Wild Life

Wild Life
  • Tác giả

    Đang cập nhật

  • Tình trạng

    Đang tiến hành

  • Thể loại

  • Lượt xem

    9.032 Phiên bản mobile

Nội dung

Biệt tài của cậu học sinh trung học Tetsusho là có thể cảm nhận âm thanh một cách tuyệt đối Nhưng cậu không chơi được nhạc cụ.Không biết hát và tất nhiên học hành cũng chẳng giỏi giang gì .Cứ tưởng cậu sẽ lông bông hè phố trở thành 1 thành viên mafia.Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cuộc đời cậuTuyệt đối không up link MF

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 164: End 15/03/15 3.074
Chapter 163 15/03/15 3.050
Chapter 162 15/03/15 3.055
Chapter 161 15/03/15 3.038
Chapter 160 15/03/15 3.036
Chapter 159 15/03/15 3.037
Chapter 158 15/03/15 3.041
Chapter 157 15/03/15 3.039
Chapter 156 15/03/15 3.043
Chapter 126 15/03/15 3.042
Chapter 125 15/03/15 3.040
Chapter 124 15/03/15 3.041
Chapter 123 15/03/15 3.043
Chapter 122 15/03/15 3.040
Chapter 121 15/03/15 3.041
Chapter 120 15/03/15 3.039
Chapter 119 15/03/15 3.045
Chapter 118 15/03/15 3.041
Chapter 117 15/03/15 3.041
Chapter 116 15/03/15 3.046
Chapter 115 15/03/15 3.043
Chapter 114 15/03/15 3.043
Chapter 113 15/03/15 3.042
Chapter 112 15/03/15 3.043
Chapter 111 15/03/15 3.044
Chapter 110 15/03/15 3.065
Chapter 109 15/03/15 3.059
Chapter 108 15/03/15 3.045
Chapter 107 15/03/15 3.048
Chapter 106 15/03/15 3.045
Chapter 105 15/03/15 3.041
Chapter 104 15/03/15 3.044
Chapter 103 15/03/15 3.041
Chapter 102 15/03/15 3.039
Chapter 101 15/03/15 3.044
Chapter 100 15/03/15 3.038
Chapter 99 15/03/15 3.040
Chapter 98 15/03/15 3.043
Chapter 97 15/03/15 3.039
Chapter 96 15/03/15 3.043
Chapter 95 15/03/15 3.044
Chapter 94 15/03/15 3.046
Chapter 93 15/03/15 3.049
Chapter 92 15/03/15 3.040
Chapter 91 15/03/15 3.049
Chapter 90 15/03/15 3.048
Chapter 89 15/03/15 3.043
Chapter 88 15/03/15 3.041
Chapter 87 15/03/15 3.040
Chapter 86 15/03/15 3.044
Chapter 85 15/03/15 3.062
Chapter 84 15/03/15 3.048
Chapter 83 15/03/15 3.044
Chapter 82 15/03/15 3.044
Chapter 81 15/03/15 3.056
Chapter 80 15/03/15 3.055
Chapter 79 15/03/15 3.043
Chapter 78 15/03/15 3.043
Chapter 77 15/03/15 3.045
Chapter 76 15/03/15 3.045
Chapter 75 15/03/15 3.050
Chapter 74 15/03/15 3.041
Chapter 73 15/03/15 3.059
Chapter 72 15/03/15 3.040
Chapter 71 15/03/15 3.042
Chapter 70 15/03/15 3.042
Chapter 69 15/03/15 3.043
Chapter 68 15/03/15 3.044
Chapter 67 15/03/15 3.043
Chapter 66 15/03/15 3.039
Chapter 65 15/03/15 3.046
Chapter 64 15/03/15 3.044
Chapter 63 15/03/15 3.051
Chapter 62 15/03/15 3.045
Chapter 60 15/03/15 3.066
Chapter 59 15/03/15 3.046
Chapter 58 15/03/15 3.044
Chapter 57 15/03/15 3.045
Chapter 56 15/03/15 3.043
Chapter 55 15/03/15 3.059
Chapter 54 15/03/15 3.044
Chapter 53 15/03/15 3.045
Chapter 52 15/03/15 3.053
Chapter 51 15/03/15 3.043
Chapter 50 15/03/15 3.044
Chapter 49 15/03/15 3.044
Chapter 48 15/03/15 3.040
Chapter 47 15/03/15 3.047
Chapter 46 15/03/15 3.040
Chapter 45 15/03/15 3.041
Chapter 44 15/03/15 3.040
Chapter 43 15/03/15 3.039
Chapter 42 15/03/15 3.042
Chapter 41 15/03/15 3.055
Chapter 40 15/03/15 3.213
Chapter 39 15/03/15 3.051
Chapter 38 15/03/15 3.047
Chapter 37 15/03/15 3.047
Chapter 36 15/03/15 3.046
Chapter 35 15/03/15 3.047
Chapter 34 15/03/15 3.045
Chapter 33 15/03/15 3.050
Chapter 32 15/03/15 3.046
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.047
Chapter 29 15/03/15 3.043
Chapter 27: - 028 15/03/15 3.058
Chapter 26 15/03/15 3.052
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 24 15/03/15 3.049
Chapter 22: - 023 15/03/15 3.045
Chapter 20: - 021 15/03/15 3.055
Chapter 18: - 019 15/03/15 3.046
Chapter 17 15/03/15 3.041
Chapter 15: - 016 15/03/15 3.070
Chapter 14 15/03/15 3.055
Chapter 13 15/03/15 3.048
Chapter 12 15/03/15 3.047
Chapter 10: - 011 15/03/15 3.065
Chapter 9 15/03/15 3.050
Chapter 8 15/03/15 3.043
Chapter 7 15/03/15 3.071
Chapter 6 15/03/15 3.048
Chapter 5 15/03/15 3.048
Chapter 4 15/03/15 3.047
Chapter 3 15/03/15 3.047
Chapter 2 15/03/15 3.049
Chapter 1 15/03/15 3.052
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch