Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống - Chapter 144

[Cập nhật lúc: 09:41 24/11/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 1
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 2
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 3
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 4
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 5
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 6
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 7
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 8
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 9
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 10
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 11
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 12
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 13
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 14
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 15
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 16
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 17
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 18
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 19
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 20
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 21
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 22
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 23
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống chap 144 - Trang 24
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Tran Manh tung Thành viên 15 giờ trước Chapter 164 Báo vi phạm
Ad lm tiếp chap đi
Author Trả lời
Vào NetTruyen.VN xem KHÔNG bị quảng cáo đó ! Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Thần Chết Sa Ngã Thành viên 2 ngày trước Chapter 120 Báo vi phạm
đù ! chơi hẳn genshin = ps4 lại còn đi la hoàn thâm cảnh emo
Author Trả lời
Đoàn thuận Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Tui khuyên bạn đừng ấn, xin đấy!!!⊙﹏⊙
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà ==\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 • Author
  Huu Huy Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Đéo có vc lm à tk chó ăn cức nàyemo
Author Trả lời
Aomina Nakato Thành viên 3 ngày trước Chapter 163 Báo vi phạm
Cái này được nè hệ thống nhiều thằng có thế thì main lấy gì xưng vương
 • Author
  Hoàng Thắng Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Hệ thống khắc kim cx 1 đống đó thôi
Author Trả lời
Thằng Ngồi Giữa Thành viên 3 ngày trước Chapter 163 Báo vi phạm
emo đệt ae nhà phó hiểu trưởng Mã "anh tuấn" à
Author Trả lời
Cày Manga Thành viên 7 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Chap này đọc cười bể bụng
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang- Khiêng hòm =)) Thành viên 7 ngày trước Chapter 162 Báo vi phạm
này ông mã thiên ức bên dị hoàng mà :)))
 • Author
  Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  má ông này vô là bá mẹ lun r tui nghĩ ko đâu nó là đầu trâu mặt ngựa đó :))emo
 • Author
  Tạc Thiên Bang-Kẻ Bê Quan Tài Bí Ẩn Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Chào đồng chí
 • Author
  FBI Fake Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Bên dị hoàng lên kim đan được cấp hệ thông nhưng ông Mã Thiên Ức đã kim đan đâu mà đòi có hệ thống
Author Trả lời
amon Thành viên 8 ngày trước Chapter 162 Báo vi phạm
cuối cùng đã thấy mặt main sau bn cháp emo
Author Trả lời
Pham Trung Thành viên 8 ngày trước Chapter 162 Báo vi phạm
emoemo
Author Trả lời
A Thành viên 8 ngày trước Chapter 161 Báo vi phạm
Gấu hiện đại hoáemo
Author Trả lời
Sơn Thành viên 8 ngày trước Chapter 162 Báo vi phạm
Mịe, mãi mới về mạch chính
Author Trả lời
Foster Isaac Thành viên 8 ngày trước Chapter 162 Báo vi phạm
Thế éo nào cái mũ chùm che đc cái mũi của con ngựa nhỉ ???????
 • Author
  hazz . Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Magic
 • Author
  FBI Fake Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Thế giới dị năng mà bạn có khi nó sài dị năng biến thành mặt ngựa chứ mặt thật của nó lại khác thì sao
 • Author
  Foster Isaac Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Chắc do lag
Author Trả lời
Zeeh Ling Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
xin review
Author Trả lời
: / Thành viên 8 ngày trước Chapter 162 Báo vi phạm
Godzilla emo