Wild Life

Wild Life
Lượt xem: 8.799
Nội dung

Biệt tài của cậu học sinh trung học Tetsusho là có thể cảm nhận âm thanh một cách tuyệt đối Nhưng cậu không chơi được nhạc cụ.Không biết hát và tất nhiên học hành cũng chẳng giỏi giang gì .Cứ tưởng cậu sẽ lông bông hè phố trở thành 1 thành viên mafia.Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cuộc đời cậuTuyệt đối không up link MF

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 164: End 15/03/15 3.070
Chapter 163 15/03/15 3.049
Chapter 162 15/03/15 3.054
Chapter 161 15/03/15 3.036
Chapter 160 15/03/15 3.035
Chapter 159 15/03/15 3.036
Chapter 158 15/03/15 3.039
Chapter 157 15/03/15 3.038
Chapter 156 15/03/15 3.040
Chapter 126 15/03/15 3.039
Chapter 125 15/03/15 3.039
Chapter 124 15/03/15 3.040
Chapter 123 15/03/15 3.042
Chapter 122 15/03/15 3.039
Chapter 121 15/03/15 3.040
Chapter 120 15/03/15 3.038
Chapter 119 15/03/15 3.043
Chapter 118 15/03/15 3.039
Chapter 117 15/03/15 3.040
Chapter 116 15/03/15 3.045
Chapter 115 15/03/15 3.042
Chapter 114 15/03/15 3.041
Chapter 113 15/03/15 3.040
Chapter 112 15/03/15 3.041
Chapter 111 15/03/15 3.042
Chapter 110 15/03/15 3.063
Chapter 109 15/03/15 3.050
Chapter 108 15/03/15 3.044
Chapter 107 15/03/15 3.047
Chapter 106 15/03/15 3.043
Chapter 105 15/03/15 3.040
Chapter 104 15/03/15 3.042
Chapter 103 15/03/15 3.039
Chapter 102 15/03/15 3.037
Chapter 101 15/03/15 3.042
Chapter 100 15/03/15 3.036
Chapter 99 15/03/15 3.038
Chapter 98 15/03/15 3.041
Chapter 97 15/03/15 3.037
Chapter 96 15/03/15 3.040
Chapter 95 15/03/15 3.041
Chapter 94 15/03/15 3.044
Chapter 93 15/03/15 3.047
Chapter 92 15/03/15 3.039
Chapter 91 15/03/15 3.047
Chapter 90 15/03/15 3.047
Chapter 89 15/03/15 3.041
Chapter 88 15/03/15 3.038
Chapter 87 15/03/15 3.039
Chapter 86 15/03/15 3.042
Chapter 85 15/03/15 3.060
Chapter 84 15/03/15 3.046
Chapter 83 15/03/15 3.042
Chapter 82 15/03/15 3.042
Chapter 81 15/03/15 3.055
Chapter 80 15/03/15 3.053
Chapter 79 15/03/15 3.041
Chapter 78 15/03/15 3.041
Chapter 77 15/03/15 3.042
Chapter 76 15/03/15 3.043
Chapter 75 15/03/15 3.048
Chapter 74 15/03/15 3.039
Chapter 73 15/03/15 3.038
Chapter 72 15/03/15 3.038
Chapter 71 15/03/15 3.041
Chapter 70 15/03/15 3.040
Chapter 69 15/03/15 3.041
Chapter 68 15/03/15 3.041
Chapter 67 15/03/15 3.041
Chapter 66 15/03/15 3.038
Chapter 65 15/03/15 3.044
Chapter 64 15/03/15 3.043
Chapter 63 15/03/15 3.048
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 60 15/03/15 3.063
Chapter 59 15/03/15 3.044
Chapter 58 15/03/15 3.042
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.042
Chapter 55 15/03/15 3.054
Chapter 54 15/03/15 3.042
Chapter 53 15/03/15 3.043
Chapter 52 15/03/15 3.044
Chapter 51 15/03/15 3.042
Chapter 50 15/03/15 3.042
Chapter 49 15/03/15 3.042
Chapter 48 15/03/15 3.039
Chapter 47 15/03/15 3.046
Chapter 46 15/03/15 3.038
Chapter 45 15/03/15 3.040
Chapter 44 15/03/15 3.038
Chapter 43 15/03/15 3.037
Chapter 42 15/03/15 3.040
Chapter 41 15/03/15 3.052
Chapter 40 15/03/15 3.209
Chapter 39 15/03/15 3.049
Chapter 38 15/03/15 3.045
Chapter 37 15/03/15 3.046
Chapter 36 15/03/15 3.045
Chapter 35 15/03/15 3.044
Chapter 34 15/03/15 3.043
Chapter 33 15/03/15 3.049
Chapter 32 15/03/15 3.044
Chapter 31 15/03/15 3.044
Chapter 30 15/03/15 3.045
Chapter 29 15/03/15 3.041
Chapter 27: - 028 15/03/15 3.056
Chapter 26 15/03/15 3.050
Chapter 25 15/03/15 3.048
Chapter 24 15/03/15 3.047
Chapter 22: - 023 15/03/15 3.043
Chapter 20: - 021 15/03/15 3.054
Chapter 18: - 019 15/03/15 3.044
Chapter 17 15/03/15 3.038
Chapter 15: - 016 15/03/15 3.067
Chapter 14 15/03/15 3.054
Chapter 13 15/03/15 3.046
Chapter 12 15/03/15 3.045
Chapter 10: - 011 15/03/15 3.064
Chapter 9 15/03/15 3.048
Chapter 8 15/03/15 3.041
Chapter 7 15/03/15 3.069
Chapter 6 15/03/15 3.047
Chapter 5 15/03/15 3.045
Chapter 4 15/03/15 3.045
Chapter 3 15/03/15 3.045
Chapter 2 15/03/15 3.045
Chapter 1 15/03/15 3.048
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch