Vua trò chơi

Vua trò chơi
Lượt xem: 17.058
Nội dung

Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 343 17/03/15 3.163
Chapter 342 17/03/15 3.112
Chapter 341 17/03/15 3.088
Chapter 340 17/03/15 3.068
Chapter 339 17/03/15 3.052
Chapter 338 17/03/15 3.058
Chapter 337 17/03/15 3.047
Chapter 336 17/03/15 3.052
Chapter 335 17/03/15 3.055
Chapter 334 17/03/15 3.050
Chapter 333 17/03/15 3.054
Chapter 332 17/03/15 3.049
Chapter 331 17/03/15 3.051
Chapter 330 17/03/15 3.058
Chapter 329 17/03/15 3.055
Chapter 328 17/03/15 3.047
Chapter 327 17/03/15 3.046
Chapter 326 17/03/15 3.048
Chapter 325 17/03/15 3.057
Chapter 324 17/03/15 3.049
Chapter 323 17/03/15 3.044
Chapter 322 17/03/15 3.054
Chapter 321 17/03/15 3.046
Chapter 320 17/03/15 3.049
Chapter 319 17/03/15 3.046
Chapter 318 17/03/15 3.047
Chapter 317 17/03/15 3.043
Chapter 316 17/03/15 3.041
Chapter 315 17/03/15 3.054
Chapter 314 17/03/15 3.045
Chapter 313 17/03/15 3.044
Chapter 312 17/03/15 3.043
Chapter 311 17/03/15 3.040
Chapter 310 17/03/15 3.047
Chapter 309 17/03/15 3.046
Chapter 308 17/03/15 3.058
Chapter 307 17/03/15 3.046
Chapter 306 17/03/15 3.043
Chapter 305 17/03/15 3.049
Chapter 304 17/03/15 3.041
Chapter 303 17/03/15 3.044
Chapter 302 17/03/15 3.047
Chapter 301 17/03/15 3.047
Chapter 300 17/03/15 3.079
Chapter 299 17/03/15 3.039
Chapter 298 17/03/15 3.044
Chapter 297 17/03/15 3.055
Chapter 296 17/03/15 3.044
Chapter 295 17/03/15 3.055
Chapter 294 17/03/15 3.053
Chapter 293 17/03/15 3.051
Chapter 290 17/03/15 3.066
Chapter 289 17/03/15 3.049
Chapter 288 17/03/15 3.050
Chapter 287 17/03/15 3.060
Chapter 286 17/03/15 3.050
Chapter 285 17/03/15 3.055
Chapter 284 17/03/15 3.055
Chapter 282 17/03/15 3.053
Chapter 281 17/03/15 3.055
Chapter 280 17/03/15 3.066
Chapter 279 17/03/15 3.067
Chapter 278 17/03/15 3.112
Chapter 277 17/03/15 3.058
Chapter 276 17/03/15 3.062
Chapter 275 17/03/15 3.057
Chapter 274 17/03/15 3.049
Chapter 273 17/03/15 3.059
Chapter 272 17/03/15 3.049
Chapter 271 17/03/15 3.058
Chapter 270 17/03/15 3.061
Chapter 269 17/03/15 3.058
Chapter 268 17/03/15 3.050
Chapter 267 17/03/15 3.050
Chapter 266 17/03/15 3.055
Chapter 265 17/03/15 3.073
Chapter 264 17/03/15 3.051
Chapter 263 17/03/15 3.050
Chapter 262 17/03/15 3.048
Chapter 261 17/03/15 3.059
Chapter 260 17/03/15 3.048
Chapter 259 17/03/15 3.052
Chapter 258 17/03/15 3.046
Chapter 257 17/03/15 3.052
Chapter 256 17/03/15 3.045
Chapter 254 17/03/15 3.059
Chapter 253 17/03/15 3.043
Chapter 252 17/03/15 3.045
Chapter 251 17/03/15 3.066
Chapter 250 17/03/15 3.048
Chapter 249 17/03/15 3.041
Chapter 248 17/03/15 3.044
Chapter 247 17/03/15 3.041
Chapter 246 17/03/15 3.041
Chapter 245 17/03/15 3.052
Chapter 244 17/03/15 3.041
Chapter 243 17/03/15 3.042
Chapter 242 17/03/15 3.045
Chapter 241 17/03/15 3.045
Chapter 240 17/03/15 3.044
Chapter 239 17/03/15 3.045
Chapter 238 17/03/15 3.045
Chapter 237 17/03/15 3.077
Chapter 236 17/03/15 3.038
Chapter 235 17/03/15 3.061
Chapter 234 17/03/15 3.040
Chapter 233 17/03/15 3.040
Chapter 232 17/03/15 3.046
Chapter 231 17/03/15 3.050
Chapter 230 17/03/15 3.043
Chapter 229 17/03/15 3.052
Chapter 228 17/03/15 3.046
Chapter 227 17/03/15 3.045
Chapter 226 17/03/15 3.045
Chapter 225 17/03/15 3.046
Chapter 224 17/03/15 3.046
Chapter 223 17/03/15 3.042
Chapter 222 17/03/15 3.049
Chapter 221 17/03/15 3.044
Chapter 220 17/03/15 3.063
Chapter 219 17/03/15 3.051
Chapter 218 17/03/15 3.064
Chapter 217 17/03/15 3.056
Chapter 216 17/03/15 3.055
Chapter 215 17/03/15 3.053
Chapter 214 17/03/15 3.058
Chapter 213 17/03/15 3.062
Chapter 212 17/03/15 3.062
Chapter 211 17/03/15 3.048
Chapter 210 17/03/15 3.051
Chapter 209 17/03/15 3.054
Chapter 208 17/03/15 3.058
Chapter 207 17/03/15 3.061
Chapter 206 17/03/15 3.050
Chapter 205 17/03/15 3.055
Chapter 204 17/03/15 3.057
Chapter 203 17/03/15 3.060
Chapter 202 17/03/15 3.063
Chapter 201 17/03/15 3.066
Chapter 200 17/03/15 3.073
Chapter 199 17/03/15 3.053
Chapter 198 17/03/15 3.058
Chapter 197 17/03/15 3.055
Chapter 196 17/03/15 3.055
Chapter 195 17/03/15 3.046
Chapter 194 17/03/15 3.051
Chapter 193 17/03/15 3.058
Chapter 192 17/03/15 3.047
Chapter 191 17/03/15 3.061
Chapter 190 17/03/15 3.052
Chapter 189 17/03/15 3.070
Chapter 188 17/03/15 3.053
Chapter 187 17/03/15 3.046
Chapter 186 17/03/15 3.047
Chapter 185 17/03/15 3.051
Chapter 184 17/03/15 3.050
Chapter 183 17/03/15 3.054
Chapter 182 17/03/15 3.055
Chapter 181 17/03/15 3.054
Chapter 180 17/03/15 3.074
Chapter 179 17/03/15 3.054
Chapter 178 17/03/15 3.051
Chapter 177 17/03/15 3.049
Chapter 176 17/03/15 3.051
Chapter 175 17/03/15 3.053
Chapter 174 17/03/15 3.053
Chapter 173 17/03/15 3.053
Chapter 172 17/03/15 3.047
Chapter 171 17/03/15 3.051
Chapter 170 17/03/15 3.062
Chapter 169 17/03/15 3.059
Chapter 168 17/03/15 3.053
Chapter 167 17/03/15 3.050
Chapter 166 17/03/15 3.054
Chapter 165 17/03/15 3.055
Chapter 164 17/03/15 3.058
Chapter 163 17/03/15 3.070
Chapter 162 17/03/15 3.055
Chapter 161 17/03/15 3.058
Chapter 160 17/03/15 3.068
Chapter 159 17/03/15 3.059
Chapter 158 17/03/15 3.064
Chapter 157 17/03/15 3.065
Chapter 156 17/03/15 3.060
Chapter 155 17/03/15 3.060
Chapter 154 17/03/15 3.058
Chapter 153 17/03/15 3.057
Chapter 152 17/03/15 3.069
Chapter 151 17/03/15 3.052
Chapter 150 17/03/15 3.057
Chapter 149 17/03/15 3.054
Chapter 148 17/03/15 3.062
Chapter 147 17/03/15 3.065
Chapter 146 17/03/15 3.083
Chapter 70 17/03/15 3.072
Chapter 69 15/03/15 3.050
Chapter 68 15/03/15 3.053
Chapter 67 15/03/15 3.046
Chapter 66 15/03/15 3.047
Chapter 65 15/03/15 3.060
Chapter 64 15/03/15 3.040
Chapter 63 15/03/15 3.048
Chapter 62 15/03/15 3.046
Chapter 61 15/03/15 3.046
Chapter 60 15/03/15 3.077
Chapter 59 15/03/15 3.046
Chapter 58 15/03/15 3.046
Chapter 57 15/03/15 3.052
Chapter 56 15/03/15 3.047
Chapter 55 15/03/15 3.058
Chapter 54 15/03/15 3.052
Chapter 53 15/03/15 3.041
Chapter 52 15/03/15 3.042
Chapter 51 15/03/15 3.046
Chapter 50 17/03/15 3.054
Chapter 49 17/03/15 3.045
Chapter 48 15/03/15 3.052
Chapter 47 15/03/15 3.050
Chapter 46 15/03/15 3.065
Chapter 45 15/03/15 3.054
Chapter 44 15/03/15 3.045
Chapter 43 15/03/15 3.052
Chapter 42 15/03/15 3.045
Chapter 41 15/03/15 3.043
Chapter 40 15/03/15 3.052
Chapter 39 15/03/15 3.081
Chapter 38 15/03/15 3.096
Chapter 37 15/03/15 3.050
Chapter 36 15/03/15 3.049
Chapter 35 15/03/15 3.050
Chapter 34 15/03/15 3.044
Chapter 33 15/03/15 3.039
Chapter 32 15/03/15 3.045
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.052
Chapter 29 15/03/15 3.040
Chapter 28 15/03/15 3.036
Chapter 27 15/03/15 3.033
Chapter 26 15/03/15 3.045
Chapter 25 15/03/15 3.046
Chapter 24 15/03/15 3.040
Chapter 23 15/03/15 3.041
Chapter 22 15/03/15 3.043
Chapter 21 15/03/15 3.044
Chapter 20 15/03/15 3.047
Chapter 19 15/03/15 3.052
Chapter 18 15/03/15 3.038
Chapter 17 15/03/15 3.040
Chapter 16 15/03/15 3.038
Chapter 15 15/03/15 3.060
Chapter 14 15/03/15 3.045
Chapter 13 15/03/15 3.047
Chapter 12: - Băng Cướp Tàn Bạo (Phần 002 ... 15/03/15 3.042
Chapter 11: - Băng Cướp Tàn Bạo (Phần 001 ... 15/03/15 3.046
Chapter 10: - Lá Bài Có Nanh (Phần 002) ... 15/03/15 3.066
Chapter 9: - Lá Bài Có Nanh (Phần 001) ... 15/03/15 3.048
Chapter 8: - Người Đàn Ông Độc Ác ... 15/03/15 3.043
Chapter 7: - Bộ Mặt Thật 15/03/15 3.049
Chapter 6: - Cuộc Chiến Nảy Lửa 15/03/15 3.054
Chapter 5: - Nhà Tiên Tri! 15/03/15 3.050
Chapter 4: - Tù Nhân Vượt Ngục 15/03/15 3.049
Chapter 3: - Nhịp Tim Liên Hồi 15/03/15 3.047
Chapter 2: - Đôi Mắt Dối Trá 15/03/15 3.057
Chapter 1: - Trò Chơi Thần Thánh 15/03/15 3.104
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch