Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Lượt xem: 13.371
Nội dung

Ỷ thiên (nương tựa vào trời) là tên của một thanh bảo kiếm. 'Trời' từ xưa đến nay vốn là một khái niệm siêu thực, tượng trưng cho ý muốn của nhân dân. Ỷ thiên như vậy còn có nghĩa là nương tựa vào nhân dân. Đồ long (giết rồng) là tên một thanh bảo đao. 'Rồng' trong văn hóa phong kiến phương đông luôn là biểu tượng của vua chúa, của bộ máy cai trị quyền lực. Như vậy, 'Ỷ thiên đồ long ký' chính là câu chuyện kể về việc dựa vào sức mạnh của nhân dân để diệt trừ một đế quốc cai trị tàn bạo. Chúng tôi xin được gọi tác phẩm này là một thiên anh hùng ca của chủ nghĩa yêu nước.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 31/12/15 3.154
Chapter 99 14/12/15 3.134
Chapter 98 07/12/15 3.140
Chapter 97 01/12/15 3.112
Chapter 96 24/11/15 3.114
Chapter 95 17/11/15 3.123
Chapter 94 09/11/15 3.129
Chapter 93 03/11/15 3.114
Chapter 92 27/10/15 3.111
Chapter 91 27/10/15 3.076
Chapter 90 18/10/15 3.135
Chapter 89 29/09/15 3.113
Chapter 88 29/09/15 3.105
Chapter 87 25/09/15 3.137
Chapter 86 25/09/15 3.097
Chapter 85 03/09/15 3.109
Chapter 84 03/09/15 3.103
Chapter 83 03/09/15 3.101
Chapter 82 03/09/15 3.095
Chapter 81 03/09/15 3.083
Chapter 80 03/09/15 3.067
Chapter 79 03/09/15 3.085
Chapter 78 03/09/15 3.084
Chapter 77 03/09/15 3.076
Chapter 76: Sư Vương Tranh Bá 28/06/15 3.131
Chapter 75: Tái Chiến Tam Thần Tăng 28/06/15 3.115
Chapter 74: Đối Chiến 11/06/15 3.099
Chapter 73 09/06/15 3.077
Chapter 72 04/06/15 3.059
Chapter 71 01/06/15 3.060
Chapter 70 01/06/15 3.061
Chapter 69 01/06/15 3.056
Chapter 68 01/06/15 3.059
Chapter 67 01/06/15 3.059
Chapter 66 07/05/15 3.094
Chapter 65 07/05/15 3.102
Chapter 64 07/05/15 3.068
Chapter 63 17/04/15 3.094
Chapter 62 15/04/15 3.082
Chapter 61 15/04/15 3.073
Chapter 60 23/03/15 3.099
Chapter 59 23/03/15 3.094
Chapter 58 17/03/15 3.082
Chapter 57 17/03/15 3.098
Chapter 56 15/03/15 3.100
Chapter 55 15/03/15 3.077
Chapter 54 15/03/15 3.122
Chapter 53 15/03/15 3.163
Chapter 52 15/03/15 3.090
Chapter 51: Võ Đang Kinh Biến 15/03/15 3.091
Chapter 50 15/03/15 3.086
Chapter 49 15/03/15 3.081
Chapter 48 15/03/15 3.095
Chapter 47 15/03/15 3.063
Chapter 46 15/03/15 3.110
Chapter 45 15/03/15 3.147
Chapter 44 15/03/15 3.088
Chapter 43 15/03/15 3.070
Chapter 42 15/03/15 3.093
Chapter 41 15/03/15 3.159
Chapter 40 15/03/15 3.119
Chapter 39 15/03/15 3.112
Chapter 38 15/03/15 3.116
Chapter 37 15/03/15 3.103
Chapter 36 15/03/15 3.110
Chapter 35 15/03/15 3.098
Chapter 34 15/03/15 3.138
Chapter 33 15/03/15 3.136
Chapter 32 15/03/15 3.141
Chapter 31 15/03/15 3.106
Chapter 30 15/03/15 3.124
Chapter 29 15/03/15 3.097
Chapter 28 15/03/15 3.138
Chapter 27 15/03/15 3.139
Chapter 26 15/03/15 3.131
Chapter 25 15/03/15 3.140
Chapter 24 15/03/15 3.125
Chapter 23 15/03/15 3.125
Chapter 22 15/03/15 3.138
Chapter 21 15/03/15 3.126
Chapter 20 15/03/15 3.144
Chapter 19 15/03/15 3.121
Chapter 18 15/03/15 3.135
Chapter 17 15/03/15 3.087
Chapter 16 15/03/15 3.100
Chapter 15 15/03/15 3.097
Chapter 14 15/03/15 3.113
Chapter 13 15/03/15 3.089
Chapter 12 15/03/15 3.107
Chapter 11 15/03/15 3.091
Chapter 10 15/03/15 3.106
Chapter 9 15/03/15 3.090
Chapter 8 15/03/15 3.070
Chapter 7 15/03/15 3.082
Chapter 6 15/03/15 3.084
Chapter 5 15/03/15 3.094
Chapter 4 15/03/15 3.094
Chapter 3 15/03/15 3.093
Chapter 2 15/03/15 3.085
Chapter 1 15/03/15 3.133
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch