Witch Hunter - Thơ Săn Phù Thủy

Witch Hunter - Thơ Săn Phù Thủy
Lượt xem: 21.317
Nội dung

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 163 08:34 05/10 3.084
Chapter 162 17:08 01/08 3.118
Chapter 161 14:56 31/07 3.121
Chapter 160 14:56 31/07 3.108
Chapter 159 14:57 30/07 3.119
Chapter 158 19:42 11/03 3.134
Chapter 157 21:30 22/02 3.146
Chapter 156 10:02 21/02 3.134
Chapter 155 13:19 20/02 3.145
Chapter 154 26/12/15 3.180
Chapter 153 20/10/15 3.165
Chapter 152 19/10/15 3.169
Chapter 151 15/08/15 3.161
Chapter 150 11/07/15 3.191
Chapter 149 11/07/15 3.131
Chapter 148 20/05/15 3.090
Chapter 147 19/05/15 3.099
Chapter 146 11/05/15 3.079
Chapter 145 11/05/15 3.100
Chapter 144 10/04/15 3.084
Chapter 143 21/03/15 3.088
Chapter 142 21/03/15 3.073
Chapter 141 21/03/15 3.080
Chapter 140 21/03/15 3.101
Chapter 139 21/03/15 3.068
Chapter 138 21/03/15 3.103
Chapter 137 21/03/15 3.088
Chapter 136 21/03/15 3.086
Chapter 121 10/04/15 3.081
Chapter 120 10/04/15 3.088
Chapter 119 10/04/15 3.077
Chapter 118 10/04/15 3.071
Chapter 117 10/04/15 3.095
Chapter 116 10/04/15 3.076
Chapter 115 10/04/15 3.091
Chapter 114 10/04/15 3.070
Chapter 113 21/03/15 3.093
Chapter 112 15/03/15 3.096
Chapter 111 15/03/15 3.078
Chapter 110 15/03/15 3.101
Chapter 109 15/03/15 3.099
Chapter 108 15/03/15 3.086
Chapter 107 15/03/15 3.075
Chapter 106 15/03/15 3.083
Chapter 105 15/03/15 3.107
Chapter 104 15/03/15 3.084
Chapter 103 15/03/15 3.095
Chapter 102 15/03/15 3.080
Chapter 101 15/03/15 3.084
Chapter 100 15/03/15 3.100
Chapter 99 15/03/15 3.103
Chapter 98 15/03/15 3.104
Chapter 97 15/03/15 3.080
Chapter 96 15/03/15 3.084
Chapter 95 15/03/15 3.074
Chapter 94 15/03/15 3.071
Chapter 93 15/03/15 3.096
Chapter 92 15/03/15 3.086
Chapter 91 15/03/15 3.072
Chapter 90 21/03/15 3.096
Chapter 89 21/03/15 3.067
Chapter 88 21/03/15 3.061
Chapter 87 21/03/15 3.078
Chapter 86 21/03/15 3.079
Chapter 85 21/03/15 3.057
Chapter 84 21/03/15 3.058
Chapter 83 21/03/15 3.055
Chapter 82 21/03/15 3.058
Chapter 81 21/03/15 3.065
Chapter 80 21/03/15 3.066
Chapter 79 21/03/15 3.055
Chapter 78 21/03/15 3.059
Chapter 77 21/03/15 3.062
Chapter 76 21/03/15 3.084
Chapter 75 21/03/15 3.092
Chapter 74 21/03/15 3.082
Chapter 73 21/03/15 3.059
Chapter 72 21/03/15 3.103
Chapter 71 21/03/15 3.083
Chapter 70 21/03/15 3.058
Chapter 69 21/03/15 3.056
Chapter 68 21/03/15 3.059
Chapter 67 21/03/15 3.053
Chapter 66 21/03/15 3.057
Chapter 65 21/03/15 3.055
Chapter 64 21/03/15 3.068
Chapter 63 21/03/15 3.053
Chapter 62 21/03/15 3.076
Chapter 61 21/03/15 3.064
Chapter 60 21/03/15 3.059
Chapter 59 21/03/15 3.073
Chapter 58 21/03/15 3.055
Chapter 57 21/03/15 3.056
Chapter 56 21/03/15 3.047
Chapter 55 21/03/15 3.053
Chapter 54 21/03/15 3.061
Chapter 53 21/03/15 3.053
Chapter 52 21/03/15 3.069
Chapter 51 21/03/15 3.060
Chapter 50 21/03/15 3.050
Chapter 49 21/03/15 3.071
Chapter 48 21/03/15 3.048
Chapter 47 21/03/15 3.054
Chapter 46 21/03/15 3.049
Chapter 45 21/03/15 3.048
Chapter 44 21/03/15 3.046
Chapter 43 21/03/15 3.069
Chapter 42 21/03/15 3.061
Chapter 41 21/03/15 3.063
Chapter 40 21/03/15 3.071
Chapter 39 21/03/15 3.067
Chapter 38 21/03/15 3.050
Chapter 37 21/03/15 3.045
Chapter 36 21/03/15 3.065
Chapter 35 21/03/15 3.072
Chapter 34 21/03/15 3.065
Chapter 33 21/03/15 3.051
Chapter 32 21/03/15 3.058
Chapter 31 21/03/15 3.055
Chapter 30 21/03/15 3.062
Chapter 29 21/03/15 3.051
Chapter 28 21/03/15 3.073
Chapter 27 21/03/15 3.067
Chapter 26 21/03/15 3.052
Chapter 25 21/03/15 3.061
Chapter 24 21/03/15 3.074
Chapter 23 21/03/15 3.053
Chapter 22 21/03/15 3.058
Chapter 21 21/03/15 3.050
Chapter 20 21/03/15 3.071
Chapter 19 21/03/15 3.048
Chapter 18 21/03/15 3.052
Chapter 17 21/03/15 3.070
Chapter 16 21/03/15 3.100
Chapter 15: - Chap 090 15/03/15 3.063
Chapter 15: - Chap 089 15/03/15 3.064
Chapter 15: - Chap 088 15/03/15 3.064
Chapter 15: - Chap 087 15/03/15 3.061
Chapter 15: - Chap 086 15/03/15 3.075
Chapter 15: - Chap 085 15/03/15 3.058
Chapter 15: - Chap 084 15/03/15 3.055
Chapter 15: - Chap 083 15/03/15 3.058
Chapter 15: - Chap 082 15/03/15 3.074
Chapter 15: - Chap 081 15/03/15 3.081
Chapter 14: - Chap 080 15/03/15 3.059
Chapter 14: - Chap 079 15/03/15 3.058
Chapter 14: - Chap 078 15/03/15 3.060
Chapter 14: - Chap 077 15/03/15 3.057
Chapter 14: - Chap 076 15/03/15 3.060
Chapter 14: - Chap 075 15/03/15 3.075
Chapter 14: - Chap 074 15/03/15 3.062
Chapter 13: - Chap 073 15/03/15 3.074
Chapter 13: - Chap 072 15/03/15 3.060
Chapter 13: - Chap 071 15/03/15 3.078
Chapter 13: - Chap 070 15/03/15 3.061
Chapter 13: - Chap 069 15/03/15 3.081
Chapter 13: - Chap 068 15/03/15 3.063
Chapter 13: - Chap 067 15/03/15 3.063
Chapter 12: - Chap 066 15/03/15 3.081
Chapter 12: - Chap 065 - Sự thật (2) 15/03/15 3.061
Chapter 12: - Chap 064 - Suy sụp 15/03/15 3.062
Chapter 12: - Chap 063 - Sự thật 15/03/15 3.061
Chapter 12: - Chap 062 - 2 năm 15/03/15 3.079
Chapter 12: - Chap 061- Sát thủ và bông ho ... 15/03/15 3.061
Chapter 12: - Chap 060 - Thích khách 15/03/15 3.078
Chapter 12: - Chap 059 - Hồi kết thúc 15/03/15 3.063
Chapter 11: - Chap 058 - Huynh đệ tương tà ... 15/03/15 3.065
Chapter 11: - Chap 057 - Thiên thần của đấ ... 15/03/15 3.065
Chapter 11: - Chap 056 - Một Visul khác 15/03/15 3.082
Chapter 11: - Chap 055 - Kẻ điều khiển rối ... 15/03/15 3.077
Chapter 11: - Chap 054 - Ân huệ và sự báo ... 15/03/15 3.075
Chapter 11: - Chap 053 - Kaizer Fist 15/03/15 3.064
Chapter 10: - Chap 052 - Vị vua nào sẽ trư ... 15/03/15 3.065
Chapter 10: - Chap 051 - Tham vọng 15/03/15 3.066
Chapter 10: - Chap 050 - Lời đề nghị ... 15/03/15 3.090
Chapter 10: - Chap 049 - Sự trở về 15/03/15 3.069
Chapter 10: - Chap 048 - Hoàn thành sự thố ... 15/03/15 3.093
Chapter 10: - Chap 047 - Sự thật bị hiểu ... 15/03/15 3.077
Chapter 9: - Chap 045 - Quả trứng cho &qu ... 15/03/15 3.071
Chapter 9: - Chap 044 - Sự lựa chọn 15/03/15 3.072
Chapter 9: - Chap 043 - Kí ức bị quên lãn ... 15/03/15 3.089
Chapter 9: - Chap 042 - Người quan trọng ... 15/03/15 3.069
Chapter 9: - Chap 041- Nguồn cung cấp man ... 15/03/15 3.089
Chapter 9: - Chap 040 - Sức mạnh khác biệ ... 15/03/15 3.088
Chapter 9: - Chap 039 - Tư cách 15/03/15 3.073
Chapter 8: - Chap 038 - Cuộc tấn công của ... 15/03/15 3.080
Chapter 8: - Chap 037 - Hội hiệp sĩ bàn t ... 15/03/15 3.071
Chapter 8: - Chap 036 - Sorella 15/03/15 3.078
Chapter 8: - Chap 035 - Chiến binh thần t ... 15/03/15 3.081
Chapter 8: - Chap 034 - Sự tương thích củ ... 15/03/15 3.076
Chapter 8: - Chap 033 - Giới hạn 15/03/15 3.076
Chapter 8: - Chap 032 - Tuyết rơi đi nào ... 15/03/15 3.081
Chapter 7: - Chap 031 - Bài ca Moirae 15/03/15 3.088
Chapter 7: - Chap 030 - Những bông hồng b ... 15/03/15 3.104
Chapter 7: - Chap 029 - Điều mà tôi không ... 15/03/15 3.103
Chapter 7: - Chap 028 - Hội ngộ 15/03/15 3.078
Chapter 7: - Chap 027 - Kẻ phản bội 15/03/15 3.078
Chapter 7: - Chap 026 - Quyền chiến đấu ... 15/03/15 3.079
Chapter 7: - Chap 025 - Địa ngục 15/03/15 3.092
Chapter 6: - Chap 024 - Trí thông minh củ ... 15/03/15 3.082
Chapter 6: - Chap 023 - White class 15/03/15 3.126
Chapter 6: - Chap 022 - Chìa khóa 15/03/15 3.099
Chapter 6: - Chap 021 - Chi viện 15/03/15 3.089
Chapter 5: - Chap 020 - Ý nghĩa khi trở t ... 15/03/15 3.087
Chapter 5: - Chap 019 - Vụ ám sát 15/03/15 3.088
Chapter 5: - Chap 018 - Mặt trời, mặt tră ... 15/03/15 3.089
Chapter 5: - Chap 017 - Phù thủy không tồ ... 15/03/15 3.117
Chapter 4: - Chap 016 - Giao ước của sự h ... 15/03/15 3.111
Chapter 4: - Chap 015 - Game over 15/03/15 3.109
Chapter 4: - Chap 014 - Ma thuật không gi ... 15/03/15 3.118
Chapter 4: - Chap 013 - Sức mạnh và tốc đ ... 15/03/15 3.100
Chapter 3: - Chap 012 - Sự ngăn chặn 15/03/15 3.114
Chapter 3: - Chap 011 - Khu vườn bí mật ... 15/03/15 3.118
Chapter 3: - Chap 010 - Bằng chứng 15/03/15 3.105
Chapter 3: - Chap 009 - Nhà ga 15/03/15 3.154
Chapter 2: - Chap 008 - Supporter của con ... 15/03/15 3.123
Chapter 2: - Chap 007 - Phù thủy thứ 2 ... 15/03/15 3.124
Chapter 2: - Chap 006 - Nắm đấm siêu tốc ... 15/03/15 3.180
Chapter 2: - Chap 005 - The red thread - ... 15/03/15 3.146
Chapter 1: - Chap 004 - Bóng tối địa ngục ... 15/03/15 3.158
Chapter 1: - Chap 003 - Thợ săn phù thủy ... 15/03/15 3.157
Chapter 1: - Chap 002 - Help 15/03/15 3.163
Chapter 1: - Chap 001 - Cô phù thủy tự ph ... 15/03/15 3.217
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
duyanh 11:49 05/10Chapter 163Báo vi phạm
da
AuthorTrả lời
g 18:52 31/07Chapter 161Báo vi phạm
AuthorTrả lời
minhducto 13:32 21/02Báo vi phạm
 2chap/ngày

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch