Wang Pai Yu Shi

Wang Pai Yu Shi
Lượt xem: 6.308
Nội dung

Trong một thế giới mà âm dương đã mất cân bằng, ngày đã sáp nhập với đêm. Con người và quái vật phải học làm sao để cùng nhau tồn tại..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 40 14 giờ trước 3.112
Chapter 39 14 giờ trước 3.049
Chapter 38 14 giờ trước 3.049
Chapter 37 14 giờ trước 3.036
Chapter 36 14 giờ trước 3.034
Chapter 35 14 giờ trước 3.034
Chapter 34 14 giờ trước 3.033
Chapter 33 14 giờ trước 3.035
Chapter 32 14 giờ trước 3.038
Chapter 31 14 giờ trước 3.037
Chapter 30 14 giờ trước 3.034
Chapter 29 14 giờ trước 3.030
Chapter 28 14 giờ trước 3.028
Chapter 27 14 giờ trước 3.030
Chapter 26 14 giờ trước 3.030
Chapter 25 14 giờ trước 3.029
Chapter 24 14 giờ trước 3.028
Chapter 23 14 giờ trước 3.031
Chapter 22 14 giờ trước 3.031
Chapter 21 14 giờ trước 3.032
Chapter 20 12:42 14/01 3.161
Chapter 19 12:42 14/01 3.097
Chapter 18 12:42 14/01 3.100
Chapter 17 12:42 14/01 3.075
Chapter 16 12:42 14/01 3.073
Chapter 15 12:42 14/01 3.073
Chapter 14 12:42 14/01 3.076
Chapter 13 12:42 14/01 3.067
Chapter 12 10:31 11/01 3.195
Chapter 11 10:31 11/01 3.131
Chapter 10 10:31 11/01 3.127
Chapter 9 10:31 11/01 3.089
Chapter 8 10:31 11/01 3.094
Chapter 7 10:31 11/01 3.100
Chapter 6 18/03/15 3.146
Chapter 5 18/03/15 3.151
Chapter 4 18/03/15 3.187
Chapter 3 18/03/15 3.164
Chapter 2 15/03/15 3.193
Chapter 1 15/03/15 3.249
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch