Wolf Guy - Wolfen Crest

Wolf Guy - Wolfen Crest
Nội dung

Cô Aoshika không những vừa li hôn mà còn là một giáo viên bị coi thường trong trường học mà cô đang công tác. Nhưng trong một lần say chếnh choáng, bất hạnh đã đẩy cô trở thành người đầu tiên chứng kiến các cuộc tấn công tàn bạo và giết chóc của một thiếu niên. Tuy nhiên, sau khi ngất và tỉnh lại, cô đã phát hiện ra rằng những tên tham gia tấn công chàng thiếu niên kia, tất cả họ, đã bị thương nghiêm trọng.

Bất ngờ hơn nữa, vào ngày hôm sau, cô phát hiện ra rằng, không chỉ chàng thiếu niên trẻ Akira cô gặp vào đêm hôm đó còn sống, mà bây giờ còn là học sinh mới chuyển đến và thuộc lớp cô chủ nhiệm.

Câu chuyện li kì bắt đầu tại đây...

Mời bạn đọc tham gia ủng hộ truyện mới và đầy hấp dẫn

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 117 17/03/15 3.425
Chapter 116 17/03/15 3.221
Chapter 115 17/03/15 3.179
Chapter 114 17/03/15 3.163
Chapter 113 17/03/15 3.185
Chapter 112 17/03/15 3.200
Chapter 111 17/03/15 3.181
Chapter 110 17/03/15 3.183
Chapter 109 17/03/15 3.201
Chapter 108 17/03/15 3.221
Chapter 107 17/03/15 3.189
Chapter 106 17/03/15 3.178
Chapter 105 17/03/15 3.186
Chapter 104 17/03/15 3.180
Chapter 103 17/03/15 3.198
Chapter 102 17/03/15 3.173
Chapter 101 17/03/15 3.209
Chapter 100 17/03/15 3.192
Chapter 99 17/03/15 3.183
Chapter 98 17/03/15 3.195
Chapter 97 17/03/15 3.181
Chapter 96 17/03/15 3.334
Chapter 95 17/03/15 3.170
Chapter 94 17/03/15 3.180
Chapter 93 17/03/15 3.168
Chapter 92 17/03/15 3.146
Chapter 91 17/03/15 3.179
Chapter 90 17/03/15 3.207
Chapter 89 17/03/15 3.194
Chapter 88 17/03/15 3.175
Chapter 87 17/03/15 3.164
Chapter 86 17/03/15 3.178
Chapter 85 17/03/15 3.175
Chapter 84 17/03/15 3.174
Chapter 83 17/03/15 3.153
Chapter 82 17/03/15 3.189
Chapter 81 17/03/15 3.193
Chapter 80 17/03/15 3.294
Chapter 79 17/03/15 3.200
Chapter 78 17/03/15 3.228
Chapter 77 17/03/15 3.234
Chapter 76 17/03/15 3.335
Chapter 75 17/03/15 3.213
Chapter 74 17/03/15 3.207
Chapter 73 17/03/15 3.201
Chapter 72 17/03/15 3.181
Chapter 71 17/03/15 3.209
Chapter 70 17/03/15 3.218
Chapter 69 17/03/15 3.188
Chapter 68 17/03/15 3.193
Chapter 67 17/03/15 3.197
Chapter 66 17/03/15 3.172
Chapter 65 17/03/15 3.178
Chapter 64 17/03/15 3.166
Chapter 63 17/03/15 3.172
Chapter 62 17/03/15 3.168
Chapter 61 17/03/15 3.162
Chapter 60 17/03/15 3.170
Chapter 59 17/03/15 3.185
Chapter 58 17/03/15 3.172
Chapter 57 17/03/15 3.168
Chapter 56 17/03/15 3.167
Chapter 55 17/03/15 3.173
Chapter 54 17/03/15 3.176
Chapter 53 17/03/15 3.163
Chapter 52 17/03/15 3.179
Chapter 51 17/03/15 3.183
Chapter 50 17/03/15 3.184
Chapter 49 17/03/15 3.187
Chapter 48 17/03/15 3.175
Chapter 47 17/03/15 3.178
Chapter 46 17/03/15 3.181
Chapter 45 17/03/15 3.173
Chapter 44 17/03/15 3.171
Chapter 43 17/03/15 3.194
Chapter 42 17/03/15 3.184
Chapter 41 17/03/15 3.170
Chapter 40 17/03/15 3.194
Chapter 39 17/03/15 3.178
Chapter 38 17/03/15 3.177
Chapter 37 17/03/15 3.178
Chapter 36 17/03/15 3.182
Chapter 35 17/03/15 3.176
Chapter 34 17/03/15 3.174
Chapter 33 17/03/15 3.187
Chapter 32 17/03/15 3.175
Chapter 31 17/03/15 3.252
Chapter 30 17/03/15 3.209
Chapter 29 17/03/15 3.165
Chapter 28 17/03/15 3.161
Chapter 27 17/03/15 3.166
Chapter 26 17/03/15 3.183
Chapter 25 17/03/15 3.185
Chapter 24 17/03/15 3.167
Chapter 23 17/03/15 3.162
Chapter 22 17/03/15 3.158
Chapter 21 17/03/15 3.173
Chapter 20 17/03/15 3.181
Chapter 19 17/03/15 3.183
Chapter 18 17/03/15 3.175
Chapter 17 17/03/15 3.173
Chapter 16 17/03/15 3.187
Chapter 15 17/03/15 3.179
Chapter 14 17/03/15 3.179
Chapter 13 17/03/15 3.174
Chapter 12 17/03/15 3.174
Chapter 11 17/03/15 3.168
Chapter 10 17/03/15 3.173
Chapter 9 17/03/15 3.197
Chapter 8 17/03/15 3.166
Chapter 7 17/03/15 3.185
Chapter 6 17/03/15 3.164
Chapter 5 17/03/15 3.172
Chapter 4 17/03/15 3.176
Chapter 3 17/03/15 3.191
Chapter 2 17/03/15 3.225
Chapter 1 17/03/15 3.494
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch