Wang Pai Yu Shi

Wang Pai Yu Shi

Nội dung

Trong một thế giới mà âm dương đã mất cân bằng, ngày đã sáp nhập với đêm. Con người và quái vật phải học làm sao để cùng nhau tồn tại..

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 57 11:23 30/01 3.244
Chapter 56 11:23 30/01 3.125
Chapter 55 11:23 30/01 3.146
Chapter 54 11:23 30/01 3.112
Chapter 53 13:14 27/01 3.134
Chapter 52 13:14 27/01 3.106
Chapter 51 13:14 27/01 3.109
Chapter 50 13:43 25/01 3.205
Chapter 49 13:43 25/01 3.131
Chapter 48 13:43 25/01 3.124
Chapter 47 13:43 25/01 3.111
Chapter 46 13:43 25/01 3.113
Chapter 45 13:43 25/01 3.108
Chapter 44 13:43 25/01 3.104
Chapter 43 13:43 25/01 3.100
Chapter 42 13:43 25/01 3.114
Chapter 41.3 13:43 25/01 3.097
Chapter 41.2 13:43 25/01 3.114
Chapter 41.1 13:43 25/01 3.093
Chapter 41 13:43 25/01 3.100
Chapter 40 12:31 21/01 3.219
Chapter 39 12:31 21/01 3.129
Chapter 38 12:31 21/01 3.125
Chapter 37 12:31 21/01 3.109
Chapter 36 12:31 21/01 3.108
Chapter 35 12:31 21/01 3.115
Chapter 34 12:31 21/01 3.116
Chapter 33 12:31 21/01 3.114
Chapter 32 12:31 21/01 3.121
Chapter 31 12:31 21/01 3.110
Chapter 30 12:31 21/01 3.113
Chapter 29 12:31 21/01 3.103
Chapter 28 12:31 21/01 3.106
Chapter 27 12:31 21/01 3.098
Chapter 26 12:31 21/01 3.101
Chapter 25 12:31 21/01 3.100
Chapter 24 12:31 21/01 3.102
Chapter 23 12:31 21/01 3.108
Chapter 22 12:31 21/01 3.111
Chapter 21 12:31 21/01 3.109
Chapter 20 12:42 14/01 3.239
Chapter 19 12:42 14/01 3.161
Chapter 18 12:42 14/01 3.165
Chapter 17 12:42 14/01 3.141
Chapter 16 12:42 14/01 3.149
Chapter 15 12:42 14/01 3.143
Chapter 14 12:42 14/01 3.144
Chapter 13 12:42 14/01 3.130
Chapter 12 10:31 11/01 3.257
Chapter 11 10:31 11/01 3.195
Chapter 10 10:31 11/01 3.193
Chapter 9 10:31 11/01 3.152
Chapter 8 10:31 11/01 3.151
Chapter 7 10:31 11/01 3.162
Chapter 6 18/03/15 3.201
Chapter 5 18/03/15 3.217
Chapter 4 18/03/15 3.264
Chapter 3 18/03/15 3.248
Chapter 2 15/03/15 3.294
Chapter 1 15/03/15 3.419
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch