100
Chapter 107 15/03/15 3.100
Chapter 106 15/03/15 3.091
Chapter 105 15/03/15 3.077
Chapter 104 15/03/15 3.075
Chapter 103 15/03/15 3.079
Chapter 102 15/03/15 3.103
Chapter 101 15/03/15 3.071
Chapter 100 15/03/15 3.082
Chapter 99 15/03/15 3.096
Chapter 98 15/03/15 3.090
Chapter 97 15/03/15 3.090
Chapter 96 15/03/15 3.072
Chapter 95 15/03/15 3.072
Chapter 94 15/03/15 3.085
Chapter 93 15/03/15 3.088
Chapter 92 15/03/15 3.088
Chapter 91 15/03/15 3.087
Chapter 90 15/03/15 3.094
Chapter 89 15/03/15 3.100
Chapter 88 15/03/15 3.068
Chapter 87 15/03/15 3.088
Chapter 86 15/03/15 3.095
Chapter 85 15/03/15 3.105
Chapter 84 15/03/15 3.078
Chapter 83 15/03/15 3.105
Chapter 82 15/03/15 3.106
Chapter 81 15/03/15 3.099
Chapter 80 15/03/15 3.099
Chapter 79 15/03/15 3.071
Chapter 78 15/03/15 3.099
Chapter 77 15/03/15 3.098
Chapter 76 15/03/15 3.103
Chapter 75 15/03/15 3.104
Chapter 74 15/03/15 3.099
Chapter 73 15/03/15 3.080
Chapter 72 15/03/15 3.099
Chapter 71 15/03/15 3.097
Chapter 70 15/03/15 3.118
Chapter 69 15/03/15 3.067
Chapter 68 15/03/15 3.068
Chapter 67 15/03/15 3.103
Chapter 66 15/03/15 3.089
Chapter 65 15/03/15 3.101
Chapter 64 15/03/15 3.078
Chapter 63 15/03/15 3.077
Chapter 62 15/03/15 3.095
Chapter 61 15/03/15 3.087
Chapter 60 15/03/15 3.133
Chapter 59 15/03/15 3.094
Chapter 58 15/03/15 3.071
Chapter 57 15/03/15 3.099
Chapter 56 15/03/15 3.102
Chapter 55 15/03/15 3.127
Chapter 53 15/03/15 3.099
Chapter 52 15/03/15 3.076
Chapter 51 15/03/15 3.098
Chapter 50 15/03/15 3.085
Chapter 49 15/03/15 3.090
Chapter 48 15/03/15 3.083
Chapter 47 15/03/15 3.092
Chapter 46 15/03/15 3.071
Chapter 45 15/03/15 3.071
Chapter 44 15/03/15 3.075
Chapter 43 15/03/15 3.067
Chapter 42 15/03/15 3.086
Chapter 41 15/03/15 3.091
Chapter 40 15/03/15 3.110
Chapter 39 15/03/15 3.090
Chapter 38 15/03/15 3.069
Chapter 37 15/03/15 3.097
Chapter 36 15/03/15 3.092
Chapter 35 15/03/15 3.067
Chapter 34 15/03/15 3.092
Chapter 33 15/03/15 3.093
Chapter 32 15/03/15 3.074
Chapter 31 15/03/15 3.105
Chapter 30 15/03/15 3.075
Chapter 29 15/03/15 3.100
Chapter 28 15/03/15 3.084
Chapter 27 15/03/15 3.089
Chapter 26 15/03/15 3.094
Chapter 25 15/03/15 3.076
Chapter 24 15/03/15 3.106
Chapter 23 15/03/15 3.088
Chapter 22 15/03/15 3.095
Chapter 21 15/03/15 3.095
Chapter 20 15/03/15 3.077
Chapter 19 15/03/15 3.138
Chapter 18 15/03/15 3.107
Chapter 17 15/03/15 3.118
Chapter 16 15/03/15 3.102
Chapter 15 15/03/15 3.127
Chapter 14 15/03/15 3.084
Chapter 13 15/03/15 3.090
Chapter 12 15/03/15 3.090
Chapter 11 15/03/15 3.119
Chapter 10 15/03/15 3.120
Chapter 9 15/03/15 3.129
Chapter 8 15/03/15 3.118
Chapter 7 15/03/15 3.111
Chapter 6 15/03/15 3.118
Chapter 5 15/03/15 3.117
Chapter 4 15/03/15 3.118
Chapter 3 15/03/15 3.112
Chapter 2 15/03/15 3.155
Chapter 1 15/03/15 3.162
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch