Vợ tôi là wagatsuma

Vợ tôi là wagatsuma
Vợ tôi là wagatsuma Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một anh main có khả năng đi xuyên thời gian để gặp vợ tương lai của mình ( chỉ khi anh ngủ =.= ) và cuộc sống học trò bẩn bựa của anh ..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 98 01/08/15 3.177
Chapter 97 01/08/15 3.106
Chapter 96 01/08/15 3.105
Chapter 95 01/08/15 3.073
Chapter 94 01/08/15 3.082
Chapter 93 01/08/15 3.092
Chapter 92 01/08/15 3.069
Chapter 91 01/08/15 3.102
Chapter 90 01/08/15 3.105
Chapter 89 01/08/15 3.095
Chapter 88 01/08/15 3.096
Chapter 87 01/08/15 3.080
Chapter 86 01/08/15 3.077
Chapter 85 01/08/15 3.091
Chapter 84 01/08/15 3.083
Chapter 83 01/08/15 3.085
Chapter 82 01/08/15 3.076
Chapter 81 01/08/15 3.063
Chapter 80 01/08/15 3.106
Chapter 79 01/08/15 3.085
Chapter 78 01/08/15 3.099
Chapter 77 01/08/15 3.086
Chapter 76 01/08/15 3.105
Chapter 75 01/08/15 3.089
Chapter 74 01/08/15 3.169
Chapter 73 01/08/15 3.095
Chapter 72 01/08/15 3.056
Chapter 71 01/08/15 3.075
Chapter 70 01/08/15 3.081
Chapter 69 01/08/15 3.058
Chapter 68 01/08/15 3.090
Chapter 67 01/08/15 3.082
Chapter 66 01/08/15 3.086
Chapter 65 01/08/15 3.100
Chapter 64 01/08/15 3.091
Chapter 63 01/08/15 3.082
Chapter 62 01/08/15 3.082
Chapter 61 01/08/15 3.108
Chapter 60 01/08/15 3.097
Chapter 59 01/08/15 3.084
Chapter 58 01/08/15 3.091
Chapter 57 01/08/15 3.092
Chapter 56 01/08/15 3.064
Chapter 54 01/08/15 3.088
Chapter 53 01/08/15 3.058
Chapter 52 01/08/15 3.057
Chapter 51 01/08/15 3.084
Chapter 50 01/08/15 3.100
Chapter 49 01/08/15 3.085
Chapter 48 01/08/15 3.100
Chapter 47 01/08/15 3.100
Chapter 46 01/08/15 3.093
Chapter 45 01/08/15 3.093
Chapter 44 01/08/15 3.082
Chapter 43 01/08/15 3.088
Chapter 42 01/08/15 3.087
Chapter 41 01/08/15 3.079
Chapter 40 01/08/15 3.093
Chapter 39 01/08/15 3.076
Chapter 38 01/08/15 3.091
Chapter 37 01/08/15 3.089
Chapter 36 01/08/15 3.090
Chapter 35 01/08/15 3.081
Chapter 34 01/08/15 3.089
Chapter 33 01/08/15 3.078
Chapter 32 01/08/15 3.071
Chapter 31 01/08/15 3.093
Chapter 30 01/08/15 3.085
Chapter 29 01/08/15 3.073
Chapter 28 01/08/15 3.087
Chapter 27 01/08/15 3.088
Chapter 26 01/08/15 3.096
Chapter 25 01/08/15 3.099
Chapter 24 01/08/15 3.084
Chapter 23 01/08/15 3.086
Chapter 22 01/08/15 3.088
Chapter 21 01/08/15 3.090
Chapter 20 01/08/15 3.092
Chapter 19 01/08/15 3.091
Chapter 18 01/08/15 3.102
Chapter 17 01/08/15 3.082
Chapter 16 01/08/15 3.082
Chapter 15 01/08/15 3.073
Chapter 14 01/08/15 3.081
Chapter 13 01/08/15 3.082
Chapter 12 01/08/15 3.060
Chapter 11 01/08/15 3.095
Chapter 10 01/08/15 3.091
Chapter 9 01/08/15 3.079
Chapter 8 01/08/15 3.083
Chapter 7 01/08/15 3.098
Chapter 6 01/08/15 3.085
Chapter 5 01/08/15 3.097
Chapter 4 01/08/15 3.099
Chapter 3 01/08/15 3.107
Chapter 2 01/08/15 3.133
Chapter 1 01/08/15 3.226
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch