Yankee-kun to Megane-chan - Nhóc Quậy Và Nhỏ 4 Mắt

Yankee-kun to Megane-chan - Nhóc Quậy Và Nhỏ 4 Mắt
Lượt xem: 13.354
Yankee-kun to Megane-chan - Nhóc Quậy Và Nhỏ 4 Mắt Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Chàng- 1 tên đầu gấu thích ''tự kỉ'' ; Nàng- 1 con lớp trưởng não không thể phẳng hơn. Dù chàng đã trốn tận trong wc nam để ko bị quấy rầy nhưng vẫn bị nàng xông thẳng vào lôi ra. Chàng buộc phải tham gia vào những trò thiểu năng của nàng và luôn phải chịu trận thay nàng. Mối tình của đôi ''trai tài gái sắc'' này rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón đọc~

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 211 29/03/15 3.621
Chapter 210 28/03/15 3.182
Chapter 209 28/03/15 3.095
Chapter 208 27/03/15 3.076
Chapter 207 25/03/15 3.068
Chapter 206 27/03/15 3.055
Chapter 205 18/03/15 3.063
Chapter 204 18/03/15 3.066
Chapter 203 18/03/15 3.047
Chapter 202 18/03/15 3.050
Chapter 201 18/03/15 3.050
Chapter 200 18/03/15 3.054
Chapter 199 18/03/15 3.037
Chapter 198 18/03/15 3.038
Chapter 197 18/03/15 3.036
Chapter 196 18/03/15 3.037
Chapter 195 18/03/15 3.039
Chapter 194 18/03/15 3.051
Chapter 193 18/03/15 3.033
Chapter 192 18/03/15 3.035
Chapter 191 18/03/15 3.038
Chapter 190 18/03/15 3.034
Chapter 189 18/03/15 3.036
Chapter 188 18/03/15 3.034
Chapter 187 18/03/15 3.037
Chapter 186 18/03/15 3.035
Chapter 185 18/03/15 3.037
Chapter 184.5 18/03/15 3.040
Chapter 184 18/03/15 3.039
Chapter 183 18/03/15 3.039
Chapter 182 18/03/15 3.038
Chapter 181 18/03/15 3.037
Chapter 180 18/03/15 3.039
Chapter 179 18/03/15 3.035
Chapter 178 18/03/15 3.036
Chapter 177 18/03/15 3.038
Chapter 176 18/03/15 3.037
Chapter 175 18/03/15 3.037
Chapter 174 18/03/15 3.036
Chapter 173 18/03/15 3.041
Chapter 172 18/03/15 3.036
Chapter 171 18/03/15 3.036
Chapter 170 18/03/15 3.037
Chapter 169 18/03/15 3.034
Chapter 168 18/03/15 3.039
Chapter 167 18/03/15 3.041
Chapter 166 18/03/15 3.037
Chapter 165 18/03/15 3.040
Chapter 164 18/03/15 3.040
Chapter 163 18/03/15 3.037
Chapter 162 18/03/15 3.041
Chapter 161 18/03/15 3.041
Chapter 160 18/03/15 3.040
Chapter 159 18/03/15 3.040
Chapter 158 18/03/15 3.054
Chapter 157 18/03/15 3.040
Chapter 156 18/03/15 3.044
Chapter 155 18/03/15 3.042
Chapter 154 18/03/15 3.041
Chapter 153 18/03/15 3.040
Chapter 152 18/03/15 3.039
Chapter 151 18/03/15 3.037
Chapter 150 18/03/15 3.038
Chapter 149 18/03/15 3.036
Chapter 148 18/03/15 3.035
Chapter 147 18/03/15 3.047
Chapter 146 18/03/15 3.035
Chapter 145 18/03/15 3.036
Chapter 144 18/03/15 3.042
Chapter 143 18/03/15 3.046
Chapter 142 18/03/15 3.042
Chapter 141 18/03/15 3.042
Chapter 140 18/03/15 3.040
Chapter 139 18/03/15 3.040
Chapter 138 18/03/15 3.040
Chapter 137 18/03/15 3.043
Chapter 136 18/03/15 3.045
Chapter 135 18/03/15 3.043
Chapter 134 18/03/15 3.045
Chapter 133 18/03/15 3.042
Chapter 132 18/03/15 3.045
Chapter 131 18/03/15 3.044
Chapter 130 18/03/15 3.042
Chapter 129 18/03/15 3.044
Chapter 128 18/03/15 3.048
Chapter 127.5 18/03/15 3.042
Chapter 127 18/03/15 3.044
Chapter 126 18/03/15 3.040
Chapter 125 18/03/15 3.050
Chapter 124 18/03/15 3.045
Chapter 123 18/03/15 3.051
Chapter 122 18/03/15 3.048
Chapter 121 18/03/15 3.046
Chapter 120 18/03/15 3.050
Chapter 119 18/03/15 3.043
Chapter 118 18/03/15 3.044
Chapter 117 18/03/15 3.043
Chapter 116 18/03/15 3.043
Chapter 115 18/03/15 3.037
Chapter 114 18/03/15 3.043
Chapter 113 18/03/15 3.045
Chapter 112 18/03/15 3.044
Chapter 111 18/03/15 3.047
Chapter 110 18/03/15 3.040
Chapter 109 18/03/15 3.041
Chapter 108 18/03/15 3.038
Chapter 107 18/03/15 3.037
Chapter 106 18/03/15 3.038
Chapter 105 18/03/15 3.037
Chapter 104 18/03/15 3.039
Chapter 103 18/03/15 3.039
Chapter 102 18/03/15 3.035
Chapter 101 18/03/15 3.038
Chapter 100 18/03/15 3.045
Chapter 99 18/03/15 3.041
Chapter 98 18/03/15 3.041
Chapter 97 18/03/15 3.039
Chapter 96 18/03/15 3.042
Chapter 95 18/03/15 3.043
Chapter 94 18/03/15 3.042
Chapter 93 18/03/15 3.038
Chapter 92 18/03/15 3.042
Chapter 91 18/03/15 3.043
Chapter 90 18/03/15 3.038
Chapter 89 18/03/15 3.040
Chapter 88 18/03/15 3.040
Chapter 87 18/03/15 3.041
Chapter 86 18/03/15 3.042
Chapter 85 18/03/15 3.039
Chapter 84 18/03/15 3.042
Chapter 83 18/03/15 3.040
Chapter 82 18/03/15 3.040
Chapter 81 18/03/15 3.040
Chapter 80 18/03/15 3.038
Chapter 79 18/03/15 3.040
Chapter 78 18/03/15 3.042
Chapter 77 18/03/15 3.039
Chapter 76 18/03/15 3.042
Chapter 75 18/03/15 3.042
Chapter 74 18/03/15 3.046
Chapter 73 18/03/15 3.044
Chapter 72 18/03/15 3.044
Chapter 71 18/03/15 3.043
Chapter 70 18/03/15 3.043
Chapter 69 18/03/15 3.046
Chapter 68 18/03/15 3.043
Chapter 67 18/03/15 3.043
Chapter 66 18/03/15 3.044
Chapter 65 18/03/15 3.047
Chapter 64 18/03/15 3.047
Chapter 63 18/03/15 3.041
Chapter 62 18/03/15 3.041
Chapter 61 18/03/15 3.049
Chapter 60 18/03/15 3.044
Chapter 59 18/03/15 3.046
Chapter 58 18/03/15 3.042
Chapter 57 18/03/15 3.043
Chapter 56 18/03/15 3.044
Chapter 55 18/03/15 3.044
Chapter 54 18/03/15 3.046
Chapter 53 18/03/15 3.048
Chapter 52 18/03/15 3.052
Chapter 51 18/03/15 3.046
Chapter 50 18/03/15 3.040
Chapter 49 18/03/15 3.046
Chapter 48 18/03/15 3.044
Chapter 47 18/03/15 3.048
Chapter 46 18/03/15 3.051
Chapter 45 18/03/15 3.046
Chapter 44 18/03/15 3.045
Chapter 43 18/03/15 3.043
Chapter 42 18/03/15 3.043
Chapter 41 18/03/15 3.045
Chapter 40 18/03/15 3.046
Chapter 39 18/03/15 3.051
Chapter 38 18/03/15 3.046
Chapter 37 18/03/15 3.049
Chapter 36 18/03/15 3.046
Chapter 35 18/03/15 3.048
Chapter 34 18/03/15 3.048
Chapter 33 18/03/15 3.048
Chapter 32 18/03/15 3.045
Chapter 31 18/03/15 3.044
Chapter 30 18/03/15 3.049
Chapter 29 18/03/15 3.041
Chapter 28 18/03/15 3.043
Chapter 27 18/03/15 3.046
Chapter 26 18/03/15 3.050
Chapter 25 18/03/15 3.049
Chapter 24 18/03/15 3.047
Chapter 23 18/03/15 3.046
Chapter 22 18/03/15 3.050
Chapter 21 18/03/15 3.049
Chapter 20 18/03/15 3.050
Chapter 19 18/03/15 3.046
Chapter 18 18/03/15 3.049
Chapter 17 18/03/15 3.051
Chapter 16 18/03/15 3.053
Chapter 15 18/03/15 3.050
Chapter 14 18/03/15 3.046
Chapter 13 18/03/15 3.048
Chapter 12 18/03/15 3.048
Chapter 11 18/03/15 3.048
Chapter 10 18/03/15 3.049
Chapter 9 18/03/15 3.049
Chapter 8 18/03/15 3.055
Chapter 7 18/03/15 3.060
Chapter 6 18/03/15 3.056
Chapter 5 18/03/15 3.058
Chapter 4 18/03/15 3.053
Chapter 3 18/03/15 3.058
Chapter 2 18/03/15 3.064
Chapter 1 18/03/15 3.118
Chapter 0.3 18/03/15 3.040
Chapter 0.2 18/03/15 3.039
Chapter 0.1 18/03/15 3.060
Chapter 0 18/03/15 3.078
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch