Yaiba

Yaiba
Lượt xem: 14.045
Nội dung

Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một cậu bé tên Kurogane Yaiba. Yaiba sống với cha trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255 15/03/15 3.105
Chapter 254 15/03/15 3.075
Chapter 253 15/03/15 3.072
Chapter 252 15/03/15 3.055
Chapter 251 15/03/15 3.044
Chapter 250 15/03/15 3.051
Chapter 249 15/03/15 3.045
Chapter 248 15/03/15 3.053
Chapter 247 15/03/15 3.051
Chapter 246 15/03/15 3.078
Chapter 245 15/03/15 3.059
Chapter 244 15/03/15 3.049
Chapter 243 15/03/15 3.042
Chapter 242 15/03/15 3.058
Chapter 241 15/03/15 3.053
Chapter 240 15/03/15 3.054
Chapter 239 15/03/15 3.060
Chapter 238 15/03/15 3.047
Chapter 237 15/03/15 3.046
Chapter 236 15/03/15 3.049
Chapter 235 15/03/15 3.048
Chapter 234 15/03/15 3.040
Chapter 233 15/03/15 3.041
Chapter 232 15/03/15 3.043
Chapter 231 15/03/15 3.037
Chapter 230 15/03/15 3.044
Chapter 229 15/03/15 3.054
Chapter 228 15/03/15 3.041
Chapter 227 15/03/15 3.043
Chapter 226 15/03/15 3.041
Chapter 225 15/03/15 3.050
Chapter 224 15/03/15 3.048
Chapter 223 15/03/15 3.037
Chapter 222 15/03/15 3.053
Chapter 221 15/03/15 3.054
Chapter 220 15/03/15 3.043
Chapter 219 15/03/15 3.051
Chapter 218 15/03/15 3.033
Chapter 217 15/03/15 3.036
Chapter 216 15/03/15 3.043
Chapter 215 15/03/15 3.046
Chapter 214 15/03/15 3.035
Chapter 213 15/03/15 3.096
Chapter 212 15/03/15 3.032
Chapter 211 15/03/15 3.030
Chapter 210 15/03/15 3.036
Chapter 209 15/03/15 3.030
Chapter 208 15/03/15 3.039
Chapter 207 15/03/15 3.032
Chapter 206 15/03/15 3.039
Chapter 205 15/03/15 3.032
Chapter 204 15/03/15 3.031
Chapter 203 15/03/15 3.032
Chapter 202 15/03/15 3.032
Chapter 201 15/03/15 3.030
Chapter 200 15/03/15 3.032
Chapter 199 15/03/15 3.031
Chapter 198 15/03/15 3.030
Chapter 197 15/03/15 3.032
Chapter 196 15/03/15 3.032
Chapter 195 15/03/15 3.035
Chapter 194 15/03/15 3.032
Chapter 193 15/03/15 3.030
Chapter 192 15/03/15 3.026
Chapter 191 15/03/15 3.025
Chapter 190 15/03/15 3.024
Chapter 189 15/03/15 3.025
Chapter 188 15/03/15 3.028
Chapter 187 15/03/15 3.032
Chapter 186 15/03/15 3.028
Chapter 185 15/03/15 3.021
Chapter 184 15/03/15 3.023
Chapter 183 15/03/15 3.050
Chapter 181 15/03/15 3.025
Chapter 180 15/03/15 3.023
Chapter 179 15/03/15 3.022
Chapter 178 15/03/15 3.026
Chapter 177 15/03/15 3.026
Chapter 176 15/03/15 3.023
Chapter 175 15/03/15 3.022
Chapter 174 15/03/15 3.028
Chapter 173 15/03/15 3.049
Chapter 172 15/03/15 3.030
Chapter 171 15/03/15 3.031
Chapter 170 15/03/15 3.021
Chapter 169 15/03/15 3.024
Chapter 167 15/03/15 3.025
Chapter 166 15/03/15 3.024
Chapter 165 15/03/15 3.023
Chapter 164 15/03/15 3.024
Chapter 163 15/03/15 3.022
Chapter 162 15/03/15 3.026
Chapter 161 15/03/15 3.023
Chapter 160 15/03/15 3.025
Chapter 159 15/03/15 3.022
Chapter 158 15/03/15 3.025
Chapter 157 15/03/15 3.025
Chapter 156 15/03/15 3.035
Chapter 155 15/03/15 3.023
Chapter 154 15/03/15 3.033
Chapter 153 15/03/15 3.035
Chapter 152 15/03/15 3.022
Chapter 151 15/03/15 3.023
Chapter 150 15/03/15 3.038
Chapter 149 15/03/15 3.031
Chapter 148 15/03/15 3.023
Chapter 147 15/03/15 3.020
Chapter 146 15/03/15 3.029
Chapter 145 15/03/15 3.026
Chapter 144 15/03/15 3.022
Chapter 143 15/03/15 3.024
Chapter 142 15/03/15 3.024
Chapter 141 15/03/15 3.026
Chapter 140 15/03/15 3.027
Chapter 139 15/03/15 3.024
Chapter 138 15/03/15 3.026
Chapter 137 15/03/15 3.025
Chapter 136 15/03/15 3.024
Chapter 135 15/03/15 3.026
Chapter 134 15/03/15 3.044
Chapter 131 15/03/15 3.039
Chapter 130 15/03/15 3.045
Chapter 129 15/03/15 3.043
Chapter 128 15/03/15 3.082
Chapter 127 15/03/15 3.064
Chapter 126 15/03/15 3.038
Chapter 125 15/03/15 3.104
Chapter 124 15/03/15 3.043
Chapter 123 15/03/15 3.041
Chapter 122 15/03/15 3.040
Chapter 121 15/03/15 3.041
Chapter 120 15/03/15 3.056
Chapter 119 15/03/15 3.042
Chapter 118 15/03/15 3.042
Chapter 117 15/03/15 3.043
Chapter 116 15/03/15 3.045
Chapter 115 15/03/15 3.046
Chapter 114 15/03/15 3.043
Chapter 113 15/03/15 3.052
Chapter 112 15/03/15 3.046
Chapter 111 15/03/15 3.043
Chapter 110 15/03/15 3.042
Chapter 109 15/03/15 3.046
Chapter 108 15/03/15 3.046
Chapter 107 15/03/15 3.043
Chapter 106 15/03/15 3.044
Chapter 105 15/03/15 3.049
Chapter 104 15/03/15 3.046
Chapter 103 15/03/15 3.047
Chapter 102 15/03/15 3.048
Chapter 101 15/03/15 3.042
Chapter 100 15/03/15 3.046
Chapter 99 15/03/15 3.061
Chapter 98 15/03/15 3.044
Chapter 97 15/03/15 3.063
Chapter 96 15/03/15 3.050
Chapter 95 15/03/15 3.048
Chapter 94 15/03/15 3.048
Chapter 93 15/03/15 3.053
Chapter 92 15/03/15 3.070
Chapter 91 15/03/15 3.053
Chapter 90 15/03/15 3.051
Chapter 89 15/03/15 3.043
Chapter 88 15/03/15 3.042
Chapter 87 15/03/15 3.043
Chapter 86 15/03/15 3.041
Chapter 85 15/03/15 3.047
Chapter 84 15/03/15 3.043
Chapter 83 15/03/15 3.048
Chapter 82 15/03/15 3.051
Chapter 81 15/03/15 3.051
Chapter 80 15/03/15 3.048
Chapter 79 15/03/15 3.043
Chapter 78 15/03/15 3.044
Chapter 77 15/03/15 3.056
Chapter 76 15/03/15 3.054
Chapter 75 15/03/15 3.048
Chapter 74 15/03/15 3.047
Chapter 73 15/03/15 3.078
Chapter 72 15/03/15 3.048
Chapter 71 15/03/15 3.060
Chapter 70 15/03/15 3.048
Chapter 69 15/03/15 3.044
Chapter 68 15/03/15 3.047
Chapter 67 15/03/15 3.049
Chapter 66 15/03/15 3.046
Chapter 65 15/03/15 3.041
Chapter 64 15/03/15 3.045
Chapter 63 15/03/15 3.043
Chapter 62 15/03/15 3.041
Chapter 61 15/03/15 3.044
Chapter 60 15/03/15 3.052
Chapter 59 15/03/15 3.049
Chapter 58 15/03/15 3.042
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.044
Chapter 55 15/03/15 3.047
Chapter 54 15/03/15 3.040
Chapter 53 15/03/15 3.045
Chapter 52 15/03/15 3.046
Chapter 51 15/03/15 3.043
Chapter 50 15/03/15 3.056
Chapter 49 15/03/15 3.052
Chapter 48 15/03/15 3.048
Chapter 47 15/03/15 3.053
Chapter 46 15/03/15 3.049
Chapter 45 15/03/15 3.048
Chapter 44 15/03/15 3.049
Chapter 43 15/03/15 3.049
Chapter 42 15/03/15 3.049
Chapter 41 15/03/15 3.072
Chapter 40 15/03/15 3.054
Chapter 39 15/03/15 3.048
Chapter 38 15/03/15 3.045
Chapter 37 15/03/15 3.044
Chapter 36 15/03/15 3.049
Chapter 35 15/03/15 3.052
Chapter 34 15/03/15 3.049
Chapter 33 15/03/15 3.047
Chapter 32 15/03/15 3.053
Chapter 31 15/03/15 3.049
Chapter 30 15/03/15 3.050
Chapter 29 15/03/15 3.056
Chapter 28 15/03/15 3.052
Chapter 27 15/03/15 3.054
Chapter 26 15/03/15 3.047
Chapter 25 15/03/15 3.052
Chapter 24 15/03/15 3.052
Chapter 23 15/03/15 3.053
Chapter 22 15/03/15 3.060
Chapter 21 15/03/15 3.067
Chapter 20 15/03/15 3.055
Chapter 19 15/03/15 3.065
Chapter 18 15/03/15 3.097
Chapter 17 15/03/15 3.057
Chapter 16 15/03/15 3.051
Chapter 15 15/03/15 3.050
Chapter 14 15/03/15 3.053
Chapter 13 15/03/15 3.056
Chapter 12 15/03/15 3.059
Chapter 11 15/03/15 3.058
Chapter 10 15/03/15 3.056
Chapter 9 15/03/15 3.065
Chapter 8 15/03/15 3.067
Chapter 7 15/03/15 3.059
Chapter 6 15/03/15 3.066
Chapter 5 15/03/15 3.060
Chapter 4 15/03/15 3.065
Chapter 3 15/03/15 3.074
Chapter 2 15/03/15 3.085
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch