Yamada-kun to 7 nin no majo

Yamada-kun to 7 nin no majo
Lượt xem: 16.111
Nội dung

Yamada Ryuu là học sinh năm 2 tại trường cấp 3 Suzaku. Cậu ta là một kẻ chuyên đi trễ về sớm, ngủ gật trong lớp và điểm số dĩ nhiên là bê bết. Cậu ta cảm thấy đời chán như con gián. Shiraishi Urara, ngược lại, là học sinh sáng giá nhất khối, thông minh lẫn xinh đẹp đủ cả. Rồi một hôm, một chuyện kì lạ đã xảy ra và hai con người này đã bị hoán đổi thân xác cho nhau! Xem để biết thêm chi tiết!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 217 03:06 21/08 3.060
Chapter 216 03:06 21/08 3.042
Chapter 215 03:06 21/08 3.031
Chapter 214 03:06 21/08 3.025
Chapter 213 03:06 21/08 3.023
Chapter 212 03:06 21/08 3.025
Chapter 211 03:06 21/08 3.020
Chapter 210 03:06 21/08 3.019
Chapter 209 20:54 10/08 3.071
Chapter 208 23:50 04/06 3.095
Chapter 207 23:50 04/06 3.074
Chapter 206 23:50 04/06 3.063
Chapter 205 23:57 20/05 3.070
Chapter 204 10:39 07/05 3.074
Chapter 203 22:50 02/05 3.091
Chapter 202 22:44 01/05 3.085
Chapter 201 22:46 12/04 3.078
Chapter 200 09:36 02/04 3.101
Chapter 198 09:36 02/04 3.043
Chapter 197 09:25 02/04 3.038
Chapter 196 09:28 01/04 3.075
Chapter 195 10:08 29/02 3.090
Chapter 194 10:08 29/02 3.073
Chapter 193 10:08 29/02 3.051
Chapter 191 16:53 04/02 3.078
Chapter 190 22:26 24/01 3.146
Chapter 189 22:26 24/01 3.111
Chapter 188 22:26 24/01 3.102
Chapter 187 22:26 24/01 3.056
Chapter 186 22:26 24/01 3.067
Chapter 185 22:26 24/01 3.057
Chapter 184 22:26 24/01 3.062
Chapter 183 22:26 24/01 3.047
Chapter 182 22:26 24/01 3.061
Chapter 181 22:26 24/01 3.054
Chapter 180 22:26 24/01 3.060
Chapter 179 22:26 24/01 3.066
Chapter 178 22:26 24/01 3.061
Chapter 177 22:26 24/01 3.057
Chapter 176 22:26 24/01 3.064
Chapter 175 22:26 24/01 3.052
Chapter 174 22:26 24/01 3.058
Chapter 173 22:26 24/01 3.058
Chapter 172 22:26 24/01 3.058
Chapter 171 22:26 24/01 3.060
Chapter 170 22:26 24/01 3.059
Chapter 169 22:26 24/01 3.063
Chapter 168 22:26 24/01 3.057
Chapter 167 22:26 24/01 3.059
Chapter 166 22:26 24/01 3.050
Chapter 165 22:26 24/01 3.061
Chapter 164 22:26 24/01 3.052
Chapter 163 22:26 24/01 3.049
Chapter 162 22:26 24/01 3.059
Chapter 161 22:26 24/01 3.063
Chapter 160 22:26 24/01 3.059
Chapter 159 22:26 24/01 3.060
Chapter 158 22:26 24/01 3.062
Chapter 157 22:26 24/01 3.059
Chapter 156 22:26 24/01 3.058
Chapter 155 22:26 24/01 3.060
Chapter 154 22:26 24/01 3.064
Chapter 153 22:26 24/01 3.057
Chapter 152 22:26 24/01 3.060
Chapter 151 22:26 24/01 3.061
Chapter 150 22:26 24/01 3.058
Chapter 149 22:26 24/01 3.055
Chapter 148 22:26 24/01 3.056
Chapter 147 22:26 24/01 3.060
Chapter 146 22:26 24/01 3.044
Chapter 145 22:26 24/01 3.057
Chapter 144 22:26 24/01 3.061
Chapter 143 22:26 24/01 3.060
Chapter 142 22:26 24/01 3.053
Chapter 141 22:26 24/01 3.054
Chapter 140 22:26 24/01 3.052
Chapter 139 22:26 24/01 3.063
Chapter 138 22:26 24/01 3.061
Chapter 137 22:26 24/01 3.060
Chapter 136 22:26 24/01 3.052
Chapter 135 22:26 24/01 3.061
Chapter 134 22:26 24/01 3.060
Chapter 133 22:26 24/01 3.058
Chapter 132 22:26 24/01 3.059
Chapter 131 22:26 24/01 3.057
Chapter 130 22:26 24/01 3.059
Chapter 129 22:26 24/01 3.060
Chapter 128 22:26 24/01 3.057
Chapter 127 22:26 24/01 3.059
Chapter 126 22:26 24/01 3.061
Chapter 125 22:26 24/01 3.061
Chapter 124 22:26 24/01 3.055
Chapter 123 22:26 24/01 3.058
Chapter 122 22:26 24/01 3.071
Chapter 121 22:26 24/01 3.053
Chapter 120 22:26 24/01 3.052
Chapter 119 22:26 24/01 3.057
Chapter 118 22:26 24/01 3.053
Chapter 117 22:26 24/01 3.042
Chapter 116 22:26 24/01 3.057
Chapter 115 22:26 24/01 3.055
Chapter 114 22:26 24/01 3.055
Chapter 113 22:26 24/01 3.052
Chapter 112 22:26 24/01 3.063
Chapter 111 22:26 24/01 3.058
Chapter 110 22:26 24/01 3.055
Chapter 109 22:26 24/01 3.059
Chapter 108 22:26 24/01 3.055
Chapter 107 22:26 24/01 3.061
Chapter 106 22:26 24/01 3.059
Chapter 105 22:26 24/01 3.052
Chapter 104 22:26 24/01 3.060
Chapter 103 22:26 24/01 3.059
Chapter 102 22:26 24/01 3.052
Chapter 101 22:26 24/01 3.056
Chapter 100 22:26 24/01 3.061
Chapter 99 22:26 24/01 3.055
Chapter 98 22:26 24/01 3.055
Chapter 97 22:26 24/01 3.047
Chapter 96 22:26 24/01 3.057
Chapter 95 22:26 24/01 3.059
Chapter 94.5 22:26 24/01 3.057
Chapter 94.2 23:50 04/06 3.028
Chapter 94.1 23:50 04/06 3.025
Chapter 94 22:26 24/01 3.054
Chapter 93 22:26 24/01 3.061
Chapter 92 22:26 24/01 3.057
Chapter 91 22:26 24/01 3.061
Chapter 90 22:26 24/01 3.058
Chapter 89 22:26 24/01 3.065
Chapter 88 22:26 24/01 3.057
Chapter 87 22:26 24/01 3.056
Chapter 86 22:26 24/01 3.060
Chapter 85 22:26 24/01 3.055
Chapter 84 22:26 24/01 3.062
Chapter 83 22:26 24/01 3.057
Chapter 82 22:26 24/01 3.063
Chapter 81 22:26 24/01 3.059
Chapter 80 22:26 24/01 3.060
Chapter 79 22:26 24/01 3.057
Chapter 78 22:26 24/01 3.057
Chapter 77 22:26 24/01 3.060
Chapter 76 22:26 24/01 3.057
Chapter 75 22:26 24/01 3.059
Chapter 74 22:24 24/01 3.059
Chapter 73 22:24 24/01 3.060
Chapter 72 22:24 24/01 3.060
Chapter 71 22:24 24/01 3.053
Chapter 70 22:24 24/01 3.052
Chapter 69 22:24 24/01 3.059
Chapter 68 22:24 24/01 3.062
Chapter 67 22:24 24/01 3.057
Chapter 66 22:24 24/01 3.059
Chapter 65 22:24 24/01 3.051
Chapter 64 22:24 24/01 3.056
Chapter 63 22:24 24/01 3.053
Chapter 62 22:24 24/01 3.056
Chapter 61 22:24 24/01 3.055
Chapter 60 22:24 24/01 3.061
Chapter 59 22:24 24/01 3.054
Chapter 58 22:24 24/01 3.055
Chapter 57 22:24 24/01 3.058
Chapter 56 22:24 24/01 3.059
Chapter 55 22:24 24/01 3.056
Chapter 54 22:24 24/01 3.058
Chapter 53 22:24 24/01 3.051
Chapter 51 22:24 24/01 3.057
Chapter 50 22:24 24/01 3.059
Chapter 49.5 22:24 24/01 3.060
Chapter 49 22:24 24/01 3.057
Chapter 48 22:24 24/01 3.061
Chapter 47 22:24 24/01 3.046
Chapter 46 22:24 24/01 3.052
Chapter 45 22:24 24/01 3.050
Chapter 44 22:24 24/01 3.054
Chapter 43 22:24 24/01 3.051
Chapter 42 22:24 24/01 3.059
Chapter 41 22:24 24/01 3.052
Chapter 40 22:24 24/01 3.058
Chapter 39 22:24 24/01 3.058
Chapter 38 22:24 24/01 3.055
Chapter 37 22:24 24/01 3.059
Chapter 36 22:24 24/01 3.057
Chapter 35 22:24 24/01 3.056
Chapter 34 22:24 24/01 3.056
Chapter 33 22:24 24/01 3.054
Chapter 32 22:24 24/01 3.063
Chapter 31 22:24 24/01 3.055
Chapter 30 22:24 24/01 3.063
Chapter 29 22:24 24/01 3.063
Chapter 28 22:24 24/01 3.067
Chapter 27 22:24 24/01 3.061
Chapter 26 22:24 24/01 3.066
Chapter 24 22:24 24/01 3.067
Chapter 23 22:24 24/01 3.062
Chapter 22 22:24 24/01 3.074
Chapter 21 22:24 24/01 3.059
Chapter 20 22:24 24/01 3.062
Chapter 19 22:24 24/01 3.062
Chapter 18 22:18 24/01 3.065
Chapter 17 22:18 24/01 3.065
Chapter 16 22:18 24/01 3.069
Chapter 14 22:18 24/01 3.064
Chapter 13 22:18 24/01 3.068
Chapter 12 22:18 24/01 3.066
Chapter 11 22:18 24/01 3.065
Chapter 10 22:18 24/01 3.068
Chapter 9 22:18 24/01 3.068
Chapter 8 22:18 24/01 3.074
Chapter 7 22:18 24/01 3.064
Chapter 6 22:18 24/01 3.069
Chapter 4 22:18 24/01 3.065
Chapter 3 22:18 24/01 3.073
Chapter 2 22:18 24/01 3.071
Chapter 1 22:18 24/01 3.101
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 21:52 25/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Handsome_Hades1 06:57 22/05Báo vi phạm
Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best ! Shiraishi is the best !
AuthorTrả lời
pen97 19:36 15/05Báo vi phạm
nội dung vẫn vậy và vẫn kéo dài lê thê, nhiều pj thì cần chap để end khỏi hụt hẫng, còn nhiều pj càng kéo càng nhàm chán
AuthorTrả lời
nghaolo 00:35 15/05Báo vi phạm
tên côn đồ nào vào đây hack view thế này
AuthorTrả lời
sorata 23:45 14/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
vip_thien_loi 13:33 10/05Báo vi phạm
Đọc cứ ra từng phần quên hết nội dung truyện
AuthorTrả lời
Top(-_-)Crazy 00:00 07/05Báo vi phạm
Có lẽ nào đứa bạn gái cũ main quên là Shiraishi và tụi nó yêu nhau từ năm đầu rồi? Có con người yêu vừa đẹp vừa tâm lý, thông minh hoàn hảo thế mà còn muốn tìm xem ai là ny cũ làm j.
AuthorTrả lời
dangminhtan 15:20 15/04Báo vi phạm
Lớp trưởng là gái. *** mọe
AuthorTrả lời
Ninjasaiya 12:54 13/04Báo vi phạm
lop truong hoan doi co the vs shiraishi ah ?
AuthorTrả lời
ncccdm 12:51 13/04Báo vi phạm
Đợi end đọc luôn 1 thể :yaoming:
AuthorTrả lời
kennix2097 23:29 12/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Handsome_Hades1 06:58 11/04Báo vi phạm
Đê mờ thớt cho hỏi end của anime là chap bao nhiêu của Manga vậy
AuthorTrả lời
Silvis Laws 22:35 04/04Báo vi phạm
Chap 188 sao toàn tiếng anh hết vậy
AuthorTrả lời
4556long 22:36 03/04Báo vi phạm
thả boom à không ít quá
AuthorTrả lời
ruaranhroi 23:57 02/04Báo vi phạm
aaaaa... i need more

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch