Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh!
Lượt xem: 13.431
Nội dung

Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chiện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 343 17/03/15 3.121
Chapter 342 17/03/15 3.088
Chapter 341 17/03/15 3.069
Chapter 340 17/03/15 3.047
Chapter 339 17/03/15 3.042
Chapter 338 17/03/15 3.044
Chapter 337 17/03/15 3.034
Chapter 336 17/03/15 3.039
Chapter 335 17/03/15 3.042
Chapter 334 17/03/15 3.034
Chapter 333 17/03/15 3.037
Chapter 332 17/03/15 3.034
Chapter 331 17/03/15 3.036
Chapter 330 17/03/15 3.044
Chapter 329 17/03/15 3.040
Chapter 328 17/03/15 3.032
Chapter 327 17/03/15 3.030
Chapter 326 17/03/15 3.033
Chapter 325 17/03/15 3.039
Chapter 324 17/03/15 3.031
Chapter 323 17/03/15 3.031
Chapter 322 17/03/15 3.039
Chapter 321 17/03/15 3.031
Chapter 320 17/03/15 3.034
Chapter 319 17/03/15 3.033
Chapter 318 17/03/15 3.035
Chapter 317 17/03/15 3.030
Chapter 316 17/03/15 3.030
Chapter 315 17/03/15 3.040
Chapter 314 17/03/15 3.033
Chapter 313 17/03/15 3.032
Chapter 312 17/03/15 3.030
Chapter 311 17/03/15 3.030
Chapter 310 17/03/15 3.036
Chapter 309 17/03/15 3.036
Chapter 308 17/03/15 3.048
Chapter 307 17/03/15 3.036
Chapter 306 17/03/15 3.033
Chapter 305 17/03/15 3.039
Chapter 304 17/03/15 3.032
Chapter 303 17/03/15 3.033
Chapter 302 17/03/15 3.035
Chapter 301 17/03/15 3.035
Chapter 300 17/03/15 3.063
Chapter 299 17/03/15 3.029
Chapter 298 17/03/15 3.032
Chapter 297 17/03/15 3.041
Chapter 296 17/03/15 3.033
Chapter 295 17/03/15 3.038
Chapter 294 17/03/15 3.036
Chapter 293 17/03/15 3.036
Chapter 290 17/03/15 3.046
Chapter 289 17/03/15 3.036
Chapter 288 17/03/15 3.038
Chapter 287 17/03/15 3.037
Chapter 286 17/03/15 3.034
Chapter 285 17/03/15 3.033
Chapter 284 17/03/15 3.036
Chapter 282 17/03/15 3.041
Chapter 281 17/03/15 3.039
Chapter 280 17/03/15 3.049
Chapter 279 17/03/15 3.051
Chapter 278 17/03/15 3.094
Chapter 277 17/03/15 3.042
Chapter 276 17/03/15 3.048
Chapter 275 17/03/15 3.043
Chapter 274 17/03/15 3.037
Chapter 273 17/03/15 3.047
Chapter 272 17/03/15 3.040
Chapter 271 17/03/15 3.045
Chapter 270 17/03/15 3.050
Chapter 269 17/03/15 3.048
Chapter 268 17/03/15 3.038
Chapter 267 17/03/15 3.037
Chapter 266 17/03/15 3.043
Chapter 265 17/03/15 3.059
Chapter 264 17/03/15 3.038
Chapter 263 17/03/15 3.038
Chapter 262 17/03/15 3.036
Chapter 261 17/03/15 3.047
Chapter 260 17/03/15 3.034
Chapter 259 17/03/15 3.039
Chapter 258 17/03/15 3.032
Chapter 257 17/03/15 3.037
Chapter 256 17/03/15 3.032
Chapter 254 17/03/15 3.044
Chapter 253 17/03/15 3.031
Chapter 252 17/03/15 3.033
Chapter 251 17/03/15 3.054
Chapter 250 17/03/15 3.036
Chapter 249 17/03/15 3.030
Chapter 248 17/03/15 3.034
Chapter 247 17/03/15 3.031
Chapter 246 17/03/15 3.030
Chapter 245 17/03/15 3.041
Chapter 244 17/03/15 3.030
Chapter 243 17/03/15 3.033
Chapter 242 17/03/15 3.034
Chapter 241 17/03/15 3.034
Chapter 240 17/03/15 3.033
Chapter 239 17/03/15 3.030
Chapter 238 17/03/15 3.033
Chapter 237 17/03/15 3.063
Chapter 236 17/03/15 3.027
Chapter 235 17/03/15 3.048
Chapter 234 17/03/15 3.028
Chapter 233 17/03/15 3.029
Chapter 232 17/03/15 3.030
Chapter 231 17/03/15 3.034
Chapter 230 17/03/15 3.032
Chapter 229 17/03/15 3.038
Chapter 228 17/03/15 3.036
Chapter 227 17/03/15 3.033
Chapter 226 17/03/15 3.037
Chapter 225 17/03/15 3.038
Chapter 224 17/03/15 3.036
Chapter 223 17/03/15 3.033
Chapter 222 17/03/15 3.038
Chapter 221 17/03/15 3.029
Chapter 220 17/03/15 3.045
Chapter 219 17/03/15 3.037
Chapter 218 17/03/15 3.038
Chapter 217 17/03/15 3.039
Chapter 216 17/03/15 3.038
Chapter 215 17/03/15 3.036
Chapter 214 17/03/15 3.043
Chapter 213 17/03/15 3.047
Chapter 212 17/03/15 3.037
Chapter 211 17/03/15 3.033
Chapter 210 17/03/15 3.032
Chapter 209 17/03/15 3.038
Chapter 208 17/03/15 3.041
Chapter 207 17/03/15 3.046
Chapter 206 17/03/15 3.037
Chapter 205 17/03/15 3.042
Chapter 204 17/03/15 3.044
Chapter 203 17/03/15 3.049
Chapter 202 17/03/15 3.051
Chapter 201 17/03/15 3.052
Chapter 200 17/03/15 3.060
Chapter 199 17/03/15 3.039
Chapter 198 17/03/15 3.044
Chapter 197 17/03/15 3.040
Chapter 196 17/03/15 3.041
Chapter 195 17/03/15 3.034
Chapter 194 17/03/15 3.038
Chapter 193 17/03/15 3.046
Chapter 192 17/03/15 3.034
Chapter 191 17/03/15 3.046
Chapter 190 17/03/15 3.036
Chapter 189 17/03/15 3.055
Chapter 188 17/03/15 3.040
Chapter 187 17/03/15 3.034
Chapter 186 17/03/15 3.033
Chapter 185 17/03/15 3.039
Chapter 184 17/03/15 3.038
Chapter 183 17/03/15 3.038
Chapter 182 17/03/15 3.037
Chapter 181 17/03/15 3.038
Chapter 180 17/03/15 3.059
Chapter 179 17/03/15 3.035
Chapter 178 17/03/15 3.035
Chapter 177 17/03/15 3.035
Chapter 176 17/03/15 3.036
Chapter 175 17/03/15 3.038
Chapter 174 17/03/15 3.040
Chapter 173 17/03/15 3.038
Chapter 172 17/03/15 3.033
Chapter 171 17/03/15 3.038
Chapter 170 17/03/15 3.045
Chapter 169 17/03/15 3.042
Chapter 168 17/03/15 3.039
Chapter 167 17/03/15 3.037
Chapter 166 17/03/15 3.038
Chapter 165 17/03/15 3.037
Chapter 164 17/03/15 3.037
Chapter 163 17/03/15 3.051
Chapter 162 17/03/15 3.038
Chapter 161 17/03/15 3.040
Chapter 160 17/03/15 3.048
Chapter 159 17/03/15 3.043
Chapter 158 17/03/15 3.045
Chapter 157 17/03/15 3.046
Chapter 156 17/03/15 3.042
Chapter 155 17/03/15 3.042
Chapter 154 17/03/15 3.040
Chapter 153 17/03/15 3.040
Chapter 152 17/03/15 3.046
Chapter 151 17/03/15 3.038
Chapter 150 17/03/15 3.044
Chapter 149 17/03/15 3.041
Chapter 148 17/03/15 3.044
Chapter 147 17/03/15 3.048
Chapter 146 17/03/15 3.053
Chapter 70 17/03/15 3.041
Chapter 69 15/03/15 3.033
Chapter 68 15/03/15 3.037
Chapter 67 15/03/15 3.031
Chapter 66 15/03/15 3.032
Chapter 65 15/03/15 3.045
Chapter 64 15/03/15 3.028
Chapter 63 15/03/15 3.034
Chapter 62 15/03/15 3.031
Chapter 61 15/03/15 3.033
Chapter 60 15/03/15 3.059
Chapter 59 15/03/15 3.034
Chapter 58 15/03/15 3.034
Chapter 57 15/03/15 3.039
Chapter 56 15/03/15 3.035
Chapter 55 15/03/15 3.045
Chapter 54 15/03/15 3.038
Chapter 53 15/03/15 3.030
Chapter 52 15/03/15 3.033
Chapter 51 15/03/15 3.034
Chapter 50 17/03/15 3.043
Chapter 49 17/03/15 3.037
Chapter 48 15/03/15 3.042
Chapter 47 15/03/15 3.041
Chapter 46 15/03/15 3.053
Chapter 45 15/03/15 3.042
Chapter 44 15/03/15 3.036
Chapter 43 15/03/15 3.041
Chapter 42 15/03/15 3.035
Chapter 41 15/03/15 3.033
Chapter 40 15/03/15 3.042
Chapter 39 15/03/15 3.073
Chapter 38 15/03/15 3.087
Chapter 37 15/03/15 3.042
Chapter 36 15/03/15 3.040
Chapter 35 15/03/15 3.040
Chapter 34 15/03/15 3.034
Chapter 33 15/03/15 3.032
Chapter 32 15/03/15 3.036
Chapter 31 15/03/15 3.035
Chapter 30 15/03/15 3.035
Chapter 29 15/03/15 3.030
Chapter 28 15/03/15 3.024
Chapter 27 15/03/15 3.023
Chapter 26 15/03/15 3.034
Chapter 25 15/03/15 3.034
Chapter 24 15/03/15 3.029
Chapter 23 15/03/15 3.028
Chapter 22 15/03/15 3.035
Chapter 21 15/03/15 3.033
Chapter 20 15/03/15 3.035
Chapter 19 15/03/15 3.042
Chapter 18 15/03/15 3.031
Chapter 17 15/03/15 3.033
Chapter 16 15/03/15 3.029
Chapter 15 15/03/15 3.049
Chapter 14 15/03/15 3.034
Chapter 13 15/03/15 3.033
Chapter 12: - Băng Cướp Tàn Bạo (Phần 002 ... 15/03/15 3.032
Chapter 11: - Băng Cướp Tàn Bạo (Phần 001 ... 15/03/15 3.032
Chapter 10: - Lá Bài Có Nanh (Phần 002) ... 15/03/15 3.053
Chapter 9: - Lá Bài Có Nanh (Phần 001) ... 15/03/15 3.034
Chapter 8: - Người Đàn Ông Độc Ác ... 15/03/15 3.031
Chapter 7: - Bộ Mặt Thật 15/03/15 3.038
Chapter 6: - Cuộc Chiến Nảy Lửa 15/03/15 3.043
Chapter 5: - Nhà Tiên Tri! 15/03/15 3.041
Chapter 4: - Tù Nhân Vượt Ngục 15/03/15 3.038
Chapter 3: - Nhịp Tim Liên Hồi 15/03/15 3.038
Chapter 2: - Đôi Mắt Dối Trá 15/03/15 3.045
Chapter 1: - Trò Chơi Thần Thánh 15/03/15 3.080
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch