YouKai Doctor - Bác sĩ ma giới

YouKai Doctor - Bác sĩ ma giới
Lượt xem: 11.389
Nội dung

Youkai là bí ẩn, là ác quỷ đã dày vò Nhật bản trong nhiều thế kỷ. Ông nội của Kotoko Kasuga là một pháp sư đã cố gắng tiêu diệt chúng, nhưng Kotoko không bao giờ nghĩ rằng dòng dõi gia đình của cô là một pháp sư. Sau đó cô gặp Kuro, một bác sĩ youkai. Youkai có bác sĩ? Bây giờ Kotoko học tập rằng chữa bệnh cho youkai có rất nhiều thử thách hơn loại bỏ chúng !!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 99.2 17/03/15 3.095
Chapter 99.1 17/03/15 3.069
Chapter 98.2 17/03/15 3.063
Chapter 98.1 17/03/15 3.056
Chapter 97.2 17/03/15 3.063
Chapter 97.1 17/03/15 3.059
Chapter 96.2 17/03/15 3.051
Chapter 96.1 17/03/15 3.052
Chapter 95.2 17/03/15 3.072
Chapter 95.1 17/03/15 3.052
Chapter 94.2 17/03/15 3.049
Chapter 94.1 17/03/15 3.049
Chapter 93.2 17/03/15 3.048
Chapter 93.1 17/03/15 3.049
Chapter 92.2 17/03/15 3.051
Chapter 92.1 17/03/15 3.062
Chapter 91.3 17/03/15 3.052
Chapter 91.2 17/03/15 3.050
Chapter 91.1 17/03/15 3.057
Chapter 90.2 17/03/15 3.130
Chapter 90.1 17/03/15 3.057
Chapter 89.2 17/03/15 3.051
Chapter 89.1 17/03/15 3.048
Chapter 88.2 17/03/15 3.046
Chapter 88.1 17/03/15 3.058
Chapter 87.4 17/03/15 3.051
Chapter 87.3 17/03/15 3.051
Chapter 87.2 17/03/15 3.057
Chapter 87.1 17/03/15 3.057
Chapter 86.2 17/03/15 3.060
Chapter 86.1 17/03/15 3.072
Chapter 85.2 17/03/15 3.057
Chapter 85.1 17/03/15 3.062
Chapter 84.2 17/03/15 3.055
Chapter 84.1 17/03/15 3.055
Chapter 83.2 17/03/15 3.053
Chapter 83.1 17/03/15 3.059
Chapter 82.2 17/03/15 3.064
Chapter 82.1 17/03/15 3.062
Chapter 81.2 17/03/15 3.068
Chapter 81.1 17/03/15 3.054
Chapter 80.2 17/03/15 3.059
Chapter 80.1 17/03/15 3.052
Chapter 79.2 17/03/15 3.063
Chapter 79.1 17/03/15 3.058
Chapter 78.2 17/03/15 3.058
Chapter 78.1 17/03/15 3.057
Chapter 77.2 17/03/15 3.065
Chapter 77.1 17/03/15 3.075
Chapter 76.2 17/03/15 3.063
Chapter 76.1 17/03/15 3.052
Chapter 75.2 17/03/15 3.054
Chapter 75.1 17/03/15 3.053
Chapter 74.2 17/03/15 3.057
Chapter 74.1 17/03/15 3.060
Chapter 73.2 17/03/15 3.063
Chapter 73.1 17/03/15 3.065
Chapter 72.2 17/03/15 3.058
Chapter 72.1 17/03/15 3.052
Chapter 71.3 17/03/15 3.054
Chapter 71.2 17/03/15 3.058
Chapter 71.1 17/03/15 3.059
Chapter 70 17/03/15 3.061
Chapter 69 17/03/15 3.063
Chapter 68 17/03/15 3.067
Chapter 67 17/03/15 3.060
Chapter 66 17/03/15 3.065
Chapter 65 17/03/15 3.068
Chapter 64 17/03/15 3.060
Chapter 63 17/03/15 3.060
Chapter 62 17/03/15 3.059
Chapter 61 17/03/15 3.084
Chapter 60 17/03/15 3.058
Chapter 59 17/03/15 3.064
Chapter 58 17/03/15 3.055
Chapter 57 17/03/15 3.055
Chapter 56 17/03/15 3.058
Chapter 55 17/03/15 3.054
Chapter 54 17/03/15 3.068
Chapter 53 17/03/15 3.088
Chapter 52 17/03/15 3.063
Chapter 51 17/03/15 3.099
Chapter 50 17/03/15 3.123
Chapter 49 17/03/15 3.062
Chapter 48 17/03/15 3.068
Chapter 47 17/03/15 3.058
Chapter 46 17/03/15 3.060
Chapter 45 17/03/15 3.054
Chapter 44 17/03/15 3.057
Chapter 43 17/03/15 3.064
Chapter 42 17/03/15 3.059
Chapter 41 17/03/15 3.057
Chapter 40 17/03/15 3.062
Chapter 39 17/03/15 3.073
Chapter 38 17/03/15 3.058
Chapter 37 17/03/15 3.065
Chapter 36 17/03/15 3.082
Chapter 35 17/03/15 3.072
Chapter 34 17/03/15 3.062
Chapter 33 17/03/15 3.057
Chapter 32 17/03/15 3.057
Chapter 31 17/03/15 3.061
Chapter 30 17/03/15 3.104
Chapter 29 17/03/15 3.056
Chapter 28 17/03/15 3.055
Chapter 27 17/03/15 3.056
Chapter 26 17/03/15 3.067
Chapter 25 17/03/15 3.056
Chapter 24 17/03/15 3.059
Chapter 23 17/03/15 3.072
Chapter 22 17/03/15 3.066
Chapter 21 17/03/15 3.066
Chapter 20 17/03/15 3.078
Chapter 19 17/03/15 3.072
Chapter 18 17/03/15 3.076
Chapter 17 17/03/15 3.080
Chapter 16 17/03/15 3.067
Chapter 15 17/03/15 3.068
Chapter 14 17/03/15 3.074
Chapter 13 17/03/15 3.081
Chapter 12 17/03/15 3.074
Chapter 11 17/03/15 3.074
Chapter 10 17/03/15 3.066
Chapter 9 17/03/15 3.073
Chapter 8 17/03/15 3.058
Chapter 7 17/03/15 3.065
Chapter 6 17/03/15 3.080
Chapter 5 17/03/15 3.064
Chapter 4 17/03/15 3.082
Chapter 3 17/03/15 3.072
Chapter 2 17/03/15 3.069
Chapter 1 17/03/15 3.078
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch