Yankee-kun to Megane-chan - Nhóc Quậy Và Nhỏ 4 Mắt

Yankee-kun to Megane-chan - Nhóc Quậy Và Nhỏ 4 Mắt
Lượt xem: 14.677
Yankee-kun to Megane-chan - Nhóc Quậy Và Nhỏ 4 Mắt Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Chàng- 1 tên đầu gấu thích ''tự kỉ'' ; Nàng- 1 con lớp trưởng não không thể phẳng hơn. Dù chàng đã trốn tận trong wc nam để ko bị quấy rầy nhưng vẫn bị nàng xông thẳng vào lôi ra. Chàng buộc phải tham gia vào những trò thiểu năng của nàng và luôn phải chịu trận thay nàng. Mối tình của đôi ''trai tài gái sắc'' này rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón đọc~

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 211 29/03/15 3.641
Chapter 210 28/03/15 3.193
Chapter 209 28/03/15 3.106
Chapter 208 27/03/15 3.085
Chapter 207 25/03/15 3.075
Chapter 206 27/03/15 3.062
Chapter 205 18/03/15 3.070
Chapter 204 18/03/15 3.072
Chapter 203 18/03/15 3.053
Chapter 202 18/03/15 3.059
Chapter 201 18/03/15 3.055
Chapter 200 18/03/15 3.063
Chapter 199 18/03/15 3.042
Chapter 198 18/03/15 3.043
Chapter 197 18/03/15 3.042
Chapter 196 18/03/15 3.044
Chapter 195 18/03/15 3.043
Chapter 194 18/03/15 3.056
Chapter 193 18/03/15 3.039
Chapter 192 18/03/15 3.043
Chapter 191 18/03/15 3.043
Chapter 190 18/03/15 3.040
Chapter 189 18/03/15 3.040
Chapter 188 18/03/15 3.039
Chapter 187 18/03/15 3.042
Chapter 186 18/03/15 3.040
Chapter 185 18/03/15 3.042
Chapter 184.5 18/03/15 3.044
Chapter 184 18/03/15 3.043
Chapter 183 18/03/15 3.043
Chapter 182 18/03/15 3.042
Chapter 181 18/03/15 3.043
Chapter 180 18/03/15 3.048
Chapter 179 18/03/15 3.038
Chapter 178 18/03/15 3.038
Chapter 177 18/03/15 3.044
Chapter 176 18/03/15 3.040
Chapter 175 18/03/15 3.042
Chapter 174 18/03/15 3.039
Chapter 173 18/03/15 3.045
Chapter 172 18/03/15 3.039
Chapter 171 18/03/15 3.039
Chapter 170 18/03/15 3.046
Chapter 169 18/03/15 3.037
Chapter 168 18/03/15 3.041
Chapter 167 18/03/15 3.046
Chapter 166 18/03/15 3.040
Chapter 165 18/03/15 3.045
Chapter 164 18/03/15 3.043
Chapter 163 18/03/15 3.039
Chapter 162 18/03/15 3.044
Chapter 161 18/03/15 3.044
Chapter 160 18/03/15 3.047
Chapter 159 18/03/15 3.045
Chapter 158 18/03/15 3.058
Chapter 157 18/03/15 3.046
Chapter 156 18/03/15 3.051
Chapter 155 18/03/15 3.049
Chapter 154 18/03/15 3.045
Chapter 153 18/03/15 3.046
Chapter 152 18/03/15 3.044
Chapter 151 18/03/15 3.042
Chapter 150 18/03/15 3.043
Chapter 149 18/03/15 3.040
Chapter 148 18/03/15 3.039
Chapter 147 18/03/15 3.051
Chapter 146 18/03/15 3.039
Chapter 145 18/03/15 3.040
Chapter 144 18/03/15 3.047
Chapter 143 18/03/15 3.051
Chapter 142 18/03/15 3.050
Chapter 141 18/03/15 3.050
Chapter 140 18/03/15 3.047
Chapter 139 18/03/15 3.048
Chapter 138 18/03/15 3.045
Chapter 137 18/03/15 3.048
Chapter 136 18/03/15 3.050
Chapter 135 18/03/15 3.051
Chapter 134 18/03/15 3.051
Chapter 133 18/03/15 3.047
Chapter 132 18/03/15 3.050
Chapter 131 18/03/15 3.050
Chapter 130 18/03/15 3.048
Chapter 129 18/03/15 3.049
Chapter 128 18/03/15 3.054
Chapter 127.5 18/03/15 3.048
Chapter 127 18/03/15 3.048
Chapter 126 18/03/15 3.045
Chapter 125 18/03/15 3.055
Chapter 124 18/03/15 3.051
Chapter 123 18/03/15 3.057
Chapter 122 18/03/15 3.054
Chapter 121 18/03/15 3.051
Chapter 120 18/03/15 3.056
Chapter 119 18/03/15 3.048
Chapter 118 18/03/15 3.049
Chapter 117 18/03/15 3.050
Chapter 116 18/03/15 3.048
Chapter 115 18/03/15 3.042
Chapter 114 18/03/15 3.048
Chapter 113 18/03/15 3.050
Chapter 112 18/03/15 3.051
Chapter 111 18/03/15 3.053
Chapter 110 18/03/15 3.047
Chapter 109 18/03/15 3.045
Chapter 108 18/03/15 3.043
Chapter 107 18/03/15 3.044
Chapter 106 18/03/15 3.045
Chapter 105 18/03/15 3.041
Chapter 104 18/03/15 3.044
Chapter 103 18/03/15 3.042
Chapter 102 18/03/15 3.039
Chapter 101 18/03/15 3.041
Chapter 100 18/03/15 3.050
Chapter 99 18/03/15 3.045
Chapter 98 18/03/15 3.047
Chapter 97 18/03/15 3.044
Chapter 96 18/03/15 3.049
Chapter 95 18/03/15 3.047
Chapter 94 18/03/15 3.047
Chapter 93 18/03/15 3.042
Chapter 92 18/03/15 3.048
Chapter 91 18/03/15 3.051
Chapter 90 18/03/15 3.044
Chapter 89 18/03/15 3.043
Chapter 88 18/03/15 3.047
Chapter 87 18/03/15 3.045
Chapter 86 18/03/15 3.048
Chapter 85 18/03/15 3.044
Chapter 84 18/03/15 3.046
Chapter 83 18/03/15 3.043
Chapter 82 18/03/15 3.045
Chapter 81 18/03/15 3.044
Chapter 80 18/03/15 3.044
Chapter 79 18/03/15 3.048
Chapter 78 18/03/15 3.047
Chapter 77 18/03/15 3.046
Chapter 76 18/03/15 3.047
Chapter 75 18/03/15 3.050
Chapter 74 18/03/15 3.053
Chapter 73 18/03/15 3.051
Chapter 72 18/03/15 3.050
Chapter 71 18/03/15 3.049
Chapter 70 18/03/15 3.049
Chapter 69 18/03/15 3.051
Chapter 68 18/03/15 3.048
Chapter 67 18/03/15 3.048
Chapter 66 18/03/15 3.050
Chapter 65 18/03/15 3.052
Chapter 64 18/03/15 3.053
Chapter 63 18/03/15 3.049
Chapter 62 18/03/15 3.043
Chapter 61 18/03/15 3.053
Chapter 60 18/03/15 3.048
Chapter 59 18/03/15 3.051
Chapter 58 18/03/15 3.049
Chapter 57 18/03/15 3.051
Chapter 56 18/03/15 3.051
Chapter 55 18/03/15 3.053
Chapter 54 18/03/15 3.051
Chapter 53 18/03/15 3.052
Chapter 52 18/03/15 3.055
Chapter 51 18/03/15 3.049
Chapter 50 18/03/15 3.046
Chapter 49 18/03/15 3.051
Chapter 48 18/03/15 3.049
Chapter 47 18/03/15 3.055
Chapter 46 18/03/15 3.056
Chapter 45 18/03/15 3.052
Chapter 44 18/03/15 3.052
Chapter 43 18/03/15 3.047
Chapter 42 18/03/15 3.048
Chapter 41 18/03/15 3.049
Chapter 40 18/03/15 3.052
Chapter 39 18/03/15 3.057
Chapter 38 18/03/15 3.053
Chapter 37 18/03/15 3.058
Chapter 36 18/03/15 3.051
Chapter 35 18/03/15 3.057
Chapter 34 18/03/15 3.054
Chapter 33 18/03/15 3.054
Chapter 32 18/03/15 3.054
Chapter 31 18/03/15 3.050
Chapter 30 18/03/15 3.055
Chapter 29 18/03/15 3.045
Chapter 28 18/03/15 3.051
Chapter 27 18/03/15 3.058
Chapter 26 18/03/15 3.058
Chapter 25 18/03/15 3.058
Chapter 24 18/03/15 3.055
Chapter 23 18/03/15 3.056
Chapter 22 18/03/15 3.057
Chapter 21 18/03/15 3.059
Chapter 20 18/03/15 3.056
Chapter 19 18/03/15 3.060
Chapter 18 18/03/15 3.058
Chapter 17 18/03/15 3.059
Chapter 16 18/03/15 3.063
Chapter 15 18/03/15 3.062
Chapter 14 18/03/15 3.053
Chapter 13 18/03/15 3.057
Chapter 12 18/03/15 3.054
Chapter 11 18/03/15 3.055
Chapter 10 18/03/15 3.059
Chapter 9 18/03/15 3.058
Chapter 8 18/03/15 3.064
Chapter 7 18/03/15 3.067
Chapter 6 18/03/15 3.063
Chapter 5 18/03/15 3.065
Chapter 4 18/03/15 3.061
Chapter 3 18/03/15 3.067
Chapter 2 18/03/15 3.071
Chapter 1 18/03/15 3.136
Chapter 0.3 18/03/15 3.050
Chapter 0.2 18/03/15 3.045
Chapter 0.1 18/03/15 3.066
Chapter 0 18/03/15 3.101
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch