Vương Phong Lôi 1

Vương Phong Lôi 1
Lượt xem: 7.257
Nội dung

Một phần ngoại truyện khác trong series của Tân Tác Long Hổ Môn kể về Vương Phong Lôi.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 60 18/03/15 3.120
Chapter 59 18/03/15 3.089
Chapter 58 18/03/15 3.095
Chapter 57 18/03/15 3.065
Chapter 56 18/03/15 3.067
Chapter 55 18/03/15 3.044
Chapter 54 18/03/15 3.074
Chapter 53 18/03/15 3.046
Chapter 52 18/03/15 3.090
Chapter 51 18/03/15 3.078
Chapter 50 18/03/15 3.090
Chapter 49 18/03/15 3.069
Chapter 48 18/03/15 3.045
Chapter 47 18/03/15 3.069
Chapter 46 18/03/15 3.068
Chapter 45 18/03/15 3.085
Chapter 44 18/03/15 3.047
Chapter 43 18/03/15 3.071
Chapter 42 18/03/15 3.052
Chapter 41 18/03/15 3.067
Chapter 40 18/03/15 3.118
Chapter 39 18/03/15 3.070
Chapter 38 18/03/15 3.071
Chapter 37 18/03/15 3.075
Chapter 36 18/03/15 3.069
Chapter 35 18/03/15 3.077
Chapter 34 18/03/15 3.075
Chapter 33 18/03/15 3.075
Chapter 32 18/03/15 3.080
Chapter 31 18/03/15 3.076
Chapter 30 18/03/15 3.081
Chapter 29 18/03/15 3.051
Chapter 28 18/03/15 3.089
Chapter 27 18/03/15 3.077
Chapter 26 18/03/15 3.067
Chapter 25 18/03/15 3.058
Chapter 24 18/03/15 3.065
Chapter 23 18/03/15 3.065
Chapter 22 18/03/15 3.062
Chapter 21 18/03/15 3.048
Chapter 20 18/03/15 3.071
Chapter 19 18/03/15 3.049
Chapter 18 18/03/15 3.071
Chapter 17 18/03/15 3.070
Chapter 16 18/03/15 3.077
Chapter 15 18/03/15 3.074
Chapter 14 18/03/15 3.080
Chapter 13 18/03/15 3.047
Chapter 12 18/03/15 3.071
Chapter 11 18/03/15 3.069
Chapter 10 18/03/15 3.075
Chapter 9 18/03/15 3.051
Chapter 8 18/03/15 3.073
Chapter 7 18/03/15 3.070
Chapter 6 18/03/15 3.055
Chapter 5 18/03/15 3.079
Chapter 4 18/03/15 3.072
Chapter 3 18/03/15 3.073
Chapter 2 18/03/15 3.059
Chapter 1 18/03/15 3.091
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch