YouKai Doctor - Bác sĩ ma giới

YouKai Doctor - Bác sĩ ma giới
Nội dung

Youkai là bí ẩn, là ác quỷ đã dày vò Nhật bản trong nhiều thế kỷ. Ông nội của Kotoko Kasuga là một pháp sư đã cố gắng tiêu diệt chúng, nhưng Kotoko không bao giờ nghĩ rằng dòng dõi gia đình của cô là một pháp sư. Sau đó cô gặp Kuro, một bác sĩ youkai. Youkai có bác sĩ? Bây giờ Kotoko học tập rằng chữa bệnh cho youkai có rất nhiều thử thách hơn loại bỏ chúng !!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 99.2 17/03/15 3.106
Chapter 99.1 17/03/15 3.077
Chapter 98.2 17/03/15 3.065
Chapter 98.1 17/03/15 3.060
Chapter 97.2 17/03/15 3.067
Chapter 97.1 17/03/15 3.059
Chapter 96.2 17/03/15 3.053
Chapter 96.1 17/03/15 3.053
Chapter 95.2 17/03/15 3.075
Chapter 95.1 17/03/15 3.052
Chapter 94.2 17/03/15 3.049
Chapter 94.1 17/03/15 3.049
Chapter 93.2 17/03/15 3.049
Chapter 93.1 17/03/15 3.054
Chapter 92.2 17/03/15 3.053
Chapter 92.1 17/03/15 3.065
Chapter 91.3 17/03/15 3.052
Chapter 91.2 17/03/15 3.050
Chapter 91.1 17/03/15 3.058
Chapter 90.2 17/03/15 3.150
Chapter 90.1 17/03/15 3.059
Chapter 89.2 17/03/15 3.051
Chapter 89.1 17/03/15 3.051
Chapter 88.2 17/03/15 3.047
Chapter 88.1 17/03/15 3.061
Chapter 87.4 17/03/15 3.053
Chapter 87.3 17/03/15 3.053
Chapter 87.2 17/03/15 3.058
Chapter 87.1 17/03/15 3.058
Chapter 86.2 17/03/15 3.061
Chapter 86.1 17/03/15 3.076
Chapter 85.2 17/03/15 3.058
Chapter 85.1 17/03/15 3.063
Chapter 84.2 17/03/15 3.057
Chapter 84.1 17/03/15 3.057
Chapter 83.2 17/03/15 3.054
Chapter 83.1 17/03/15 3.064
Chapter 82.2 17/03/15 3.068
Chapter 82.1 17/03/15 3.066
Chapter 81.2 17/03/15 3.071
Chapter 81.1 17/03/15 3.055
Chapter 80.2 17/03/15 3.060
Chapter 80.1 17/03/15 3.055
Chapter 79.2 17/03/15 3.064
Chapter 79.1 17/03/15 3.063
Chapter 78.2 17/03/15 3.059
Chapter 78.1 17/03/15 3.060
Chapter 77.2 17/03/15 3.068
Chapter 77.1 17/03/15 3.078
Chapter 76.2 17/03/15 3.066
Chapter 76.1 17/03/15 3.055
Chapter 75.2 17/03/15 3.057
Chapter 75.1 17/03/15 3.057
Chapter 74.2 17/03/15 3.059
Chapter 74.1 17/03/15 3.062
Chapter 73.2 17/03/15 3.068
Chapter 73.1 17/03/15 3.067
Chapter 72.2 17/03/15 3.061
Chapter 72.1 17/03/15 3.061
Chapter 71.3 17/03/15 3.058
Chapter 71.2 17/03/15 3.066
Chapter 71.1 17/03/15 3.063
Chapter 70 17/03/15 3.068
Chapter 69 17/03/15 3.069
Chapter 68 17/03/15 3.074
Chapter 67 17/03/15 3.068
Chapter 66 17/03/15 3.073
Chapter 65 17/03/15 3.074
Chapter 64 17/03/15 3.064
Chapter 63 17/03/15 3.064
Chapter 62 17/03/15 3.063
Chapter 61 17/03/15 3.091
Chapter 60 17/03/15 3.068
Chapter 59 17/03/15 3.073
Chapter 58 17/03/15 3.061
Chapter 57 17/03/15 3.060
Chapter 56 17/03/15 3.064
Chapter 55 17/03/15 3.062
Chapter 54 17/03/15 3.072
Chapter 53 17/03/15 3.094
Chapter 52 17/03/15 3.068
Chapter 51 17/03/15 3.107
Chapter 50 17/03/15 3.132
Chapter 49 17/03/15 3.069
Chapter 48 17/03/15 3.073
Chapter 47 17/03/15 3.061
Chapter 46 17/03/15 3.067
Chapter 45 17/03/15 3.056
Chapter 44 17/03/15 3.060
Chapter 43 17/03/15 3.067
Chapter 42 17/03/15 3.062
Chapter 41 17/03/15 3.059
Chapter 40 17/03/15 3.064
Chapter 39 17/03/15 3.081
Chapter 38 17/03/15 3.063
Chapter 37 17/03/15 3.071
Chapter 36 17/03/15 3.089
Chapter 35 17/03/15 3.080
Chapter 34 17/03/15 3.072
Chapter 33 17/03/15 3.061
Chapter 32 17/03/15 3.062
Chapter 31 17/03/15 3.069
Chapter 30 17/03/15 3.111
Chapter 29 17/03/15 3.061
Chapter 28 17/03/15 3.061
Chapter 27 17/03/15 3.060
Chapter 26 17/03/15 3.077
Chapter 25 17/03/15 3.063
Chapter 24 17/03/15 3.065
Chapter 23 17/03/15 3.079
Chapter 22 17/03/15 3.073
Chapter 21 17/03/15 3.077
Chapter 20 17/03/15 3.095
Chapter 19 17/03/15 3.088
Chapter 18 17/03/15 3.085
Chapter 17 17/03/15 3.087
Chapter 16 17/03/15 3.076
Chapter 15 17/03/15 3.077
Chapter 14 17/03/15 3.082
Chapter 13 17/03/15 3.090
Chapter 12 17/03/15 3.082
Chapter 11 17/03/15 3.083
Chapter 10 17/03/15 3.081
Chapter 9 17/03/15 3.089
Chapter 8 17/03/15 3.067
Chapter 7 17/03/15 3.070
Chapter 6 17/03/15 3.089
Chapter 5 17/03/15 3.071
Chapter 4 17/03/15 3.094
Chapter 3 17/03/15 3.081
Chapter 2 17/03/15 3.082
Chapter 1 17/03/15 3.099
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch