Yankee-kun to Megane-chan - Nhóc Quậy Và Nhỏ 4 Mắt

Yankee-kun to Megane-chan - Nhóc Quậy Và Nhỏ 4 Mắt
Lượt xem: 13.826
Yankee-kun to Megane-chan - Nhóc Quậy Và Nhỏ 4 Mắt Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Chàng- 1 tên đầu gấu thích ''tự kỉ'' ; Nàng- 1 con lớp trưởng não không thể phẳng hơn. Dù chàng đã trốn tận trong wc nam để ko bị quấy rầy nhưng vẫn bị nàng xông thẳng vào lôi ra. Chàng buộc phải tham gia vào những trò thiểu năng của nàng và luôn phải chịu trận thay nàng. Mối tình của đôi ''trai tài gái sắc'' này rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón đọc~

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 211 29/03/15 3.631
Chapter 210 28/03/15 3.185
Chapter 209 28/03/15 3.099
Chapter 208 27/03/15 3.081
Chapter 207 25/03/15 3.071
Chapter 206 27/03/15 3.058
Chapter 205 18/03/15 3.066
Chapter 204 18/03/15 3.069
Chapter 203 18/03/15 3.050
Chapter 202 18/03/15 3.053
Chapter 201 18/03/15 3.052
Chapter 200 18/03/15 3.056
Chapter 199 18/03/15 3.039
Chapter 198 18/03/15 3.040
Chapter 197 18/03/15 3.039
Chapter 196 18/03/15 3.040
Chapter 195 18/03/15 3.040
Chapter 194 18/03/15 3.052
Chapter 193 18/03/15 3.034
Chapter 192 18/03/15 3.038
Chapter 191 18/03/15 3.040
Chapter 190 18/03/15 3.036
Chapter 189 18/03/15 3.038
Chapter 188 18/03/15 3.036
Chapter 187 18/03/15 3.039
Chapter 186 18/03/15 3.037
Chapter 185 18/03/15 3.038
Chapter 184.5 18/03/15 3.041
Chapter 184 18/03/15 3.040
Chapter 183 18/03/15 3.040
Chapter 182 18/03/15 3.039
Chapter 181 18/03/15 3.038
Chapter 180 18/03/15 3.041
Chapter 179 18/03/15 3.036
Chapter 178 18/03/15 3.037
Chapter 177 18/03/15 3.041
Chapter 176 18/03/15 3.038
Chapter 175 18/03/15 3.038
Chapter 174 18/03/15 3.037
Chapter 173 18/03/15 3.044
Chapter 172 18/03/15 3.037
Chapter 171 18/03/15 3.037
Chapter 170 18/03/15 3.040
Chapter 169 18/03/15 3.035
Chapter 168 18/03/15 3.040
Chapter 167 18/03/15 3.044
Chapter 166 18/03/15 3.038
Chapter 165 18/03/15 3.041
Chapter 164 18/03/15 3.041
Chapter 163 18/03/15 3.038
Chapter 162 18/03/15 3.042
Chapter 161 18/03/15 3.042
Chapter 160 18/03/15 3.043
Chapter 159 18/03/15 3.041
Chapter 158 18/03/15 3.055
Chapter 157 18/03/15 3.041
Chapter 156 18/03/15 3.047
Chapter 155 18/03/15 3.045
Chapter 154 18/03/15 3.042
Chapter 153 18/03/15 3.041
Chapter 152 18/03/15 3.040
Chapter 151 18/03/15 3.038
Chapter 150 18/03/15 3.039
Chapter 149 18/03/15 3.037
Chapter 148 18/03/15 3.036
Chapter 147 18/03/15 3.048
Chapter 146 18/03/15 3.036
Chapter 145 18/03/15 3.037
Chapter 144 18/03/15 3.043
Chapter 143 18/03/15 3.047
Chapter 142 18/03/15 3.045
Chapter 141 18/03/15 3.043
Chapter 140 18/03/15 3.041
Chapter 139 18/03/15 3.042
Chapter 138 18/03/15 3.041
Chapter 137 18/03/15 3.044
Chapter 136 18/03/15 3.046
Chapter 135 18/03/15 3.045
Chapter 134 18/03/15 3.047
Chapter 133 18/03/15 3.044
Chapter 132 18/03/15 3.047
Chapter 131 18/03/15 3.046
Chapter 130 18/03/15 3.043
Chapter 129 18/03/15 3.045
Chapter 128 18/03/15 3.050
Chapter 127.5 18/03/15 3.045
Chapter 127 18/03/15 3.046
Chapter 126 18/03/15 3.041
Chapter 125 18/03/15 3.051
Chapter 124 18/03/15 3.047
Chapter 123 18/03/15 3.053
Chapter 122 18/03/15 3.050
Chapter 121 18/03/15 3.047
Chapter 120 18/03/15 3.052
Chapter 119 18/03/15 3.045
Chapter 118 18/03/15 3.046
Chapter 117 18/03/15 3.045
Chapter 116 18/03/15 3.045
Chapter 115 18/03/15 3.039
Chapter 114 18/03/15 3.045
Chapter 113 18/03/15 3.047
Chapter 112 18/03/15 3.046
Chapter 111 18/03/15 3.049
Chapter 110 18/03/15 3.042
Chapter 109 18/03/15 3.043
Chapter 108 18/03/15 3.041
Chapter 107 18/03/15 3.040
Chapter 106 18/03/15 3.042
Chapter 105 18/03/15 3.039
Chapter 104 18/03/15 3.040
Chapter 103 18/03/15 3.040
Chapter 102 18/03/15 3.037
Chapter 101 18/03/15 3.039
Chapter 100 18/03/15 3.046
Chapter 99 18/03/15 3.042
Chapter 98 18/03/15 3.042
Chapter 97 18/03/15 3.041
Chapter 96 18/03/15 3.046
Chapter 95 18/03/15 3.045
Chapter 94 18/03/15 3.044
Chapter 93 18/03/15 3.040
Chapter 92 18/03/15 3.046
Chapter 91 18/03/15 3.047
Chapter 90 18/03/15 3.040
Chapter 89 18/03/15 3.041
Chapter 88 18/03/15 3.041
Chapter 87 18/03/15 3.042
Chapter 86 18/03/15 3.045
Chapter 85 18/03/15 3.041
Chapter 84 18/03/15 3.043
Chapter 83 18/03/15 3.041
Chapter 82 18/03/15 3.041
Chapter 81 18/03/15 3.041
Chapter 80 18/03/15 3.039
Chapter 79 18/03/15 3.042
Chapter 78 18/03/15 3.044
Chapter 77 18/03/15 3.041
Chapter 76 18/03/15 3.044
Chapter 75 18/03/15 3.044
Chapter 74 18/03/15 3.048
Chapter 73 18/03/15 3.047
Chapter 72 18/03/15 3.046
Chapter 71 18/03/15 3.044
Chapter 70 18/03/15 3.044
Chapter 69 18/03/15 3.047
Chapter 68 18/03/15 3.044
Chapter 67 18/03/15 3.044
Chapter 66 18/03/15 3.045
Chapter 65 18/03/15 3.048
Chapter 64 18/03/15 3.049
Chapter 63 18/03/15 3.045
Chapter 62 18/03/15 3.042
Chapter 61 18/03/15 3.050
Chapter 60 18/03/15 3.045
Chapter 59 18/03/15 3.047
Chapter 58 18/03/15 3.043
Chapter 57 18/03/15 3.046
Chapter 56 18/03/15 3.046
Chapter 55 18/03/15 3.047
Chapter 54 18/03/15 3.047
Chapter 53 18/03/15 3.049
Chapter 52 18/03/15 3.053
Chapter 51 18/03/15 3.047
Chapter 50 18/03/15 3.041
Chapter 49 18/03/15 3.047
Chapter 48 18/03/15 3.045
Chapter 47 18/03/15 3.050
Chapter 46 18/03/15 3.053
Chapter 45 18/03/15 3.048
Chapter 44 18/03/15 3.048
Chapter 43 18/03/15 3.044
Chapter 42 18/03/15 3.044
Chapter 41 18/03/15 3.046
Chapter 40 18/03/15 3.049
Chapter 39 18/03/15 3.053
Chapter 38 18/03/15 3.048
Chapter 37 18/03/15 3.052
Chapter 36 18/03/15 3.047
Chapter 35 18/03/15 3.050
Chapter 34 18/03/15 3.049
Chapter 33 18/03/15 3.049
Chapter 32 18/03/15 3.048
Chapter 31 18/03/15 3.045
Chapter 30 18/03/15 3.050
Chapter 29 18/03/15 3.042
Chapter 28 18/03/15 3.046
Chapter 27 18/03/15 3.053
Chapter 26 18/03/15 3.052
Chapter 25 18/03/15 3.052
Chapter 24 18/03/15 3.049
Chapter 23 18/03/15 3.050
Chapter 22 18/03/15 3.052
Chapter 21 18/03/15 3.054
Chapter 20 18/03/15 3.052
Chapter 19 18/03/15 3.053
Chapter 18 18/03/15 3.051
Chapter 17 18/03/15 3.055
Chapter 16 18/03/15 3.057
Chapter 15 18/03/15 3.055
Chapter 14 18/03/15 3.048
Chapter 13 18/03/15 3.053
Chapter 12 18/03/15 3.051
Chapter 11 18/03/15 3.050
Chapter 10 18/03/15 3.053
Chapter 9 18/03/15 3.054
Chapter 8 18/03/15 3.060
Chapter 7 18/03/15 3.063
Chapter 6 18/03/15 3.059
Chapter 5 18/03/15 3.061
Chapter 4 18/03/15 3.056
Chapter 3 18/03/15 3.063
Chapter 2 18/03/15 3.067
Chapter 1 18/03/15 3.128
Chapter 0.3 18/03/15 3.047
Chapter 0.2 18/03/15 3.043
Chapter 0.1 18/03/15 3.064
Chapter 0 18/03/15 3.096
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch