Vua Trên Biển

Vua Trên Biển
Lượt xem: 7.286
Nội dung

Trước One Piece, đã có Vua Trên Biển. Cứ tưởng tượng thuyền trưởng Jack Sparrow mà ... sạch sẽ, đẹp trai hơn và ... dê gái hơn. Đó là thuyền trưởng Basu, với con thuyền Nữ Vương, lênh đênh trên sóng biển
Mua quảng cáo

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 258: - END 20/03/15 3.123
Chapter 257 18/03/15 3.057
Chapter 256 15/03/15 3.063
Chapter 255 15/03/15 3.035
Chapter 254 15/03/15 3.036
Chapter 253 15/03/15 3.039
Chapter 252 15/03/15 3.036
Chapter 251 15/03/15 3.033
Chapter 250 15/03/15 3.036
Chapter 249 15/03/15 3.036
Chapter 248 15/03/15 3.030
Chapter 247 15/03/15 3.029
Chapter 246 15/03/15 3.035
Chapter 245 15/03/15 3.030
Chapter 244 15/03/15 3.030
Chapter 243 15/03/15 3.029
Chapter 242 15/03/15 3.029
Chapter 241 15/03/15 3.029
Chapter 240 15/03/15 3.032
Chapter 239 15/03/15 3.032
Chapter 238 15/03/15 3.033
Chapter 237 15/03/15 3.030
Chapter 236 15/03/15 3.030
Chapter 235 15/03/15 3.028
Chapter 234 15/03/15 3.027
Chapter 233 15/03/15 3.025
Chapter 232 15/03/15 3.028
Chapter 231 15/03/15 3.027
Chapter 230 15/03/15 3.029
Chapter 229 15/03/15 3.026
Chapter 228 15/03/15 3.037
Chapter 227 15/03/15 3.027
Chapter 226 15/03/15 3.033
Chapter 225 15/03/15 3.027
Chapter 224 15/03/15 3.026
Chapter 223 15/03/15 3.026
Chapter 222 15/03/15 3.031
Chapter 221 15/03/15 3.027
Chapter 220 15/03/15 3.055
Chapter 219 15/03/15 3.027
Chapter 218 15/03/15 3.025
Chapter 217 15/03/15 3.023
Chapter 216 15/03/15 3.028
Chapter 215 15/03/15 3.026
Chapter 214 15/03/15 3.026
Chapter 213 15/03/15 3.028
Chapter 212 15/03/15 3.024
Chapter 211 15/03/15 3.027
Chapter 210 15/03/15 3.030
Chapter 209 15/03/15 3.034
Chapter 208 15/03/15 3.038
Chapter 207 15/03/15 3.026
Chapter 206 15/03/15 3.028
Chapter 205 15/03/15 3.029
Chapter 204 15/03/15 3.043
Chapter 203 15/03/15 3.034
Chapter 202 15/03/15 3.025
Chapter 201 15/03/15 3.029
Chapter 200 15/03/15 3.030
Chapter 199 15/03/15 3.029
Chapter 198 15/03/15 3.028
Chapter 197 15/03/15 3.032
Chapter 196 15/03/15 3.032
Chapter 195 15/03/15 3.029
Chapter 194 15/03/15 3.032
Chapter 193 15/03/15 3.033
Chapter 192 15/03/15 3.033
Chapter 191 15/03/15 3.042
Chapter 190 15/03/15 3.031
Chapter 189 15/03/15 3.032
Chapter 188 15/03/15 3.032
Chapter 187 15/03/15 3.033
Chapter 186 15/03/15 3.032
Chapter 185 15/03/15 3.037
Chapter 184 15/03/15 3.037
Chapter 183 15/03/15 3.038
Chapter 182 15/03/15 3.032
Chapter 181 15/03/15 3.034
Chapter 180 15/03/15 3.036
Chapter 179 15/03/15 3.038
Chapter 178 15/03/15 3.033
Chapter 177 15/03/15 3.033
Chapter 176 15/03/15 3.036
Chapter 175 15/03/15 3.034
Chapter 174 15/03/15 3.031
Chapter 173 15/03/15 3.032
Chapter 172 15/03/15 3.077
Chapter 171 15/03/15 3.032
Chapter 170 15/03/15 3.035
Chapter 169 15/03/15 3.032
Chapter 168 15/03/15 3.037
Chapter 167 15/03/15 3.034
Chapter 166 15/03/15 3.033
Chapter 165 15/03/15 3.031
Chapter 164 15/03/15 3.029
Chapter 163 15/03/15 3.040
Chapter 162 15/03/15 3.037
Chapter 161 15/03/15 3.035
Chapter 160 15/03/15 3.029
Chapter 159 15/03/15 3.030
Chapter 158 15/03/15 3.031
Chapter 157 15/03/15 3.037
Chapter 156 15/03/15 3.034
Chapter 155 15/03/15 3.034
Chapter 154 15/03/15 3.032
Chapter 153 15/03/15 3.033
Chapter 152 15/03/15 3.032
Chapter 151 15/03/15 3.033
Chapter 150 15/03/15 3.032
Chapter 149 15/03/15 3.030
Chapter 148 15/03/15 3.036
Chapter 147 15/03/15 3.035
Chapter 146 15/03/15 3.026
Chapter 145 15/03/15 3.026
Chapter 144 15/03/15 3.027
Chapter 143 15/03/15 3.035
Chapter 142 15/03/15 3.030
Chapter 141 15/03/15 3.028
Chapter 140 15/03/15 3.030
Chapter 139 15/03/15 3.033
Chapter 138 15/03/15 3.035
Chapter 137 15/03/15 3.031
Chapter 136 15/03/15 3.034
Chapter 135 15/03/15 3.031
Chapter 134 15/03/15 3.040
Chapter 133 15/03/15 3.045
Chapter 132 15/03/15 3.079
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
rentmt 23:57 25/02/16Báo vi phạm
Đọc xong cái này rồi xem phim cướp biển vùng caribe cảm giác thật

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch