Yaiba

Yaiba
Lượt xem: 14.849
Nội dung

Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một cậu bé tên Kurogane Yaiba. Yaiba sống với cha trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255 15/03/15 3.124
Chapter 254 15/03/15 3.088
Chapter 253 15/03/15 3.081
Chapter 252 15/03/15 3.063
Chapter 251 15/03/15 3.053
Chapter 250 15/03/15 3.056
Chapter 249 15/03/15 3.051
Chapter 248 15/03/15 3.058
Chapter 247 15/03/15 3.055
Chapter 246 15/03/15 3.085
Chapter 245 15/03/15 3.062
Chapter 244 15/03/15 3.051
Chapter 243 15/03/15 3.045
Chapter 242 15/03/15 3.060
Chapter 241 15/03/15 3.056
Chapter 240 15/03/15 3.058
Chapter 239 15/03/15 3.064
Chapter 238 15/03/15 3.050
Chapter 237 15/03/15 3.049
Chapter 236 15/03/15 3.052
Chapter 235 15/03/15 3.053
Chapter 234 15/03/15 3.043
Chapter 233 15/03/15 3.045
Chapter 232 15/03/15 3.048
Chapter 231 15/03/15 3.040
Chapter 230 15/03/15 3.048
Chapter 229 15/03/15 3.057
Chapter 228 15/03/15 3.043
Chapter 227 15/03/15 3.044
Chapter 226 15/03/15 3.042
Chapter 225 15/03/15 3.053
Chapter 224 15/03/15 3.051
Chapter 223 15/03/15 3.039
Chapter 222 15/03/15 3.057
Chapter 221 15/03/15 3.057
Chapter 220 15/03/15 3.045
Chapter 219 15/03/15 3.053
Chapter 218 15/03/15 3.037
Chapter 217 15/03/15 3.039
Chapter 216 15/03/15 3.054
Chapter 215 15/03/15 3.050
Chapter 214 15/03/15 3.038
Chapter 213 15/03/15 3.103
Chapter 212 15/03/15 3.034
Chapter 211 15/03/15 3.031
Chapter 210 15/03/15 3.036
Chapter 209 15/03/15 3.030
Chapter 208 15/03/15 3.039
Chapter 207 15/03/15 3.034
Chapter 206 15/03/15 3.040
Chapter 205 15/03/15 3.032
Chapter 204 15/03/15 3.032
Chapter 203 15/03/15 3.033
Chapter 202 15/03/15 3.033
Chapter 201 15/03/15 3.030
Chapter 200 15/03/15 3.034
Chapter 199 15/03/15 3.031
Chapter 198 15/03/15 3.032
Chapter 197 15/03/15 3.034
Chapter 196 15/03/15 3.033
Chapter 195 15/03/15 3.036
Chapter 194 15/03/15 3.033
Chapter 193 15/03/15 3.031
Chapter 192 15/03/15 3.027
Chapter 191 15/03/15 3.026
Chapter 190 15/03/15 3.025
Chapter 189 15/03/15 3.026
Chapter 188 15/03/15 3.029
Chapter 187 15/03/15 3.033
Chapter 186 15/03/15 3.028
Chapter 185 15/03/15 3.025
Chapter 184 15/03/15 3.023
Chapter 183 15/03/15 3.051
Chapter 181 15/03/15 3.027
Chapter 180 15/03/15 3.025
Chapter 179 15/03/15 3.023
Chapter 178 15/03/15 3.028
Chapter 177 15/03/15 3.028
Chapter 176 15/03/15 3.024
Chapter 175 15/03/15 3.022
Chapter 174 15/03/15 3.028
Chapter 173 15/03/15 3.053
Chapter 172 15/03/15 3.032
Chapter 171 15/03/15 3.032
Chapter 170 15/03/15 3.022
Chapter 169 15/03/15 3.024
Chapter 167 15/03/15 3.025
Chapter 166 15/03/15 3.026
Chapter 165 15/03/15 3.024
Chapter 164 15/03/15 3.025
Chapter 163 15/03/15 3.024
Chapter 162 15/03/15 3.027
Chapter 161 15/03/15 3.023
Chapter 160 15/03/15 3.026
Chapter 159 15/03/15 3.023
Chapter 158 15/03/15 3.026
Chapter 157 15/03/15 3.026
Chapter 156 15/03/15 3.038
Chapter 155 15/03/15 3.023
Chapter 154 15/03/15 3.035
Chapter 153 15/03/15 3.035
Chapter 152 15/03/15 3.023
Chapter 151 15/03/15 3.025
Chapter 150 15/03/15 3.039
Chapter 149 15/03/15 3.032
Chapter 148 15/03/15 3.026
Chapter 147 15/03/15 3.023
Chapter 146 15/03/15 3.032
Chapter 145 15/03/15 3.027
Chapter 144 15/03/15 3.024
Chapter 143 15/03/15 3.025
Chapter 142 15/03/15 3.025
Chapter 141 15/03/15 3.027
Chapter 140 15/03/15 3.028
Chapter 139 15/03/15 3.026
Chapter 138 15/03/15 3.027
Chapter 137 15/03/15 3.026
Chapter 136 15/03/15 3.024
Chapter 135 15/03/15 3.028
Chapter 134 15/03/15 3.048
Chapter 131 15/03/15 3.040
Chapter 130 15/03/15 3.047
Chapter 129 15/03/15 3.045
Chapter 128 15/03/15 3.086
Chapter 127 15/03/15 3.067
Chapter 126 15/03/15 3.041
Chapter 125 15/03/15 3.110
Chapter 124 15/03/15 3.046
Chapter 123 15/03/15 3.043
Chapter 122 15/03/15 3.044
Chapter 121 15/03/15 3.046
Chapter 120 15/03/15 3.061
Chapter 119 15/03/15 3.048
Chapter 118 15/03/15 3.048
Chapter 117 15/03/15 3.048
Chapter 116 15/03/15 3.049
Chapter 115 15/03/15 3.051
Chapter 114 15/03/15 3.046
Chapter 113 15/03/15 3.056
Chapter 112 15/03/15 3.049
Chapter 111 15/03/15 3.046
Chapter 110 15/03/15 3.047
Chapter 109 15/03/15 3.048
Chapter 108 15/03/15 3.051
Chapter 107 15/03/15 3.048
Chapter 106 15/03/15 3.047
Chapter 105 15/03/15 3.053
Chapter 104 15/03/15 3.048
Chapter 103 15/03/15 3.052
Chapter 102 15/03/15 3.053
Chapter 101 15/03/15 3.047
Chapter 100 15/03/15 3.051
Chapter 99 15/03/15 3.064
Chapter 98 15/03/15 3.047
Chapter 97 15/03/15 3.067
Chapter 96 15/03/15 3.052
Chapter 95 15/03/15 3.052
Chapter 94 15/03/15 3.051
Chapter 93 15/03/15 3.058
Chapter 92 15/03/15 3.076
Chapter 91 15/03/15 3.055
Chapter 90 15/03/15 3.054
Chapter 89 15/03/15 3.046
Chapter 88 15/03/15 3.046
Chapter 87 15/03/15 3.046
Chapter 86 15/03/15 3.045
Chapter 85 15/03/15 3.050
Chapter 84 15/03/15 3.048
Chapter 83 15/03/15 3.051
Chapter 82 15/03/15 3.055
Chapter 81 15/03/15 3.054
Chapter 80 15/03/15 3.052
Chapter 79 15/03/15 3.047
Chapter 78 15/03/15 3.048
Chapter 77 15/03/15 3.059
Chapter 76 15/03/15 3.059
Chapter 75 15/03/15 3.051
Chapter 74 15/03/15 3.051
Chapter 73 15/03/15 3.081
Chapter 72 15/03/15 3.051
Chapter 71 15/03/15 3.063
Chapter 70 15/03/15 3.051
Chapter 69 15/03/15 3.046
Chapter 68 15/03/15 3.051
Chapter 67 15/03/15 3.052
Chapter 66 15/03/15 3.049
Chapter 65 15/03/15 3.045
Chapter 64 15/03/15 3.047
Chapter 63 15/03/15 3.045
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.046
Chapter 60 15/03/15 3.054
Chapter 59 15/03/15 3.051
Chapter 58 15/03/15 3.046
Chapter 57 15/03/15 3.044
Chapter 56 15/03/15 3.047
Chapter 55 15/03/15 3.051
Chapter 54 15/03/15 3.041
Chapter 53 15/03/15 3.047
Chapter 52 15/03/15 3.047
Chapter 51 15/03/15 3.045
Chapter 50 15/03/15 3.058
Chapter 49 15/03/15 3.055
Chapter 48 15/03/15 3.050
Chapter 47 15/03/15 3.056
Chapter 46 15/03/15 3.053
Chapter 45 15/03/15 3.051
Chapter 44 15/03/15 3.051
Chapter 43 15/03/15 3.050
Chapter 42 15/03/15 3.052
Chapter 41 15/03/15 3.074
Chapter 40 15/03/15 3.058
Chapter 39 15/03/15 3.051
Chapter 38 15/03/15 3.048
Chapter 37 15/03/15 3.048
Chapter 36 15/03/15 3.052
Chapter 35 15/03/15 3.057
Chapter 34 15/03/15 3.055
Chapter 33 15/03/15 3.052
Chapter 32 15/03/15 3.057
Chapter 31 15/03/15 3.055
Chapter 30 15/03/15 3.053
Chapter 29 15/03/15 3.062
Chapter 28 15/03/15 3.055
Chapter 27 15/03/15 3.057
Chapter 26 15/03/15 3.052
Chapter 25 15/03/15 3.056
Chapter 24 15/03/15 3.057
Chapter 23 15/03/15 3.057
Chapter 22 15/03/15 3.066
Chapter 21 15/03/15 3.072
Chapter 20 15/03/15 3.060
Chapter 19 15/03/15 3.071
Chapter 18 15/03/15 3.103
Chapter 17 15/03/15 3.063
Chapter 16 15/03/15 3.056
Chapter 15 15/03/15 3.056
Chapter 14 15/03/15 3.059
Chapter 13 15/03/15 3.062
Chapter 12 15/03/15 3.064
Chapter 11 15/03/15 3.064
Chapter 10 15/03/15 3.061
Chapter 9 15/03/15 3.071
Chapter 8 15/03/15 3.074
Chapter 7 15/03/15 3.065
Chapter 6 15/03/15 3.075
Chapter 5 15/03/15 3.067
Chapter 4 15/03/15 3.072
Chapter 3 15/03/15 3.081
Chapter 2 15/03/15 3.096
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch