Yaiba

Yaiba
Lượt xem: 15.498
Nội dung

Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một cậu bé tên Kurogane Yaiba. Yaiba sống với cha trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255 15/03/15 3.140
Chapter 254 15/03/15 3.094
Chapter 253 15/03/15 3.087
Chapter 252 15/03/15 3.066
Chapter 251 15/03/15 3.058
Chapter 250 15/03/15 3.060
Chapter 249 15/03/15 3.056
Chapter 248 15/03/15 3.063
Chapter 247 15/03/15 3.060
Chapter 246 15/03/15 3.092
Chapter 245 15/03/15 3.067
Chapter 244 15/03/15 3.055
Chapter 243 15/03/15 3.048
Chapter 242 15/03/15 3.063
Chapter 241 15/03/15 3.060
Chapter 240 15/03/15 3.063
Chapter 239 15/03/15 3.068
Chapter 238 15/03/15 3.053
Chapter 237 15/03/15 3.050
Chapter 236 15/03/15 3.055
Chapter 235 15/03/15 3.057
Chapter 234 15/03/15 3.047
Chapter 233 15/03/15 3.050
Chapter 232 15/03/15 3.052
Chapter 231 15/03/15 3.043
Chapter 230 15/03/15 3.053
Chapter 229 15/03/15 3.061
Chapter 228 15/03/15 3.046
Chapter 227 15/03/15 3.047
Chapter 226 15/03/15 3.043
Chapter 225 15/03/15 3.055
Chapter 224 15/03/15 3.054
Chapter 223 15/03/15 3.041
Chapter 222 15/03/15 3.060
Chapter 221 15/03/15 3.060
Chapter 220 15/03/15 3.050
Chapter 219 15/03/15 3.056
Chapter 218 15/03/15 3.040
Chapter 217 15/03/15 3.041
Chapter 216 15/03/15 3.056
Chapter 215 15/03/15 3.052
Chapter 214 15/03/15 3.041
Chapter 213 15/03/15 3.105
Chapter 212 15/03/15 3.036
Chapter 211 15/03/15 3.033
Chapter 210 15/03/15 3.038
Chapter 209 15/03/15 3.032
Chapter 208 15/03/15 3.041
Chapter 207 15/03/15 3.036
Chapter 206 15/03/15 3.041
Chapter 205 15/03/15 3.036
Chapter 204 15/03/15 3.033
Chapter 203 15/03/15 3.034
Chapter 202 15/03/15 3.035
Chapter 201 15/03/15 3.031
Chapter 200 15/03/15 3.036
Chapter 199 15/03/15 3.031
Chapter 198 15/03/15 3.034
Chapter 197 15/03/15 3.035
Chapter 196 15/03/15 3.033
Chapter 195 15/03/15 3.036
Chapter 194 15/03/15 3.034
Chapter 193 15/03/15 3.032
Chapter 192 15/03/15 3.028
Chapter 191 15/03/15 3.027
Chapter 190 15/03/15 3.026
Chapter 189 15/03/15 3.026
Chapter 188 15/03/15 3.029
Chapter 187 15/03/15 3.034
Chapter 186 15/03/15 3.030
Chapter 185 15/03/15 3.025
Chapter 184 15/03/15 3.024
Chapter 183 15/03/15 3.052
Chapter 181 15/03/15 3.028
Chapter 180 15/03/15 3.025
Chapter 179 15/03/15 3.023
Chapter 178 15/03/15 3.030
Chapter 177 15/03/15 3.030
Chapter 176 15/03/15 3.026
Chapter 175 15/03/15 3.022
Chapter 174 15/03/15 3.029
Chapter 173 15/03/15 3.056
Chapter 172 15/03/15 3.033
Chapter 171 15/03/15 3.033
Chapter 170 15/03/15 3.022
Chapter 169 15/03/15 3.027
Chapter 167 15/03/15 3.027
Chapter 166 15/03/15 3.027
Chapter 165 15/03/15 3.025
Chapter 164 15/03/15 3.025
Chapter 163 15/03/15 3.025
Chapter 162 15/03/15 3.028
Chapter 161 15/03/15 3.023
Chapter 160 15/03/15 3.028
Chapter 159 15/03/15 3.024
Chapter 158 15/03/15 3.027
Chapter 157 15/03/15 3.027
Chapter 156 15/03/15 3.041
Chapter 155 15/03/15 3.024
Chapter 154 15/03/15 3.037
Chapter 153 15/03/15 3.036
Chapter 152 15/03/15 3.025
Chapter 151 15/03/15 3.026
Chapter 150 15/03/15 3.040
Chapter 149 15/03/15 3.034
Chapter 148 15/03/15 3.027
Chapter 147 15/03/15 3.024
Chapter 146 15/03/15 3.033
Chapter 145 15/03/15 3.028
Chapter 144 15/03/15 3.024
Chapter 143 15/03/15 3.027
Chapter 142 15/03/15 3.025
Chapter 141 15/03/15 3.027
Chapter 140 15/03/15 3.029
Chapter 139 15/03/15 3.027
Chapter 138 15/03/15 3.027
Chapter 137 15/03/15 3.026
Chapter 136 15/03/15 3.024
Chapter 135 15/03/15 3.030
Chapter 134 15/03/15 3.049
Chapter 131 15/03/15 3.041
Chapter 130 15/03/15 3.049
Chapter 129 15/03/15 3.047
Chapter 128 15/03/15 3.088
Chapter 127 15/03/15 3.069
Chapter 126 15/03/15 3.043
Chapter 125 15/03/15 3.113
Chapter 124 15/03/15 3.048
Chapter 123 15/03/15 3.046
Chapter 122 15/03/15 3.047
Chapter 121 15/03/15 3.048
Chapter 120 15/03/15 3.063
Chapter 119 15/03/15 3.050
Chapter 118 15/03/15 3.051
Chapter 117 15/03/15 3.051
Chapter 116 15/03/15 3.051
Chapter 115 15/03/15 3.054
Chapter 114 15/03/15 3.049
Chapter 113 15/03/15 3.059
Chapter 112 15/03/15 3.054
Chapter 111 15/03/15 3.049
Chapter 110 15/03/15 3.050
Chapter 109 15/03/15 3.052
Chapter 108 15/03/15 3.055
Chapter 107 15/03/15 3.052
Chapter 106 15/03/15 3.050
Chapter 105 15/03/15 3.056
Chapter 104 15/03/15 3.052
Chapter 103 15/03/15 3.056
Chapter 102 15/03/15 3.058
Chapter 101 15/03/15 3.052
Chapter 100 15/03/15 3.055
Chapter 99 15/03/15 3.067
Chapter 98 15/03/15 3.053
Chapter 97 15/03/15 3.070
Chapter 96 15/03/15 3.057
Chapter 95 15/03/15 3.055
Chapter 94 15/03/15 3.054
Chapter 93 15/03/15 3.063
Chapter 92 15/03/15 3.079
Chapter 91 15/03/15 3.059
Chapter 90 15/03/15 3.057
Chapter 89 15/03/15 3.050
Chapter 88 15/03/15 3.048
Chapter 87 15/03/15 3.048
Chapter 86 15/03/15 3.047
Chapter 85 15/03/15 3.053
Chapter 84 15/03/15 3.051
Chapter 83 15/03/15 3.054
Chapter 82 15/03/15 3.058
Chapter 81 15/03/15 3.057
Chapter 80 15/03/15 3.055
Chapter 79 15/03/15 3.048
Chapter 78 15/03/15 3.049
Chapter 77 15/03/15 3.061
Chapter 76 15/03/15 3.060
Chapter 75 15/03/15 3.053
Chapter 74 15/03/15 3.055
Chapter 73 15/03/15 3.084
Chapter 72 15/03/15 3.055
Chapter 71 15/03/15 3.066
Chapter 70 15/03/15 3.055
Chapter 69 15/03/15 3.048
Chapter 68 15/03/15 3.055
Chapter 67 15/03/15 3.055
Chapter 66 15/03/15 3.052
Chapter 65 15/03/15 3.049
Chapter 64 15/03/15 3.050
Chapter 63 15/03/15 3.048
Chapter 62 15/03/15 3.045
Chapter 61 15/03/15 3.050
Chapter 60 15/03/15 3.057
Chapter 59 15/03/15 3.056
Chapter 58 15/03/15 3.048
Chapter 57 15/03/15 3.047
Chapter 56 15/03/15 3.050
Chapter 55 15/03/15 3.052
Chapter 54 15/03/15 3.042
Chapter 53 15/03/15 3.050
Chapter 52 15/03/15 3.049
Chapter 51 15/03/15 3.047
Chapter 50 15/03/15 3.064
Chapter 49 15/03/15 3.056
Chapter 48 15/03/15 3.051
Chapter 47 15/03/15 3.057
Chapter 46 15/03/15 3.053
Chapter 45 15/03/15 3.051
Chapter 44 15/03/15 3.052
Chapter 43 15/03/15 3.052
Chapter 42 15/03/15 3.053
Chapter 41 15/03/15 3.076
Chapter 40 15/03/15 3.060
Chapter 39 15/03/15 3.054
Chapter 38 15/03/15 3.051
Chapter 37 15/03/15 3.052
Chapter 36 15/03/15 3.056
Chapter 35 15/03/15 3.061
Chapter 34 15/03/15 3.058
Chapter 33 15/03/15 3.054
Chapter 32 15/03/15 3.060
Chapter 31 15/03/15 3.060
Chapter 30 15/03/15 3.055
Chapter 29 15/03/15 3.064
Chapter 28 15/03/15 3.060
Chapter 27 15/03/15 3.061
Chapter 26 15/03/15 3.054
Chapter 25 15/03/15 3.060
Chapter 24 15/03/15 3.061
Chapter 23 15/03/15 3.060
Chapter 22 15/03/15 3.069
Chapter 21 15/03/15 3.076
Chapter 20 15/03/15 3.064
Chapter 19 15/03/15 3.074
Chapter 18 15/03/15 3.107
Chapter 17 15/03/15 3.066
Chapter 16 15/03/15 3.058
Chapter 15 15/03/15 3.059
Chapter 14 15/03/15 3.062
Chapter 13 15/03/15 3.066
Chapter 12 15/03/15 3.067
Chapter 11 15/03/15 3.069
Chapter 10 15/03/15 3.067
Chapter 9 15/03/15 3.074
Chapter 8 15/03/15 3.077
Chapter 7 15/03/15 3.069
Chapter 6 15/03/15 3.079
Chapter 5 15/03/15 3.071
Chapter 4 15/03/15 3.076
Chapter 3 15/03/15 3.085
Chapter 2 15/03/15 3.102
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch