Võ Thần Phượng Hoàng

Võ Thần Phượng Hoàng
Lượt xem: 18.967
Nội dung

Đây là thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (Võ Thần 300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng không mạnh như trước nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là 1 âm mưu to lớn! Tất cả diễn biến sau này đều phức tạp và gay cấn!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 138 15/03/15 3.254
Chapter 137 15/03/15 3.173
Chapter 136 15/03/15 3.159
Chapter 135 15/03/15 3.132
Chapter 134 15/03/15 3.130
Chapter 133 15/03/15 3.115
Chapter 132 15/03/15 3.098
Chapter 131 15/03/15 3.097
Chapter 130 15/03/15 3.121
Chapter 129 15/03/15 3.106
Chapter 128 15/03/15 3.112
Chapter 127 15/03/15 3.089
Chapter 126 15/03/15 3.120
Chapter 125 15/03/15 3.087
Chapter 124 15/03/15 3.101
Chapter 123 15/03/15 3.112
Chapter 122 15/03/15 3.109
Chapter 121 15/03/15 3.108
Chapter 120 15/03/15 3.115
Chapter 119 15/03/15 3.128
Chapter 118 15/03/15 3.117
Chapter 117 15/03/15 3.090
Chapter 116 15/03/15 3.085
Chapter 115 15/03/15 3.114
Chapter 114 15/03/15 3.101
Chapter 113 15/03/15 3.104
Chapter 112 15/03/15 3.102
Chapter 111 15/03/15 3.078
Chapter 110 15/03/15 3.115
Chapter 109 15/03/15 3.102
Chapter 108 15/03/15 3.119
Chapter 107 15/03/15 3.120
Chapter 106 15/03/15 3.112
Chapter 105 15/03/15 3.097
Chapter 104 15/03/15 3.095
Chapter 103 15/03/15 3.097
Chapter 102 15/03/15 3.126
Chapter 101 15/03/15 3.093
Chapter 100 15/03/15 3.103
Chapter 99 15/03/15 3.116
Chapter 98 15/03/15 3.110
Chapter 97 15/03/15 3.104
Chapter 96 15/03/15 3.094
Chapter 95 15/03/15 3.091
Chapter 94 15/03/15 3.101
Chapter 93 15/03/15 3.104
Chapter 92 15/03/15 3.104
Chapter 91 15/03/15 3.106
Chapter 90 15/03/15 3.118
Chapter 89 15/03/15 3.115
Chapter 88 15/03/15 3.084
Chapter 87 15/03/15 3.107
Chapter 86 15/03/15 3.114
Chapter 85 15/03/15 3.124
Chapter 84 15/03/15 3.095
Chapter 83 15/03/15 3.122
Chapter 82 15/03/15 3.124
Chapter 81 15/03/15 3.120
Chapter 80 15/03/15 3.120
Chapter 79 15/03/15 3.094
Chapter 78 15/03/15 3.119
Chapter 77 15/03/15 3.119
Chapter 76 15/03/15 3.126
Chapter 75 15/03/15 3.132
Chapter 74 15/03/15 3.121
Chapter 73 15/03/15 3.103
Chapter 72 15/03/15 3.121
Chapter 71 15/03/15 3.119
Chapter 70 15/03/15 3.142
Chapter 69 15/03/15 3.086
Chapter 68 15/03/15 3.090
Chapter 67 15/03/15 3.123
Chapter 66 15/03/15 3.108
Chapter 65 15/03/15 3.119
Chapter 64 15/03/15 3.096
Chapter 63 15/03/15 3.096
Chapter 62 15/03/15 3.116
Chapter 61 15/03/15 3.103
Chapter 60 15/03/15 3.152
Chapter 59 15/03/15 3.110
Chapter 58 15/03/15 3.086
Chapter 57 15/03/15 3.116
Chapter 56 15/03/15 3.128
Chapter 55 15/03/15 3.159
Chapter 53 15/03/15 3.126
Chapter 52 15/03/15 3.099
Chapter 51 15/03/15 3.124
Chapter 50 15/03/15 3.105
Chapter 49 15/03/15 3.111
Chapter 48 15/03/15 3.105
Chapter 47 15/03/15 3.114
Chapter 46 15/03/15 3.088
Chapter 45 15/03/15 3.092
Chapter 44 15/03/15 3.094
Chapter 43 15/03/15 3.088
Chapter 42 15/03/15 3.114
Chapter 41 15/03/15 3.114
Chapter 40 15/03/15 3.134
Chapter 39 15/03/15 3.110
Chapter 38 15/03/15 3.087
Chapter 37 15/03/15 3.116
Chapter 36 15/03/15 3.112
Chapter 35 15/03/15 3.087
Chapter 34 15/03/15 3.113
Chapter 33 15/03/15 3.120
Chapter 32 15/03/15 3.094
Chapter 31 15/03/15 3.126
Chapter 30 15/03/15 3.097
Chapter 29 15/03/15 3.123
Chapter 28 15/03/15 3.109
Chapter 27 15/03/15 3.109
Chapter 26 15/03/15 3.118
Chapter 25 15/03/15 3.104
Chapter 24 15/03/15 3.137
Chapter 23 15/03/15 3.115
Chapter 22 15/03/15 3.121
Chapter 21 15/03/15 3.121
Chapter 20 15/03/15 3.101
Chapter 19 15/03/15 3.158
Chapter 18 15/03/15 3.133
Chapter 17 15/03/15 3.142
Chapter 16 15/03/15 3.126
Chapter 15 15/03/15 3.153
Chapter 14 15/03/15 3.106
Chapter 13 15/03/15 3.118
Chapter 12 15/03/15 3.114
Chapter 11 15/03/15 3.142
Chapter 10 15/03/15 3.145
Chapter 9 15/03/15 3.150
Chapter 8 15/03/15 3.148
Chapter 7 15/03/15 3.145
Chapter 6 15/03/15 3.142
Chapter 5 15/03/15 3.146
Chapter 4 15/03/15 3.145
Chapter 3 15/03/15 3.140
Chapter 2 15/03/15 3.194
Chapter 1 15/03/15 3.207
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch