Yaiba

Yaiba
Lượt xem: 12.812
Nội dung

Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một cậu bé tên Kurogane Yaiba. Yaiba sống với cha trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255 15/03/15 3.096
Chapter 254 15/03/15 3.067
Chapter 253 15/03/15 3.067
Chapter 252 15/03/15 3.051
Chapter 251 15/03/15 3.039
Chapter 250 15/03/15 3.046
Chapter 249 15/03/15 3.039
Chapter 248 15/03/15 3.048
Chapter 247 15/03/15 3.046
Chapter 246 15/03/15 3.071
Chapter 245 15/03/15 3.055
Chapter 244 15/03/15 3.045
Chapter 243 15/03/15 3.038
Chapter 242 15/03/15 3.053
Chapter 241 15/03/15 3.047
Chapter 240 15/03/15 3.049
Chapter 239 15/03/15 3.056
Chapter 238 15/03/15 3.042
Chapter 237 15/03/15 3.042
Chapter 236 15/03/15 3.045
Chapter 235 15/03/15 3.042
Chapter 234 15/03/15 3.037
Chapter 233 15/03/15 3.038
Chapter 232 15/03/15 3.039
Chapter 231 15/03/15 3.034
Chapter 230 15/03/15 3.040
Chapter 229 15/03/15 3.048
Chapter 228 15/03/15 3.038
Chapter 227 15/03/15 3.037
Chapter 226 15/03/15 3.038
Chapter 225 15/03/15 3.046
Chapter 224 15/03/15 3.043
Chapter 223 15/03/15 3.034
Chapter 222 15/03/15 3.048
Chapter 221 15/03/15 3.050
Chapter 220 15/03/15 3.037
Chapter 219 15/03/15 3.049
Chapter 218 15/03/15 3.032
Chapter 217 15/03/15 3.034
Chapter 216 15/03/15 3.042
Chapter 215 15/03/15 3.044
Chapter 214 15/03/15 3.033
Chapter 213 15/03/15 3.089
Chapter 212 15/03/15 3.029
Chapter 211 15/03/15 3.027
Chapter 210 15/03/15 3.032
Chapter 209 15/03/15 3.028
Chapter 208 15/03/15 3.034
Chapter 207 15/03/15 3.029
Chapter 206 15/03/15 3.036
Chapter 205 15/03/15 3.028
Chapter 204 15/03/15 3.027
Chapter 203 15/03/15 3.029
Chapter 202 15/03/15 3.030
Chapter 201 15/03/15 3.028
Chapter 200 15/03/15 3.029
Chapter 199 15/03/15 3.029
Chapter 198 15/03/15 3.028
Chapter 197 15/03/15 3.030
Chapter 196 15/03/15 3.030
Chapter 195 15/03/15 3.034
Chapter 194 15/03/15 3.031
Chapter 193 15/03/15 3.030
Chapter 192 15/03/15 3.025
Chapter 191 15/03/15 3.025
Chapter 190 15/03/15 3.023
Chapter 189 15/03/15 3.025
Chapter 188 15/03/15 3.027
Chapter 187 15/03/15 3.031
Chapter 186 15/03/15 3.026
Chapter 185 15/03/15 3.020
Chapter 184 15/03/15 3.023
Chapter 183 15/03/15 3.048
Chapter 181 15/03/15 3.024
Chapter 180 15/03/15 3.023
Chapter 179 15/03/15 3.021
Chapter 178 15/03/15 3.023
Chapter 177 15/03/15 3.024
Chapter 176 15/03/15 3.021
Chapter 175 15/03/15 3.020
Chapter 174 15/03/15 3.025
Chapter 173 15/03/15 3.042
Chapter 172 15/03/15 3.029
Chapter 171 15/03/15 3.030
Chapter 170 15/03/15 3.021
Chapter 169 15/03/15 3.022
Chapter 167 15/03/15 3.024
Chapter 166 15/03/15 3.023
Chapter 165 15/03/15 3.022
Chapter 164 15/03/15 3.022
Chapter 163 15/03/15 3.021
Chapter 162 15/03/15 3.022
Chapter 161 15/03/15 3.021
Chapter 160 15/03/15 3.023
Chapter 159 15/03/15 3.021
Chapter 158 15/03/15 3.023
Chapter 157 15/03/15 3.023
Chapter 156 15/03/15 3.034
Chapter 155 15/03/15 3.022
Chapter 154 15/03/15 3.032
Chapter 153 15/03/15 3.034
Chapter 152 15/03/15 3.021
Chapter 151 15/03/15 3.022
Chapter 150 15/03/15 3.036
Chapter 149 15/03/15 3.030
Chapter 148 15/03/15 3.021
Chapter 147 15/03/15 3.020
Chapter 146 15/03/15 3.027
Chapter 145 15/03/15 3.026
Chapter 144 15/03/15 3.021
Chapter 143 15/03/15 3.023
Chapter 142 15/03/15 3.024
Chapter 141 15/03/15 3.026
Chapter 140 15/03/15 3.025
Chapter 139 15/03/15 3.022
Chapter 138 15/03/15 3.024
Chapter 137 15/03/15 3.024
Chapter 136 15/03/15 3.023
Chapter 135 15/03/15 3.023
Chapter 134 15/03/15 3.042
Chapter 131 15/03/15 3.037
Chapter 130 15/03/15 3.043
Chapter 129 15/03/15 3.039
Chapter 128 15/03/15 3.078
Chapter 127 15/03/15 3.056
Chapter 126 15/03/15 3.031
Chapter 125 15/03/15 3.081
Chapter 124 15/03/15 3.033
Chapter 123 15/03/15 3.035
Chapter 122 15/03/15 3.034
Chapter 121 15/03/15 3.035
Chapter 120 15/03/15 3.046
Chapter 119 15/03/15 3.035
Chapter 118 15/03/15 3.035
Chapter 117 15/03/15 3.038
Chapter 116 15/03/15 3.039
Chapter 115 15/03/15 3.038
Chapter 114 15/03/15 3.038
Chapter 113 15/03/15 3.043
Chapter 112 15/03/15 3.037
Chapter 111 15/03/15 3.036
Chapter 110 15/03/15 3.036
Chapter 109 15/03/15 3.039
Chapter 108 15/03/15 3.039
Chapter 107 15/03/15 3.038
Chapter 106 15/03/15 3.039
Chapter 105 15/03/15 3.042
Chapter 104 15/03/15 3.038
Chapter 103 15/03/15 3.039
Chapter 102 15/03/15 3.041
Chapter 101 15/03/15 3.036
Chapter 100 15/03/15 3.038
Chapter 99 15/03/15 3.054
Chapter 98 15/03/15 3.037
Chapter 97 15/03/15 3.056
Chapter 96 15/03/15 3.043
Chapter 95 15/03/15 3.041
Chapter 94 15/03/15 3.041
Chapter 93 15/03/15 3.044
Chapter 92 15/03/15 3.060
Chapter 91 15/03/15 3.044
Chapter 90 15/03/15 3.042
Chapter 89 15/03/15 3.036
Chapter 88 15/03/15 3.035
Chapter 87 15/03/15 3.037
Chapter 86 15/03/15 3.035
Chapter 85 15/03/15 3.041
Chapter 84 15/03/15 3.037
Chapter 83 15/03/15 3.042
Chapter 82 15/03/15 3.046
Chapter 81 15/03/15 3.047
Chapter 80 15/03/15 3.043
Chapter 79 15/03/15 3.039
Chapter 78 15/03/15 3.039
Chapter 77 15/03/15 3.050
Chapter 76 15/03/15 3.048
Chapter 75 15/03/15 3.040
Chapter 74 15/03/15 3.039
Chapter 73 15/03/15 3.070
Chapter 72 15/03/15 3.041
Chapter 71 15/03/15 3.053
Chapter 70 15/03/15 3.039
Chapter 69 15/03/15 3.037
Chapter 68 15/03/15 3.040
Chapter 67 15/03/15 3.041
Chapter 66 15/03/15 3.041
Chapter 65 15/03/15 3.037
Chapter 64 15/03/15 3.040
Chapter 63 15/03/15 3.038
Chapter 62 15/03/15 3.034
Chapter 61 15/03/15 3.036
Chapter 60 15/03/15 3.043
Chapter 59 15/03/15 3.041
Chapter 58 15/03/15 3.036
Chapter 57 15/03/15 3.035
Chapter 56 15/03/15 3.036
Chapter 55 15/03/15 3.039
Chapter 54 15/03/15 3.035
Chapter 53 15/03/15 3.040
Chapter 52 15/03/15 3.040
Chapter 51 15/03/15 3.038
Chapter 50 15/03/15 3.048
Chapter 49 15/03/15 3.047
Chapter 48 15/03/15 3.041
Chapter 47 15/03/15 3.045
Chapter 46 15/03/15 3.043
Chapter 45 15/03/15 3.041
Chapter 44 15/03/15 3.042
Chapter 43 15/03/15 3.042
Chapter 42 15/03/15 3.043
Chapter 41 15/03/15 3.066
Chapter 40 15/03/15 3.046
Chapter 39 15/03/15 3.043
Chapter 38 15/03/15 3.042
Chapter 37 15/03/15 3.040
Chapter 36 15/03/15 3.044
Chapter 35 15/03/15 3.046
Chapter 34 15/03/15 3.044
Chapter 33 15/03/15 3.042
Chapter 32 15/03/15 3.046
Chapter 31 15/03/15 3.043
Chapter 30 15/03/15 3.044
Chapter 29 15/03/15 3.050
Chapter 28 15/03/15 3.045
Chapter 27 15/03/15 3.047
Chapter 26 15/03/15 3.040
Chapter 25 15/03/15 3.044
Chapter 24 15/03/15 3.047
Chapter 23 15/03/15 3.046
Chapter 22 15/03/15 3.050
Chapter 21 15/03/15 3.059
Chapter 20 15/03/15 3.045
Chapter 19 15/03/15 3.058
Chapter 18 15/03/15 3.088
Chapter 17 15/03/15 3.051
Chapter 16 15/03/15 3.046
Chapter 15 15/03/15 3.044
Chapter 14 15/03/15 3.046
Chapter 13 15/03/15 3.048
Chapter 12 15/03/15 3.051
Chapter 11 15/03/15 3.050
Chapter 10 15/03/15 3.049
Chapter 9 15/03/15 3.057
Chapter 8 15/03/15 3.061
Chapter 7 15/03/15 3.052
Chapter 6 15/03/15 3.058
Chapter 5 15/03/15 3.052
Chapter 4 15/03/15 3.056
Chapter 3 15/03/15 3.058
Chapter 2 15/03/15 3.061
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch