YouKai Doctor - Bác sĩ ma giới

YouKai Doctor - Bác sĩ ma giới
Lượt xem: 11.931
Nội dung

Youkai là bí ẩn, là ác quỷ đã dày vò Nhật bản trong nhiều thế kỷ. Ông nội của Kotoko Kasuga là một pháp sư đã cố gắng tiêu diệt chúng, nhưng Kotoko không bao giờ nghĩ rằng dòng dõi gia đình của cô là một pháp sư. Sau đó cô gặp Kuro, một bác sĩ youkai. Youkai có bác sĩ? Bây giờ Kotoko học tập rằng chữa bệnh cho youkai có rất nhiều thử thách hơn loại bỏ chúng !!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 99.2 17/03/15 3.105
Chapter 99.1 17/03/15 3.076
Chapter 98.2 17/03/15 3.065
Chapter 98.1 17/03/15 3.059
Chapter 97.2 17/03/15 3.066
Chapter 97.1 17/03/15 3.059
Chapter 96.2 17/03/15 3.052
Chapter 96.1 17/03/15 3.052
Chapter 95.2 17/03/15 3.074
Chapter 95.1 17/03/15 3.052
Chapter 94.2 17/03/15 3.049
Chapter 94.1 17/03/15 3.049
Chapter 93.2 17/03/15 3.049
Chapter 93.1 17/03/15 3.053
Chapter 92.2 17/03/15 3.053
Chapter 92.1 17/03/15 3.064
Chapter 91.3 17/03/15 3.052
Chapter 91.2 17/03/15 3.050
Chapter 91.1 17/03/15 3.057
Chapter 90.2 17/03/15 3.146
Chapter 90.1 17/03/15 3.058
Chapter 89.2 17/03/15 3.051
Chapter 89.1 17/03/15 3.050
Chapter 88.2 17/03/15 3.046
Chapter 88.1 17/03/15 3.060
Chapter 87.4 17/03/15 3.052
Chapter 87.3 17/03/15 3.053
Chapter 87.2 17/03/15 3.058
Chapter 87.1 17/03/15 3.058
Chapter 86.2 17/03/15 3.061
Chapter 86.1 17/03/15 3.075
Chapter 85.2 17/03/15 3.058
Chapter 85.1 17/03/15 3.063
Chapter 84.2 17/03/15 3.057
Chapter 84.1 17/03/15 3.056
Chapter 83.2 17/03/15 3.054
Chapter 83.1 17/03/15 3.062
Chapter 82.2 17/03/15 3.068
Chapter 82.1 17/03/15 3.065
Chapter 81.2 17/03/15 3.070
Chapter 81.1 17/03/15 3.055
Chapter 80.2 17/03/15 3.060
Chapter 80.1 17/03/15 3.054
Chapter 79.2 17/03/15 3.064
Chapter 79.1 17/03/15 3.061
Chapter 78.2 17/03/15 3.059
Chapter 78.1 17/03/15 3.059
Chapter 77.2 17/03/15 3.068
Chapter 77.1 17/03/15 3.077
Chapter 76.2 17/03/15 3.065
Chapter 76.1 17/03/15 3.055
Chapter 75.2 17/03/15 3.057
Chapter 75.1 17/03/15 3.057
Chapter 74.2 17/03/15 3.059
Chapter 74.1 17/03/15 3.062
Chapter 73.2 17/03/15 3.067
Chapter 73.1 17/03/15 3.067
Chapter 72.2 17/03/15 3.060
Chapter 72.1 17/03/15 3.059
Chapter 71.3 17/03/15 3.057
Chapter 71.2 17/03/15 3.065
Chapter 71.1 17/03/15 3.062
Chapter 70 17/03/15 3.067
Chapter 69 17/03/15 3.068
Chapter 68 17/03/15 3.072
Chapter 67 17/03/15 3.067
Chapter 66 17/03/15 3.071
Chapter 65 17/03/15 3.073
Chapter 64 17/03/15 3.063
Chapter 63 17/03/15 3.063
Chapter 62 17/03/15 3.062
Chapter 61 17/03/15 3.089
Chapter 60 17/03/15 3.066
Chapter 59 17/03/15 3.071
Chapter 58 17/03/15 3.059
Chapter 57 17/03/15 3.059
Chapter 56 17/03/15 3.063
Chapter 55 17/03/15 3.059
Chapter 54 17/03/15 3.071
Chapter 53 17/03/15 3.091
Chapter 52 17/03/15 3.066
Chapter 51 17/03/15 3.104
Chapter 50 17/03/15 3.129
Chapter 49 17/03/15 3.068
Chapter 48 17/03/15 3.072
Chapter 47 17/03/15 3.060
Chapter 46 17/03/15 3.065
Chapter 45 17/03/15 3.055
Chapter 44 17/03/15 3.059
Chapter 43 17/03/15 3.066
Chapter 42 17/03/15 3.061
Chapter 41 17/03/15 3.058
Chapter 40 17/03/15 3.063
Chapter 39 17/03/15 3.079
Chapter 38 17/03/15 3.062
Chapter 37 17/03/15 3.069
Chapter 36 17/03/15 3.087
Chapter 35 17/03/15 3.078
Chapter 34 17/03/15 3.069
Chapter 33 17/03/15 3.060
Chapter 32 17/03/15 3.061
Chapter 31 17/03/15 3.067
Chapter 30 17/03/15 3.109
Chapter 29 17/03/15 3.060
Chapter 28 17/03/15 3.059
Chapter 27 17/03/15 3.059
Chapter 26 17/03/15 3.076
Chapter 25 17/03/15 3.061
Chapter 24 17/03/15 3.063
Chapter 23 17/03/15 3.078
Chapter 22 17/03/15 3.071
Chapter 21 17/03/15 3.075
Chapter 20 17/03/15 3.090
Chapter 19 17/03/15 3.087
Chapter 18 17/03/15 3.083
Chapter 17 17/03/15 3.086
Chapter 16 17/03/15 3.074
Chapter 15 17/03/15 3.075
Chapter 14 17/03/15 3.080
Chapter 13 17/03/15 3.087
Chapter 12 17/03/15 3.081
Chapter 11 17/03/15 3.082
Chapter 10 17/03/15 3.078
Chapter 9 17/03/15 3.087
Chapter 8 17/03/15 3.064
Chapter 7 17/03/15 3.069
Chapter 6 17/03/15 3.087
Chapter 5 17/03/15 3.070
Chapter 4 17/03/15 3.091
Chapter 3 17/03/15 3.079
Chapter 2 17/03/15 3.078
Chapter 1 17/03/15 3.094
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch