xXx Holic

xXx Holic
Lượt xem: 7.891
Nội dung

Yuuko là một phù thuỷ có thể thực hiện những nguyện vọng của mọi người, nhưng để đổi lại người đó phải trả một cái giá tương xứng. Watanuki Kimihiro, cậu nam sinh có khả năng đặc biệt "nhìn thấy những gì người bình thường ko thể thấy", đã "tình cờ" gặp được Yuuko và cô hứa sẽ "giải quyết" những linh hồn ma quỷ đeo bám cậu. Cái giá phải trả của Watanuki là đến giúp việc trong cửa tiệm của cô Yuuko và giúp cô thực hiện những nguyện vọng của khách hàng.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 213 21/03/15 3.135
Chapter 212 21/03/15 3.072
Chapter 211 21/03/15 3.066
Chapter 210 21/03/15 3.041
Chapter 209 21/03/15 3.033
Chapter 208 21/03/15 3.044
Chapter 207 21/03/15 3.052
Chapter 206 21/03/15 3.037
Chapter 205 21/03/15 3.047
Chapter 204 21/03/15 3.035
Chapter 203 21/03/15 3.040
Chapter 202 21/03/15 3.039
Chapter 201 21/03/15 3.033
Chapter 200 21/03/15 3.037
Chapter 199 21/03/15 3.038
Chapter 198 21/03/15 3.039
Chapter 197 21/03/15 3.030
Chapter 196 21/03/15 3.036
Chapter 195 21/03/15 3.037
Chapter 194 21/03/15 3.041
Chapter 193 21/03/15 3.034
Chapter 192 21/03/15 3.039
Chapter 191 21/03/15 3.045
Chapter 190 21/03/15 3.033
Chapter 189 21/03/15 3.035
Chapter 188 21/03/15 3.043
Chapter 187 21/03/15 3.036
Chapter 186 21/03/15 3.036
Chapter 185 21/03/15 3.041
Chapter 184 21/03/15 3.036
Chapter 183 21/03/15 3.034
Chapter 182 21/03/15 3.032
Chapter 181 21/03/15 3.039
Chapter 180 21/03/15 3.045
Chapter 179 21/03/15 3.037
Chapter 178 21/03/15 3.035
Chapter 177 21/03/15 3.033
Chapter 176 21/03/15 3.033
Chapter 175 21/03/15 3.035
Chapter 174 21/03/15 3.032
Chapter 173 21/03/15 3.033
Chapter 172 21/03/15 3.032
Chapter 171 21/03/15 3.037
Chapter 170 21/03/15 3.033
Chapter 169 21/03/15 3.042
Chapter 168 21/03/15 3.046
Chapter 167 21/03/15 3.043
Chapter 132 21/03/15 3.047
Chapter 131 21/03/15 3.041
Chapter 130 21/03/15 3.041
Chapter 129 21/03/15 3.032
Chapter 128 21/03/15 3.038
Chapter 127 21/03/15 3.036
Chapter 126 21/03/15 3.028
Chapter 125 21/03/15 3.029
Chapter 124 21/03/15 3.037
Chapter 123 21/03/15 3.034
Chapter 122 21/03/15 3.030
Chapter 121 21/03/15 3.035
Chapter 120 21/03/15 3.058
Chapter 119 21/03/15 3.037
Chapter 118 21/03/15 3.040
Chapter 117 21/03/15 3.044
Chapter 116 21/03/15 3.051
Chapter 115 21/03/15 3.041
Chapter 114 21/03/15 3.036
Chapter 113 21/03/15 3.036
Chapter 112 21/03/15 3.045
Chapter 111 21/03/15 3.035
Chapter 110 21/03/15 3.047
Chapter 109 21/03/15 3.052
Chapter 44 03/05/16 3.017
Chapter 43 21/03/15 3.041
Chapter 42 21/03/15 3.037
Chapter 41 21/03/15 3.037
Chapter 40 21/03/15 3.038
Chapter 39 21/03/15 3.038
Chapter 38 21/03/15 3.052
Chapter 37 21/03/15 3.049
Chapter 36 21/03/15 3.042
Chapter 35 21/03/15 3.040
Chapter 34 21/03/15 3.050
Chapter 33 21/03/15 3.050
Chapter 32 21/03/15 3.043
Chapter 31 21/03/15 3.038
Chapter 30 21/03/15 3.041
Chapter 29 21/03/15 3.035
Chapter 28 21/03/15 3.069
Chapter 27 21/03/15 3.036
Chapter 26 21/03/15 3.037
Chapter 25 21/03/15 3.035
Chapter 24 21/03/15 3.036
Chapter 23 21/03/15 3.051
Chapter 22 21/03/15 3.034
Chapter 21 21/03/15 3.035
Chapter 20 21/03/15 3.041
Chapter 19 21/03/15 3.034
Chapter 18 21/03/15 3.034
Chapter 17 21/03/15 3.034
Chapter 16 21/03/15 3.042
Chapter 15 21/03/15 3.044
Chapter 14 21/03/15 3.039
Chapter 13 21/03/15 3.051
Chapter 12 21/03/15 3.046
Chapter 11 21/03/15 3.056
Chapter 10 21/03/15 3.045
Chapter 9 21/03/15 3.056
Chapter 8 21/03/15 3.048
Chapter 7 21/03/15 3.041
Chapter 6 21/03/15 3.070
Chapter 5 21/03/15 3.064
Chapter 4 21/03/15 3.045
Chapter 3 21/03/15 3.049
Chapter 2 21/03/15 3.056
Chapter 1 21/03/15 3.134
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch