Võ Thần Phượng Hoàng

Võ Thần Phượng Hoàng
Lượt xem: 20.978
Nội dung

Đây là thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là 1 âm mưu to lớn! Tất cả diễn biến sau này đều phức tạp và gay cấn!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 138 15/03/15 3.283
Chapter 137 15/03/15 3.195
Chapter 136 15/03/15 3.179
Chapter 135 15/03/15 3.153
Chapter 134 15/03/15 3.147
Chapter 133 15/03/15 3.132
Chapter 132 15/03/15 3.117
Chapter 131 15/03/15 3.115
Chapter 130 15/03/15 3.139
Chapter 129 15/03/15 3.124
Chapter 128 15/03/15 3.130
Chapter 127 15/03/15 3.104
Chapter 126 15/03/15 3.139
Chapter 125 15/03/15 3.104
Chapter 124 15/03/15 3.116
Chapter 123 15/03/15 3.127
Chapter 122 15/03/15 3.124
Chapter 121 15/03/15 3.125
Chapter 120 15/03/15 3.138
Chapter 119 15/03/15 3.145
Chapter 118 15/03/15 3.135
Chapter 117 15/03/15 3.107
Chapter 116 15/03/15 3.103
Chapter 115 15/03/15 3.129
Chapter 114 15/03/15 3.120
Chapter 113 15/03/15 3.120
Chapter 112 15/03/15 3.117
Chapter 111 15/03/15 3.093
Chapter 110 15/03/15 3.133
Chapter 109 15/03/15 3.118
Chapter 108 15/03/15 3.137
Chapter 107 15/03/15 3.137
Chapter 106 15/03/15 3.129
Chapter 105 15/03/15 3.116
Chapter 104 15/03/15 3.114
Chapter 103 15/03/15 3.115
Chapter 102 15/03/15 3.138
Chapter 101 15/03/15 3.107
Chapter 100 15/03/15 3.117
Chapter 99 15/03/15 3.130
Chapter 98 15/03/15 3.120
Chapter 97 15/03/15 3.119
Chapter 96 15/03/15 3.108
Chapter 95 15/03/15 3.102
Chapter 94 15/03/15 3.112
Chapter 93 15/03/15 3.115
Chapter 92 15/03/15 3.114
Chapter 91 15/03/15 3.118
Chapter 90 15/03/15 3.129
Chapter 89 15/03/15 3.125
Chapter 88 15/03/15 3.098
Chapter 87 15/03/15 3.117
Chapter 86 15/03/15 3.123
Chapter 85 15/03/15 3.135
Chapter 84 15/03/15 3.106
Chapter 83 15/03/15 3.133
Chapter 82 15/03/15 3.134
Chapter 81 15/03/15 3.131
Chapter 80 15/03/15 3.129
Chapter 79 15/03/15 3.104
Chapter 78 15/03/15 3.131
Chapter 77 15/03/15 3.131
Chapter 76 15/03/15 3.138
Chapter 75 15/03/15 3.146
Chapter 74 15/03/15 3.139
Chapter 73 15/03/15 3.115
Chapter 72 15/03/15 3.130
Chapter 71 15/03/15 3.131
Chapter 70 15/03/15 3.154
Chapter 69 15/03/15 3.095
Chapter 68 15/03/15 3.098
Chapter 67 15/03/15 3.132
Chapter 66 15/03/15 3.115
Chapter 65 15/03/15 3.127
Chapter 64 15/03/15 3.107
Chapter 63 15/03/15 3.105
Chapter 62 15/03/15 3.125
Chapter 61 15/03/15 3.110
Chapter 60 15/03/15 3.159
Chapter 59 15/03/15 3.118
Chapter 58 15/03/15 3.098
Chapter 57 15/03/15 3.132
Chapter 56 15/03/15 3.154
Chapter 55 15/03/15 3.173
Chapter 53 15/03/15 3.139
Chapter 52 15/03/15 3.111
Chapter 51 15/03/15 3.135
Chapter 50 15/03/15 3.115
Chapter 49 15/03/15 3.123
Chapter 48 15/03/15 3.115
Chapter 47 15/03/15 3.125
Chapter 46 15/03/15 3.104
Chapter 45 15/03/15 3.104
Chapter 44 15/03/15 3.107
Chapter 43 15/03/15 3.100
Chapter 42 15/03/15 3.131
Chapter 41 15/03/15 3.129
Chapter 40 15/03/15 3.148
Chapter 39 15/03/15 3.122
Chapter 38 15/03/15 3.100
Chapter 37 15/03/15 3.133
Chapter 36 15/03/15 3.127
Chapter 35 15/03/15 3.102
Chapter 34 15/03/15 3.130
Chapter 33 15/03/15 3.135
Chapter 32 15/03/15 3.111
Chapter 31 15/03/15 3.144
Chapter 30 15/03/15 3.111
Chapter 29 15/03/15 3.138
Chapter 28 15/03/15 3.125
Chapter 27 15/03/15 3.126
Chapter 26 15/03/15 3.135
Chapter 25 15/03/15 3.117
Chapter 24 15/03/15 3.152
Chapter 23 15/03/15 3.131
Chapter 22 15/03/15 3.135
Chapter 21 15/03/15 3.136
Chapter 20 15/03/15 3.119
Chapter 19 15/03/15 3.169
Chapter 18 15/03/15 3.145
Chapter 17 15/03/15 3.156
Chapter 16 15/03/15 3.141
Chapter 15 15/03/15 3.172
Chapter 14 15/03/15 3.121
Chapter 13 15/03/15 3.150
Chapter 12 15/03/15 3.133
Chapter 11 15/03/15 3.158
Chapter 10 15/03/15 3.163
Chapter 9 15/03/15 3.165
Chapter 8 15/03/15 3.164
Chapter 7 15/03/15 3.162
Chapter 6 15/03/15 3.158
Chapter 5 15/03/15 3.163
Chapter 4 15/03/15 3.161
Chapter 3 15/03/15 3.159
Chapter 2 15/03/15 3.217
Chapter 1 15/03/15 3.243
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch